Počet stránek ve webu: 43.307

Kontakt

  • Jméno: Mgr. Jana Majdanová
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta
  • dosažené vzdělání: advokát
  • zpracovává: přednostní a neupřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny online (více oblastí práva)
  • věnuje se těmto oblastem: relativní práva tj. smlouvy, oblast nemovitostí - vlastnictví, pronájem; sousedské právo; spoluvlastnictví; katastr nemovitostí; společné jmění manelů (SJM); věcná břemena a s tím spojená např. zástavní práva ad.
  • preferovaná oblast - pracovní právo, exekuční právo, majetkové právo
  • Poslat dotaz do právní poradny »