Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička nabyla podíl v SBD v roce 2002 - výlučná členka. V roce 2004 se provdala. Dva měsíce po uzavření manželství přímo na družstvu byla uzavřena Smlouva o převodu členských práv a povinností - kdy převodcem byla babička a jako nabyvatel je opět uvedena babička + pod tímto záhlavím smlouvy je uvedené, že společným nájemcem bytu je pan XY (nový manžel babičky).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za trvání manželství jsem roce 2015 jsem od svého otce převodem nabyla členská práva v bytovém družstvu. Ve smlouvě o převodu je uvedeno, že tato práva nespadají do SJM. Manžel byl tehdy u toho a podepisoval dokument, kde s touto skutečností souhlasí. Tento dokument je uložen na bytovém družstvu.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Cca. 1991 jsme s manželem (dnes již bývalým) získali užívací právo k družstevnímu bytu. Užívali jsme jej cca 2 roky, poté jsme se přestěhovali do našeho nového rodinného domu. Manžel chtěl převést užívací právo k bytu na svého známého, s čímž já jsem nesouhlasila. Nikdy jsem nepodepsala žádný dokument, kterým bych převedla užívací právo na někoho jiného.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 1996 jsem se oženil a od té doby žijeme v družstevním bytu společně s manželčinou maminkou. Původním vlastníkem družstevního podílu byla právě manželčina maminka, která za dobu našeho manželství, v roce 2013, převedla bezplatně podíl jen na svou dceru, mou manželku. Nyní se chce manželka rozvádět.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželé 2003 získali společně družstevní byt. Rozvedli se před 2007. Manžel se odstěhoval. Manželka zůstala v družstevním bytě a z finančních důvodů nemohla manžela vyplatit. Manžel se poté odstěhoval z bytu a žije od té doby v zahraničí již 14 let. Bývalý manžel se již od té doby nikdy nepodílel na financích a nákladech na byt ani poplatky družstvu. Zůstal mu podíl na bytě a trvalý pobyt zde má stále hlášen.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Uzavřel jsem sňatek a chci, aby se manželka stala členkou družstva, ve kterém jsem nabyl podíl ještě před manželstvím. Je k tomu potřeba nějaký notářský zápis, nebo jaká je jiná vyhovující právní forma? Mohu dostat nějaký vzor? Co musí být napsáno, aby se její členství v družstvu stalo nezpochybnitelným SJM? Děkuji! Arnošt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.14 (7 hlasů)

V roce 1986 jsem od svých rodičů dostala družstevní byt 3+1. V roce 1987 jsem se vdala, koncem devadesátých letech jsme byt koupili do osobního vlastnictví. Smlouva o koupi je napsána na mé jméno, i na katastru jsem zapsaná jako vlastník. Je byt můj nebo spadá do SJM? Děkuji za odpověď. Olga.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moji rodiče se vzali v roce 1978. Během manželství se stal můj otec (dále manžel) vlastníkem družstevního podílu na byt. Na pořízení tohoto bytu, někdy v roce 1982, bylo ze strany rodičů mé matky (dále manželky), poskytnuta půjčka 30.000 Kč na zaplacení družstevního podílu. Tato půjčka je sepsaná na papíře a podepsaná jak rodiči manželky tak oběma manžely.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

4.12.2019 jsem byl na bytovém družstvu SBD ohledně odložení o odkoupení družstevního bytu, kde mě bylo sděleno cca po 30 letech, že moje bývalá manželka, rozvod 1990, má stále členské právo na byt. Ano byt jsem tenkrát nabyl od stavebního podniku, u kterého jsem pracoval a byl jsem již ženatý, po dvou letech rozvod, když jsem byl na vojně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

2005 jsem si vzal hypotéku na úhradu práv k družstevnímu bytu. Byl jsem zapsán jako majitel, ale jen po dobu vyřizování hypotéky. Po jejím schválení byla práva převedena na moji přítelkyni, jelikož to byl byt po jejích rodičích a byl jsem s tímto krokem ztotožněn. 2007 jsem se vzali. V té době byla vlastníkem těchto práv tedy pouze ona.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (4 hlasů)

