Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Roztříděné dotazy

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 11

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
21. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Kolik rostlin marihuany je možné pěstovat aby nešlo o trestný čin
- Pěstování marihuany - kdy jde o přestupek a kdy o trestný čin

Mám dotaz týkající se pěstování marihuany. Pěstuji ve skleníku asi 5 rostlinek. Někdo to udal a nyní mě policie kontaktovala že mi rostliny chtějí vytrhat a že jsem způsobol trestný čin. Z rostlinek dělám mastičku a tinkturu kterou užívám protože jsem po mozkovémrtvici a snažím se tím léčit. Prosím sdělte mi jak mám poračovat a co mi hrozí. Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Aktuálně je "povoleno" pěstování 3 rostlin, resp. nejedná se o trestný čin, ale o přestupek, který nese mírnější sankci.
Chápu Vaše důvody k pěstování konopí. Nicméně s ohledem na charakter jednání jste se mohl dopustit následujících trestných činů podle trestního zákoníku
ODRÁŽKY
§ 252 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (trest: odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty);
§ 253 – Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (pravděpodobně budete obviněn z tohoto trestného činu; (trest: odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý treste nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.).
V jaké výměře a jaký trest Vám bude udělen, záleží na tom, jaké jednání Vám bude prokázáno. Ppokud bude shledáno, že jste pouze pěstoval rostliny, dál je neprodával apod. může se stát, že Vám bude uložen pouze trest propadnutí věci, příp. podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody se zkušební dobou (tzv. podmínkou) v řádu měsíců.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjisit jednotlivé náklady exekuce
- Je možné dvojité úročení prodlení u dluhu
- Jsou možné úroky z úroků?

Mám exekuci, ta probíhá, žiji v zahraničí, trvalé bydliště mám na Městském úřadu, začal jsem před půl rokem splácet. Žádný majetek na území ČR nemám. Částky za dluhy ad. náklady na vymáhání dluhů začaly narůstatat. Mám velké úroky z prodlení a tak mě samozřejmě zajímalo jakou částku musím zaplatit, aby se zastavily úroky. Jistana je 68 000,-, tajemnice exekutora sdělila že bych musel zaplatit 95 000,-, aby přestaly úroky narůstat. Nerozumím tomu proč mi jsou z mé jistiny účtovány
1. úroky z prodlení ve výši 25% a
2. smluvní úroky z prodlení ve výši 15,9% právní náklady a různé odměny, celkový dluh 200 000,- Kč.
Jak ověřit, zda exekutor má na tyto všechny částky a úroky právo. Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Můžete si od exekutora nechat vypsat podrobný rozpis nákladů, které narůstají a proč a nechat jej překontrolovat jiným právníkem.
Nelze bez dalšího stanovit, z jakého důvodu jsou účtovány Vámi tvrzené dvoje úroky z prodlení. Obecně lze říci, že jednu jistinu úročit dvakrát nelze, nicméně existují okolnosti, za kterých je úročení úroků přípustné (což vyplývá ze smlouvy, která byla na úvěr uzavřena).


OBČAN-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné uzavřít pracovní smlouvu v době studia střední školy?
- Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, neurčitou v době studia
- Slevy na dani z příjmu u pracujícího studenta

Syn (20 let) studuje střední školu (denní studium). Je možné, aby uzavřel dle Zákoníku práce pracovní smlouvu (§34 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) na dobu určitou (případně neurčitou)?
Pokud ano, je zde nějaké omezení oproti stavu, kdy se uzavírá pracovní smlouva nestudujícího? Děkuji, Waldemar

ODPOVĚĎ:
Uzavření pracovního poměru možné je. Pokud zaměstnavateli student doloží, že je studující (potvrzení o studiu), budou se na něj vztahovat některé slevy na dani z příjmu.
Se zaměstnavatelem by měl mít vyřešenou pracovní dobu (resp. se školou docházku), tak aby zvládal studium, jinak ze zákona není nijak omezen, co se pracovního poměru týče.


OBČAN-BYDLENÍ
- Na co si dát pozor při pronájmu bytu cizincům
- Pronájem bytu Vietnamcům, Číňanům, cizincům - na co si dát pozor
- Musí být v nájemní smlouvě věta že nájemník cizinec rozumí česky?

Chci pronajmout (podnájem se souhlasem bytového družstva) družstevní byt manželům "čínské národnosti", kteří u nás ve městě provozují restauraci. Na co si mám u "cizinců" dát pozor, co nenám ve smlouvě opomenout?
Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
S "cizincem" lze sepsat "obyčejnou" smlouvu jako s Čechem (vše se řídí českým právem). Jediné, co Vám můžu doporučit, je abyste si nechala prokázat, že na našem území jsou legálně (platné pracovní vízum a povolení k pobytu).
A lze doporučit smlouvu nechat sepsat ve formě notářského zápisu a uvést tam klauzuli, že tito manželé hovoří a čtou česky a smlouvě rozumí (což nelze automaticky předpokládat).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Za jak dlouho začne vyšetřování trestného činu od podání trestního oznámení
- Lhůta na zahájení vyšetřování od podání trestního oznámení
- Jak dlouho trvá vyšetřování trestného činu

Měl jsem zájem o levný byt a zřejmně jsem naletěl na nevýhodnou pro mě smluvu, kde jsem za konzultace které nepotřebuji (zjistil až doma když jsem si řádně přečetl smlouvu) zaplatil 40.000 Kč. Podepsal jsem smlouvu a zaplatil. Přesto jsem se obrátil na Policii k vůli podezření manipulace a možnému podvodu, aby tato posoudila. Policii jsem odeslal oznámení před více jak 2 měsíci. Do dneška žádná odpověď. Do kdy mi má Policie ze zákona odpovědět a kde si mohu případně stěžovat. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Stížnost na postup policie můžete podat k dozorujícímu státnímu zástupci (což je místně příslušný zástupce okresního státního zastupitelství) podle § 157a trestního řádu.
Pokud by bylo zahájeno trestní stíhání pachatele, byl byste o něm vyrozuměn; doba vyšetřování od zahájení trestního stíhání může být až 3 měsíce (§ 167 trestního zákoníku), takže automaticky nepodávejte stížnost, ale nejdříve se spojte s příslušným policejním útvarem a zjistěte fázi vyšetřování.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Musí vrátit eshop poštovné pokud zákazník vrátí jen část objednávky?
- Musí vrátit eshop balné pokud zákazník vrátí zboží a odstoupí od kupní smlouvy?
- Od kdy platí právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez sankce?

Mám k Vám 3 dotazy ohledně nedávno zavedeného zákona, podle kterého musí e-shopy nově proplácet (vracet zpět) poštovné zákazníkům odstoupivším od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
1. Jestliže si zákazník objedná např. 5 produktů a z nich vrátí v rámci 14ti denní zákoné lhůty pouze 2 kusy a ostatní produkty si ponechá, je v takovém případě e-shop povinnen taktéž vrátit poštovné? Nebo toto platí pouze v případě, že zákazník vrátí objednávku celou?
2. Jestliže si e-shop za poštovné balné účtuje např. 65,00 Kč a z toho samotné poštovné dělá jen např. 43,00 Kč, je e-shop při vratce dle nového zákona povinnen vrátit celou částku 65,00 Kč nebo pouze tolik, kolik stálo poštovné, tedy 43,00 Kč?
3. Platí tento zákon o navrácení poštovného také pro objednávky vyexpedované/vyřízené před tím, než byl tento zákon zaveden do praxe? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Vrací se pochopitelně pouze poštovné za vrácené zboží (ve Vašem dotazu tedy poměrná část). Není nutné, aby byla vrácena celá objednávka.
e-shop je povinen vrátit to, co si naúčtoval - pokud zboží stálo 200, balné a doprava 100 (reálné balné a doprava 50), musí e-shop vrátit 300 Kč.

Pokud je mi známo, tak právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez sankce je dáno občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7) a toto ustanovení rozhodně není v účinnosti méně jak 14 dnů. Tato povinnost prodejců byla ignorovaná, až do loňského roku, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že tato povinnost vyplývá ze směrnice 97/7/ES a nelze ji ignorovat. V současnosti neexistují případy, které by byly na právním pomezi - tedy před a po účinnosti nové právní úpravy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyrovnání dědictví formou vyplacení podílu ve splátkách
- Vyplacení dědického podílu ve splátkách
- Dědická dohoda o vyplacení dědického podílu ve splátkách

Vidíte jako rozumné udělat ústupek a řešit dědictví na splátky od druhé strany - trvající téměř 15 let? Právník radí, že je to lepší než se soudit. Jedná se o vyplacení podílu nemovitosti získané dědictvím, kterou jedna strana nechce prodat, ač v ní bydlí sama. Nemovitost bude podložena zástavou. Co ovšem dělat v případě, že osoba vlastnící nemovitost, nebude splácet, vzhledem k tomu, že je dlouhodobě nezaměstnaná? Do kdy se ozvat, když nebude splácet? Následuje exekuce nebo se dům bude prodávat i za normální tržní cenu? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
V každém případě Vám musím doporučit uzavřít dohodu, neboť v opačném případě bude soud trvat i několik let bez jistého výsledku. V dědické dohodě můžete stanovit přesně splátky. Trvejte na ztrátě výhody splátek. V takovém případě můžete exekuovat celý dluh v okamžiku, kdy nedojde k zaplacení byť jen jediné splátky.
Poté budete moci jít rovnou za exekutorem, nebo na soud, kde bude probíhat exekuce na majetek dlužníka. V případě, že dlužním má nemovitost, a žádný jiný majetek, nebo příjmy, dojde k prodeji nemovitosti v dražbě. Vám bude vyplacena dlužná částka, náklady exekuce a zbytek bude vyplacen dlužníkovi.


ZAMĚSTNÁNÍ-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Vykradení služebního automobilu - musí zaměstnanec uhradit vzniklou škodu
- Je povinen zaměstnanec uhradit škodu vzniklou na vykradeném služebním vozidle?
- Pokud zaměstnanec nemá oficiálně svěřené věci k výkonu zaměstnání, musí hradit jejich ztrátu?
- Odcizení svěřených věcí k výkonu zaměstnání a náhrada zaměstnancem

Mám dotaz ohledně vykradení služebního auta. Má přítelkyně se živí jako pojízdná zdravotní sestra, má k dispozici služební auto. Během pracovní doby (když byla mimo automobil u pacienta) bylo auto vykradeno. Bylo rozbité okénko a ukradeny jak soukromé věci přítelkyně, tak i majetek firmy, který přítelkyně využívá k výkonu práce (GPS navigace, autorádio, zdravotnické přístroje). Přítelkyně má pojištění na blbost (občanská odpovědnost se spoluúčastí 10 %), samotné auto je pojištěné proti bouračce (havarijní), nikoliv však proti krádeži či vykradení.
Chci se zeptat, zda přítelkyně bude muset majiteli firmy uhradit odcizený majetek, který byl uvnitř vozu. Nutno podotknout, že tento majetek byl dle všeho na viditelném místě (na sedačkách) v uzamčeném vozidle. Dle mých informací půjde rozbité okénko z pojistky na blbost. Majitel chce nicméně po přítelkyni uhradit ostatní věci, které byly ve vozidle. Chci se zeptat, zda na to má právo, a pokud ano, zda může požadovat úhradu v pořizovací hodnotě (jak jsem říkal, jde například o navigaci, autoradio) apod. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Je třeba vyřešit charakter odpovědnosti - pokud Vaše přítelkyně měla služební vozidlo a věci v něm svěřené na základě písemného potvrzení (§ 255 zákoníku práce), pak zaměstnavatel může požadovat uhrazení škody a nemusí zjišťovat, zda vykradení zavinila či nikoliv (např. nezamčení auta apod.)
Pokud tyto předměty nemá písemně svěřené, je za škodu odpovědná podle § 250 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí prokázat, že škodu Vaše přítelkyně zavinila, a pokud neprokáže úmysl, tak lze vymáhat max. 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
u služebních vozidel a věcí vyšší hodnoty v nich uložených bývá sjednána odpovědnost popsaná výše, nicméně může při Vás stát štěstí.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je požádáno o stavební povolení a přitom stačí ohlášení stavby, vydá ho stavební úřad?
- Vydá stavební úřad ohlášení stavby pokud bylo omylem požádáno o stavební povolení?

Stavebník podal žádost o stavební povolení ke stavbě jednoduché stavby.Jako laik si nezjistil, že podle stavebnío zákona měl v tomto případě provést pouze ohlášení stavby podle § 105 stavebního zákona, protože se na uvedenou stavbu vztahuje §104. Jaký bude úřední postup v této věci, bude stavební úřad posuzovat podanou žádost o stavební povolení v souladu se stavebním zákonem jako ohlášení stavby? Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Stavební zákon na tuto situaci nemá jednoznačný návod, ale pokud podání mělo všechny podklady k ohlášení stavby, tak i přes skutečnost, že bylo zažádáno o vydání stavebního povolení, měl by stavební úřad k podání přistoupit jako k ohlášení (posuzování podání podle obsahu nikoliv podle názvu). Pokud podání nemělo všechny podklady vyžadované k ohlášení stavby, stavební úřad nevydá stavební povolení (k dalším úkonům není povinen).
Jakémukoliv správnímu řízení je možné zabránit zpětvzetím návrhu; což bych stavebníkovi osobně doporučovala (úřady pro své vnitřní potřeby vyžadují formální správnost).


OBČAN-BYDLENÍ
- Může pronajímatel dát výpověď z bytu pokud má nájemník vlastní byt, dům?
- Je možné dát nájemci výpověď z nájmu bytu pokud vlastní jiný byt, dům, chatu?

Zajímá mě, za jakých podmínek může majitel bytu vypovědět nájem pro vlastnictví nájemníka dalšího bytu, případně jiného objektu (chata, atd.)
1) zda se takové vlastnictví týká i manželky, případně zletilého syna bydlícího ve společné domácnosti
2) do kdy má takové ustanovení zákona platnost - v souvislosti s uvolněným nájemným v Praze
Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Podle § 711 občanského zákoníku, může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt
- tedy důvod výpovědi se nevztahuje na osoby blízké či spolužijící
- musí jít o srovnatelné bydlení (chata je nemovitost, kterou nelze za takové bydlení považovat)
- je platné až do novelizace občanského zákoníku, která se předpokládá k 1.1.2013


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak postupovat pokud je příliš vysoká cena za vypracování smlouvy právníkem
- Právník si vypočítal velmi vysokou odměnu, palmare za vyhotovení smlouvy

Prodávali jsme nemovitost (já a bratr) a požádali jsme právníka o vypracování Kupní smlouvy a "Návrhu na zápis změny práva vlastnického do katastru nemovitostí pro katastrální úřad". Kupní smlouva obsahuje 6 stran a Návrh 2 strany.
Cena nemovitosti je 2.800.000,-. Právník nás neseznámil předem s cenami svých úkonů. Jak máme postupovat, když zásadně nesouhlasíme s fakturou právníka na uvedenou službu v ceně 45.360,- Kč včetně DPH. Děkuji, Jaromíra

ODPOVĚĎ:
Můžete požadovat, aby Vám předložil podrobný rozpis úkonů, což doporučuji.
dále pokud jste se nedohodli na smluvní odměně (což by muselo být zahrnuto v mandátní smlouvě nebo jiné písemnosti o převzetí případu), tak je povinen vyúčtovat Vám položky podle advokátního tarifu, tedy podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.
na základě rozpis úkonů, doporučuji požádat o způsob určení výše dané položky (některé mohou být v souladu s advokátním tarifem.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjistit zda došlo k odkladu exekuce

Známý podával návrh na odklad exekuce u pověřeného exekutora. Předtím zaplatil jistotu ve výši 164.000 Kč, zbývají uhradit úroky a náklady na řízení + odměny. Doporučeným dopisem jej zaslal dne 14.9.2011. Do dnešního dne mu k tomu nepřišlo žádné vyjádření. Jak může postupovat dál? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Informovat se u exekutora - osobně nebo telefonicky. Dá se předpokládat, že odklad byl povolen.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Patří majetek koupený do firmy manžela, manželky do SJM?
- Patří stroje a vybavení firmy koupené do firmy jednoho z manželů do SJM?

Chtěla bych se Vás zeptat ohledně vypořádání SJM po rozvodu. Bývalý manžel podniká jako živnostník (já ne) od roku 1995 (podnikat začal po uzavření našeho manželství) do dnešního dne. Rozvedeni jsme byli letos. Mám již informaci, že podnik se k 1.8.1998 nestal součástí SJM. Zajímalo by mne však, zda se věci zakoupené manželem k podnikání po roce 1998 (např. stroje atd.) z financí vydělaných v rámci jeho podnikání staly součástí SJM a budou se vypořádávat jednotlivě nebo se považují za součást podniku a jakým způsobem se pak bude vypořádávat tento podnik/finance do něj vložené. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Stroje jsou součástí podniku, avšak Vy máte nárok na investice, které byly poskytnuty z majetku v SJM do výlučného vlastnictví (do podniku). Při vypořádávání SJM po rozvodu tedy nárokujte tyto investice.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel zmemoňuje vstup na pozemek druhému spoluvlastníkovi
- Spoluvlastník zakazuje vstup na pozemek druhému spolumajiteli
- Bezdůvodného obohacení - spolumajitel zabraňuje vstupu na pozemek ostatním spoluvlastníkům

Mohu požadovat po svém otci finanční náhradu za znemožnění přístupu na pozemek ve, kterém mi můj otec již brání dlouhých 12 let? Když se s ním chci domluvit, tak mě vyhazuje, kde mám vlastnický podíl. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
V tomto případě můžete požadovat finanční náhradu po otci, a to prostřednictvím žaloby k soudu. Určitě máte nárok na bezdůvodné obohacení, neboť otec užívá celý pozemek, ale je pouze jeho spoluvlastníkem. V případě, že se s otcem nedomluvíte, máte jedinou možnost, a to obrátit se k soudu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné bydlet ve státním bytě a současně vlastnit byt, dům
- Je možné současně vlastnit byt, dům, nemovitost a bydlet v obecním bytě?
- Má nájemník státního bytu právo v bytě bydlet
pokud vlastní jinou nemovitost?
- Má nájemník obecního bytu právo v bytě bydlet pokud vlastní jinou nemovitost?

Bydlím a mám trvalý bydliště ve státním bytě. Moje matka mi chce darovat svůj byt v OV. Je možné vlastnit byt v OV a zároveň dál bydlet a mít trvalý bydliště ve státním bytě s možností, že bych si byt odkoupila až by šel do privatizace? Děkuji za odpověď. Děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
U bytů ve státním nebo obecním vlastnictví je běžné, že jsou na dobu určitou a neprodlužují se, pokud nájemce nabude vlastnické či spoluvlastnické právo k nějaké nemovitosti.
Záleží na tom, jakou máte nájemní smlouvu; dále pak na tom, jaká je bytová politika města (resp. státu). Na přidělování bytů a prodlužování smluv mají svá pravidla (např. města je vydávají v podobě usnesení rady či zastupitelstva) a z těch je třeba vycházet (to můžete zjistit na bytovém fondu obecního úřadu). Vlastnictví nemovitosti, ale může celou věc zásadním způsobem zkomplikovat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je pro založení SVJ podstatné kolik má dům bytů nebo majitelů bytů
- Kolik musí být v domě bytů nebo vlastníků pro založení SVJ
- Počet bytů nebo vlastníků bytů pro zaločení společenství vlastníků jednotek

Bydlím v bývalém obecním domě. Dům má 6 bytovým jednotek 1+2 (plochou stejně velkých), majitelů je pět (přízemí - 3 byty - 3 vlastníci, patro - 3 byty - 2 vlastníci). Jelikož se nemůžeme s majiteli patra domluvit na částce do fondu oprav, rádi bychom v domě s pomocí advokáta zřídili tzv. společenství vlastníků bytových jednotek. Prosím vás, co je rozhodující. Souhlas majitelů anebo podíl na bytovém fondu. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o vlastnictví bytů:
Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí.
Další podmínky - sepsání stanov, vytvoření orgánů společenství apod. ve zmíněném zákoně vyčtete (resp. tohle za Vás udělá právník či advokát).


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může mít agenturní zaměstnanec pracovní poměr na dobu určitou delší než 2 roky?

V případě, že společnost využívá agenturní zaměstnance (kteří mají uzavřený pracovní poměr s personální agenturou) a do společnosti jsou jenom přiděleni, platí u nich také restrikce dle Zákoníku práce, že možnost pracovního poměru na dobu určitou je maximum 2 roky? Nebo je u agenturních zaměstnanců možný pracovní poměr na dobu určitou na déle než 2 roky, případně pokud agenturní zaměstnanec pracovní poměr již na 2 roky měl, je možné ho prodloužit či nikoliv - případně na jak dlouho? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Agenturní zaměstnanec je v pracovním poměru k agentuře; takže veškerá práva zaměstnance vycházející ze zákoníku práce se vztahují na poměr agentura - zaměstnanec.
Mezi uživatelem práce agenturního zaměstnance a zaměstnancem zákoník práce neplatí v plném rozsahu. Tato restrikce se do tohoto vztahu tedy nezahrnuje.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má vliv nové manželství na rentu za úmrtí při pracovním úrazu
- Nárok na výplatu renty za úmrtí manžela, manželky při pracovním úraze

Můj manžel měl pracovní úraz s následkem smrti a již dva roky pobírám po manželovi rentu. V případě, že bych měla další dítě s tím, že bych se nevdávala, je možné, že mi vyplácení renty zastaví? Děkuji, Nikola
ODPOVĚĎ:

Tato renta Vám náleží, jakožto náhrada nákladů na výživu pozůstalých. Přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.
Vám by manžel byl povinen poskytovat výživu, dokud byste byli manželé. Sňatkem přebírá povinnost Vás vyživovat druhý manžel. Pokud spolu budete žít jako druh a družka, zákon mezi Vámi nestanoví vyživovací povinnost, nezaniká tedy ani nárok na rentu.


OČAN-DLUHY
- Promlčení dluhu a jeho splácení ručitelem
- Vliv zesplatnění dluhu na jeho uhrazení, splacení
- Promlčecí lhůta soudně uznaného dluhu

V roce 2001 jsem byl ručitel při nákupu na splátky. Ten co si věc kupoval ovšem nic nezaplatil. Tento rok mi přišel dopis od exekutora, že mám zaplatit nemalý obnos. Je nějaká promlčecí lhůta u tohoto dluhu? Vymáhá exekutor částku oprávněně? Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Běžná promlčecí doba je 3 letá a běží vždy ke každé splátce, resp. od doby nezaplacení částky, která zapříčinila zesplatnění celého dluhu.
Pokud nemáte být povinen dluh zaplatit, tak záleží na:
a) zda byl dluh zesplatněn a to před víc jak 3 lety.
b) dlužník nebyl vyzván k úhradě.
c) dluh byl uznán, ale Vy jste nepodepsal souhlas s uznáním.
d) o dluhu nebylo vedeno soudní řízení (promlčecí doba soudem přisouzených práv je 10 let)

Pokud dluh nebyl zesplatněn, jsou promlčené pouze jednotlivé splátky, od jejichž doby splatnosti uplynuly již 3 roky.
K odpovědi na oprávněnost postupu exekutora potřebujete získat detailní informace (které jste neuvedla a zřejmě je ani nemáte), protože za oprávněný může být, ale i nemusí.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel při výpovědi neproplatil celou dovolenou - jak se bránit
- Zaměstnavatel proplatil jen část dovolené, jak postupovat?

Od 10. dubna 2011 jsem nastoupila neschopenku, kterou jsem ukončila 24. června a ohlásila jsem to mému zaměstnavateli. Ten mi 24. června poslal SMS tohoto znění: V pondělí nechoď, máš do konce července dovolenou, pak uvidíme. Na mou telefonickou námitku, že dovolenou nechci mi řekl, že když přijdu, dá mi takou práci, kterou nevydržím dělat.
30. července jsem mu předložila výpověď dohodou k 31. 7. a on ji přijal. Při vyúčtování mé mzdy, které mi předal spolu se zápočtovým listem jsem dostala výplatní pásku, kde jsem měla zaplaceno za červen 5 dnů dovolené a za červenec 7 dnů dovolené. Je to tak správně? Co zbytek měsíce července, když mi přikázal dovolenou vybrat celou?
Budu moc ráda, odpovíte-li mi, jak to má vlastně být. Můj zaměstnavatel špatně komunikuje a je vulgární a v poradně úřadu práce mi neporadili nic jiného, než abych se s ním domluvila. Děkuji, Ivana Nekolová

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kolik dovolené jste měla k dispozici - pokud jste k datu ukončení pracovní neschopnosti měla pouze 13 dnů dovolené, ty jste vyčerpala, a po zbytek dnů v měsíci červenci jste čerpala neplacené volno. Pokud jste dnů dovolené měla více a měly Vám být řádně zaplaceny.
Pokud jste schopná prostřednictvím výplatních pásek doložit, že Vám dny dovolené zbývaly a měly být řádně proplaceny, doporučuji se obrátit na Inspekci práce, příp. podat žalobu na vyplacení zbývající částky.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Pokračování podnikání v důchodu (v oboru pohostinství)
- Je možné přepsat podnikání, živnost na manžela, manželku?

Odcházím do důchod. Můžu podnikat dál? Mám restauraci s pensionem. Bude něco jinak kromě toho, že začnu pobírat důchod a přestanu platit zdravotní a sociální pojitění? Je složité přepsat živnost na mladší manželku? Co by případně k tomu bylo třeba? Mění se IČO, DIČ, plátce elektřiny,inkasa, daní? Schvaluje to někdo, kontroluje? Děkuji. Břetilasv

ODPOVĚĎ:
Odchodem do důchodu se Vaše postavení jako živnostníka v ničem nezmění, tzn. že i nadále budete oprávněn podnikat (pod stejným IČO a DIČ jako doposud).
Dle § 10/7 živnostenského zákona není možné přenést živnostenské oprávnění na jinou osobu. Pokud byste tedy chtěl živnost „přepsat“ na svou manželku, musela by získat stejná živnostenská oprávnění jako Vy (v případě hostinské činnosti by tedy musela doložit odbornou způsobilost dle § 20 a § 21 živnostenského zákona; poskytování ubytovacích služeb je živností volnou, zde by proto stačilo prosté ohlášení živnostenskému úřadu).
Vaše manželka by mohla provozovat živnost za Vás jako Vaše odpovědná zástupkyně (§ 11 živnostenského zákona), zde je však opět třeba, aby splnila podmínky odborné způsobilosti.
Pokud se rozhodnete k jakýmkoli změnám ve věci své živnosti, lze Vám rovněž doporučit kontaktovat vždy příslušný živnostenský úřad.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je možné udělit výjimku na oplocení pozemku v místě kde to územní plán nedovoluje
- Žádost o udělení výjimky k oplocení pozemku

Zakoupila jsem pozemek v chatové oblasti, která spadá pod územní plán, ve kterém je napsána že se pozemek nesmí oplocovat. My bychom však plot nutně potřebovali vybudovat, protože se nám permanentně ztrácí věci ze zahrady. Vedle pozemku nám vede veřejná komunikace do místní restaurace a také vedle našeho pozemku je umístěno veřejně
parkoviště. Je nějaká šance, dostat povoleno nebo nějaké výjimky pro stavbu plotu? Na jakém základě ji stavební úřad může udělit? Děkuji, Naděžda

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě nezbývá, než podat na místně příslušný stavební úřad žádost o udělení výjimky z územního plánu a to za účelem stavby plotu (což stavební zákon nevylučuje). V této žádosti vyličte svou situaci a uveďte, že současný stav Vás výrazně omezuje ve výkonu Vašich vlastnických práv. Zároveň se domáhejte udělení výjimky, spočívající v umožnění stavby plotu. Úspěch této žádosti není samozřejmě možné zaručit, vše závisí na uvážení stavebního úřadu.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Zhotovitel dostal celou částku ale nedokončil dílo, nedodal prvky
- Zhotovitel nedokončil dílo a uplynula promlčecí lhůta - co dělat?

Mám sepsanou smlouvu o dílo s panem Martinem Česákem z Nepolis na montáž oken, dveří a venkovních rolet ze dne 27.12.2007. Cenu 182020,-Kč jsem mu zaplatil před dokončením díla, ale přesto práci zcela nedokončil a nedodal roletu s motorem v hodnotě 10.000,-Kč. Částka pro dokončení díla se pohybuje asi kolem 20.000,-Kč. Problém je vtom, že mi nebere telefony, nereaguje na email, SMS a neozval se mě ani poté, co jsem navštívil několikrát jeho rodiče a vše jsem jim řekl. Párkrat jsem se mu dovolal z jiného telefonu, v klidu jsme vše probrali, vždy jsme si domluvili nějaký termín dokončení díla, ale termín nikdy nedodržel a stále to protahoval. Toto se opakovalo min. 10x během 3,5 roku. Co mám dělat. Děkuji, Emil

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě již máte pouze jedinou možnost, a to pokusit se apelovat na jeho svědomí, případně na jeho rodiče, neboť Váš nárok je již promlčen. Můžete se pokusit podat žalobu, ale pokud žalovaný vznese námitku promlčení (což je vysoce pravděpodobné), bude Vaše žaloba zamítnuta.


OBČAN-DLUHY
- Matka nesplácí automobil na ktrý si vzal půjčku syn, dcera
- Dcera si vzala půčku na auto pro matku, matka automobil nesplácí

Před 2 lety jsem si vzala půjčku 70.000 Kč, která byla použita na koupi auta. Toto auto je napsáno na matku, dohodli jsme se, že auto budeme mít napůl. Tyto dva roky jsem auto platila já a půjčka je ještě na dva roky, které měla platit ona, ale neplatí. Takže já platím půjčku na auto, které vůbec nevím ani kde je. Dá se proti tomu něco dělat, mám i svědka, který ví že jsem si půjčila peníze na koupi auta. Bohužel kupní smlouva je také psaná na ni. Jsem ve finanční tísni a nezvládám to splácet. Můžete mi prosím nějak pomoci? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je bohužel jasná - máte půjčku a jste povinna ji splácet; kdo se kým jak dohodl na čemkoliv je pro věřitele zcela irelevantní.
Pokud půjčku nebudete hradit, je reálné, že proti Vašemu majetku bude vedena exekuce; tudíž nebude postiženo ani předmětné auto.
Pokud máte svědky na dohodu mezi Vámi a matkou (nejenom na koupi auta), tak můžete matku žalovat na náhradu škody, která Vám vznikla. To bych Vám ale nedoporučovala, protože svědecká výpověď je v tomto případě málo.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může spolumajitel vstoupit kdykoliv do svého bytu, domu, nemovitosti?
- Může manžel, manželka spolumajitele vstoupit do bytu, domu, nemovitosti?
- Může spoluvlastník zastavit vodu, vypnout topení pokud v bytě, domě bydlí jiný spolumajitel?
- Je důležité který spoluvlastník, spolumajitel má v bytě, domě trvalé bydliště?

Bydlím v rodinném domu se zahradou a vlastním 1/6 a taktéž mám tam trvalý pobyt. Bratr vlastní 5/6 tohoto rodinného domu, ale nemá tam trvalý pobyt, bydlí jinde. Chtěla bych se zeptat, zdali může kdykoli přijít a kdykoli si otevřít klíčem a taktéž i jeho manželka. Jestli tedy může kdykoli přijít a narušit mé soukromí, jestli může odstřihnou telefonní linku, zastavovat vodu a topení. Dále si nechává v garáži auto. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Váš bratr je většinovým vlastníkem nemovitosti. Může tedy kdykoli přijít (a to i jeho manželka) a užívat dům i zahradu. Vy ho nemůžete s užívání omezit, což platí i obráceně. Nemůže tedy odstřihnout telefonní linku, zastavit vodu a topení. Pokud by tak učinil, a nebude s ním dohoda možná, můžete se obrátit na soud, který řeší situace, kdy se spoluvlasníci nemohou dohodnout na užívání a správě společné věci.
Kdo má či nemá trvalé bydliště v domě nehraje v tomto ohledu žádnou roli.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Vymáhání škody způsobené při výkonu práce po bývalém zaměstnanci
- Návrh na vydání platebního rozkazu při škodě vzniklé pracovníkem
- Jak dlouho trvá než soud vydá platební rozkaz?

Jak podat exekuci na bývalé zaměstnance? Zaměstnanci mi způsobili škodu v měsíci červnu 2011 na zeteplovacím systému (přes 100.000 kč). Škoda se hlásila pojištovně, ale ta škodu neproplatila. Dva z nich se nezdržují na trvalém pobytu, ale mám jejich nové adresy, protože jim tam byla doručena výplata a výpověď. Mám i podepsané protokoly o škodě. A také bych se chtěla zeptat jak dlouho exekuce trvá a na který soud mám návrh na nařízení exekuce poslat. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Primárně musíte podat návrh na vydání platebních rozkazů (okresní soud v místě bydliště žalovaného). Až se platební rozkazy stanou pravomocnými, tak budete mít exekuční titul, se kterým se můžete obrátit na exekutora, který povede exekuční řízení.
Platební rozkaz se vydává v řádu dnů (tedy pokud skutková tvrzení jsou úplná a je přiložen dostatek důkazů, na něž se žalobce odvolává), od doručení běží 15denní lhůta na odpor a pak je platební rozkaz pravomocný (tedy pokud není odpor podán). Poté může proběhnout exekuční řízení.
samotná doba exekuce je odvislá od solventnosti dlužníka.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Žaloba na náhradu škody způsobenou exekutorem
- Žaloba na náhradu škody státem za nesprávný úřední postup
- Promlčecí lhůta na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem
- Žaloba na stát o náhradu škody vzniklé nesprávným úředním postupem exekutora

V r. 2006 na mne byla uvalena neoprávněná exekuce postižením nájemného z mé nemovitosti, kterou pronájímám. Exekutor mi zabavil částku 600.000,- Kč. Soud po dvou letech exekuci jako neoprávněnou zastavil. Žalobou jsem se domáhala vrácení financí, ale než soud vše projednal, exekutor namítl, že část je promlčena, což okresní soud potvrdil a krajský v odvolacím řízení ještě nezasedal. Navíc exekutor namítl, že žalovat mám stát nikoliv jeho. V tomto soud jeho názor nepotvrdil s tím, že žalovat mohu jak jeho, tak stát. Exekucí mi vznikla obrovská škoda i s tím, že jsem nemohla po dobu zadržování financí exekutorem platit hypotéku a banka mi hypotéku sesplatnila a naúčtovala mi takřka 700.000,- sankčních úroků, které jsem zaplatila. Mám prý podat nějakou žalobu na stát pro jejich úhradu z důvodu nesprávného úředního postupu. Můžete mi sdělit, jak má vypadat postup v této věci? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Jedná se o žalobu na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. Pozor, na promlčení podle § 32 tohoto zákona - je pouze 3leté! Předtím, ale musíte nárok na náhradu škody uplatnit u Ministerstva spravedlnosti ČR (§ 14 výše uvedeného zákona) a teprve pokud ministerstvo do 6 měsíců o nároku nerozhodne, tak podat žalobu.
Pravdou je, že podle tohoto zákona můžete žalovat pouze stát (který v rámci regresního nároku může další řízení vést s exekutorem).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY A SANKCE
- Může realitní kancelář vymáhat odměnu uvedenou v nabídkovém listě?
- Je nabídkový list realitní kanceláře totéž co mandátní smlouva či zprostředkovatelská smlouva?
- Jaká je obvyklá výše odměny dle obchodního zákoníku (§ 571, § 647)

V nabídkovém listě, který jsem podepsala s realitní kanceláří na prodej mého družstevního bytu, chybí informace o odměně realitní kanceláře (myslím tím její provizi, kterou si k mé ceně připočítá). Je to v pořádku nebo mohu z tohoto důvodu odstoupit od této smlouvy aniž bych musela zaplatit smluvní pokutu 5% z ceny uvedené v Nabídkovém listě?
Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Je otázkou, zda nabídkový list se dá považovat za smlouvu. Dále je otázkou, o jaký typ smlouvy se může jednat. Je pravděpodobné, že pokud nabídkový list nese náležitosti smlouvy, bude se jednat buď o platnou smlouvu mandátní nebo o platnou smlouvu o zprostředkování.
Není-li odměna výslovně sjednána, platí se odměna obvyklá (§ 571; § 647 obchodního zákoníku).
Je na Vašem zvážení, zda odměna obvyklá nebude neúměrně vyšší než 5% sankce (
kt).


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Může dostat výpověď z práce matka samoživitelka?
- Je možné dát výpověď z pracovního poměru matce samoživitelce?

Prosím o informaci, zda je může dostat výpověď matka samoživitelka? Paragraf 53 Zákoníku práce – Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem tuto část neupravuje, nicméně bych si chtěla být jistá, že se nepřihlíží ke skutečnosti, je-li žena samoživitelka či nikoliv (I v případě muže). V případě že ano, jak je samoživitel/ka definována? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
K tomu, zda zaměstnankyně je či není samoživitelka se v případě výpovědi nepřihlíží. V souvislosti s ukončením pracovního poměru nepožívá samoživitelství žádnou zvláštní právní ochranu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může majitel pronajatého domu přistavit popelnici jen 1x týdně?
- Majitel bytového domu omezuje nájemníky občasným přistavením popelnice

Majitelka domu přišla s tím, že si máme odpadky uschovávat doma a pouze jednou týdně se přiveze popelnice, kam je budeme moci vyhodit. Má na takové to jednání právo? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Majitelka domů si pravděpodobně § 17 odst. 4 zákona o odpadech vyložila po svém. Předpokládám, že jste poplatníkem vyhláškou obce stanovené částky za odvoz odpadu (který platíte prostřednictvím pronajímatelky), tudíž máte právo na služby, které jsou hrazeny z tohoto poplatku. Doporučuji tedy se nejdříve obrátit na pronajímatelku s žádostí o vysvětlení svého jednání a následně podat stížnost na obec, protože jste nuceni odkládat odpadky jinde než je určeno (§ 12 odst. 1 zákona).


RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Společné jmění mezi registrovanými partnery
- Společný majetek registrovaných partnerů

Jak se dělí společný majetek u registrovaného partnerství po jeho zániku, v případě když se partneři nedohodnou? Je možné registrované partnerství zrušit dohodou tak jako rozvod mezi manžely "dohodou". Děkuji, anonym

ODPOVĚĎ:
V případě registrovaného partnerství nevzniká majetkové společenství obdobného typu jako je společné jmění manželů. Vzniká standardní spoluvlastnictví - práva, povinnost, vznik, zrušení a rozdělení vč. způsobů rozdělení se řídí občanským zákoníkem, konkr. § 136 a násl. Dohoda je jeden ze způsobů zrušení spoluvlastnictví; je vhodné předložit ji ke schválení soudu (tedy se dá považovat za obdobu majetkového vypořádání v případě tzv. nesporného rozvodu - tedy rozvodu dohodou).


OBCHOD-ŽIVNOSTI A JEJICH PROVOZOVÁNÍ
- Co je potřeba k rozšíření předmětu podnikání u s.r.o.
- Jak změnit v obchodním rejstříku trvalé bydliště jednatele?

Chtěla bych se zeptat, co je vše potřeba k rozšíření předmětu podnikání u s.r.o. a ke změně trvalého bydliště jednatele zapsaného v OR. Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Změnu společenské smlouvy, podání návrhu (podle typu živnosti - ohlášení nebo návrh na zahájení koncesního řízení) na živnostenském úřadě.
Co se týče jednatele, doporučuji dodatek k pracovní smlouvě nebo smlouvě o spolupráci, návrh na změnu obsahu zápisu obchodního rejstříku OR na rejstříkový soud. Pokud máte na mysli jaké formuláře máte vyplnit, dovolte, abych Vás odkázala na místně příslušný úřadu (resp. soud).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Musí zaměstnavatel proplatit dovolenou pokud firmu kupuje nový majitel?
- Firmu (restauraci) kupuje nový majitel, jak je to s proplacením dovolené zaměstnancům?

Ráda bych se zeptala, zda při ukončení živnostenské činnosti v pohostinství musíme zaměstnancům proplatit nevyčerpanou dovolenou. Činnost byla ukončena k 1. 9. 11, nicméně zaměstnance i podnik přebral nový provozovatel.
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud jste zcela ukončila činnost, tak nevyčerpaná dovolená zaměstnancům musí být proplacena, pakliže mezi Vámi, zaměstnancem a novým zaměstnavatelem není dohoda o tom, že nový zaměstnavatel nechá tyto zaměstnance dovolenou dočerpat (podmínky jsou uvedeny v § 221 zákoníku práce).

Jiná situace je při přechodu práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na druhého - pokud jste tedy jednoduše řečeno podnik i se zaměstnanci převedla na jiný subjekt, který je teď jejich zaměstnavatelem, zůstávají práva zaměstnanců vůči Vám zachována a působí vůči novému zaměstnavateli - v tomto případě, by dovolená proplácena být nemusela a zaměstnanci by si ji mohli řádně vyčerpat později.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení při nabourání emailové schránky a smazání emailů
- Je trestný čin nabourání do cizí emailové schránky a smazání emailů?
- Nabourání se do emailové schránky a trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv

Vlastním ještě jednu e-mailovou adresu (na seznam.cz), jako kontrolní otázku pro změnu hesla jsem měla nastaveno: rodné příjmení matky za svobodna. Do této mailové adresy se mi někdo naboural (odpověděl na kontrolní otázku a změnil heslo) a mailovou adresu mi zrušil. Tudíž všechny mé maily jsou ztraceny.
Chci se zeptat, zda je toto možno hlásit na policii, o jaký trestný čin se jedná a s jak velkou výší trestu. Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Může se jednat o trestný čin podle § 182 trestního zákoníku - porušování tajemství dopravovaných zpráv (trest odnětí svobody až na 2 roky nebo trest zákazu činnosti) - takže trestní oznámení podat můžete. Průkaznost těchto činů je velmi obtížná (vyšetřovatel kontaktuje správce seznam.cz, dohledávají se IP adresy a stopuje se osoba, která se do schránky nabourala). Můžete také podat žalobu na ochranu osobnosti - pokud znáte pachatele a máte důkazy o jeho konání.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Může zaměstnavatel neposlat mzdu, plat pokud zaměstnanec způsobí škodu?
- Obchodní zástupce nevrátil zboží zaměstnavateli - jak postupovat?
- Jak vymáhat škodu způsobenou zaměstnancem při nevrácení vydaného zboží
- Uznání škody, dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zaměstnanec, obchodní zástupce, přestal navštěvovat obchody, falšoval vyplňování formulářů, deníku jízd apod. Rozvázal jsem s ním pracovní poměr s okamžitou platností. Při předávání zbylého zboží mi řekl před svědkem: "jsem si vědom, dlužím za telefon apod. a tak mi žádné peníze z výplaty neposílejte."
Mimo pohyblivé složky odměn, kterou mu samozřejmě nedám, tak měl i pevnou složku 10.000,- Kč.
Mohu mu tuto částku neposlat, zaslat mu pouze vyúčtování dluhu a tím si jeho dluh uhradit? Udělal bych zápis o jeho výroku a svědek by mi jej podepsal.
Protože mi nevrátil všechno převzaté zboží, ani nezaplatil, tak jeho dluh u mě činí cca 45.000 Kč. Je to vymahatelné a jak? Když vystavím fakturu a on mi jí nezaplatí, tak ještě navíc státu odvedu DPH a budu mít škodu větší.
Děkuji, Dalimil

ODPOVĚĎ:
Souhlas o stržení dlužné částky ze mzdy by musel být písemný a podepsaný příslušným zaměstnancem, jinak peníze nestrhávejte (a to ani když máte svědka).
Jste-li schopen prokázat, jaká škoda Vám vznikla, postupujte následovně:
na dlužnou částku bývalého zaměstnance upozorněte, předložte mu uznání dluhu a navrhněte splátkový kalendář (pokuste se o nějaké smírné řešení sporu; uznání dluhu je důležité - stanovuje novou 10tiletou promlčecí lhůtu na vymáhání dluhu) a upozorněte ho na možnost žaloby. Následně pak podejte žalobu na náhradu škody.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Pronájem věci držené na základě operativního leasingu 3. osobě
- Podnájem vozidla 3. osobě se souhlasem leasignové společnosti

Chtěla bych se zeptat na jednu věc ohledně operativního leasingu. Jde o to, že 1. leasingová společnost (pronajímatel) má s 2. společností (nájemce) uzavřenou smlouvu o operativním leasingu. Dle smlouvy je nájemce oprávněn dát vozidlo do podnájmu či ho jinou formou poskytovat do užívání třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Tento souhlas byl udělen. V této souvislosti bych se ovšem chtěla zeptat, zda může 2. společnost uzavřít s 3. společností (budoucím nájemcem) také smlouvu o operativním leasingu, když jejím předmětem podnikání není leasing? Pouze Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona? Nebo se musí uzavřít nájemní smouva?
Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Leasing je na základě živnostenského zákona řazen mezi volné živnosti; provozování finančního i operativního leasingu movitých věcí patří do oboru činnosti "pronájem a půjčování věcí movitých". Podle současného právního řádu stačí, aby subjekt měl oprávnění ve znění jaké uvádíte (ačkoliv obory činnosti má jiné; příslušný obor činnosti si může nechat zdarma doplnit na živnostenském úřadě), je to zastřešující pojem, pro všechny obory činnosti živnosti volné. Takže smlouva může být z hlediska oprávněnosti 3. subjektu uzavřena.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zajistit aby družstevní byt po smrti manžela získala nová manželka
- Rozšíření společného jmění manželů SJM o družstevní byt - notářská smlouva

S manželem jsme oba v druhém manželství, z předchozích vztahů máme každý zletilé děti, společné nemáme. Manžel získal ještě před naším sňatkem do osobního vlastnictví družstevní byt a je zapsán v katastru nemovitostí. Po sňatku vzniklo v domě družstvo vlastníků. Do rekonstrukce bytu jsem investovala i své dříve naspořené peníze, hodláme v rekonstrukci pokračovat. Ozvala se ale manželova dcera, že nechápe, proč do bytu investuji, když po manželově smrti nebudu mít na byt žádný nárok. Podotýkám, že manželovy děti jsou zajištěné, nemají bytovou potřebu a bydlí na opačném konci republiky.
Manžel by byl rád, kdybych nárok na byt měla, poradíte, jak z toho ven? Nechci vyvolávat žádné spory, postoj dcery nás netěší. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Možností je několik. Nejvýhodnější je dle mého názoru notářská smlouva o rozšíření společného jmění manželů. Ta z vás v podstatě udělá více než spoluvlastníka, protože byt bude zahrnut do společného jmění manželů (tedy v případě smrti manžela, získáte 1/2 bytu při vypořádání SJM a další podíl na 1/2 bytu podle počtu zákonných dědiců). Dále pak je možné, aby manžel Vám svůj byt odkázal - tuto variantu bych ale nedoporučovala, úspěšné napadení závěti (která by fakticky byla vyděďovací listinou) je příliš pravděpodobné.


SPRÁVNÍ-POKUTY
- Řidič nezaplatil pokutu za řízení v opilosti - co se stane?
- Jak dlouhá je promlčecí lhůta u pokuty za řízení v opilosti pod vlivem alkoholu
- Délka promlčecí lhůty za pokutu za řízení v opilosti pod vlivem alkoholu

V roce 2009 jsem byl zastaven policií a bylo mi zjištěno 0,41 promile alkoholu. Po podání vysvětlení na městském úřadě mi byla udělena pokuta 12.000 Kč + 1000 Kč za správní řízení. Pokutu jsem rozložil na 12 splátek a měla být splacena do 15.7.2010. Nesplatil jsem však ani jednu splátku a do dnešního dne jsem neobdržel ani jedinou upomínku. Proto se ptám, jestli mi za to mohou účtovat penále, když jsem neobdržel žádný dopis a adresu mám stále stejnou. Případně jak dlouhá je promlčecí doba u těchto případů? Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Penále Vám být zaúčtováno nemusí být, avšak i policie vymáhá dluhy pomocí advokátních kanceláří, které si započtou hotové výdaje, dále pošlou věc na soud, kde jsou další soudní poplatky, a poté náklady exekutora, který má rovněž jisté náklady exekuce. Vaše pokuta se promlčí po 10 letech, takže rozhodně doporučuji ihned zaplatit, jinak se Váš dluh ztrojnásobí.


OBČAN-BYDLENÍ
- Právo na snížení nájmu za dobu kdy byla měněna okna v pronajatém bytě
- Nárok na snížení nájemného za dobu kdy probíhala výměna oken
- Právo na slevu z nájmu za období kdy nájemník nemohl užívat pronajatý byt
- Stavební úpravy bytu a nárok na snížení nájmu, nájemného
- Lhůta na uplatnění slevy z nájmu, nájemného

Mám jako nájemník bytu právo požadovat snížení nájmu za obodobí, kdy byla v okně měněna okna? Výměna trvala 4 dny a mě nebylo umožněné v bytě bydlet. Byt je pronajatý, řádně za něj platím nájemné. Byla jsem donucená najít náhradní bydlení. Děkuji, Michaela

ODPOVĚĎ:
Dle § 698/2 Občanského zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného v případě, že se z důvodu stavebních úprav podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu. Tato podmínka je ve Vašem případě bezesporu splněna a můžete tak po pronajímateli požadovat slevu z nájemného (za přiměřenou slevu lze ve Vašem případě považovat výši nájemného za 4 dny).

