Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prosím o Vaši radu týkající se umístění okapových žlabů, které máme od dešťových svodů vyvedené do záhonu, kde se voda likviduje přirozeným vsakem. Mezi záhonem, kde se voda vsakuje, a oplocením je ještě cca. metrový travnatý pruh, tudíž dešťová voda se v žádném případě nedostává na sousední pozemek.

Prosím o Vaši radu týkající se umístění okapových žlabů, které máme od dešťových svodů vyvedené do záhonu, kde se voda likviduje přirozeným vsakem. Mezi záhonem, kde se voda vsakuje, a oplocením je ještě cca. metrový travnatý pruh, tudíž dešťová voda se v žádném případě nedostává na sousední pozemek.

Prosím o Vaši radu týkající se umístění okapových žlabů, které máme od dešťových svodů vyvedené do záhonu, kde se voda likviduje přirozeným vsakem. Mezi záhonem, kde se voda vsakuje, a oplocením je ještě cca. metrový travnatý pruh, tudíž dešťová voda se v žádném případě nedostává na sousední pozemek.

Prosím o Vaši radu týkající se umístění okapových žlabů, které máme od dešťových svodů vyvedené do záhonu, kde se voda likviduje přirozeným vsakem. Mezi záhonem, kde se voda vsakuje, a oplocením je ještě cca. metrový travnatý pruh, tudíž dešťová voda se v žádném případě nedostává na sousední pozemek.

Dům byl geometricky rozdělen (ale stavebně nikoli) na dva domy s tím, že nyní mají každý své popisné číslo a takto jsou i zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že tyto domy nebyly reálně stavebně odděleny, tak nyní mezi nimi není štítová zeď, ale jen společné dělící zdi (neboť geometrické rozdělení domů prochází těmito zdmi, a to navíc šikmo, takže nelze hovořit o ideálních polovinách).

Dům byl geometricky rozdělen (ale stavebně nikoli) na dva domy s tím, že nyní mají každý své popisné číslo a takto jsou i zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že tyto domy nebyly reálně stavebně odděleny, tak nyní mezi nimi není štítová zeď, ale jen společné dělící zdi (neboť geometrické rozdělení domů prochází těmito zdmi, a to navíc šikmo, takže nelze hovořit o ideálních polovinách).

Dům byl geometricky rozdělen (ale stavebně nikoli) na dva domy s tím, že nyní mají každý své popisné číslo a takto jsou i zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že tyto domy nebyly reálně stavebně odděleny, tak nyní mezi nimi není štítová zeď, ale jen společné dělící zdi (neboť geometrické rozdělení domů prochází těmito zdmi, a to navíc šikmo, takže nelze hovořit o ideálních polovinách).

Dům byl geometricky rozdělen (ale stavebně nikoli) na dva domy s tím, že nyní mají každý své popisné číslo a takto jsou i zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že tyto domy nebyly reálně stavebně odděleny, tak nyní mezi nimi není štítová zeď, ale jen společné dělící zdi (neboť geometrické rozdělení domů prochází těmito zdmi, a to navíc šikmo, takže nelze hovořit o ideálních polovinách).

Dům byl geometricky rozdělen (ale stavebně nikoli) na dva domy s tím, že nyní mají každý své popisné číslo a takto jsou i zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že tyto domy nebyly reálně stavebně odděleny, tak nyní mezi nimi není štítová zeď, ale jen společné dělící zdi (neboť geometrické rozdělení domů prochází těmito zdmi, a to navíc šikmo, takže nelze hovořit o ideálních polovinách).

Když katastr nemovitostí nedohledá podklady k provedenému zápisu z roku 1992 (kolik let od události spadá pod promlčeno?), jak mohu bránit skutečný stav na svém pozemku? 1992 byl uskutečněn převod vlastnického práva - restituce, ale byl v katastru zapsán až v r. 1995. Jestli může být tato kauza zařazena do nedohledatelných věcí (třeba promlčení).

Přihlášení do webu