Jsme v rozvodovém řízení, dítě a návrh na rozvod už je v řízení u soudu. Nyní nás čeká a již mám sepsanou dohodu mezi manželem a mnou dohodu o vypořádání majetku. Majetek - nábytek a auta máme po dohodě vyřízené (v dohodě sepsané) a asi bude problém se dohodnout o družstevní byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

Jsme manželé a máme dvě dospělé děti. Oba dva manželé jsme společně vlastníky členského podílu v bytovém družstvu v hodnotě konkrétního bytu, synové mají v bytě trvalé bydliště. Každý z manželů máme svůj účet u banky s minimálním zůstatkem a každý máme důchodové spoření.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Za svobodna jsem koupila družstevní byt. Poté jsem se vdala, byt ale zůstal jako družstevní a do osobního vlastnictví jsem jej nepřevedli. Nyní se budeme rozvádět. Manžel však nechce byt opustit a považuje ho za svůj, přestože do něj prokazatelně žádné finanční prostředky neinvestoval, platby za byt chodí po celou dobu z mého účtu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel se stal členem, nájemcem, bytu v bytovém družstvu vlastníků před uzavřením manželství se mnou. Po našem sňatku požádal družstvo o novou nájemní smlouvu s členstvím na nás oba. Podle stanov tohoto družstva přechází členství - nájemní smlouva - v případě úmrtí manžela na pozůstalého manžela. Z prvního manželství má manžel dítě a já dvě děti. Ptám se, jestli by některé z dětí mělo dědický nárok na členství reps. nájemní smlouvu v bytovém družstvu vlastníků, které byty údajně nám jen pronajímá. Děkuji, Simona

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hlasů)

Za trvání manželství jsme si s manželkou pořídili družstevní byt. 30.10.1997 bylo naše manželství rozvedeno a do roku 2000 jsme v bytě bydleli oba dva. 2000 se bývalá manželka odstěhovala do obecního bytu. Bytové družstvo se mění na společenství vlastníků bytových jednotek SVJ a já potřebuji byt odkoupit do osobního vlastnictví OV, k čemuž potřebuji souhlas bývalé manželky. Ta tomu brání. Nemáme dodnes vypořádané SJM. Jaké mám možnosti či vyhlídky jsou? Děkuji, Michal

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Dcera chce převést družstevní byt (DB) do OV v obavě, že prý po roce 2020 to už nebude možné.
1/ převod práv k bytovému družstvu BD a poplatky realitce si zaplatila ještě za svobodna z daru od rodičů a je zapsaná v BD jako členka - nájemce sama
2/ budoucí manžel uhradil rekonstrukci družstevního bytu

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V průběhu manželství se koupil DRUŽSTEVNÍ byt, na který se brala hypotéka (již doplacena), kde jsem i byla uvedena jako spolužadatelka. Na co mám nárok při vypořádání společného jmění manželů? V družstvu je pravděpodobně uveden pouze manžel, v družstvu prý nelze napsat oba manžele. Hypotéka 1.400.000 Kč. Prodejní hodnota cca 3.000.000 Kč. Velmi děkuji za odpověď. S pozdravem, Hedvika.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

