Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

26.11.2022 jsem si způsobil úraz, tříštivá zlomenina patní kosti, tento úraz zavinil kolega při nedostatečném vyztužení dřevěného lešení, následkem toho, jsem se propadl skrze lešení a způsobil si tento úraz. Od úrazu do dnešní doby mám stále bolesti a čeká mě operace. Na neschopence jsem byl rok. Jsem OSVČ, takže nemocenskou nepobírám.

Chci se zeptat, jak mám postupovat: kolega, který mi zranění způsobil, se k žádnému odškodnění nemá, ač jsem se ho několikrát na toto dotazoval. Mám nárok od této osoby požadovat odškodnění za ušlý zisk, náklady léčby, cestovné, léky, rehabilitaci?   Mám několik úvěrů, některé nepojištěné, již nestíhám splácet z důvodu min. polovičního výkonu při vykonávání činností, jsem v oboru jako truhlář. Nepropásl jsem nějaký datum, do kterého bych to měl,, někam nahlásit,, ? Dá se s tím ještě něco dělat? Myslel jsem, že s kolegou bude nějaká domluva, ale to jsem se asi spletl. Omlouvám se za sloh. Předem děkuji za radu. S pozdravem Matouš.

 

ODPOVĚĎ:
Je podstatné, v jakém právním postavení se nacházel dotyčný kolega v okamžiku, kdy zavinil Váš úraz - tzn. zda byl rovněž OSVČ, anebo zda vystupoval jako zaměstnanec nějakého zaměstnavatele.
V prvním případě (kolega jako OSVČ) jste oprávněn domáhat se odčinění veškeré utrpěné újmy přímo po tomto kolegovi. Může se jednat o náhradu za bolest (tzv. bolestné), odčinění ztížení společenského uplatnění (případné trvalé následky), náklady léčení, snížení příjmu apod. Obecná promlčecí lhůta činí tři roky - zatím jste tedy nic nepropásl (doporučuji však aktivní přístup).
Pakliže kolega v okamžiku způsobení úrazu vystupoval jako zaměstnanec (plnil tedy pracovní úkol, který mu svěřil jeho zaměstnavatel), bylo by nutné se obrátit přímo na zaměstnavatele (a to v podstatě se stejnými nároky, jaké uvádím výše, resp. jaké zmiňujete ve svém dotazu).
Rozhodnete-li se vymáhat odčinění způsobené újmy, je nutné si odpovědět na otázku, zda jste schopen veškerá svá tvrzení řádně prokázat (což je v případě soudního vymáhání nezbytné). Bude tedy zapotřebí, abyste disponoval důkazy o tom, z jakého důvodu došlo k úrazu, kdo za Vaše propadnutí lešením odpovídá, resp. proč k tomuto úrazu došlo, jaké byly následky (přičemž vše je nutné řádně vyčíslit). Domníváte-li se, že dotyčný kolega (popř. zaměstnavatel, pokud kolega vystupoval v roli zaměstnance) nebude ochoten odčinit způsobenou újmu dobrovolně, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva), s jehož pomocí budete moci připravit předžalobní výzvu a následně (bude-li to nutné) podat k soudu žalobu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.