Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za rok 2016 si dělal můj přítel sám daňové přiznání. Byl OSVČ vedlejší činnost (zároveň zaměstnanec). Uplatnil 60% paušál, ale jeho činnost byla řemeslná, tudíž měl použit 80%. Je možné udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2016? A jaký by to mělo vliv na sociální a zdravotní pojištění? Také by musel dělat dodatečné přehledy? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Podat dodatečné daňové přiznání je možné dokud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Lhůta pro stanovení daně činí 3 roky a počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Začátek lhůty pro stanovení daně za rok 2016 začal běžet dnem 3. dubna 2017 a končí dne 3. dubna 2020, do tohoto data je možné podat dodatečné daňové přiznání za kalendářní rok 2016. Bude se jednat o dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost, které je daňový subjekt oprávněn podat, nikoliv však povinen podat. Ovšem Vašemu příteli může vzniknout přeplatek na dani a podání dodatečného daňového přiznání může být pro něho výhodné.
Pokud přítel platil na zálohy na pojištění ve vyšší než v minimální výši, může mít tato změna vliv na výši záloh a tím vést ke vzniku přeplatku na pojištění. Změní-li se údaje o příjmech a výdajích tvrzené v tiskopise odevzdaného zdravotní pojišťovně, je zde povinnost ohlásit změny v údajích do osmi dnů ode dne, kdy jste se o změně dozvěděli formou opravného přehledu.
U sociálního pojištění můžete podat opravný přehled do konce třetího měsíce následujícího po měsící, ve kterém jste se dozvěděli o nové výši daňového základu, zároveň zde může dojít ke vzniku přeplatku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.