Slevu z nájemného jste povinna na pronajímateli požadovat bez zbytečného odkladu, toto právo zanikne po 6 měsících od výměny oken (§ 699 Občanského zákoníku).


OBČAN-EXEKUCE
- Nový majitel koupil dům, na který po zapsání do KN vzniklo zástavní právo na původního majitele
- Zástava nemovitosti na původního majitele až po zakoupení bytu, domu novým majitelem
- Může vzniknout zástava na byt, dům za dluh původního majitele nemovitosti?

Chtěla bych se zeptat, co dělat v případě, kdy jsme koupili nemovitost a teď až po zapsání nemovitosti nám bylo sděleno, že vzniklo k nemovitosti zástavni právo. Zástavní smlouva byla uzavřena mezi věřitelem a původním vlastníkem nemovitosti. My jsme o zástavní smlouvě nevěděli a v době koupě na nemovitosti žádné zástavní právo nevázlo. Co máme teď dělat? Jak vymazat zástavní právo z katastru nemovitostí? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo k nemovitosti vznikne na základě zápisu do příslušného operátu, tedy pokud v době do Vašeho zápisu nemovitosti nebylo zástavní právo zapsáno, tak platně nevzniklo.
Pokud bylo zapsáno, až po té, co jste uzavřeli kupní smlouvu a před tím než jste podali návrh na vklad. Odstupte od smlouvy pro porušení smlouvy (ve smlouvě byste měli mít klauzuli, že na nemovitosti neváznou práva 3. osob a zástavní právo toto ustanovení porušuje), žádejte vrácení kupní ceny případně žalujte na bezdůvodné obohacení.
Pokud bylo zástavní právo vloženo až poté, co jste byli zapsáni do katastru Vy, tak katastrální úřad pravděpodobně pochybil a neměl ho vložit - tudíž žádejte nápravu na příslušném katastrální úřadu.


RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Společné jmění mezi registrovanými partnery
- Společný majetek registrovaných partnerů


Jak se dělí společný majetek u registrovaného partnerství po jeho zániku, v případě když se partneři nedohodnou? Je možné

registrované partnerství zrušit dohodou tak jako rozvod mezi manžely "dohodou". Děkuji, anonym

ODPOVĚĎ:
V případě registrovaného partnerství nevzniká majetkové společenství obdobného typu jako je společné jmění manželů.

Vzniká standardní spoluvlastnictví - práva, povinnost, vznik, zrušení a rozdělení vč. způsobů rozdělení se řídí občanským

zákoníkem, konkr. § 136 a násl. Dohoda je jeden ze způsobů zrušení spoluvlastnictví; je vhodné předložit ji ke schválení

soudu (tedy se dá považovat za obdobu majetkového vypořádání v případě tzv. nesporného rozvodu - tedy rozvodu dohodou).


OBCHOD-ŽIVNOSTI A JEJICH PROVOZOVÁNÍ
- Co je potřeba k rozšíření předmětu podnikání u s.r.o.
- Jak změnit v obchodním rejstříku trvalé bydliště jednatele?

Chtěla bych se zeptat, co je vše potřeba k rozšíření předmětu podnikání u s.r.o. a ke změně trvalého bydliště jednatele

zapsaného v OR. Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Změnu společenské smlouvy, podání návrhu (podle typu živnosti - ohlášení nebo návrh na zahájení koncesního řízení) na

živnostenském úřadě.
Co se týče jednatele, doporučuji dodatek k pracovní smlouvě nebo smlouvě o spolupráci, návrh na změnu obsahu zápisu

obchodního rejstříku OR na rejstříkový soud. Pokud máte na mysli jaké formuláře máte vyplnit, dovolte, abych Vás odkázala

na místně příslušný úřadu (resp. soud).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Musí zaměstnavatel proplatit dovolenou pokud firmu kupuje nový majitel?
- Firmu (restauraci) kupuje nový majitel, jak je to s proplacením dovolené zaměstnancům?

Ráda bych se zeptala, zda při ukončení živnostenské činnosti v pohostinství musíme zaměstnancům proplatit nevyčerpanou

dovolenou. Činnost byla ukončena k 1. 9. 11, nicméně zaměstnance i podnik přebral nový provozovatel.
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud jste zcela ukončila činnost, tak nevyčerpaná dovolená zaměstnancům musí být proplacena, pakliže mezi Vámi,

zaměstnancem a novým zaměstnavatelem není dohoda o tom, že nový zaměstnavatel nechá tyto zaměstnance dovolenou dočerpat

(podmínky jsou uvedeny v § 221 zákoníku práce).

Jiná situace je při přechodu práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na druhého - pokud jste tedy jednoduše řečeno

podnik i se zaměstnanci převedla na jiný subjekt, který je teď jejich zaměstnavatelem, zůstávají práva zaměstnanců vůči

Vám zachována a působí vůči novému zaměstnavateli - v tomto případě, by dovolená proplácena být nemusela a zaměstnanci by

si ji mohli řádně vyčerpat později.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení při nabourání emailové schránky a smazání emailů
- Je trestný čin nabourání do cizí emailové schránky a smazání emailů?
- Nabourání se do emailové schránky a trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv

Vlastním ještě jednu e-mailovou adresu (na seznam.cz), jako kontrolní otázku pro změnu hesla jsem měla nastaveno: rodné

příjmení matky za svobodna. Do této mailové adresy se mi někdo naboural (odpověděl na kontrolní otázku a změnil heslo) a

mailovou adresu mi zrušil. Tudíž všechny mé maily jsou ztraceny.
Chci se zeptat, zda je toto možno hlásit na policii, o jaký trestný čin se jedná a s jak velkou výší trestu. Děkuji,

Lenka

ODPOVĚĎ:
Může se jednat o trestný čin podle § 182 trestního zákoníku - porušování tajemství dopravovaných zpráv (trest odnětí

svobody až na 2 roky nebo trest zákazu činnosti) - takže trestní oznámení podat můžete. Průkaznost těchto činů je velmi

obtížná (vyšetřovatel kontaktuje správce seznam.cz, dohledávají se IP adresy a stopuje se osoba, která se do schránky

nabourala). Můžete také podat žalobu na ochranu osobnosti - pokud znáte pachatele a máte důkazy o jeho konání.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 19 (březen 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
19. březen 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jeden z dědiců požaduje uhrazení zapojení plynu do nemovitosti po zůstaviteli

Tchán vlastnil polovinu rodinného domku společně se svou švagrovou. Dům využívala výhradně sama.
V roce 2001 až 2002 nechala zavést do objektu plyn (pravděpodobně bez předchozího souhlasu spolumajitele). Po zavedení plynu tchána telefonicky kontaktovala o úhradu jedné poloviny nákladů. To jí tchán odmítl s tím, že plyn nechtěl zavést. Spolumajitelka se v této věci již neozvala. Tchán zemřel v roce 2006 a polovinu domu po něm zdědil manžel. Ani při dědickém řízení se spolumajitelka k pohledávce nepřihlásila. Švagrová zemřela v roce 2010 a její polovinu domku zdědila ze závěti její sestřenice. V dědickém řízení se domáhá úhrady této pohledávky
- ve vypořádání dědictví je výslově uvedeno od paní notářky, že je manžel povinen zaplatit polovinu této investice a nyní se chce tato paní vypořádat mimosoudně. Chtěla bych vědět zda má na toto nárok, nebo zde lze tento nárok již považovat za promlčený. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Tento nárok by již měl být promlčen a je možné ho namítnout, protože promlčení nenastává automaticky, je třeba aktivního přístupu ze strany dlužníka.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Dovolená zaměstnanců a novela zákoníku práce 2012
- Dovolená na státní zkoušky, státnice a svolení zaměstnavatele
- Převedení dovolené z roku 2011 do roku 2012
- Novela § 218 Zákoníku práce o čerpání dovolené zaměstnancem

Chtěla bych se zeptat, do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011, zda-li jsou nyní nějaké změny. Mám v plánu si nechat dovolenou na měsíc červen 2012 (kdy mají být státnice), je to možné? Nebo mám zaměstnavatele písemnou formou požádat o umožnění čerpání dovolené v tomto termín? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Zásady čerpání dovolené a způsob určení doby čerpání se řídí § 217 a násl. zákoníku práce, které byly novelizované k 1.1.2012.
Doporučuji Vám dohodnout se se zaměstnavatelem na době čerpání s předstihem, protože pokud nedošlo k převedení dovolené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, může Vám zaměstnavatel v nejbližší době nařídit dovolenou dočerpat (tím by splnil podmínky zákoníku práce k převádění dovolené).
Zásadní změnou prošel § 218 zákoníku práce, v němž je dáno oprávnění zaměstnance určit si dobu dovolené samostatně. Pro Vás tato změna ovšem nemusí nic znamenat, pakliže Vás zaměstnavatel "předběhne" a dovolenou určí k vyčerpání v dřívější době.
Státní zkoušky (státnice) můžete pokrýt studijním volnem, které máte ze zákona garantované (pakliže jste studentka).


OBČAN-DLUHY
- Noprávněná pokuta od MHD, dopravního podniku
- Pokuta u MHD a elektronický platební rozkaz
OBČAN-EXEKUCE
- Platební rozkaz pro dluh, pokutu u MHD a exekuce

V pátek přišel dopis od MHD Brno, ze jsem jela na černo a mám zaplatit pokutu na částku 713 Kč. Já ale nejezdím MHD již více než 5 let a pokutu jsem platila jednou va vysoké škole jako studentka. Jak je toto možné? A kdo to tedy za mě podepsal? Co s tím mam prosím dělat? Jsem na mateřské a MHD opravdu nejezdím. a ta částka 713 kč je také zvláštní. Co mám dělat. Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
Pokud jste schopná prokázat, že jste pokutu již dříve platila nebo že rozhodně není určená Vám, tak se u dopravního podniku braňte. Samozřejmě vše musíte prokázat písemně (např. stvrzenkou o zaplacení pokuty nebo důkazem, že v dané době jste byla na zahraniční dovolené apod.).
Pokud nemáte možnost se z jakéhokoliv důvodu bránit, doporučuji pokutu zaplatit (bez ohledu na to, jak moc je důvodná). Vyhnete se tak dalším nákladům. Praxe ukazuje, že za nezaplacenou pokutu často bývá podán návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu (zkrácené soudní řízení). Proti němu sice můžete podat odpor a bránit se v klasickém soudním řízení, ale opět ho musíte odůvodnit a podpořit důkazy svědčícími, že návrh byl podán neoprávněně. Pokud se Vám to nezdaří, budete povinna platit nejen samotnou pokutu (Vámi zmíněná částka je odpovídající), ale mnohdy i náklady právního zastoupení (náklady advokáta), které jsou tisícové. Pravomocný (elektronický) platební rozkaz nebo rozsudek (byl-li podán odpor) jsou exekučními tituly a je možné vůči nim nařídit exekuci, jejíž náklady se opět pohybují v tisícových položkách.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Nárok na stravné u zaměstnance s pracovištěm celé ČR
- Právo na stravné u pracovní smlouvy s místem výkonu práce celé ČR
- Kdy má zaměstnanec právo, nárok na stravné - informace
- Stravné a Zákoník práce § 156, § 34a

Zaměstnanec bude mít pracovní smlouvu jako obchodní zástupce s pracovištěm v celé republice. Má nárok na stravné? Nebo je nemusí dostat, když bude přijat s tím, že nebude mít stálé místo pracoviště a denně bude v terénu na jiném místě. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Stravné je jeden z druhů cestovních náhrad (§ 156 zákoníku práce).
V případě takto sjednaného pracoviště se uplatní fikce místa výkonu práce podle § 34a Zákoníku práce ("Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce"). Stravnému se tedy nelze vyhnout.


FINANCE-DANĚ
- Finanční dar ze zahraničí osvobozený od daní a daňové přiznání
- Dar ze Slovenska - je nutné daňové přiznání?
- Peněžní dar ze Slovenska a odvod daně, daňové povinnosti

Prosím o informaci, při finančním daru ze slovenska (částka osvobozena od daní) je i v tom případě zapotřebí sepsat daňové přiznání, když částka k zapllacení bude 0 Kč. Nebo to stačí přiznat (uplatnit) až při dědickém řízení? V darovací smlouvě je podmínka dochování. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé, proč je směsně uvedeno darování a dědictví.
Za dary se běžně platí darovací daň, která se počítá z hodnoty daru (a to není 0 Kč). Uvedenou daň reguluje z. č. 357/1992 Sb. a daň jste povinen odvést pokud nesplňujete podmínku pro osvobození od daně (§ 19 a násl. uvedeného zákona).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Platnost dohody podepsané v opilosti, pod vlivem alkoholu
- Platnost dohody podepsané pod výhrůžkou násilí
- Dohoda o uznání dluhu podepsaná pod výhrůžkou násilí, fyzického napadení
- Nedobrovolné podepsání dohody o uznání dluhu

Chtěla bych se zeptat jak je možno se bránit v případě, kdy byla tzv. "Dohoda o uznání dluhu" podepsána pod výhružkou násilí a navíc dlužník byl při podpisu značně podnapilý, takže nepodepisoval při plném vědomí. Je vůbec dohoda platná a kde můžu platnost dokumentu napadnout? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Dlužník neprojevil svou svobodnou vůli a dohoda je absolutně neplatná podle § 37 Občanského zákoníku. Dlužník ovšem tuto skutečnost bude muset prokázat - např. svědeckou výpovědí.
Vyslovení neplatnosti úkonu soudem se dlužník může domáhat kdykoliv. Doporučuji ovšem příliš neváhat - dluh může být kdykoliv vymáhán, a to po dobu 10 let od sepsání (pokud byl uznán občanskoprávní závazek).


OBČAN-BYDLENÍ
- Plíseň v družstevním bytě a povinnosti družstva
- Odstranění plísně v družstevním bytě - povinnost družstevníka či družstva?

chtěla bych se zeptat, pokud je v družstevním bytě plíseň na zdi, co je povinností družstva?
Je plánováno zateplení domu, nicméně plíseň tam již je a vzniká u vlhkého stropu (byt je těsně pod půdou)
Je možné uplatňovat slevu z nájmu? Je družstvo povinno zajistit a zaplatit sanaci? Je družstvo povinno platit náklady na sanaci, pokud si ji nájemník zajistí sám? Děkuji, Viktorie


ODPOVĚĎ:
V souladu s § 664 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen udržovat věc v nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání. Pokud se tomu tak neděje, máte nárok na slevu z nájemného do doby než bude závadný stav odstraněn, na provedení asanace (a to vždy na náklady majitele - je jedno zda přímo nebo cestou vrácení Vámi vynaložených nákladů). Je nutné družstvo vyzvat k odstranění závadného stavu (§ 669 občanského zákoníku).
Pouze dodávám, že nutnost opravy nesmí být zapříčiněna závadnou činností nájemníka.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Jak soud rozdělí dluhy při rozvodu manželství?

Chci se s manželem rozvést a nevím, jak soud rozdělí naše společné dluhy, když já splácím úvěry ze svého účtu měsíční částkou 9.000 Kč, manžel úvěry psané na sebe ze svého účtu měsíčně částkou 8.000 Kč, ale manželovi celkově zbývá na úvěrech doplatit 340.000 Kč a mě 750.000 Kč. Jak se toto rozdělí napůl, když v podstatě každý platíme měsíčně zhruba stejnou částkou splátky, ale já zaplatím na našich společných úvěrech o 410.000 Kč více než manžel. Máme 1 dítě, které budu mít ve své péči a manžel platí alimenty na 3 děti - celkově ve výši 4.200 Kč. Já mimo to platím nájemné 10.000 Kč měsíčně a manžel začal bydlet u přítelkyně, které neplatí nic, jelikož mu z výplaty po zaplacení splátek a alimentů nic nezbývá. Mě zbývají z výplaty 3.000 Kč po zaplacení splátek úvěrů a školky, čili bydlení platí přítel, se kterým žiji. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu byste se měli s bývalým manželem do 3 let od právní moci rozhodnutí o rozvodu majetkově vypořádat. A to dohodou nebo podat návrh k soudu na vypořádání SJM. Pokud jsou dluhy společné, vznikly za trvání manželství, za souhlasu obou manželů a nejsou nad míru přiměřenou vašim majetkovým poměrům a pokud uzavřete dohodu, záleží na vás, jak se domluvíte.
Pokud dohodu neuzavřete a podáte návrh k soudu na vypořádání SJM a v návrhu uvedete, jak chcete, aby byly dluhy vypořádány soud k tomu přihlédne a rozhodne (vyhoví návrhu nebo ho nějak modifikuje).
Pokud jde o výši alimentů na vaše dítě soud vychází z dokladovaných (doložitelných) příjmů manžela, které si sám může od jeho zaměstnavatele vyžádat, případně zjistit příjmy na finančním úřadě, pokud se s manželem opět na výši alimentů v dohodě nedohodnete, ještě před rozvodem. V případě nesplaceného dluhu zatíženého vysokými úroky ukládá soudní praxe povinnost zaplatit zůstatek dluhu oběma manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí peněžnímu ústavu více má právo se vůči druhému účastníku domáhat finančního vyrovnání.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011
- Je zaměstnavatel povinen vyhovět požadavku zaměstnance na čerpání dovolené?
- Převod dovolené z roku 2011 do roku 2012
- Určení čerpání dovolené zaměstnancem při převodu z minulého roku (§ 218 Zákoníku práce)

Do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011 a zda-li jsou nyní nějaké změny (podle novely Zákoníu práce platné od 1.1.2012). Mám v plánu si nechat dovolenou na měsíc červen (kdy mají být státnice), je to možné? Nebo mám zaměstnavatele písemnou formou požádat o umožnění čerpání dovolené v tomto termín? Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Zásady čerpání dovolené a způsob určení doby čerpání se řídí § 217 a násl. zákoníku práce, které byly novelizované k 1.1.2012.
doporučuji Vám dohodnout se se zaměstnavatelem na době čerpání s předstihem, protože pokud nedošlo k převedení dovolené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, může Vám zaměstnavatel v nejbližší době nařídit dovolenou dočerpat (tím by splnil podmínky zákoníku práce k převádění dovolené).
Zásadní změnou prošel § 218 zákoníku práce, v němž je dáno oprávnění zaměstnance určit si dobu dovolené samostatně. Pro Vás tato změna ovšem nemusí nic znamenat, pakliže Vás zaměstnavatel "předběhne" a dovolenou určí k vyčerpání v dřívější době.
Státnice můžete pokrýt studijním volnem, které máte ze zákona garantované (pakliže jste studentka).


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné zbavit otcovství otce který nejeví o dítě zájem?
- Podmínky pro popření otcovství otcem, matkou
- Kdy může matka popřít otcovství a jak?
- Popření otcovství matkou - informace
RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Je možná střídavá péče u malého dvouletého či tříletého dítěte?

Synovi bude za týden 6 měsíců. S přítelem (otcem dítěte) nežijeme spolu. Po narození syna nás opustil po 8 týdnech jeho života a neozval se několik měsíců. Nyní mi začal vyhrožovat soudy a chce opět syna vidět. Je zapsaný v rodném listu syna.
Je možné ho zbavit otcovství a jak to mohu co nejrychleji provést a co by to do dále znamenalo. Jaký je postup, pokud není synovi 6 měsíců. Syn má moje příjmení.
Může se on pak zpět domáhat určení otcovství? Např. DNA testy? V případě, že by se otcovství nerušilo, jaké má nároky na syna, pokud je takto malý. Otec od nás bydlí 300 km daleko a tam je i jeho trvalé bydliště. V případě toho, že by se soudil o syna, platilo by to, že by ho mohl vídat do tří let max. jednou za měsíc pod mým dohledem? A že by po těch třech letech nepřipadala v úvahu střídavá péče? Takto jsem se to doslechla od známé právničky.
Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Otcovství bylo již určeno souhlasným prohlášením rodičů - výsledek je zápis v rodném listě.
Otcovství by teď tedy muselo být popřeno - § 61 zákona o rodině a to do věku 6 měsíců dítěte. Popěrné právo lze použít ale pouze tehdy, pokud je vyloučeno aby matrikový otec byl faktickým otcem. Což ve Vašem případě není pravda.
Samozřejmě můžete podat návrh na popření otcovství, tvrdit, že jste v předmětné době s matrikovým otcem nesouložila a tudíž nemůže být otcem, nicméně soud nařídí test DNA a bude věc vyřešená.
U malého dítěte se v případě určování výchovy a výživy přihlíží k potřebám dítěte. Střídavá výchova je v tomto věku zcela vyloučena; u tříletého dítěte záleží na poměrech - pokud by dítě muselo měnit školská zařízení, lékaře apod. (což by vzhledem k vzdálenosti bydliště otce muselo) soud by musel nařízení střídavé péče velmi zvažovat a pravděpodobně by k tomu nedošlo. Návštěvy v místě bydliště otce bez dozoru matky jsou na tom obdobně. Jak soud navrhne úpravu poměrů nelze předjímat. Můžete počítat s tím, že kromě určení výživného na dítě budou stanovena doba styku otce s dítětem. Je pravděpodobné, že soud svolí k návštěvám dítěte ve Vašem bydlišti v konkrétní době (zda to bude jednou měsíčně nelze říci). Je pravděpodobné, že přítel podá návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte, takže Vy v podstatě můžete pouze čekat až tak učiní a pak se k návrhu vyjádřit s konkrétními výhradami.
Ať je Váš přítel jakýkoliv, stále je to otec dítěte a soud bude především dbát na zájmy dítěte - a v jeho zájmu je výchova a péče obou rodičů. Obávám se, že Vaše snahy o přerušení kontaktu otce a dítěte nebudou úspěšné (a v konečném důsledku by se za určitých okolností dokonce mohly otočit proti Vám).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště bývalé manželce z družstevního bytu
- Jak změnit trvalý pobyt bývalé manželce - družstevní byt
- Zrušení trvalého bydliště bývalému manželovi - družstevní byt
- Změna trvalého pobytu bývalému manželovi - družstevní byt

Jak změnit nebo zrušit bývalé manželce trvalé bydliště v mém bytě. Byt je družstevní, byl získán před svatbou, podíl mám pouze já. Byt není převeden do osobního vlastnictví. 2001 - po svatbě manželka přihlášena v družstevním bytě k trvalému bydliště, posléze i náš syn. 2003 - rozvod manželství. 2004 - obnovení soužití a narození druhého syna. 08/2009 - její žádost k soudu o svěření dětí do péče + výživné. 09/2009 -odstěhovala se. 03/2010 - svěření dětí do její péče, stanovení výživného, v rozsudku je uvedeno, že bydlí jinde i s dětmi. Nyní bydlí v podnájmu v družstevním bytě přes realitní kancelář - trvalé bydliště tam ale nedostane. Její rodiče vlastní rodinný dům, ve kterém bydlí sami a přihlásit ji k sobě nechtějí. Bývalá manželka na žádost o odhlášení nereflektuje a prohlašuje, že se odhlásit nehodlá. Často ji chodí na mou adresu upomínky od různých inkasních společností.Může se nastěhovat zpět, bez mého souhlasu? Lze zrušit TB pouze Ex, děti ponechat, pokud má svěřené děti do péče? Nepřispívá na nájem ani inkaso-nikdy ta
k nečinila. Lze žádat nějakou náhradu? Jak dlouho zpětně? Byt ex teoreticky nevyužívá, děti pouze v rámci návštěv- nejsou soudně určeny. Jak nejefektivněji postupovat? Děkuji. Eliáš

ODPOVĚĎ:
Odhlášení z trvalého bydliště je v pravomoci obecních úřadů, kteří vyžadují někdy specifické postupy nebo důkazy k prokázání tvrzených skutečností, je tedy vhodné se informovat na příslušném obecním úřadě. Obecně však zákon vyžaduje k odhlášení osoby podmínku, aby daná osoba neměla vlastnické právo k nemovitosti, což se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, žádné nájemní právo, což můžete doložit rozsudkem o rozvodu, neboť jste nikdy neměli společné členství, ale pouze společný nájem, který zaniká okamžikem zániku manželství. Dále je nezbytná podmínka, že Vaše exmanželka v bytě nebydlí. Doporučuji prokázat tuto skutečnost čestným prohlášením, případně i prohlášením Vašich sousedů.
Děti mají právo zde mít trvalé bydliště, neboť jsou nezletilé a Vy jste jejich otec.
Pokud jde o náhradu za nájem, v současné době neexistuje žádný právní důvod k tomu, aby Vám náhradu poskytovala, vyjma skutečnosti, že jste utrpěl nějakou škodu, jejíž náhradu můžete vymáhat soudně.

 

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné napsat neschopenku na chatu, chalupu o víkendu?
- Je možné mít o víkendu neschopenku mimo trvalé bydliště?
- Vycházky na nemocenské a novela zákoníku práce 2012
- Maximální délka vycházek v pracovní neschopnosti dle Zákoníku práce 2012

Chtěla bych vědět, zda mi lékařka může napsat v neschopnosti víkend na chalupu - marodím již delší dobu s problémy s páteří, vycházky mám již od třetího dne neschopnosti na 6 h. denně.

ODPOVĚĎ:
Od ledna 2012 platí nová úprava ohledně vycházek při nemocenské. Ta stanoví, že délka vycházky nesmí přesáhnout 6 hodin denně a člověk v pracovní neschopnosti musí být nejpozději v sedm hodin večer doma. Takže nyní již - na rozdíl od loňského roku, kdy to ještě šlo - není možné napsat neomezené vycházky. Tudíž Vám lékařka nemůže napsat vycházku přes celý víkend, abyste mohla jet na chalupu. Současných šest hodin, které máte, je maximum, které můžete mít.
V případě, že by pacient potřeboval změnit místo pobytu při PN, taky to lze. Lékař vyplní list pro Správu sociálního zabezpečení a nahlásí změnu. A při návratu pacienta do trvalého bydliště provede totéž.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Střídavá péče - matka a prarodiče - komu posílat výživné?
- Komu posílat výživné u střídavé péče matky a dědečka s babičkou
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Bezdůvodné obohacení - nepředání výživného u střídavé péče

Přítel každý měsíc platí soudem stanovené výživné na nezletilého potomka. Soud ovšem předběžným rozhodnutím svěřuje dítě do péče střídavě matce a prarodičům. Zároveň splácí dlužné alimenty matce i prarodičům. Vzhledem k tomu, že k jednání nedostal předvolání a dopis od soudu chodí třeba s dvouměsíčním zpožděním, neví komu má vlastně peníze posílat. Např. poslední 3 měsíce posílal matce a nyní mu došel dopis, že už třetí měsíc mají dítě v péči opět prarodiče a je tedy povinen platit jim. Je matka povinna výživné za tuto dobu předat? Obě strany si přejí zasílat peníze i dluh na stejný účet, ale lze předpokládat, že se budou snažit tyto uhrazené částky ještě jednou vymoci, neboť výživné je placeno poštovní poukázkou sice vždy na stejný účet, ale je tam uvedeno jiné jméno příjemce (matka/prarodič). Výživné je vždy uvedeno jako účel platby. Komunikace s nimi bohužel není možná, jen skrze soud. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Váš přítel výživné má zaplacené, ačkoliv je uveden špatný adresát, a to je hlavní. Pokud matka přijala výživné v době, kdy dítě bylo u prarodičů, tedy dědečka s babičkou a nepředala jej, dopustila se bezdůvodného obohacení. Takže pokud systém funguje - tedy přítel výživné řádně platí na určený účet, chovává si doklady o zaplacení, není důvod aby se obával požadavku na znovuzaplacení výživného.
Pokud ve věci rozhoduje ten stejný soud, může se pokusit spojit se soudcem (soudkyní) a pravidelně se dotazovat na skutečnost, v čí péči je aktuálně dítě (pokud se nejedná o periodické střídání).


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství v Německu - informace
- Právo na výživné u manželky v manželství
- Uznání rozvodu manželství v zahraničí českým Nejvyšším soudem
- Platí rozvod manželství v zahraničí i pro Českou republiku?
- Manželství uzavřené v ČR a rozvedené v zahraničí - platí rozvod i v ČR?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Právní, advokátní zastoupení zdarma při rozvodu manželství
- Rozvod manželství a právník, advokát zdarma k soudu, soudnímu řízení
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Právo na příspěvky na domácnost od manžela pro manželku - ženu v domácnosti

S manželem jsme uzavřeli sňatek v Čechách, ale oba žijeme v Německu, kde jsme přihlášeni. Nemáme žádné děti, já jsem studentkou a zároveň ženou v domácnosti. Od může dostávám minimální příspěvek na domácnost. Chtěla bych vědět, zda mám od soudu právo na tlumočníka v případě rozvodu, či právníka, když si ho nemůžu dovolit. Mám také nárok na nějaké výživné v případě, že nepracuji a s rozvodem nesouhlasím? Nejsem fyzicky nějak omezena, jen jazykově. Děkuji Božena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, jaké máte Vy a Váš manžel občanství. Ve svém dotazu píšete, že jste v Německu „přihlášeni“, předpokládám tedy, že se jedná o přihlášení k trvalému pobytu a s manželem zůstáváte občany České republiky. Zásadně je tedy možné, aby byl návrh na rozvod podán:
1/ Rozvod manželství České republice a nárok na výživné na manželku
V tomto případě by byla dána pravomoc českých soudů a rozvodové řízení by se vedlo dle českého práva (§ 38/1 zákona o mezinárodním právu soukromém). Na Vaše dotazy lze dle českého práva odpovědět následovně:
- Bezplatné zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu) je dle § 30/1 občanského soudního řádu možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v rozvodovém řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
- O přiměřené výživné můžete dle § 92/1 zákona o rodině svého manžela žádat, pokud nebudete po rozvodu schopna se sama živit (např. z důvodu studia). Nebude-li manžel ochoten Vám toto výživné hradit, můžete se obrátit na soud. Dle § 93/1 zákona o rodině můžete soud rovněž žádat o stanovení takového výživného, aby byla Vaše i manželova hmotná i kulturní úroveň zásadně stejná, to však pouze v případě, že Vám bude rozvodem způsobena závažná újma a že jste se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílela (výživné v této výši Vám může soud přiznat maximálně na dobu 3 let po rozvodu).
2/ Rozvod manželství v Německu a nárok na výživné pro manželku
Bude-li podán návrh na rozvod v Německu, budou k jeho projednání příslušné německé soudy. Jelikož neznám německé právo, nemohu Vám s jistotou říci, zda budou německé soudy postupovat v rozvodovém řízení dle českého či německého práva, lze však předpokládat, že obě právní úpravy jsou v rozvodové oblasti dosti podobné. Na Vaše otázky je proto možné odpovědět následovně:
- Pokud nejste schopna se německy dorozumět, budete mít v rozvodovém řízení samozřejmě právo na tlumočníka (na tuto skutečnost je vhodné soud upozornit co nejdříve).
- Předpokládám, že přidělování „bezplatných“ advokátů podléhá v Německu podobným zásadám jako v České republice, t.j. pokud soudu prokážete nedostatečnost svých příjmů, měl by Vám být na žádost advokát přidělen.
- Německé rodinné právo zná bezesporu i institut výživného mezi rozvedenými manžely, můžete se ho proto domáhat.
Pro získání podrobnějších informací o právní úpravě rozvodového řízení v Německu Vám lze doporučit kontaktovat některý ze zastupitelských úřadů České republiky v Německu (konzulát či velvyslanectví), popř. můžete kontaktovat i ministerstvo zahraničních věcí ( http://www.mzv.cz/jnp/ ).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že dojde-li k rozvodu Vašeho manželství v Německu, bude pro uznání rozvodu v České republice zapotřebí jeho uznání Nejvyšším soudem České republiky (bude-li však rozvodové řízení německým soudem vedeno standardně, bude se jednat pouze o formalitu).

 

RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné dodatečně zapsat biologického otce do rodného listu?
- Je možné dodatečně zapsat nového partnera, manžela do rodného listu dítěte?
- Může se nechat biologický otec nechat zapsat do rodného listu dítěte?

Mám tří letou dceru, její otec po narození nejevil o dceru žádný zájem, tudíž nebyl zapsán do rodného listu jako otec. Po uplynulém roce mi začal mimosoudně posílat peníze na dceru až doposud. Peníze posílá pouze ze své vlastní vůle. Dceru vídá pouze 2x ročně, poněvadž žije v Anglii. Tudíž věnuje dceři pouze 10 dní z celého roku. Po 3 letech se rozhodl že chce aby byl zapsán do rodného listu jako otec mé dcery. Ovšem já nechci aby byl uveden jako otec, poněvadž mám přítelem a uvažujem po čase zapsat jej jako otce. Jak se postavit k tomu když mě dá k soudu o a bude soudně žádat o zapsání do rodného listu? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Pokud byste chtěla do rodného listu zapsat jako otce dcery svého přítele, stačí, když oba zajdete na matriku a tam oba souhlasně prohlásíte, že přítel je otcem Vaší dcery. To stačí pro to, aby byl přítel zapsán do dceřina rodného listu jako otec.
Pokud bude Váš přítel zapsán do rodného listu jako otec, může sice biologický otec podat k soudu žalobu na určení otcovství, ale aby byl úspěšný, musel by Váš přítel po svém zapsání do RL své otcovství popřít.
Pokud by se ale biologický otec obrátil se žalobou o určení otcovství na soud dříve, než zapíšete přítele do dceřina RL, soud by nařídil znalecké posukdy, testy DNA apod. a pokud je opravdu biologickým otcem dcery, byl by v soudním  řízení úspěšný a následně by byl jako otec do RL skutečně zapsán. Proto doporučuji neváhat a konat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Po kolika nezaplacených výživných dochází k trestnému čin zanedbání povinné výživy
- Počet nezaplacených alimentů k naplnění trestného činu zanedbání výživy dítěte
- Otec neplatí pravidelně výživné - jak postupovat?
- Otec svévolně snížil výživné, alimenty - jak se bránit?

Dnes jsem byla na policii podat trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy a svévolné snížení výživného. Reakce policisty je, že lze podat tresní oznámení pouze k neplacení čtyř výživných za sebou, tedy čtyř měsíců jdoucím posobě. Co mám udělat a nebo jak se bránit. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Pokud rodič částečně plní nebo plní občas v intervalech kratších jak 4 měsíce po sobě, nevykládá se takové jednání jako trestný čin podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku.
Cituji § 196: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
což ovšem neznamená, že se nic neděje, výživné je pouze nutné vymáhat občanskoprávní cestou, nikoliv trestní cestou.
Tady je nutné si uvědomit, že trestněprávní sankci není dosaženo plnění vyživovací povinnosti a tudíž sankce se de facto míjí účinkem trestu (účinkem by mělo být zajištění výživy), proto se podmínky naplnění skutkové podstaty sledují tak přísně (tedy policií je vyžadováno absolutní neplnění, a to po dobu minimálně 4 měsíců).


RODINA-ADOPCE, OSVOJENÍ
- Nezrušitelné osvojení a změna příjmení dítěte
- Adopace dítěte a změna příjmení
- Změna příjmení dítěte při adopci, nezrušitelném osvojení
- Osvojení, adopce a změna křestního jména dítěte

Manžel chce nezrušitelně osvojit mou osmiletou dceru. Biologický otec dal k osvojení souhlas (výživné nikdy nehradil, s dcerou se nestýká, dcera ho nezná). Dcera si přeje, aby si ji manžel osvojil, ale zároveň si přeje, aby jí bylo ponecháno její rodné příjmení.
Ale v oddacím listě máme uvedeno "příjmení společných dětí" manželovo příjmení.
Osvojením se dcera stane naším společným dítětem a tudíž by měla přijmout příjmení, které jsme uvedli do oddacího listu.
Sama jsem si příjmení sňatkem nezměnila právě kvůli dceři. Prosím o radu, jak postupovat, aby došlo k osvojení a zároveň k tomu, aby se dceři neměnilo příjmení, na které je zvyklá. Je to ze zákona vůbec možné?
Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Podle § 71 zákona o rodině získává dítě osvojením příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů má příjmení určené pro jejich ostatní děti, a to i v případě, že osvojitelem je manžel matky osvojence. V souvislosti s osvojením lze změnit i křestní jméno dítěte. Z hlediska zachování a nepoškození jeho identity a sebeúcty se však nedoporučuje změna křestního jména u dítěte, které je se svým jménem již identifikováno, ledaže by si změnu samo přálo. Ze zákona tedy není možné osvojení dítěte manžely bez současné změny příjmení dítěte.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Jak se bránit obvinění taxikáře ze zavinění dopravní nehody zákazníkem
- Taxikář obvinil spolujezdce (zákazníka) ze zavinění dopravní nehody

Při jízdě z restaurace došlo řidičem TAXI k nezvládnutí řízení a zajetí do kolejiště. Policie mne vyslechla jako spolujezdce a svědka.Byl jsem obviněn z přestupku §9/1 a) a c) 361/2000 Sb.Jak se mám bránit tomuto nařčení.Samozřejmě že v autě jsme byli sami a pořád mluvil s dispečinkem vysílačkou a na moje upozornění už včas nereagoval. Při vyprošťování vozidla se objevila hlídka Policie. Dechovou zkoušku jako zákazník jsem odmítl, neviděl jsem k tomu důvod. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Zjevně Vás taxikář obvinil ze zapříčinění nehody (podle kvalifikace přestupku jste nebyl přivázaný a omezoval jste řidiče). Je na škodu, že jste dechovou zkoušku odmítl, mohla Vám být ku prospěchu. Doporučuji při podání vysvětlení obvinění odmítnout, uvést, jak k celému incidentu došlo a požadovat provedení důkazu prostřednictvím záznamu z dispečinku, který má taxislužba k dispozici.
Nebudete přestupkem shledán vinným, pakliže nebudou proti Vám existovat důkazy. Obvinění taxikáře v tomto případě jako důkaz nestačí.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Co dělat při zaslání faktury za původně bezplatnou registraci na webu
- Jak reagovat na zaslanou fakturu, pokud jsem si nic neobjednal?
- Musím uhradit fakturu za registraci na webu, internetových stránkách?
- Firma nemá v podmínkách registrační poplatek, musím ho hradit?

Zaregistrovala jsem se na webových stránkách www.tlumoceni-preklady.cz. Přišla mi faktura na cca 1000,- Kč emailem. V podmínkách jsem ale nikde nečetla že tato služba je nějak zpoplatněna, že mi budou chodit faktury a už vůbec tam nejsou zveřejněny nějaké konkrétní částky. Podmínky jsou dostupné zde: http://www.tlumoceni-preklady.cz/o-prekladatelstvi/podminky-uziti
Z tohoto webu jsem se již odhlásila, ale mám na fakturu nějak reagovat a zdůvodnit to výše uvedenou argumentací - pak ale přiznám, že jsem si službu objednala. Nebo mám dělat "mrtvého brouka"? Vždyť mě tam mohl zaregistrovat kdokoli, kdo zná má data – bydliště a číslo telefonu. A písemně poštou mi žádná zpráva o registraci, popř. smlouva k podpisu nepřišla.
Zveřejnění mé adresy na tomto webu mi navíc žádnou zakázku nepřineslo – pouze jedna paní chtěla přeložit oddací list a druhá technický průkaz od auta, což jsem nemohla udělat protože nejsem soudní překladatel. Jak to mám pořešit? Děkuji, Naděžda

ODPOVĚĎ:
Jste-li si skutečně jistá, že registrace na uvedených webových stránkách je bezplatná, nemusíte na došlou fakturu nijak reagovat.
Do uvedených webových stránek jsem zběžně nahlédl a rovněž jsem nenalezl žádnou zmínku o konkrétní kalkulaci ceny či jakýchkoli platebních podmínkách. Našel jsem pouze poznámku o bezplatnosti užívání webových stránek ve vztahu k běžným návštěvníkům s informací, že provoz stránek je hrazen „firmami“, které se na těchto webových stránkách prezentují. Určitě si smluvní podmínky vytiskněte jako důkazní materiál.
Lze Vám doporučit znovu podrobně pročíst zmiňované webové stránky, pokud nenarazíte na žádné Všeobecné obchodní podmínky (či obdobný dokument), můžete se obrátit s dotazem na administrátora webových stránek proč Vám byla faktura zaslána, ač nic takového není uvedeno v obchodních podmínkách.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak se vypočítává škoda na zdraví?
- Předpis, zákon na vyčíslení škody na zdraví
- Jaká je výše, hodnota 1 bodu dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
- Hradí bolestné povinné ručení viníka
- Kdo hradí bolestné při dopravní nehodě
- Vyčíslení, výpočet bolestného při dopravní nehodě

Dne 19.12.2011 do našeho vozu narazil jiný,označeno policií jako jízda v protisměru, s čelním nárazem. Auto je totálně na odpis. Byla jsem spolujezdec, utrěla jsem pohmožděné koleno, kotník, pohmoždění krční páteře a dále jsem měla čestné pohmožděniny od bezpečnostních pásů ve vozidle. Léky na bolest můžu brát jen omezeně, zhoršují mi Crohnovu chorobu. Na rentgenu v nemocnici nic zlomeno nebylo. Mám nárok na odškodnění bolesti z povinného ručení viníka? Praktický lékař co mne ošetřuje tvrdí, že je výše hodnoty bodu 30 Kč za bod a tak malé zranění za to nestojí. Nemám neschopenku, neboť jsem invalida I. stupně. Mám stále bolesti a dnes mi Policie sdělila, že viník bude posuzován z ublížení na zdraví z nedbalosti. Mám nárok na vyčíslení bolestného a lékaři se jen nechce vypisovat formulář nebo má pravdu a poškozený v našem státě musí jen tiše trpět. Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Máte rozhodně právo domáhat se na viníkovi dopravní nehody náhrady veškeré vzniklé škody (tedy i škody na zdraví, viz § 444/1 Občanského zákoníku).
Neboť ve Vašem případě došlo spíše k drobnějším zraněním, přichází v úvahu tzv. odškodnění bolesti (tzv. odškodnění ztížení společenského uplatnění naopak použito nebude). V této souvislosti je nutné opravit tvrzení Vašeho ošetřujícího lékaře o hodnotě 1 bodu - od 1. 1. 2002 je účinná vyhláška č. 440/2001 Sb., která stanoví hodnotu 1 bodu ve výši 120,- Kč (§ 7/2 vyhlášky).
V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je obsažen seznam úrazů s příslušnými bodovými hodnotami, ve Vašem případě by mohlo přicházet v úvahu například některé zranění ze skupiny S13 (Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku). V této souvislosti je ošetřující lékař povinen vypracovat lékařský posudek (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž Vámi utrpěná zranění popíše a přiřadí jim příslušné bodové hodnoty. Je samozřejmě možné, že Vaše zranění jsou natolik drobná, že pro ně nebude v příloze č. 1 vyhlášky žádná odpovídající položka, to však již záleží na odborném lékařském úsudku.
Pokud získáte lékařský posudek s bodovým ohodnocením bolesti, lze Vám doporučit připojit se se svým nárokem na náhradu škody na zdraví k probíhajícímu trestnímu řízení proti viníkovi dopravní nehody (o této možnosti jste byla pravděpodobně již poučena Policií). Bude-li Váš nárok dostatečným způsobem prokázán (k čemuž by měl lékařský posudek postačovat), přikáže trestní soud viníkovi dopravní nehody, aby Vám škodu na zdraví uhradil.
Pokud z nějakého důvodu trestní soud Vašemu požadavku nevyhoví, budete muset na viníka dopravní nehody podat k civilnímu soudu žalobu na náhradu škody na zdraví.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec neuvádí skutečné příjmy při žádosti matky o zvýšení výživného

Mám dva syny (dvojčata 12let). Před rozvodem v listopadu 2007 se bývalý manžel (podnikatel) zavázal platit na každé dítě 5000,-Kč. Rok po rozvodu zažádal o snížení výživného z důvodu nízkých příjmů. Snížené výživné bylo stanoveno na 3500,- na každé dítě. V té době bylo dětem 8 let. Exmanžel podniká v prodeji ojetých vozů z dovozu a dále pracuje jako pojišťovací agent nejmenované pojišťovny. Ponechal si rodinný dům z našeho SJM v hodnotě 4.000.000 Kč, koupil si pro svou potřebu další ojetý vůz za cca 150.000 Kč. Inzeruje k prodeji své dovezené vozy v hodnotě přes 450 tis. Kč. Daňovým přiznáním však dokládá příjmy 12 tis. měsíčně! Otec se o děti nezajímá, nestýká se s nimi. Můj advokát skutečnosti zná, ale přesto mi nedoporučuje žádat o zvýšení výživného, protože soudkyně u našeho Okresního soudu bude vycházet z doložených příjmů exmanžela (zkušenosti z praxe). Prý hrozí, že by mohlo dojít i ke snížení současného výživného.
Finanční úřad na mou žádost provádí kontrolu, ale výsledky (pokud nějaké mají) mi nesmi sdělit. Opravdu si s takovým podvodníkem neví justice rady? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Bohužel pro stanovení výše výživného na děti se opravdu vychází z doložitelných příjmů.


RODINA-SJM
- Může manžel zakázat partnerovi manželky bydlet v domě, bytě v SJM?
- Může manželka zakázat partnerce manžela bydlet v domě, bytě v SJM?
- Může v bytě, domě ve společném jmění manžlů bydlet nový partner, partnerka?
- Kdo je majitelem nemovitosti ve společném jmění manželů SJM před rozvodem?
- Existuje ideální spoluvlastnictví při společném jmění manželů SJM?

Prosím o informaci, zda a případně jak mohu zamezit užívání mého domu partnerovi mé současné manželky. Na nájemné není ochoten přistoupit a proces stanovení soudním znalcem a následně jeho vymáhání je zdlouhavé a po celou tuto dobu nebude nic platit. Je možné nájemné vymáhat zpětně? A pokud ano, jak musím prokázat, že nemovitost užívá proti mé vůli?
Nemovitost je v SJM, s manželkou nejsme rozvedeni, protože již tři roky probíhají spory o vyřešení péče o našeho syna. Ten je sice svěřen do naší střídavé péče, ale pokračují spory o stanovení výživného. Manželka jednání účelově protahuje a není ochotná se domluvit na stanovení v podstatě ničeho – tedy ani nájemného. Má v našem domě nastěhovaného současného přítele, já nemám od domu ani klíče, ale dům je ve společném jmění manželů SJM. Trvalé  bydliště v domě má pouze manželka. Jak mohu postupovat a na koho a s odvoláním na jaký právní předpis mohu zajistit, aby se současný přítel manželky musel odstěhovat, když já s jeho bydlením v našem domě nesouhlasím a manželka tvrdí, že ona s jeho pobytem  souhlasí. Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Dům náleží do společného jmění manželů SJM. To znamená, že každý z manželů je nadále vlastníkem celé věci, jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnickým právem druhého manžela. Nelze zde hovořit o ideálních podílech manželů na nemovitosti. Za trvání manželství užívají oba manželé společné věci ve SJM. Řešením by pro Vás bylo podat návrh k soudu na řízení o úpravu užívání věci. Soud by vymezil prostor, který by užívala Vaše manželka v domě a prostor, který byste do rozhodnutí o vypořádání SJM užíval Vy. Zamezit přístup do domu partnerovi manželky legální cestou nemůžete.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Kdo platí jízdné při styku, setkávání rodiče s dítětem po rozvodu manželství
- Může soud rozhodnout o dopravě dítěte při setkávání s rozvedeným rodičem?

