Počet stránek ve webu: 43.307

Kontakt

judr. eva janeckova advokat pracovni pravo

  • Jméno: JUDr. Eva Janečková
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta
  • dosažené vzdělání: advokát
  • zpracovává: přednostní a neupřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny onlie (více oblastí práva)
  • věnuje se těmto druhům práva: pracovní právo
  • Stručný životopis: Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor historie). Od roku 2005 do roku 2013 byla zaměstnána v Úřadu pro ochranu osobních údajů a od roku 2012 také na Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Pracovala také v ČNB na úseku ochrany spotřebitele, dále jako odborná redaktorka právnického nakladatelství. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů, správní a kontrolní řízení, svobodný přístup k informacím a pracovní právo – především na postavení těhotných žen a matek v pracovním právu. Nyní působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
  • Poslat dotaz do právní poradny »