Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.849.034

Zabavení auta exekutorem - automobil k podnikání, sloužící k výdělku

Odesláno: 
Otevřeno 5116 x
5 odpovědí
 
Mám na sebe exekuci a dnes (15.01.2016) mi přišel dopis, že mi byl dán do soupisu automobil a jakmile nastanou skutečnosti v § 47 odst. 2 budu vyzván k předání automobilu. Chtěl jsem se zeptat za jak dlouho si pro auto příjde a jestli se dá zabrání automobilu zabránit, potřebuji ho v práci, děkuji
 
Zdravím Vás, pokud automobil používáte k výkonu zaměstnání, tak by Vám automobil neměl být v souladu s ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) zabaven. Nicméně to, že automobil potřebujete v práci je nutné soudnímu exekutorovi rovněž i doložit, a to buď potvrzením Vašeho zaměstnavatele, nebo čestným prohlášením zaměstnavatele nebo některého z Vašich kolegů. Pokud automobil potřebujete k dojíždění do zaměstnání i tuto skutečnost musíte doložit, například špatnou dopravní obslužností v místě bydliště do místa výkonu práce, dále i prací na směny, při nepravidelném nástupu na směny. Pokud tomu tak je doporučuji Vám podat návrh na vyškrtnutí věci (automobilu) ze soupisu v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu je nutné podat k exekutorovi, který automobil do soupisu pojal, a to do 30 dnů ode, kdy jste o soupisu věci dozvěděl. Raději bych tento návrh podala i dříve, popřípadě bych podala i námitky proti soupisu, a to s tím, že automobil Vám neměl být zabaven, neboť jej potřebujete k výkonu povolání, což bych doložila i výše uvedenými listinami. Tyto námitky by měly být podány do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí o zabavení automobilu. Popřípadě můžete obě podání podat ve stejný den, ale raději do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zabavení automobilu. Nicméně i v tomto případě je lhůta pro návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu 30 dnů ode dne, kdy jste se o tom dozvěděl.
 
Děkuji za odpověd a pomoc. Na podani vyškrtnutí je tiskopis nebo stači jen napsat dopis, a stačí to poslat exekutorovi doporučeně. Děkuji
 
Zdravím Vás, na návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu možná vzor existuje. Zkuste se kouknout se do poradny do rubriky vzory podání. Nicméně tento návrh můžete sepsat i Vy sám a následně jej exekutorovi odeslat.
 
Dobry den, děkuji moc za pomoc a ještě bych se chtěl zeptat ohledne podani žadosti na vyškrtnuti automobilu, jestli se zato něco plati a komu, slyšel jsem že 2000 za položku. Ještě jsem chtěl poprosit jestly by jste mě mohli řici aspoň v bodech jak ma vypadat a co obsahovat ta žadost a doklat o využivani vozu pro vydělečnou činost aby to exekutorovi stačilo, ještě jak posouzeni žadosti probiha a kde zjistim vysledek, děkuji mockrat
 
Zdravím Vás, body k návrhu na vyškrtnutí automobilu ze soupisu jsem uváděla již v první žádosti o vyškrtnutí automobilu ze soupisu. Nicméně to, že automobil potřebujete v práci je nutné soudnímu exekutorovi rovněž i doložit, a to buď potvrzením Vašeho zaměstnavatele, nebo čestným prohlášením zaměstnavatele nebo některého z Vašich kolegů. Pokud automobil potřebujete k dojíždění do zaměstnání i tuto skutečnost musíte doložit, například špatnou dopravní obslužností v místě bydliště do místa výkonu práce, dále i prací na směny, při nepravidelném nástupu na směny.
Tato žádost musí obsahovat spisovou značku soudního exekutora, jeho jméno, příjmení, adresu sídla, označení oprávněného a povinného (tedy Vás) dále nadpis Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.
Dále budete psát samotný návrh na vyškrtnutí ze soupisu, kde popíšete, kdy jste se o zabavení automobilu dozvěděl a dále bych se zmínila, že zabavení automobilu povinného je v tomto případě v rozporu s ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), protože automobil potřebujete k výkonu povolání, což dokládáte jedním z výše uvedených dokladů, např. čestným prohlášením Vašeho zaměstnavatele ze dne. , které v příloze přikládáte. Dále, že pracujete na směny, u kterých máte nepravidelný nástup na směny, což dokládáte např. plánem směn.
Ze všech výše uvedených důvodú, žádáte, aby soudní exekutor vydal v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.), a sice, že osobní automobil, rz. … . , VIN: . se vyškrtává ze soupisu zabavených věcí povinného … sepsaného dne. exekutorským vykonavatelem dne.
Mám za to, že za návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu se nic neplatí, pokud jej podáte sám. V případě, že byste využil služeb advokáta, tak je nutné se na výši odměny dohodnout přímo s ním. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.