V r. 2012 jsem se rozvedl a měli jsme společné podílnictví k družstevnímu bytu. Na základě smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi jsem zašel na bytové družstvo (správu bytového družstva) a požádal o přepsání bytu (práv k užívání družstevního bytu) na mne. Bytové družstvo mi vyhovělo a dne 24.09.2014 jsem obdržel smlouvu na družstevní byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Přítel nabyl družstevní práva k bytu před manželstvím. Společně s manželkou platili anuitu. Teď chce manželka vyplatit z poloviny zaplacené anuity (ANO), ale i ze zisku z výlučného majetku (částku o kterou stoupla hodnota bytu). Vztahuje se tento zákon i na tohle? Všude jsem četla, že je to na dividendy nebo zisk z nájmu. Děkuji za odpověd. Anděla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za trvání manželství jsme získali s manželem družstevní byt. 1998 jsem se rozvedla, rozsudek nabyl právní moci 27.5.2008. 6.6.2001 jsem dala žalobu na soud na zrušení společného nájmu bytu. Rozhodnutím soudu jsem se stala výlučnou nájemnicí tohoto bytu – rozsudek nabyl právní moci PM 26.9.2002.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za trvání manželství jsme získali s manželem družstevní byt. 1998 jsem se rozvedla, rozsudek nabyl právní moci 27.5.2008. 6.6.2001 jsem dala žalobu na soud na zrušení společného nájmu bytu. Rozhodnutím soudu jsem se stala výlučnou nájemnicí tohoto bytu – rozsudek nabyl právní moci PM 26.9.2002.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Za trvání manželství jsme získali s manželem družstevní byt. 1998 jsem se rozvedla, rozsudek nabyl právní moci 27.5.2008. 6.6.2001 jsem dala žalobu na soud na zrušení společného nájmu bytu. Rozhodnutím soudu jsem se stala výlučnou nájemnicí tohoto bytu – rozsudek nabyl právní moci PM 26.9.2002.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za trvání manželství jsme získali s manželem družstevní byt. 1998 jsem se rozvedla, rozsudek nabyl právní moci 27.5.2008. 6.6.2001 jsem dala žalobu na soud na zrušení společného nájmu bytu. Rozhodnutím soudu jsem se stala výlučnou nájemnicí tohoto bytu – rozsudek nabyl právní moci PM 26.9.2002.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za trvání manželství jsme získali s manželem družstevní byt. 1998 jsem se rozvedla, rozsudek nabyl právní moci 27.5.2008. 6.6.2001 jsem dala žalobu na soud na zrušení společného nájmu bytu. Rozhodnutím soudu jsem se stala výlučnou nájemnicí tohoto bytu – rozsudek nabyl právní moci PM 26.9.2002.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Dlouho před uzavřením manželství jsem získal členství v bytovém družstvu a stal se tím nájemníkem družstevního bytu. Po uzavření manželství získala moje manželka právo v bytě bydlet, nicméně členem družstva jsem byl stále pouze já. Po čase (již v manželství) jsem se rozhodl převést byt do osobního vlastnictví (měl nulovou anuitu, takže nešlo o odkup, pouze o převod).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouho před uzavřením manželství jsem získal členství v bytovém družstvu a stal se tím nájemníkem družstevního bytu. Po uzavření manželství získala moje manželka právo v bytě bydlet, nicméně členem družstva jsem byl stále pouze já. Po čase (již v manželství) jsem se rozhodl převést byt do osobního vlastnictví (měl nulovou anuitu, takže nešlo o odkup, pouze o převod).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dlouho před uzavřením manželství jsem získal členství v bytovém družstvu a stal se tím nájemníkem družstevního bytu. Po uzavření manželství získala moje manželka právo v bytě bydlet, nicméně členem družstva jsem byl stále pouze já. Po čase (již v manželství) jsem se rozhodl převést byt do osobního vlastnictví (měl nulovou anuitu, takže nešlo o odkup, pouze o převod).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Budu se rozvádět, máme s manželkou družstevní byt. Manželka se odstěhovala s mladší dcerou (19 let), starší dcera (23 let) bydlí u svého přítele. Bydlíme odděleně 9 měsíců. Dohodli jsme se s manželkou, já ji dám polovinu peněz za byt a zůstanu v něm nadále bydlet. Všechny tři - manželka i obě dcery mají stále trvalé bydliště na tomto bytě co já.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Budu se rozvádět, máme s manželkou družstevní byt. Manželka se odstěhovala s mladší dcerou (19 let), starší dcera (23 let) bydlí u svého přítele. Bydlíme odděleně 9 měsíců. Dohodli jsme se s manželkou, já ji dám polovinu peněz za byt a zůstanu v něm nadále bydlet. Všechny tři - manželka i obě dcery mají stále trvalé bydliště na tomto bytě co já.