V roce 2011 jsem měl stání u soudu. Matka našich dvou dcer (8 a 13 let) žádala zvýšení výživného. Bylo zvýšeno a zároveň matka navrhla že děti budou jezdit samy autobusem. Prý cestu ke mě bude hradit ona a zpět pak já. Jde o cestu dlouhou 200 km. Na dohodu jsem přistoupil a vzdal se možnosti odvolání. Bohužel tento návrh nebyl zapsán do rozsudku. Přestože prvních pár měsícú bylo vše v pořádku, odmítá mi v současné době děti autobusem posílat a já vzhledem k výši výživného a mého platu přicházím o možnost se se svými dcerami setkávat. Prosím o radu. Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že část Vaší dohody o cestování dětí autobusem nebyla uvedena v soudním rozhodnutí, máte nyní poměrně omezené možnosti, jak celou situaci vyřešit. Můžete se pokusit s matkou na přepravě dětí k Vám domluvit a apelovat na dodržení Vaší původní dohody. Pokud dohoda s matkou nebude možná, můžete podat k soudu nový návrh na úpravu styku s dětmi, ve kterém budete požadovat, aby byl součástí rozsudku i způsob dopravy dětí k Vám a zpět. Do doby rozhodnutí soudu ale budete muset nejspíše cestovat za dětmi na vlastní náklady. Pokud je Vaše finanční situace složitá, mohl byste mít nárok na některé sociální dávky, například příspěvek na bydlení.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv délky sociálního pojištění zesnulého rodiče na výši sirotčího důchodu
- Vliv doby sociálního pojištění zemřelého rodiče na přidělení sirotčího důchodu dítěti
- Vliv invalidního důchodu na přidělení sirotčího důchodu dítěti po smrti rodiče
- Na jaké dávky má nárok rodič při úmrtí druhého rodiče dětí

Chtěla bych se zeptat ohledně sirotčího důchodu. Mám tři děti, s bývalým manželem jsem již 10 let rozvedená. Po celou dobu mi na děti neplatil ani výživné. V listopadu 2011 zemřel. Zažádala jsem si dětem o sirotčí duchod. Asi po třech týdnech mi přišel dopis od České správy sociálního zabezpečení ČSSZ, že mi žádost zamítli. Prý nebyly splněny podmínky podle ustanovení § 52,žádost zamítli. Napsali že v rozhodném období má splněnou dobu pojištění pouze 4 roky a 193 dní, ale na listu o pruběhu dob číní tato doba 4106 dní tj. 11 roků a 91 dní. Jak mám dál postupovat? Jak mám postupovat, aby děti získaly sirotčí důchod? Děkuji, Olina

ODPOVĚĎ:
Vaše děti mají nárok na sirotčí důchod za předpokladu, že jejich otec ke dni své smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. V případě Vašeho bývalého manžela se bude pravděpodobně jednat o invalidní důchod. Co se týče doby pojištění, u osob nad 28 let věku je zapotřebí dosáhnout pěti let pojištění z posledních 10 let před vznikem invalidity. U osob nad 38 let je dobu pojištění možné splnit také dosažením 10 let pojištění během posledních 20 let před vznikem invalidity. Pokud Váš bývalý manžel tyto podmínky splnil, měly by Vaše děti mít nárok na sirotčí důchod, v opačném případě nikoliv. Dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení ČSSZ je tedy možné, že Váš manžel splnil v daném období jen 4 roky pojištění a dalších 7 let pojištění splnil mnohem dříve nebo naopak později, tedy mimo posuzované období. Pokud se domníváte, že to tak není a máte pro své domněnky důkazy, můžete se proti rozhodnutí ČSSZ odvolat nebo podat žádost o sirotčí důchod znovu a potřebné dokumenty dokazující opak k ní doložit. V případě, že jste se ocitla s dětmi bez příjmů, byste mohla mít nárok také na jiné dávky, například na přídavky na děti nebo příspěvek na bydlení.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného, alimentů potomkovi, synovi, dceři na úřadu práce
- Věčný student a placení výživného, alimentů
- Zrušení výživného, alimentů u věčného studenta - informace

Mému synovi je 21 let. Po ukončení základní školy začal studovat učební obor s maturitou - obor elektro. V 1. ročníku však přestoupil na učební obor bez maturitní zkoušky (obor instalatér), který řádně ukončil závěrečnou zkouškou. Poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor stavební), ukončil 1. ročník a přešel na jinou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), opět do 1. ročníku. Maturitní nástavby nenavazují na obor, ve kterém je vyučen. Současně mně sdělil, že předchozí zaměření nástavby ho nebavilo, současné zaměření nástavby neví, jestli ho bude po celou dobu studia bavit a neví, co by chtěl vlastně dělat, co ho zajímá. Pouze mi řekl, že mu musím platit výživné do 26 let. Je tomu tak? Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno se samo živit. Syn je plnoletý, je vyučen, je zdráv, má tedy možnost pracovat a sám se živit. Další jeho "studium" nepovažuji za přípravu na budoucí povolání.
Druhému synovi je 23 let, v červnu 2011 ukončil studium (začal studovat SOŠ s maturitou – hotelnictví a cestovní ruch), v průběhu 2. ročníku přešel na učební obor bez maturity – obor pekař, který řádně ukončil závěrečnou zkouškou a poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), kdy studium ukončil maturitní zkouškou. Do současné doby stále nepracuje, je hlášen na úřadu práce. Jsem povinen stále platit výživné?
Pokud bych přestal synům zasílat výživné, musel bych doplácet dlužnou částku až do doby, než soud vyživovací povinnost zruší? Může soud zrušit vyživovací povinnost se zpětnou platností? Např. soud se bude konat dne 1.6.2012 a uzná, že synové jsou schopni se sami živit od 01.09.2011. Zruší tedy vyživovací povinnost od 01.09.2011 nebo až od doby, kdy se konalo soudní řízení a rozsudek nabude právní moci? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost přesně tak, jak to ve svém dotazu uvádíte - vyživovací povinnost není jednoznačně vymezena věkem, ale schopností dítěte se samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné výdělečné činnosti. Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, musí soud o ukončení vyživovací povinnosti opět rozhodnout. Pokud tedy s dalším s placením výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti. Soud může zrušit vyživovací povinnost i zpětně, tedy např. k datu ukončení studia nebo k datu evidence na úřadě práce apod.
Rozhodně Vám ale nemohu doporučit přestat platit výživné již nyní - bez rozhodnutí soudu, který by vyživovací povinnost zrušil. Mohl byste se tím sám vystavit (v této chvíli oprávněnému) vymáhání výživného.
Pokud tedy s výživným nesouhlasíte, plaťte ho dál ve stanovené výši, ale současně požádejte soud o zrušení vyživovací povinnosti a vyčkejte na jeho rozhodnutí.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se bránit proti rozsudku trestního soudu v druhé instanci?
- Lhůta na dovolání k nejvyššímu soudu od rozsudku
TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je možné požádat o odklad nástupu výkonu trestu odnětí svobody?
- Maximální délka odkladu nástupu výkonu trestu odnětí svobody
- Je možné odvolání proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody?
- Žádost o prezidentskou milost u nepodmíněného trestu za zakázané řízení vozidla

Dne 30.12.2011 obdržel můj partner rozsudek soudu, který mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 12ti měsíců za porušení zákazu řízení. Před několika lety způsobil dopravní nehodu, při které došlo ke zranění druhé osoby a za tento čin mu byla uložena podmínka a peněžitý trest.
Zhruba v polovině tohoto roku byl hlídkou Policie zadržen při řízení vozidla a to již v době, kdy mu bylo řízení zakázáno. Byla mu uložena peněžitá pokuta a došlo k soudu. Soudkyně vynesla rozsudek ve smyslu prodloužení podmínečného trestu z důvodu, že se můj partner zodpovědně stará o své děti, které sice nemá ve své péči, ale pravidelně se s nimi vídá a platí na ně vysoké výživné. Státní zástupkyně se ale na místě odvolala a další soud vynesl rozsudek nepodmíněný.
V případě, že se tak stane a přítel trest nastoupí, zkrachuje jeho podnikání, budeme nuceni se zadlužit a do tíživé životní situace se dostanou jak jeho tři děti, tak i já a moje dvě děti, neboť žijeme ve společné domácnosti a přítel se o nás stará. Jsem zoufalá, netuším, na koho se obrátit a jak postupovat. Děkuji, Sylvie

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho partnera se nabízí prakticky pouze dva způsoby obrany:
1/ Dovolání k Nejvyššímu soudu:
Váš partner může podat dovolání dle § 265a trestního řádu. Pro podání dovolání je nutné být zastoupen advokátem. Skutečnost, že Váš partner podá dovolání nebrání tomu, aby nastoupil výkon trestu; pokud by však následně Nejvyšší soud rozsudek druhé soudní instance zrušil, mohl by být Váš partner odškodněn. Dovolání musí být podáno ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozsudku soudu druhé instance a to u soudu, který rozhodl ve věci v první instanci.
2/ Prezidentská milost:
Váš partner může rovněž zažádat o udělení prezidentské milosti dle § 366 trestního řádu. I pro sestavení této žádosti lze Vašemu partnerovi doporučit kontaktovat advokáta.
Váš partner se může rovněž obrátit na předsedu senátu soudu, který rozsudek vydal a požádat o odklad výkonu trestu dle § 323 trestního řádu (i zde lze doporučit zastoupení advokátem). V tomto případě může být výkon trestu odložen nejvýše o 3 měsíce od právní moci rozsudku soudu druhé instance. Další odklad výkonu trestu nebo jeho odklad na dobu delší než tři měsíce může povolit předseda senátu soudu druhé instance, a to jen výjimečně ze zvlášť důležitých důvodů. Těmito důvody jsou především situace, kdy by výkon trestu mohl mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky (ve Vašem případě by tyto podmínky mohly být splněny).

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Sousedé nechávají volně pobíhat psa po domu - co dělat?
- Jak se bránit volnému pohybu domácích zvířat na chodbě domu?
- Pes navolno na chodbě domu - jak se bránit, kam podat stížnost?

jakou právní oporu má moje babička v případě, když bydlí v dvougeneračním domě a na společné úzké chodbě, resp. schodech, po kterých prochází do svého bytu v prvním patře, je neustále cca 40 kg vážící pes druhého přízemí obývající rodiny? Zmíněný pes často překáží v průchodu, je necvičený a neposlouchá, jeho majitelé navíc neuklízí v krátké době exkrementy. Pes má přitom u domu dostatečně pohodlnou boudu a značný výběh kolem domu. Do vlastního bytu jej majitelé nevpouštějí a svým pobytem na společných a jediných průchozích prostorách značně ztěžuje a znepříjemňuje pohyb mé babičce. Domluva s majiteli psa není možná.
Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, z jakého právního titulu Vaše babička byt v domě obývá, pro svou odpověď budu předpokládat, že je vlastnicí tohoto bytu a podílovou spoluvlastnicí společných prostor v domě.
Dle § 126/1 Občanského zákoníku má vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci (tedy sousedé Vaší babičky) zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Domnívá-li se proto Vaše babička, že obtěžování v podobě volného pohybu psa ve společných prostorách domu překročilo míru přiměřenou poměrům, může se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti, přiloží maximum důkazů (zejména kopie veškeré písemné komunikace se sousedy, případnou fotodokumentaci, může rovněž navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o poměrech v domě povědomí) a bude se domáhat, aby soud uložil jejím sousedům povinnost zdržet se do budoucna závadného jednání (tedy aby nadále neumožňovali psovi volný pohyb a pobyt na chodbách a schodech v domě).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Odpovídá zaměstnanec za nekvalitní práci?
PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody způsobená zaměstnavateli nekvalitní prací zaměstnance
- Odpovědnost zaměstnance za výrobení zmetku, nekvalitního výrobku
- Zaměstnanec vyrobil zmetky, odpovídá za škodu?
- Maximální výše úhrady škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

V zákoníku práce se v části zodpovědnost za škodku určí v podstatě škoda vzniklá na pracovišti. Jak se však vyvíjí tato odpovědnst v šiřším rozsahu? Příklad: při výrobě plastových oken se špatně vyrobená okna (neviditelná vada, špatná směs na výrobu okonního rámu - odpovídá konkrétní pracovník firmy) dostatnou do staveb přes odběratele. Okna časem praskají, narůstají reklamace vyrábějící firmě. Jak se pak takto způsobená škoda projeví u této firmy a jaký dopad to má na konkrétního pracovníka, který toto vlastně v prvopočátku zapříčinil? Podle čeho se pak posuzuje jeho zavinění?
Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že současný zákoník práce neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně řešilo odpovědnost zaměstnance za nekvalitní práci, tedy např. výrobu tzv. zmetku (jinak tomu bylo ve starém zákoníku práce č. 65/1965,Sb., který tuto odpovědnost zakotvoval v § 184).
Odpovědnost zaměstnance za odvedení nekvalitní práce (v jejímž důsledku vznikne zaměstnavateli škoda, tedy majetková újma vyjádřitelná v penězích) se proto v současné době řídí tzv. obecnou odpovědností zaměstnance za způsobenou škodu dle § 250 Zákoníku práce. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů (tedy i porušením své povinnosti k odvádění kvalitní práce či jiné povinnosti dle § 301 zákoníku práce) nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž zaměstnavatel je povinen zavinění zaměstnance prokázat (zejména tedy existenci tzv. příčinné souvislosti mezi porušením právních povinností zaměstnance a vzniklou škodou).
Vznikne-li zaměstnavateli z důvodu častých reklamací jeho výrobků škoda (např. proto, že na opravy reklamovaných výrobků musí vynaložit další materiál) a je-li dána příčinná souvislost mezi vznikem této škody a porušením povinností ze strany zaměstnance, je oprávněn požadovat po zaměstnanci její náhradu. Rozsah náhrady škody se pak řídí § 257 zákoníku práce.
V případě škody vzniklé v důsledku nedbalosti zaměstnance může náhrada škody dle § 257/2 zákoníku práce činit maximálně čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku (před porušením povinnosti).
Byla-li však škoda způsobena v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, je zaměstnavatel oprávněn požadovat její náhradu bez omezení. V případě škody způsobené zaměstnancem úmyslně může zaměstnavatel dle § 257/3 zákoníku práce navíc nárokovat i ušlý zisk (úmyslné jednání zaměstnance ale musí zaměstnavatel prokázat).


OBČAN-BYDLENÍ
- Vlhkost v družstevním bytě - jak se bránit, postupovat?
- Náhrada škody - nutnost bydlet jinde v době opravy zaplísněného bytu
- Právo na vrácení peněz za členský podíl u špatně postaveného bytu

Bydlím v družstevním bytě kde splácím členský podíl a byt můžu v roce 2024 převést do osobního vlastnictví. Mám byt v přízemí, kdy pod mým bytem jsou garáže a barák je postaven 5 metrů od vody. Bohužel je zde špatná izolace, ale nikdo to nechce řešit. V minulosti jsem měla na některých místech v bytě plísně, ale v malém množství. V listopadu 2011 jsem byla zděšená, protože všechen nábytek v bytě jsem měla napaden plísní. Byla zde firma s termokamerou a ta sdělila, že z garáží jde do bytu zima a vlhkost a také že uniká teplo ven všude po všech obvodech zdí. Koupila jsem si meteostanice a vlhkost s bytě je okolo 65 - 85 procent. Jsem alergik a mám problémy s dýcháním. Prosím o radu: Musím v tomto bytě setrvat, než to bude opraveno i když oprava bude trvat třeba půl roku i déle? Nebo mám nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení podílu či na výměnu za jiný byt? Popřípadě zda mám dát žalobu k soudu. U hygieny či stavebního úřadu odvolání nemám - je to nezajímá. Moc děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Máte nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněžních prostředků za členský podíl.
V bytě setrvat po dobu opravy nemusíte. Máte nárok na náhradu škody, která Vám tímto vznikla. Škodou může být i částka za jiné ubytování, musíte ale patřičně prokázat náklady za ubytování (písemný doklad).


OBČAN-EXEKUCE
- Pokud rodič, rodiče nesplácí dluhy, může přejít exekuce na děti, potomky?
- Může exekutor zabavit majetek potomkům, dětem když rodiče nesplácí dluhy?

Můj otec si nadělal asi před 5 lety dluhy o kterých nikdo z rodiny nevěděl a neznáme ani výši. Je stále ženatý s mou matkou, ale již čtvrtým rokem spolu nebydlí. Ve společném jmění manželů SJM byl panelákový byt, který je od roku 2010 přepsán na moji sestru, matka bydlí s ní. Otec ani matka tedy nemají žádný jiný movitý majetek a jsou majetkově vyrovnáni. Otec dluhy nesplácí a již je mu vyhrožováno exekucí. Kdo bude splácet dluhy v případě nějakého platebního rozsudku, zda dluhy mohou přejít na děti (i v případě, že byt rodiče dali sestře)? Já s nimi nebydlím od roku 2002. Můžu se nějak ochránit, aby tyto dluhy na mě a moji sestru? Např.: sepsat "nějaký" papír u právníka či notáře? Může přijít exekuce do bytu, nyní sestry bytu? A kdo by byl odpovědný za otcovy dluhy v případě jeho smrti.
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Váš otec, jak píšete, je stále s Vaší maminkou ženatý. Z dluhů, které vznikly alespoň jednomu z manželů za trvání manželství do SJM podle zákona nespadají následující dvě kategorie:

  • závazky, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů a
  • závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela.

Ve společných závazcích vystupují oba manželé jako solidární dlužníci. Věřitel proto může vymáhat celé plnění nebo jeho část po kterémkoli z nich. Navíc jde-li o závazek, jenž je součástí společného jmění manželů, za splnění takového závazku manželé odpovídají nejen majetkem v jejich společném jmění, ale i výlučným majetkem každého z manželů, popř. majetkem v jejich podílovém spoluvlastnictví. Takže doporučuji Vaší mamince, aby uzavřela smlouvu o zúžení společného jmění manželů, neboť by ji Váš manžel mohl zadlužit i do budoucna (zúžení SJM je možné požadovat i soudním rozhodnutím). Dluhy by tedy v případě rozsudku nejspíše dále vymáhal exekutor a mohl by je vymáhat, jak uvedeno výše, i po Vaší mamince. Exekutor je dále oprávněn zabavit i movitosti (mobiliář), které se nachází na adrese trvalého bydliště dlužníka - tedy Vašeho otce i když nejsou jeho vlastnictvím. Poté by přicházela v úvahu vylučovací žaloba. Dluhy Vašeho otce na vás - děti za života přejít nemohou. V případě smrti jste Vy i Vaše setra neopomenutelnými dědici to znamená, že s majetkem dědíte i dluhy. Můžete ale předlužené dědictví odmítnout (vzdát se dědictví). Exekutor chodí na adresu trvalého pobytu dlužníka i když se tam dlužník nezdržuje.
Více o dědění dluhů a předluženém dědictví zde.

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Promlčecí lhůta u pokuty
- Promlčení pokuty
FINANCE-DANĚ
- Promlčení daně z převodu nemovitosti (prodeje bytu, domu)
- Promlčecí lhůta u daně z převodu nemovitosti

v roce 2000 jsem dostala od hygieny pokutu jako podnikatel. Po 11 letech se mi ozval finanční úřad a tuto pokutu na mě vymáhá a tvrdí že zde neplatí promlčení, to samé mám v roce 1994 jsem koupila chatu a prodávající nezaplatil daň z prodeje nyní v roce 2010 se opět finanční úřad ozval a dostala jsem na obě věci již od nich exekuci jak se mám bránit poraťte, přeci toto vše je dávno promlčené. Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Vymáhat nedoplatek pokuty lze minimálně 6 let. Teoreticky, pokud správce daně provedl nějaký úkon, tak až 20 let. Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným.
Pokud jste tedy dostala od finančního úřadu exekuci a domníváte se, že je neoprávněná podejte proti tomuto odvolání. Vy jakožto kupující jste ze zákona ručitel pro případ, když prodávající neuhradí daň z převodu nemovitostí. Pokud je po Vás daň z převodu s příslušenstvím vymáhána jste povinna zaplatit, ale v soudním řízení jste oprávněna na prodávajícím tuto částku požadovat zpět formou tzv. regresu. Podejte žalobu. Bohužel jste asi měla špatně ošetřenou kupní smlouvu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Pravidla pro dědění syna, dcery z prvního manželství
- Patří do SJM dům získaný v manželství z peněz jednoho z manželů?

Dcera uzavřela manželský svazek s rozvedeným partnerem, který má z 1. manželství 25 letého syna.
Její manžel koupil po svatbě dům. Dcera podepsala dokument ve kterém uznává, že dům byl pořízen výhradně z finančních prostředků manžela. Na katastru nemovitostí je jako vlastník zapsán manžel dcery. Dcera si myslí, že jí ze zákona patří polovina domu. Jak je to s vypořádáním majetku v případě rozvodu manželství a dědictví při úmrtí manžela ve vztahu manželka (naše dcera) a syn z prvního manželství? Manžel dcery vlastní další nemovitosti, které si pořídil před svatbou.Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Pokud Vaše dcera s manželem neuzavřela předmanželskou smlouvu nebo smlouvu o zúžení společného jmění manželů, měl by být dům ve společném jmění manželů - to znamená, že by měla nárok na polovinu domu. Dokument, ve kterém ale uznává, že dům byl pořízen výhradně z finančních prostředků manžela by ale mohl svědčit o opaku a to, že dům v případě rozvodu by patřil jako výlučný majetek pouze manželovi.Takže je důležité vědět, jaký dokument podepsala. Nemovitosti, které si manžel Vaší dcery pořídil před svatbou s Vaší dcerou budou v případě rozvodu pouze jeho vlastnictvím, pokud neuzavře s Vaší dcerou dohodu o rozšíření SJM. V případě úmrtí manžela Vaší dcery by dědila Vaše dcera jako manželka a syn manžela jakožto neopomenutelný dědic - každý jednu polovinu zůstavitelova majetku.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Insolvence firmy a vymáhání mzdy, platu
- Jak získat mzdu od firmy v insolvenci, insolvenčním řízení
- Je potřeba nevyplacenou mzdu přihlásit do insolvenčního řízení?
- Stačí oznámit nevyplacenou mzdu při krachu firmy insolvenčnímu správci?
- Je nutné přihlásit nevyplacenou mzdu, plat do insolvečního řízení?
- Insolventní řízení na zaměstnavatele (firmu) a vymáhání mzdy, platu
- Kdo vyplatí odstupné u firmy v konkurzu, insolvenčním řízení?
- Vyplacení odstupného u zaměstnavatele v insolvenci, konkurzu

Můj zaměstnavatel je od 10.1.2012 v úpadku a byl již stanoven insolvenční správce. Pro vymáhání neuhrazených mezd (nevyplacena mzda již za listopad 2011) a odstupného je lepší přihlásit pohledávku k insolvenci nebo jen písemně upozornit správce. Jde o že přihlášky lze podávat jen do 9.2.2012 a obávám se účtárna mi nevydá potřebné doklady na doložení. Je zaměstnavatel nebo správce povinný vydat mi tyto dokumenty? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů se řeší dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. O nárocích rozhoduje Úřad práce v obvodu, kde má zaměstnavatel sídlo. ÚP vyvěsí na úřední desce název zaměstnavatele a lhůtu do kdy může zaměstnanec své mzdové nároky uplatnit a to ihned poté, co insolvenční soud vydá usnesení o zahájení insolvenčního řízení. Mzdové nároky můžete uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů poté, co ÚP zveřejnil informace na úřední desce. Tedy je na to relativně dosti dlouhá doba. Mzdové nároky můžete ale uplatnit nejvýše za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Tyto tři měsíce si můžete vybrat celkem ze sedmiměsíčního období. 3 měsíce před podáním insolvenčního návrhu a 3 měsíce po podání insolvenčního návrhu. Úřad práce může vyplatit za 3 měsíce nejvýše 107.780,- Kč. Do této částky se započítává i odstupné. Celé odstupné by Vám v případě insolvence ÚP neuhradil, připočítává jej ke mzdě za poslední měsíc,za který jste u zaměstnavatele  pracoval. Za 1 měsíc může ÚP vyplatit nejvýše 35.927,- Kč. Tedy pokud je zaměstnavatel v insolvenčním řízení, obraťte se na úřad práce s písemnou žádostí o proplacení svých neuhrazených mzdových nároků a doložte opis pracovní smlouvy, doklady, jimiž prokážete výši nezaplacené mzdy - např. mzdový výměr a mzdové listy. Zároveň požádejte písemně přímo insolvenčního správce o úhradu svých neproplacených mzdových nároků.

 

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Otěhotnění před výpovědí od zaměstnavatele a platnost ukončení pracovního poměru
- Platnost výpovědi pokud zaměstnankyně zjiští těhotenství vzniklé před výpovědí
- Zrušení výpovědi soudem u zaměstnankyně v těhotenství, jiném stavu

Dne 30.11.2011 mi oznámil zaměstnavatel, že mi dává výpověď z organizačních důvodů (§ 52, písm. c) s účinností od 1.12.2011. Ve firmě bych tak měla zůstat do 31.1.2012 a dostat 3 odstupné platy. V průběhu prosince 2011 zjistil můj gynekolog, že jsem v 6. týdnu těhotenství a od 15.12.2011 jsem z důvodu rizikového těhotenství v pracovní neschopnosti. Navíc jsem onemocněla akutním zánětem průdušek. Zajímalo by mě, zda-li je výpověď ze strany zaměstnavatele platná, když jsem otěhotněla ještě před jejím podepsáním? V případě, že je výpověď platná nebo neplatná, jak mám dále postupovat? Pokud by byla výpověď platná a můj pracovní poměr bude ukončen k 31.1.2012, mám se poté hlásit na pracovním úřadu nebo jak mám dál postupovat?
Pozn: Od svého gynekologa mám již vystavený těhotenský průkaz.
Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Podle ustanovení § 53 ZP nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď při použití některých výpovědních důvodů v ochranné době, které jsou v ustanovení § 53 Zákoníku práce výslovně upraveny. Ochrannou dobou je mimo jiné i doba, kdy je zaměstnankyně těhotná. Jestliže s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) Zákoníku práce, a to proto, že jste se stala nadbytečnou v důsledku přijatých organizačních změn, je výpověď, která Vám byla doručena v době těhotenství, neplatná. Jestliže jste v průběhu prosince oznámila zaměstnavateli své těhotenství a doložila, že v době, kdy vám zaměstnavatel oznámil výpovědní důvod jste byla již těhotná, je výpověď při použití výpovědního důvodu uvedeného v § 52 písm. c) ZP neplatná. Ochranná doba těhotenství trvá po celou dobu trvání těhotenství, trvá i v době, kdy těhotenství doposud nebylo zjištěno a ochranná doba existuje i tehdy, i když jste o těhotenství při oznámení zaměstnavatele výpovědního důvodu nevěděla. Důležité je, kdy jste výpověď od zaměstnavatele přijala.
Jak jsem již uvedla, výpověď z pracovního poměru je proto na základě výše uvedeného neplatná.
Nejvhodnějším řešením pro zaměstnavatele by bylo odvolat doručenou výpověď s Vaším písemným souhlasem, a to podle § 50 odst. 5 Zákoníku práce. Jestliže by výpověď odvolána nebyla, vystavuje se zaměstnavatel tomu, že v případě Vaší žaloby na určení neplatnosti této výpovědi bude ze shora uvedeného důvodu určena výpověď za neplatnou se všemi důsledky z toho plynoucími. Své nároky z neplatné výpovědi je možné uplatnit u soudu, nejpozději ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto neplatným rozvázáním skončit. Po uplynutí této lhůty již není možné neplatné skončení pracovního poměru napadnout.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Právo na výživné pro rozvedenou manželku pečující o postižené dítě
- Nárok na výživné u bývalé manželky pečující o postiženého potomka
- Jednorázové výživné na bývalou manželku pečující o postižené dítě

Měla bych dotaz týkajícího se výživného na rozvedenou manželku. Můj nynější partner má z prvního manželství mentálně postiženého syna (autismus). Lékaři ho zařadili do skupiny nejtěžšího postižení i když je fyzicky zdatný a částečně soběstačný (WC, jídlo, pití). Má 13 let a od 7 let navštěvuje speciální školu, kde tráví cca 5hodin denně. Jeho matka (bývalá manželka partnera) nechodí do zaměstnání od jeho narození, přítel jí dorovnává životní úroveň výživným již 8 let.
Je šance aby toto výživné na bývalou manželku, pečující o postižené dítě, již nemusel platit, když má bývalá manželka možnost najít si přivýdělek v době, kdy syn navštěvuje školní zařízení a jsou rozvedeni již 8 let?Nebo musí toto výživné platit až do synových 18 let? Co může nastat poté? Může se stát, že by toto výživné platil bývalé manželce až do konce jejího života? Tímto nás "postrašila" partnerova právní zástupkyně. Může se bývalá žena ohánět tím, že ztratila za 18 let kontakt s pracovním prostředím a není schopna si najít adekvátní zaměstnání? Je vyučená švadlena. Máme prosím nějakou šanci uspět? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Toto jde velmi těžko posoudit. Vyživovací povinnost bývalého partnera není časově omezena. Ale nárok na výživné zaniká, pokud oprávněná uzavře nový sňatek. Také je možné, aby bývalí partneři uzavřeli písemnou dohodu o poskytnutí jednorázové částky, kterou by nárok na přiměřenou výživu byl vyrovnán jednou provždy. Bývalý manžel je povinen přispívat potřebnému bývalému partnerovi na přiměřenou obživu pokud je neschopen se sám živit a dále podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pokud se u manžela změnily majetkové poměry. Dokazování je třeba zaměřit na důkazy o majetkových poměrech manžela a na rozsah přiměřené potřeby bývalé manželky.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Jak postupovat když zaměstnavatel odmítá přidělovat práci zaměstnanci
- Zaměstnanec odmítl podepsat výpověď dohodou, musí dostávat dál práci?
- Nárok zaměstnance na mzdu, plat když mu zaměstnavatel nepřiděluje práci
- Lhůta na uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru k soudu
- Neplatnost výpovědi, lhůta na podání žaloby k soudu

Jsem zaměstnán pět let jako řidič u cestovní kanceláře, mám smlouvu na dobu neurčitou. Dne 31. 1. 2012 mi byla dána k podpisu výpověď dohodou, kterou jsem odmítl podepsat. Poté mi byl znemožněn přístup na pracoviště (odebrali mi klíče od garáží, kde parkují vozidla, atd.) a přestal jsem dostávat práci. Tak jsem si 1. 2. 2012 nechal od vedoucího podepsat dokument, ve kterém žádám firmu o přidělování práce, aby vzali na vědomí, že jsem stále jejich zaměstnancem, tento dokument mi byl podepsán a od té chvíle se mnou nikdo z firmy se mnou nekomunikuje. Můj dotaz je jak nyní postupovat a hlavně jak to bude s mým platem. Děkuji, Adolf

ODPOVĚĎ:
Je třeba abyste uplatnil u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru. Lhůta pro uplatnění neplatnosti u soudu je dle § 72 zákoníku práce 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Zároveň požádejte písemně zaměstnavatele o vyplacení mzdy v souladu s ustanovením § 141 zákoníku práce. Žádost je nutno doručit zaměstnavateli. Pošlete doporučeně s dodejkou či osobně a nechce si podepsat převzetí od mzdové účetní.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Amortizace automobilu při vypořádání společného jmění manželů SJM
- Jeden z manželů používal automobil druhého - vypořádání SJM a amortizace

Bude u nás probíhat nesporný rozvod manželství a řešíme majetkové vyrovnání. Manžel vlastnil před uzavřením manželství byt, který v době manželství prodal a za část získaných peněz z prodeje pořídil osobní auto (za 268.000,-) a teď si chce uplatnit amortizaci (opotřebení) u tohoto vozidla, které ale bylo vlastně jeho výlučným majetkem a netvořilo společný majetek (manžel odhadl současnou hodnotu vozidla po necelých 4 letech užívání na 100.000,-). Společně jsme auto používali a také jsme se podíleli společně na nákladech při provozu vozidla (pojistka, povinné ručení, nákup PHM, drobné opravy, ad.). Může amortizaci na vozidle uplatňovat v rámci rozdělení společného jmění manželů SJM?
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Pokud a to je Váš případ je v době vypořádání hodnota majetku nižší, než byla její původní hodnota, je třeba k tomu přihlédnout a náklady, které na ni jeden z manželů ze svých prostředků vynaložil by se poté nehradily v plné výši, ale jen v poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty věci. Tedy odpověď je ano, u auta je třeba vzít cenu vozu sníženou. Auto sice bylo koupeno z manželových prostředků, ale užívalo se společně a společně jste se podíleli na nákladech, takže se jedná o majetek vnesený do SJM.


OBČAN-DLUHY
- Opatrovník nesvéprávné osoby odmítá uhradit fakturu svěřence
- Dluh svěřence, opatrovník ho odmítá uhradit
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Opatrovník nespolupracuje s novým opatrovníkem který opatrovnictví převzal
- Jak donutit původního opatrovníka ke spolupráci (dluh svěřence)

V září 2011 jsem byla ustanovena opatrovníkem osoby omezené způsobilosti k právním úkonům (s tím, že jsem oprávněna jednat ve věcech finančních nad 5.000,- Kč). Při předávaní opatrovnictví jsem se dozvěděla, že je stále v řešení situace o úhradě faktury za služby (čerpání vody v loňském roce) spojené s nájemným, kde svěřenkyně bydlela. Částka za úhradu vody činí neuvěřitelných 92.000,- Kč. Podnikla jsem k tomu všechny úkony, abych vyvrátila tuto částku. Bohužel marně. Nechala jsem provést znalecký posudek na měření vodoměru. Znalec usoudil, že je vodoměr v pořádku. Oslovila jsem vodárny a kanalizace. Ti mi řekli, že bytové jednotky neúčtují. Městský úřad neshledal žádnou chybu ve vyúčtování. Svěřenkyně v loňské roce i nadále obývá byt se svou spolubydlící (která je taktéž zbavena způsobilosti k právním úkonům) a její opatrovnice nechce uhradit za ní polovinu této faktury. Můžete mi, prosím, poradit jak v této situaci postupovat? Jsem opatrovníkem krátce, ale nevím co dělat pokud se s druhým opatrovníkem nějak nedomluvím. Byt je stále psaný na mou svěřenkyni a druhá osoba je pouze vedena v evidenčním listě jako spolubydlící. Je povinna hradit polovinu faktury? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Buď se s druhým opatrovníkem dohodnete, nebo se budete muset obrátit na soud, který Vás ustanovil s tím, že nejste schopná zajistit opatrovnickou činnost řádně, protože Vám jiný opatrovník neposkytuje součinnost.
Podílení se na bydlení záleží na tom, jaký smluvní podklad mezi sebou ty dvě osoby mají (pokud existuje). Může být vyloučené.
V krajním případě se můžete obrátit na soud s návrhem na vystěhování spolubydlící osoby (tady zásadním způsobem záleží, jak vznikl poměr těch dvou osob k bytu; tedy z jakého právního titulu je jedna osoba osobou spolubydlící).OBČAN-BYDLENÍ
- Poškození pronajatého bytu nájemníkem a stržení škody z kauce
- Může pronajímatel strhnout škodu na pronajatém bytě z kauce?
- Hranice běžného opotřebení nájemního bytu a poškození vybavení bytu
- Na co může pronajímatel bytu použít kauci
- Výpovědní lhůta u nájemní smlouvy na dobu určitou - informace

S nájemníky mám sepsanou smlouvu na dobu určitou do 31.1.2012. Před týdnem mi oznámili, že se stěhují, což včera učinili.
Byt zanechali dosti zanedbaný, ale hlavně poškozený. Řekli mi, že jsem si na nich vydělala dost, abych si to opravila na vlastní náklady. Navíc tvrdili, že některé věci již poškozené byly. Ve smlouvě ale podepsali, že nemovitost je bez závad, čímž já se teď bráním. Uvést byt do původního stavu odmítají. Mohu si nechat poškozené věci opravit a odečíst jim to z vratné kauce? Také by mě zajímalo jak mám chápat termin "obvyklé opotřebení", který je v nájemní smlouvě uveden. Mohu jim z vratné kauce strhnout i poměrnou dobu nájmu za prosinec, po kterou v bytě ještě pobývali (3 dny) a dále dobu, po kterou budu provádět opravy?
Ještě by mě zajímalo, jak mám řešit toto - kauci musím vrátit do 1 měsíce poté, co se nájemníci vystěhovali, ale jedna
z oprav bude trvat déle. Firma nemá dříve volný termín. Mohu nájemníkům vrácení kauce pozdržet, pokud mám opravu
objednanou? Dále nerozumím této Vaší odpovědi, kterou jste mi poskytli: pokud nemáte ve smlouvě sjednanou výpověď jako formu ukončení smlouvy, máte nárok na to, aby pokud nebylo od smlouvy odstoupeno (a to ze zákonných - např. nemožnost užívat věc vinou pronajímatele, nebo smluvních důvodů) byl uhrazen zbývající nájem bez ohledu na skutečnost, že nájemníci se odstěhovali.
Ve smlouvě na dobu určitou do 31.1.2012 mám jako ukončení nájemní smlouvy uvedeno - uplynutím sjednané doby - vzájemnou dohodou - výpovědí. Myslela jsem si, že výpověď je ze zákona 3 měsíce, tudíž že po nájemnících mohu požadovat zbývající nájem do konce smlouvy. Mohu tedy nebo ne? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
K ukončení nájemního vztahu
pokud nemáte ve smlouvě sjednanou výpověď jako formu ukončení smlouvy, máte nárok na to, aby pokud nebylo od smlouvy odstoupeno (a to ze zákonných - např. nemožnost užívat věc vinou pronajímatele, nebo smluvních důvodů) byl uhrazen zbývající nájem bez ohledu na skutečnost, že nájemníci se odstěhovali.

Vrácení předmětu nájmu (nájemního bytu)
Předmět nájmu nemůže být vrácen v totožném stavu, v jakém byl při počátku nájemního vztahu předán pronajímatelem. Vždy je nutné přihlédnout k obvyklému opotřebení věci, které bylo zapříčiněno řádným užíváním věci, ať už bylo smluveno či vyplývá z obvyklosti užívání.
Pokud by však nájemce předával předmět nájmu ve zhoršeném stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení věci, může pronajímatel požadovat náhradu škody (§ 683 občanského zákoníku). Právo na uvedení věci do původního stavu pronajímateli nesvědčí. Bylo-li zasáhnuto do podstaty předmětu nájmu, řídí se vzájemná práva a povinnosti dle § 667 občanského zákoníku. Náhradu škody lze vymáhat i tím způsobem, že necháte opravy provést (doporučuji řádně zadokumentovat stav, v jakém Vám byl byt vrácen) a náklady budete vymáhat spolu s dlužným nájemným po nájemnících.

Stržení škody z kauce
Podle § 686a občanského zákoníku slouží kauce k zajištění nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem - takže kauci můžete strhnout jak na dlužné nájemné, tak na uhrazení energií a jiných poplatků, tak k náhradě škody.
Předmět nájmu musí být vrácen ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, jinak ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V nájemní smlouvě si lze sjednat, v jakém stavu bude předmět nájmu předán. Například, že prostor bude vymalován.

Stupeň opotřebení má odpovídat řádnému užívání ve smyslu § 665 ve srovnání s výchozím stavem, tj. dnem převzetí věci do nájmu. Je nutné přihlédnout i k povinnosti oprav, které mají pronajímatel nebo nájemce. Předmět nájmu není předán v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jestliže nebyly prováděny nájemcem opravy, k nimž byl nájemce povinen. Naopak předmět je předán v odpovídajícím stavu, jestliže nebyly prováděny opravy, k nimž byl povinen pronajímatel.

Stav věci při převzetí by měl v konkrétních případech vyplývat z nájemní smlouvy. Lze doporučit dokumentaci stavu předmětu nájmu v době převzetí alespoň v protokolu o předání předmětu nájmu.

Jestliže byl předán předmět nájmu (nájemní byt) ve stavu, který komentovanému ustanovení neodpovídá, vzniká pronajímateli pouze právo domáhat se náhrady škody podle § 683. Pronajímatel nemá právo domáhat se uvedení předmětu nájmu do stanoveného stavu. Nemůže z tohoto důvodu odmítnout převzetí předmětu nájmu. To neplatí, pokud jde o nepovolené změny, kdy se použije § 667 odst. 2.

Výpovědní lhůta u nájemní smlouvy na dobu určitou
Smlouva na dobu určitou nemá jako zákonný způsob jejího ukončení výpověď. Výpověď (výpovědní důvody a výpovědní lhůtu - lhůta musí být nejméně 3 měsíce, může být však delší) lze sjednat pouze ve smlouvě. Pokud tedy výpověď sjednanou máte, máte právo na dodržení výpovědní lhůty a zaplacení nájemného za každý měsíc výpovědní lhůty.

Podržení kauce
Výše uvedený problém lze též řešit zálohovou fakturou (ať už na celý předmět opravy nebo na část ve výši kauce) a toto řešení by bylo nejlepší, pozdržení kauce sice možné je (zejména pokud budete mít službu objednanou a k dispozici předběžnou kalkulaci opravy), ale už by případný soud mohl laborovat nad otázkou, zda jste měla právo kauci zadržet nebo ji vrátit a cenu opravy vymáhat v rámci náhrady škody (a výsledek hodnocení nejsem schopná odhadnout).

 

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti zneužití hesla do Facebooku
- Je zneužití cizího přihlašovacího hesla nelegální?
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Trestný čin, přestupek při zneužití cizího hesla - informace
- Vulgární nadávání na internetu a přestupek proti občanskému soužití
- Trestné činy spáchané při zneužití hesla na internetu
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY, POKUTY
- Maximální výše pokuty za přestupek proti občanskému soužití

Jsem uživatelkou sociální sítě Facebook. Jeden z mých přátel si bez mého vědomí uchoval přístupové heslo k mému osobnímu profilu poté, co jsem se přihlásila na tuto síť přes jejich počítač. Po nějaké době vyšlo najevo a sám se k tomu přiznal veřejně na této síti ve svém profilu, že si četl zřejmě veškerou mou korespondenci probíhající mezi mými přáteli a mnou. Tato byla mnohdy i intimního charakteru, na základě této pak u společných přátel i reagoval, tito měli bohužel za to, že informace čerpá ode mě. Jelikož se však jednou dočetl něco, co se mu nelíbilo teprve poté na toto zareagoval tím, že mě na této síti urazil a to velmi vulgárním způsobem. Netuším jak dlouho mou stránku navštěvoval a mou aktivitu takto sledoval.Každopádně to nebylo pouze jednou. Dopustil se svým chováním trestného činu, či jen přestupku narušení soukromí? Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nabízí v zásadě tři možnosti řešení:
1/ Žaloba na ochranu osobnosti:
Dle § 11 Občanského zákoníku má každý právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním Vašeho přítele došlo nepochybně k narušení Vašeho soukromí. V této souvislosti se proto můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti (zejména tedy, aby Váš přítel již nezasahoval do Vašeho soukromí), aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění (jedná se především o ústní či písemnou omluvu, za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku však lze připustit i náhradu nemajetkové újmy v penězích).
Pokud byste se rozhodla domáhat ochrany svých osobnostních práv prostřednictvím výše uvedených ustanovení Občanského zákoníku, je zapotřebí podat na Vašeho přítele žalobu na ochranu osobnosti (pro její sestavení Vám doporučuji kontaktovat advokáta).
2/ Přestupek proti občanskému soužití:
Pokud Vás Váš přítel slovně (resp. písemně) vulgárně napadl, mohl se dopustit přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) zákona o přestupcích, za což může být postižen pokutou do výše 5.000,- Kč.
V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad (resp. jeho přestupkovou komisi) a spáchání tohoto přestupku ohlásit.
3/ Trestný čin:
Váš přítel svým jednáním mohl také naplnit znaky skutkové podstaty některého trestného činu. V oblasti elektronických komunikací a ochrany soukromí přicházejí v úvahu například trestný čin poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) nebo opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku).
Na svého přítele proto můžete podat i trestní oznámení Policii ČR či státnímu zastupitelství. V trestním oznámení nejste povinna přesně vymezit, jakého trestného činu se Váš přítel dopustil, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení, přičemž nelze samozřejmě vyloučit variantu, kdy bude trestní řízení zastaveno, neboť policejním orgánem nebude shledáno spáchání žádného z výše uvedených trestných činů.

 


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Povinnost obecních strážníků doplnit střední vzdělání s maturitou do 31. 12. 2015.
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Je možné dostat výpověď z důvodu nedoplnění povinného vzdělání u obecního policisty
- Doplnění maturity do roku 2015 a možnost výpovědi, ukončení pracovního poměru
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na odstupné pro výpověď z důvodu nedoplnění maturity, maturitního vzdělání
- Právo na plat, mzdu při školení, studiu pro výkon práce

Dělám u současnáho zaměstnavatele již asi 12 let, dělám profesi, u které musí být od novelizece zákona 1.1.2009 č.274/2008 maturita. Jelikož nesplňuji roky, musím tuto maturitu do konce roku 2015 t.j k 31.12.2015 mít, jinak mi zaměstnavatel dá z tohoto důvodu výpověď. Jak jsem nastupoval, maturitu jsem nepotřeboval a v současné době ano. Mám nárok na odstupné a pokud ne, tak na co mít nárok budu? Dojde k propuštění dohodou a nebo mě propustí z důvodu, že již nesplnuji podmínky, mám hypotéku atd. mohu se nějak bránit? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi uvedené novely předpokládám, že pracujete jako obecní strážník.
Proti nově nastaveným pravidlům, týkajícím se požadavku na ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, se žádným způsobem bránit nemůžete. Jedinou výjimku představují strážníci, kteří ke dni 1. 1. 2009 dosáhli věku 45 let a zároveň třikrát úspěšně absolvovali zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva, jak však vyplývá z Vašeho dotazu, do této kategorie nespadáte.
Jedinou možností, jak se vyhnout ukončení pracovního poměru je proto doplnění středního vzdělání a složení maturitní zkoušky.
Pokud tuto podmínku nesplníte, bude zaměstnavatel oprávněn dát Vám výpověď dle § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy z důvodu nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce. Je také možné, abyste se svým zaměstnavatelem rozvázal pracovní poměr dohodou (§ 49 zákoníku práce), v tomto případě je samozřejmě zapotřebí, aby byla dohoda podepsána Vámi i Vaším zaměstnavatelem.
Bude-li Vám dána zaměstnavatelem výpověď z důvodu dle § 52 písm. f) zákoníku práce, nárok na odstupné Vám nevznikne, neboť zákoník práce v § 67 tento výpovědní důvod nezohledňuje.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 205 zákoníku práce představuje účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium (tedy i doplnění středního vzdělání), v nichž má zaměstnanec získat předpoklady (stanovené právními předpisy) pro řádný výkon sjednané práce, překážku v práci na straně zaměstnance, tzn. že za tuto dobu Vám přísluší náhrada mzdy. Dle § 232/1 písm. a) a c) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování a v délce 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání maturitní zkoušky.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Jak se počítají lhůty při odstoupení od kupní smlouvy
- Jak doručit prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy na zboží

Měl bych pár dotazů ohledně odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve 14ti dnech. Kdy začíná běžet lhůta? Dnem uzavření smlouvy, dnem převzetí zboží? Dočetl jsem se, že odstoupení od smlouvy je nutné doručit poskytovateli ještě ve lhůtě, a že ho nestačí ve lhůtě pouze odeslat. Co ale v tomto případě znamená doručit? Co když se doručení opozdí vlivem pošty? Je chápáno datem doručení 2.11.2011, kdy byla zásilka poprvé doručována? Nebo 8.11.2011 kdy byla fyzicky vyzvednuta?
Na jakou adresu je nutné doručit odstoupení od smlouvy
- na adresu, kterou pro tento účel uvádí poskytovatel
- na fakturační adresu
- nebo na adresu odkud bylo zboží odesláno ke spotřebiteli ?
Děkuji, Tomáš

ODPOVĚĎ:
Ode dne uzavření (nebylo-li v této lhůtě plněno, prodlužuje se lhůta ze 14 dnů na 1 měsíc).
Odstoupení od smlouvy není procesní úkon, takže nestačí v poslední den lhůty podat na poštu, ale musí být doručeno.
Zavinění pošty byste musel prokázat a pak škodu vymáhat na ní (doporučuji odstoupení podat min. 4 dny před koncem lhůty).
Je vhodné písemné odstoupení od smlouvy poslat doporučeným dopisem (a doplnit to např. mailem). Pokud pošta vyzvala prodejce k převzetí vrácené zásilky, musíte tvrdit, že bylo řádně a včas doručeno sic to může být sporná skutečnost. dle mého názoru stačí, že kupující lhůtu dodržel a prodávající si mohl zásilku převzít včas, to že tak neučinil nemůže jít k tíži kupujícího.
Osobně doručuji zaslat odstoupení od kupní smlouvy mailem a na dvě fyzické adresy, a to buď na adresu, kterou pro tento účel uvádí prodávající a adresu sídla (pokud je to společnost v obchodním rejstříku), pokud adresa sídla nelze zjistit, využiji fakturační adresu. Čistě pouze pro jistotu. Jinak samozřejmě obvykle stačí využít korespondenční adresu, kterou uvádí poskytovatel.


