Počet stránek ve webu: 29.804

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželství, děti, výživné, společné jmění manželů

Výpověď dohody o placení výživného schválené soudem povinným otcem - může ji vypovědět nebo ne?

Výše výživného sice byla stanovena dohodou mezi bývalými manželi, ale stvrdit to musel soud, tzn. výše je uvedena v dohodě,... Pokračovat ve čtení

Občan - vlastnictví, dědictví, dluhy, exekuce, bydlení, ad.

Je možné bydlet, spát v objektu občanské vybavenosti?

Pokud je nemovitost zkolaudována jako objekt občanské vybavenosti, je po právní stránce či jiné stránce problém, když tam pracovník občas... Pokračovat ve čtení

Trestní právo, trestné činy a přestupky

Fyzické napadení věřitelem kvůli dluhu - průběh vyšetřování, soudu a výsledek odvolání

02/2015 jsem se seznámil s jedním klukem, kterému je od března 2015 15 let a pod různými záminkami ze mě... Pokračovat ve čtení

Práce, zaměstnanci, zaměstnavatelé

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou po mateřské dovolené, MD

Po celý rok 2015 i nadále v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele (školství). Od 1.2.2016 na mateřské dovolené až do... Pokračovat ve čtení

Obchod, finance, daně, živnosti

Zrušení zaměstnaneckého poměru ve vlastní s.r.o. a podnikání jako OSVČ - informace

Jsme tři vlastníci softwarové společnosti (s. r. o.), která v současné době zaměstnává 12 lidí. Ještě před založením naší společnosti... Pokračovat ve čtení

Správní právo

Majitel nemovitosti je nezletilá osoba - bude to vadit katastru nemovitostí?

Chtěli bychom s manželkou koupit pro naše dvě nezletilé děti byt do osobního vlastnictví (současným majitelem je bratr manželky). Peníze... Pokračovat ve čtení

Soudy a právníci

Lhůta na odpověď od rejstříkového soudu ČR

Předal jsem upozornění na nesoulad v obchodním rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. Bude to pomalu měsíc a neobdržel jsem žádnou odpověď.... Pokračovat ve čtení

Různé

Kabelová trasa komunikačního kabelu a ochranné pásmo pro stavbu, stavění - kolik metrů je ochranné pásmo?

Chystáme se stavět rodinný dům na parcele v Černošicích u Prahy. Pozemek je blízko nádraží. Ochranné pásmo dráhy (30m) končí... Pokračovat ve čtení

Promlčení věcného břemene k nemovitosti, zánik věcného břemene

Existuje nějaká situace, kdy zaniká věcné břemeno k nemovitosti promlčením? Anežka


ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno je jedním z práv, které omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. To, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí, kde jsou věcná břemena nebo zástavní práva uvedena v části C.
Jedním ze způsobu zániku věcného břemene je jeho promlčení. K promlčení dochází ve chvíli, kdy osoba, která je z věcného břemene oprávněna, ho 10 let nevyužívá. V tomto případě je třeba obrátit se na soud s návrhem na výmaz věcného břemene z listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

300 nejnovějších stránek

Zobrazit nejnovější články tohoto webu

Přihlášení do webu