Počet stránek ve webu: 32.697

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prosím o potvrzení, zda se jedná o právně nezávadný postup při zahájení podnikání - zemědělská činnost, plánované zahájení duben 2017. Vyřízení a ohlášení:
- Živnostenský úřad- Živnostenský list

Mám dotaz ohledně zdravotní dokumentace mého zemřelého otce. Dalo by se získat kopii celé lékařské dokumentace, kde jsou uvedeny stavy, jak na tom byl otec před tím, než zemřel? Celou tuhle kartu potřebuji k tomu, abych mohla podat návrh na soud vůči mé sestře, která využila tatínkův zdravotní stav ve svůj prospěch ohledně dědictví.

Prosím o upřesnění postupu pro vyjádření nesouhlasu s podáváním farmak při léčbě 16-ti letého syna, který je dobrovolně hospitalizován v psychiatrické léčebně. Syn má poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom) a k hospitalizaci bylo přistoupeno z důvodu úzkostného vyhýbavého chování (přestal zvládat docházku do 9. třídy ZŠ).

Prosím o upřesnění postupu pro vyjádření nesouhlasu s podáváním farmak při léčbě 16-ti letého syna, který je dobrovolně hospitalizován v psychiatrické léčebně. Syn má poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom) a k hospitalizaci bylo přistoupeno z důvodu úzkostného vyhýbavého chování (přestal zvládat docházku do 9. třídy ZŠ).

Prosím o upřesnění postupu pro vyjádření nesouhlasu s podáváním farmak při léčbě 16-ti letého syna, který je dobrovolně hospitalizován v psychiatrické léčebně. Syn má poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom) a k hospitalizaci bylo přistoupeno z důvodu úzkostného vyhýbavého chování (přestal zvládat docházku do 9. třídy ZŠ).

Rád bych se touto cestou zeptal na výši členského příspěvku do fondu České lékařské komory. Jsem lékař, zaměstnanec nemocnice, ale kromě toho jsem majitelem a jednatelem s. r. o. registrované jako nestátní zdravotnické zařízení. Fakticky ale tuto činnost neprovozuji, nemám žádnou smlouvu s pojišťovnou. Poplatek tedy platím jako lékař - zaměstnanec, nebo jako soukromý lékař?

Rád bych se touto cestou zeptal na výši členského příspěvku do fondu České lékařské komory. Jsem lékař, zaměstnanec nemocnice, ale kromě toho jsem majitelem a jednatelem s. r. o. registrované jako nestátní zdravotnické zařízení. Fakticky ale tuto činnost neprovozuji, nemám žádnou smlouvu s pojišťovnou. Poplatek tedy platím jako lékař - zaměstnanec, nebo jako soukromý lékař?

Rodička přichází k porodu v doprovodu otce a přináší si s sebou tzv. porodní plán. V porodním plánu je uvedeno, co si rodiče přejí, jakou péči a kdy máme poskytnout, co chtějí naopak jinak. Často zde bývá přímo uvedeno, za jak dlouho po porodu smí lékař dítě vyšetřit či např. to, že dítě má první hodinu ležet na břiše matky a nesmí se jej dotýkat zdravotník.

Rodička přichází k porodu v doprovodu otce a přináší si s sebou tzv. porodní plán. V porodním plánu je uvedeno, co si rodiče přejí, jakou péči a kdy máme poskytnout, co chtějí naopak jinak. Často zde bývá přímo uvedeno, za jak dlouho po porodu smí lékař dítě vyšetřit či např. to, že dítě má první hodinu ležet na břiše matky a nesmí se jej dotýkat zdravotník.

Rodička přichází k porodu v doprovodu otce a přináší si s sebou tzv. porodní plán. V porodním plánu je uvedeno, co si rodiče přejí, jakou péči a kdy máme poskytnout, co chtějí naopak jinak. Často zde bývá přímo uvedeno, za jak dlouho po porodu smí lékař dítě vyšetřit či např. to, že dítě má první hodinu ležet na břiše matky a nesmí se jej dotýkat zdravotník.

Přihlášení do webu