OBČAN-DLUHY
- Lhůta na určení, stanovení insolvenčního správce
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vyplacení mzdy Úřadem práce - Zákon o ochraně zaměstnanců
- Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
- Postup vymáhání platu, mzdy u firmy v insolvenčním řízení, konkurzu
- Má přednost věřitel firmy nebo zaměstnanci se mzdami, platy při insolvenčním řízení

Jak mají postupovat zaměstnanci firmy, která podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. Návrh byl podán představenstvem firmy, která je v postavení dlužníka, dne 28.6.2011 ke Krajskému soudu v Brně.
Firma byla soudem vyzvána ke složení zálohy ve výši 50.000 Kč na budoucí náklady insolvenčního správce. Tato záloha byla složena cca před měsícem a do dnešního dne nebyl správce jmenován. Je nějaká lhůta do kdy musí být insolvenční správce soudem určen?
Pracovní poměr se zaměstnanci byl ukončen ke dni 31.3.2011, s některými k 30.4.2011. Firma nebyla schopna zaměstnancům uhradit odstupné a část dlužných mezd. Tyto byly uspokojeny Úřadem práce dle Zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Přesto část mzdových nároků zaměstnanců zůstala neuspokojena. Jak mají tito zaměstnanci dále postupovat? Zřejmě musí počkat na jmenování insolvenčního správce, protože do doby než bude jmenován se nemají na koho obrátit? A jakým způsobem se mají zaměstnanci o dlužné mzdové nároky přihlásit po jeho jmenování? Nebo mají podat Přihlášku pohledávky ke Krajskému soudu, tak jako ostatní věřitelé (firmy)?
Poté budou zaměstnanci čekat na zpeněžení majetkové podstaty insolvenčním správcem, až z takto získaných peněz budou postupně jejich mzdy a odstupné doplaceny? Prosím Vás příp. o nějaký odkaz na potřebné formuláře.
Firma má jednoho věřitele, který vlastní pohledávku za majetkovou podstatou = bankovní ústav, který poskytl firmě hypoteční úvěr na výrobní areál. Budou zaměstnanci ve výhodě nebo budou ve stejném postavení jako tato banka? Bance dluží firma několik milionů Kč, takže pokud by zaměstnanci byli ve stejném postavení vůči dlužníkovi jako banka, nemuseli by nakonec dostat vůbec nic. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku; přesnější lhůta stanovena není.
Mzdové nároky je možné uspokojit buď dle vámi zmiňovaného zákona, nebo jako pohledávku v rámci insolvenčního řízení. O existenci a výši takové pohledávky musíte informovat insolvenčního správce, takže vyčkejte do jeho ustanovení a následně ho kontaktujte. Stejně tak (nejlépe souběžně) můžete podat přihlášku k pohledávce. Formuláře můžete najít např. na www.insolvencnizakon.cz nebo na portálu ministerstva práce a sociálních věcí, náležitosti v §173 a násl. insolvenčního zákona.
Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou např. i pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců. Podle §169 insolvenčního zákona se pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

 

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vymáhání mzdy a odstupného po bývalém zaměstnavateli (zaniklá s.r.o.)
- Zkrachovaná s.r.o. a vymáhání mzdy, platu, odstupného
OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na bývalého zaměstnavatele který nevyplatil mzdu a odstupné
- Kdo platí náklady exekutora při vymáhání platu, mzdy, odstupného
- Je možná exekuce na základní jmění (kapitál) s.r.o.
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na výkon soudního rozhodnutí - zkrachovalá s.r.o. dluží mzdu a odstupné
- Může soud požádat s.r.o. o výpis, prohlášení majetku?

Ve stejný den kdy jsem byl propuštěn byla s.r.o. prodána. Nebyla mi zaplacena poslední mzda a odstupné. Soud už proběhl, uznal můj nárok, ovšem ze strany nového jednatele nebyla žádná odezva.
Mám si prý vzít k výkonu tohoto soudního rozhodnutí exekutora, jenže v případě jeho neúspěchu budu muset jeho práci zaplatit já - cca 10 000.-Kč. Předpokládám, že kromě základního jmění nebude mít tato s.r.o. žádný majetek.
Lze vykonat exekuci i na základní jmění? A bývalý jednatel již nenese žádnou zodpovědnost? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
V první řadě je podstatné, kdo byl Vaším zaměstnavatelem, t.j. proti komu jste vedl soudní spor o neuhrazenou mzdu a odstupné. Přestože to z Vašeho dotazu nevyplývá, předpokládám, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.
Chcete-li se domoci peněz, na které máte dle Vámi zmiňovaného rozsudku nárok, nabízí se Vám dvě varianty řešení:
1/ Podat k soudu návrh na zahájení exekuce. V tomto případě bude exekuce prováděna podle exekučního řádu soudním exekutorem (který je OSVČ). Výhodou tohoto způsobu řešení je značná flexibilita a rychlost, soudní exekutor sám zjistí veškeré potřebné informace a zvolí nejvhodnější způsob exekuce. Nevýhodou této varianty je Vámi zmiňované riziko, že náklady exekuce ponesete v případě jejího neúspěchu sám.
2/ Soudní výkon rozhodnutí. Můžete se rovněž obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu. V tomto případě však musíte sám navrhnout způsob provedení takového výkonu, je tedy nutné znát co nejpodrobněji majetkové poměry Vašeho dlužníka, tedy zkrachovalé s.r.o.. V tomto ohledu však můžete požádat soud, aby s.r.o. vyzval k učinění prohlášení o majetku – v tomto případě by byl jednatel s.r.o. povinen dostavit se k soudu a pravdivě zde popsat veškerý majetek s.r.o. (přičemž byste mu mohl klást doplňující dotazy). Poté, co byste se tímto způsobem dozvěděl podrobnosti o majetkové situaci s.r.o., mohl byste svůj návrh doplnit o konkrétní způsob výkonu rozhodnutí (pokud byste se např. dozvěděl, že s.r.o. má na bankovním účtu určitý peněžní obnos, mohl byste navrhnout výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky apod.). V případě soudního výkonu rozhodnutí budete povinen zaplatit soudní poplatek (pokud nesplníte podmínky pro upuštění od jeho úhrady).
Pokud nemáte bližší představu o majetkových poměrech s.r.o., lze Vám v první řadě doporučit nahlédnout do katastru nemovitostí a ověřit, zda např. nemovitost, v níž s.r.o. sídlí, není v jejím vlastnictví. V takovém případě byste mohl navrhnout její soudní prodej.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že základní kapitál (dříve základní jmění) netvoří majetek společnosti, ale jedná se o její „interní dluh“ vůči společníkům, exekuci či soudní výkon rozhodnutí proti základnímu kapitálu tak vést nelze.
Co se týče odpovědnosti bývalého jednatele, jedná se o vztah mezi s.r.o. a tímto jednatelem, na Váš nárok nemá tato skutečnost žádný vliv (zde stále vycházím z předpokladu, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může opatrovník dítěte zdědit veškerý majetek rodiče při jeho smrti?
- Dědění opatrovníkem dítěte - informace

Moje sestra ovdověla. Má pouze jedno dítě, které žije celý život v ústavu sociální péče. Nyní sestra sepsala závěť, ve které mi odkázala veškerý majetek po její smrti za předpokladu, že budu dělat opatrovnici jejímu synovi (mému synovci). Je prosím tato závěť platná? Nebude v tomto případě dědit ze zákona ústav sociální péče? Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Dle toho, co jste o závěti své sestry uvedla, trpí tato závěť dvěma podstatnými vadami:
1/ Syn Vaší sestry je ze zákona tzv. neopomenutelným dědicem, tzn. že na něj v závěti musí být pamatováno (§ 479 Občanského zákoníku). Je-li syn Vaší sestry dosud nezletilý, musí mu být v závěti odkázáno alespoň tolik, kolik činí jeho zákonný dědický podíl (pokud má Vaše sestra jediného syna, činí jeho zákonný podíl 100 %, takže i v závěti mu musí Vaše sestra odkázat veškerý svůj majetek). Je-li syn Vaší sestry již zletilý, musí mu být v závěti odkázáno alespoň tolik, kolik činí polovina jeho zákonného dědického podílu (tedy 50 % majetku Vaší sestry).
2/ V závěti nemohou být uvedeny žádné podmínky, resp. se na jakékoli zde uvedené podmínky hledí jako by v závěti obsaženy nebyly (§478 Občanského zákoníku). Na tomto místě pouze podotýkám, že dle nového Občanského zákoníku (který by měl nabýt účinnosti snad v roce 2013) už bude za určitých okolností možné podmínky v závěti stanovit.
Pokud tedy Vaše sestra chce, abyste po ní dědila, může Vám odkázat polovinu svého majetku (za předpokladu, že je její syn již zletilý).
Pokud by Vaše sestra chtěla vyloučit svého syna z dědění, musela by ho vydědit (§ 469a Občanského zákoníku), což však představuje právní úkon, který musí pro svou platnost splnit přesně dané podmínky anebo může uplatnit tzv. dědickou nezpůsobilost svého syna (§ 469 Občanského zákoníku), která podléhá obdobným pravidlům.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Paranoidní zaměstnankyně podezírá spolurapcovníky - jak postupovat?
- Pracovnice se stihomamem, paranoidní schizofrenií - co dělat?

Naše zaměstnankyně trpí zřejmě duševní poruchou (asi paranoidní poruchou osobnosti) - neustále bezdůvodně obviňuje okolí, že jí všichni berou věci a znemožňují plnění pracovních úkolů. Tato svá obvinění neustále posílá ve formě stížností na nejrůznější instituce. Následné kontroly nikdy nic neprokázaly. I nadřízený orgán při jí vyžádané poslední kontrole konstatoval "nebezpečnou odchylku v chování". Jakým postupem se lze bránit? Z její strany zatím nedošlo k porušení pracovní kázně a pracovních povinností, aby byla možná výpověď a ani jí výpověď dát nechceme. Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
V případě soustavného kverulování zaměstnankyně lze situaci z právního hlediska řešit jen velmi obtížně, neboť právní řád samozřejmě počítá primárně s tím, že určitým způsobem narušené mezilidské vztahy (byť by byla příčinou duševní porucha) budou řešeny opět v mezilidské rovině, bez nutnosti autoritativního zásahu „zvenčí“, který začasté není (a ani nemůže být) pro řešení takových situací vybaven.
V první řadě Vám doporučuji pozvat si zaměstnankyni tzv. na kobereček a pokusit se jí její počínání rozmluvit; vhodné by rovněž bylo poukázat na skutečnost že neustálými stížnostmi poškozuje dobré jméno Vašeho podniku, resp. že ostatní zaměstnanci jsou nuceni při prováděných kontrolách zanechat práce, čímž vznikají prodlevy a případná škoda.
Pokud by tato intervence nepřinesla výsledky, můžete své zaměstnankyni doručit písemné napomenutí, v němž můžete zopakovat výše uvedené důvody a zdůraznit, že svým jednáním zaměstnankyně porušuje § 14/1 zákoníku práce, t.j. výkonem svých práv (zde práva si stěžovat) zasahuje bez právního důvodu do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu, přičemž její počínání je rovněž v rozporu s dobrými mravy. Jako určitou pohrůžku můžete zmínit § 52 písm. g), dle něhož je mimo jiné možné dát zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (o splnění této podmínky, přestože výpověď své zaměstnankyni dát nechcete, by se dalo uvažovat).
Svou zaměstnankyni můžete rovněž upozornit na to, že svým počínáním by se mohla dopustit:
1/ Přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona, dle něhož se přestupku dopustí též ten, kdo jiného nepravdivě obviní z přestupku nebo činí jinému schválnosti, přičemž za tento delikt je možné uložit pokutu do 20.000,- Kč.
2/ Trestného činu křivého obvinění dle § 345/1 trestního zákoníku, dle něhož se trestného činu dopustí ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu, přičemž může být sankcionován trestem odnětí svobody až na dvě léta (není samozřejmě vyloučeno, aby byl trest přísnější dle dalších odstavců § 345 trestního zákoníku).

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel hospodaří s činžovním domem a odmítá komunikovat s ostatními vlastníky
- Spoluvlastník činžovního domu odmítá komunikovat s ostatními spolumajitely
- Spolumajitel, spoluvlastník nechce vyplatit zisky z činžovního domu

Vlastním ideální polovinu činžovního domu spolu s mým strýcem (bratr mého dědy). Před 3 lety jsem ji dostala od svých rodičů. Jde o činžovní dům s nájemními byty a nebytovými prostorami, prostory i byty se pronajímají. Strýc s rodinou mají k užívání v domě byt 4+1, já nemohu užívat nic. Jednou za rok dostanu vyrozumění, jaké jsem měla výnosy, náklady a zisk. Zisk nikdy nedostanu, ale musím z něho platit daně. Strýc se mnou nechce nic řešit - nutné opravy, vrácení zisků, nájemníci atd. Snažím se již rok o schůzku, ale stále se vymlouvá, že je nemocný a nemůže se sejít. O doporučených dopisech tvrdí, že je nedostal.
Jak mám dále postupovat a jak strýci doručit nutné dokumenty tak, aby nemohl tvrdit, že je nedostal, případně aby nemohl tvrdit, že v dopise bylo něco úplně jiného. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Výše podílu (ve vašem případě polovina) vyjadřuje práva a povinnosti ze spoluvlastnictví. Z toho vyplývá právo např. na polovinu výnosů nebo povinnost nést polovinu nákladů na nemovitost.
Spoluvlastník má pak právo na náhradu za to, že neužívá společnou věc v rozsahu jeho spoluvlastnického podílu. Není-li vám zajištěno užívání věci podle spoluvlastnického podílu, máte nárok na poskytnutí tomu odpovídající náhrady. Pokud totiž spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká mu tím bezdůvodné obohacení, které je povinen vydat (v peněžní formě). Tento nárok pak lze vymáhat u soudu.
Pokud by vám navíc nebylo umožněno vstupovat na nemovitost, můžete (analogicky) využít vlastnické žaloby (zejména žalobu negatorní - ochrana proti neoprávněnému rušení).
Pokud byste si sama nevěděla rady, můžete navštívit advokáta a poradit se s ním o průběhu nebo se nechat i zastupovat.


RODINA-ALIMENTY
- Vyživovací povinnost manželů - informace
- Výpočet výživného na manželku, manžela - informace, faktory
- Výživné na manžela, manželku a rozpor s dobrými mravy

S manželem nežijeme ve společné domácnosti. Já žiju v Brně, manžel v Jičíně. Děti nemáme, nemáme ani žádné půjčky ani úvěry, nic. Já jsem žena v domácnosti a nemám žádné zaměstnání, nikdy jsem nepracovala, nejsem evidovaná na úřadu práce, nepobírám žádné dávky od státu. Přes tyto skutečnosti platím kromě pokoje, kde momentálně sama bydlím, i nájemné a inkaso spojené s bytem kde bydlí můj manžel. Občas mu dám i nějaké peníze na léky. Nyní podal manžel žalobu na určení výživného manžela na soud a chce abych mu platila 5000 měsíčně. On na společnou domácnost nepřispívá, platí si jenom jídlo. Mě neplatí ani korunu. Má na to výživné nárok? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Dle § 91/1 zákona o rodině mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, přičemž pokud některý z nich tuto povinnost neplní, může být určena soudem
Než však soud rozhodne o povinnosti platit výživné mezi manžely, zkoumá zevrubně jakou hmotnou i kulturní úroveň oba manželé mají a jakým způsobem je uspokojována, jaké jsou jejich objektivní životní potřeby, jaké jsou jejich příjmy a výdaje apod. Soud je rovněž povinen zohlednit, jakým způsobem se který manžel podílí na chodu společné domácnosti, ve Vašem případě může soud rovněž zkoumat který z manželů zapříčinil rozchod apod.
Lze Vám tedy doporučit uvést před soudem veškeré rozhodné skutečnosti – zejména co se týče Vašich majetkových a příjmových poměrů, Vašeho sponzorování manželova bydlení a nákupu léků apod. Dále můžete zmínit vše co je Vám známo o majetkových a příjmových poměrech manžela a zejména zdůraznit své přesvědčení, že jeho požadavek je v hrubém rozporu s dobrými mravy.
Lze uzavřít, že přestože Váš manžel teoreticky na výživné nárok má, nebude mu soudem přiznáno z důvodu rozporu jeho požadavku s dobrými mravy dle § 96/2 zákoOBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- V jakém jazyku musí být manuály u měřicích přístrojů
- Musí mít zboží dodávané ze Slovenska, Slovenské republiky český manuál?

V jakém jazyce musí být dodávány manuály k měřícím přístrojům v České a Slovenské republice? Pro naše servisní oddělení v pražské a bratislavské pobočce jsme si objednali měřící přístroje a měli jsme zato, že obdržíme manuály v příslušném jazyce. Dostali jsme tuto odpověď: Na Slovensku je zákonná povinnost dodávat s přístrojem manuál v SK / CZ.
V CZ tato norma neplatí, pokud se obchoduje dle obchodního zákoníku. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Řídí-li se právní vztah českým Obchodním zákoníkem, t.j. jsou-li smluvními stranami podnikatelé (což ve Vašem případě předpokládám), není povinnost dodat ke zboží návod k použití v českém jazyce zákonem skutečně předepsána a prodávající tak může dodat manuál v jakémkoli jiném jazyce. Tato povinnost je dána pouze v právních vztazích spotřebitelských, což však není Váš případ.
S ohledem na výše uvedené je proto v obchodních vztazích obvyklé sjednat povinnost prodávajícího k dodání českého návodu k použití již v kupní smlouvě.
Co se týče právní úpravy jazykových verzí dodávaných manuálů dle slovenského právního řádu, ve slovenském Obchodním zákoníku jsem zakotvení této povinnosti nenašel. Je proto pravděpodobné, že tato povinnost je prodávajícímu stanovena v jiném právním předpise, jehož znění však nejsem bez znalosti slovenského právního řádu schopen dohledat. S ohledem na to, že ve Vašem dotazu zmiňovaná odpověď byla co do české právní úpravy pravdivá, lze se dle mého názoru spolehnout i na pravdivost odpovědi, týkající se slovenské právní úpravy.


OBČAN-BYDLENÍ
- Zápach od sousedů chovajících kočky v domě SVJ
- Jak se bránit smradu z koček od sousedů v domě SVJ
- Na koho se obrátit při zápachu ze zvířat od sousedů
- Může soud sousedům zakázat chov zvířat (psů, koček)?

Máme dům ve společném vlasnictví bytových jednotek. Jedna rodina v bytě chová kočky. Jejich zápach obtěžuje všechny ostatní sousedy. Majitelé koček (vlastníci bytu) zápach necítí a všechny nás mají za nepřátele zvířat. Domluva s nimi není možná. Když jsme se obrátili na úřady, tak přišli jen zjistit, zda nejsou kočky týrané. To nejsou a tak zase odešli. Tato situace trvá již několik let a zhoršila se, protože si pořídili nové dveře. Jsou sice bezpečnostní, ale zápach jde přes ně ještě víc, než přes staré dveře. Sousedé nad a pod nimi nemohou ani pořádně větrat. Dá se s tím něco dělat? Odkaz na občanský zákoník na ně neplatí. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o typický příklad tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení nesmí vlastník věci mimo jiné nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat své sousedy pachem. Dle Vašeho popisu došlo zcela zjevně k překročení zákonného limitu a zápach koček obtěžuje sousedy v míře, která je nepřiměřená.
Není-li dohoda s problematickými sousedy možná, nezbývá než se obrátit na soud s žalobou. Bylo by vhodné, aby tuto žalobu podalo současně co nejvíce sousedů (všichni mohou samozřejmě figurovat jako žalobci v téže žalobě). V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, popište poměry v domě, zmiňte své pokusy o vyřešení situace (i kontaktování úřadů) a přiložte maximum důkazů (ve Vašem případě se bude jednat patrně především o svědecké výpovědi). V žalobě se domáhejte vynesení rozsudku, kterým soud zakáže sousedům chov koček, popř. jim přikáže omezení jejich počtu.
V případě, že budete úspěšní a sousedé nebudou rozsudek respektovat, můžete se obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí.


OBČAN-DLUHY
- Musí vypůjčitel předat dlužníkovi půjčku v den podpisu smlouvy?
- Co znamená, co je to reálný kontrakt u smlouvy o půjčce
- Je platná ústní smlouva o půjčce peněz nebo musí být vždy písemná?
- Rozdíl mezi civilní (občanskou) a bankovní půjčkou

Půjčil jsem jedné osobě částku 200.000,- Kč a to na 2x nejprve 50 a pak 150.000,- Kč a však smlouva o půjčce byla podepsána až při předání druhé částky, nyní okresní soud naznal že je smlouva neplatná neboť nedošlo k předání peněz půjčky v den podpisu písemné smlouvy a tudiž odkazuje na ústní dohodu. Tímto jsem přišel i o stanovenou smluvní pokutu která jinak ve smlouvě byla stanovena.
Dle mě soud nepostupoval správně , nyní jsem se odvolal ke KS a čekám jak věc dopadne. Přitom zmíněná smlouva byla řádně podepsána a soud uznal i podpis žalovaného za pravý, vše je v pořádku, jen to předání peněz.
Vždyť ani v bance kdy podepíši smlouvu , se peníze nedávají současně při podpisu. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Zdržím se komentáře rozsudku okresního soudu, neboť jakékoli hodnocení bez současné znalosti jeho textu (či ještě lépe znalosti celého spisu) je prakticky nemožné.
Pokud však veškerá argumentace okresního soudu spočívala v tvrzení neplatnosti smlouvy o půjčce z důvodu nepředání předmětu půjčky v den podpisu smlouvy, je správnost stanoviska okresního soudu poměrně diskutabilní. Z toho důvodu si myslím, že odvolání ke krajskému soudu bylo správným krokem.
V souvislosti se smlouvou o půjčce (dle § 657 Občanského zákoníku) a předáním předmětu půjčky (zde peněz) je vhodné vědět, že smlouva o půjčce náleží do kategorie tzv. reálných kontraktů, tzn. že ke vzniku závazného právního vztahu (jehož předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti) mezi smluvními stranami dochází již uzavřením smlouvy, avšak k tomu aby došlo ke vzniku právního vztahu z půjčky, musí dojít rovněž k reálnému předání předmětu půjčky (tedy peněz). Ke vzniku právního vztahu z půjčky (a tedy ke vzniku oprávnění věřitele na vrácení půjčky) je tak zapotřebí dvou právních úkonů – uzavření smlouvy a předání peněz (ať už fyzicky či bezhotovostním převodem).
Z výše uvedeného však dle mého názoru není možné v žádném případě vyvodit, že smlouva o půjčce, při jejímž uzavření nedošlo zároveň k předání peněz, je neplatná, resp. Občanský zákoník toto pravidlo neobsahuje (jednalo by se zároveň o normu dosti nepraktickou).
Současně je vhodné vědět, že smlouva o půjčce nemusí být uzavřena v písemné podobě. Zněla-li ve Vašem případě posléze uzavřená písemná smlouva na částku 200.000,- Kč, přičemž část půjčených finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč byla dlužníkovi předána již dříve, bylo by tuto situaci možné vykládat tak, že při předání částky 50.000,- Kč došlo k uzavření ústní smlouvy o půjčce, přičemž následná písemná smlouva o půjčce představovala nejen „novou“ smlouvu o půjčce (co se týče zbývajících 150.000,- Kč), ale zároveň změnu původní ústní smlouvy. Tato změna pak měla za následek spojení obou smluv do jediného závazku (s jediným předmětem půjčky) a z toho vyplývající povinnost dlužníka vrátit půjčku v celé výši a to za podmínek později uzavřené písemné smlouvy o půjčce (tedy i za použití zde sjednaných ustanovení o smluvních sankcích). Musím však zopakovat, že bez hlubší znalosti skutkového děje se jedná spíše o domněnky (či dokonce spekulace).
Na závěr si pouze dovolím vyvrátit Vaše srovnání půjčování peněžních prostředků dle Občanského zákoníku a půjčování peněžních prostředků bankami. V případě bank se obvykle jedná o úvěrovou smlouvu (dle § 497 Obchodního zákoníku), jejímž předmětem je závazek banky poskytnout klientovi za předem stanovených podmínek a pouze na jeho výzvu sjednanou finanční částku (k reálnému předání peněz zde tedy dojít ani nemusí).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po pěstounovi, pěstounech - infromace
- Kdy dědí pěstounské dítě po pěstounovi

Jsem sirotek a druhá žena od dědečka mě má v pěstounské péči. V případě jejího umrtí bych dědil i já podíl na jejím majetku nebo jen její dvě dcery?
Druhá žena od dědečka má dceru z prvního manželství, dědeček měl otce s jinou ženou, a dědeček s jeho druhou ženou měl další dceru, dědeček již nežije. Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Jste ze zákona neopomenutelným dědicem v případě vypořádání dědictví po Vaší matce a otci. Pokud jde o nárok na dědictví od manželky dědečka, ze zákona jsou dědici její dcery,pokud již dědeček nežije. Pokud by ale manželka dědečka pořídila závěť, kde Vám výslovně odkáže majetek, můžete být povolaným dědicem. Dcerám se ale musí dostat alespoň takového majetku, jakého by se jim dostalo, kdyby dědily dle zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zrušit exekuovanému trvalý pobyt když v bytě bydlí?
- Jak změnit trvalé bydliště osobě s exekucí když se v bytě zdržuje

Radila jste mi, že mám urgentně odhlásit otce z trvalého bydliště (má dluhy, hrozí exekuce na náš majetek), ale ono to nejde jen tak, na úřadu mi tvrdili, že potřebuji dva svědky, kteří potvrdí, že se tam nezdržuje. Nikoho takovýho ale asi neseženu, protože je v místě bydliště každý den vidět a nikomu se nebude chtít na úřadu lhát. Jak mám postupovat? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Domnívala jsem se, že u Vás otec nebydlí (ve Vašem původním dotazu to nebylo jasně uvedeno).
Takže buď se otec v místě bydliště nezdržuje, nemá tam své věci a exekuci tam provádět tedy nelze a odhlášení by pak nebyl problém (2 svědci jsou minimum jaké úřad většinou vyžaduje); a nebo se tam otec zdržuje a své věci tam má a odhlášení provést nepůjde (a z toho důvodu je exekuce v podstatě oprávněná).
Pokud u Vás otec bydlí, tak doporučuji, aby se odstěhoval, třeba i do nájmu, což je jediný způsob jak zajistit, aby se nevyskytoval v okolí apod.
Pokud u Vás bydlí a zůstane tomu tak, pak se připravte na to, že budete muset exekutorovi prokazovat, které věci jsou Vaše a které nikoliv, podávat návrhy na vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloby apod.
S jeho dluhy mu můžete také finančně vypomoci a odvrátit tak ohrožení Vašeho majetku (což u řady dlužníků víceméně bohužel nemá význam).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu
- Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - výživné, alimenty
- Dovolání k nejvyššímu soudu ve věci rodinného práva

Okresní soud rozhodl ve věci o výživném a styku s dítětem. Otec podal včasné odvolání. Kraský soud věc projednal s tím, že proti jeho rozsudku již není odvolání. Jaký je další postup, pokud nejsem spokojena s výrokem krajského soudu?
Bohužel nemám možnost naskenovat dokumenty. Ale pokusím se znovu věc popsat.
Proběhlo řízení u soud 1.stupně o úpravě výživného a styku otce s dítětem. Tento soud (okresní) rozhodl a otec si proti tomuto rozsudku podal odvolání (včasné). Toto odvolání řešil již krajský soud, který dnes rozhodl otci vyhovět v plné míře a zrušit tak rozhodnutí soudu 1. stupně. Proti tomuto rozsudku se nemohu odvolat. Jaké mám prostředky jiné, kterými se mohu domáhat změny, když nesouhlsím s rozhodnutím krajského soudu? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Proti rozsudku soudu II. stupně se nelze odvolat nikdy. Proti tomuto rozhodnutí lze podat pouze dovolání, a to jen z nejzásadnějších důvodů - ve věcech upravených zákonem o rodině pouze do rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti (§ 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu).
Obecně řečeno, další možnost jak zvrátit rozhodnutí pro Vás pravděpodobně neexistuje, pokud se nejedná o věc rodičovské odpovědnosti (a to její zbavení či omezení).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné vymáhat dlužné výživné po rodičích dospělého dlužníka?
- Vymáhání dluhu na výživném po rodiči, rodičích zletilého dlužníka?
- Může matka dítěte požadovat výživné po rodiči, rodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné po prarodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné babičce, dědečkovi otce dítěte?

Ráda bych věděla, zda je pravda, že když moje dcera neplatí výživné na svého syna, můžou začít vymáhat výživné na mě (tedy na babičce). Pokud je to možné, můžete mi poradit, co je možné udělat v tom, abych za dluhy své dcery neručila, jak je možné to písemně ošetřit (nebo to možné není?). Vím, že mě by bylo výživné předepsáno v jiné částce, ale já přesto nemůžu přeci platit něco za svojí dospělou dceru. Ona již služí cca 20.000,-. Zatím na ní bývalý manžel nepodal trestné oznámení, ale hrozí mi, že to bude vymáhat na mě. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz bude stručná: Bývalý manžel Vaší dcery nemůže v žádném případě vymáhat dlužné výživné na Vás. Pokud Vaše dcera neplatí na svého syna stanovené výživné, jedná se (zjednodušeně řečeno) pouze o její problém. Žádný právní předpis nestanoví jakékoli ručení rodičů za závazky jejich dospělých potomků. Jakéhokoli vymáhání ze strany svého bývalého zetě se tedy nemusíte obávat.
Je však pravdou (a ve svém dotazu to i sama zmiňujete), že Váš bývalý zeť se může domáhat stanovení výživného na svého syna i po Vás (typicky právě v případě, že některý z rodičů stanovené výživné neplatí). V tomto případě by však bylo nutné se na výši výživného dohodnout (nejlépe písemně), popř. nechat o této otázce rozhodnout soud.


OBČAN-DLUHY
- Exekuční vymáhání dluhu za mobilní služby společností Vodafone
- Musí věřitel povinně zaslat dlužníkovi upomínku, výzvu k úhradě dluhu?
OBČAN-EXEKUCE
- Je exekutor povinen přistoupit na splátkový kalendář?

26.10.2011 mi příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do data 26.10.2011 neobdržel žádné výzvy či upomínky ani od společnosti Vodafone u které jsem měl smlouvu v roce 2007 a ani od jejích právního zástupce. Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil. Měl jsem uzavřenou smlouvu na příjmení za svobodna a adresa byla na bydlíště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek, které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat soud o přidělení právního zástupce zdarma? Děkují, Viktor

ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.


OBČAN-SJM
- Kdo hradí náklady bytu v SJM když v něm žije jen jeden z manželů
- Jeden z manželů žije v bytě SJM - kdo hradí náklady na domácnost?
- Kdo platí náklady na údržbu SJM v době od zániku SJM do vypořádání
- Kdo platí poplatky týkající se SJM od zániku SJM do vypořádání

Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4 měsíce. Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nemovitosti, elektřina, plyn či stálé popllatky do fondu oprav, telefon, rozhlas, domovní odpad, atd. Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spopl. nemovitost, když požaduje vypořádání. Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně. Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat.
Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak. To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se posuzují podle předpisů o SJM.
Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.


OBČAN-DLUHY
- Klient neuhradil finančnímu poradci odhad nemovitosti

V souvislosti se zajišťováním úvěru jsem po ústní dohodě s klientem, zařídil a zaplatil (6.000,- Kč) odhad jeho nemovitosti. Klient však neplnil podmínky pro poskytnutí úvěru (po dobu min.3 měsíců po sobě řádně hradit splátky předešlého úvěru), proto mu úvěr nebyl poskytnut. Po cca 9 měsících handrkování jsem na klienta nedávno podal trestní oznámení s podezřením na podvod. Vyšetřovatel PČR mne kontaktoval za účelem sjednání termínu výslechu a současně s tím mi do telefonu sdělil, že toto jednání nelze posuzovat jako podvodné a doporučil mi, abych vše řešil jako občansko-právní spor formou žaloby. Schůzku s vyšetřovatelem mám dne 28.11.2011. Na základě vyjádření vyšetřovatele se dá očekávat jeho postoj k této záležitosti.
Je názor vyšetřovatele je správný, či zda byl správný můj postup v souvislosti s podáním trestního oznámení. Jsem si vědom, že jsem mohl rovnou dluh vymáhat podáním žaloby.
Děkuji, Timur

ODPOVĚĎ:
Nejsem zcela obeznámena s vaší situací, avšak lze doufat, že vyšetřovací orgány vzaly v úvahu všechny rozhodné skutečnosti a dle nich popsané jednání nenaplňuje znaky trestného činu.
Můžete svůj nárok uplatňovat i v občanskoprávním řízení. Zde však jako žalobce musíte prokázat vznik škody, protože na vás leží důkazní břemeno sporu. Pokud byla uzavřena pouze ústní dohoda, lze předpokládat, že byste takovou povinnost nesplnil.
Příště uzavírejte veškeré závazky v písemné podobě.OBČAN-DLUHY
- Rozsah ručení jednatele při dluhu u leasingové společnosti
- Odpovědnost jednatele společnosti za dluhy vůči třetím osobám

V jakém rozsahu zodpovídám za placení případných požadavků ze strany leasingové společnosti na pohledávky z úroků a smluvních pokut v době mého působení ve firmě do 1.3.2010 a v době platnosti nového splátkového kalendáře (od 1.4.2010 do 1.5.2012), který jsem již nepodepsal. Dne 8. 4. 2009 jsem jako jednatel společnosti podepsal se spolumajitelem u leasingové společnosti, ručitelský závazek ve vztahu k uzavírané „Smlouvě o cesi leasingové smlouvy“ (v té době jsem vykonával funkci jednatele a podpis Prohlášení ručitele byl vázán na výkon této funkce. V měsíci srpnu 2009 jsem ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci jednatele společnosti a převedl svůj obchodní podíl na společníka. Moji žádosti o zrušení nebo převedení mého ručitelského závazku na společníka nebylo leasingovou společností vyhověno.„Splátkový kalendář“,končil k termínu 1.3.2010. Vzhledem k tomu, že splátka č. 34.
k 1. 3. 2010 činila 395.869 Kč., se vlastník firmy dohodl s LS na úpravě splátkového kalendáře s prodloužením termínu splátek. Jednání o novém splátkovém kalendáři jsem se již nezůčastnil. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Jednatel společnosti, pokud řádné plní své zákonné povinnosti, za závazky společnosti sám vůbec neručí, odpovídá totiž společnost. Opačná situace však nastane, pokud jednatel poruší zákonnou povinnost.
Bližší informace by také mohla poskytnout smlouva o výkonu funkce.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Dávky v pracovní neschopnosti při výpovědi z organizančích důvodů
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Výpověď z organizačních důvodů (nadbytečnost) u zaměstnance v odborovech
- Ukončení pracovního poměru u zaměstnance v odborech - informace
- Vliv pracovní neschopnosti ve výpovědní lhůtě, výpověď pro nadbytečnost
- Výpověď z organizačních důvodů a pracovní neschopnost
- Rozvázání pracovní neschopnosti u zaměstnance v odborech

Běží mi výpovědní lhůta (výpověď daná zaměstnavatelem pro nadbytečnost). Dle zaměstnavatele, který považuje výpověď za platnou, by mi měl skončit pracovní poměr 30.11. 2011. Od 16.11. 2011 jsem v pracovní neschopnosti. Ve výpovědi mám mimo jiné uvedeno: místo výkonu práce Vám určujeme v místě trvalého bydliště. Jak to bude s dávkami po dobu pracovní neschopnosti prvních 21 dní (náhrada mzdy) a co uvede zaměstnavatel do kolonky Naposledy pracoval ... a odpracoval..., jestliže jsem donucena být doma a nebyl mi umožněn přístup do zaměstnání? Budou dny kdy jsem byla doma a měla jsem to určeno takto ve výpovědi proplaceny?
Druhá část otázky se týká projednání výpovědi s odbory. V ZP § 61 jsem se dočetla, že výpověď je zaměstnavatel povinen projednat předem s odborovou organizací. Co v praxi znamená předem - je to ještě před zamýšlenými organizačními změnami?
Jde-li o člena odborové organizace (můj případ), je zaměstnavatel povinen požádat odbory o předchozí souhlas - jedná se tedy o souhlas ještě dříve než dojde k organizačním změnám a k zamýšlené výpovědi ze strany zaměstnavatele? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Je-li vám dána výpověď ze strany zaměstnavatele a následně nastoupíte pracovní neschopnost, tak pracovní poměr neskočí dříve, než tato pracovní neschopnost. Pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení PN (pokud neprohlásíte, že na prodloužení netrváte).

Dávky po dobu pracovní neschopnosti se budou řídit ustanovením §192 zák. práce. Po dobu prvních 21 kalendářních dnů zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy podle zák. práce; od 22. kal. dne se vyplácí nemocenská.
Zaměstnavatel by vám měl započíst i dny, kdy jste vykonávala práci v místě trvalého bydliště, protože tak sám určil ve výpovědi. Posledním dnem by tak měl být den před nástupem na pracovní neschopnost.

Ve vašem případě je třeba předchozího souhlasu. Tento by měl být udělen před podáním výpovědi (nejpozději v tento okamžik, ne už před zamýšlenými organizačními změnami), jelikož se jedná o obecné ustanovení, které se dotýká (všech) výpovědí i okamžitých rozvázáních pracovního poměru. Bez takového předchozího souhlasu je rozvázání neplatné. Výpověď se může dát v době 2 měsíců od udělení souhlasu. Za předchozí souhlas se považuje též případ, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj zaměstnavatel požádal.

 

OBČAN-DLUHY
- Lhůta na promlčení dluhu u smlouvy o půjčce
- Kdy se promlčuje pohledávka u smlouvy o půjčce?
- Běží promlčecí lhůta u dluhu i během exekuce?
- Je možné vymáhat pohledávku na dlužníkovi v zahraničí?
- Co je to přímá vykonavatelnost u smlouvy o půjčce?
- Vliv návrhu na exekuci na promlčecí lhůtu u dluhu
- Co znamená stavění promlčecí doby u dluhu, pohledávky
- Vymáhání dluhu po dlužníkovi v zahraničí - informace
OBČAN-EXEKUCE
- Vymáhání dluhu v zrahraničí pomocí Institutu evropského exekučního titulu
- Exekuce na dlužníka v zahraničí, evropský platební rozkaz - informace

Půjčil jsem dlužnici větší obnos peněz, mám notářsky ověřenou přímou vykonavatelnost. Dlužnice se ovšem zapírá. Zkoušel jsem vymahače, prý je v zahraničí. Podal jsem na podzim trestní oznámení, a dostal informaci, že budu předvolán k výslechu, že "toho" má dlužnice víc. Jaké jsou možné promlčecí lhůty? A má smysl nebo vliv na promlčení, když předám pohledávku exekutorovi? Je možné se domáhat pohledávky v zahraničí? Prý je v EU a podniká, ale na žádné výzvy mi nereaguje. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1/ Promlčecí doba:
Pokud jste s dlužnicí uzavřel smlouvu o půjčce dle § 657 Občanského zákoníku (což předpokládám), uplatní se běžná promlčecí doba, tj. 3 roky (§ 101 Občanského zákoníku). V této souvislosti je důležité, jakým způsobem bylo ve smlouvě ošetřeno splácení dluhu. Pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku najednou, běží promlčecí lhůta ode dne následujícího po její splatnosti, pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku ve splátkách, počíná běžet promlčecí lhůta (rovněž tříletá) jednotlivých splátek ode dne následujícího po jejich splatnosti (§ 103 Občanského zákoníku).
Pokud dlužnice svůj závazek v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti (či přímo ve smlouvě o půjčce) tzv. uznala (tj. co do důvodu i výše dle § 558 Občanského zákoníku), prodlužuje se od data tohoto uznání promlčecí doba na 10 let (§ 110/1 Občanského zákoníku).
2/ Vliv exekuce na promlčecí dobu:
Pokud se rozhodnete podat návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce, dojde dle § 112 Občanského zákoníku k tzv. stavění promlčecí doby, tzn. že od tohoto okamžiku přestane promlčecí doba plynout. Její běh se obnoví až po pravomocném skončení soudního výkonu rozhodnutí či exekučního řízení (uplyne-li před nařízením exekuce z promlčecí doby např. 1 rok, budou po skončení exekuce z této lhůty zbývat již jen 2 roky – to samozřejmě pouze za předpokladu, že exekucí nedojde k úplnému uspokojení Vaší pohledávky).
3/ Vymáhání pohledávky (dluhu) na dlužníkovi v zahraničí:
V této souvislosti je důležité, zda dlužnice vlastní nějaký majetek v ČR (např. nemovitost). V takovém případě by bylo možné vést exekuční postih proti tomuto majetku. Pokud tomu tak není, můžete na dlužnici vymáhat svou pohledávku i na území EU a to za pomoci institutu evropského exekučního titulu pro nesporné nároky či můžete zahájit řízení o evropském platebním rozkazu. Je však důležité vědět, kde se dlužnice zdržuje. V této souvislosti Vám lze doporučit poradit se s exekutorem či advokátem.

 

RODINA-SJM A ROZVOD
- Manžel slíbil splácet dluhy po rozvodu, ztratil se, je nezvěstný
- Bývalý manžel nesplácel dluhy z minulého manželství, platební rozkaz na novou manželku
- Konsolidace dluhů manžela z doby před manželstvím a splácení novou manželkou
- Je možné uzavřít ústně dohodu o vypořádání společného jmění manželů SJM?
- Platí ústní dohoda o vypořádání společného jmění manželů SJM nebo ne?
RODINA-SJM A ROZVOD
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nezvěstný bývalý manžel neplatí výživné a dluhy z manželství
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Bezplatné přidělení právníka, advokáta osobě v hmotné nouzi
- Hmotná, finanční nouze a přidělení právníka, advokáta zdarma soudem
- Bezplatná konzultace s advokátem - Česká advokátní komora
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Neznámá adresa otce neplatícího výživné, alimenty a žaloba k soudu

V roce 2005 jsem se vdala, narozen syn, následně rozvod. Manžel nechtěl řešit majetek právní cestou a tak jsme se domluvili, že já se budu starat o syna a on bude splácet dluhy (většina dluhů byla kvůli umoření jeho dluhů z předchozího manželství). Některé dluhy jsem splatila já, zbytek měl řešit on. Jenže po soudu ohledně výživného manžel podal výpověď z práce, nechal si zrušit trvalé bydliště a v místě kde bydlel u své přítelkyně se údajně nezdržuje. Jsme rozvedeni téměř cca 3 roky, již 1,5 roku je exmanžel nezvěstný. Je bývalý policista, ví jak se zbavit dluhů. Přišel mi platební rozkaz na 70 tisíc - exmanžel neplatí dluh u spořitelny. Neplatí ani výživné na syna - dluží 32.000 Kč. Jsem vedena na ÚP, ale v brzké době mě čeká nástup do práce, syna vychovávám sama, veškeré náklady hradím já sama. Od ČSSZ pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi. Tudíž nemám prostředky abych dluh zaplatila. Jelikož nemám nikde na papíře, naši dohodu o rozdělení majetku, je nějaká šance že by dluh přiřkli pouze jemu? Obávám se exekuce. Jediná možnost kde je zmínka o naší dohodě je protokol od soudu ohledně výživného, kde bylo toto zmiňováno. Nemám peníze ani na právníka. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy Vám byl platební rozkaz doručen. Pokud platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který si do manželství přinesl Váš bývalý manžel, jedná se pouze o jeho výhradní dluh a Vy nejste povinna jej splácet. V této souvislosti je proto nutné podat okamžitě proti platebnímu rozkazu tzv. odpor (je možné jej podat do 15 dnů od doručení platebního rozkazu). V odporu namítejte, že se nejedná o dluh, který by byl součástí společného jmění manželů, neboť vznikl Vašemu bývalému manželovi ještě před uzavřením manželství. Po podání odporu (bude-li podán včasně) soud platební rozkaz zruší a nařídí standardní soudní řízení.
Nemáte-li finanční prostředky na zastoupení advokátem, můžete se na soudu domáhat bezplatného zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu). Dle § 30/1 občanského soudního řádu je takové zastoupení možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v soudním řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
Pokud byste chtěla pouze bezplatnou konzultaci svého problému s advokátem, můžete se obrátit na Českou advokátní komoru, která v každém kraji organizuje pravidelné poskytování bezplatných schůzek s advokáty, více zde:
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
Pokud však platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který vznikl za trvání manželství, jste s největší pravděpodobností povinna tento dluh uhradit. Můžete v této souvislosti kontaktovat věřitele (banku) a domluvit se s ním na vystavení splátkového kalendáře (pokud v budoucnu nastoupíte do práce, mohla by banka na tento návrh přistoupit).
Je velmi důležité, zda byla smlouva s bankou podepsána pouze Vaším bývalým manželem či zda jste smlouvu podepisovala i Vy. Pokud by smlouvu podepisoval pouze Váš bývalý manžel, mohla byste se u soudu eventuálně domáhat toho, aby byl dluh přiznán pouze bývalému manželovi, neboť se jednalo o závazek, který
a) svou výší značně přesahoval majetkové poměry rodiny a b) byl Vaším manželem převzat bez Vašeho souhlasu (§ 143/1 písm. b) Občanského zákoníku). Jsou-li tyto dvě podmínky splněny, mohl by být dluh přenesen na bývalého manžela i v případě, že dluh vznikl až za trvání manželství, i zde však platí, že je nejdříve nutné podat proti platebnímu rozkazu odpor.
Co se týče Vámi zmiňované ústní dohody o úhradě dluhů, jedná se o neplatný právní úkon, neboť jakákoli dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí být uzavřena v písemné formě (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Pokud chcete předejít případným budoucím sporům s bývalým manželem, lze Vám doporučit obrátit se na soud s návrhem na soudní vypořádání společného jmění manželů (§ 150/3 Občanského zákoníku). Pokud tak neučiníte, dojde k vypořádání společného jmění manželů automaticky uplynutím tříleté lhůty od rozvodu. Následkem tohoto automatického vypořádání bude stav, kdy movité věci připadnou tomu z manželů, který je v danou chvíli užívá jako vlastník, ostatní movité věci a nemovitosti se však stanou předmětem podílového spoluvlastnictví.
Více o vypořádání společného jmění manželů SJM zde.
Bývalého manžela můžete samozřejmě žalovat na úhradu dlužného výživného, není-li Vám známo místo jeho současného pobytu, můžete jako adresu trvalého pobytu v žalobě uvést příslušný obecní úřad, u kterého byl bývalý manžel zapsán k trvalému pobytu naposledy. V žalobě případně nemusíte adresu trvalého pobytu bývalého manžela uvádět vůbec, uvedete-li zde například jeho rodné číslo, měl by být soud schopen adresu jeho současného trvalého pobytu vyhledat.
Více o vymáhání výživného, alimentů se dozvíte zde.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 28 (říjen 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
28. říjen 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak donutit domovní správu k sepsání nájemní smlouvy?
- Vlastník, majitel bytu, domu odmítá sepsat nájemní smlouvu - postup
- Plíseň v bytě v pronájmu - jak donutit majitele k nápravě
- Jak donutit majitele bytu v pronájmu aby odstranil plíseň
- Co je to postdatování nájemní smlouvy?
- Může nájemník odstranit plíseň na své náklady a pak je chtít po pronajímateli?
- soudní vymáhání nákladů na odstranění plísně po pronajímateli


Od roku2009 nemám nájemní smlouvu, v roce 2010 se mi ukázala doma plíseň, ale město s tím nic nechce dělat, řešila jsem to tak, že jsem neplatila nájem, ale po domluvě s domovní správou která byt vlastní, jsem se domluvila na splátkový kalendář, takže platím jak nájem tak i dluh. Nájemní smlouvu mi nechtějí dát a vyhrožují mi vystěhováním. Jak se mohu bránit? Na co mám nárok - třeba na jiný byt? Mám dvě malé děti a plíseň se šíří. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám lze doporučit opatřit si nájemní smlouvu. Tím, že obýváte byt a platíte nájemné bez existence písemné nájemní smlouvy, dochází k protiprávnímu stavu; na Vaší straně i na straně pronajímatele tak de facto vzniká bezdůvodné obohacení.
Není-li dohoda s domovní správou možná, doporučuji Vám obrátit se přímo na vlastníka domu (jak z dotazu předpokládám, je jím město, obrátit se můžete zejména na majetkový či právní odbor městského úřadu). Mělo by být v zájmu vlastníka domu mít po právní stránce veškeré vztahy se svými nájemci v pořádku.
V případě přetrvávající neochoty s Vámi nájemní smlouvu uzavřít Vám lze rovněž doporučit Váš případ medializovat, plíseň v bytě, k němuž navíc jeho vlastník odmítá sepsat nájemní smlouvu představuje mediálně poměrně lákavé téma.
Pokud by naopak vlastník domu byl ochoten s Vámi právní vztahy narovnat, rozhodně Vám doporučuji nájemní smlouvu tzv. postdatovat, tzn. datovat podpis nájemní smlouvy do minulosti (tj. do roku 2009, kdy Váš původní nájemní vztah skončil).
Budete-li mít k dispozici platnou nájemní smlouvu, můžete po pronajímateli požadovat sjednání nápravy ve věci plísně. Dle § 687/1 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu (tj. mimo jiné zajistit i hygienicky nezávadné prostředí v bytě).
V případě, že by pronajímatel nebyl ochoten plíseň po Vaší výzvě (ideálně písemné) odstranit, můžete se o to pokusit sama (resp. například nechat plíseň na vlastní náklady odstranit specializovanou firmou) a vzniklé výlohy (které budete povinna doložit pak požadovat od pronajímatele (§ 691 Občanského zákoníku). Náklady spojené s odstraněním plísně budete povinna u pronajímatele uplatnit nejpozději do 6 měsíců od jejich vzniku.
Pokud by pronajímatel nebyl ochoten Vám vzniklé náklady uhradit, lze Vám doporučit domáhat se jejich uhrazení soudní cestou (pro tento případ je vhodné pořídit podrobnou fotodokumentaci bytu s plísní i po jejím odstranění, kopie veškerých Vašich výzev vůči pronajímateli, kopie veškerých faktur za odstranění plísně apod.).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je fouknutí do balonku s trubičkou průkazné z požití alkoholu na pracovišti?
- Zbytkový alkohol v krvi a přistižení pod vlivem v práci, na pracovišti
- Může nadřízený nechat odpracovat směnu opilému zaměstnanci?
- Vliv svědectví kolegů v zaměstnání při testování na alkohol ve výdechu
- Následky přistižení zaměstnance pod vlivem alkoholu na pracovišti
- Trest pro opilého pracovníka, zaměstnance přistiženého nadřízeným


V práci mi dělala nadřízená namátkovou kontrolu na alkohol. Foukl jsem do balonku a trubička se trošku zazelenala. Byli u toho svědci (spolupracovníci). Navrhl jsem odběr krve na alkohol (muselo jít o zbytkový alkohol), to nadřízená odmítla a nechala mě dále pracovat (od té doby jsem odsloužil další 3 směny). Nadřízená mi říkala, že to budeme řešit až další týden - tedy v pondělí 30.7.2012.
Co mi hrozí? Nepochybila nadřízená tím, že mne v opilosti nechala dále pracovat? Můžu dostat okamžitou výpověď? Co když mi nadřízená dá něco podepsat (dohoda o ukončení PP, "důtka")? Nadřízená ale už těžko prokáže kolik jsem měl promile, nevím ani jak stará byla hadička balonku (zda byla expirovaná), ad. Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 106 odst. 4 zákoníku práce (ZP) stanoví, že je zaměstnanec povinen nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době a mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, Výjimkou jsou pouze zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů (např. sládek).
Zaměstnavatel (na písemné pověření zaměstnavatele vedoucí zaměstnanec) je oprávněn zjistit, zda je určitý zaměstnanec pod vlivem návykové látky.
Jak bylo výše uvedeno, i vstup na pracoviště se zbytkovým alkoholem je porušení povinností zaměstnance na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Vaší situaci příliš nesvědčí ani skutečnost, že tomuto „testu“ byli přítomni dva svědci (Vaši spolupracovníci) – dostáváte se do důkazní nouze, celá situace bude nejspíše slovo proti slovu a Vaše nadřízená se bude pravděpodobně dovolávat svědectví Vašich spolupracovníků ve vztahu k nadýchanému alkoholu.
V případě, že by se měla taková situace v budoucnu opakovat, navrhuji zkontrolovat datum expirace na hadičce balonku, případně trvat na krevní zkoušce, nebo si ji nechat udělat na vlastní náklady u závodního lékaře.
Sankce, které Vám za toto porušení povinností hrozí, se bude pravděpodobně odvíjet od dalších skutečností: např. Vaše pracovní zařazení, opakované porušení pracovněprávních povinností a podobně.
K pochybení pravděpodobně ze strany vedoucího zaměstnance nedošlo – záleží na míru nadýchaného alkoholu, dále například na Vaší pracovní pozici a podobně.
Co Vám tedy může v současné situaci hrozit:
-    výpověď ze strany zaměstnavatele pro závažné porušení pracovních povinností dle § 52 písmeno g) ZP
-    výpověď ze strany zaměstnavatele pro soustavné méně závažné opakované porušování pracovních povinností, pokud byl zaměstnanec v posledních 6 měsících na tato porušování písemně upozorněn v souvislosti s možností výpovědi dle § 52 písmeno g) ZP
-    dohoda o ukončení pracovního poměru
-    okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovněprávních povinností zvlášť hrubým způsobem - § 55 písmeno b) ZP
-    může Vám být dána důtka – upozornění, že pokud bude pokračováno v méně závažném porušování pracovněprávních povinností, bude možno dát zaměstnanci výpověď
-    pokud by v tomto stavu došlo ke škodě způsobené zaměstnavateli, odpovídal by zaměstnanec za takovou škodu v plné výši dle § 261 odst. 2 ZP.
-    patrně by mohlo dojít i ke snížení mzdy z důvodu porušení pracovněprávních povinností zaměstnance – tato možnost by měla vyplývat z vnitřích předpisů zaměstnavatele, případně mzdového předpisu
Pokud Vám Vaše nadřízená dá podepsat některý z výše uvedených listin (důtku, výpověď, dohodu, okamžité zrušení pracovního poměru…), je velmi pravděpodobné, že tomuto jednání budou opět přítomni svědci, v případě že odmítnete si listinu převzít bude patrně sepsán dodatek, že jste odmítl tuto listinu převzít a podepsat. Tento dodatek bude podepsána i výše uvedenými svědky. V takovém případě, se má obecně za to, že byla tato listina doručena.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Omluva ze soudního líčení z důvodu přijímacích zkoušek na vysokou školu
- Přijímací zkoušky na vysokou školu v den stání u soudu - omluva
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vedlejší černý příjem otce a svědectví rodiny u soudu o výši výživného, alimentů
- Stačí svědectví při dokazování vedlejšího příjmu otce povinného výživným, alimenty?