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Budu se rozvádět, máme s manželkou družstevní byt. Manželka se odstěhovala s mladší dcerou (19 let), starší dcera (23 let) bydlí u svého přítele. Bydlíme odděleně 9 měsíců. Dohodli jsme se s manželkou, já ji dám polovinu peněz za byt a zůstanu v něm nadále bydlet. Všechny tři - manželka i obě dcery mají stále trvalé bydliště na tomto bytě co já.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1992 jsem se stal jediným uživatelem družstevního bytu. 1995 jsem se oženil a žena se ke mně přistěhovala sama. Její dcera byla vdaná a měla svoji domácnost. 2007 začalo bytové družstvo BD převádět byty do osobního vlastnictví. Nechal jsem převést polovinu bytu do osobního vlastnictví na manželku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V době manželství vznik členského podílu v bytovém družstvu, následně v roce 2002 dohoda mezi manželi o zúžení SJM (nevztahuje se na členský podíl v bytovém družstvu BD). 2010 dohoda mezi manželi o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu BD z manžela na manželku (převod členského podílu a práva najmu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V době manželství vznik členského podílu v bytovém družstvu, následně v roce 2002 dohoda mezi manželi o zúžení SJM (nevztahuje se na členský podíl v bytovém družstvu BD). 2010 dohoda mezi manželi o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu BD z manžela na manželku (převod členského podílu a práva najmu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V družstevním bytě bydlí manželé a dospělý syn, byt není v osobním vlastnictví. Muž je roky neléčený alkoholik, zatím je zaměstnaný, s rapidně se zhoršující hygienou a zdravotním stavem. Není nebezpečný. Je otázka času než přijde o práci a další nesežene. Žena a syn zaměstnaní, bez problémů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V družstevním bytě bydlí manželé a dospělý syn, byt není v osobním vlastnictví. Muž je roky neléčený alkoholik, zatím je zaměstnaný, s rapidně se zhoršující hygienou a zdravotním stavem. Není nebezpečný. Je otázka času než přijde o práci a další nesežene. Žena a syn zaměstnaní, bez problémů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V družstevním bytě bydlí manželé a dospělý syn, byt není v osobním vlastnictví. Muž je roky neléčený alkoholik, zatím je zaměstnaný, s rapidně se zhoršující hygienou a zdravotním stavem. Není nebezpečný. Je otázka času než přijde o práci a další nesežene. Žena a syn zaměstnaní, bez problémů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na vdanou dceru převedli rodiče bezúplatně (ve smlouve uvedeno "darem") svůj podíl v bytovém družstvu (tzv. družstevní podíl). Stal se manžel dcery společným členem družstva, či je výlučným členem pouze dcera? Rozlišuje zákon u převodu družstevního podílu, zda byl převeden obvyklým způsobem nebo byl darován? Děkuji, Ladislava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na vdanou dceru převedli rodiče bezúplatně (ve smlouve uvedeno "darem") svůj podíl v bytovém družstvu (tzv. družstevní podíl). Stal se manžel dcery společným členem družstva, či je výlučným členem pouze dcera? Rozlišuje zákon u převodu družstevního podílu, zda byl převeden obvyklým způsobem nebo byl darován? Děkuji, Ladislava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na vdanou dceru převedli rodiče bezúplatně (ve smlouve uvedeno "darem") svůj podíl v bytovém družstvu (tzv. družstevní podíl). Stal se manžel dcery společným členem družstva, či je výlučným členem pouze dcera? Rozlišuje zákon u převodu družstevního podílu, zda byl převeden obvyklým způsobem nebo byl darován? Děkuji, Ladislava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaký mám nárok uspět s nadužíváním bytu při vypořádání SJM. 2012 jsem se odstěhoval z družstevního bytu 3+kk, který jsme získali za dobu manželství. V bytě dodnes (21.03.2016) bydlí teď už bývalá manželka s nezletilou dcerou a jejím novým přítelem. Po několika měsících jsem přestal platit nájemné spojené se splátkami úvěrů (družstevního podílu) na zmiňovaný byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaký mám nárok uspět s nadužíváním bytu při vypořádání SJM. 2012 jsem