Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.849.027

Uhrazení nákladů právního zastoupení

Odesláno: 
Otevřeno 127 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem majitel bytu a nájemce po odstehovani z bytu má pohledávku. Pak ve sporu s najemcem došlo ke smíru. Nájemce zastupoval právník, který teď po mě žádá abych mu uhradil náklady na právní zastoupení svého klienta, tzn nájemce. Chtěl jsem se zeptat jestli je oprávněný právník, který zastupoval svého klienta žádat i po po mě úhradu nákladů na právní zastoupení svého klienta? Předem vám děkuji.
S pozdravem
V. Ivashko, tel. 774800554
email : tur3@seznam.cz
 
Dobrý den,
podstatné je, na čem jste se při uzavření smíru domluvili. Podle § 146 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu: „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného“. To znamená, že účastníci řízení si mohou sami dohodnout, v jakém rozsahu si nahradí náklady, které jim v důsledku soudního řízení vznikly. Nedohodnou-li se, pak o náhradě nákladů rozhodne soud v usnesení o schválení smíru tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, viz zmíněné zákonné ustanovení.
(Pozn. : obecně platí, že nárok na náhradu nákladů řízení má zastoupený účastník, ale jeho advokát může být tzv. platebním místem. Je-li advokátovi náhrada nákladů řízení vyplacena, je povinen ji svému klientovi vyúčtovat).