Bude soud o výši výživného, hlásím se na vysokou školu VŠ. Potřebuji vědět, pokud by se mi stalo, že by přijímací řízení na magisterské studium probíhalo v ten samý den a hodinu, kdy bude probíhat soudní řízení o snížení výživného, zda je možné z takto vážných důvodů (přijímací řízení - náhradní termín přijímacího řízení není) se ze soudního jednání omluvit a pokud to lze, jak mám postupovat a v jaké lhůtě.

Také potřebuji vědět, až dojde k soudnímu jednání o snížení vyživovací povinnosti otce vůči mně, zda moje matka může být u soudu jako svědek, zda mi může u soudu dosvědčit, že můj otec pobírá od mého bratra "na černo" nájemné (můj bratr se mé matce a mně o tom, že otci platí nájemné zmínil) a tím bych prokázala, že otec má další příjem rozhodný při určení výše vyživovací povinnosti vůči mě. Prosím, pokud je možné, aby má matka u soudu svědčila, jak stará informace od bratra o tom, že otci platí nájemné může být, aby bylo toto svědectví vzato v potaz (např. týden, měsíc nebo déle?). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Pokud se termín soudního líčení a datum přijímacích zkoušek na vysokou školu budou vzájemně překrývat, můžete se ze soudního jednání buď omluvit (písemně s prokazatelným doložením existence překážky - kopie pozvánky apod.) nebo se neúčastnit, ale to pouze za podmínky, že jste zastoupena a na jednání dorazí Váš zástupce (právník, advokát).
Příjem otce v této podobě je v podstatě neprokazatelný. Matka tuto skutečnost dosvědčit může, stejně tak může svědčit bratr. Otázka je proč bratr otci "nájemné" platí - tedy zda se jedná o ziskový příjem či nikoliv a zda otec v návrhu na snížení výživného uvádí náklady spojené s danou nemovitostí jako důvod, proč není schopen platit výživné ve stanovené výši.
"Stáří" dosvědčované informace není důležité, nicméně lze doporučit, aby "nájemní" vztah otce a bratra (nejde o nájemní vztah v právním pojetí) trval a informace nebyla stará více jak rok. Svědectví matky bude mít v každém případě nižší váhu než svědectví bratra.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může rodina používat automobil zemřelého majitele (zůstavitele)
- Může potomek používat automobil zesnulého k podnikání před uzavřením dědictví?
- Mohou potomci využívat auto, automobil zesnulého otce, matky?
- Který potomek může používat automobil zůstavitele před uzavřením dědictví?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kdo platí povinné ručení po smrti majitele, vlastníka automobilu?
DANĚ-DANĚ
- Kdo hradí silniční daň po smrti, úmrtí majitele, vlastníka auta?


Jak lze užívat automobil v neukončeném dědickém řízení (čeká se na soudní rozhodnutí). Může dědic takové auto používat v podnikání? Vlastníkem je dědic okamžikem úmrtí, nesmí s ním nakládat (tzn. přehlásit v evidenci)? Povinnosti přecházejí dnem úmrtí na dědice (povinné ručení apod.), snad tedy i práva?
Ad užívání k podnikání:
- Poplatníkem silniční daně je fyzická osoba, která
b) užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, K podnikání lze užívat vlastní nebo zapůjčené vozidlo. (výdajový paušál na pohonné hmoty)
Status automobilu v dědickém řízení je zřejmě jako vlastní vozidlo?
Lze tedy takové auto zahrnout do obchodního majetku nebo jen jako soukromé, užívané pro podnikání? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Dědictví se podle § 460 občanského zákoníku nabývá dnem smrti zůstavitele, toto ustanovení má ovšem jiný význam než je přímý vstup do práv a povinností zůstavitele. Toto ustanovení určuje okamžik, ke kterému soud dědicům (kteří jsou způsobilí dědit a z dědictví nebyli vyloučeni) potvrdí nabytí dědictví či ke kterému soud schválí dohodu dědiců.
Do tohoto usnesení soudu nemohou dědici s pozůstalostí či jejími jednotlivými součástmi hospodařit jinak než společně a nerozdílně všichni.
S tímto pravidlem nesouvisí ustanovení o pojištění vozidla (součásti pozůstalosti), které zakládá povinnost přímo dědicům. Tato povinnost dědicům nevzniká v důsledku vstupu do práv a povinností zůstavitele, ale je konstitutivně založena zákonem a je adresována přímo dědicům (bez ohledu na skutečnost, zda se všichni stanou spoluvlastníky vozidla). Důvodem tohoto přímého založení povinnosti je ochrana veřejného zájmu (tedy blíže neurčitého okruhu potenciálně poškozených). Tuto povinnost jsou taktéž povinni splnit dědici společně a nerozdílně.
Zápis do registru vozidel je možný až na základě usnesení, jímž dědické řízení bude skončeno.
K silniční dani: Přestože ustanovení, na které odkazujete, bylo novelizováno v roce 1996 (doplněním části o zemřelém, zrušeném či zaniklém provozovateli) v praxi správců daně je postup podle § 4 odst. 1 písm. b) téměř neužíván.
Ustanovení o poplatníkovi silniční daně, na které odkazujete, bylo zaměřeno především na situace, kdy užívací právo k vozidlu poplatníkovi vzniklo před smrtí provozovatele (a bylo prokazatelné např. smlouvou).
Ryze teoreticky by mělo být možné, abyste vozidlo používal k podnikání a byl poplatníkem daně podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dani. Silniční daň je daní přímou a poplatník nejenom nese daňové břemeno, ale i podává daňové přiznání, proto není v tomto případě na překážku, že provozovatel zemřel. Nicméně k takovému užívání budete muset mít minimálně souhlas všech dědiců (jež jsou způsobilými dědici a nebyli z dědictví vyloučeni) a musím taktéž doporučit abyste se obrátil na Vašeho správce daně, který Vám sdělí, jaké vyjádření k daňovému přiznání připojit.
Do obchodního majetku společnost nelze vozidlo před skončením dědického řízení vložit, je možné jej pouze užívat pro účely podnikání, a to se souhlasem všech dědiců (jež jsou způsobilými dědici a nebyli z dědictví vyloučeni).


OBČAN-BYLDENÍ
- Převod členství v bytovém družstvu na nečlena družstva
- Smlouvu o převodu práv a povinností - členství v bytovém družstvu
- Smlouva o převodu členství v bytovém družstvu - vzor

Bydlíme s přítelem a naší 2,5 letou dcerou v družstevním bytě. Členem družstva a právo na užívání bytu má přítel, já s dcerou tam máme trvalý pobyt. Družstvo bude v nejbližší době (podzim 2012) převádět bytu do osobního vlastnictví (žádosti na převod už můžeme družstvu zasílat). Přítel ale chce ještě před převodem do osobního vlastnictví převést družstevní byt na mě. Co pro to musíme udělat? Budeme něco platit za převod? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Pokud chce Váš přítel převést své členství v družstvu na Vás (abyste vy mohla následně nabýt družstevní byt do osobního vlastnictví) je třeba uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Převod přitom není podmíněn souhlasem družstva, ani nijak zpoplatněn. K převodu členských práv dojde okamžikem předložení smlouvy představenstvu družstva převodcem a nabyvatelem. Vzor potřebné smlouvy naleznete např. zde: http://www.penize.cz/investice/17169-dohoda-o-prevodu-clenskych-prav-a-povinnosti-clena-bytoveho-druzstva, nebo zde http://obcanske.juristic.cz/544602/index.html.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit proti obtěžování včelami od spolumajitele nemovitosti
- Spoluvlastník nemovitosti pěstuje včely - jak se bránit obtěžování?
- Je nutný souhlas spolumajitele s pěstováním včel na pozemku?
- Dodatečné povolení černé stavby - včelína
- Odstranění černé stavby - včelína s včelami
- Alergie na včely a odstranění černé stavby - včelína s včelami


Jsme spolumajitelé ideální poloviny nemovitosti a pozemku. Spolumajitelé dostali povolení na stavbu garáže na společném pozemku. Avšak na střechu garáže si dodatečně bez našeho souhlasu umístili stavbu včelína s 12 úly. Žádali jsme je, ať stavbu odstraní. Tuto naši žádost ignorují, a proto jsme se už před rokem obrátili na stavební úřad. Tento stavební úřad jim doporučil, ať si zažádají o dodatečné povolení stavby i bez našeho souhlasu spolumajitelů. Úřadu nevadí, že nás včely neustále napadají. Nemůžeme sedět na terase, mít otevřená okna do bytu ani sekat trávu na zahradách a nádvoří. Navíc jsem alergická na včelí bodnutí, a proto neustále navštěvuji lékaře. Stavební úřad nám po roce sdělil, že stavba včelína je dodatečně povolena a my s tím nic nenaděláme.
Je možné, aby nás včely neustále omezovaly v denních činnostech a žití? Žádáme vás o radu, na koho se máme s tímto problémem obrátit a jak daný problém řešit dál. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Neboť z Vašeho dotazu není zřejmé, jakým způsobem se stavební úřad vypořádal v rozhodnutí o dodatečném povolení stavby včelína se skutečností, že stavebníci jsou pouze podílovými spoluvlastníky předmětného pozemku, nebudu se otázkou možného brojení proti tomuto rozhodnutí prozatím zabývat (přestože tento krok není samozřejmě vyloučen).
Dle § 139/2 Občanského zákoníku platí, že o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Pokud ve Vašem případě nebylo toto pravidlo respektováno, bylo by možné uvažovat o možnosti obrátit se na soud s žalobou z důvodu porušení Vašich spoluvlastnických práv, tj. požadovat odstranění neoprávněné stavby ve smyslu § 135c/1 Občanského zákoníku.
Další možností je soudní ochrana výkonu vlastnických práv ve smyslu § 126/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení má vlastník (samozřejmě též podílový spoluvlastník) právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje.
Problematikou obtěžování včelami se opakovaně zabývaly rovněž soudy; přestože se nejčastěji jednalo o řešení tzv. sousedských sporů (§ 127/1 Občanského zákoníku), což není zcela Váš případ, jsou dle mého názoru závěry soudů použitelné i zde.
Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto nesmí mimo jiné nad míru přiměřenou poměrům nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek. V této souvislosti odkazuji na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 8. 1998, sp. zn. 19 Co 740/97, a především na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003.
Z důvodu Vaší alergie na včelí bodnutí je možné využít také § 417 Občanského zákoníku, dle něhož jde-li o vážné ohrožení (zde ohrožení Vašeho zdraví, popř. života), má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.
V případě přetrvávající neochoty vlastníků včelína k jednání Vám doporučuji kontaktovat advokáta a jeho prostřednictvím hájit své zájmy soudní cestou.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Přeplatek zůstavitele a výše notářského poplatku za dodatečné dědické řízení
- Nevypořádaný nalezený přeplatek zůstavitele a výše notářského poplatku


Matka mých dcer zemřela 7.12.2006. Proběhlo dědické řízení, za něž moje dcery zaplatily notářce určený poplatek.
V pátek 13. 10. 2012 moje dcery obdržely přiložený dopis. V telefonickém rozhovoru s notářskou koncipientkou se dověděla, že se jedná o projednání přeplatku, který měla jejich matka u Severočeských kanalizací ve výši 1.200 Kč.
Musí dcery platit poplatek 2.000 Kč za přeplatek 1200 Kč? Předem muselo být jasné, že dcery o takto ztrátové vyřízení dědictví stát nebudou. Už teď trnou, že se příště objeví přeplatek ve výši např. 500 Kč a ony budou muset notářce opět zaplatit 2000 Kč. Prosím o radu, jak se dá tato situace řešit. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, ale tohle se bohužel stává a poplatku se nelze vyhnout.

Podle § 12 vyhlášky č. 196/2001 Sb., o náhradách a odměnách správců dědictví a notářů platí, že provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku; přičemž platí § 13 vyhlášky, podle nějž je odměna ve výši 2 000 Kč.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Platí závazek ve formě notářského zápisu po darování věci?
- Finanční kompenzace za zrušení závazku v podobě notářského zápisu
- Darování nemovitosti se závazkem třetí osobě - zaniká závazek?


Moje sestra získala darem od našich rodičů náš rodinný dům, rodiče si ponechali právo na užívání ve formě věcného břemene (nyní jsou však po smrti a břemeno bylo tudíž zrušeno) a já jsem získal právo na užívání jednoho patra a polovinu výpěstků ze zahrady. Toto právo na užívání však nemělo podobu věcného břemene, ale bylo ustanoveno formou závazku v notářském zápisu.
Nyní moje sestra darovala dům svému synovi a dům již nevlastní. Tvrdí, že tím zaniklo mé právo na užívání patra domu a nemám nárok na adekvátní náhradu, propř. finanční kompenzaci. Je tomu skutečně tak? Zaniklo změnou vlastníka domu mé právo na užívání domu, které bylo zakotveno v notářském zápisu? Mohu se nějak bránit a žádat kompenzaci za nesplnění závazku? Předem děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné analyzovat text daného notářského zápisu, protože je možné, že závazek je spjat nikoliv s nemovitostí, ale s povinnosti obdarovaného.
Takový závazek by zanikal tím, že obdarovaný jej nebude schopen plnit (tedy např. v důsledku převodu nemovitosti).
Závazky tohoto typu není obvyklé sepisovat a jsou-li sepsány jedná se o velmi individuální akt, jehož důsledky nelze stanovit bez znalosti tohoto aktu.
Z kapacitních důvodů není v rámci poradny možné analyzovat písemnosti. Ve Vašem případě mohu učinit výjimku, jelikož bez seznámení se s touto písemností nemohu odpovědět na Váš dotaz a to ani v obecné rovině. Pokud byste měla zájem, můžete anonymizovaný scan dokumentu poslat k hlubší analýze.
(poznámka: pisatelka později napsala, že další postup zváží a scan již nezaslala)


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Preventivní lékařská prohlídka - musím jít ke smluvnímu lékaři zaměstnavatele?
- Musí jít na preventivní lékařskou prohlídku k závodnímu lékaři nebo svému praktickému?
- Pracovnělékařské prohlídky 2012 - zákon č. 373/2011 Sb.
- Nový zákoník práce 2012 a pracovnělékařské prohlídky
- Novela zákoníku práce 2012 a závodní lékařská péče o zaměstnance
- Zdravotní způsobilost, nezpůsobilost uchazeče o zaměstnání a zákoník práce 2012


Jsem povinna jít na preventivní lékařskou prohlídku k lékaři, kterého má firma nasmlouvaného, nebo zda si můžu prohlídku zařídit u svého praktického lékaře. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Záleží na dohodě se zaměstnavatelem, zda Vám vyjde vstříc s Vaší žádostí zařídit si prevtivní lékařskou prohlídku u svého obvodního lékaře. Dle zákoníku práce zajišťuje preventivní zdravotní péči smluvní lékař/zařízení.
Přičemž náklady na prohlídky u uchazečů, se kterými dojde k uzavření pracovního vztahu, hradí zaměstnavatel. Stejně tak hradí zaměstnavatel i preventivní periodické prohlídky stávajících zaměstnanců.
Nad rámec Vašeho dotazu upozorňuji na novou právní úpravu zákona č. 373/2011 Sb., účinného od 1. dubna 2012,který se věnuje mimo jiné i otázkám posuzování zdravotního stavu a také posuzování nemocí z povolání, ale hlavně pracovnělékařským prohlídkám. Nově je výchozím stavem uchazeče o zaměstnání to, že je zdravotně nezpůsobilý (viz § 59, odst. 2 zákona) a teprve na základě zjištění z provedené prohlídky je možné tento stav zvrátit a prokázat způsobilost k práci.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody na zdraví - zakopnutí o nerovnost na cestě
- Uklouznutí na sněhu a náhrada škody na zdraví - náležitosti žádosti
- Náležitosti žádosti o náhradu škody na zdraví - zakopnutí, uklouznutí na cestě
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví (úraz na ulici)
- Náhrada škody na zdraví - úraz na ulici (zakopnutí, uklouznutí)


Můj otec (83 let) zakopl dne 10.10.2012 na parkovišti cestou k autu o vyvýšený ostrůvek, který tam zůstal po odstraněné dopravní značce. Ostrůvek nebyl nijak označen (dnes je již natřen žlutou barvou). Utrpěl zlomeninu čéšky v koleni a zlomeninu v lokti. Koleno mu bylo operováno a hospitalizace trvala 9 dnů. Stále je ještě v léčení.
Prosím o radu jakým způsobem a kdy je možno uplatnit náhradu škody na zdraví. Parkoviště je v majetku města. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Stát (město) v občanskoprávních sporech, jakými je i uplatnění náhrady škody na zdraví, vystupuje jako právnická osoba ve smyslu § 21 občanského zákoníku.
Vaše žádost o náhradu škody na zdraví by měla být adresována městskému úřadu, případně pokud víte, že má Vaše město samostatné právní oddělení, je vhodné Vaši žádost adresovat jemu. Žádost Vašeho otce by měla obsahovat: jeho jméno a příjmení, datum narození a bydliště případně další kontaktní údaje (telefon, e-mailovou adresu na Vás a podobně), dále by měla obsahovat vylíčení, jak se celá událost stala, bylo by vhodné uvést, kdy se úraz stal, přesnou adresu místa (nebo GPS pozici místa), a dále že nebyl ostrůvek nijak označen – vhodné by kdybyste měla fotografii z té doby (nebo aktuální fotografii již žlutě označeného ostrůvku), případně například zprávu z technických služeb, kdy bylo realizováno označení ostrůvku reflexní barvou. Pokud nic takového neseženete, budete si muset vystačit s Vaším svědectvím (předpokládám, že jste byla u toho). Přílohou k této žádosti by samozřejmě měly být i kopie lékařských zpráv.
Níže uvádím pro ilustraci stránky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, na nichž jsou vedeny požadavky: klik zde .
Ohledně Vašeho druhého dotazu, kdy je možné náhradu škody na zdraví uplatnit. Ve smyslu § 106 odstavec 1 občanského zákoníku, se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Promlčecí doba tedy začala běžet dne 10.10.2012 a skončí 10.10.2014. Váš otec může uplatnit svůj nárok už nyní, pokud ale léčba stále probíhá, navrhovala bych počkat na případné další lékařské zprávy, kdyby se o průběh léčby Vašeho otce zkomplikoval a podobně.
Nad rámec Vašeho dotazu si dovolím navrhnout, abyste celou záležitost řešila Vy (na základě plné moci) místo Vašeho otce. Plná moc je dostupná na stránkách klik zde .
Na závěr bych ráda upozornila, že podobným způsobem lze řešit i škodu na zdraví při uklouznutí na sněhu apod.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamační lhůta na zboží zakoupené na firmu
- Lhůta na vyřízení reklamace - zboží zakoupené na IČ, firmu
- Platí 30denní lhůta i při nákupu zboží na firmu s IČ?
- Maximální lhůta na reklamaci u zboží koupeného na firmu s IČ


Reklamoval jsem notebook, který jsem zakoupil na firmu s IČ a na příjemce reklamace je napsáno: "Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximalně však do 30 dní od dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu na IČ.".
Otázka:
Neměla by být 30 denní lhůta ze zákona stejná pro všechny? A jak je dlouhá lhůta na vyřízení reklamace mezi podnikatelskými subjekty podle Obchodního zákoníku? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Třicetidenní lhůta je dána ze zákona o ochraně spotřebitele, tím obchodní subjekt není.
Pro obchodní smlouvy - tedy nároky z vad - není dána lhůta k vyřízení reklamace. Nicméně platí, že pokud nebyla vada považována za podstatné porušení smlouvy (§ 345 odst. 2 obchodního zákoníku), má se za to, že se jedná o nepodstatné porušení smlouvy a tedy má kupující nárok na dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. K odstranění vad je kupující povinen prodávajícímu poskytnout přiměřenou lhůtu. V řádně uzavřených obchodních smlouvách je nutné tyto podmínky specifikovat, jinak vznikají spory o tom, co je pro který výrobek a jeho opravu přiměřená lhůta.
v tomto případě se tedy doporučuji dohodnout s prodávajícím na lhůtě k odstranění vad a pokud je nebude možné odstranit, tak na vrácení kupní ceny. Pokud s prodávajícím dohoda nebude možná, stanovte mu přiměřenou lhůtu k odstranění vady (přiměřenost lhůty nezávisí na době, která uběhla od uplatnění reklamace k okamžiku stanovení lhůty) ve smyslu § 437 obchodního zákoníku a doufejte, že spor o "přiměřenost" lhůty nevznikne.


RŮZNÉ-STAVBA
- Je majitel pozemku povinen strpět výkop kvůli vodovodní přípojce souseda?
- Mohu odmítnout výkop a připojení k vodovodu svého souseda na svém pozemku
- Je možné zakázat výkopové práce na svém pozemku - připojení k vodovodu, plynovodu
- Mohu odmítnout vstup na soukromý pozemek pokud se chce soused připojit na vodovod?
- Mohu zakázat výkop na mém pozemku - připojení souseda na vodovod, plynovod


Na soukromém pozemku uprostřed zahrady je umístěný hydrant a končí zde u hydrantu veřejný vodovod. Je majitel pozemku (zahrady) povinen si nechat rozkopat zahradu, když se chce na vodovod napojit další soused? To znamená, že částí zahrady by se vedlo-prodlužovalo nové vodovodní potrubí. Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se obrátit primárně na stavební a vodoprávní úřad, protože se jedná o poměrně nestandardní situaci. Odpověď vyžaduje poměrně detailní znalost skutkových okolností.
Vlastníkem vodovodu může být obec, v horším případě stát. Majitel zahrady není povinen strpět zásahy do zahrady. Mohlo by tomu tak být pouze v případě, že bych již věcné břemeno související s touto sítí měl s vlastníkem vodovodu vytvořené. V takovém případě existuje možnost vzniku (resp. rozšíření) věcného břemena rozhodnutím správního orgánu.
Lze doporučit, abyste se se sousedem pokusili o dohodu, protože v krajním případě by také mohlo dojít k situaci, že abyste se mohli k vodovodu připojit, muselo by dojít k přeložce vodovodu zcela mimo sousedům pozemek. Soudní rozhodnutí nemůže dát vznik věcnému břemenu.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může být předseda či člen předsednictva občanského sdružení cizinec bez trvalého pobytu na území ČR?
- Může být cizinec bez trvalého pobytu v ČR členem předsednictva OS?
- Omezení kandidatury předsednictva OS volebním řádem
- Může volební řád zakázat některým osobám stát se předsedou občanského sdružení?
- Je možná korespondenční formoa volba předsedy občanského sdružení?
- Může být předsedou občanského sdružení jen člen jedné rodiny?


1. Může v předsednictvu občanského sdružení vzniklého v ČR být cizí státní příslušník, který nemá v ČR trvalý pobyt?
2. Pokud je v obč.sdružení několik příslušníků jedné rodiny, může být ve volebním řádu požadavek, že kandidovat do předsednictva může jen jeden z rodiny? Může se jednat o omezování osobních práv?
3. Je možné provést volby do předsednictva korespondenčně,když v ČR toto není uzákoněno? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
1/ Předsednictví cizince:
Ano, v předsednictvu občanského sdružení může zasedat i cizinec bez trvalého pobytu v ČR. Zákon o sdružování občanů sice hovoří pouze o občanech, právo na svobodné sdružování je však Listinou základních práv a svobod přiznáno v čl. 20/1 každému (tedy i cizinci). Ve spojení s čl. 42 Listiny základních práv a svobod pak nemůže být pochyb o tom, že jakákoli aktivita cizinců v občanských sdruženích (tedy i účast a eventuální předsednictví) je výkonem jejich základních práv a svobod.
2/ Kandidatura jediného člena rodiny:
Domnívám se, že klauzule volebního řádu, povolující kandidaturu do předsednictva občanského sdružení pouze jednomu členu rodiny by byla v zásadním rozporu s čl. 3/1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje základní práva a svobody (tedy i právo se svobodně sdružovat, resp. kandidovat do předsednictva občanského sdružení) všem a to mimo jiné bez rozdílu rodu nebo jiného postavení. Toto ustanovení volebního řádu občanského sdružení je proto dle mého názoru nutné považovat za neplatné (čehož se lze domoci i soudní cestou).
3/ Korespondenční volby:
Domnívám se, že volby do předsednictva občanského sdružení mohou být realizovány i korespondenční formou. V této souvislosti není podstatné, že tento způsob voleb není v ČR „uzákoněn“, ale že korespondenční volby nejsou v případě občanských sdružení výslovně zakázány (jedná se tedy o typický příklad aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“). Korespondenční volby představují rovněž v případě mnoha občanských sdružení běžnou praxi.


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Kdo odpovídá za škodu způsobenou nezletilým?
- Škoda způsobená nezletilým - kdy rodiče za škodu neodpovídají?
- Kdy neodpovídají rodiče za škodu způsobenou nezletilým dítětem?
- Kdo platí škodu způsobenou dítětem, pokud jsou rodiče rozvodení
- Rozvedení rodiče a vliv odpovědnost za škodu způsobenou dítětem
- Odpovědnost otčíma, macechy za škodu způsobenou dítětem partnera


Moje přítelkyně Pavla se kterou žiji a mám s ní dvě malé děti má z prvního manželství 16letého syna Zbyňka, který též bydlí s námi.Ten s partou kamarádu vnikl do skladiště jednoho závodu a způsobil škodu za 100.000 Kč. Teď ho vyšetřuje kriminálka. Chci se zeptat, zda pro Pavlu jako zákoného zástupce a matku Zbyňka vyplývá škodu uhradit nebo zda, když už je Zbyněk trestně odpovědný, je odpovědnost za škodu jen na něm. Bude se na úhradě škody podílet i druhý rodič (otec Zbyňka)? Děkuji, Karel


ODPOVĚĎ:
Trestní odpovědnost syna Vaší přítelkyně nemá na jeho občanskoprávní odpovědnost za způsobenou škodu žádný vliv.
Dle § 422/1 Občanského zákoníku může za způsobenou škodu odpovídat:
a/ sám nezletilý, a to pouze je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V daném případě je tak nutné posoudit osobnost nezletilého, tzn. zhodnotit míru jeho rozumové vyspělosti (zda je schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a uvědomit si jeho důsledky) a posoudit, zda je nezletilý schopen rozhodovat svou vlastní vůlí (zda bude jednat určitým způsobem nebo od určitého jednání upustí).
Obě podmínky (rozumová i volní stránka osobnosti nezletilého) musí být pro učinění závěru o jeho zavinění splněny současně. V případě, že nezletilému škůdci je již 16 let, bude dle mého názoru jeho odpovědnost za způsobenou škodu založena.
b/ nezletilý společně a nerozdílně s osobou, která je povinna vykonávat nad ním dohled (nejčastěji se jedná o zákonné zástupce). Nejvyšší soud zastává dlouhodobě stanovisko, že náležitý dohled rodičů nad nezletilým neznamená pouze bezprostřední zabránění či zákaz určitého škodlivého jednání, ale i celkový přístup rodičů k dosavadní výchově nezletilého a jejich výchovné působení k tomu, aby závadné jevy v jeho chováni byly odstraněny, tzn. že tento pojem nezahrnuje pouze přímý osobní dozor, ale též zájem o chování nezletilého, přehled o jeho činnostech a o trávení volného času, popř. zjištění o dosavadních výchovných opatřeních vůči nezletilému, který se již dříve dopustil závadného chování, a o tom, jak se účinky těchto opatření projevily v jeho dalším chování.
Bez znalosti podrobných výchovně-rodinných poměrů v rodině nezletilého škůdce není samozřejmě možné učinit definitivní závěr o založení odpovědnosti Vaší přítelkyně za způsobenou škodu z titulu zanedbání náležitého dohledu.
Nelze rovněž vyloučit, že za způsobenou škodu může odpovídat i otec syna Vaší přítelkyně (nebyl-li zbaven rodičovské zodpovědnosti), v tomto kontextu by však bylo opět nutné znát podrobněji všechny okolnosti výchovných vztahů ve Vaší rodině.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že jako osoba povinná vykonávat nad nezletilým škůdcem dohled byste mohl být hodnocen i Vy (tj. analogicky dle § 33 zákona o rodině).
c/ pouze osoba, která je povinna vykonávat nad nezletilým dohled. Toto odpovědnostní schéma připadá v úvahu, pokud rodiče nezletilého, popř. jiné odpovědné osoby, zanedbali náležitý dohled (viz bod b/) a nezletilý zároveň za škodu neodpovídá (nesplňuje-li tedy všechny podmínky dle bodu a/).
d/ nikdo. Tato varianta přichází v úvahu, pokud by se rodičům nezletilého, popř. jiným odpovědným osobám, podařilo prokázat, že náležitý dohled nezanedbali a nezletilý zároveň za způsobenou škodu neodpovídal.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 438 Občanského zákoníku způsobí-li škodu více škůdců (tzn. i nezletilých), odpovídají za ni společně a nerozdílně, přičemž v odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle míry své účasti na způsobení škody.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí pronajímatel na žádost nájemníka naistalovat vodoměr?
- Instalace vodoměru v nájemním bytě na žádost nájemníka
- Může nájemce bytu požadovat instalaci vodoměru v pronajatém bytě?
- Může nájemník nainstalovat vodoměr v pronajatém bytě?
- Může mít nájemník vlastní smlouvu s vodárnou?
- Může nájemník pronajatého bytu uzavřít smlouvu s vodárnou?
- Žaloba na instalaci vodoměru v nájemním bytě


Bydlím v obecním bytě s dalšími čtyřmi rodinami a máme společný vodoměr. Z důvodů stáří bytu a starých rozvodů,žádala jsem ozavedení svého vodoměru na své náklady, který mi byl zamítnut,je možné si zařídit svůj a udělat smlouvu s vodárnami bez souhlasu starosty,voda se ročně rozpočítává na osoby a mi platíme tisícové položky za vodu kterou jsme nespotřebovali, ostatní nájemníci nejsou ochotni souhlasit s vodoměry.
Je to bytový dům obývaný 5 rodinami s jedním vodoměrem,při vyůčtování se počet kubíků rozpočítá na osobu,krát počtem lidí v domácnosti.Pro přehled jsem zjištovala a tolik co s přítelem zaplatíme za rok,zaplatí pětičlená rodina a protože ceny vody ještě porostou a v září čekáme miminko,chtěla bych vědět co se dá podniknou.
Děkuji Petra

ODPOVĚĎ:
Dle § 686/1 Občanského zákoníku by měl být způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (tj. i náklady na dodávky teplé a studené vody) zakotven přímo v nájemní smlouvě. V případě, že Vámi podepsaná nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o instalaci poměrového vodoměru (pro Vámi najímaný byt) na Vaši žádost, nejste oprávněna nechat tento vodoměr instalovat na základě vlastní dohody s dodavatelem teplé a studené vody. Jedinou možností tak zůstává dohoda (ideálně ve formě písemného dodatku k nájemní smlouvě) s pronajímatelem.
Shora uvedený závěr je potvrzen rovněž zněním § 17/8 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož je k osazení vnitřního vodovodu vlastním podružným vodoměrem (např. pro byt, ubytovnu, prodejnu, výrobnu, pronajaté prostory) oprávněn pouze odběratel (a to na vlastní náklady), přičemž za odběratele může být ve Vašem případě považován pouze vlastník bytového domu, tj. pronajímatel (§ 2/5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Otázkou povinné instalace poměrového vodoměru pronajímatelem na žádost nájemce se zabýval rovněž Nejvyšší soud, přičemž v usnesení sp. zn. 26 Cdo 79/2005, ze dne 14. 3. 2006, dospěl k závěru, že povinnost pronajímatele provést na žádost nájemce instalaci měřidel na dodávku teplé a studené vody z žádné právní normy nevyplývá. Jelikož takováto povinnost není stanovena zákonem, pak - pokud nevyplývá ani z dohody mezi účastníky nájemního vztahu - nemůže se žádný z účastníků tohoto závazkového vztahu úspěšně domáhat uložení takovéto povinnosti soudem. Toto usnesení je dostupné např. zde:
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=81&id_article=240325&search=1&csum=b8be1827
V současné době Vám proto nezbývá, než se pokusit dohodnout s pronajímatelem na instalaci poměrového vodoměru na vodovodu Vámi obývaného bytu, popř. se pokusit tento případ (zajisté ne ojedinělý) určitým způsobem zviditelnit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Prodej bytového domu - musí nájemníci podepsat nové nájemní smlouvy?
- Je nutné podepsat novou nájemní smlouvu pokud se změní majitel bytu
- Změna majitele bytového domu a nutnost podepsání nové nájemní smlouvy
- Může nový majitel bytového domu vypovědět nájemní smlouvy na neurčito?
- Prodej bytového domu s nájemníky a nová nájemní smlouva
- Změna majitele bytového domu a zvýšení nájemného
- Změna majitele bytu a vliv na výši nájemného


19.7.2012 jsme od MÚ dostali oznámení o prodeji našeho domu (12 bytových jednotek). Nový majitel zapsán na katastru 24.7. 2012 a od 1.srpna 2012 zvýšil nájem o 100%, smlouva na 1 rok. MÚ nás údajně prodal i s nájemními smlouvami, které však byly na dobu neurčitou. Souhlasíme s adekvátním navýšením nájmu, ale máme podepisovat novou smlouvu? A o kolik může zvýšit nájem? Bydlíme v oblasti Semily. Vybavení bytu (kuchyňská linka, bojler, Gamaty) je staré 30-35 let. Byty jsou o velikosti 38-55 m2. Na co si máme dávat především pozor. Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
Dle § 680/2 Občanského zákoníku dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci (zde bytového domu), vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele. Nový vlastník bytového domu se tedy s účinností od 25. 7. 2012 stal Vaším pronajímatelem, tzn. že „prodej domu i s nájemci“ naprosto odpovídá platné právní úpravě.
V současné situaci Vás nový pronajímatel nemůže v žádném případě nutit k uzavření nové nájemní smlouvy, dosavadní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti (včetně výše nájemného a veškerých dalších smluvních ujednání). Namístě by bylo pouze uzavření dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám, v němž by došlo (v záhlaví smlouvy) k nahrazení údajů o „starém“ pronajímateli údaji o pronajímateli novém.
Ke změně výše nájemného může dle § 696 Občanského zákoníku dojít pouze dohodou nájemce a pronajímatele. Nebudete-li ochotni se s pronajímatelem na výši nájemného dohodnout a nebudete-li reagovat ani na jeho písemnou výzvu, může se pronajímatel obrátit na soud s požadavkem na určení nájemného, jehož výše je v daném místě a čase obvyklá (nepřiměřeného zvýšení nájemného se tedy nemusíte obávat). Stejný mechanismus lze samozřejmě použít, bude-li se nájemce domáhat snížení nájemného.
Co se týče dalších navrhovaných změn nájemních smluv, lze Vám doporučit maximální obezřetnost. Není samozřejmě důvod, proč byste měli přistupovat na zkrácení doby nájmu na dobu určitou, pro poskytnutí podrobnější rady by však bylo zapotřebí seznámit se se zněním dosavadní nájemní smlouvy a pronajímatelem navrhovaných změn.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Povinnosti fyzické osoby dle zákona o požární ochraně?
- Může být nábytek na chodbě kvůli možnosti požáru?
- Požární ochrana a umístění nábytku na chodbě bytového domu
- Zákon o požární ochraně a umístění nábytku (botníku) na chodbě bytového domu

- Pokuta za umístění věcí a nábytku na chodbě - hrozba požáru

Bydlíme v třípatrové bytovém domě, který je v osobním vlastnictví. Ze 185 cm šíře chodby před vchodem do našeho bytu zabírá 30 cm malý nízký botník. Tento týden procházel dům s předsedou společenství nějaký zástupce hasičů a tvrdil, že v chodbě nemůže ani takto malý botník být. Že zákon nebo nějaký předpis nařizuje, aby chodby v bytových domech byly naprosto prázné. Zřejmě z důvodu úniku při požáru, ale naše chodba je stále tak široká, že tam projde několik lidí vedle sebe. Chci se zeptat, zda je tomu tak a o jaký jde zákon či předpis? Co se stane, když botník, na který jsme zvyklí, neodstraníme. Hrozí nám nějaké sankce? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Dle § 1/2 zákona o požární ochraně je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Dle § 17/1 písm. f) zákona o požární ochraně je pak fyzická osoba povinna vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Dle mého názoru je pak možné tuto povinnost, byť není zákonem doslovně specifikována, vztáhnout rovněž na Váš případ. Při porušení shora uvedené povinnosti se může fyzická osoba dopustit přestupku dle § 78/1 písm. m) zákona o požární ochraně, za který jí může být uložena pokuta do výše 25.000,- Kč.
Výslovná povinnost udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, je pak stanovena právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v § 11/3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí student VOŠ uhradit školné pokud studuje jen část semestru?
- Postup ukončení studia na vyšší odborné škole (VOŠ)
- Co je to, co znamená fikce zanechání studiua


V září jsem nastoupila do Vyšší odborné školy. Ve škole jsem byla pouze týden. Školné na této škole činí za semestr 1500 Kč. Během září jsem se rozmyslela a potřebuji ukončit studium. Bylo mi však řečeno že školné musím zaplatit, jinak bude vymáháno soudně. Mají na to právo? Mám právo zůstat studentem do konce semestru, když jsem to zaplatila? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě lze dát VOŠ za pravdu, pokud jste nastoupila studium, jste povinna uhradit škole úplatu za vzdělávání (tedy tzv. školné) dle § 123 školského zákona, a to bez ohledu na délku studia.
Pokud jste dosud VOŠ písemně nesdělila, že ukončujete studium (§ 98/1 školského zákona), lze Vám doporučit tak nečinit a ponechat si status studenta co nejdéle, tzn. do doby nástupu fikce zanechání studia dle § 98/2 školského zákona (tato lhůta však s největší pravděpodobností do konce semestru nevystačí).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Maximální délka pracovní směny (pracovní doby)
- Může si domluvit zaměstnavatel se zaměstnancem směny delší než 12 hodin?
- Může zaměstnanec pracovat déle než 12 hodin, pokud s tím souhlasí?


Pracuji jako strážná, chtěli bychom dělat delší směny než 12ti hodinové. Je možné odchýlení od §83 Zák. práce na základě §4b a smluvně dohodnout delší směny a jak dlouhé max. Připomínám rozhodnutí Ústavního soudu z 12.3.2008. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel výslovně nevyplývá, jaký konkrétní nález Ústavního soudu máte na mysli, předpokládám však, že se jedná o rozhodnutí, dostupné např. zde:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-12-brezna-2008-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-2622006-sb-zakonik-prace-16509.html
S ohledem na skutečnost, že Vámi vzpomínaný § 4b byl do zákoníku práce zařazen s účinností k 1. 1. 2012 (zákonem č. 365/2011 Sb.) a fakt, že shora uvedený nález Ústavního soudu je data staršího, nelze dle mého názoru tento nález na současnou právní úpravu maximální délky pracovní směny dle § 83 zákoníku práce použít, tzn. že není možné se v pracovní smlouvě (byť by s tím souhlasil zaměstnanec i zaměstnavatel) dohodnout na delších pracovních směnách.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že § 4b/1 zákoníku práce umožňuje odchýlení od ustanovení zákoníku práce, jestliže:
a/ to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo
b/ z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit.
Je-li pak v § 83 zákoníku práce stanoveno, že „délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin“, je nutné považovat tuto formulaci za výslovný zákaz (ad a/), od kterého tudíž není možné se smluvně odchýlit.
Pro potvrzení shora uvedeného uvádím níže příslušnou pasáž z důvodové zprávy k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým byl § 4b do zákoníku práce zakotven:
„... Zákoník práce v § 4b odst. 1 nebude dovolovat odchylnou úpravu práv a povinností, pokud to výslovně zakazuje, nebo z povahy jeho ustanovení nebude vyplývat, že odchýlení není možné ... Zákonný zákaz bude v zákoníku práce vyjádřen kategorickými, zakazujícími právními normami, to je normami, které svým obsahem výslovně zakazují určité jednání účastníků. Tyto právní normy obsahují zákazový imperativ, reprezentovaný slovními spojeními jako např. "je zakázáno", "zakazuje se" nebo "nesmí se" ...“
Prodloužení pracovních směn je tak ve Vašem případě možné dosáhnout např. prací přesčas, s níž však nemůže být v rozvrhu pracovních směn stabilně počítáno, neboť může být zaměstnanci nařízena pouze výjimečně a v odůvodněných případech (§ 93 zákoníku práce).


RŮZNÉ-STAVBA
- Která ČSN řeší odvětrávání garáží?
- Jak musí být zajištěno odvětrávání garáže pro úspěšnou kolaudaci?
- Kolaudace rodinného domu a odvětrávání garáže
- Česká státní norma ČSN o odvětrávání garáže (garáží)


Je pro kolaudaci rodinný dům s garáží. Je nutné zajistit, odvětrávání garáže? V garáži jsou kromě vrat a dveří také dvě okna. Pokud ano, jaké jsou možnosti odvětrávání a která norma toto specifikuje. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Problematice odvětrávání garáží se věnuje ČSN 73 60 58, dle níž musí být jednotlivé, řadové a hromadné garáže odvětrány každá zvlášť, a to buď přirozeně nebo nuceně. Pro přirozené odvětrání je nezbytné opatřit garáž volným neuzavíratelným otvorem (o stanovené velikosti), přičemž tímto otvorem nemohou být okna či dveře.
Umístění a velikost větracích otvorů by měla být vyřešena v projektu stavby, přičemž soulad projektu se skutečným provedením stavby bude předmětem kolaudace garáže. Pro získání bližších informací (či nahlédnutí do příslušné ČSN) Vám doporučuji kontaktovat projektanta či místně příslušný stavební úřad.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Může muž, otec dostat dítě, děti do své péče?
- Kdy svěří soud dítě, děti do péče otce?


Za jakých podmínek mohu dostat děti do své péče když jsem muž. A je to vůbec možné když všude vidím děti v matčině péči? Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, že je možné získat dítě do vlastní nebo alespoň střídavé péče, i když české soudy ve většině případů svěřují děti do péče matek. Na svěření dětí do vlastní péče máte šanci tehdy, pokud s tím bude sama matka souhlasit, nebo pokud se ukáže, že jste výchovně způsobilejší než matka nebo že matka není schopná děti zabezpečit a řádně se o ně starat.