se odstěhoval z družstevního bytu 3+kk, který jsme získali za dobu manželství. V bytě dodnes (21.03.2016) bydlí teď už bývalá manželka s nezletilou dcerou a jejím novým přítelem. Po několika měsících jsem přestal platit nájemné spojené se splátkami úvěrů (družstevního podílu) na zmiňovaný byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ve věci družst. bytu, který dostal manžel od podniku v roce 12/1991 půl roku před naší svatbou 6/1992. Na to dostal půjčku od svého zaměstnavatele 60.000,-Kč, kterou jsme spláceli společně. Zajímalo by mne, zda v případě rozvodu mám nárok na nějaké finanční vyrovnání - manžel tvrdí, že byt dostal on, tudíž je jeho a já mám smůlu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ve věci družst. bytu, který dostal manžel od podniku v roce 12/1991 půl roku před naší svatbou 6/1992. Na to dostal půjčku od svého zaměstnavatele 60.000,-Kč, kterou jsme spláceli společně. Zajímalo by mne, zda v případě rozvodu mám nárok na nějaké finanční vyrovnání - manžel tvrdí, že byt dostal on, tudíž je jeho a já mám smůlu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se informoval, jaký by nastal stav při případném dědictví. Poměry jsou následující: Maminka žije s novým manželem. Otčím se k nám přistěhoval do družstevního bytu, který nám přenechal můj otec při rozvodu. Práva jsou tedy psána na maminku. Byt od manželství s otčímem prošel revitalizací (bytového domu) + kompletní rekonstrukcí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych do SJM vložit můj podíl v družstvu, tedy převést na manželku půlku podílu. Jaké jsou možnosti? Vedení družstva doporučuje notářský zápis, to však nejsou zrovna malé peníze, je i jiná možnost? Děkuji, Tomáš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych do SJM vložit můj podíl v družstvu, tedy převést na manželku půlku podílu. Jaké jsou možnosti? Vedení družstva doporučuje notářský zápis, to však nejsou zrovna malé peníze, je i jiná možnost? Děkuji, Tomáš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych do SJM vložit můj podíl v družstvu, tedy převést na manželku půlku podílu. Jaké jsou možnosti? Vedení družstva doporučuje notářský zápis, to však nejsou zrovna malé peníze, je i jiná možnost? Děkuji, Tomáš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká odkupu družstevního bytu z bytového družstva do osobního vlastnictví, kdy je členem byt. družstva jen jeden z manželů (členství získal před manželstvím). Je možné zajistit, aby prodej bytu nebyl součástí SVJ a byl majetkem pouze jednoho z manželů (toho který je členem družstva)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká odkupu družstevního bytu z bytového družstva do osobního vlastnictví, kdy je členem byt. družstva jen jeden z manželů (členství získal před manželstvím). Je možné zajistit, aby prodej bytu nebyl součástí SVJ a byl majetkem pouze jednoho z manželů (toho který je členem družstva)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká odkupu družstevního bytu z bytového družstva do osobního vlastnictví, kdy je členem byt. družstva jen jeden z manželů (členství získal před manželstvím). Je možné zajistit, aby prodej bytu nebyl součástí SVJ a byl majetkem pouze jednoho z manželů (toho který je členem družstva)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem ještě jako svobodná získala členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2010 jsem se vdala, členský podíl tedy není součástí SJM. Ráda bych tento členský podíl do SJM zahrnula, případně polovinu podílu převedla na manžela. Jak toto uskutečnit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za svobodna jsem si pořídila družstevní byt 1+1. Za manželství jsem tento roku 2000 vyměnila za 2+1, rozdíl ceny zaplatili moji rodiče. V Dohodě o výměně bytu jsem uvedena jen já. Při převodu do osobního vlastnictví OV 2003 však bytové družstvo BD uvedlo nás oba a na katastru nemovitostí KN bylo zapsán byt do společného jmění manželů SJM.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Za svobodna jsem si pořídila družstevní byt 1+1. Za manželství jsem tento roku 2000 vyměnila za 2+1, rozdíl ceny zaplatili moji rodiče. V Dohodě o výměně bytu jsem uvedena jen já. Při převodu do osobního vlastnictví OV 2003 však bytové družstvo BD uvedlo nás oba a na katastru nemovitostí KN bylo zapsán byt do společného jmění manželů SJM.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

