Počet stránek ve webu: 43.307


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.849.061

Jak snížit náklady exekuce a vyhnout se lichvářským poplatkům exekutorům a advokátům věřitelů

Odesláno: 
Otevřeno 2644 x
15 odpovědí
 
Dobrý den je proti mě vedeno 12 exekucí, které jsem nasbíral za období
2008 az 2012, kdy jsem byl v socialni tísni na hmotné nouzi. Velikosti dluhů u mých exekucí jsou směšné avsak soud a poté exekutori z toho udelali legální okrádání obcanů. Jako například dlužím vodafonu 2.199 Kč soud chce 8.500 a exekutor 10.000 Kč.
Jsem ochoten dluh splacet ale ne za těchto podmínek. Desetinásobek dlužné částky se mě zdá moc a nehodlám toto zločinecké chování podporovat. Adekvátní částka vůči takovému dluhu bych viděl do 8.000 Kč. Zároveň nerozumím proč řeší soudy jasně dané pohledávky. Nedávno mě přišel dluh od Policie ČR kde jsem dlužil 1.000 Kč a exekutor tuto částku navýšil o 500 Kč bez problému jsem to uhradil. Jak je tedy možné, že v justici a exekučních úřadech pracují sobečtí lidé kterým osud druhých je lhostejný a jde jim pouze o maximální navišování dluhů. Tento přístup nemá obdoby v EU. A zároveň si myslím, že by bylo namístě prověřit Justici ČR kontrolními orgány EU. Avšak obávám se, že bychom museli asi z EU vystoupit nebo´t již v dnešní době je proti občanům v ČR vedeno 1.500.000 exekuci což neni též vůbec normální. Lze se proti těmto lychvářským poplatkům bránit?
 
Zdravím Vás, bohužel je obvyklé, a to u malých částek, že celková dlužná částka v rámci exekuce velice výrazně vzroste. Je to dáno zejména tím, že povinný musí hradit jak náklady soudního řízení, tedy soudní poplatek, který je však v malé výši, dále musí hradit i náhradu právního zastoupení protistrany. Náklady právního zastoupení se řídí advokátním tarifem, vyhláškou č. 177/1996 Sb. , dále, pokud žalovaný povinnost uloženou soudním rozhodnutím nesplní a neuhradí to co má ve lhůtě uvedené v soudním rozhodnutím, ani se s věřitelem nedohodne na splátkovém kalendáři, tak věřitel podá návrh na nařízení exekuce na žalovaného, ze kterého se stane povinný. Tímto se výdaje povinného, tedy pohledávka navýší o náklady exekuce a odměnu exekutora. Odměna exekutora se řídí vyhláškou č. 330/2001 Sb. , o odměně soudního exekutora.
Pokud chce věřitel vymáhat pohledávku po dlužníkovi musí mít v ruce rozhodnutí orgánu státní moci, pokud není on sám orgánem státní moci. Proto se musí velice často obrátit na soud s žalobou a tímto již dochází k výraznému navýšení nákladů žalovaného. Vaše rozhořčení chápu, ale v tuto chvíli s tím moc nenaděláme, toto je spíše pro diskuzi pro legislativce. Navíc máte pravdu v tom ohledu, že počet exekucí v ČR je skutečně alarmující, nicméně je pravdou, že dlužnici by měli své dluhy v rámci svých možností věřitelům hradit, mám za to, že by se i takto počet exekucí snížil.
Doufám, že jsem Vám tuto věc alespoň trochu objasnila a doporučuji Vám dohodnout se na rozumných splátkách. Dalším řešením Vaší situace by mohla být i insolvence, a to oddlužení. S podrobnosti ohledně insolvence se prosím obraťte na kolegy, kteří zde insolvence mají na starosti.
 
Mám možnost prodeje polnosti v hodnotě 240000tisíc.
Ale vzhledem k blokaci nemovitosti exekutori nemohu toto učinit i přesto, že bych tím rád dluhy umořil.
Zároveň jsem měl návrh na exekuční dražbu, kde tuto polnost ohodnotili na 60000kč a dražební základ daly na 40 000Kč mohousi to dovolit?
Popřípadě jak bych měl postupovat abych tyto pozemky mohl prodat za normalni cenu?
 
