Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Srážky ze mzdy - zaměstnavatel mi strhával dlouhodobě srážky za chyby, které jsem ani neudělal. Chtěl jsem to po nich vysvětlit, ale byl jsem odbyt. Předal jsem tedy celou věc inspektorátu práce a ten po dlouhé době rozhodl, že firma porušila pracovněprávní předpisy. A prováděla srážky bez uzavřené dohody o srážkách.

Srážky ze mzdy - zaměstnavatel mi strhával dlouhodobě srážky za chyby, které jsem ani neudělal. Chtěl jsem to po nich vysvětlit, ale byl jsem odbyt. Předal jsem tedy celou věc inspektorátu práce a ten po dlouhé době rozhodl, že firma porušila pracovněprávní předpisy. A prováděla srážky bez uzavřené dohody o srážkách.

Ráda bych měla dotaz co se týče dovolené. Pracuji pro agenturu 2013-2016. Mám asi 25 dní dovolené, 5 dní z minulého roku a 20 z tohoto. Jsem pořád v práci, na přesčasy normálně chodím, žádné absence nemám. Zažádala jsem si na Vánoce o dovolenou od 19.12.2016 - 2.1.2017. Bylo mi řečeno, že žádnou dovolenou nedostanu.

Ráda bych měla dotaz co se týče dovolené. Pracuji pro agenturu 2013-2016. Mám asi 25 dní dovolené, 5 dní z minulého roku a 20 z tohoto. Jsem pořád v práci, na přesčasy normálně chodím, žádné absence nemám. Zažádala jsem si na Vánoce o dovolenou od 19.12.2016 - 2.1.2017. Bylo mi řečeno, že žádnou dovolenou nedostanu.

Ráda bych měla dotaz co se týče dovolené. Pracuji pro agenturu 2013-2016. Mám asi 25 dní dovolené, 5 dní z minulého roku a 20 z tohoto. Jsem pořád v práci, na přesčasy normálně chodím, žádné absence nemám. Zažádala jsem si na Vánoce o dovolenou od 19.12.2016 - 2.1.2017. Bylo mi řečeno, že žádnou dovolenou nedostanu.

Ráda bych měla dotaz co se týče dovolené. Pracuji pro agenturu 2013-2016. Mám asi 25 dní dovolené, 5 dní z minulého roku a 20 z tohoto. Jsem pořád v práci, na přesčasy normálně chodím, žádné absence nemám. Zažádala jsem si na Vánoce o dovolenou od 19.12.2016 - 2.1.2017. Bylo mi řečeno, že žádnou dovolenou nedostanu.

Ráda bych měla dotaz co se týče dovolené. Pracuji pro agenturu 2013-2016. Mám asi 25 dní dovolené, 5 dní z minulého roku a 20 z tohoto. Jsem pořád v práci, na přesčasy normálně chodím, žádné absence nemám. Zažádala jsem si na Vánoce o dovolenou od 19.12.2016 - 2.1.2017. Bylo mi řečeno, že žádnou dovolenou nedostanu.

Pracuji v soukromé nemocnici jako sestra, k 1.11.2016 mám 200 hodin přesčasů, paní ředitelce jsem poslala dopis o tom, že ji informuji o výši přesčasových hodin a zároveň ji žádám o proplacení a nebo náhradní volno. K dnešním dni (5.12.2016) ještě nedošla žádná odpověď. Přesčasy každý měsíc narůstají, na konci prosince 2016 celkem 260 přesčasových hodin.

Byl jsem vyslán ve svém volnu na školení, které jsem musel absolvovat v určeném termínu. Zaměstnavatel mi toto školení proplatil jako překážky v práci a navýšil mi o dobu strávenou na školení fond pracovní doby. Je tento postup správný? Vzhledem k tomu, že jsem se zmíněného školení účastnil nad rámec pracovních hodin, nemělo mi být proplaceno jako přesčas? Děkuji, Filip.

Byl jsem vyslán ve svém volnu na školení, které jsem musel absolvovat v určeném termínu. Zaměstnavatel mi toto školení proplatil jako překážky v práci a navýšil mi o dobu strávenou na školení fond pracovní doby. Je tento postup správný? Vzhledem k tomu, že jsem se zmíněného školení účastnil nad rámec pracovních hodin, nemělo mi být proplaceno jako přesčas? Děkuji, Filip.

Přihlášení do webu