Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.111.450

přeřazení na jinou pozici

Odesláno: 
Otevřeno 1102 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
potřebovala bych poradit ohledně žádosti o přeřazení na jinou pracovní pozici, kvůli těhotenství. Gynekolog ani závodní lékař mi nedoporučil nadále pracovat na stávající pozici= laborantka v automobilovém průmyslu (práce s chemickými látkami). Od gynekologa jsem dostala pouze žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Závodní lékař mě chtěl rovnou poslat na neschopenku, což jsem odmítla. Potřebuji pro zaměstnavatele i posudek od závodního lékaře a mohu ho od lékaře sama vyžadovat? Vím, že mi zaměstnavatel nebude chtít vyjít vstříc a tak bych chtěla vědět, co musím
splnit, abych si mohla stát za svým rozhodnutím. Popř. jak to zaměstnavateli oznámit, zda stačí ústně, e-mailem nebo je nutné poslat žádost poštou?
Mockrát děkuji za opdověď a přeji hezký den


 
Dobrý den,

dle § 41 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

K tomu dále § 239 ZP
1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.
(3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.
Co se týče lékařského posudku týkajícího se skutečnosti, zda Vaše práce ohrožuje Vaše těhotenství, tento si můžete sama vyžádat, nedojde-li ze strany zaměstnavatele k převedení na jinou práci. V případě lékařského posudku, zda jste schopna v těhotenství jakoukoli práci vykonávat, tak to záleží na iniciativě zaměstnavatele, aby Vás vyslal na mimořádnou prohlídku ke smluvenému lékaři (závodnímu lékaři).
Nejprve zaměstnavateli oznamte své těhotenství, nebude-li reagovat, oznamte mu danou skutečnost písemně (doporučeně poštou nebo si nechte potvrdit na další tiskopis převzetí oznámení zaměstnavatelem) a v souvislosti s výše uvedenou zákonnou úpravou ho upozorněte na jeho povinnost Vás převést na jinou práci.
 
Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec pracoval na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2018 jako učitelka MŠ. 30.8.2018 ji byla prodloužena smlouva do 31.12.2018 a změněna pracovní pozice na sekretářku (nepedagog, 5 týdnů dovolené). Do 8/2018 vyčerpala 14 dní jako učitelka. Kolik může ještě vyčerpala dní dovolené do konce roku? Děkuji. Xy