Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ, plátce DPH, paušální výdaje (60%). Pokud začnu fakturovat firmě v USA, podle toho co jsem už zjistil, tak na faktuře bude částka v USD, DPH bude 0. Ohledně faktury a daňového přiznání jsem se chtěl zeptat:

1. Jaké náležitosti by měly být uvedeny na faktuře? Mám na mysli něco jako "Invoice is in the reverse charge mode. The buyer is obligated to fill in the VAT amounts and pay the tax." Nebo by to tam být nemělo?
2. Musí být uvedeno "Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku." anglicky? Jaké by mělo být znění? Něco jako “Natural person registered in the Trade Register. ”?
3. Musí být uvedena částka v CZK?
4. Pro účely daňového přiznání v příštím roce: Ke kterému dni použít směnný kurz, den vystavení faktury (např. poslední den v měsíci)? Co když se bude reálná částka lišit? Faktura bude vyplacena v USD. Dále někdy v budoucnu převedena do CZK.
5. Musí být uvedeno IČO US firmy, nebo stačí název firmy a adresa?
Ohledně přiznání k DPH, které (teď) podávám běžně každý měsíc:
5. Budu podávat, ale prázdné? Nebo na který řádek se uvádí tento příjem?
6. Je třeba podávat "kontrolní hlášení"? Pokud ano, do které sekce vyplnit?
7. Budu mít nárok na odpočet DPH (např. při pořízení nového notebooku v českém eshopu)? Tzn. vznikne nadměrný odpočet a finanční úřad pošle peníze na můj účet?
Děkuji. S pozdravem, Matěj.

 

ODPOVĚĎ:
Protože půjde o poskytnutí služeb firmě do USA, tak podle pravidel DPH je místem plnění pro účely DPH místo, kde má příjemce služby své sídlo, místo plnění by bylo tedy ve třetí zemi, tj. v USA. Protože místo plnění není v České republice, tak poskytnutí služeb není vůbec předmětem DPH a nemáte ani další povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, pokud by místem plnění byl jiný členský stát EU. Takové plnění týkající se poskytnutí služeb firmě do USA se ani neuvádí v přiznání k DPH, kontrolním, ani souhrnném hlášení. 1. , 2. , 3. Na takové plnění nemusíte vystavovat fakturu-daňový doklad podle zákona o DPH, jde o třetí zemi - stát mimo EU, nejdená se o reverse charge ani o povinnost zaplatit VAT z hlediska evropské směrnice o DPH. Není žádná povinnost uvádět na fakturu údaj o zapsání v živnostenské rejstříku, jde o doborovolný postup. Nemusí být částka v CZK, stačí v USD. 4. Doporučuji použít tzv. jednotný kurz, který vydává finanční správa vždy za celý předchozí rok, tímto kurzem pak vypočítáte hodnotu v USD uvedenou na faktuře. 5. Toto plnění nespadá do přiznání k DPH. V přiznání k DPH, pokud nebude co přiznávat, tak označíte, že neexistují údaje pro oddíl C a podáte prázdné přiznání k DPH. 6. Když bylo prázdné přiznání k DPH, tak pak nemáte už povinnost podat kontrolní hlášení. 7. Jako plátce DPH, pokud nakoupíte třeba notebook, který budete využívat ke svým ekonomickým činnostem, ta máte nárok na odpočet DPH podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, tj. plátce má nárok na "odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku". V takovém případě Vám tedy vznikne nadměrný odpočet a finanční úřad Vám zašle nadměrný odpočet na DPH.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.