Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.898.014

Darovací smlouva pro insolvenci - znění, text, vzor, formulář, tiskopis

Odesláno: 
Otevřeno 5739 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ve smlouvě o darování podpory bych potřeboval zakotvit, že mi bude darována podpora jen tehdy, když nebudu mít stálý příjem.
Odstavec III. zní takto:
"Dárce se zavazuje po dobu trvání insolvence obdarovaného jakožto svého syna pravidelně podporovat. Dárce se zavazuje obdarovanému platit k jeho rukám měsíčně peněžitou podporu ve výši 2.500,- Kč, a to vždy do 15. dne každého kalendářního měsíce a to pouze v měsících kdy obdarovaný nebude mít k dispozici pravidelný měsíční příjem tzn. bude nezaměstnaný".
Stačí to takto? . Předem moc děkuji za reakci.
Hezký den
 
Dobrý den,

domnívám se, že text darovací smlouvy tak, jak jej uvádíte, je zcela rozporný a insolvenčním soudem může být považován za zcela účelový a obcházející smysl a účl insolvenčního řízení.

Na jedné straně se dárce zavazuje obdarovaného PRAVIDELNĚ podporovat, na druhou stranu jej však má podporovat pouze v období, kdy bude dárce nezaměstnaný, tedy kritérium pravidelnosti je zde zcela opomenuto.

Zároveň mám za to, že pokud jste v současné době zaměstnaný a máte příjem, darovací smlouva tohoto znění předpoklad procentuálního uspokojení věřitelů nemůže nijak ovlivnit.

Bez bližší znalosti Vašich pracovních poměrů a výše výdělku však v tomto případě nelze kvalifikovaně říci, zda je jakákoliv darovací smlouvy vůbec ve Vašem případě třeba.