Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.851.003

Náhrada škody

Odesláno: 
Otevřeno 41 x
1 odpověď
 
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jak uplatnit náhradu škody ve výši 2.400,- Kč na Českých drahách. Škoda mi vznikla dne
26.5.2024 tím, že vlak kterým jsme chtěli cestovat do Prahy na koncert v Rudolfinu, měl zpoždění. Koncert začínal v 19. hod. , z Ústí nad Labem jsme měli odjíždět v 16.07 hod. , ale vlak Eurocity měl 75 min. zpoždění a další zpoždění nabral mezi Ústím nad Labem a Prahou, takže na hlavní nádraží přijel po 19. hod. Vstupenky v hodnotě 2 x 1200, - Kč nám tedy propadly. Na zpoždění jsme si nechali vystavit doklad. Děkuji za radu. J. J. 
Dobrý den,
dopravce je povinen dle smlouvy o přepravě provést přepravu cestujících řádně a včas, tzn. zajistit bezpečnou přepravu cestujících včetně jejich zavazadel a přepravit je na místo určení v dohodnutém čase. Odpovědnost dopravce za zpoždění spoje upravuje, kromě tuzemských předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (dále jen „nařízení“). Dle nařízení by měl být cestující odškodněn náhradou z ceny jízdného, je-li zpoždění spoje delší než 60 minut (resp. v částce 25 % z ceny jízdného při zpoždění nad 60 minut nebo 50 % z při zpoždění více než 120 minut). Více informací, včetně postupu při uplatnění těchto nároků u Českých drah můžete nalézt zde: https://www.cd.cz/typy-jizdenek/odskodneni-reklamace-a-vymeny/-26400/). Nařízení dále počítá s náhradou škody cestujícím, nelze-li pokračovat v cestě týž den (může se jednat o náhradu výdajů za přenocování, apod.). V případě jiných škod vzniklých nedodržením jízdního řádu odkazuje na vnitrostátní právo.
Dle § 2553 odst. 1 občanského zákoníku upravují práva cestujících (není-li přeprava provedena včas) přepravní řády. Přepravní řád (vyhláška Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb.) v § 42 odst. 4 náhradu škod vylučuje, stejně jako aktuální smluvní přepravní podmínky Českých drah, které v čl. 113.1. uvádí: „jestliže nebyl cestující ve veřejné osobní železniční přepravě přepraven včas nebo nebyl přepraven vůbec, nemá právo na náhradu škody vzniklé jako důsledek nedodržení podmínek přepravní smlouvy ze strany ČD“. Za zpoždění vlaku tedy můžete získat odškodnění z ceny jízdného (jak je uvedeno výše), ale Vaší žádosti o vyplacení náhrady škody za zmeškaný koncert České dráhy s největší pravděpodobností nevyhoví. Pokud byste se přesto chtěli této náhrady domáhat, museli byste se obrátit žalobou na soud (výsledek však bude nejistý).