1979 jsem dostal od podniku družstevně stabilizační byt a v dekretu je napsaná také moje teď už bývalá manželka. V roce 1982 jsme se rozvedli a manželka si vše odstěhovala a v bytě nebydlí už 32 let. Majetkoprávní vyrovnání nemáme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1979 jsem dostal od podniku družstevně stabilizační byt a v dekretu je napsaná také moje teď už bývalá manželka. V roce 1982 jsme se rozvedli a manželka si vše odstěhovala a v bytě nebydlí už 32 let. Majetkoprávní vyrovnání nemáme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2005 jsem se stal členem bytového družstva. 2007 jsem se oženil a předpokládal jsem, že tímto aktem se moje žena stala členkou bytového družstva BD také. Nyní v souvislosti s připravovaným novým občanským zákoníkem 2014 (NOZ 2014) jsem dostal informaci, že pokud moje manželka na smlouvě nebude uvedena, nemá na členství právní nárok.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2005 jsem se stal členem bytového družstva. 2007 jsem se oženil a předpokládal jsem, že tímto aktem se moje žena stala členkou bytového družstva BD také. Nyní v souvislosti s připravovaným novým občanským zákoníkem 2014 (NOZ 2014) jsem dostal informaci, že pokud moje manželka na smlouvě nebude uvedena, nemá na členství právní nárok.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel bydlí s manželkou v družstevním bytě, smlouva napsaná na oba dva. Má tam taktéž trvalé bydliště. Chceme spolu žít, a když se odtud odstěhuje, trvalé bydliště mu tam zůstane. Musí platit nájemné i když tam nebude nebo nemusí? Nechce o byt každopádně přijít a s manželkou budou řešit rozvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel bydlí s manželkou v družstevním bytě, smlouva napsaná na oba dva. Má tam taktéž trvalé bydliště. Chceme spolu žít, a když se odtud odstěhuje, trvalé bydliště mu tam zůstane. Musí platit nájemné i když tam nebude nebo nemusí? Nechce o byt každopádně přijít a s manželkou budou řešit rozvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel bydlí s manželkou v družstevním bytě, smlouva napsaná na oba dva. Má tam taktéž trvalé bydliště. Chceme spolu žít, a když se odtud odstěhuje, trvalé bydliště mu tam zůstane. Musí platit nájemné i když tam nebude nebo nemusí? Nechce o byt každopádně přijít a s manželkou budou řešit rozvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel bydlí s manželkou v družstevním bytě, smlouva napsaná na oba dva. Má tam taktéž trvalé bydliště. Chceme spolu žít, a když se odtud odstěhuje, trvalé bydliště mu tam zůstane. Musí platit nájemné i když tam nebude nebo nemusí? Nechce o byt každopádně přijít a s manželkou budou řešit rozvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel bydlí s manželkou v družstevním bytě, smlouva napsaná na oba dva. Má tam taktéž trvalé bydliště. Chceme spolu žít, a když se odtud odstěhuje, trvalé bydliště mu tam zůstane. Musí platit nájemné i když tam nebude nebo nemusí? Nechce o byt každopádně přijít a s manželkou budou řešit rozvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně určení, zda byt patří do společného jmění manželů SJM a jaké skutečnosti jsou pro to rozhodující. Družstevní byt a členský podíl v bytovém družstvu dostala manželka od svých rodičů, členy družstva jsme se stali společně. Bylo to před více než 20 lety, ale nevím přesně, zda před vznikem manželství nebo po něm.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně určení, zda byt patří do společného jmění manželů SJM a jaké skutečnosti jsou pro to rozhodující. Družstevní byt a členský podíl v bytovém družstvu dostala manželka od svých rodičů, členy družstva jsme se stali společně. Bylo to před více než 20 lety, ale nevím přesně, zda před vznikem manželství nebo po něm.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se rozvést, před manželstvím jsem od rodičů ženy odkoupil za 800.000 Kč (což byla tržní cena poloviny) družstevního bytu 3+1, kde nyní žijeme se ženou. Žena dostala druhou polovinu bytu od rodičů darem. Nyní řešíme vypořádání společného jmění manželů SJM. Žena si chce byt po rozvodu nechat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se rozvést, před manželstvím jsem od rodičů ženy odkoupil za 800.000 Kč (což byla tržní cena poloviny) družstevního bytu 3+1, kde nyní žijeme se ženou. Žena dostala druhou polovinu bytu od rodičů darem. Nyní řešíme vypořádání společného jmění manželů SJM. Žena si chce byt po rozvodu nechat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Měla jsem před svatbou státní byt, v roce 2008 jsme vstoupili do družstva. Dekret je napsán na mé jméno, manžel tam byl připsán jako manžel. Manžel před dvěma měsíci zemřel, mají jeho děti nárok na dědictví co se týče bytu? Děkuji, Debora

