Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ, plátce DPH. V obchodním majetku mám odepsaný automobil, pořízený 2017 s odpočtem DPH. Mám dotaz ohledně vyřazení vozu z obchodního majetku z pohledu DPH, a daně z příjmů. Pokud nebude auto dále využíváno k ekonomické činnosti, a účelem je jeho následný prodej, je nutno při vyřazení vozidla z provozu zaplatit DPH z částky obvyklé ceny tohoto ojetého vozidla, nebo jen daň dle & 10 ZDP po prodeji vozidla? Není mi úplně jasná souvislost s koeficienty odpočtu do 5 let.

ODPOVĚĎ:
Protože byl automobil pořízený už v roce 2017, tak už uběhla 5letá lhůta pro úpravu původně uplatněného odpočtu DPH, takže už nemusíte řešit úpravu odpočtu DPH. Při vyřazení automobilu z obchodního majetku podle zákona o DPH není nutné odvádět DPH z obvyklé ceny vozidla, protože jde o dlouhodobý hmotný majetek, tak se zde nepostupuje podle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, spočívající v povinnosti zaplatit DPH z ceny obvyklé. Dlouhodobý hmotný majetek podléhá pouze úpravě odpočtu DPH, který ale vzhledem k uplynutí lhůty už nemusíte provádět. Takže v případě DPH už neprovádíte žádné změny při vyřazení auto z obchodního majektu do osobního užívání. Při prodeji auta a povinnosti platit daň z příjmů dle § 10 ZDP záleží na tom, zda jste vedl dańovou evidenci nebo uplatňovat výdaje procentem z příjmů, protože při vedení dańové evidence máte obchodní majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů a pokud jste uplatňoval výdaje procentem z příjmů, tak nemáte žádný obchdoní majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů. Pokud jste neměl auto v obchodním majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů (nevedl jste daňovou evidenci ani účetnictví, ale uplatňovat výdaje procentem z příjmů) tak bude u Vás příjem z prodeje auta osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, pokud bylo auto vedeno v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů (bylo vedeno v daňové evidenci nebo v účetnictvíú, tak v takovém případě je příjem z prodeje auta osvobozen od daně až po uplynutí 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku a v takovém případě byste musel příjem z prodeje auta zdanit v rámci § 10 ZDP.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.