Zdravím Vás, k prodeji nemovitosti v průběhu exekuce, a to i pokud jste si sehnal kupujícího, který je ochoten nabídnout více je vždy nutné postupovat v součinnosti s exekutorem, nebo příslušným exekutorským úřadem. S pracovníky tohoto úřadu se dohodnete na co nejlepším postupu v této věci, aby nemovitost byla zpeněžena za co nejvyšší cenu a z výtěžku zpeněžení nemovitosti mohly být následně uspokojeny pohledávky jednotlivých věřitelů. Osobně mám za to, že v tomto případě je možné nemovitost prodat i mimo dražbu, nicméně s tím, že kupní cena bude složena na účet exekutora, proto je nutné se dohodnout přímo s dotyčným exekutorem, který měl dané pozamky dražit.
K dalšímu dotazu uvádím, že je standardním postupem, že si exekutoři nechávají nemovitosti před dražbou oceňovat znaleckými posudky. Způsob určení ceny znalcem je otázkou postupu znalce při vypracování znaleckého posudku. Jen uvádím, že na trhu s nemovitostmi jsou dvě ceny, a to cena tržní, tedy ta, za kterou se podobné nemovitosti ve stejné lokalitě prodávají na trhu a cena reálná, tedy určení hodnoty nemovitosti.
Z výsledně ceny určené exekutorem je základ pro nejnižší podání vždy určen ve 2/3 ceny nemovitosti určené znalcem ve znaleckém posudku. Proto, pokud znalec nemovitost takto ocenil, tak exekutor s těmito závěry znalce nemůže nic nadělat a musí je respektovat. Je na povinném´, zda se bude proti znaleckému posudku a závěrům v něm obsaženým bránit či nikoli.
 
Dobrý den předem děkuji za vaše informace.
Jen jedna věc mam dvanáct exekucí to musím při prodeji komunikovat se všemi dvanácti exekutori?
A mám dotaz ohledně toho jestli nájemník si může nechat udělat odhad nemovitosti bez souhlasu majitele. Jde o jeden případ kdy jsem se podepsal na vytvoření odhadu nemovitosti a sestra jako majitel o tom nevěděla.
 
Zdravím Vás, Vy byste měl ohledně prodeje nemovitosti jednat s exekutorem, který je jako první uveden ve výpisu z listu vlastnictví, na které je tato nemovitost zapsána. Pokud to nevíte, měl byste zajít na poštu a zde si prostřednictvím Czech-pointu zažádat o výpis z příslušného listu vlastnictví. Pro jistotu bych obvolala první tři exekutory a zeptala bych se, který z nich bude nemovitost dražit. Až to budete vědět domlouvejte se přímo s exekutorem, který má tuto nemovitost dražit.
K druhé části dotazu uvádím, že provedení znaleckého posudku bez souhlasu majitele je možné právě při prodeji nemovitosti v rámci exekuce, nebo v rámci insolvence. Jinak by měl majitel o odhadu jeho nemovitosti vždy vědět a se znaleckým posudkem by měl být seznámen.
 
Je možné že když jsem si obědnal znalecký posudek který jsem chtěl posléze zrušit a pán po mě v současné době vymáhá za tento posudek peníze se odvolat na nová zjištění ohledně toho, že odhad nemovitosti na majetek /byt/ mu podepsal pouze nájemník s trvalým pobytem a skutečný majitel nebyl o tomto odhadu od pana odhadce ani informován ani seznámen. Lze namítat, že tedy nesplnil své povinnosti a není mu možné uhradit jeho pohledávku?
 
Zdravím Vás, ona je otázka, kdy po objednávce posudku a dále též i jakým způsobem jste tuto objednávku znaleckého posudku zrušil. On je problém i v tom, že znalec v době, kdy mu byla Vaše objednávka doručena nemohl tušit, že nejste majitelem dané nemovitosti. I kdybyste však nebyl majitelem nemovitosti, mohl jste být jeho zmocněncem. Nicméně v tomto případě by bylo nutné znalci předložit plnou moc.
Ve stadiu exekuce už se Vámi nastíněným způsobem bránit nemůžete. Když už je věc ve stadiu exekuce, tak již proběhlo soudní řízení. V tomto soudním řízení jste se měl možnost bránit, pokud jste však této možnosti nevyužil, jde to zcela k Vaší tíži a tyto skutečnosti již není možné namítat v rámci exekuce. V exekučním řízení je možné podat buď návrh na zastavení exekuce. Důvody pro zastavení exekuce jsou upraveny v ust. § 268 odst. 1 písm. a) – h) občanského soudního řádu a v dalších odstavcích tohoto ustanovení jsou blíže rozepsány. Dále je možné požádat o odklad exekuce. Důvod odkladu exekuce je upraven v ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu. Nicméně mám za to, že se tento důvod bohužel nevztahuje na Váš případ.
Jediné co v této chvíli můžete zkusit je podat žádost k oprávněnému o odpuštění úroků z prodlení nebo alespoň o odpuštění části těchto úroků. To však učiňte až ve chvíli, kdy bude uhrazena jistina pohledávky a tuto žádost o odpuštění úroků z prodlení adresujte i exekutorovi. Mám za to, že v tuto chvíli se již nic jiného dělat nedá, nebo se zkusit dohodnout s exekutorem na rozumném splátkovém kalendáři.
 