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Měla jsem před svatbou státní byt, v roce 2008 jsme vstoupili do družstva. Dekret je napsán na mé jméno, manžel tam byl připsán jako manžel. Manžel před dvěma měsíci zemřel, mají jeho děti nárok na dědictví co se týče bytu? Děkuji, Debora

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč. Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč. Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč. Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč. Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz týkající se družstevního bytu a SJM. Jsem členem družstva - nájemkyní družstevního bytu, který jsem před několika lety koupila (převodem členských práv) za 1.400.000,- Kč. Nyní bych ráda vstoupila do manželského svazku a bydlela v bytě společně s budoucím manželem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1984 jsem získala členství v bytovém družstvu vložením členského podílu. V té době jsem byla svobodná. Byt jsme získali v roce 1988. Mám jej napsaný pouze na sebe. S manželem dosud žijeme ve společné domácnosti. Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V lednu 2012 jsem podala žádost o rozvod z důvodu soužití s alkoholikem a jeho agresivním chováním. Oba máme trvalé bydliště v družstevním bytu. Manžel pít nepřestal, naopak zažívám z jeho strany psychický teror. Jsem ochotná ho vyplatit z bytu, ale s ním dohodu o majetku nelze z jeho strany uzavřít.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt. Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám družstevní byt, byt v osobním vlastnictví a rekonstruovanou chalupu. Vše jsem tedy získala před nastávajícím sňatkem. Z prvního manželství mám dceru. Po 30ti letech soužití jsme se dohodli s přítelem na sňatku. On je svobodný a bezdětný, ale hospodaříme společně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o právní názor jak řešit vypořádání majetku po rozvodu, když jsem před mnoha lety požádal zaměstnavatele o poskytnutí stabilizačního příspěvku na pořízení družstevního bytu. Zaměstnavatelem byla se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou. Tento za mne uhradil 100% členského podílu na družstevní byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Prosím o právní názor jak řešit vypořádání majetku po rozvodu, když jsem před mnoha lety požádal zaměstnavatele o poskytnutí stabilizačního příspěvku na pořízení družstevního bytu. Zaměstnavatelem byla se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou. Tento za mne uhradil 100% členského podílu na družstevní byt.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Za svobodna jsem se stala členkou bytového družstva. Nyní jsem vdaná. V případě přechodu bytu do osobního vlastnictví nyní za manželství by byt náležel i manželovi? Já sama mám z předchozího vztahu děti a chci zajistit, aby v případě dědictví byt připadl mým a ne manželovým dětem. Jak toto zajistit? Děkuji. Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Za svobodna jsem se stala členkou bytového družstva. Nyní jsem vdaná. V případě přechodu bytu do osobního vlastnictví nyní za manželství by byt náležel i manželovi? Já sama mám z předchozího vztahu děti a chci zajistit, aby v případě dědictví byt připadl mým a ne manželovým dětem. Jak toto zajistit? Děkuji. Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Za svobodna jsem se stala členkou bytového družstva. Nyní jsem vdaná. V případě přechodu bytu do osobního vlastnictví nyní za manželství by byt náležel i manželovi? Já sama mám z předchozího vztahu děti a chci zajistit, aby v případě dědictví byt připadl mým a ne manželovým dětem. Jak toto zajistit? Děkuji. Olga