Ale ani střídavá péče není k zahození. Důležitým předpokaldem pro ni ale je, že jste s matkou dětí schopní se alespoň na zákaldních věcech dohodnout. Také záleží na věku dětí a třeba na tom jak daleko byste s matkou od sebe bydleli - střídání škol a školek není moc vhodné.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Matka vzala děti a odjela, co může otec dělat?
- Matka unesla děti k dědečkovi a babičce v ČR - postup otce
- Únos dětí matkou k prarodičům v ČR - jak má otec dětí postupovat?
- Únos, odvezení dětí bez souhlasu s otcem a návrh na předběžné opatření k soudu
- Předběžné opatření při únosu, odvezení matkou dětí k prarodičům v ČR


Žena bez varování vzala děti a odjela k dědečkovi 200 km daleko. Nechce se vrátit jak se mohu bránit? Děkuji, Čestmír

ODPOVĚĎ:
Pokud děti nejsou svěřeny do Vaší výhradní péče, máte oba dva na děti stejné právo a Vaše žena tedy klidně může udělat to, co udělala. Stejně tak to můžete udělat i Vy - přijet za ženou a odvézt děti třeba k sobě. Ale tento postup opravdu nedoporučuji - viděla jsem několik dětí, které takovéto - třeba i opakované - odvozy jedním i druhým rodičem zažili a nejvíc to odskákaly právě ty děti.
Nicméně máte právo na styk s dětmi - máte právo děti kdykoliv vidět. Pokud Vám žena bude ve styku s dětmi bránit, obraťte se na soud s návrhem na tzv. předběžné opatření, ve kterém navrhnete rozsah styku s dětmi. Pokud chcete děti do vlastní péče - soudím tak z Vašeho druhého dotazu - můžete samozřejmě podat také předběžné opatření na svěření dětí do vlastní péče - ale zde musí být pro svěření pádný důvod - například ohrožení zdraví či života dítěte.
(na dotaz odpověděla sociální pracovnice)


RODINA-STYK
- Může si otec brát na víkend malá osmiměsíční dvojčata?
- Matka znemožňuje styk otci s několikamasíčním dítětem, dětmi - postup otce


Chtěla bych se zeptat jestli si přítel může brát na víkendy své 8 měsíční dvojčata? Normálně už jí, nekojí je máma, takže by už mohl ne? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Nejlepší je zkusit se samozřejmě s matkou dětí dohodnout. Pokud dohoda není možná, pak o situaci informovat příslušný OSPOD - mohou si matku pozvat a promluvit s ní. Jestliže matka bude Vašemu příteli styk s dětmi stále znemožňovat (na což nemá právo), potom už jen podat návrh na tzv. předběžné opatření ohledně styku s dětmi k okresnímu soudu v místě bydliště dětí.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo posílá nemocenskou u neschopenky po ukončení výpovědní doby?
- Nárok na nemocenské dávky v době po ukončení pracovního poměru
- Nástup na nemocenskou těsně po ukončení pracovního poměru
PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Neschopenka po ukončení pracovního poměru a zaevidování na úřadu práce
- Nevýhody neschopenky, nemocenské po ukončení pracovního poměru


Mám dvouměsíční výpovědní dobu a ihned po jejím uplynutí nastoupím na neschopenku. Bude mi ještě začátek neschopenky platit bývalý zaměstnavatel, i když už vlastně nejsem jeho zaměstnanec? Děkuji, Dominika

ODPOVĚĎ:
S nárokem na nemocenskou po ukončení pracovního poměru je to takto: Pokud nastoupíte na nemocenskou do 7 kalendářních dní po ukončení zaměstnání, nárok na nemocenskou Vám vzniká. Má to ale háček: první tři dny jste doma zadarmo - i v případě, že byste byla stále zaměstnaná. Od 4. do 21. dne nemoci by Vám při zaměstnání vyplácel náhradu mzdy zaměstnavatel. Jenže po skončení zaměstnání Vám zaměstnavatel už nic neplatí. Takže první tři týdny jste doma zadarmo. Během nemocenské se navíc nemůžete evidovat na úřadě práce a nikdo za Vás tudíž neplatí zdravotní pojištění, takže si ho ty první tři týdny musíte platit sama. Zdravotní pojištění za Vás stát začne hradit až tehdy, když Vám vznikne nárok na nemocenskou - tedy od 22. dne nemoci, kdy Vám nemocenskou začne vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Takže nastupovat na nemocenskou po ukončení pracovního poměru je finančně poměrně nevýhodné.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nestejná životní úroveň a výživné pro nerozvedenou manželku
- Právo na stejnou životní úroveň a dorovnání výživným na nerozvedenou manželku
- Vzor - žaloba o výživné pro nerozvedenou matku nezletilého dítěte
- Vzor - návrh na stanovení výživného pro nerozvedenou manželku


S manželem nejsme rozvedení, cca 3 roky naše manželství nefunguje. Vlastníme rodinný dům, který jsme spolu postavili. Děti s námi nežijí. Před 3 lety jsem dmítla manžela nadále "poslouchat". Důsledek: ukončil společné hospodaření, každý žije" za své". Cca před 1,5 rokem si našel milenku, občas se ukáže doma. Každý měsíc mi vyčíslí kolik peněz mu mám platit na náklady na bydlení (40% ze všeho), on mi nic nedává. Navíc splácím úvěr na naše auto, sekačku, hradím náklady na péči o psa a kočku (krmení, veterinární péče). S rostoucími životními náklady se dostávám do existenčních problémů - chybí mi peníze na lékaře, léky, oblečení, koníčky, záliby, dovolenou. Do zaměstnání dojíždím autem - benzín je drahý. Manel má 3x-4x vyšší měsíční příjem než já.
Životní úroveň manželů má být defacto stejná, ale jeho a moje není životní úroveň urečitě stejná. Bavím se o § 91, odst. 1 a 2 Zákona o rodině. Musím si půjčovat, dostávám se do finančních problémů. Mohu uspět se žalobou o stanovení výživného pro nerozvedenou manželku? Odkládala jsem ji, myslím na zlepšení vztahu. Vzhledem k mé situaci a manželově chování ji chci podat. Ve vzorech žalob jsem nenašla potřebný vzor. Můžete mi prosím pomoci při jejím sepsání a poradit,jak a kde ji podat? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Pokud je manželova životní úroveň výrazně vyšší než Vaše, můžete žalobu o určení výživného pro nerozvedenou manželku podat. V žalobě uveďte okolnosti, na základě kterých se domníváte, že by Vám měl manžel výživné platit, uveďte, jaké máte výdaje, potřeby, jaké jsou Vaše příjmy a za jakého důvodu nemáte možnost si své příjmy zvýšit. Uveďte samozřejmě také to, jaké jsou příjmy a životní úroveň Vašeho manžela. Dále navrhněte, jakou výši výživného Vám má soud přiznat a od jaké doby - výživné lze přiznat nejdříve ode dne podání žaloby. Součástí žaloby může být návrh na předběžné opatření ohledně určení výživného, o kterém soud rozhoduje do jedno týdne. Pokud je Váš příjme nízký, můžete požádat o přidělení advokáta ex offo, který by Vás zastupoval bezplatně a pomohl by Vám se sepsáním žaloby. Žalobu o výživné podejte u okresního soudu v místě trvalého bydliště Vašeho manžela.
Vzory takovéto žaloby na stanovení výživného pro nerozvedenou ženu najdete na internetu, například zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/zaloba-o-vyzivne-pro-nerozvedenou-matku-nezletileho-ditete-vzor-ke-stazeni-online-zdarma


RODINA-STYK S DĚTMI
- Odvolání proti rozhodnutí soudu o úpravě styku (setkávání) s dítětem, dětmi
- Sociální parcovnice nedoporučila rozšíření styku s dítětem - jak zjistit důvod?
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Může si dělat rodič kopie ze spisu ze sociálky (OSPOD)?
- Je možné náhlížet a dělat kopie ze spisu sociálky (OSPOD)?


Byl jsem teď u soudu, zažádal jsem o střídavou péči na dítě. Současně podala i bývalá manželka úpravu styku s dítětem. Předtím sem si dítě brával kdykoliv, jelikož jsme neměli stanoveno soudem kdy si jí můžu brávat. Než začal soud, soudkyně hned vyhověla matce a určila mi vídat dceru jen o víkendech, jak si to matka přála. Mé žadosti o střídaou péči zamítla s tím, že se řídila posudkem sociálky která nedopororučovala střídavou péči aniž by uvedla důvod, proč ji nedoporučuje.
Dále pak sociálka navrhla rozšířit styk dítěte s otcem, soudkyně to nebrala v úvahu. Určila mi vídat dcerku jen 3x za měsíc a to o víkendech. Dcerka se mě ptá, proč si ji už tak často neberu a jestli ji už nemám rád.
Malé se věnuju od narození brával jsem si jí každý víkend, i někdy na týden, kdy matka třeba byla v nemocnici. Platím sice alimenty, 2x jsem nezaplatil v plné výši kvůli neschopence. Matka mi hned dala exekuci do práce. Matka se mi mstí a uvadí lži. Hází na mě špínu, abych malou nedostal. Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Pokud s rozhodnutím soudu ohledně střídavé péče a frekvence styku s Vaší dcerou nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat. Odvolací řízení ale bývá zdlouhavé, proto zpravidla bývá rychlejší podat k soudu nový návrh. Bez podpory sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), ale pravděpodobně neuspějete.
Doporučuji tedy navštívit příslušnou sociální pracovnici a zeptat se jí na důvod, proč nedoporučuje střídavou péči. Sám můžete uvést Vaše argumenty pro střídavou péči nebo alespoň rozšíření styku s dcerou.
Trvejte na tom aby byla Vaše výpověď na OSPOD zaprotokolována a založena do spisu. Do spisu máte práv nahlížet a pořizovat si z něj kopie. Co se týče výživného, to jste povinen platit včas a ve stanovené výši. V případě, že k tomu nedojde, má Vaše bývalá manželka právo výživné vymáhat - například prostřednictvím exekuce.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdy má nárok na starobní důchod pracovník azbestocementové továrny?
- Snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod zákon č. 155/1995
- Důchodový věk u některých specifických zaměstnání - zákon č. 155/1995
- Kdy jde horník do starobního důchodu - zákon č. 155/1995 Sb.
- Horník, horníci a věk odchodu do starobního důchodu - zákon č. 155/1995


Kdy mám nárok na starobní důchod, pokud jsem pracoval v I. pracovní kategorii - 02 144 12 1B 25-3-02 - strojník v azbestocementové výrobě. Odpracoval jsem 5598 dnů v této kategorii. Splňuji tímto podmínku odpracování 15-ti let a dle mých informací mám nárok na odchod do důchodu v 59 letech, v případě, že je tato informace správná, prosím, o uvedení zákona, který toto umožňuje. OSSZ tvrdí, že zvýhodnění této pracovní kategorie pro snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod již neplatí. Prosím o vyjádření k tomuto problému spolu s uvedením zákona, který tuto výhodu případně ruší. Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Rozdělení zaměstnání do pracovních kategorií pro účely důchodového zabezpečení sice bylo zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb., ale zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění zakotvuje zachování nároků na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. 1. 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo I. (II.) kategorii funkcí, a to až do 31. 12. 2018.
Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk. Informace o stanovení věkové hranice u pojištěnců zařazených do I. pracovní kategorie je uvedena také na webu České správy sociálního zabezpečení zde:
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm (pod tabulkou u písmene b) v sekci Důchodový věk).
Nižší důchodový věk mají někteří horníci podle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o poskytování starobního důchodu některým horníkům. Nárok na něj mají horníci, kteří byli zaměstnáni nejméně 25 roků, vykonávali vybraná zaměstnání v hornictví v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí, byli zaměstnáni v těchto vybraných zaměstnáních nejméně 15 roků, dosáhli nejvyšší přípustné expozice, výkon takového zaměstnání skončil do 31. 12. 1992 a dosáhli věku 50 let nejpozději do 31. 12. 2005. Pokud splňujete uvedené podmínky, vznikne Vám nárok na odchod do důchodu v 59 letech.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je zaměstnanec povinen informovat zaměstnavatele o sňatku, svatbě?
- Je možná sankce, trest za nastoupení na rizikové těhotenství u zaměsnankyně?
- Může dát zaměstnvatel zaměstnanci trest že nastoupil na neschopenku?
- Rizikové těhotenství a neschopenka - je možný postih od zaměstnavatele?
- Do kdy musí zaměstnankyně oznámit zaměstnavateli, že je těhotná?
- Do kdy musí zaměstnankyně oznámit těhotenství nadřízenému, zaměstnavateli?
- Musí zaměstnanec informovat o zdravotní operaci zaměstnavatele?


Pracuji osmým rokem jako administrativní pracovnice s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Ráda bych se zpetala, pokud se chci vdát (podotýkám, že příprava svatby apod. nijak nenaruší můj pracovní poměr - speciální volno apod.), zda-li jsem povinna informovat svého zaměstnavatele předem? Pokud nejsem povinna informovat jej předem, jak dlouho ode dne oddání jej musím informovat?
Dále bych se ráda zeptala, když otěhotním a můj lékař mi nařídí nemocenskou např: z důvodu rizikového těhotenství, může mně za to čekat od zaměstnavatele nějaký postih, trest či sankce, že nestihl přijmout a zaučit za mně náhradu? V případě, že mi lekář nemocenskou nenařídí a do nástupu na mateřskou budu pokračovat v zaměstnání , kdy nejpozději musím svému zaměstnavateli oznámit, že jsem těhotná? Můžu např. až ve 4 nebo 5 měsíci? Jsem povinna informovat svého zaměstnavatele o tom, že jsem během 8let které pracuji ve firmě prodělala nějakou operaci a čeho? Moc děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Jestliže nebudete po zaměstnavateli požadovat poskytnutí volna, postačí, pokud mu vše oznámíte až po svatbě. Změna Vašeho příjmení se promítne do pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva apod.) a zaměstnavatel ji musí oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), případně dalším institucím.
Zaměstnavatel Vás rozhodně nemůže nijak postihnout za to, že za Vás nestihl před Vaším odchodem na nemocenskou najít náhradu. Žádná zákonná lhůta na to, kdy těhotenství zaměstnavateli oznámit, neexistuje - klidně tak můžete učinit až během čtvrtého či pátého měsíce těhotenství.
Pokud jste v souvislosti s operací nebyla na neschopence (což by zaměstnavatel věděl) a prodělaná operace či její následky neměly žádný vliv na Vaši schopnost vykonávat požadovanou práci, pak zaměstnavatele o operaci informovat nemusíte.


RODINA-PÉČE O DÍTĚ
- Do kolika dní soud rozhodne při předběžném opatření o svěření dítěte do péče
- Předběžné opatření svěření dítěte do péče - lhůta na vyřízení soudem
- Může podat návrh na svěření dítěte současně matka i otec dítěte?
- Otec cizinec zažádal svěření dítěte do péče, co má dělat matka?
- Podmínky pro schválení předběžného opatření o svěření dítěte do péče
- Svěření dítete do péče matky předběžným opatřením soudu
- OSPOD a sepsání předběžného opatřetření o svěření dítěte matce


Dcera je kojící matka, která nyní bydlí v ČR u rodičů. Otec jejího dítěte z Irska požádal o opatrovnictví, které mu dcera nechce povolit. Bojí se o sebe i dítě. Otec je alkoholik, hrubý a ulhaný. Posílal dceru do blázince, vyhrožoval jí, že příjde o dítě a nikdy se už nepodívá do ČR. Otec je nemanžel a nepartner, jen uveden v irském certifikátu o narození.
Podle irského zákona nemá v tuto chvíli žádná práva na dítě. V ČR byla na otce podána žaloba za jeho chování a zároveň žádost o vystavení rodného listu pro dítě jen s jedním jménem rodiče - matky. Zatím má dítě dočasný rodný list RL.
Otec je vychytralý - do telefonu je zlý a lže a na druhou stranu posílá SMS a emaily kde je jako spořádaný občan milý, věcný a laskavý.
Obáváme se, že z jeho strany jde jen o manipulaci. Otec dítěte nechce žít s matkou dítěte. Jen chce matku o dítě připravit.
Matka dítěte ráda umožní otci kontakt, ale až po protialkoholní léčbě a vyřešení neshod a událostí z minula viz žaloba matky. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Jestliže si otec již zažádal o svěření dítěte do péče, může stejný postup použít i matka dítěte - i ona si může zažádat o svěření dítěte do péče zde v ČR. Může podat buď klasický návrh na svěření dítěte do péče nebo tzv. předběžné opatření. Jeho výhodou je to, že o něm soudy rozhodují rychle, zpravidla do 7 dní. Předběžné opatření ale bude schváleno jen tehdy, pokud by byl jeho neschválením ohrožen život či zdraví dítěte, hrozil by únos dítěte do zahraničí apod.
Důležité také je, zda bude mít předběžné opatření podporu sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dítěte. Doporučuji, aby matka dítěte zkonzultovala svoji situaci s příslušnou sociální pracovnicí, která jí může pomoci předběžné opatření či návrh na svěření dítěte do péče sepsat. Kromě OSPOD může matka dítěte svou situaci zkonzultovat také s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně - kontakty a další informace najdete na www.umpod.cz.
Jestliže bude přítel podávat k soudu návrh na předběžné opatření, měl by být uveden v rodném listě jako otec. Ale pravděpodobně je, pokud byly prováděny testy DNA. Pokud by v rodném listě uveden nebyl, musel by nejprve podat
návrh na určení otcovství.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může dluh na výživném zaplatit družka, přítelkyně za svého partnera
- Může za otce zaplatit dlužné výživné, alimenty, družka, přítelkyně?
- Neplacení výživného, alimentů - paragrafy a zákony
- Je možné zaplatit výživné, alimenty za jinou osobu?
- Zaplacení alimentů, výživného za jinou osobut - § 101 Zákona o rodině
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Neplacení alimentů a § 193 Trestního zákona odstavec 1 a 2
- Neplacení výživného a § 197 Trestního zákona (účinná lítost)
TRESTNÍ-TRESTY
- Zaplacení dluhu na výživném jinou osobu a vliv na předčasné propuštění z vězení


Můj přítel neplatil alimenty a nenastoupil na veřejně prospěšné práce. Nevyzvedával poštu a nenastoupil do výkonu trestu. Dá se mu nějak pomoci a dluh za něj doplatit? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 193 trestního zákona. Ten říká, že: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta".
Odstavec 2 téhož paragrafu pak uvádí, že: "Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta".
Trestní zákon poté v § 197 dále stanovuje, že: "Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek".
Pokud ale Váš přítel stanovené výživné neplatil a nevykonal ani uložené veřejně prospěšné práce a lhůta pro odvolání již uplynula, bude muset nyní do výkonu trestu nastoupit.
A konecně Zákon o rodině v § 101 stanoví, že: "Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění". Osobou povinnou plnit vyživovací povinnost je tedy Váš přítel jako rodič dítěte, tuto povinnost za něj ale můžete splnit i Vy. Uhrazení dlužného výživného nebude mít sice vliv na stanovenou délku trestu, ale může mít pozitivní vliv na posouzení žádosti o předčasné propuštění.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má potomek nárok na výživné když se po škole nenahlásí na ÚP a nepracuje?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Nárok na náhradu nákladů soudního řízení - ve věci výživné, alimenty
- Kdo platí soudní poplatky a právníky u soudu kvůli výživnému, alimentech


Má dcera ukončila v září 2011 střední školu SŠ (neúspěšným složením maturitních zkoušek). V listopadu 2011 jsem podával návrh na zrušení výživného a to od září 2011. Od ledna 2012 je dcera zaměstnána ve společnosti XXXYYY jako servírka. Od října do prosince 2011 zde pracovala buď brigádně, nebo "na černo" a požaduje ode mně výživné do onoho prosince 2011. Tvrdí, že nebyla výdělečně činná.
Na můj dotaz, zda byla registrována na Úřadu práce ohledně úhrady zdravotního pojištění mi vzkázala přes právní zástupkyni, že nebyla, protože si hledala práci sama. Vzhledem k tomu, že je pro mě neprokazatelné, že si za toto období již vydělávala, mám za to, že byla schopna se od ukončení školy sama živit. Nemá žádné zdravotní komplikace a bydlí v Praze, kde jsou pracovní příležitosti v jejím oboru. V tuto chvíli je asi na soudu, jak rozhodne, přesto prosím o Váš názor. Dále prosím o informaci, zda v tomto případě jsem povinen hradit náklady soudního řízení a jejich výši. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů vůči dětem do doby, než jsou schopné se samy živit. Pokud však dítě po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání, nebo se nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadě práce a nepobírá vlastní příjem, ať už z pracovního poměru, nebo ze sociálního zabezpečení, na výživné již zpravidla nemá nárok. V takovém případě je totiž již považována za osobu, která je schopna sama se živit.
Nemohu předjímat rozhodnutí soudu, ale pokud Vaše dcera nebyla od ukončení studia evidována na úřadu práce ÚP, je pravděpodobné, že by jí soud nemusel nárok na výživné od října do prosince 2011 přiznat.
Co se týče nákladů na soudní řízení, pak základní zásadou, kterou se soudy řídí, je zásada úspěchu ve věci: Účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů protistranou, která v řízení úspěch neměla. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Podmínky nesporného rozvodu
- Postup při nesporném rozvodu manželství (manželů)
- Co musíme splnit aby proběhl nesporný rozvod manželství (manželů)
- Návod na nesporný rozvod manželství (manželů)


Dohodli jsme se s manželem na nesporném rozvodu a rádi bychom vše vyřešili rychle a "bezbolestně." Máme nezletilé dítě (3roky) a rádi bychom je vychovávali společně, případně střídavá péče. Jakým způsobem se v tomto případě postupuje -placení výživného apod. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Jestliže jste s manželem schopni se na všech podstatných věcech dohodnout, může být manželství ukončeno tzv. nesporným rozvodem. Pro nesporný rozvod je zapotřebí splnit následující podmínky:
- manželství trvalo alespoň 1 rok,
- manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a
- k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů.

Soud v takovém případě nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, pokud mu předložíte:
- písemnou smlouvu o vypočítání vzájemných majetkových vztahů (SJM - společné jmění manželů) a
- soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Nejprve tedy musíte s manželem uzavřít dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu - její součástí bude úprava styku i otázka výživného - a nechat si ji schválit soudem. Poté, co se dohodnete také ohledně vypořádání SJM, můžete požádat soud o nesporný rozvod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké dávky má nárok neprovdaná matka dítěte bez partnera, přítele
- Sociální dávky pro neprovdanou matku dítěte bez partnera
- Příjem podmácnosti a vliv na sociální dávky a příspěvky od státu
- Návod jak vypočítat životní minimum domácnosti - online kalkulačka
- Online kalkulačka na výpočet životního minima domácnosti
- Posuzování příjmů rodičů při stanovení výše sociální podpory
- Výhoda nebydlení s otcem dítěte při výpočtu výše sociálních dávek
- Jak dlouhá doba zpátky se posuzuje při výpočtu příspěvku na bydlení, dítě
- Příspěvek na dítě, bydlení a vliv příjmů v minulosti (kolik měsíců)


Rozešla jsem se s přítelem. Máme 13měsíční dceru. Na jaké sociální dávky a přídavky mám jako neprovdaná matka nárok? O výživném od otce dítěte na sebe a na dítě vím. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Kromě výživného na dítě a na Vás jako neprovdanou matku můžete žádat také o některou z dávek státní sociální podpory. Vzhledem k věku Vaší dcery lze předpokládat, že pobíráte alespoň rodičovský příspěvek a to minimálně ve čtyřleté variantě. Podstatný je tzv. příjem Vaší domácnosti - návod, jak spočítat životní minimu domácnosti, najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852 - můžete si zažádat o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně.
Pokud je Váš bývalý přítel uveden v dceřině rodném listu jako její otec, budou jeho příjmy posuzovány společně s Vašimi. Aby byly Vaše příjmy posuzovány odděleně, musela byste dceru získat do vlastní péče nebo alespoň doložit čestné prohlášení, že s bývalým přítelem trvale nežijete a společně nehradíte náklady na své potřeby. Jestliže jste vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště a 30% (v Praze 35%) Vašich příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete si zažádat také o příspěvek na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí, u přídavku na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok.
Pokud by příjmy Vaší domácnosti nedosahovaly ani jejího životního minima, můžete si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny tyto dávky můžete požádat na úřadě práce v místě vašeho bydliště, kde Vám poskytnou potřebné formuláře a další informace.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kontakt na právníka, advokáta věnujícího se rodinnému právu - Praha
- Advokát, právník - výživné, alimenty Praha
- Od kdy má zletilý nezaopatřený potomek nárok na zvýšené výživné?


Na vašem webu jsem vyrozuměl, že dospělý syn 25let, nemá nárok na zpětné výživné. Nárok by byl jen od doby, kdy výživné stanovil soud, což s zatím nestalo. Je to tak prosím? Syn studuje třetí vysokou školu, v minulosti se živil sám.
Prosím je někde paragrafově zapsáno, že nemá právo na zpětný nárok? Vím, že tam, kde již bylo vydáno soudní rozhodnutí, je zpětný nárok 3 roky zpětně vymahatelný, ale v mém případě žádné soudní rozhodnutí vydáno nebylo.
Podporoval jsem syna dlouho a vědomě a sám od sebe, nyní se rozvádím a jeho beru jako dospělého muže. Můžete mi prosím napsat, kde v paragrafech bych tento odkaz našel? Chtěl jsem vás moc požádat ještě o to, zda byste mi mohli doporučit někoho z Vašich kolegů, třeba naznačit kdo z Vás dělá rodinné právo atd. Jsem z Prahy. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Otázku výživného upravují § 85 - 103 zákona o rodině. Podle § 85, odst. 1 trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Nárok na výživné však náleží ze zákona, nevzniká pouze na základě rozhodnutí soudu. To, že neexistuje soudní rozhodnutí stanovující výši výživného tedy neznamená, že vůči synovi žádnou vyživovací povinnost nemáte.

Podle § 98, odst. 1 je u nezletilých dětí možné žádat výživné až tři roky zpětně, v případě zletilého nezaopatřeného dítěte lze výživné přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Právního zástupce se specializací na rodinné právo si můžete najít ve vyhledávači České advokátní komory zde:
http://www.advokatikomora.cz .


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit výživné otec při umístění dítěte do ústavu
- Dítě v ústavu - musí otec dítěte platit výživné, alimenty?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí rodič vrátit příspěvek na automobil pokud dítě umístí do ústavu?
- Vrácení příspěvku na zvláštní pomůcku při umístění dítěte do ústavu


Mám kamarádku, která nyní umístila dítě do ústavu pro těžkou mentální retardaci, Dítě je plně invalidita. Zároveň se rozešla s přítelem, otcem dítěte - uznáno i v rodném listě. Má nárok žádat o alimenty? Státní příspěvky jdou do ústavu, sama přispívá na stravu, oblečení, obutí, platí služby za bydlení.
Kamarádka dostala dotaci na auto pro přepravu mentálně retardovaného dítěte - má jej vrátit nebo jej může využívat na návštěvu lékařů, kteří nejsou v ústavu k dispozici, včetně občasných víkendů v domácnosti nezl. Každá úřednice na soc. dává jiné informace. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
I v případě, že je dítě Vaší kamarádky umístěno v ústavní péči z důvodu mentálního postižení, může Vaše kamarádka žádat po svém bývalém příteli výživné. Pokud se bývalý přítel na péči o dítě finančně nepodílel ani v minulosti, může Vaše kamarádka podle § 98, odst. 1 zákona o rodině žádat výživné na nezletilé dítě až tři roky zpětně. Pokud se Vaše kamarádka s bývalým přítelem na výši výživného nedohodne, může podat návrh (žalobu) o určení výživného k okresnímu soudu v místě bydliště nezletilého dítěte.
Co se týče Vámi zmiňované dotace na auto, podmínkou pro poskytnutí a čerpání příspěvku na zvláštní pomůcku (v tomto případě motorové vozidlo) je skutečnost, že je zdravotně postižená osoba schopna toto vozidlo řídit nebo v něm být převážena a že se osoba tímto vozidlem v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje. Jestliže Vaše kamarádka uvedené podmínky splňuje a opakovaně své dítě automobilem převáží na různá vyšetření, pak nemusí příspěvek vracet.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nesložení maturity, opravný termín a vliv na výživné, alimenty


Platím na syna z prvního manželství výživné. Je mu 19 let. Nyní ukončil studium na střední škole, ale nesložil maturitu, ani nyní na opravný podzimní termín. Další možnost má až na jaře 2013. Původně měl v úmyslu pokračovat na vysoké škole. Nyní bude zřejmě pracovat nebo v evidenci Úřadu práce.
Je mou povinností po tuto dobu na něj stále platit výživné ? Tento školní rok určitě studovat nebude. Pokud by ovšem za rok složil maturitu a pokračoval po roce studiem na vysoké škole, výživné se obnoví? Nebo ho mám platit i během tohoto roku kdy nestuduje? Mám podávat návrh na soud? Nevím jak v tomto případě postupovat. Prosila bych o radu. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Vaše vyživovací povinnost vůči synovi trvá do doby, dokud syn nebude schopen se sám živit. To, zda bude Vaše vyživovací povinnost trvat i po ukončení studia, záleží do značné míry na tom, zda bude syn po ukončení studia finančně zajištěn. Pokud se mu podaří najít práci, díky které si bude moci hradit své potřeby, pak Vaše vyživovací povinnost zaniká. Pokud ale syn skončí na úřadě práce, kde nebude jako absolvent pobírat žádnou finanční podporu, nebude mít z čeho hradit své potřeby a Vaše vyživovací povinnost vůči němu bude trvat. V případě, že bude syn pokračovat v dalším studiu, může být Vaše vyživovací povinnost opět obnovena.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv příspěvku na péči na výši výživného, alimentů
- Je příspěvek na péči považován za příjem nebo ne?
(vliv na výživné, alimenty)

Starám se o postižené dítě a pobírám příspěvek na péči. Manžel má z předchozího vztahu dítě a při zvýšení jeho výživného nám bylo sděleno, že i příspěvek na péči (PnP) se počítá jako příjem naší rodiny pro výpočet výživného. Je to tak a v jaké výši nám může být příspěvek na péči PnP započítáván jako příjem pro výpočet výživného? Kdo chrání práva mých dětí? Děkuji, Miluše

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu v § 7, odst. 5 uvádí, že se příspěvek na péči za příjem nepovažuje. Nicméně rozhodovací praxe soudů je taková, že některé soudy při stanovování či změně výše výživného příspěvek na péči do příjmů rodiny započítávají. Pokud by tato situace nastala i ve Vašem případě, doporučuji argumentovat právě výše uvedeným ustanovením zákona o životním a existenčním minimu.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv náhrad zvýšených nákladů života v zahraničí na výši výživného, alimentů


Chci se zeptat, zda se při určování výživného na zletilé dítě započítávají či jinak zohledňují náhrady zvýšených nákladů života v zahraničí dle vládního nařízení 62/1994 Sb.? Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Žádná jednoznačná zákonná úprava ohledně zohledňování náhrad zvýšených životních nákladů během práce v zahraničí při určení výše výživného neexistuje. Je pravděpodobné, že soud tyto náhrady nějakým způsobem zohlední, nicméně s nimi velmi pravděpodobně nebude nakládat jako s běžným mzdovým příjmem zaměstnance v ČR, nýbrž zohlední jejich zvláštní charakter a to, že mají sloužit k úhradě zvýšených životních nákladů. Pokud nebudete s rozhodnutím soudu o výši výživného spokojen, máte samozřejmě možnost se ve stanovené lhůtě proti rozsudku odvolat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Bývalá manželka žádá o dorovnání výživného za dostudovaného syna
- Je platná dohoda o výživném na dítě, děti mezi bývalými manžely?


Jsem rozvedená, od roku 2003 mám soudem stanovené výživné na syny které mám svěřené do péče (výživné platí otec dětí), před rokem se starší syn odstěhoval k otci a tak jsme se dohodli ústně, že si nebudeme navzájem platit. Staršímu synovi bude 20 let, dostudoval a od října je zaměstnám, vyzvala jsem otce aby začal platit výživné na druhého syna a dnes mi došel dopis pokud chci aby platil výživné musím mu dorovnat rozdíl jelikož on měl loni velké výdaje u staršího syna s placením internátu a podobně. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Existuje-li soudní rozhodnutí o svěření dětí do péče a stanovení výživného, mělo by toto rozhodnutí být oběma stranami respektováno a dodržováno. Pokud Vám toto rozhodnutí nevyhovovalo, měli jste zažádat o změnu úpravy poměrů soud nebo o této změně sepsat alespoň písemnou dohodu. Ústní dohoda je samozřejmě také platná, její existence se ale bude obtížně prokazovat - v případě popření existence dohody jedním z rodičů bude druhý rodič existenci dohody obtížně dokazovat - jde o tvrzení proti tvrzení.
Současně stále platí soudní usnesení, podle kterého máte právo požadovat po otci výživné na mladšího syna. Jestliže bude otec požadovat úhradu některých nákladů na staršího syna, bude se muset se svým požadavkem obrátit na soud (pokud mu nebudete chtít zaplatit dobrovolně).
U zletilých dětí navíc není možné žádat výživné zpětně, takže je možné, že otec se svou žádostí o dodatečnou úhradu nákladů neuspěje.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné vymazat otce z rodného listu?
- Je možné vymazat z rodného listu partnera - není biologický otec dítěte?
- Vymazání otce z rodného listu kvůli sociálním příspěvkům a přídavkům
- Zrušení otcovství do 3 let věku dítěte bez přivolení soudu - je možné?
- Může matka popřít otcovství dítěte (syna, dcery)?
- Novela zákona o rodině 2012 - otcovství dítěte
- Do kdy může otec dítěte popřít otcovství?
- Do kdy může matka dítěte popřít otcovství domnělému otci?
- Kdy musí státní zástupce podat žalobu kvůli otcovství?


Smazání otce z rodného listu. Mám 2,5 letou dceru, v jejím rodném listu je zapsaný expřítel, který není jejím biologickým otcem - ví o tom. Bohužel náš vztah nevydržel a rozešli jsme se před půl rokem. Na alimentech jsme se dohodli slovně. Nechci ho tahat po soudech, když dcera není jeho.
Platil první 2 měsíce, pak dostal exekuci na plat, tak neplatí a teď si našel novou přítelkyni s dětmi. Přemýšlím, zda je pro mě výhodné ho vymazat z rodného listu RL, abych si mohla zažádat o příspěvky.
A jestli mo to schválí soud z finančního hlediska. Taky jsem četla, že nově v r. 2012 se může vymazat otec z rodného listu RL do 3 let dítěte bez rozhodnutí soudu. Je to tak? Expřítel nejeví o dceru zájem ale ani její pravý otec, takže mi nezbývá, než nechat jméno otce v rodném listu RL prázdné. Nese to s sebou nějaké nevýhody? Děkuji, Vojtěška

ODPOVĚĎ:
Otcovství nemusí popřít pouze otec dítěte, můžete tak učinit i Vy jako matka. Do tří let věku dítěte může podle novely zákona o rodině platné od března 2012 otcovství popřít pouze otec dítěte. Vy jako matka můžete otcovství popřít pouze do šesti měsíců od narození dítěte. Po uplynutí této lhůty může žalobu o popření otcovství podat jen nejvyšší státní zástupce.
Do března 2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může podat tuto žalobu pouze tehdy, je-li to v zájmu dítěte. Od března 2012 ale platí, že pokud je zřejmé, že muž uváděný jako otec není biologickým otcem dítěte, pak nejvyšší státní zástupce tuto žalobu podat musí. Nemusel by ji podávat jen tehdy, pokud zájem dítěte vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo (například situace, kdy se mezi dítětem a domnělým otcem vytvoří silné citové pouto a popření otcovství by tento vztah narušilo).
Pokud je zřejmé, že Váš bývalý přítel není nebo nemůže být skutečným otcem Vaší dcery, můžete se obrátit na nejvyššího státního zástupce. V opačném případě se žádostí o popření otcovství neuspějete.
Pokud bude otcovství Vašeho bývalého přítele popřeno, nebudete po něm moci sice žádat výživné, současně ale pro Vás bude snazší získat některé sociální dávky.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Posuzují se cestovní náhrady a kilometrovné u určení výše výživného
- Výše výživného, alimentů a vliv cestovních náhrad, kilometrovného


K výkonu povolání používám soukromé vozidlo. Zaměstnavatel mi vyplácí cestovní háhrady. Ty obsahují částku jen za opotřebování a faktické kilometrovné, ne diety. Je možné z této částky nárokovat zvýšení výživného na dítě? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Návrh na zvýšení výživného je obvykle posuzován vzhledem k celkovým příjmům druhého rodiče, tedy i z cestovních náhrad. Předpokládám, že jde o pravidelnou platbu ze strany zaměstnavatele, a nikoliv o jednorázové platby. Předpokládám, že tyto cestovní náhrady jsou vypláceny spolu se mzdou.
Proto, aby soud vyhověl nároku na zvýšení výživného bude rozhodná i výše této pohyblivé části mzdy. Pokud dosahuje dlouhodobě určité výše, může soud ke zvýšení výživného přivolit.
Nicméně pokud namítnete, že jde o pohyblivou část mzdy spočívající v náhradě cestovních výdajů, která je závislá na faktickém kilometrovném, je možné, že soud zvýšení zamítne, případně uloží nižší zvýšení výživného.
Výše výživného by měla také odpovídat požadavkům a potřebám dítěte (například zájmové kroužky, dojíždění do školy) a podobně.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdy dědí druh, družka, partner, partnerka?
- Kolik let musí druh, družka žít s parnerem, aby dědil, dědila?
- Kolik let musí partner, partnerka žít s druhem, aby dědil, dědila?
- Kdo má přednost v dědění - syn, dcera nebo druh, družka?


Po kolika letech soužití s partnerem ve společné domácnosti bez manželského, ani jiného právního svazku, vzniká právo na část majetku při rozchodu partnerů nebo v dědictví (dědickém řízení), popř. na důchod atd.
Babička žila 18 let s dědou ve společné domácnosti a o vše se finančně dělili. Děda ale náhle zemřel a dědit dle zákona bude dcera. Zajímá mě, zda nemá i babička po tolika letech nárok alespoň na část majetku. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Osoby, které žijí podobu nejméně jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti jsou oprávněni dědit ve druhé skupině dle zákonné dědické posloupnosti. Druhá dědická skupina je k dědění povolána v případě, pokud nedědí zůstavitelovi potomci.
S ohledem na tuto skutečnost je postup Vámi uvedený v dotazu správný – dědit má jeho dcera.


OBČAN-BYDLENÍ
- Odhlášení bývalého manžela, manželky z trvalého bydliště bez jeho souhlasu
- Rozvod manželství a změna trvalého bydliště manžela, manželky
- Zrušení trvalého bydliště v bytě exmanžela, exmanželky po rozvodu manželství
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Do kolika dní musí nechat osoba zapsat změny do občanského průkazu (bydliště, rozvod)


Je možné odhlásit bývalého manžela/manželku z bytu bez jeho souhlasu, pokud je nemovitost v mém výlučném vlastnictví? Bývalý manžel je výlučným vlastníkem jiné nemovitosti. Pokud to lze, jakým způsobem a za jakých podmínek je toto možné provést? Jaké doklady k tomu potřebuji?
Náš případ je specifický v tom, že vlastník nemovitosti potřebuje zamezit případným pokusům bývalé manželky o vstup do nemovitosti v jeho nepřítomnosti, například za pomoci zámečníka. Je tedy třeba, aby se změna trvalého bydliště projevila i v občanském průkazu OP bývalé manželky. Je i toto nějak možné v případě, kdy se bývalá manželka odstěhovat odmítá?
Děkuji, Roman

ODPOVĚĎ:
V závěru uvádíte, že se bývalá manželka odstěhovat odmítá. Je třeba vyřešit, co je podstatou otázky, zda odstěhování či změna trvalého pobytu bývalé manželky.
Bytovou situaci byste měli mít vyřešenou rozhodnutím soudu o rozvodu manželství, proto v této odpovědi s ohledem na její rozsah nebude bytová otázka zohledněna.
Ve smyslu § 12 zákona o evidenci obyvatel "ohlašovna (tedy příslušný úřad) provede o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v případě, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana"; k prokázání této skutečnosti Vám stačí doložit pravomocný rozsudek soudu o rozvedení manželství a vypořádání majetku. Zajistit změnu občanského průkazu ovšem nemůžete, to je povinností bývalé manželky (§ 14 odst. 1 písm d) zákona o občanských průkazech). V případě, že bývalá manželka do 15 dnů od zrušení nepožádá o nový občanský průkaz, dopouští se přestupku (podezření o spáchání přestupku ohlašte úřadu).
Zámečníkům obvykle nestačí prokázání se občanským průkazem, ale chtějí doklad o užívacím právu.


RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Podání odkladu u návrhu o úpravě poměru a svěření dítěte do péče matky
- Je možné svěření dítěte do péče když žije s oběma rodiči?
- Může matka požádat o svěření dítěte do péče když žije s otcem dítěte?
- Má otec bez vlastního bydlení šanci dostat malé dvouleté dítě do péče?
- Má otec s časově náročnou prací šanci dostat malé dvouleté dítě do péče?
- Stažení návrhu o svěření dítěte do péče matky
- Žádost o odročení u návrhu o svěření dítěte do péče matky
- Může jeden z rodičů odvést dítě, když není svěřeno jednomu z rodičů?
- Mohu požádat Policii, pokud otec unese dítě (bez svěření do péče)?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Důvody pro odročení soudního jednání, líčení
- Kdo rozhoduje o náhradním termínu soudního jednání, líčení?


Žiji s přítelem a otcem naší 2leté dcery v mém bytě, kde on nemá trvalý pobyt. Po opakovaných neshodách jsem se rozhodla podat návrh k soudu o úpravu poměru a svěření dcery do své péče. Stání máme v září 2012.
Poté co jsem podala žádost a oznámila to přítelovi se jeho chování razantně změnilo a slibuje mi, že vše napraví. Důvodem žádosti bylo omezování kontaktu s mou rodinou. Nepřál si, abych s dcerou jezdila k rodičům více jak 2x do roka, narušování soukromí doma a v neposlední řadě vyhrožování právníkem, že odejde i s dcerou. Ztratila jsem k němu úplně důvěru a nevěřím, že jeho momentální změna chování je upřímná. Tlačí mne, abych stáhla žádost, že nemám šanci dítě dostat do vlastní péče, že bude o ní bojovat.
Zkusili jsme zajít do psychologické poradny, kterou nám doporučil OPD (sociální úřad). Psycholog mi doporučil, ať odročím soud o 3 měsíce a pak se uvidí, jestli lze náš vztah udržet v zájmu dítěte. Také nesouhlasí s vystěhováním partnera.

Ptám se tedy:
- Pokud bych požádala soud o odklad, co to bude obnášet, jak se soud na mou žádost poté bude dívat? Mám obavy, aby se pak na mne nedívali, že nevím co chci a neztratila tak šanci, získat dítě. Abych mohla s partnerem žít, budu klidná, jen když budu mít jistotu, že mi nevezme dítě. Žádost jsem podala, jen abych se před ním chránila, nechci mu dítě brát.
- Jak by mohl soud nahlížel na skutečnost, kdyby jsme i během soudu stále bydleli ve společné domácnosti? Měla bych i tak šanci získat dítě a popř nějaké výživné na ně?
- Má vůbec on nějakou šanci získat dítě do své péče, když momentálně nemá vlastní bydlení, se svou rodinou nemá kontakt, takže by byl na dítě sám a má nestabilní plat jako číšník?
Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Podle § 119 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny - důležitým důvodem je například zdravotní indispozice, služební cesta, účast na jiném soudním jednání apod. O termínu dalšího jednání rozhoduje předseda senátu.
Komě žádosti o odročení můžete samozřejmě svůj návrh také zcela stáhnout.
I když požádáte o odročení nebo svůj návrh stáhnete, neznamená to, že byste v budoucnu neměla šanci dítě do vlastní péče získat.
Ani bydlení ve společné domácnosti není na překážku - i někteří rozvedení manželé zůstávají po rozvodu ve společné domácnosti, i když jejich vztahy s dětmi jsou již soudně upraveny.
Vaše dítě je poměrně malé, takto malé dítě soudy svěřují zpravidla matce, pokud je k výchově dítěte způsobilá (není alkoholik, nebere drogy, má kde bydlet, má přiměřený socio-ekonomický status).
Jestliže Váš partner nemá k výchově dítěte vhodné podmínky - zejména bytové - je spíše nepravděpodobné, že by soud svěřil dítě do jeho výlučné péče.
Ve svém dotazu uvádíte, že budete klidná jen tehdy, pokud budete mít jistotu, že Vám partner dítě nevezme. Dokud nebude dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z Vás, máte na něj jako rodiče oba stejné právo a může se klidně stát, že Váš partner dítě někam odveze. Policie Vám v takovém případě nepomůže, budete se muset obrátit na soud.
Jen pro úplnost dodávám, že Váš partner nemá právo omezovat styk dítěte s jeho prarodiči - i oni mají podle zákona na styk s dítětem právo a mohou se ho v krajním případě domáhat i soudní cestou.


RODINA-ROZVOD
RODINA-PÉČE O DĚTI
- Stačí při rozvodu dohoda o péči o děti nebo musí předtím rozhodnout soud?
- Nesporný rozvod - stačí přiložit dohodu o péči o děti nebo musí rozhodnout soud?


Podala jsem žalobu na rozvod manželství dohodou podle § 24a zákona o rodině (splňujeme zákonem dané podmínky), s manželem jsme se na všem domluvili a on připojil k návrhu svůj souhlas. Jako přílohu jsme doložili Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. Dále jsme k návrhu na rozvod přiložili dohodu o úpravě styku rodičů s dítětem (Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti do rozvodu a po rozvodu – vzor jsem si stáhla z vašeho webu), o které jsem si myslela, že nemusí být soudem dopředu schválena.
Všechny smlouvy měly úředně ověřené podpisy.
Při podání žádosti o rozvod, mě na podatelně upozornili, že musím podat Žalobu – ohledně nezletilých dětí a ta, že musí být soudem schválená, jinak nás nerozvedou.
Myslela jsem, že žalobu nahradila dohoda o styku rodičů s dítětem. Ale nyní nevím, zda bych neměla podat ještě dohodu o rodičovské odpovědnosti, kterou musí schválit soud? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
K návrhu na tzv. nesporný rozvod podle § 24a zákona o rodině je kromě smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů zapotřebí přiložit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu. Nestačí tedy přiložit dohodu uzavřenou mezi Vámi a manželem, je zapotřebí nejprve požádat o schválení této dohody soud a teprve poté podat k soudu návrh na nesporný rozvod.
Nejprve tedy požádejte soud o schválení dohody o péče o dítě po rozvodu a pravomocné rozhodnutí o schválení této dohody poté přiložte k návrhu na nesporný rozvod.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Výpověď matky po rodičovské dovolené pro nadbytečnost a nabídka jiné práce
- Musí zaměstnavatel nabídnout matce po RD jinou práci místo výpovědi?
- Může dát zaměstnavatel výpověď matce na rodičovské dovolené?
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Neplatná výpověď od zaměstnavatele pro matku na rodičovské dovolené
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky
- Kdo platí sociální a zdravotní za nezaměstnanou matku po rodičovské dovolené?
- Co je to náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod?
- Výše dobrovolného sociálního pojištění v roce 2012
- Jaký přivýdělek může mít nezaměstnaná matka po rodičovské dovolené?
- Maximální přivýdělek u nezaměstnané matky po rodičovské dovolené RD


V září 2012 mi končí rodičovská dovolená RD, zaměstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost (v rámci organizačních změn). Chtěla jsem se zeptat zda není povinnen mi nabídnout jinou práci. Kdyby ne, tak existuje  varianta prodloužení rodičovské dovolené na 4 roky (neplacené), chtěla bych jí využít. Zajímá mě, kdo bude za mě platit sociální pojištění. Kdybych chtěla dítě dávat do školky celodenně. Zjistila jsem, že zdravotní pojištění za mne bude platit stát (pobírám částečný invalidní důchod), ale jak je to ze sociálním? Na úřadu práce mi řekli, že ho platit nemusím, ale potom by mi ten rok asi chyběl do důchodu? Popř.že ho budu platit já, tak jak se tato částka vypočte. Dá zaplatit zpětně např. za rok.
Od bytového družstva dostávám odměnu za správu domu 9600,- hrubého/ročně, nepůjde mi sociální pojištění z toho? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Během rodičovské dovolené Vám zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo z důvodů, pro které by s Vámi mohl okamžitě ukončit pracovní poměr. Pokud Vám dal zaměstnavatel výpověď z jiného důvodu, měla byste ho písemně upozornit na to, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na tom, aby Vás i nadále zaměstnával. Výpověď z důvodu nadbytečnosti Vám zaměstnavatel může dát až po ukončení Vaší rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání.
Po skončení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce. I když do zaměstnání po rodičovské dovolené vůbec nenastoupíte, budete mít nárok alespoň na minimální podporu v nezaměstnanosti. Za příjemce částečného invalidního důchodu hradí skutečně zdravotní pojištění stát. Můžete ale také nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště, že i nadále pečujete o dítě mladší čtyř let věku. Pak za Vás bude zdravotní pojištění i nadále hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Případně je možné přihlásit se na OSSZ k platbě dobrovolného sociálního pojištění - jeho minimální výše pro rok 2012 je 1.760 Kč měsíčně.
Co se týče odměny za správu domu, z té za Vás sociální pojištění odváděno není. Aby za Vás bylo odváděno sociální pojištění, musela byste tuto činnost vykonávat například na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem 2.500 Kč a více nebo na dohodu o provedení práce s výdělkem vyšším než 10.000 Kč měsíčně.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Studium na vysoké škole a nárok na životní minimum
- Na jaké sociální dávky a přídavky má právo student vysoké školy
- Kdy má student nárok na příspěvek na bydlení od ČSSZ?
- Má osoba s podnájení smlouvou nárok na přídavek na bydlení?
- Kdy má student nárok na pomoc v hmotné nouzi


Bydlíme v Havířově, dcera studuje vyssokou školu v Praze, bydlí v podnájmu a trvalé bydliště má u nás (rodičů). Má prosím dcera nárok na životní minimum, když nemá možnost si vydělávat? Studium je denní. Pobírá pouze 700 Kč přídavky a my už jí finančně nemůžeme pomáhat. Jsem po operaci páteře a nemám výdělky a manželův nestačí. Prosím poraďte jak tuto situaci řešit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Většina dávek státní sociální podpory se týká péče o nezaopatřené děti, což ještě není případ Vaší dcery. Kromě přídavku na dítě, který už Vaše dcera pobírá, by mohla mít nárok také na příspěvek na bydlení. Na ten by ale měla nárok pouze tehdy, pokud by byla vlastníkem či nájemce (podnájem nestačí) bytu či domu, ve kterém má trvalé bydliště. Jestliže žije v Praze v podnájmu a trvalé bydliště má jinde (u Vás) nárok na příspěvek jí nevznikne.
Dokud se dcera soustavně připravuje na budoucí povolání a není schopná se sama živit, máte vůči ní jako rodiče stále vyživovací povinnost.
Životní minimum jednotlivce je aktuálně (2012) vyjádřeno částkou 3.410 Kč - to je minimální příjem, na který by měla s pomocí sociálních dávek dosáhnout. Pokud si dcera půjde zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi, protože na jiné dávky nemá nárok, bude pravděpodobně dotázána na to, zda pobírá výživné a v jaké výši. Pokud od Vás výživné nedostává, bude jí doporučeno, aby si o něj zažádala. Požádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi může na úřadě práce v místě bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Propadnutí potomka, opravné zkoušky a nárok na výživné, alimenty
- Musí otec požádat o ukončení vyživovací povinnosti soud?
- Může otec přestat platit výživné na konci studia nebo musí požádat soud?
- Neúspěšné studium a placení výživného v rozporu s dobrými mravy
- Soudně stanovené výživné a konec placení výživného - kdo rozhoduje?


