Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Jsme spoluvlastníci bytového domu. Byty jsou v osobním vlastnictví OV. V domě je 5 spoluvlastníků. Vlastníci jsou starší a staré osoby. Všichni mají 60 až 90 roků. Dům se vytápí tuhými palivy a plynem. Pro případ, že by nastal požár nebo výbuch, protože v domě bydlí staré osoby, bychom chtěli, aby byl dům pojištěný.

Společnost A objednala u jiné právnické osoby B na základě smlouvy o dílo dodávku gastrozařízení - sestava kuchyně vč. spotřebičů. Montáž kuchyňské sestavy prováděl smluvní dodavatel od B, nazvu jej C. A má smlouvu pouze s B, B má smlouvu na montáže s C. C při montáži udělala chybu, kterou uznala, jejímž následkem došlo k vytopení provozovny A.

Společnost A objednala u jiné právnické osoby B na základě smlouvy o dílo dodávku gastrozařízení - sestava kuchyně vč. spotřebičů. Montáž kuchyňské sestavy prováděl smluvní dodavatel od B, nazvu jej C. A má smlouvu pouze s B, B má smlouvu na montáže s C. C při montáži udělala chybu, kterou uznala, jejímž následkem došlo k vytopení provozovny A.

Po odcizení vozidla jsem kontaktoval PČR a nahlásil případ na pojišťovnu. Využil jsem možnosti zapůjčení náhradního vozidla, které asistenční služba dle podmínek kryje po 30 dnů a pojišťovna po 5 dnů (při odcizení vozidla). Uhradil jsem za půjčovné za vozidlo dle faktury předložené společností, co vyřizovala pojistnou událost včetně půjčovného.

Po odcizení vozidla jsem kontaktoval PČR a nahlásil případ na pojišťovnu. Využil jsem možnosti zapůjčení náhradního vozidla, které asistenční služba dle podmínek kryje po 30 dnů a pojišťovna po 5 dnů (při odcizení vozidla). Uhradil jsem za půjčovné za vozidlo dle faktury předložené společností, co vyřizovala pojistnou událost včetně půjčovného.

Po odcizení vozidla jsem kontaktoval PČR a nahlásil případ na pojišťovnu. Využil jsem možnosti zapůjčení náhradního vozidla, které asistenční služba dle podmínek kryje po 30 dnů a pojišťovna po 5 dnů (při odcizení vozidla). Uhradil jsem za půjčovné za vozidlo dle faktury předložené společností, co vyřizovala pojistnou událost včetně půjčovného.

dopravni nehoda co delat kdyz pojistovna nechce platitNa českých silnicích se denně přihodí stovky nehod. Ne každý poškozený řidič se však dočká náhrady škody, i když si poctivě platí pojištění. Pojišťovny poměrně často krátí pojistné plnění jak u havarijního pojištění, tak dokonce i u pojištění povinného, čímž je paradoxně potrestán ten, který nehodu vůbec nezpůsobil. Pojišťovny používají nejrůznější výmluvy, aby pojistné plnění nemusely vyplácet, bohužel mnoho poškozených se takovémuto jednání nebrání.

Prosím o správný právní výklad výluky pojištění, kdy pojišťovna odmítá z pojištění odpovědnosti plnit, když je ve Všeobecných podmínkách doslovně uvedeno: "Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movitých věcech třetích osob, které pojištěná osoba užívá, nebo které převzala za účelem splnění závazku."

Prosím o správný právní výklad výluky pojištění, kdy pojišťovna odmítá z pojištění odpovědnosti plnit, když je ve Všeobecných podmínkách doslovně uvedeno: "Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movitých věcech třetích osob, které pojištěná osoba užívá, nebo které převzala za účelem splnění závazku."

Prosím o správný právní výklad výluky pojištění, kdy pojišťovna odmítá z pojištění odpovědnosti plnit, když je ve Všeobecných podmínkách doslovně uvedeno: "Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movitých věcech třetích osob, které pojištěná osoba užívá, nebo které převzala za účelem splnění závazku."

Prosím o správný právní výklad výluky pojištění, kdy pojišťovna odmítá z pojištění odpovědnosti plnit, když je ve Všeobecných podmínkách doslovně uvedeno: "Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movitých věcech třetích osob, které pojištěná osoba užívá, nebo které převzala za účelem splnění závazku."

Plnění pojistné události - ze životní pojistky. 04/2014 jsem měl vážný úraz krční páteře na kole. V současné době jsem si žádal o plnění z důvodu trvalých následků úrazu. Pojišťovna mi na moji žádost poskytla plnění z pojištění, ale snížila mi celkové plnění o 9 %. Bohužel pojištění jsem měl nastaveno celkem dobře, takže tato částka, o kterou mě pojišťovna připravila je dost vysoká.

Plnění pojistné události - ze životní pojistky. 04/2014 jsem měl vážný úraz krční páteře na kole. V současné době jsem si žádal o plnění z důvodu trvalých následků úrazu. Pojišťovna mi na moji žádost poskytla plnění z pojištění, ale snížila mi celkové plnění o 9 %. Bohužel pojištění jsem měl nastaveno celkem dobře, takže tato částka, o kterou mě pojišťovna připravila je dost vysoká.

Plnění pojistné události - ze životní pojistky. 04/2014 jsem měl vážný úraz krční páteře na kole. V současné době jsem si žádal o plnění z důvodu trvalých následků úrazu. Pojišťovna mi na moji žádost poskytla plnění z pojištění, ale snížila mi celkové plnění o 9 %. Bohužel pojištění jsem měl nastaveno celkem dobře, takže tato částka, o kterou mě pojišťovna připravila je dost vysoká.

Plnění pojistné události - ze životní pojistky. 04/2014 jsem měl vážný úraz krční páteře na kole. V současné době jsem si žádal o plnění z důvodu trvalých následků úrazu. Pojišťovna mi na moji žádost poskytla plnění z pojištění, ale snížila mi celkové plnění o 9 %. Bohužel pojištění jsem měl nastaveno celkem dobře, takže tato částka, o kterou mě pojišťovna připravila je dost vysoká.

Přihlášení do webu