Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka, která pobírá rodičovský příspěvek, současně je i OSVČ - vedlejší příjem. Dítěti budou v září 2019 už 4 roky a mamince skončí pobírání rodičovského příspěvku a stane se OSVČ - hlavní příjem. Od této doby si začne platit minimální sociální a zdravotní pojištění a pokud bude chtít v budoucnosti opět pobírat příspěvek v mateřství, musí se přihlásit i nemocenskému pojištění.

Kolik si bude maminka muset platit nemocenské pojištění a jak dlouhou dobu než bude mít nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM. Jaké tiskopisy vyplnit a co vše je nutné nahlásit po ukončení rod. příspěvku? K nemocenskému pojištění se musí přihlásit nějakým tiskopisem? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Ukončení pobírání rodičovského příspěvku je zapotřebí příslušné OSSZ oznámit. Od doby vyčerpání rodičovského příspěvku totiž bude maminka považována za OSVČ s hlavní činností. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí, aby si maminka jako OSVČ hradila nemocenské pojištění po dobu alespoň 270 dní během posledních dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou. Z těchto 270 dní nemocenského pojištění musí alespoň 180 dní spadat do období jednoho roku před nástupem na mateřskou dovolenou. Další podmínkou pro výplatu mateřské je, že OSVČ nesmí v době pobírání mateřské osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ze které jí plyne nárok na mateřskou.
Protože je hrazení nemocenského pojištění dobrovolné, je zapotřebí se k jeho placení přihlásit vyplněním tiskopisu „Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ“. Potřebné tiskopisy najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
Nemocenské pojištění je zapotřebí hradit alespoň v minimální výši – ta činí od 1. 7. 2019 částku 126 Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je splatné v průběhu měsíce, na který je pojistné placeno. Bez sankce je možné pojistné doplatit i v průběhu následujícího měsíce. Nemocenské pojištění se platí za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy má OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.