Počet stránek ve webu: 34.236

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželství, děti, výživné, společné jmění manželů

Zrušení dohody o vypořádání SJM - postup, informace

Je mi 62 let (manželovi také) a od srpna 2014 jsem v důchodu. Můj důchod je 4.290 Kč. Manžel v... Pokračovat ve čtení

Občan - vlastnictví, dědictví, dluhy, exekuce, bydlení, ad.

Darování pro případ smrti

Je možné do darovací smlouvy (na movitou, nemovitou věc) pro případ smrti zakotvit možnost, že když obdarovaný zemře dřív než... Pokračovat ve čtení

Trestní právo, trestné činy a přestupky

Krádež, odcizení scénáře a vydávání za svůj

Mám na Vás dotaz ohledně autorských práv. Přes tři měsíce píšu scénář a nechala jsem se inspirovat seriálem Vyšehrad (jeho... Pokračovat ve čtení

Práce, zaměstnanci, zaměstnavatelé

Nástup do nové práce v pracovní neschopnosti po operaci karpálního tunelu

Ráda bych se zeptala, jestli můžu nastoupit do nové práce, i přestože jsem byla 21.4.2017 na operaci karpálů a v... Pokračovat ve čtení

Obchod, finance, daně, živnosti

Darování nemovitosti synovci, neteři - daně, zdanění daru

Jsem výlučnou vlastnicí nemovitosti, bezdětná, vdaná. Vlastnictví jsem nabyla před uzavřením manželství. Hodlám přenechat nemovitost formou darovací smlouvy se zřízením... Pokračovat ve čtení

Správní právo

Nedědění stavby formou vyřazení z evidence katastru nemovitostí - informace

V zahrádkářské kolonii (2016) i na zahrádce s mým vlastním pozemkem (zakoupen v r. 2002 od zahrádkářského svazu) je dřevěná... Pokračovat ve čtení

Soudy a právníci

Musí být u nesporného rozvodu manželství dohodou přítomni oba manželé?

Když je u soudu podán společný návrh na rozvod manželů a dohoda o majetkových poměrech, je možné, aby se k... Pokračovat ve čtení

Různé

Co patří do zastavěné plochy (lodžie, arkýře, přesah střechy?)

Mohla bych se dozvědět jestli se započítává tloušťka tepelné izolace fasády do zastavěné plochy z hlediska stavebního zákonu a odpovídajících... Pokračovat ve čtení
Co mám dělat, pokud otec neplatí výživné na nezletilé dítě? Jitka.


ODPOVĚĎ:
Pokud rodič úmyslně nebo z nedbalosti neplní svou vyživovací povinnost, dopouští se trestného činu „Zanedbání povinné výživy“. Neplněním vyživovací povinnosti je situace, kdy rodič neposílá výživné nebo když posílá méně nebo když hradí výživné nepravidelně.
Rodič, který má dítě svěřené do péče, nebo zletilé dítě, má tyto možnosti:
a) vyzvat povinného rodiče k řádnému placení výživného,
b) podat na Policii ČR trestní oznámení (lze jej podat již po dvou nebo třech nezaplacených výživných, nikoli až po šesti) - vzor naleznete zde,
c) není-li výživné stanoveno soudem, pak podat návrh na určení vyživovací povinnosti,
d) je-li již výživné určeno soudem, pak podat návrh na výkon rozhodnutí  nebo návrh na nařízení exekuce.


Trestní oznámení na neplacení výživného nebo rovnou exekuce na výživné?
V zásadě je možné neplnění vyživovací povinnosti řešit oběma způsoby najednou, tedy podáním trestního oznámení i návrhu na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.
TRESTNÍ OZNÁMENÍ můžete podat na kterékoli policejní stanici, Policie ČR oznámení prošetří, předá státnímu zástupci a ten podá k soudu obžalobu, na základě které proběhne soudní řízení o vině a trestu. Povinný rodič má možnost vyhnout se odsouzení dobrovolným splacením dlužné částky ještě před vyhlášením rozsudku (jde o tzv. účinnou lítost).

NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ NEBO EXEKUCE je nuceným vymáháním dluhu (výkon rozhodnutí provádí soud, kdežto exekuci Vámi vybraný
exekutor) těmito způsoby:
a) srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu,
b) přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. sporožirový účet),
c) prodejem movitých věcí (automobil, luxusní hodinky apod.),
d) prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, chalupa),
e) prodejem firmy.

Ideální je podat návrh na soukromou exekuci, protože soukromý exekutor bude vymáhat částku určitě rychleji, než klasický soudní vykonavatel.

300 nejnovějších stránek

Zobrazit nejnovější články tohoto webu