Počet stránek ve webu: 33.347

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zajímal jsem se na jakém podkladě, došlo ke změně druhu pozemku ze zemědělského půdního fondu na půdu lesní. Na základě zjištění Lesů ČR mi bylo sděleno, že má fyzicky charakter orné půdy a jako takový by měl být zapsán v katastru nemovitostí KN. O změnu druhu pozemku jsem nežádal. Pouze jsem inicioval na základě tohoto dopisu nápravu v zápisu do katastru nemovitostí KN.

Zajímal jsem se na jakém podkladě, došlo ke změně druhu pozemku ze zemědělského půdního fondu na půdu lesní. Na základě zjištění Lesů ČR mi bylo sděleno, že má fyzicky charakter orné půdy a jako takový by měl být zapsán v katastru nemovitostí KN. O změnu druhu pozemku jsem nežádal. Pouze jsem inicioval na základě tohoto dopisu nápravu v zápisu do katastru nemovitostí KN.

01/2017 jsem se registrovala na Úřadu práce. Jsem invalidní důchodce 1. stupně. Na ÚP po mě chtějí Posudek o invaliditě. Mají na tento dokument nárok? Je tam výčet lékařských vyšetření - poměrně podrobně. Potvrzení o pobírání ID 1. stupně vydaný OSSZ jsem jim poskytla. Domnívala jsem se, že to stačí. Děkuji, Denisa

01/2017 jsem se registrovala na Úřadu práce. Jsem invalidní důchodce 1. stupně. Na ÚP po mě chtějí Posudek o invaliditě. Mají na tento dokument nárok? Je tam výčet lékařských vyšetření - poměrně podrobně. Potvrzení o pobírání ID 1. stupně vydaný OSSZ jsem jim poskytla. Domnívala jsem se, že to stačí. Děkuji, Denisa

01/2017 jsem se registrovala na Úřadu práce. Jsem invalidní důchodce 1. stupně. Na ÚP po mě chtějí Posudek o invaliditě. Mají na tento dokument nárok? Je tam výčet lékařských vyšetření - poměrně podrobně. Potvrzení o pobírání ID 1. stupně vydaný OSSZ jsem jim poskytla. Domnívala jsem se, že to stačí. Děkuji, Denisa

Může se stavět v lokalitě, které je součástí přírodního parku Modřanské rokle (převažují zde funkční plochy pro přírodu, krajinu a zeleň nebo pěstební plochy). Nejedná se, ale o pozemky v ochranném pásmu (území do vzdálenosti 50 m od hranice), ale dle územního plánu ÚP jde o současně zastavěné plochy zahrad (V. třída ochrany půdního fondu).

Syn (4 roky) narozen v USA (Americké občanství), od narození žijící v USA. Přes Ambasádu jsem zažádala o České občanství, které bylo uděleno k 20.10.2016. Zároveň s občanstvím však byl udělen také trvalý pobyt v ČR. My se plánujeme vrátit a natrvalo žít v ČR asi za 6-9 měsíců. Jaké povinnosti vyplývají pro mého 4 letého syna z trvalého pobytu?

Syn (4 roky) narozen v USA (Americké občanství), od narození žijící v USA. Přes Ambasádu jsem zažádala o České občanství, které bylo uděleno k 20.10.2016. Zároveň s občanstvím však byl udělen také trvalý pobyt v ČR. My se plánujeme vrátit a natrvalo žít v ČR asi za 6-9 měsíců. Jaké povinnosti vyplývají pro mého 4 letého syna z trvalého pobytu?

Syn (4 roky) narozen v USA (Americké občanství), od narození žijící v USA. Přes Ambasádu jsem zažádala o České občanství, které bylo uděleno k 20.10.2016. Zároveň s občanstvím však byl udělen také trvalý pobyt v ČR. My se plánujeme vrátit a natrvalo žít v ČR asi za 6-9 měsíců. Jaké povinnosti vyplývají pro mého 4 letého syna z trvalého pobytu?

Syn (4 roky) narozen v USA (Americké občanství), od narození žijící v USA. Přes Ambasádu jsem zažádala o České občanství, které bylo uděleno k 20.10.2016. Zároveň s občanstvím však byl udělen také trvalý pobyt v ČR. My se plánujeme vrátit a natrvalo žít v ČR asi za 6-9 měsíců. Jaké povinnosti vyplývají pro mého 4 letého syna z trvalého pobytu?

Přihlášení do webu