Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.850.904

Exekuce - alimenty

Odesláno: 
Otevřeno 110 x
1 odpověď
 
Dobrý den, bývalá manželka má platit alimenty na dceru 4000 Kč/měsíčně + exekuční příkaz na dluh na alimentech přes 30 000 Kč. Jelikož neplatí dále byla zahájena srážka ze mzdy. Ona je nemocná, nemají tedy co strhávat a dluh nadále roste. Dceři bude v září 18 let a dluh prý připadne jí. Manželka již má dceru "zpracovanou" že jí exekuci zruší a ona jí bude peníze dávat do ruky. Je zcela jasné, že tomu tak nebude. Je, prosím, nějaká možnost jak postupovat, aby to tak nebylo? Nebo poradit, jak postupovat nyní, dokud nebude dcera plnoletá.
děkuji LH
 
Dobrý den,
je třeba upřesnit, že výživné je vždy nárokem dítěte (nikoli jednoho z rodičů), jen po dobu jeho nezletilosti je vypláceno k rukám jeho zákonného zástupce a po dosažení zletilosti již přímo dítěti. To platí i v exekučním řízení. Až bude Vaše dcera plnoletá, měly by být platby běžného výživného i splátky dluhu (ač vznikl v době její nezletilosti) vypláceny přímo k rukám dcery. Dosažení zletilosti dítěte není důvodem pro zastavení již zahájené exekuce, ale jakmile Vaše dcera dosáhne 18ti let, bude v exekučním řízení dále vystupovat sama za sebe – již za ni nebude vystupovat zákonný zástupce. Dohodne-li se proto se svou matkou na způsobu placení výživného (event. na odpuštění dluhu nebo jeho části), může podat návrh na zastavení exekuce. Mohl byste však dceři doporučit, aby tento krok ještě zvážila s tím, že nebude-li jí výživné po zastavení exekuce vypláceno dobrovolně, bude pro ni obtížnější nedoplatky znovu začít vymáhat. (také případná sociální dávka tzv. náhradního výživného je vázána na probíhající exekuční řízení, viz: https://www.mpsv.cz/nahradnivyzivne).
Zároveň je nutné upozornit, že exekutorovi vznikají v exekučním řízení náklady a pokud tyto náklady nebyly exekucí vymoženy, mohl by jejich úhradu exekutor požadovat po Vaší dceři (tj. po účastníkovi řízení, který zastavení exekuce zavinil, dle § 89 exekučního řádu). Doporučuji Vám proto, abyste možnost zastavení exekuce předem zkonzultovali s exekutorem a případnou dohodu mezi matkou a dcerou přizpůsobili.
Nicméně, nebude-li mít Vaše dcera zájem na dalším vymáhání výživného a upřednostní-li řešení dohodou se svou matkou, nezbude než takové rozhodnut respektovat.