Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2020 jsme se nastěhovali do nového domu a nechali jsme si postavit plot na obou stranách domu. Přibližně po 5 měsících za námi přišel budoucí soused, jestli bychom mu dali povolení ke stavbě domu. Ústně jsme se domluvili, že mu povolení dáme, ale až bude mít vše postaveno, tak nám zaplatí polovinu částky za plot, který je mezi našimi pozemky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na svém pozemku stavím drobnou stavbu. Zjistili jsme, že vodovod, co jde kolem pozemku a na který se chceme připojit je v majetku fyzických osob. Ty souhlasí s připojením, ale určili si cenu připojení. S cenou souhlasím, ale chci to mít písemně (dohoda, smlouva). Aby mě potom v budoucnu, až přijde opravdu na připojení nevypekli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz, zda lze vymáhat ústní příslib podílení se na nákladech vynaložených s vypravením pohřbu. Můj tchán po zákeřné nemoci zemřel, veškeré náležitosti jsem vyřídila a zařídila já. Samozřejmě jsem i veškeré náklady zaplatila. Tchánova dcera žije 200km daleko, tudíž pro ni prý bylo komplikované se na zařizování podílet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žádám vás o pomoc s vytvořením smlouvy, kdy strana nabízející ustájení dostala možnost bezplatného pronájmu koně s tím, že jej můžeme využívat ve výcviky pro naše svěřence. Majitel koně tím pádem nebude platit naši 6.000 Kč cenu za ustájení, ale chceme vytvořit takovou smlouvu, kde bude podložené v případě úrazu či veterinárních úkonů platit vše majitel koně. I podkovářství. Můžete nám dát nějaký podklad prosím? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde se z příkazní smlouvy vyvázat, odstoupit bez sankce? Nebo lze ji napadnout za neplatnou? Byla podepsána pouze elektronicky přes Signi. Po 3 dnech jsem zjistila, že tato firma je v podstatě další odnož Mm reality a pro tyto lidi nechci pracovat. Požádala jsem o ukončení smlouvy dohodou, ale bylo mi sděleno, že ano, ale sankce 40.000 Kč. Potřebuji to vyřešit. Děkuji. Miroslava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uvažuji o výměně svého pozemku za pozemek vlastněný městem (chtějí na mém pozemku stavět cyklostezku). Zástupci města tvrdí, že to nejde, protože je na jejich pozemku smlouva s osobou a to na dobu neurčitou. Je to možné? Je opravdu smlouva na dobu neurčitou nevypověditelná?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

26.2.2021 osvojen pes z útulku. Ve smlouvě jsem podepsala, že jsem povinna psa do 31.1.2022 nechat vykastrovat na smluvním pracovišti, a že útulek převezme zvíře zpět pokud kastrace nenastane. Smlouvu podepsala s poznámkou "v zástupu" paní, která podle OR nejedná za útulek a nepředložila doklad o zastupování. Nechci v dohledné době psa nechat kastrovat. Ptám se, zda je kastrace vymahatelná, zda mi mohou psa vzít a zda je smlouva platná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavím rodinný dům na klíč. Ve smlouvě o dílo je zahrnuto i provedení a zprovoznění vodovodní přípojky. V návaznosti je třeba překopat obecní asfaltovou málo frekventovanou komunikaci (cesta na šířku cca 2,5-3 m). Starostka po mně chce podepsat Smlouvu o právu provést stavbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

O letních prázdninách 2020 jsme koupili parcelu, nyní už je na nás napsaná. Spolu se smlouvou jsme podepsali také dodatek, že nám prodávající ještě do konce srpna 2020 provede určité terénní úpravy a označí přesné hranice parcely pomocí geodetů - abychom tyto hranice měli pevně dané.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme s přítelkyní ve dvougenerační vile, která je 45 let stará. Nahoře bydlíme my, dole moje babička. Platíme pouze za režii 1/2 domu. Dům potřebuje nutně rekonstrukci (prasklá trubka na odtok z WC, prasklé trubky na vodu v koupelně - prosakující voda do zdiva, staré elektrické vedení - 1/4 vypínačů a zástrček už nefunguje, praskající plynové topení atd.).