Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.111.460

Konec podpůrčí doby - kdo bude vyplácet nemocenskou u pracovního úrazu?

Odesláno: 
Otevřeno 7069 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Dotaz měl jsem pracovní úraz a od 18.6.2014 mám neschopenku. Dostávám nemocenskou od OSSZ a doplatek od pojištovny (Kooperativa) kde je pojištěný zaměstnavatel. Za měsíc (16.6.2015) mě končí podpurčí doba od OSSZ. Bude mě teď kooperativa platit celou častku místo OSSZ? Nebo přestane platit úplně? A já zůstanu bez příjmu, i když budu na neschopence.
Děkuji
 
Dobrý den,
co se týče podpůrčí doby, po kterou Vám má být vyplácena nemocenská, ta trvá dle zákona o nemocenském pojištění maximálně 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí této podpůrčí doby Vám může být na základě Vaší žádosti dále vyplácena nemocenská, pokud lze očekávat, že v krátké době, nejdéle v době dalších 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby nabudete pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Takto poskytované nemocenské po uplynutí podpůrčí doby je dávkou fakultativní, tedy dávkou dobrovolnou, kdy i při splnění podmínek Vám na ni nevzniká právní nárok. O prodloužení poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby si musíte sám zažádat na příslušné OSSZ. Vzor žádosti naleznete na tomto odkaze: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm
K posouzení zdravotního stavu zaměstnance je místně příslušná OSSZ podle jeho trvalého bydliště.
V tomto případě jste povinen se na výzvu dostavit k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti lékařem lékařské posudkové služby. Pokud lékař LPS zjistí, že jsou splněny zákonné podmínky pro výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, tzn. lze očekávat, že pojištěnec po uplynutí podpůrčí doby nabude v krátké době pracovní schopnost, a to i k jiné než k dosavadní pojištěné činnosti, uvede tuto skutečnost do posudkového závěru, na jehož základě v uvedené věci příslušná OSSZ vydá rozhodnutí.
Nepožádáte-li si o prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby nebo nebude-li Vám tato dávka přiznána, bude Vaše dočasná pracovní neschopnost ukončena. Další možností je, pokud Vám Váš zdravotní stav neumožňuje se vrátit do zaměstnání požádat si o invalidní důchod, který Vám může být přiznán na dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Co se týče doplatku rozdílu do průměrné mzdy, kterou jste pobíral před vznikem pracovního úrazu, bude Vám vyplácen po dobu po, kterou bude trvat Vaše dočasná pracovní neschopnost, která je v příčinné souvislosti s poškozením zdraví následkem pracovního úrazu. Po skončení pracovní neschopnosti budete mít nárok na náhradu za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu, kterým může být např. dávka invalidního důchodu.