Synovi je 19 let, navštěvuje Střední odborné učiliště s maturitou. Bohužel na konci třetího ročníku propadl a vše nasvědčuje tomu, že neudělá ani opravné zkoušky. Bude-li tomu tak, jsem povinen platit výživné (dosud řádně hrazeno) pokud syn ročník bude opakovat? Někde jsem zaslechl, že pokud se nejedná o řádné studium, není moji povinností výživné platit. Mám za to, že propadnutí a následné opakování ročníku není řádné studium.
Dále by mne zajímalo, musím-li platit výživné pokud po nezdařených opravných zkouškách syn začne studovat jinou školu, popřípadě přejde-li z maturitního na nematuritní obor a ve studiu bude pokračovat.
Pokud syn ukončí studium, musím zažádat soud o ukončení platby výživného? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Tato doba zpravidla končí ukončením soustavné přípravy na budoucí povolání (studia), ale neplatí to tak vždy.
Zákon o rodině však současně stanoví, že výživné nelze přiznat, pokud by jeho přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy. Jednorázové opakování ročníku nejspíš nebude považováno za rozpor s dobrými mravy a tedy za důvod k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud by ale Váš syn opakovaně ukončoval studium a opět začínal studovat různé, spolu navzájem nijak nesouvisející obory, bylo by možné uvažovat o ukončení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy.
Je-li výživné stanoveno soudně, nemůžete ho přestat platit sám z vlastní vůle, je zapotřebí o ukončení vyživovací povinnosti požádat soud.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak rychle snížit výživné když vím že přijdu o práci?
- Budoucí ztráta zaměstnání a rychlé snížení výživného, alimentů
- Dohoda o snížení výživného s potomkem - výpověď, nezaměstnanost otce
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Od kdy je platné předběžné opatření soudu
- Předběžné rozhodnutí soudu - od kdy je platné (vykonavatelné)?
- Vyknavatelnost, platnost předběžného opatření soudu


Jak mohu co nejrychleji dosáhnout snížení výživného, které platím na zletilé dítě, když vím, že za 2 měsíce mi podstatně poklesne příjem. Bojím se, že čekat na pravomocný rozsudek může trvat měsíce a spotřebované výživné se mi navrátí. Lze to řešit urychleně, např. předběžným opatřením?
Pokud využiji předběžného opatření, od kdy mohu platit nižší výživné - od doby vydání předběžného opatření nebo musím čekat na právní moc předběžného opatření? To může trvat celé měsíce a spotřebované výživné se nevrací, tedy budu za tu dobu ve značné finanční ztrátě. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Úplně nejsnáze dosáhnete vyřešení Vaší situace dohodou se zletilým dítětem, navrhuji raději úředně ověřené podpisy.
Pokud víte, že se Vám za dva měsíce podstatně sníží příjem, navrhuji podat návrh na snížení výživného co nejdříve, s tím že žádáte o snížení výživného od určitého data v budoucnosti, od něhož Vám poklesne příjem. Věci týkající se výživného netrvají u soudu až tak dlouho.
V této věci můžete samozřejmě podat i předběžné opatření, vzor je dostupný například v našich vzorech na
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html .
Předběžné opatření je vykonatelné jeho vyhlášením, nedošlo-li k jeho vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo vydáno nebo doručeno. Proto odpadá čekání na právní moc předběžného opatření. V předběžném opatření bude stanovena doba, po kterou má předběžné opatření trvat. Dále Vám může být uložena povinnost zahájit řízení o snížení výživného.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Sirotčí důchod u otce zahraničního občanství
- Nárok na vdovský důchod - manžel zahraniční občan
- Úmrtí osoby s cizí státní příslušností a nárok na sirotčí a vdovský důchod
- Kdo vyplácí vdovský a sirotčí důchod při úmrtí zahraničního občana?


Sestře zemřel manžel, sestra má 3 děti (8, 6, 6 let). Sestra a děti mají české občanství a žijí v Čechách, manžel byl Ital, který žil a pracoval v Itálii a za sestrou a dětmi dojížděl. Mají děti nárok na sirotčí důchod, popřípadě sestra na vdovský důchod? Kam by se mohla obrátit s touto žádostí. Na správě sociálního zabezpečení prý byli trochu bezradní vzhledem k otci cizinci). Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nárok na vdovský či sirotčí důchod vzniká tehdy, pokud byl zemřelý příjemcem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu.
Vzhledem k tomu, že manžel Vaší sestry žil a pracoval v Itálii, neodváděl sociální (důchodové) pojištění do důchodového systému ČR, a proto mu nemohl v ČR vzniknout nárok na invalidní či starobní důchod. Pokud sestřin manžel dlouhodobě pracoval v Itálii, mohl mu vzniknout nárok na důchod tam. Klíčové tedy bude zjistit, zda manželovi vznikl nárok na důchod v Itálii. Doporučuji Vaší sestře obrátit se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení se sídlem v Praze, která by jí měla poskytnout potřebnou součinnost a pomoci zjistit potřebné informace.


OBCHOD-REKLAMACE
- Kdo posuzuje reklamaci - prodejce nebo dodavatel zboží?
- Může prodejce posoudit reklamaci zboží dodané dodavatelem?


Chci se zeptat, jestli je možné reklamaci posoudit na obchodě (majitel obchodu) nebo se musí ze zákona posílat k posouzení k dodavateli? Děkuji, Zuznana

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 625 občanského zákoníku uvádí, že se práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Jako zákazník se obrátíte vždy na prodávajícího, pokud on uvedené zboží pošle dál k posouzení dodavateli, záleží na prodávajícím, jak mají smluven postup reklamace mezi jím a dodavatelem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má dcera na mateřské dovolené nárok na výživné od jejího otce?
- Přerušení studia, pobírání sociálních dávek - má dítě nárok na výživné, alimenty?
- Má potomek nárok na výživné od otce když dostává sociální dávky?


Moje dcera má 24 let a poskytuji jí výživné - 4 500,- Kč měsíčně, které bylo stanoveno soudem. V roce 2008 ukončila studium na střední škole. V období 2008–2009 navštěvovala jednoroční jazykovou školu. V období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 navštěvovala řádné studium na pedagogické fakultě bez řádného ukončení IV. semestru. Od 1. 9 . 2011 nastoupila opětovně do prvního ročníku na stejné škole ve stejném studijním programu, ale v jiném oboru. Tento první ročník nyní řádně ukončila, ale z důvodu těhotenství (je svobodná, žije u svého přítele a vdávat se nehodlá) a termínu porodu v září 2012 chce na rok studium přerušit.
Okresní soud v odůvodnění rozsudku deklaratorně stanovil výši výživného v souvislosti se studiem na vysoké škole a přípravou na budoucí povolání. Po uvedenou dobu přerušení studia bude dcera na mateřské dovolené, kde bude pobírat příspěvek a předpokládám zákonné poskytnutí finančních prostředků i ze strany otce dítěte.
Zajímalo by mě, zda jsem povinen platit soudem stanovené výživné po tuto dobu přerušení studia na vysoké škole.
Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, dokud děti nejsou schopny se samostatně živit. Jestliže se dítě studium soustavně připravuje na své budoucí povolání, trvá vyživovací povinnost po celou dobu studia až do jeho ukončení. Pokud Vaše dcera studium přeruší a během této doby bude zajištěna sociálními dávkami - peněžitou pomocí v mateřství a/nebo rodičovským příspěvkem - Vaše vyživovací povinnost po tuto dobu zaniká.
Vyživovací povinnost bude obnovena ve chvíli, kdy bude Vaše dcera opět pokračovat ve studiu.


RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Úmrtí jednoho z registrovaných partnerů a péče o dítě
- Kdo bude pečovat o dítě pokud zemře jeden z registrovaných partnerů?
- Smrt registrovaného partnera a péče o jeho dítě - kdo bude pečovat?
- Jak ovlivnit kdo bude pečovat o dítě po smrti registrovaného partnera?
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění u registrovaných partnerů
- Jak probíhá dědictví u registrovaných partnerů?
- Jak se pohlíží na registrovaného partnera při dědění, dědictví?


Žiji několik let s partnerkou v registrovaném partnerství. Partnerce se teď narodilo dítě (otec neznámý).
Vím, že kdyby se s partnerkou něco stalo, dítě mi vezmou. Je možné tomuto nějak předem zabránit? Můžu například dosáhnout toho, aby mě teď soud určil za opatrovníka, a tak bych také měla na dítě právo? Nebo je možné nějakým způsobem dítě „odkázat“ v závěti? Je nějaká možnost? Ještě jeden dotaz. Dědictví probíhá v registrovaném partnerství stejně jako v manželství? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině bohužel zatím neumožňuje registrovaným partnerům požádat o některou z forem náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení neboli adopce, poručnictví či opatrovnictví) a to ani v případech, kdy se jedná o dítě registrovaného partnera. V případě, že Vaše partnerka (biologická matka dítěte) přestane být schopná z jakéhokoliv důvodu o dítě pečovat nebo dojde k jejímu úmrtí, nemáte ani jako její registrovaná partnerka vůči jejímu dítěti žádná práva a povinnosti. Toto není možné bohužel ošetřit závětí ani jiným dokumentem.

Co se týče dědictví, stanoví zákon registrované partnerství na úroveň manželství a registrovaného partnera na úroveň manžela či manželky. K tomu, aby po sobě registrovaní partneři dědili, nepotřebují sepisovat závěť, neboť jsou vzájemnými dědici ze zákona. Pozůstalá partnerka je v dědickém právu postavena na úroveň manželky a dědí v první skupině dědiců společně s dětmi zesnulého - a to stejným dílem.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak zjistit jestli dítě studuje kvůli výživnému, alimentům
- Může rodič chtít potvrzení o studiu od dítěte kvůli placení výživného?


Jak zjistit zda moje dcera i nadále studuje. Od své plnoletosti mě navštěvuje jen jednou nebo dvakrát do roka a není moc sdílná. Výživné posílám na účet její matky. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Nejjednodušší cestou je pokud Vám dcera tuto skutečnost sdělí.
Po marném pokusu o zajištění doložení této skutečnosti (který bude prokazatelný např. doporučený dopis, email), doporučuji podat návrh na soud na ukončení vyživovací povinnosti z důvodu, že dcera je samostatná, s Vámi se nestýká a neprokázala, že studuje a potřeba výživného tedy u ní již dle Vašeho názoru není dána.
Taktéž záleží na tom, kolik je dceři let - pokud je jí 20 let, lze předpokládat, že ještě studuje; pokud je jí 28 let, lze předpokládat, že pokud studovala, již studia dokončila.
Výživné je nárokem plnoleté dcery, ne matka. Výživné byste měl posílad již dceři a ne matce.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zdravotní omezení a nemožnost vykonávání stejného zaměstnání
- Výpověď od zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, nárok na odstupné
- Odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů - Zákoník práce 2012
- Soudní vymáhání odstupného u výpovědi ze zdravotních důvod
ů

Minulý rok jsem podstoupila operaci výhřezu ploténky. Mimo toho mám ještě dvě ploténky vyhřezlé. Nemoc se mi projevila těsně před nástupem do zaměstnání po mateřské dovolené. Primářem neurochirurgie, který mě operoval mi bylo řečeno, že práci, kterou jsem vykonávala už nebudu moct nadále vykonávat. Jsem dělník ve výrobě automobilového průmyslu na tři směny. Mám zakázano dlouho sedět, zvedat těžký břemena, otáčet se a měla bych se vyhýbat rotacím, předcházet virovým onemocněním. Primář je ochoten mi vypsat do práce i vyjádření pro zaměstnavatele co můžu a co nemůžu za práci dělat, ale podle jeho slov to vypadá, že nemůžu vůbec pracovat už jako dělník ve výrobě. Proto bych Vás chtěla požádat jestli by jste mi mohli poradit jak správně postupovat když budu mít vyjádření pro zaměstnavatele od neurochirurga.
Moje nemoc jeste není doléčená a čekají mě další vyšetření. Zajímá mě jestli mám nárok na odstupné když mi zaměstnavatel nenajde práci vyhovujíci mému zdravotnímu stavu a dostanu výpověď. Zaměstnavatel se bude hájit tím, že se mi to stalo na mateřské dovolené. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že jste pozbyla způsobilost konat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, je zamětnavatel povinen Vás převést na jinou práci. Pokud takový převod nelze provézt v rámci pracovní smlouvy, je možné, aby Vás zaměstnavatel převedl i na práci jiného druhu. Zaměstnavatel je však povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro Vás vhodná vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k Vaší kvalifikaci. Zaměstnavatel je také povinen převod s Vámi projednat a bude-li třeba změna pracovní smlouvy, tak vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci.
Pokud byste dostala pro svůj zdravotní stav výpověď a bude se jednat o výpověď z důvodů špatného zdravotního stavu pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, náleží Vám odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Za předpokladu, že byste však dostala výpověď pro nepříznivý zdravotní stav zapřičiněný nikoliv pracovním úrazem či nemocí z povolání, že by tedy zaměstnavate tvrdil, že se Váš zdravotní stav zhoršil po dobu rodičovské dovolené, jak uvádíte, odstupné Vám nenáleží. V takovém případě budete muset jít do sporu se zaměstnavatelem a nesouhlasit s výpovědí. Vaše stanovisko pak potvrdí a nebo vyvrátí soud, kam se po nesouhlasu s výpovědí od zaměstnavatele musíte obrátit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit proti připravované těžbě uhlí?
- Práva vlastníka pozemku v řízení o povolení těžby uhlí
- Vyvlastnění pozemku z důvodu těžby uhlí - informace
- Vyvlastňovací klauzele hornického zákona - informace
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je těžba uhlí veřejný zájem nebo ne?
- Odstranění střetů zájmů před začátkem těžby uhlí


OKD a.s. nám oznámilo, že má záměr těžit uhlí v lokalitě, kde vlastníme nemovitost. Potřebují mít vypořádány střety zájmů od všech majitelů nemovitosti na dotčeném území. My s manželem však nechceme dohodu s OKD podepsat. V horním zákoně je uvedena možnost vyvlastnění. Slyšela jsem, že však těžba uhlí soukromou společností není veřejný zájem a nemůžou nás tedy vyvlastnit. A pokud nebudou mít náš podpis na dohodě, nemůžou žádat báňský úřad o povolení těžby. Můžete mi říct, jak to je? Můžeme se spolehnout na to, že když dohodu nepodepíšeme nemá OKD žádnou možnost nás vykoupit, nebo nechat vyvlastnit? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Vámi zjištěné informace nemohu bohužel potvrdit. V loňském roce byla sice vládou projednávána novela, která měla tzv. vyvlastňovací klauzuli z horního zákona odstranit, k tomuto však zatím nedošlo.
V první řadě je nutné si uvědomit, že dle § 3/1 písm. b) horního zákona představuje uhlí tzv. vyhrazený nerost, tzn. že veškerá jeho ložiska náleží státu (§ 5 horního zákona). Těžbu vyhrazených nerostů (byť by byla prováděna soukromou společností) je proto nutné považovat za veřejný zájem (což samozřejmě automaticky neznamená, že by měl převážit zájmy dotčených soukromých vlastníků).
Z Vašeho dotazu sice nevyplývá, v jaké fázi se v současné době projekt nachází, předpokládám však, že OKD Vás oslovila v souvislosti s § 10/1 písm. d) horního zákona, tzn. pro vyřešení střetů zájmů při stanovení dobývacího prostoru. Pokud s OKD dohodu nepodepíšete (k čemuž nemůžete být samozřejmě nijak nucena), neznamená to, že by byla těžba v dané lokalitě zcela znemožněna. V rámci tohoto řízení byste však měla figurovat jako účastnice řízení, tzn. že budete mít právo vznášet své námitky (popř. se proti rozhodnutí odvolat).
Dalším krokem OKD by mělo být zahájení řízení před obvodním báňským úřadem o udělení povolení otvírky, přípravy a dobývání tzv. výhradních ložisek. Dle § 17 a § 18 zákona o hornické činnosti jste bezesporu opět účastnicí tohoto řízení (jako osoba, jejíž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčeny). To mimo jiné znamená, že zahájení řízení by Vám mělo být oznámeno alespoň 10 dnů před konáním místního šetření nebo ústního projednání, přičemž do této doby budete opět oprávněna vznášet své námitky (popř. se proti rozhodnutí odvolat).
Dle § 33 horního zákona musí při vypracování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložisek vyhrazených nerostů dojít k odstranění tzv. střetů zájmů (tzn. střetu zájmu na těžbě se zájmy dotčených vlastníků pozemků a nemovitostí, popř. zájmu na ochraně životního prostředí).
Nedojde-li při řešení střetů zájmů k dohodě, může dle § 33/4 a § 31/4 písm. b) horního zákona dojít i k vyvlastnění dotčených majitelů nemovitostí a pozemků. V tomto případě bude v tzv. vyvlastňovacím řízení (dle zákona o vyvlastnění) nutné prokázat existenci veřejného zájmu na těžbě vyhrazeného nerostu a skutečnost, že tento veřejný zájem převažuje nad Vaším zájmem (a potažmo zájmem celé společnosti) na zachování současného stavu.
Bude-li Vám proto následně ze strany OKD nabízen odkup Vašeho pozemku, lze Vám doporučit setrvat na svém odmítavém stanovisku; v rámci vyvlastňovacího řízení může dojít ke zpochybnění existence veřejného zájmu, přičemž v případě Vašeho neúspěchu Vám musí být uhrazena cena „v místě a čase obvyklá“ (kterou Vám však OKD při pokusu o dohodu nabízet nemusí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak vystěhovat z bytu, domu osobu s trvalým bydlištěm, pobytem
- Vliv trvalého bydliště (pobytu) a právo bydlení v cizím domě
- Má osoba s trvalým bydlištěm právo bydlet v cizím bytě, domě, nemovitosti?
- Je majitel bytu, domu povinen nechat bydlet osobu s trvalým bydlitěm, pobytem?
- Jak vystěhovat osobu s trvalým bydlištěm, pobytem
- Je povinnost najít náhradní bydlení při vystěhování osoby s trvalým bydlištěm?


Mohu někomu zrušit trvalý pobyt bez jeho souhlasu? Situace je následující: Jsem jediným vlastníkem rodinného domu RD a na nemovitosti nejsou žádné závazky ani věcná břemena dožití, atd. V rodinném domě bydlím se svým přítelem a dcerou, ale bydlí s námi i můj otec, který zde má trvalý pobyt (trvalé bydliště). Otec je ale „problémový“ člověk se kterým se dá těžko vyjít a rozumně se domluvit, mimo jiné má i spoustu dluhů a my se bojíme možné exekuce.
Také bych chtěla, aby se odstěhoval úplně, ale nevím jak ho z domu dostat – pokud tam má trvalý pobyt. Dům je sice můj, ale já o ničem nemůžu rozhodovat, protože vždy musí být po jeho, i když on nemá žádná práva k domu – pouze tam bydlí. Pořád nám slibuje, že se odstěhuje, ale nic se neděje. On totiž tím, že bydlí s námi nemá žádné starosti, všechny poplatky týkající se domu platíme my. Pokud bych mu mohla zrušit trvalý pobyt v mém rodiném domě RD a nahlásit ho třeba na Obecním úřadě (nebo kam se hlásí lidé co si trvalý pobyt nemají kam uvést), tak pak by už asi nebyl takový problém ho dostat z domu? Děkuji, Irma

ODPOVĚĎ:
V první řadě bych si dovolil mírně upravit Vaši představu o institutu tzv. trvalého pobytu. Skutečnost, že má fyzická osoba na nějaké adrese zapsán trvalý pobyt v žádném případě neznamená, že by jí k dané nemovitosti vznikala jakákoli práva, včetně práva bydlení (§ 10/2 zákona o evidenci obyvatel). Je nutné si uvědomit, že adresa trvalého pobytu je pouze administrativním údajem, stručně řečeno se jedná pouze o adresu, na kterou je dané osobě zasílána pošta.
Skutečnost, že Váš otec má ve Vašem domě zapsán trvalý pobyt proto neznamená, že jste povinna ho zde nechat bydlet. Chcete-li, aby se Váš otec odstěhoval, lze Vám samozřejmě v první řadě doporučit pokusit se o prostou ústní dohodu (ideálně za přítomnosti svědka, např. Vašeho přítele). Nebude-li Váš otec ochoten se na odstěhování dohodnout, můžete ho k tomu vyzvat rovněž písemně (přičemž jednu kopii této výzvy si ponechte).
Vaší situaci by patrně prospělo, pokud byste se zároveň pokusila svému otci (byť to není Vaší povinností) najít náhradní bydlení (typicky místo na ubytovně, byt k pronájmu apod.). Svou snahu o zprostředkování následného bydlení je opět vhodné písemně podchytit (upozornit svého otce např. na konkrétní možnosti bydlení již ve shora uvedené výzvě).
Nebude-li Váš otec ochoten se ani po výše naznačených krocích odstěhovat, nezbude Vám, než na něj podat žalobu na vyklizení Vaší nemovitosti. V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména výpis z katastru nemovitostí, svědčící o Vašem vlastnickém právu k nemovitosti, kopii výzvy s nabídkami náhradního bydlení, můžete navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o poměrech ve Vašem domě povědomí, např. Vašeho přítele apod.) a domáhejte se, aby soud uložil Vašemu otci povinnost se z domu vystěhovat.
Pokud by Váš otec nerespektoval ani rozsudek soudu, budete oprávněna podat návrh na výkon tohoto rozhodnutí (popř. oslovit exekutora), v tomto případě by byl Váš otec z domu vystěhován i proti své vůli.
Co se týče zrušení trvalého pobytu Vašeho otce, lze k němu dle § 12/1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel přikročit v případě, že a/ zaniklo užívací právo Vašeho otce k nemovitosti (zánik tohoto práva můžete doložit svým čestným prohlášením či kopií rozsudku o vyklizení nemovitosti) a b/ Váš otec v domě již nebydlí (tuto skutečnost je možné doložit např. svědeckou výpovědí, nebude-li samozřejmě Váš otec ochoten potvrdit své odstěhování sám).
S ohledem na výše uvedené lze tedy uzavřít, že trvalý pobyt je možné Vašemu otci zrušit až v případě, kdy nebude ve Vašem domě již fyzicky bydlet (dle potíží, které ve svém dotazu zmiňujete se tak patrně stane až na základě rozsudku o vyklizení).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Nároky zaměstnance při pracovním úrazu
- Promlčecí lhůty nároků při pracovním úraze


15.7.2009 jsem byl na služební cestě v Great Bridge/UK.Při demontáži konstrukce návěsu jsem si přivodil úraz levého kolene(bolestivost,otok).Tuto skutečnost jsem okamžitě nahlásil svému vedoucímu,prostřednictvím textového zařízení namontovaného ve vozidle.Po návratu do ČSAD,jsem 20.7.2009 tento úraz sepsal s dopravním mistrem(kopie Protokolu o prac.úrazu) a poté jsem vyhledal lékařské vyšetření v Nemocnici Třinec na ortopedickém oddělení,kde jsem byl ambulatně vyšetřen a ošetřen.Po dohodě s lékařem jsem si domluvil termín operace na 6.ledna 2010.Léčbu jsem ukončil 16:Března 2010.Když jsem zádal zaměstnavatele o odškodné za tento úraz,sdělil mi bezpečnostní technik,že můj prac.úraz dopravní mistr nikde nenahlásil,tudíž,nemám nárok na odškodnění.K tomuto úrazu mám k dispozici kopii Protokolu o úrazu a notářsky ověřenou Knihu úrazu,ve které je zápis tohoto úrazu.V době úrazu jsem byl v za
městnaneckém poměru u fa.ČSAD Havířov po které jsem požadoval odškodnění.Chci se zeptat jakou mám šanci se domoci uznání a odškodnění tohoto pracovního úrazu.Děkuji, Izák

ODPOVĚĎ:
Dle § 366/1 zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž zaměstnavatel je povinen nahradit takto vzniklou škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 366/4 zákoníku práce).
Dle § 369/1 zákoníku práce je Vám zaměstnavatel povinen z důvodu utrpěného pracovního úrazu nahradit a/ ztrátu na výdělku (pokud k nějaké došlo), b/ bolest a ztížení společenského uplatnění, c/ účelně vynaložené náklady spojené s léčením a d/ věcnou škodu (pokud k nějaké došlo).
Neboť k pracovnímu úrazu došlo v roce 2009, je nutné zaměřit pozornost na možné promlčení Vašich jednotlivých práv:
1/ Ztráta na výdělku:
Dle § 389 zákoníku práce se práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nepromlčují, práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují (a to ve standardní tříleté lhůtě). Pokud tedy ve Vašem případě došlo z důvodu pracovní neschopnosti (zapříčiněné pracovním úrazem) ke ztrátě na výdělku, můžete svůj nárok na náhradu této ztráty uplatnit ještě tři roky poté, co nastala.
2/ Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění:
Výše náhrady za škodu na zdraví se určuje pomocí lékařského posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž lékař přiřadí Vámi utrpěným škodám na zdraví (se zohledněním následného léčení) příslušné položky s bodovými hodnotami (v současné době činí 1 bod 120,- Kč). Dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku se právo na náhradu škody na zdraví promlčuje za 2 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Ve Vašem případě je poněkud sporné, odkdy lze počítat běh promlčecí lhůty pro náhradu za bolest; pravděpodobně by bylo možné považovat za výchozí datum 16. 3. 2010 (kdy jste ukončil léčbu), nelze však vyloučit, že se setkáte i s jiným názorem.
V této souvislosti Vám lze doporučit kontaktovat okamžitě Vašeho ošetřujícího lékaře a vyžádat si od něho vypracování lékařského posudku dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
3/ Účelně vynaložené náklady spojené s léčením:
Pokud Vám v souvislosti s léčením pracovního úrazu vznikly nějaké náklady (zejména nákupem léků, rehabilitací, dopravou ke kontrolám apod.), můžete po zaměstnavateli požadovat jejich náhradu ve standardní tříleté promlčecí lhůtě (která počíná běžet nejpozději s ukončením léčby). Samozřejmým předpokladem pro úspěšné nárokování náhrady těchto nákladů je prokázání jejich výše (zejména tedy účtenkami z lékárny, předpisem úhrady regulačních poplatků apod.).
4/ Věcná škoda:
Pokud Vám v souvislosti s pracovním úrazem vznikla nějaká věcná škoda (např. poškození oděvu, samozřejmě nikoli pracovního), můžete se domáhat její náhrady opět v tříleté promlčecí lhůtě (i v tomto případě je nutné vznik škody prokázat).

Se svými nároky se můžete obrátit pomocí písemné výzvy, v níž doložíte výši Vámi požadované náhrady škody, na svého zaměstnavatele. Nelze samozřejmě vyloučit, že zaměstnavatel nebude některé z výše uvedených položek ochoten uhradit (např. z důvodu jejich promlčení). V případě neochoty zaměstnavatele k jednání Vám nezbývá, než se obrátit s žalobou na náhradu škody na soud. V případném soudním řízení není rozhodné, zda Vámi nárokovaná náhrada škody (či její část) je již promlčena či nikoli, pokud zaměstnavatel před soudem nevznese tzv. námitku promlčení, bude Vám soudem přiznáno i promlčené právo. Pro případné soudní řízení Vám doporučuji nechat se zastoupit advokátem, popř. zvážit, zda se soudní řízení vzhledem k předpokládané výši vzniklé škody vůbec „vyplatí“.
K Vámi zmiňovanému argumentu o neexistenci nároku na odškodnění z důvodu nenahlášení pracovního úrazu dopravním mistrem uvádím, že tato skutečnost není samozřejmě pro vznik Vašeho práva na odškodnění vůbec rozhodná. Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance jsou zakotveny v § 105 zákoníku práce.Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 17 (únor 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
18. únor 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek webu poradny


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné kopírování textů a obrázků z cizích webů pro internetový magazín?
- Zpravodajská licence a tvorba internetového magazínu v PDF formátu
- Zpravodajská licence a autorské právo na texty, obrázky z internetu
- Autorský zákon a zpravodajská licence

chci na svých internetových stránkách provozovat tématický online magazín v PDF formě (určeno tedy také pro tisk). Jak je to s použitím převzatých textů a obrázků z jiných internetových zdrojů pro můj magazín. Mohu je použít, komentovat, citovat, upravovat, doplňovat atd.? A za jakých podmínek? Na internetu jsou na tuto otázku různé názory od Zpravodajské licence a odkazu na autorský zákon a paragraf 31 přes obecné povědomí na dostačující odkaz zdroje a jméno autora ke článku, fotce. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné respektovat obě Vámi citované zákonné úpravy:
1/ Tzv. zpravodajská licence dle § 12/3 Občanského zákoníku opravňuje k pořízení či použití podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů (nikoli tedy písemností osobní povahy jako jsou zejména osobní dopisy, deníkové zápisky apod.) i bez svolení fyzické osoby. Ve Vašem případě je však otázkou, zda se toto ustanovení Občanského zákoníku vztahuje i na online webový magazín, neboť zpravodajská licence je omezena pouze na tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Dle mého názoru je možné vyložit v tomto případě uvedené zákonné ustanovení šířeji a vztáhnout je i na zpravodajství „internetové“, neboť jeho charakter a účel je s ostatními typy zpravodajství v podstatě srovnatelný; zpravodajství spočívá v informováni veřejnosti o věcech oprávněného veřejného zájmu včetně jejich kritického hodnocení (není rozhodné, zda se tak děje slovem, obrazem, karikaturou či jinak).
2/ Neboť hodláte v rámci svého magazínu pracovat i s texty a obrázky jiných autorů, je nutné respektovat v této souvislosti zejména autorský zákon, který v § 34 rovněž zakotvuje tzv. zpravodajskou licenci. Dle tohoto ustanovení nezasahuje do práva autorského ten, kdo užije cizí dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a rovněž ten kdo užije cizí dílo v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku (bezpochyby tedy i na internetu) zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Co vše lze rozumět pod pojmem užití díla pak příkladmo vymezuje § 12/4 a 5 autorského zákona.
V této souvislosti jste povinen uvést vždy jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen (samozřejmě s výjimkou děl anonymních). Můžete podpůrně použít § 31 autorského zákona, zakotvující citace.
Lze tedy shrnout, že ve vztahu k osobám, které jsou zachyceny na obrázcích či fotografiích jste povinen dodržovat § 12/3 Občanského zákoníku, ve vztahu k autorovi těchto obrázků či fotografií (a rovněž jakýchkoli textů) jste povinen dodržovat § 34 autorského zákona.


OBČAN-DLUHY
- Jak se bránit proti platebnímu rozkazu
- Zkoumá soud oprávněnost platebního rozkazu?
- Platební rozkaz a splátkový kalendář od soudu
- Je možné zaslat platební rozkaz do zahraničí?
- Co když není známé bydliště osoby k vydání platebního rozkazu?
- Lhůta na podání odporu proti platebnímu rozkazu

Kdy se vydává platební rozkaz? Pokud je podána žaloba na vymáhání dlužné částky, zkoumá nejprve soud, zda je žaloba oprávěná nebo hned vydá platební rozkaz a je na mne, zda se odvolám? Jak se bránit proti platebnímu rozkazu?
Pokud mám kvůli půjčce dům v zástavě banky, kde pravidelně splácím úvěr (hypotéku), mohu o něj přijít? Navrhne soud popř. splátkový kalendář? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Dle § 172/1 občanského soudního řádu může soud vydat platební rozkaz, jsou-li splněny dvě základní podmínky:
1/ žalobce se musí v žalobě domáhat zaplacení peněžité částky,
2/ právo žalobce na zaplacení žalované peněžité částky musí vyplývat ze skutečností, které ve své žalobě uvádí, tzn. že svůj nárok musí žalobce v žalobě doložit tak, aby o něm neměl soud žádných pochybností.

Zároveň musí být znám pobyt žalovaného, platební rozkaz není možné doručovat do zahraničí.
K Vašemu prvnímu dotazu lze proto uvést, že soud před vydáním platebního rozkazu zkoumá, zda nárok žalobce, kterého se v žalobě domáhá, vyplývá ze skutečností, které uvádí (popř. z důkazů, které k žalobě přiložil).
V platebním rozkazu soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci žalovanou částku (a náklady soudního řízení).
Nesouhlasí-li žalovaný s platebním rozkazem, může proti němu podat odpor a to do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. V takovém případě soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání (které posléze ukončí rozsudkem). V odporu je žalovaný povinen uvést skutečnosti, které staví na svou obranu (popř. přiložit maximum důkazů).
Splácíte-li řádně svou půjčku bance, není důvod, abyste o svůj dům přišel. Věřitel může uspokojit svou pohledávku prodejem zástavy pouze v případě, že dlužník neplní svůj dluh. Pokud by se ve Vašem případě banka rozhodla vymáhat svou pohledávku cestou platebního rozkazu, můžete v odporu namítat, že řádně plníte své povinnosti ze smlouvy o půjčce, t.j. že pravidelně hradíte sjednané splátky (toto můžete doložit zejména výpisy z bankovních účtů).OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Zprostředkovatel půjček nezajistil půjčku - jak postupovat
- Nekalost praktik zprostředkovatele půjček a rozpor s dobrými mravy

Potřebovala jsem rychle půjčit peníze, tak jsem se spojila se společností AMV Group s.r.o. - zprostředkovatel půjček. V kanceláři mě ujistili, že do deseti dnů mi najdou investora a peníze budu mít na účtu. Já si měla pro zvýšení bonity sjednat s nimi životní pojištění. To jsem udělala, vše uhradila jak jsem měla a oni mě měli informovat průběžně o tom, jak řešení půjčky probíhá. Ve smlouvě se k tomu zavázali. Jenže bohužel, dva měsíce uplynuly, ani jednou se neozvali, když jsem tam já volala, co s tím, tak si mě přehazovali, nabídli mi běžně dostupné půjčky jako Provident a pod. Vůbec nic z toho,co je ve smlouvě nedodrželi, takže jsem životní pojištění před skončením dvouměsíční zákonné výpovědní lhůty zrušila. Na to se tady ihned ozvali, že pokud nebudu pojištění hradit, budu jim muset zaplatit cca 44.000 Kč. Jak mám dále pokračovat? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Stala jste se bohužel jednou z četných obětí poněkud nekalých praktik této společnosti.
V současné chvíli je velmi důležité podrobně prostudovat smlouvu, kterou jste s AMV Group uzavřela (předpokládám, že se jednalo o smlouvu zprostředkovatelskou) a pojistnou smlouvu, k jejímuž uzavření jste byla de facto donucena (opět předpokládám, že se jedná o smlouvu s pojišťovnou AXA). V této souvislosti Vám lze doporučit rovněž konzultaci s advokátem.
V současné situaci Vám doporučuji zvolit pasivní taktiku, pokud se společnost AMV Group rozhodne vymáhat svou pohledávku z titulu smluvní sankce soudní cestou, budete se moci bránit poukazem na zjevnou nekalost jejích praktik a hrubý rozpor smluvního vztahu s dobrými mravy (zejména co se týče výše a mechanismu uplatňování smluvních sankcí). V této souvislosti můžete samozřejmě očekávat, že společnost AMV Group bude argumentovat Vaším podpisem na smlouvách a z toho plynoucí možností si vše před uzavřením smluv řádně rozmyslet.
Můžete se rovněž obrátit na Českou obchodní inspekci s podnětem na přešetření praktik společnosti AMV Group, dá se očekávat, že rozhodně nebudete první, nespokojených klientů společnosti AMV Group je celá řada.
Úspěch jakéhokoli postupu proti společnosti AMV Group nelze samozřejmě zaručit, z právního hlediska jsou touto společností zakládané smluvní vztahy v pořádku, jejich rozpor s dobrými mravy je však zjevný.

 

OBČAN-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel rozhodovat o přidělení bonusu dle své svobodné vůle?
- Přidělování bonusů zaměstnancům - pravidla
- Diskriminace zaměstnance při přidělování nenárokové složky mzdy
- Diskriminace zaměstnanců při vyplácení bonusů
- Pravidla pro vyplácení bonusů zaměstnancům

Z mé strany jsem ukončil po půl roce pracovní poměr na dobu určitou. Oznámil jsem to řádně měsíc před koncem, že již nechci pokračovat. Ve firmě byl řádný bonusový program, podle kterého se všichni v mém oddělení odměňovali nad rámec běžně smluvené mzdy. Ten byl postaven na plnění osobních plánů měsíčně a dokonce i čtvrtletně. Za měsíce 10, 11 a 12/2011 a tedy i kvartál jsem splnil plán a měl jsem nárok na bonus dle pravidel. Před mým odchodem mi však nadřízený sdělil, že bonus je nenároková složka dle pravidel firmy a že když tedy odcházím nemám na něj nárok i když ostatní kolegové, kteří splnili plán jako já a u firmy zůstali bonus dostali. Bohužel bonus se vyplácí s měsíčním zpožděním takže ve mzdě za 12/2011 jsem nedostal za říjen 2011 i když jsem splnil atd. Připadá mi to jako nerovné zacházení. Mám nějakou šanci se bránit a získat dodatečně bonus? Jak mám postupovat? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Bránit se rozhodně můžete a lze Vám to i doporučit.
Mzdu lze obecně rozdělit na tzv. nárokovou část, resp. nárokové složky mzdy, tj. takové plnění, které je zaměstnavatel povinen uhradit z titulu pracovní smlouvy (samozřejmě za předpokladu, že zaměstnanec splní určité podmínky, tj. bude pracovat v souladu s pracovní smlouvou) a tzv. nenárokové složky mzdy, na které vzniká zaměstnanci nárok až na základě rozhodnutí zaměstnavatele o jejich přiznání (tedy bez ohledu na splnění podmínek vyplývajících z pracovní smlouvy).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nenároková složka mzdy se stává nárokovou až ve chvíli, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přidělení. To však neznamená, že by zaměstnavatel mohl s nenárokovou složkou mzdy libovolně disponovat, resp. činit rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci i v případě, že podmínky pro přiznání bonusu splnili všichni bez rozdílu.
Dle znění Vašeho dotazu se zaměstnavatel s největší pravděpodobností dopustil nerovného zacházení v oblasti odměňování zaměstnanců a porušil tak jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů (v roce 2011 byla tato zásada zakotvena v § 13/2 písm. b) a c) zákoníku práce, od 1. 1. 2012 je tato zásada přesunuta do § 16/1 zákoníku práce).
Vašeho dotazu se týká i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2006,sp. zn. 21 Cdo 1486/2005, z něhož mimo jiné vyplývá:
„Je-li přiznání nenárokové složky mzdy vázáno na skutečnost, že zaměstnanec neobdržel výpověď z pracovního poměru (což lze ve Vašem případě vztáhnout i na ukončení pracovního poměru z Vaší iniciativy), je nepochybné, že se jedná o nerovné zacházení ... Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.“
V současné chvíli Vám proto lze doporučit obrátit se na svého bývalého zaměstnavatele s písemnou výzvou, v níž ho upozorníte na porušení výše citovaných ustanovení zákoníku práce a budete se domáhat vyplacení bonusu ve výši, v jaké byl přidělen Vašim bývalým kolegům. Bývalého zaměstnavatele zároveň upozorněte, že v případě nevyhovění Vašemu požadavku (v přiměřené lhůtě, kterou mu současně stanovíte), jste připraven domáhat se svých práv soudní cestou (přičemž můžete zmínit i případné kontaktování Inspektorátu práce). Tuto výzvu odešlete svému bývalému zaměstnavateli prokazatelným způsobem, např. doporučenou zásilkou s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka, přičemž jednu podepsanou kopii výzvy si ponechte.
Pokud zaměstnavatel na Vaší výzvu ve stanovené lhůtě nezareaguje, nezbude Vám, než na něj podat žalobu. V případě Vašeho vítězství v soudním sporu (které je dle mého názoru očekávatelné), bude Váš bývalý zaměstnavatel samozřejmě povinen uhradit Vám nejen bonus (a případně úrok z prodlení), ale též veškeré náklady soudního řízení (zejména tedy soudní poplatek a náklady za zastoupení advokátem, budete-li zastoupen).


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Je možné podat žalobu na ochranu osobnosti při syndromu zavrženého rodiče?
- Náhrada škody po rodiči za vznik syndromu zavrženého rodiče po otci dítěte?
- Náhrada nemajetkové újmy za vznik syndromu zavrženého rodiče po matce dítěte?

Chci se touto cestou dotázat, zdali je možné zažalovat matku mého syna, dnes již zletilého, která u něho způsobila tzv. syndrom zavrženého rodiče, v tomto případě otce, jehož důsledkem je synovo odmítání otce; kdy z plnohodnotného vztahu matka svou systematickou výchovou vytvořila u syna tuto deformaci (viz. lékařský posudek). Toto poškození u mého syna bylo zjištěno kolem dvanáctého roku. Je možné matku dítěte žalovat za způsobenou újmu nějakou náhradu? Jak je to v tomto případě s ochranou osobnosti, jaká je promlčecí doba. Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné tedy i soukromí a svého rodinného života. Při zásahu do těchto tzv. osobnostních práv má fyzická osoba dle § 13/1 Občanského zákoníku právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (přičemž tato satisfakce může mít i podobu náhrady nemajetkové újmy v penězích).
Teoreticky by tedy bylo možné, abyste podal na matku svého syna žalobu na ochranu osobnosti a domáhal se například písemné omluvy a finanční satisfakce. V této souvislosti je však nutné vzít na zřetel několik podstatných okolností, které podání žaloby poměrně komplikují:
V první řadě se jedná o tzv. důkazní břemeno. Pokud budete v žalobě tvrdit, že psychický stav Vašeho syna je výsledkem výchovy jeho matky, budete povinen své tvrzení rovněž hodnověrným způsobem prokázat. V úvahu přicházejí samozřejmě svědecké výpovědi těch, kdo mají o poměrech Vašeho syna povědomí, nelze však předjímat, zda budou tyto důkazy soudu postačovat.
V rámci soudního řízení bude rovněž nutné prokázat vznik tzv. příčinné souvislosti mezi výchovným působením matky Vašeho syna a jeho současným psychickým stavem; bude tedy nutné přesvědčit soud o tom, že výchova je hlavní příčinou vzniku tzv. syndromu zavrženého rodiče u Vašeho syna. V této souvislosti by bylo s největší pravděpodobností nutné nechat vypracovat rovněž znalecký posudek z oboru psychologie.
Poslední a patrně nejdůležitější skutečností je promlčení. Přestože se nejedná o zcela vyjasněnou právní otázku, kloní se v současné době rozhodovací praxe soudů spíše k názoru, že práva na ochranu osobnosti jsou promlčitelná a to ve standardní tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení běží promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Byl-li syndrom zavrženého rodiče u Vašeho syna shledán už ve 12 letech, došlo s největší pravděpodobností již k uplynutí promlčecí doby.
Pro případné podání žaloby na ochranu osobnosti Vám doporučuji kontaktovat advokáta, který se na tuto oblast specializuje.


OBČAN-DLUHY
- Co znamená uznání dluhu dlužníka věřiteli
- Jaký význam má uznání dluhu pro věřitele
- Co se stane, když dlužník uzná svůj dluh
- Náležitosti uznání dluhu dle Občanského zákoníku
- Promlčecí lhůta dluhu při jeho uznání dlužníkem věřiteli
- Uznání dluhu dlužníkem a vliv na promlčecí dobu dluhu
- Délka promlčecí lhůty u uznání dluhu dlužníkem věřiteli

Dne 13.12.11 jsme odesílali k reklamaci zakoupené zboží, konkrétně elektroauto pro děti. Koupili jsme ho dne 30.10.2011 na internetu, zabalili dceři k narozeninám a rozbalili ho tudíž asi až po měsíci od doručení. Po rozbalení jsme zjistili, že vozidlo nemá vybavení, které bylo uvedeno v inzerátu, a to hlavně brzdový pedál a mnoho dalších věcí. Dne 22.11.2011 jsem paní prodávající napsala, že požadujeme nápravu vad či nový kus zboží. Dne 29.11.2011 paní odpověděla, že nám bude zaslán reklamační list, který máme poslat i s autíčkem zpět. To jsme tedy dne 12.12.2011 odeslali.
15.12.2012 jim to bylo doručeno, paní mi to potvrdila.
Dne 21.12.2012 napsali, že naše reklamace bude vyřízena po Novém roce. Po Novém roce jsem tedy psala paní ještě několik emailů, ale nereagovala ani na jeden.
Dne 15.1.2012 jsem jim napsala, že odstupujeme od smlouvy z důvodu nedodržení 30ti denní zákonné lhůty k vyřízení reklamace a že požadujeme vrácení peněz na účet. Dne 18.1.2012 mi prodávající napsala SMS, že máme nárok na odstoupení od smlouvy a že nám tedy pošle nejprve dobropis a poté peníze. Dne 26.1.2012 ale napsala, že je v problémech, že ji podrazil obchodní partner, připravil ji o všechny finance, že musela odhlásit živnost a že nemá na uhrazení dluhů vůči klientům. Prý se bude snažit zaplatit nám to do třech měsíců a že nám pošle tento týden dopis o uznání dluhu. Tak už nevím, co dělat, nemáme ani zboží, ani peníze (4200,-). Prosím poraďte, jak se máme dále zachovat v případě, že ty peníze od ní nedostaneme. Je nám potom k něčemu uznání dluhu nebo ne? Děkuji, Teodora

ODPOVĚĎ:
Uznání dluhu dle § 558 Občanského zákoníku je jednostranným právním úkonem, který obecně zlepšuje postavení věřitele (tedy Vás).
Pro platnost uznání dluhu musí prodávající písemně uznat existenci svého dluhu, který specifikuje co do důvodu (tj. odstoupení od kupní smlouvy s následnou povinností vrátit kupní cenu) i výše (tj. výše kupní ceny). Je samozřejmě rovněž nutné, aby byl v uznání dluhu specifikován věřitel (tedy Vy), uznání dluhu musí být prodávající datováno a podepsáno.
Základními účinky uznání dluhu je právní domněnka trvání dluhu v době jeho uznání (následně byste tedy nemusela jiným způsobem prokazovat, že předmětný dluh skutečně existoval) a především prodloužení promlčecí doby na 10 let (§ 110/1 Občanského zákoníku).
Zašle-li Vám tedy prodávající skutečně uznání dluhu (které bude obsahovat výše uvedené náležitosti), můžete své právo na vrácení kupní ceny zboží vymáhat kdykoli v průběhu následujících deseti let. V případě, že Vám prodávající uznání dluhu nezašle (a selžou-li další pokusy o smírné řešení), budete muset podat na prodávající žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení (v tomto případě činí promlčecí doba 2 roky).OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné použít kauci jako penále při předčasném ukončení nájemní smlouvy?
- Výše pokuty, penále za předčasné ukončení nájmu, nájemní smlouvy
- Je možná pokuta za předčasné ukončení nájemní smlouvy?
- Je možné propadnutí kauce na nájemné kvůli předčasnému ukončení nájemní smlouvy?
- Nárok na úroky z prodlení u kauce na nájem, nájemné

Výňatek z nájemní smlouvy: Smluvní strany se dohodly, že při podpisu této smlouvy, nájemce složí u pronajimatele částku (kauci) ve výši ... Kč Tato kauce bude nájemci po ukončení pronájmu vrácena, nebo bude využita na náhradu škod, které během nájemného vztahu byly způsobeny nájemcem na předmětu nájmu a nebyly doposud vyrovnány. V případě že ze strany nájemník dojde k ukončení nájemního poměru i formou dohody, před sjednanou dobou nájmu, tato kauce zůstává pronajimateli, jakož i penále a to v plné výši.
Reálná situace: Nájemce předčasně ukončil nájemní poměr dohodou a požaduje vrácení kauce + penále. Tento bod nájemní smlouvy totiž prý odporuje občanskému zákoníku. Nájemník toto uplatňuje 6 měsíců po podepsání smlouvy, kdy ukončil nájem. Do té doby proti tomuto bodu neprotestoval. Ptám se, kdo má pravdu. Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že ve Vašem případě má pravdu nájemce.
Ustanovení nájemní smlouvy o „propadnutí kauce“ (jako penále) v případě předčasného ukončení nájemního vztahu (předpokládám, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou) ze strany nájemce je tzv. absolutně neplatné z důvodu jeho rozporu s dobrými mravy (§ 39 Občanského zákoníku). Absolutní neplatnost znamená, že předmětné ustanovení nájemní smlouvy je neplatné od samého počátku, nemohlo tedy přivodit žádné právní následky a smluvní strany jím nebyly vázány (je tedy nerozhodné, že s ním podpisem smlouvy souhlasily, nemusely s ním tedy ani vyslovit svůj nesouhlas).
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že není možné kohokoli penalizovat za uplatnění jeho práv. Nájemce má ze zákona právo ukončit nájemní vztah buď jednostranně (výpovědí) či v součinnosti s pronajímatelem (dohodou). Neboť ve Vašem případě nájemce jednoho z těchto práv využil (a Vy jako pronajímatel jste s tím souhlasil, neboť byla uzavřena dohoda), nejedná se o porušení nájemní smlouvy (a penalizace je proto vyloučena).
Dle § 686a/3 Občanského zákoníku nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, je pronajímatel oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Sousloví „nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak“ však nelze chápat tak, že by bylo možné sjednat v nájemní smlouvě cokoli (tedy např. penalizaci jsoucí v rozporu s dobrými mravy), zákon zde spíše předpokládá možnost zúžit uvedený výčet (kdy by byl pronajímatel např. oprávněn použít kauci pouze k úhradě pohledávek na nájemném, nikoli již k úhradě pohledávek za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu).
Lze Vám proto doporučit nájemci kauci neprodleně vrátit (a to včetně úroků z prodlení, na které má nájemce právo), dle § 686a/4 Občanského zákoníku jste k vrácení kauce povinen nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal Vám, nedohodnete-li se s nájemcem jinak. V opačném případě bude nájemce oprávněn podat na Vás u soudu žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Kuchařské recepty na internetu a autorský zákon, autorská práva
- Ochrana autorského práva na kuchařské recepty na vaření
- Recepty na vaření a autorské právo, autorský zákon
- Jsou kuchařské recepty dílem dle autorského zákona?

