Počet stránek ve webu: 43.307

Kontakt

  • Jméno: Mgr. Kateřina Galatíková
  • dosažené vzdělání: advokát, číslo advokáta v advokátní komoře: 16594
  • aktuálně pozastavená advokátní činnost z osobních důvodů na dobu určitou
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • zpracovává: přednostní a neupřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny online (více oblastí práva)
  • věnuje se těmto druhům práva: rodinné právo, občanské právo, závazkové právo, trestní právo, obchodní právo a okrajově správní právo
  • Poslat dotaz do právní poradny »