Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2023 jsem měl osvobozený příjem téměř 6.000.000 Kč. Protože jsem DAP podával elektronicky dne 16.4.2024 (termín podání do 2.5.), oznámil jsem tento osvobozený příjem podle §38v příslušnému FÚ dne 17.4.2024 (§38v, odst. 1). Došlo tak k překročení lhůty pro podání oznámení osvobozeného příjmu (za všech okolností platí termín 2.4.) nebo v tomto případě platí stejný termín podání oznámení jako termín pro podání DAP elektronicky (tj. do 2.5.)?

ODPOVĚĎ:
Oznámení osvobozeného příjmu se musí učinit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém došlo k nabytí osvobozeného příjmu. Lhůta pro podání daňového přiznání činí 3 měsíce po skončení zdaňovacího období, za minulý rok tedy do termínu 2.4.2024. V případě elektronického podání daňového přiznání se pak lhůta prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní 3 měsíční lhůtě. Toto prodloužení lhůty se pak týká pouze formy a okamžiku podání daňového přiznání, ale základní lhůta pořád činí 3 měsíce po skončení zdaňovacího období. Tudíž oznámení osvobozeního příjmu se váže k základní lhůtě pro podání daňového přiznání. Každopádně od tohoto striktního výkladu už ustoupila i finanční správa a lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se váže ke lhůtě do kdyměl poplatník povinnost podat daňové přiznání. Pokud jste podal daňové přiznání po 2.4.2024, tak i lhůta pro podání oznámení se u Vás prodlužuje na 4 měsíce po skončení zdaňovacího období. Finanční správa k tomu uvádí následující "Lhůta se prodlužuje v případě, že poplatník současně s oznámením má povinnost podat i daňové přiznání, které podává elektronicky (lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období) nebo prostřednictvím daňového poradce (lhůta se prodlužuje na 6 měsíce po uplynutí zdaňovacího období). " dostupné z https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/oznameni-o-osvobozenych-prijmech Takže pro podání Oznámení o osvobozených příjmech fyzickcýh osob platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání. Pokud by polatník neměl povinnost podávat daňové přiznání, tak pro podání Oznámení se ho týká termín 2.4.2024. Takže jste podal ve lhůtě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.