Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.898.589

Čestné prohlášení o okamžitém splacení dluhu v exekuci - vzor, formulář, tiskopis

Odesláno: 
Otevřeno 4386 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byla na mě uvalena soudní exekuce, 2013 jsem zapomněl zaplatit pojištění, poté jsem se několikrát stěhoval a měnil adresy, tím pádem mi nedošel žádný dopis a až před týdnem přišlo do práce: exekuční příkaz na 13.000 Kč díky dvou dlužným stovkám.
Hned jak to přišlo do práce (exekuční příkaz), tak mi celou částku vzali a drží jí u sebe (v práci) a když jsem volal na exekutora, řekli mi, že to nabyde právní moci až tak za 6 týdnů, že pokud mám peníze na celé splacení exekuce, ať napíši čestné prohlášení o tom, že to chci zaplatit dřív než to nabyde právní moci a oni si to vyžádají od zaměstnavatele.
Můžete mi prosím poradit jak to napsat? Nebo je tento postup správně abych se té exekuce zbavil co nejdříve? . nemůžu čekat než buch ví jak dlouho, potřebuji to zaplatit hned ať mám pokoj. Předem děkuji za odpoveď.
 
Zdravím Vás, pokud chce exekutor čestné prohlášení tak je napište docela jednoduše. Zde bohužel není prostor proto, abych Vám sem psala vzor čestného prohlášení, zkuste zde nahlédnout do rubriky vzory. Napsala bych tam Čestné prohlášení uvedla bych spisovou značku a jméno soudního exekutora, který exekuci vymáhá. Dále bych uvedla, že Já, níže podepsaný. , nar. … , trvale bytem. (dále jen povinný) výslovně souhlasím s tím, že dobrovolně uhradím částku ve výši. , - Kč na účet soudního exekutora, který vymáhá exekuci na můj majetek jako povinného, a to ve prospěch oprávněného. Tímto prohlašuji, že tuto částku jsem ochoten uhradit i v případě, že usnesení o nařízení exekuce dosud nebude pravomocné.. V dne. a podpis. Podpis si však nechejte raději úředně ověřit a ještě před platbou si nechejte vyčíslit celkovou dlužnou částku soudním exekutorem, a to např. k 30.6.2016 a rovněž si nechejte i soudním exekutorem sdělit i číslo jeho účtu, není-li již uvedeno ve výzvě k dobrovolnému splnění povinného. Až tuto částku uhradíte, sdělte to prosím co nejdříve exekutorovi s tím, že např, oskenujte kopii potvrzení o úhradě exekuce a výslovně od něj chtějte i potvrzení o tom, že tuto platbu přijal. Poté by měla být exekuce zastavena. Tento koncept prohlášení bych konzultovala s exekutorem, ale mám za to, že by měla stačit i prostá úhrada celkové dlužné částky na účet exekutora a zaslání kopie potvrzení o úhradě exekuce soudnímu exekutorovi, a to příp. i s návrhem na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Mám však za to, že exekutor by měl exekuci zastavit již jen na základě úhrady dlužné částky v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu.