Počet stránek ve webu: 43.307

Kontakt

  • mgr. eva stranska pravnik advokatJméno: Mgr. Eva Vetešníková, Praha
  • Kmenové pracoviště: Policie hlavního města Prahy
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • dosažené nejvyšší vzdělání: právník
  • zpracovává: běžné a upřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny online (více oblastí práva) + články s právní tématikou pro náš web
  • věnuje se těmto druhům práva: občanské právo, rodinné právo, trestní právo, dluhy, závazkové právo, smluvní právo, dědictví, trestní právo, okrajově oblast notářství, správní právo ad.
  • Poslat dotaz do právní poradny  »