Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla jsem se zeptat zda novela platí i pro domy s pečovatelskou službou, konkrétně zda není potřeba při přihlášení trv. pobytu souhlas pronajímatele, máme nájemní smlouvu od města v domě s pečovatelskou službou na dobu určitou 10 let a známý by si tu chtěl zřídit trvalé bydliště v bytě, v kterém s námi žije již 4 roky. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen kromě vyplnění příslušných formulářů, doložení občanského průkazu a dalších náležitostí, také doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Takže pokud má dům s pečovatelskou službou číslo popisné a vyhovuje tak podmínce zákona, aby v něm vůbec mohl být kdokoliv přihlášen k trvalému pobytu, je možno se s nájemní smlouvou přihlásit k trvalému pobytu i bez souhlasu majitele. Nájemní smlouvu ale musí mít uzavřenu ten, kdo chce k trvalému pobytu přihlásit, jestliže tedy nemá Váš známý uzavřenu nájemní smlouvu, nemůže této možnosti využít a potřebuje souhlas oprávněné osoby. Na závěr je nutno jen dodat, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, což mnoho vlastníků stále ještě neví a proto se zbytečně obávají udělit souhlas se zapsáním trvalého pobytu.

Související právní předpis:
Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Trvalý pobyt v domě s pečovatelskou službou - je nutný souhlas domova s trvalým bydlištěm chráněného nájemníka, nájemce?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.