Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel má exekuci z trestné činnosti, která je každý měsíc sražená částkou z jeho mzdy. Požádal mě o ruku a já nevím, jestli jeho pohledávky se sňatkem přesunou i na mě a bude se mi také srážet se mzdy jeho pohledávka. Děkuji Zuzana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnankyni jsme provedli srážku ze mzdy na exekuci. Nyní nám přišlo rozhodnutí o ukončení exekuce a sražená a odvedená částka nám byla vrácena exekutorem zpět na účet. Prosím tedy o info, jak postupovat dále, zda vrácenou částku máme vyplatit zaměstnankyni nebo ji použít na úhradu další exekuce v pořadí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na nemovitosti máme zástavní právo smluvní. Vzniklo v roce 1999, tedy ještě před NOZ. Dluh byl exekucí uhrazen, ale bohužel jsme tehdy hned nejednali a nemáme už potvrzení o splnění exekuce a exekutor již nemá náš spis v archivu. Kvůli tomu máme problém u věřitele, protože ten před vydáním potvrzení o splnění dluhu požaduje potvrzení, že byl dluh splacen. Je nějaká možnost jak potvrdit splnění dluhu, když nemáme záznam o exekuci, aby mohlo dojít k výmazu z katastru? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 15.9.2022 byl podán odpor proti platebnímu rozkazu s vyjádřením k žalobě Okresnímu soudu. Dne 15.9.2022 bylo podání potvrzeno ze strany Okresního soudu s tím, že následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb. , o podrobnostech výkonu spisové služby.   11.10.2022 Okresní soud sdělil, že k podanému odporu se nebude přihlížet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak nejlépe postupovat v případě, že mi dluží lidé již značně zatížení exekucemi? Pomůže trestní oznámení? A mohu ho v tomto případě podat?   Po několik měsíců u mě žila rodina, která udělala dluh na nájmu. Odstěhovali se a dům nechali v dezolátním stavu. Po několika měsících se ozvali, že by chtěli bydlet znovu a že budou k požadovanému nájmu splácet i dluh z minulého období.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V pátek 24.11.2023 byl našemu mysliveckému spolku doručen exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky (PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKA) jakožto Dlužníkovi povinnému. Povinný je předseda (o jeho exekuci se vědělo (bohužel byl podveden a díky tomu se dostal do exekuce). Zároveň je ve spolku individuální statutární orgán - tedy předseda a je tedy veden jako "skutečný majitel" spolku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Splácíme dle domluvy pravidelně exekuci 2.500 Kč/měsíčně. I přesto na konci listopadu 2023 dojel exekutor s tím, že bude zabavovat majetek. Pod pohrůžkou, že nám na cestě zabaví firemní auto jsme mu dali 20.000 Kč a s tím, že si navýšíme splátky na 3.000 Kč. Další týden se opět ozval, že chce 20.000 Kč, jinak začne zabavovat, dali jsme mu 5.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn před několika lety onemocněl schizofrenií, s rodinou ani s úřady nekomunikuje, Má hypotéku a zřejmě i další dluhy. Víme, že mu hrozí exekuce. V době, kdy byl ještě zdráv postavil dům, ve kterém bydlí. Nikdy se do toho domu nepřihlásil k trvalému pobytu. Adresu trvalého bydliště má stále u nás, i když tady nežije.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem od pána automobil, u kterého je vlastník leasingová společnost, provozovatel je firma. Při předání auta jsem zaplatil 70.000 Kč hotově a dále jsem měl zaplatit 12x 4.000 Kč na účet leasingové společnosti. Splátky jsem poctivě za rok zaplatil a auto mělo být přepsáno na mou osobu. V té době jsem se s prodávajícím nedokázal spojit, ani ho nezastihl na adrese (ignorování, vypnuté číslo, uvedená adresa v kupní smlouvě psaná na obecní úřad).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dospělá dcera v zahraničí (EU) předčasně ukončila/přerušila po roce studium na VŠ, nyní nestuduje ani nepracuje. Sociální a zdravotní pojištění v ČR od ukončení studia zatím nedoplatila a nenahlásila změnu statusu studenta. S námi rodiči prakticky nekomunikuje. Trvalé bydliště má stále v našem RD.