Děkuji za vysvětlení pro mě však zůstává otázkou co je rozumné platit ve společnosti lichváře hrající si na exekutory potažmo i soud který na banálních případech se snaží vidělat nemravně nemorální společenství nerad podporuji. Asi se budu pokoušet změnit legislativu a to i spětně jako to udělali soudci se svími platy.
díky možná se ještě ozvu kvuli pomoci něco sepsat tak aby to bylo správně po právní stráce jíž moc nerozumím a asi nejsem sám.
 
Zdravím Vás, jako rozumné v tomto případě vidím, platit jakoukoli částku, kterou můžete platit, a to proto, že by se takto umořoval dluh a úroky a navíc i náklady exekuce a oprávněného. Výsledek soudního řízení již nezvrátíte, proto je nyní rozumné dohodnout se na rozumném splátkovém kalendáři. Pokud byste neplatil bylo by přikročeno k exekuci, tedy k blokaci účtu, zabavování movitých věcí, byly by prováděny srážky ze mzdy, což by pro Vás bylo velice nepříjemné. Proto se mi v tomto případě rozumný splátkový kalendář jeví jako nejelegantnější řešení.
 
Ale pane právník já mám blokaci účtu nemovitého majetku tak jak to rozdelitmohu poslat vipis od soudu na veskera exekucni as soudni financni rizeni vy me zaslete ucty a ja vsem dam dve ste korun cosi tim pomuzu? Jen uznam ze toto je v poradku mě tak to ale nepřipadá. pěti násobky soudu a skoro desetinásobky exekuce, každý normální člověk mě dá za pravdu, že by trochu stala za posun zaprášená legislativa
 
Zdravím Vás, jediné co mě ve Vašem případě napadá jako možné řešení Vaší situace je insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tímto by se exekuce zastavily a Vaši věřitelé by své pohledávky přihlašovali do insolvence. Nicméně je nutné počítat i s tím, že máte-li zajištěné věřitele, kteří pohledávku přihlásí jako zajištěnou, že i v rámci insolvence dojde ke zpeněžení nemovitosti a z výtěžku zpeněžení budou tito věřitelé uspokojeni. Výhodou insolvence je skutečnost, že svým nezajištěným věřitelům musíte uhradit minimálně 30% jejich pohledávek. Nicméně, pokud byste onu zákonem požadovanou 30% částku na uspokojení pohledávek svých nezajištěných věřitelů nedal dohromady, a to ani s pomocí navýšení příjmů formou darovací smlouvy či smlouvy o důchodu v souladu s ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona (182/2006 Sb.), bylo by oddlužení zrušeno a na Váš majetek by byl prohlášen konkurz. Důvody pro zrušení oddlužení jsou dále uvedeny i v ust. § 418 insolvenčního zákona. Pokud by Vás insolvence zajímaly obracejte se se svými dotazy dále na kolegy, kterí zde mají na starosti insolvence. Já zde řeším výhradně exekuce.
S legislativou toho moc nenaděláme, musíme pracovat s tím co máme k dispozici.
 
Zdravím a mám tedy po posledních návrzích dotaz. Abych uchránil sebe a mohl podporovat svoje a tři další děti jsem se stal OSVČ. Mohu i přes to že mám živnost vyhlásit insolvenci. A jakým způsobem to mám podat či kde najít vzor a popřípadě na kterou soudní instanci zaslat. děkuji
 
Zdravím Vás, návrh na povolení oddlužení může podat i OSVČ. Tento návrh se podává ke Krajskému soudu v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt. Insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení se podává na tiskopisech, které jsou dostupné na stránkách http://www.justice.cz. V tomto návrhu musíte uvést pravdivě seznam závazků, závazky musíte rozdělit na závazky osobní a závazky z podnikání, závazky zajištěné a nezajištěné, dále musíte přiložit i seznam zaměstnanců a navíc musíte svým nezajištěným věřitelům ze svých příjmů uhradit minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Dále musíte soud prokázat příjmy za poslední 3 roky před podáním insolvenčního řízení. Dále se ohledně insolvencí obracejte výlučně na kolegy, kteří zde mají insolvence na starosti, neboť já se zabývám výlučně exekucemi.
 
děkuji a prosim o přeposlání insolvenčnímu právníku.
Mám dotaz jak je to s majetky les restit nárok pole. Jestli se toho musim vzdat ci jak s tim nakládat.
 
Zdravím Vás, my sami dotazy nepřeposíláme, to musí tazatelé učinit sami. Nemovitosti, které vlastníte uvedete do seznamu majetku dlužníka.