Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.851.026

Neoprávněná exekuce na výživné

Odesláno: 
Otevřeno 84 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

přítel je ve vězení od 2.10.2023 - dostal se tam za řízení, ne za neplacení výživného. Výživné vždy řádně hradil a tak jsme se dohodli, že budu hradit po dobu jeho výkonu výživné dále já, aby mu nevznikl zbytečný dluh, než se vrátí domu. Výživné jsem hradila až do ledna 2024. V lednu se ale stalo to, že přítelovi prodloužili trest o dalších 6 měsíců a zároveň jsem já od února nastoupila na mateřskou dovolenou. Aby ulevil mému rozpočtu, dohodli jsme se, že si povinnost výživného nahlásí ve věznici, aby mu to strhávali z platu - je zařazen do práce. Jak v únoru, březnu a teď v dubnu mu strhli neúplnou částku, já jsem ale schopna to doplácet. Takže jeho bývalé slečně stále chodí celá částka výživného a žádný dluh nevzniká a takto bychom to měli v pohodě zvládnout až do jeho propuštění.
Ovšem jakmile v únoru slečně došla platba za výživné od vězeňské služby, ihned přítele nahlásila exekutorovi za neplacení výživného. Nahlásila, že za únor dostala pouze peníze doplacené ode mne a za březen, že nedostala vůbec nic a popsala do návrhu, že je přítel ve vězení a že má obavu, že jí nebude hrazeno výživné i do budoucna - což je ale z našeho pohledu nesmysl, platbu od vězeňské služby dostat musela, jinak by o přítelově uvěznění vůbec nevěděla - jelikož od října 2023 do ledna 2024 nebyl z její strany žádný problém, protože dostávala plné výživné ode mne, tak jako vždy (máme s přítelem sjednaný společný účet pro veškeré platby, takže jí chodila platba stále ze stejného účtu).
Máme k doložení výpisy - já z bankovního účtu a přítel z výplatní pásky, že za únor, březen i teď duben bylo výživné zaplaceno v plné výši 4000Kč a i včas a to do 15tého v měsíci.
11.4.2024 dostal přítel dopis s příkazem k exekuci na 22 000Kč. V tuhle chvíli sepisujeme návrh na zastavení exekuce a doložíme k tomu veškeré platby jako důkaz, že je exekuce neoprávněná.
Chci se vás zeptat, jaká je šance, že exekuci opravdu zastaví? Máme doma měsíční dceru a pokud se exekuce nezastaví, nevím co budeme dělat, až ho propustí domu a bude mít exekuci na plat nebo tak.
Dále se chci zeptat, jak je možné, že se rozjela exekuce proti někomu kdo nemá žádný dluh? Nebo výživné nemůže být hrazeno ze dvou účtů nebo já nevim. tahle situace je absolutně šílená a nerozumíme tomu, jak je to vůbec možné.

Moc děkuji za odpověď a pomoc.
 
Dobrý den,
obecně platí, že soudní exekutor předpokládá správnost tvrzení, která oprávněná uvádí v exekučním návrhu a nepřezkoumává, zda povinný před podáním návrhu skutečně výživné nehradil. Když je mu doručen exekuční návrh, který nemá formální vady, exekutor řízení zahájí. Pokud jste tedy veškeré platby provedli v plné výši a včas, jedinou obranou je podat návrh na zastavení exekuce. Tento návrh se podává příslušnému exekutorovi, který mu vyhoví sám, bude-li se zastavením souhlasit oprávněná. Nebude-li souhlasit, postoupí návrh k rozhodnutí exekučnímu soudu. Podaří-li se Vám veškeré platby doložit, včetně toho, že k úhradám výživného docházelo ve stanoveném termínu, měla by být exekuce zastavena. Jestliže žádný dluh neexistuje, nelze vymáhat ani dlužné výživné, ani běžné výživné do budoucna (pro exekuční vymáhání běžného výživného je podmínkou již existující dluh na výživném). Skutečnost, že platby byly prováděny částečně srážkou ze mzdy Vašeho přítele a částečně úhradou z Vašeho společného účtu by neměla mít na splnění povinnosti vliv (tedy za předpokladu, že tyto platby nebyly přesto neúplné nebo opožděné). Doplňuji, že k návrhu je třeba přiložit doklady o platbách a také bych Vám doporučila zdůraznit, že úhrady probíhaly vždy dobrovolně, a to včetně srážek z pracovní odměny, o které Váš přítel ve vězení požádal.
Je ale skutečně zvláštní, tvrdí-li bývalá přítelkyně Vašeho partnera, že platby neobdržela. Jestliže nebyly určité platby (z nějaké vnější příčiny, např. chybě při zadávání platby, apod.) provedeny, pak by mohlo být zastavení exekuce složitější. Případný dluh by v takovém případě bylo nutné uhradit a prokázat, že k prodlení nedošlo úmyslně, neboť soud bude posuzovat, z jakého důvodu k prodlení došlo a zda se povinný úhradám výživného nevyhýbá. Předmětem jeho hodnocení budou i příjmy Vašeho přítele, resp. skutečnost, že ve výkonu trestu má příjem omezený. Proto bych Vám také doporučila v dobrovolných platbách neustávat. Zastavení exekuce bude možné, bude-li soud předpokládat, že běžné výživné bude i nadále plněno dobrovolně.