Počet stránek ve webu: 43.307

Kontakt

  • Jméno: Mgr. Hana Wernerová
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta
  • dosažené vzdělání: advokát
  • zpracovává: přednostní a neupřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny online (více oblastí práva)
  • věnuje se těmto druhům práva: občanské právo, rodinné právo, trestní právo, dluhy, závazkové právo, smluvní právo, dědictví, okrajově oblast notářství, správní právo ad.
  • preferovaná oblast je mj. náhrada majetkové a nemajetkové škody (přiměřené zadostiučinění) na zdraví
  • Poslat dotaz do právní poradny »