Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jelikož jsou u nás vyhlášeny nové volby a zastupitelstvo v počtu 4 zastupitelů nemůže schválit rozpočet, řešíme v obci rozpočtové provizorium. Co jsem se dočetl na internetu, tak pokud nebude schválen rozpočet, tak je potřeba schválit pravidla rozpočtového provizoria, které stanoví zastupitelstvo. Dále se někde píše, že se tyto pravidla musí vyvěsit na úřední desku a jinde zas ne.

Jelikož jsou u nás vyhlášeny nové volby a zastupitelstvo v počtu 4 zastupitelů nemůže schválit rozpočet, řešíme v obci rozpočtové provizorium. Co jsem se dočetl na internetu, tak pokud nebude schválen rozpočet, tak je potřeba schválit pravidla rozpočtového provizoria, které stanoví zastupitelstvo. Dále se někde píše, že se tyto pravidla musí vyvěsit na úřední desku a jinde zas ne.

Situace – prakticky nesjízdná a neschůdná asfaltová komunikace kvůli výtlukům a téměř chybějícímu živičnému povrchu. Komunikace se nachází v katastru obce, vede z obce do kopce a lze ji rozdělit na 3 části:
a) spodní část vedoucí kolem rodinných domů je uvedena v územním plánu jako místní komunikace, je ve vlastnictví obce – obstojný stav;

Situace – prakticky nesjízdná a neschůdná asfaltová komunikace kvůli výtlukům a téměř chybějícímu živičnému povrchu. Komunikace se nachází v katastru obce, vede z obce do kopce a lze ji rozdělit na 3 části:
a) spodní část vedoucí kolem rodinných domů je uvedena v územním plánu jako místní komunikace, je ve vlastnictví obce – obstojný stav;

Pozemek s rekreační chatou, přes který jde obecní vodoteč a má 2 studny o výměře 1400 m2 vlastníme 60 let a nyní po zasíťování vesnice bez našeho připojení, které není vhodné pro chataře máme nyní jako důchodci zaplatit na zhodnocení cca 100.000 Kč. Jaké řešení navrhujete. Obec dostala dotaci na vybudování tlakové knalizace a pitné vody což proběhlo před dvěma roky.

Pozemek s rekreační chatou, přes který jde obecní vodoteč a má 2 studny o výměře 1400 m2 vlastníme 60 let a nyní po zasíťování vesnice bez našeho připojení, které není vhodné pro chataře máme nyní jako důchodci zaplatit na zhodnocení cca 100.000 Kč. Jaké řešení navrhujete. Obec dostala dotaci na vybudování tlakové knalizace a pitné vody což proběhlo před dvěma roky.

3. srpna 2016 jsem podal stížnost k porušování Vyhlášky obce číslo 1/2015. Stížnost byla poslána elektronickou poštou k rukám zastupitelstva obce. Zaslaná odpověď je od starostky obce a nebyla vůbec projednána v Radě obce Lipová a ani v zastupitelstvu. Prosím o stanovisko o správnosti postupu starostky obce.

Prosím Vás o nezávaznou radu k neustálým dokladování ze strany města k likvidaci splaškových vod v naší obci. Předmětná obec je součástí obce, kde je cca 15 000 tisíc obyvatel (v naší obci cca 160 obyvatel). Na první výzvu o doložení s nakládání se splaškovými vodami jsme doložili smlouvu s firmou o vývozu splaškových vod.

Prosím Vás o nezávaznou radu k neustálým dokladování ze strany města k likvidaci splaškových vod v naší obci. Předmětná obec je součástí obce, kde je cca 15 000 tisíc obyvatel (v naší obci cca 160 obyvatel). Na první výzvu o doložení s nakládání se splaškovými vodami jsme doložili smlouvu s firmou o vývozu splaškových vod.

Prosím Vás o nezávaznou radu k neustálým dokladování ze strany města k likvidaci splaškových vod v naší obci. Předmětná obec je součástí obce, kde je cca 15 000 tisíc obyvatel (v naší obci cca 160 obyvatel). Na první výzvu o doložení s nakládání se splaškovými vodami jsme doložili smlouvu s firmou o vývozu splaškových vod.

Přihlášení do webu