Počet stránek ve webu: 33.658

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

zmeny 2017 zakonik prace insolvence stavebni rizeni ochrana spotrebitele prestupky trestni odpvednost firemRok 2017 se ponese ve znamení změn v soukromém právu. Očekávaná je třeba velká novela zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Do života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Plně se také projeví novinky přijaté v posledních měsících tohoto roku. Do života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Mám za vlastní peníze ŘO na všechny skupiny, včetně profesní způsobilosti na nákladní i osobní dopravu. Dopravní podnik Ostrava a. s. trvale hledá řidiče autobusu (už nejméně 18 měs. na webu visí nabídka). Rád bych pro něj pracoval. Jsem vzorný řidič, v Ekř mám za 10 let jeden přestupek (je mi 28 let) a mám čistý trestní rejstřík.

Mám za vlastní peníze ŘO na všechny skupiny, včetně profesní způsobilosti na nákladní i osobní dopravu. Dopravní podnik Ostrava a. s. trvale hledá řidiče autobusu (už nejméně 18 měs. na webu visí nabídka). Rád bych pro něj pracoval. Jsem vzorný řidič, v Ekř mám za 10 let jeden přestupek (je mi 28 let) a mám čistý trestní rejstřík.

zmeny-v-pravni-oblasti-od-112016-co-nas-ceka-a-nemineKaždý nový rok přináší pro občany celou řadu novinek a změn. Většina lidí přivítá, že k Velikonočnímu pondělí přibude jako státní svátek i Velký pátek. Stejně jako loni (2015) si znovu polepší i ti, kdo dostávají minimální mzdu. Měsíčně dostanou o sedm set korun víc. Vláda také vyhlásila boj hazardu a z Vojenského újezdu Brdy bude chráněná krajinná oblast, která se postupně začne otevírat turistům. Dlouho očekávanou novinkou pro majitele aut jsou i registrační značky na přání.

zmeny-zakonu-v-roce-2015-zakony-platy-dane-socialni-oblast-silnicni-zakony-potravinyNový rok sebou nepřináší jen změnu číslovky na konci, ale vždy také spousty změn a novinek v zákonech, předpisech a nařízeních. Podívejte se na velký přehled, co se vše změní v daních, na silnicích, nebo v sociální oblasti.

___

___

Prodej lékařské praxe je stále aktuální téma, jež je konstantně předmětem řady dotazů, které právní kancelář ČLK řeší. Z tohoto důvodu považujeme za žádoucí některé zásadní principy, jimiž se převody řídí, našim čtenářům tímto článkem připomenout a ušetřit je tak možných nepříjemných překvapení, pokud by se sami rozhodli svou praxi prodat.

___

___

Datem účinnosti od 1. ledna 2014 došlo k několika změnám v zákonech, které ať už přímo, či nepřímo upravují výkon povolání lékaře nebo se jiným způsobem v obecné podobě dotýkají problematiky medicínského práva. Následující body je nutno považovat toliko za stručný přehled a shrnutí, co nového přinesly změny v zákonech ve zdravotnictví od nového roku.

___

___

Jak hodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.? Ač jsme na toto téma v právní rubrice našeho časopisu lékaře již informovali, množí se stále dotazy, jak by měl lékař postupovat, když pacient žádá o ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, často nikoli pro soud, ale pro pojišťovnu, sociální úřad nebo jiné orgány.

___

___

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku zaujali někteří právníci stanovisko, že od 1. ledna 2014 nelze již provádět patologicko-anatomické a zdravotní pitvy bez předchozího písemného souhlasu toho, kdo má být pitván, který by byl udělen za jeho života. Pitvy se podle tohoto stanoviska mají provádět pouze tehdy, pokud jejich provedení zákon výslovně stanoví.

1.1.2014 mělo být přelomové datum v českém zdravotnictví, aspoň co se nemocnic a lékařských pohotovostních služeb týká. Toho dne mělo skončit to, co považovaly generace nemocničních lékařů za nemožné – stovky a stovky hodin navíc strávených každý rok v nemocnici o nocích, víkendech a svátcích. Nestalo se tak. Proč se tak nestalo? Pro pochopení začnu krátkým exkurzem do historie.