Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jediný vlastník nemovitosti (rodinný dům), kde žije i můj postižený otec, který je ochrnutý má tu věcné břemeno užívání (doživotní). Po úmrtí mé mamky 07/2021, u nás v rodině vznikl spor s mým otcem a dětmi mé sestry. Otec chtěl dům (dar) zpět, a to pro nevděk – údajně jsem mu měl ubližovat atd.). V té době jsem měl otce v péči.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Manžel nabyl děděním pozemek v němž je právo pro všechny držitele a nastupitele na pozemku užívat studnu na vedlejším pozemku, podle kupní smlouvy, která je založena na katastru. To bylo zapsáno do pozemkových knih na základě soudního rozhodnutí. Tato služebnost byla vedena na listech vlastnictví manžela a sousedů, kde je studna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 jsem dostal darem od prarodičů garáž, s tím že tam bylo zřízeno bezúplatné doživotní věcné břemeno. Dostal jsem se do dluhů a musel jsem jít do insolvence, s tím že jsem garáž prodala. Teď nový majitel si chodí do garáže jak chce, dává si tam věci a opírá je o věci, které nejsou jeho a prarodičům neřekne nic.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám přístup k pozemku přes sousedovu uzavřenou komunikaci a zřízené věcné břemeno chůze a jízdy. Jsem povinen podílet se na údržbě této sousedovy komunikace např. odstraňováním sněhu, zametáním případně opravy?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na chatě na svém pozemku jsme vlastníci studny, ke které mají právo užívání, respektive věcné břemeno s právem obslužnosti, i sousedi z vedlejší chaty sousedícího pozemku. Ještě minulý rok 2022 (minulé zúčtovací období) jsme se o náklady na elektřinu v rámci spotřeby vody a využívání studny dělili napůl, studna byla ještě tehdy připojená na společnou elektrickou přípojku (i pozemky včetně studny byly dříve společným majetkem obou rodin).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2010 jsme koupili pozemek s věcným břemenem jízdy a chůze, které dobrovolně zřídil prapůvodní majitel v roce 1994 s konkrétním uvedením jména prapůvodní majitelky k sousedícímu pozemku s právem jízdy a chůze na její sousedící pozemek. Ve smlouvě je i zmínka, že toto právo bude přecházet na další majitele, což nám připadá nesmyslné při dobrovolném souhlasu za úplatu i do budoucna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Několik let zpět jsme koupili rodinný dům (dům je nedokončená stavba z nějakého roku 1976). Dům s pozemkem zdědila dcera původního majitele a nám ho následně prodala. Jenže předtím, ještě část pozemku prodala sousedům. Bohužel právě k tomuto pozemku byla přivedena přípojka elektřiny a dál do domu vede nějaký kabel přes již sousedův pozemek (věcné břemeno neexistuje a že vede kabel přes cizí pozemek jsme zjistili až po koupi).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče 50 let užívají jako přístupovou cestu pozemek druhého podílového spoluvlastníka a teprve před 7 lety (2016) se dozvěděli, že pozemek není součástí stavebního pozemku chaty, ale vlastní ho druhý spoluvlastník. S nim se dohodli, že zřídí věcné břemeno cesty, ale dosud k tomu nedošlo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec se rozhodl v darovací smlouvě darovat svému synovi (mně) více nemovitostí. Jedna nemovitost (orná půda) je však zatížena věcným břemenem (optickým kabelem zakopaným v zemi). Tento kabel vlastní firma. Veškerou dokumentaci (umístění a trasa kabelu pod pozemkem, adresa firmy) můj otec vlastní. Moje otázka: Musí se tato skutečnost (že je nemovitost zatížena tímto věcným břemenem) uvést v darovací smlouvě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Strýc žije v rodinném domku. Ten daroval svému vnukovi. Má zřízené věcné břemeno dožití. V současnosti mu je 92 let a má vážné zdravotní problémy. Dochází za ním zdravotníci na převazy a pomáhají s osobní hygienou. Již minulou zimu 2022 mu vnuk vypínal elektřinu a zasílal různé nepodložené výzvy k zaplacení. Bohužel nikdy mu nedal skutečné podložené vyúčtování, jen částku, která činí měsíčně 12.400 Kč, což dle mého měření neodpovídá realitě skutečné spotřeby.