Jak je to s autorským právem u kuchařských receptů na internetu?
Na jednom serveru máme diskusi a se svolením diskutujícího - tedy autora receptu ho kopíruji na web. Většinou vždy pozměním postup, aby všechny recepty byli tak nějak stejné, ale základ – gramáž a suroviny, což je hlavní, se nemění. Jak je to s autorským právem, pokud bych vydala kuchařku z těchto sesbíraných receptů? Je autorem každý jeden uživatel,
který dal pod nickem (ne pod svým vlastním jménem)na veřejný server svůj recept? Musím požádat o jeho souhlas, abych mohla recept vydat v tištěné podobě. Je toto právně napadnutelné, pokud souhlas mít nebudu, ale u názvu receptu bude jeho nick? Jedná se minimálně o 30 různých lidí, kteří uvedli svůj recept. Jak moc je recept „jejich“, když ho dávají na
internet? Může se ten daný člověk nějak domoci toho, že je jeho? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s autorskými právy ke kuchařským receptům je v první řadě nutné dovodit, zda se vůbec jedná o dílo ve smyslu autorského zákona. Dle § 2/1 autorského zákona je předmětem práva autorského mimo jiné dílo literární, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

S ohledem na výše uvedené je proto dle mého názoru při posuzování jednotlivých receptů nutné přihlížet ke splnění dvou základních předpokladů:
1/ Musí se jednat o jedinečný výsledek autorovy činnosti. Jedinečnost tohoto výsledku je nutné chápat jako jeho originalitu (ve smyslu nebývalosti). Kuchařský recept by pro splnění této podmínky musel vykazovat určitou míru nevšednosti, tj. muselo by se jednat o popis kuchařského postupu, který „není jinde k vidění“, nesmí se tedy jednat o pouhý přepis již mnohokrát popsaného (recept na běžnou polévku s játrovými knedlíčky by tak aspekt jedinečnosti patrně nesplňoval).
2/ Autorova činnost musí být tvůrčí. Vytvoření kuchařského receptu (včetně vymyšlení jeho názvu) tedy musí představovat výsledek kreativní aktivity jedince. Sepsání kuchařského receptu musí proto představovat skutečný „autorův nápad“.
Pokud se domníváte, že Vámi sesbírané recepty některý z výše uvedených předpokladů nesplňují, můžete s nimi naložit dle své libosti (tedy je i knižně vydat).
Dle mého názoru (upozorňuji, že se jedná o názor osobní, nikoli nutně správný) bude obě výše uvedená kritéria autorského díla splňovat jen velmi malý počet kuchařských receptů (vzhledem k jejich nepřebernému množství a nejrůznějším, více či méně podobným, variacím na jednotlivá jídla). Jako autorské dílo by bylo možné chránit například rodinný recept, tedy popis kuchařského postupu, vyvinutého a tradovaného v úzkém kolektivu a vyznačujícího se v daném místě a čase skutečnou neobvyklostí.
Pokud se naopak domníváte, že recepty jsou pro svou jedinečnost a tvůrčí usilí svých autorů díly dle autorského zákona, bude nutné při jejich následném zpracování brát ohled rovněž na jejich autory.
Pokud recepty určitým způsobem “přepisujete”, dopouštítese tak tzv. tvůrčího zpracování jiného díla dle § 2/4 autorského zákona. Dílo, které tímto způsobem vznikne je Vaším autorským dílem (a požívá obdobnou právní ochranu), přičemž práva autora takto zpracovaného receptu zůstávají nedotčena.
Pokud byste se rozhodla vydat Vámi zpracované recepty jako kuchařku, bude se de facto jednat o tzv. souborné dílo dle § 2/5 autorského zákona (zde samozřejmě stále předpokládám, že zde uveřejněné recepty jsou autorskými díly dle výše specifikovaných kritérií). V tomto případě by bylo nutné, abyste si vyžádala souhlas každého autora, jehož recept v kuchařce použijete (§ 5/2 autorského zákona) s uvedením jeho jména popř. nicku jako pseudonymu.
Na závěr svého dotazu pouze připomínám, že uveřejněním autorského díla na internetu nejsou žádným způsobem dotčena práva autora, přičemž jedním z těchto práv je samozřejmě i právo domáhat se náhrady za neoprávněné užití díla.


FINANCE-DANĚ
- Osvobození od daně z příjmu při prodeji bytu a následné koupi jiné nemovitosti
- Následky nesplnění podmínky pro osvobození od daně z příjmu?
- Daň z příjmu a následky nezastavění pozemku při uspokojování bytových potřeb
- Daň z příjmu a bytové potřeby při prodeji předchozího bytu, domu
- Nezastavění pozemku a vliv na osvobození od daně z příjmu
- Do kdy se musí začít stavět abych nemusel platit daň z příjmu

Měla bych dotaz ohledně daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Manžel koupil v roce 2008 družstevní byt za odstupné 650.000Kč. Po pár měsících mu družstvo převedlo byt bezplatně do osobního vlastnictví. Po roce manžel byt prodal za 800.000Kč. Od daně z příjmu byl osvobozen, jelikož jsme za tyto prostředky do roka pořídili stavební pozemek na výstavbu rodinného domu. Tento pozemek vlastníme 2 roky. Chtěla bych se zeptat, pokud bychom tento pozemek prodali a do roka za tyto prostředky koupili např. rodinný dům, zda bychom tímto krokem porušili zákon a mohl by nás finanční úřad nějakým způsobem postihnout nebo požadovat dodatečně uhradit daň z příjmu? A zda by se případná daň z příjmu za prodej bytu platila z částky 800.000,-Kč nebo ze 150.000Kč, když družstvo převedlo byt bezplatně kupní smlouvou? Doklad o uhrazení odstupného za DB máme. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
z Vašeho dotazu předpokládám, že Váš manžel byl při prodeji bytu od daně osvobozen na základě § 4/1 písm. a) zákona o daních z příjmů (ve znění platném v roce 2009). Dle tohoto ustanovení byl od daně osvobozen rovněž příjem z prodeje bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a zároveň pokud prodávající použije získané finanční prostředky na uspokojení bytové potřeby.
Dle § 15/3 písm. b) zákona o daních z příjmů (ve znění platném v roce 2009) se pak za uspokojování bytových potřeb považuje i koupě pozemku, pokud na něm bude postaven například rodinný či bytový dům s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytového či rodinného domu do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy.
Je evidentní, že výše uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů má zabránit tzv. spekulativnímu nákupu a prodeji pozemků za účelem zisku a nikoli uspokojování bytových potřeb.
Domnívám se proto, že v případě prodeje pozemku (bez jeho zastavění) vznikne Vašemu manželovi povinnost k úhradě daně z příjmu z prodeje bytu (tedy tak, jako by tento prodej od daně osvobozen nebyl), a to se základem daně ve výši 150.000,- Kč (neboť od zdanitelného příjmu je nutné odečíst náklady na získání bytu, tj. odstupné). Tuto daňovou povinnost je samozřejmě možné splnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že prodej pozemku by v současné době nemohl být od daně z příjmů osvobozen (a to ani za předpokladu investování získaných prostředků do uspokojování bytových potřeb), neboť Váš manžel tento pozemek dosud nevlastní déle než 5 let (a není tudíž splněna osvobozovací podmínka dle § 4/1 písm. b) zákona o daních z příjmů).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může internetová schránka shromažďovat informace o hardware návštěvníka?

Je možné, aby webová stránka či nějaká aplikace shromažďovala bez upozornění identifikační údaje o hardwaru v počítači?
Jde mi o to jestli MŮŽE provozovatel webových stránek, aplikací či čehokoli dalšího shromažďovat takovéto údaje a uchovávat je (bez upozornění! - shromažďování údajů často bývá součástí licenčních smluv na nejrůznější software a velké firmy v tomto oboru podnikající to neopomínají zmínit, proto se ptám, jak to je když opomenou nebo žádnou smlouvu nemají). Podle mého je to zásah do soukromí - může například zjišťovat používaný systém nebo prohlížeč pro správnou funkci třeba té webové stránky, ale sbírat a archivovat ID hardwaru mi přijde opravdu jako zásah do soukromí. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Pro komplexní odpověď na Váš dotaz by bylo nutné znát konkrétní mechanismus uchovávání údajů o hardware provozovatelem daných webových stránek, k čemuž by bylo zapotřebí odborných znalostí v oblasti IT. Obecně však platí následující:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Dle mého názoru by bylo značně obtížné vztáhnout pojem „soukromí“ i na identifikační údaje hardware, používaného konkrétní fyzickou osobou, právní úprava v Občanském zákoníku je zjevně zaměřena na ochranu „ryze osobní“, t.j. intimní sféry, života jednotlivce.
V souvislosti s Vámi uváděnými údaji by však bylo možné uvažovat o porušení práva na ochranu osobních údajů. Dle § 4 zákona na ochranu osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace, která umožňuje přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu, a to zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Pokud provozovatelem webových stránek shromažďované údaje o hardware umožňují výše nastíněnou identifikaci fyzické osoby, stává se tato osoba tzv. subjektem údajů a provozovatel webových stránek je naopak chápán jako správce (popř. zpracovatel) osobních údajů. Pro shromažďování osobních údajů jsou zákonem správci údajů stanovena poměrně přísná pravidla (např. povinnost informovat každý subjekt údajů o shromažďování/zpracování jeho osobních údajů s uvedením účelu a trvání takového shromažďování/zpracování, přičemž subjekt údajů musí s tímto samozřejmě zpravidla souhlasit).
Domníváte-li se s ohledem na výše uvedené, že shromažďované a archivované údaje o hardware umožňují přímou či nepřímou identifikaci subjektu údajů, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (http://www.uoou.cz/uoou.aspx), který může na základě Vašeho podnětu provést šetření a v případě potvrzení Vašeho podezření provozovatele webových stránek sankcionovat.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Výpočet náhrady škody na zdraví
- Náhrada škody na zdraví a její vypočítání
- Který zákon řeší náhradu bolestného (utrpěnou bolest)
- Náhrada za bolest - vyhláška 440/2001 Sbírky zákonů
- Cena za 1 bod náhrady bolestného v roce 2012

Můj otec měl dopravní nehodu při couvání v nemocnici. Srazil starou paní (82 let) o francouzských holích. Otec ji neviděl. Upadla obličejem na obrubníka, utrpěla zlomeninu v oblasti levé čelisti, zlomeninu zevního kotníku a otevřenenou ránu nad obočím. Paní došla na chirurgii za doprovodu mého otce úplně sama, tvrdila "že jí nic není". Nehoda se stala 12.9.2011 a neschopnost skončila 21.11.2011. Otec dostal podmínku na 18 měsícu a za pomocí promační a mediační služby jsme se snažili s paní vyrovnat. Dcera paní požaduje 100.000 Kč, což nemáme. Otec je ČID a mamika je v důchodu. Nabízeli jsme 20.000-25.000 Kč co nám pan vyšetřovatel a paní z mediační služby potvrdily že se to tak pohybuje. Paní nesouhlásí a ted to půjde k občanskoprávnímu soudu. Co máme dělat? Paní mi volala, že máme prodat dům, auto. U soudu prý dostaneme min. 50.000 Kč pokuty + další náklady. Otec ma 60 let a je z toho uplně zničený. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Je nepochybné, že Váš otec je povinen uhradit staré paní škodu na zdraví, kterou jí způsobil (§ 444/1 Občanského zákoníku). V této souvislosti bude přicházet v úvahu zejména tzv. náhrada za bolest dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je uveden podrobný seznam úrazů s příslušnými bodovými hodnotami („cena“ jednoho bodu je 120,- Kč). Hodlá-li stará paní nárokovat náhradu škody na zdraví, musí soudu předložit lékařský posudek, v němž její ošetřující lékař popíše utrpěná zranění a přiřadí jim příslušné bodové hodnoty. Bude-li stará paní v žalobě na náhradu škody požadovat uhrazení určité finanční kompenzace, aniž by zároveň doložila lékařský posudek, lze Vašemu otci doporučit, aby trval na splnění této povinnosti (výše náhrady škody na zdraví nemůže být odhadována „od oka“).
Není rozhodně pravdou, že by soud Vašemu otci uložil nějakou pokutu, soud může maximálně přikázat Vašemu otci, aby staré paní uhradil způsobenou škodu na zdraví a náklady soudního řízení (tj. soudní poplatek a náklady případného advokátního zastoupení).
Přestože nejsem lékař, odhaduji (po nahlédnutí do přílohy č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), že zranění staré paní by mohla odpovídat některým z následujících položek:
- zlomenina čelisti:
S0240 - Zlomeniny horní čelisti = 40 bodů
S0260 - Zlomenina dolní čelisti = 20 bodů
- zlomenina kotníku:
S8260 - Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace = 60 bodů (v případě složitějšího zranění, např. tříštivé zlomeniny 100 nebo 130 bodů)
- poranění hlavy:
S01 - Rána hlavy (v této skupině nepřevyšují bodové hodnoty 10 bodů)
I pokud zahrneme do výpočtu maximální hodnoty výše uvedených položek, pohybujeme se stále v rozmezí 170 – 190 bodů, tj. přibližně 20.000,- Kč – 25.000,- Kč. Je však samozřejmě možné, že ošetřující lékař přiřadí zraněním staré paní odlišné bodové hodnoty, vše záleží na jeho odborném úsudku.
Vašemu otci lze doporučit kontaktovat starou paní a domluvit se s ní na pořízení lékařského posudku. Na základě bodového ohodnocení bolesti dle tohoto posudku může Váš otec zaplatit staré paní náhradu škody na zdraví mimosoudní cestou, tímto způsobem si lze samozřejmě ušetřit další výdaje za náklady soudního řízení. Veškerou komunikaci je vhodné vést písemně (samozřejmě pro případné doložení snahy o smírné řešení před soudem).
Dospěje-li celá věc k soudu, je možné uzavřít smír i zde, k čemuž budou stará paní a Váš otec soudcem vyzváni.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Jak přepsat vozidlo v registru když s tím nový majitel automobilu nesouhlasí?
- Jak může zapsat původní majitel vozidla nového vlastníka automobilu do evidence

V říjnu 2010 jsme byli rozvedeni a v prosinci 2010 jsme si dohodou rozdělili SJM. Mezi jiným automobil připadl do výlučného vlastnictví manželce, byl evidován na mne. Manželka si ho vzala i technické průkazy. K převodu regisru silničních vozidel nedošlo z důvodu jejího odmíntutí. Požadovala ode mne uhradit finanční částku za převod. Do dnes se mi nepodařilo se s
ní domluvit, ač je částka v případě rozvodu jen asi 300 Kč za evidenční kontrolu vozidla. Dá se vymáhat soudně její součinnost při převodu vozidla? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by neměla být cesta soudního sporu nutná. Jste-li stále veden v registru silničních vozidel, lze Vám doporučit navštívit obecní úřad příslušné obce s rozšířenou působností a zde si vyžádat vydání duplikátů potřebných dokladů, tj. technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla Na základě těchto písemností a po předložení dohody o vypořádání SJM provede obecní úřad změnu zápisu v registru silničních vozidel tak, aby odpovídal skutečnosti.
Dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. je vlastník registrovaného silničního motorového vozidla, zástavní věřitel, popř. další osoba, které se zápis v registru silničních vozidel týká (do této kategorie se bezpochyby řadíte i Vy), povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel a to do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Postup podání stížnosti k evropskému soudu pro lidská práva ESLP
- Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ESLP
- Jaké podmínky je třeba splnit pro podání stížnosti k soudu ve Štrasburku

Rozsudkem jsem měl určený plný invalidní důchod, ale sociální správa nikdy nedostala nový příkaz. Usnesením mi jiný soudce zamítl rozsudek splnit. Tím jsem byl připraven o 21 x 1.400 Kč, zkrácen na ústavním právu na spravedlivý proces a zároveň tím byla i mařena práce onkologů. Důchody mi dodnes chybí a "nikdo nikdy nikde nepochybil". Nepomohly stížnosti, žádosti, odvolání, dovolání. Chci podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ESLP, ale nevím jak podat žalobu o odškodnění. Kdo je pověřen jejím sepsáním a kde sídlí? Jaké jsou finanční náklady? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá řada podstatných skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést komplexnější právní analýzu. Svou odpověď proto omezím pouze na informace o možnosti podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen ESLP).
Pro podání stížnosti k ESLP musí být současně splněno několik podmínek:
1/ V první řadě musí stížnost směřovat proti rozhodnutí některého státního orgánu či soudu (nelze si tedy stěžovat např. na fyzickou či právnickou osobu).
2/ Stěžovatel je povinen vymezit, jaká jeho práva (která mu zaručuje Evropská úmluva o lidských právech či některý z jejích protokolů) byla porušena.
3/ Stížnost k ESLP je možné podat až po vyčerpání veškerých vnitrostátních opravných prostředků. V rámci českého právního řádu je tedy nutné zahájit soudní řízení, podat odvolání, následně dovolání a nakonec ústavní stížnost. Pokud i Ústavní soud rozhodne ve Váš neprospěch, můžete se obrátit na ESLP.
4/ Stížnost k ESLP je možné podat ve lhůtě 6 měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí (tj. od nabytí právní moci nálezu Ústavního soudu).
Pro podání stížnosti k ESLP nemusíte být nikým zastoupen, řízení před ESLP se vede bezplatně. Vzhledem ke složitosti soudního řízení před ESLP a s ohledem na skutečnost, že řízení se vede ve francouzštině či angličtině Vám však lze doporučit nechat se zastupovat advokátem (v tomto případě však musíte počítat se vznikem určitých nákladů).
Pro získání praktických informací o podání stížnosti k ESLP (včetně formuláře, který je nutno vyplnit a adresy ESLP, na kterou je nutné stížnost zaslat) Vám doporučuji prostudovat následující článek:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/pravo-sebeobrana/stiznost-k-evropskemu-soudu-pro-lp-navod-informace-a-pokyny-podani-stiznosti

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Hlučné centrální odsávání v panelovém domě - jak se bránit?
- Jak se bránit proti hluku v panelovém domě když to SVJ neřeší
- Kam se obrátit se stížností při obtěžování hlukem od sousedů
- Jak dokázat hluk v domě způsobený centrálním odsáváním
RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Změření hluku v domě Krajskou hygienickou stanicí - informace

Bydlím v posledním patře 12-ti patrového paneláku a nedávno bylo zprovozněno centrální odsávání. Kdokoliv pode mnou odsávání zapne, sepne se automaticky všem, protože je poháněné jedním elektromotorem na střeše. Tento elektromotor je původní (dům je cca 40 let starý). Jsem tak nucena poslouchat hluk - hučení ze střechy, před kterým není v mém malém bytě úniku. Vzhledem k počtu bytů odsávání spíná každou chvíli a v jakoukoliv denní i noční dobu. Musím spát se špunty v uších, abych se vyspala, při častém nošení z nich ale bolí hlava.
Představitelé společenství vlastníků, na které jsem se opakovaně obracela, můj problém ignorují.
Můžete mi prosím poradit, zda mám právo požadovat odstranění hluku z odsávání, které jsme nucena mít seplé i když nechci a jaké kroky proto učinit? Na jaké zákony či normy se odvolat? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, z jakého právního titulu předmětný byt užíváte (jste-li jeho nájemnicí nebo, což předpokládám, vlastnicí). Ve své odpovědi se proto pokusím vypořádat se všemi možnými případy:
1/ Nájem bytu:
Jste-li nájemnicí bytu, můžete se na pronajímateli domáhat zajištění plného a nerušeného výkonu práv spojených s užíváním bytu (dle § 687/1 Občanského zákoníku), tj. především odstranění nadměrného zatížení hlukem. V této souvislosti Vám lze doporučit kontaktovat pronajímatele s písemnou výzvou, v níž ho upozorníte na porušení výše citovaného ustanovení Občanského zákoníku a budete se domáhat nápravy. V případě neúspěchu bude nutné se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů a budete se domáhat, aby soud přikázal pronajímateli hlukové zatížení eliminovat či alespoň snížit.
2/ Vlastnictví bytu:
Jste-li vlastnicí bytu, můžete se domáhat ochrany svého vlastnického práva proti každému, kdo do jeho výkonu neoprávněně zasahuje (§ 126/1 Občanského zákoníku). Nadměrné obtěžování hlukem je typickým příkladem tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se musí vlastník věci (ve Vašem případě se jedná o SVJ) zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, přičemž nadměrné obtěžování hlukem je zde výslovně zmíněno.
Jako „pomocné“ ustanovení Vám může rovněž posloužit § 13/3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle něhož nesmí vlastník jednotky (bezesporu tedy ani SVJ jako celek) provádět takové úpravy, které by ohrožovaly výkon vlastnického práva některého z vlastníků jednotek (zde Vás).
Lze Vám proto doporučit postupovat obdobně jako dle bodu 1, tzn. obrátit se na SVJ s písemnou výzvou (jejíž jednu podepsanou kopii si ponecháte), v níž se budete domáhat vyřešení své situace (v případě neochoty k jednání můžete zmínit svou připravenost řešit vše soudní cestou). V případě nezdaru smírné varianty se můžete opět obrátit na soud s žalobou.
Pro podání žaloby v sousedském sporu dle § 127/1 Občanského zákoníku je nezbytné, abyste svá tvrzení prokázala. Je proto vhodné navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o Vaší situaci povědomí (např. toho, kdo Vás pravidelně navštěvuje). Zejména by Vám však pomohlo kontaktování místně příslušné Krajské hygienické stanice, neboť měření hlukového zatížení spadá do jejích kompetencí (v této souvislosti je klíčový § 30 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). V případě, že by ve Vašem bytě bylo provedeno měření hluku, můžete si na Krajské hygienické stanici vyžádat písemný závěr, o který můžete svá následná žalobní tvrzení samozřejmě opřít.


FINANCE-DANĚ
- Kdy je nutné podat daňové přiznání kvůli brigádě?
- Jak vypočítat daň z brigády?
- Daňový odvod z výdělku na brigádě

Jsem student a minulý rok jsem se stala i živnostníkem. Chtěla bych Vás poprostit, zda byste mi mohli poradit, jaké všechny dokumenty vlastně musím odevzdat.
Příjmy z živnostenské činnosti jsem neměla žádné, jediný můj příjem byl z brigády, která byla na dohodu o provedení práce, kde jsem vydělala něco málo přes 11 tisíc. U tohoto zaměstnavetele jsem také podepsala prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Budu moc ráda za odpověď.
Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, zda jste svůj výdělek (tj. zmiňovaných 11.000,- Kč) obdržela za jeden či více měsíců, tzn. zda Vaše odměna činila více či méně než 5.000,- Kč měsíčně.
Pokud činila Vaše odměna méně než 5.000,- Kč za měsíc, byl Váš zaměstnavatel povinen odvést 15 % zálohu na daň z příjmu (tj. z Vaší měsíční odměny). Ve Vašem případě je však i základní daňová sleva (tzv. sleva na poplatníka, tj. 23.640,- Kč ročně, tedy 1.970,- Kč měsíčně) vyšší než 15 % záloha na daň z příjmu, z tohoto důvodu daň platit nemusíte. V tomto případě Vám lze doporučit vyžádat si od zaměstnavatele vydání tzv. potvrzení o příjmu (pokud se tak již nestalo).
Pokud Vaše měsíční odměna činila více než 5.000,- Kč, bude postup v podstatě obdobný, tj. Váš zaměstnavatel byl povinen odvést 15 % zálohu daně z příjmu. V tomto případě je však nutné přepočítat, zda po uplatnění veškerých daňových slev bude u Vás přetrvávat daňová povinnost. V první řadě je nutné vypočítat výši zálohy daně z příjmu, tj. 15 % z Vaší měsíční odměny, poté porovnat výsledek s částkou 1.970,- Kč (základní sleva na poplatníka za měsíc) + částkou 335,- Kč (měsíční sleva na studenta). Pokud správně počítám, přesahuje i nyní uplatněná sleva zálohu na dani, opět tedy nebude nutné, abyste daň platila. I v tomto případě lze doporučit vyžádat si na zaměstnavateli vydání potvrzení o příjmu.
Daňové přiznání tedy podávat nemusíte, v případě jakýchkoli nejasností Vám doporučuji obrátit se na místně příslušný finanční úřad.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členského podílu bytového družstva bez souhlasu manžela
- Převod členského podílu bytového družstva bez souhlasu manželky
- Musí oba manželé podepsat dohodu o převodu členských práv k bytovému družstvu?
- Je nutný souhlas obou manželů s převodem podílu v bytovém družstvu?
- Je možné napadnout smlouvu o převodu členského podílu v družstvu?

Jsme manželé - oba máme členský podíl v družstvu. Manžel v roce 2007 převedl dle Smlouvy o převodu členských práv byt na syna z předchozího manželství. Toto se ovšem událo bez přítomnosti manželky, tudíž chybí na smlouvě její podpis, který by tam jistě měl být. Členská práva jsou "jakoby" převedena již 5 let. Nyní, když se dotyčná začala zajímat o možnou neplatnost této smlouvy, jí syn argumentuje promlčecí lhůtou 3 roky. Vztahuje se promlčecí lhůta i na toto, pokud na družstvu ležela celou dobu neplatná smlouva? Zaráží mě postup družstva, jak na toto mohli přistoupit a celou tu dobu se o to nikdo nezajímal. Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou manželé tzv. společnými členy bytového družstva (což z Vašeho dotazu předpokládám), nemůže jeden z nich samostatně disponovat s členským podílem v bytovém družstvu bez vědomí a souhlasu druhého manžela.
Dle § 230 Obchodního zákoníku mohou být členská práva k bytovému družstvu převedena pouze se souhlasem člena bytového družstva, je-li těchto členů více (tj. jedná-li se o tzv. společné členství), je nutný souhlas všech společných členů (ve Vašem případě tedy souhlas obou manželů).
Převedl-li tedy členská práva k bytovému družstvu manžel na svého syna bez souhlasu manželky, porušil tím § 230 Obchodního zákoníku. Z tohoto důvodu je dohoda o převodu členských práv k bytovému družstvu dle § 39 Občanského zákoníku tzv. absolutně neplatná, tzn. že tato dohoda je neplatná od samého počátku a nemohla vyvolat žádné právní následky. Manželka proto nebyla povinna se neplatnosti dohody jakýmkoli způsobem dovolat, žádná promlčecí doba v tomto případě neběží.
Pokud by se i přesto manželův syn nadále odvolával na znění dohody, lze manželce doporučit obrátit se na soud s žalobou na neplatnost právního úkonu (tato žaloba není pro neplatnost dohody nutná, neboť dohoda je neplatná již od svého podpisu, pro opatření nezvratného argumentu v podobě rozsudku však lze soudní cestu doporučit).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Průtahy v soudním řízení - jak se bránit?
- Jak podat stížnost na průtahy v soudním řízení?
- Jak podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu?
- Jak se bránit nečinnosti soudu - postup

Bratr byl po těžkém úrazu zbaven svéprávnosti, po doléčení v dubnu 2011 podána žádost o projednáni navrácení způsobilosti k právním úkonům, v květnu 2011 doplněna o lékařské vyšetření k odůvodnění podání.
Pracovní poměr skončil 12/2008, následně na pracovním úřadě a pak úraz 12.4.2009. Od té doby je bez finančních prostředků, bez nemocenské, nyní státní sociální podpora. Po zaplacení nákladů na bydlení a výživného na syna je jeho zůstatek 1.200 Kč na měsíc. Žádost podal, aby mohl jít pracovat, s omezením ho nikdo zaměstnat nechce, ale soudkyně která má jeho případ na starost se stále neozývá, přestože jsme již několikrát psali a zkoušeli telefonicky zjistit proč se stále nic neprojednává. Při odebrání způsobilosti nám bylo sděleno, že není problém kdykoliv vrátit zpět, aby byl opět svéprávný, ale nikdo s námi nechce tento problém řešit. Můžete mi prosím poradit, kam se obrátit? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho bratra se jedná o typickou ukázku tzv. průtahů v soudním řízení (zapříčiněných nejčastěji přetížením soudů). V zásadě se Vašemu bratrovi nabízí 3 varianty řešení, k nimž je vhodné přistoupit v následujícím pořadí:

1/ Stížnost na průtahy v soudním řízení:
Váš bratr (resp. jeho opatrovník) je dle § 164 a násl. zákona o soudech a soudcích oprávněn podat k orgánu státní správy příslušného soudu stížnost na průtahy v soudním řízení. Orgány státní správy soudů jsou u každého soudu jeho předseda a místopředseda (stížnost je proto vhodné adresovat přímo jim). Ve stížnosti je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, tzn. uvést zejména spisovou značku, pod kterou je věc u soudu vedena a vylíčit, jaké kroky byly z Vaší strany již podniknuty, popř. jaké kroky učinil v této věci soud (a samozřejmě především kdy k tomu došlo).
Stížnost nesmí být samozřejmě anonymní, namístě je věcné (nikoli emotivně zabarvené) vylíčení všech rozhodných skutečností. Podání stížnosti nesmí být Vašemu bratrovi v řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům na újmu.
Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 1 měsíce od svého podání, přičemž shledá-li Předseda (popř. místopředseda)soudu stížnost důvodnou, je povinen stěžovatele informovat o přijatých opatřeních (vyloučena není ani kárná odpovědnost příslušného soudce).

2/ Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu:
Dle § 174a zákona o soudech a soudcích je Váš bratr (resp. jeho opatrovník) oprávněn podat k soudu (u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede) tzv. návrh na určení lhůty. K podání tohoto návrhu není nutné (přesto že je to vhodné) podat nejdříve stížnost (viz bod 1).
Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává, o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.
Soud (u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede):
a/ se k návrhu vyjádří a do 5 dnů ho postoupí nadřízenému soudu, v tomto případě dochází k zahájení řízení mezi Vaším bratrem a soudem, nadřízený soud může návrh na určení lhůty (nejdéle do 20 dnů) odmítnout (pokud nebude i přes výzvu soudu opraven či doplněn, bude podán nepříslušnou osobou apod.), zamítnout (pokud ho shledá nedůvodným) nebo mu vyhovět (v tomto případě určí soudu, u něhož se řízení o navrácení způsobilosti k právním úkonům vede, aby v určité lhůtě provedl požadované úkony,
b/ Vašemu bratrovi vyhoví (tedy bez nutnosti vést řízení před nadřízeným soudem) a do 30 dnů provede veškeré jím požadované úkony.

3/ Ústavní stížnost proti zásahu orgánu veřejné moci:
Pro podání ústavní stížnosti je v první řadě nutné vyčerpat všechny dostupné opravné (resp. nápravné) prostředky (tedy stížnost), rovněž je zapotřebí být zastoupen advokátem. V situaci Vašeho bratra (kdy prodlení soudu trvá necelý rok) se domnívám, že Ústavní soud by nepřípustný průtah v řízení dosud neshledal. Tuto variantu řešení (i s ohledem na skutečnost, že řízení před Ústavním soudem trvá zpravidla několik měsíců) Vám proto obecně nedoporučuji.
Závěrem své odpovědi doporučuji v každém podání k soudu (tedy stížnosti či návrhu na určení lhůty) rovněž zdůraznit, jaké nepříznivé (především z ekonomického hlediska) následky má pro Vašeho bratra skutečnost, že mu dosud nebyla způsobilost k právním úkonům (dle § 186 a násl. Občanského soudního řádu) navrácena.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Za jakou cenu musí prodat majitel zemědělský pozemek zemědělskému družstvu?
- Je možné ošetřit zhodnocení pozemku v kupní smlouvě na zemědělský pozemek?
- Jak neprodělat na prodeji pozemku který může být v budoucnu zhotnocen?
- Je možné zachytit v kupní smlouvě zhodnocení pozemku v době budoucí?

Jsem vlastníkem zemědělského pozemku, který sousedí s pozemky zahrnutými do územního plánu (pozemky určené k zastavění).
Kontaktoval mě zájemce, který chce tento pozemek koupit.
Je jasné, že pokud by byl pozemek v budoucnosti zahrnut do územního plánu jako pozemek určený k zastavění, došlo by k podstatnému zvýšení jeho hodnoty. Jak ošetřit v kupní smlouvě případné budoucí zhodnocení pozemku abych na tom neprodělal? Děkuji, Matěj

ODPOVĚĎ:
Případné budoucí zhodnocení pozemku v kupní smlouvě nijak ošetřit nelze. Je nutné si uvědomit, že v okamžiku prodeje pozemku přestanete být jeho vlastníkem a veškerý budoucí osud pozemku (ať už jeho zhodnocení či naopak znehodnocení) jde plně na vrub nového majitele.
Případná smluvní klauzule, umožňující Vám domáhat se dodatečně (například i za několik let) „doplacení“ zvýšené hodnoty pozemku v případě jeho zařazení do tzv. zastavitelné plochy, by dle mého názoru byla v rozporu s dobrými mravy a tudíž neplatná. Lze rovněž pochybovat, že kupující by byl ochoten na takto nastavenou kupní smlouvu přistoupit.
Nechcete-li na prodeji svého pozemku prodělat, zjistěte si v první řadě, jaké jsou průměrné ceny sousedních pozemků (které již jsou zahrnuty v zastavitelné ploše). Po získání této informace můžete nastavit kupní cenu svého pozemku tak, aby byla v podstatě stejná jako by Váš pozemek již v zastavitelné ploše zahrnut byl.
Je nutné si uvědomit, že v souvislosti s prodejem svého pozemku nejste vázán žádnými předpisy a v kupní smlouvě proto můžete navrhnout de facto libovolnou kupní cenu (je tedy možné, aby jste svůj pozemek prodal za cenu, která jeho aktuální hodnotě neodpovídá). Je-li zájemcem o Váš pozemek například stavební, realitní či developerská společnost, můžete si být jist, že dříve či později bude Váš pozemek do zastavitelné plochy zahrnut; nemáte proto důvod prodat ho za aktuální nízkou cenu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdy má nájemce právo na vrácení kauce od pronajímatele
- Právo nájemníka na vrácení kauce od pronajímatele
- Kdy má nájemník nárok na vrácení kauce od pronajímatele
- Za jakých podmínek si může pronajímatel ponechat kauci nájemníka
- Kdy si může pronajímatel nechat kauci nájemce, nájeníka?
- Může si pronajímatel nechat kauci na opravu a rekonstrukci bytu?
- Na co slouží kauce pronajímateli
- Lhůta na vrácení kauce nájemci pronajímatelem
- Do kdy musí pronajímatel vrátit kauci nájemníkovi - lhůta


Měli jsme pronajatý byt na dobu určitou do 31.12.2011. Ten den jsme byt opustili, jelikož se nám ani majitelka neozývala, zda máme zájem o prodloužení smlouvy. Nájem jsme platili vždy čas, dle smlouvy za uběhnutý měsíc. Odmítli jsme podepsat předávací protokol, jelikož tam bylo napsáno, že se nám kauce nevrátí a pokryje náklady na rekonstrukci bytu. Dále nám ten den oznámila, že se poplatky za byt zvýšily a máme ještě doplatit 1.500,-, byt byl předáván v lepším stavu, než jsme do něj nastěhovali. Na naše náklady jsme vymalovali a dorekostruovali kuchyň, která byla mastná, špinavá a od plísně. Nyní nám majitelka odmítá vrátit kauci. Chce zaplatit nájem za leden 2012 a v bytě jí probíhá rekonstrukce na naše náklady. Je to možné, když jsme předávací protokol nesepsali? A jak z ní můžeme vymáhat kauci, která nám měla byt vrácena ke dni ukončení nájmu?
Odvolává se na ústní dohodu, že se nám smlouva měla prodloužit dodatkem, který jsme do konce roku neviděli. Slíbila, že nám sleví nájem po dobu rekonstrukce balkonu a to se již také nestalo. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě došlo ke skončení nájmu ke dni 31. 12. 2011, tzn. že jakýkoli požadavek majitelky bytu na zaplacení nájemného za leden 2012 je absurdní a rozhodně Vám nedoporučuji jej akceptovat.
Majitelka bytu je dle § 686/3 Občanského zákoníku oprávněna použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (inkaso) nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem (např. z titulu odpovědnosti za způsobenou škodu), ovšem pouze v případě, že tyto nároky jsou ze strany nájemce písemně uznány, popř. došlo k jejich přiznání vykonatelným rozhodnutím soudu. Pokud tedy z Vaší strany nevznikl na nájemném či „inkasu za energie“ žádný dluh, popř. jste v bytě nezpůsobila škodu, není majitelka bytu oprávněna kauci zadržovat (tím méně pak z ní financovat rekonstrukci bytu).
Dle § 686/4 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen vrátit nájemci kauci (včetně úroku z prodlení) a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.
V současné chvíli Vám lze proto doporučit vyzvat majitelku bytu písemně ke splnění její zákonné povinnosti (můžete poukázat na výše uvedené ustanovení Občanského zákoníku), přičemž jednu podepsanou kopii této výzvy si ponechte (výzvu je vhodné doručit prokazatelným způsobem, tj. doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Nesplní-li majitelka bytu svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě (kterou jí ve výzvě stanovíte), můžete na ní podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení (na tuto skutečnost je majitelku bytu ve výzvě rovněž vhodné upozornit). V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména nájemní smlouvu, doklad o zaplacení kauce, kopii písemné výzvy či jiné korespondence, popř. navrhněte provedení svědeckých výpovědí) a domáhejte se, aby soud uložil majitelce bytu povinnost vrátit Vám celou kauci, včetně zákonného úroku z prodlení a všech nákladů soudního řízení (zejména se jedná o soudní poplatek či náklady advokátního zastoupení).
V souvislosti s podáním žaloby na vrácení bezdůvodného obohacení je vhodné vědět, že Váš nárok na vrácení bezdůvodného obohacení se promlčuje po 2 letech od chvíle, kdy jste se dozvěděla, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo se na Váš úkor bezdůvodně obohatil (dle mého názoru je tímto datem 31. 1. 2012, kdy majitelce bytu vznikne povinnost k vrácení kauce).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že by bylo samozřejmě vhodnější, pokud by k vyklizení a předání bytu došlo protokolárním způsobem, neexistence předávacího protokolu však v žádném případě platnost vyklizení bytu neohrožuje.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdy je možné ořezat přesahující větve sousedova stromu?
- Je možné vstoupit na pozemek souseda k odložení uřezaných sousedových větví?
- Může majitel pozemku odstranit sousedovy větve přesahující nad pozemek?
- Je přesahující větev majetkem souseda nebo majitele pozemku kam přesahují?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to právo volného užívání lesů?
- Co znamená "výkon práva není porušením povinnosti"

Sdělte prosím, zda jsem jednal protizákonně, když (i přes opakované upozornění majitele sousedního pozemku) odstranil přečnívající větve, které zasahovaly téměř do poloviny mé parcely (louky). Jde o les. Větve jsem odstranil v době vegetativního klidu sám. Ořezané větve jsem uložil na okraj jeho pozemku s tím, že jsem byl nucen vstoupit na okraj jeho pozemku. To se mu nelíbilo. Chovám drobná hospodářská zvířata (ovce, koza), na části zastíněného pozemku jsem nesklidil žádnou píci a to nemluvím o úklidu spadaného listí. Vyjádřil se, že přesahující větve nehodlá nikdy odstranit a že to mám řešit soudní cestou. Po nahlédnutí do Občanského zákoníku a zhodnocení celé situace jsem volil postup, který jsem výše popsal. Domníval jsem se, že sousedoví usnadním práci, ale zmýlil jsem se. Jde mu o princip, že jsem si dovolil vstoupit na jeho pozemek. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Váš postup lze hodnotit jako rozhodně správný (s jediným malým teoretickým háčkem, k němuž se dostanu v závěru).
Dle § 127/1 Občanského zákoníku jste oprávněn odstraňovat větve stromů přesahující na Váš pozemek a to v případě, že tak učiníte šetrně a ve vhodné roční době, tzv. vegetativním klidu (jak jste zjevně postupoval). Soudní řešení není v tomto případě rozhodně na místě, neboť zde nedochází k žádnému sporu; právě pro zamezení zahlcení soudů zbytečnými sousedskými rozepřemi, Vám dává Občanský zákoník možnost postupovat svépomocně (samozřejmě za splnění výše uvedených podmínek).
Co se týče vstupu na sousedův pozemek, byl jste k němu oprávněn hned ze dvou důvodů:
1/ Dle § 127/3 Občanského zákoníku je Váš soused povinen umožnit Vám na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svůj pozemek, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování Vašeho pozemku. Neboť údržba Vašeho pozemku ořezání přesahujících větví nezbytně vyžadovala a Váš soused Vám ve vstupu na svůj pozemek nijak nebránil, byly dle mého názoru podmínky § 127/3 Občanského zákoníku splněny.
2/ Dle § 19/1 zákona o lesích má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí (tzv. volné užívání lesů), přičemž je povinen dbát pokynů vlastníka (popř. jeho zaměstnanců). Vstup do lesa může být samozřejmě i omezen či úplně zakázán, to však pouze za splnění podmínek dle § 19/3 zákona o lesích (především tedy rozhodnutím orgánu státní správy lesů).
Nyní se dostávám k onomu malému teoretickému háčku. Dle § 20/1 písm. d) zákona o lesích je v lesích zakázáno těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Svým jednáním jste se teoreticky dopustil porušení tohoto ustanovení a je možné (opět teoreticky), že byste mohl být sankcionován ze strany orgánu státní správy lesů. Pokud by k této situaci (ač je to velmi nepravděpodobné) došlo, můžete se bránit aplikací odvěké právní poučky: „Výkon práva není porušením povinnosti“. Odstraněním přesahujících sousedových větví jste vykonával své oprávnění dle Občanského zákoníku, není tedy možné, abyste byl za stejný skutek postihován ze strany správních orgánů.
Na úplný závěr své odpovědi pouze podotýkám, že v praxi existují dva protichůdné právní názory na vlastnictví přesahujících (či později uřezaných větví). Dle prvního z nich představují větve tzv. přírůstek věci, který náleží vlastníkovi věci samé (větve by tedy náležely Vašemu sousedovi), dle druhého (který je dle mého názoru správný) jsou přesahující (a později uřezané) větve součástí pozemku, nad který přesahují a tudíž Vaším vlastnictvím.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nesouhlas s navýšením platby do fondu oprav SVJ - jak postupovat?
- Člen SVJ neplatí do fondu oprav - jak může SVJ postupovat?
- Je možné vydražit byt člena SVJ který neplatí do fondu oprav?
- Dlužník nepřispívá do fondu oprav SVJ - jak postupovat?
- Práva členů společenství vlastníků bytových jednotek proti neplatiči do fondu oprav

Jaké jsou následky nerespektování usnesení schůze společenství vlastníků jednotek? Jak se může SVJ domáhat řádného hrazení příspěvků do fondu? Jsme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Vlastním byt 2+kk v panelovém domě. Na schůzi 75% vlastníků souhlasilo s navýšením fondu oprav. Na schůzi jsem se omluvila, tudíž jsem nebyla, ale s navýšením nesouhlasím. Co bych měla za problémy, kdybych platila stávající poplatek na fond a nenechala bych si ho navýšit? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud byste se rozhodla usnesení schůze vlastníků nerespektovat a přispívat do fondu nezvýšenou částkou, dopustila byste se porušení § 15/1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle něhož jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku a to (pokud neurčuje dohoda jinak) poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. SVJ by pro vymožení této pohledávky bylo oprávněno podat na Vás k soudu žalobu, přičemž v případě Vašeho neúspěchu v řízení (který je dle mého názoru vcelku očekávatelný) byste byla povinna uhradit kromě dlužného příspěvku do fondu (a případných úroků z prodlení) i veškeré náklady řízení na straně SVJ (jedná se zejména o soudní poplatek a náklady za advokátní zastoupení).
V případě, že by soud dal SVJ za pravdu, vznikne ostatním vlastníkům jednotek okamžikem právní moci soudního rozhodnutí zástavní právo k Vašemu bytu (§ 15/3 zákona č. 72/1994 Sb.), tzn. že ostatní vlastníci jednotek by mohli podat návrh na dražební prodej Vašeho bytu. Zástavní právo by ostatním vlastníkům jednotek vzniklo rovněž k movitým věcem, které máte ve svém bytě umístěny (§ 16/2 zákona č. 72/1994 Sb.).
Řádné placení zvýšených příspěvků do fondu Vám proto lze více než doporučit.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu bytu kvůli sňatku?
- Je uzavření manželství důvodem k výpovědi z nájmu bytu?
- Sňatek a výpověď z nájmu bytu
- Může dostat nájemník výpověď z nájmu bytu pokud vlastní byt?
- Výpověď z nájmu bytu - nový manžel, manželka vlastní byt, rodinný dům
- Nájemnce vlastní dva byty, může dostat výpověď z nájmu bytu?
- Je nájemce povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství, sňatek, svatbu

Mám na své jméno uzavřenou nájemní smlouvu na obecní byt v Praze 10, na dobu neurčitou. Nemám ve svém vlastnictví žádnou další nemovitost.
V současné době plánuji sňatek, můj přítel však je majitelem byt po své babičce. Byt je malý, v jiném městě, není možno dojíždět kvůli práci. I tak se ale, po kauzách, kdy radnice Prahy 10 dala výpověď nájemníkům i kvůli vlastnictví chalupy či chaty, obávám, aby nebyla ohrožena má nájemní smlouva. Ráda bych proto požádala o radu/názor, zda vlastnictví bytu po sňatku nějak ohrozí mou nájemní smlouvu (přítel je zde hlášen, ale není uveden ve smlouvě). Pomohla by předmanželská smlouva, rozdělené vlastnictví manželů, atp.? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Dle § 711/2 písm. c) Občanského zákoníku může dát pronajímatel nájemci výpověď z nájmu bytu (bez přivolení soudu), má-li nájemce dva nebo více bytů (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt).
Uzavřením sňatku dojde ke vzniku tzv. společného nájmu bytu manželi dle § 704/1 Občanského zákoníku, tzn. že Váš přítel-manžel bude vedle Vás figurovat jako druhý nájemce bytu. Právní poměr k bytu po babičce se však ani uzavřením sňatku nezmění, tzn. že Váš přítel, resp. nový manžel bude stále 100% vlastníkem tohoto bytu a Vám k němu naopak nevzniknou žádná práva.
Z tohoto důvodu by bylo možné (teoreticky) ze strany pronajímatele uvažovat pouze o podání výpovědi dle § 711/2 písm. c) Občanského zákoníku výhradně ve vztahu k Vašemu příteli-manželovi.
V této souvislosti je však nutné pamatovat na výjimku v podobě případů, kdy na nájemci nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Pracuje-li například Váš přítel, nový manžel v obci, ve které se nachází Vámi pronajatý byt a nebylo-li by pro něj z ekonomických důvodů výhodné, aby každý den dojížděl do svého bytu, jsou dle mého názoru podmínky výjimky dle § 711/2 písm. c) splněny.
Je navíc samozřejmě nutné uvažovat v kontextu vzniklého manželství, tj. že manželé obvykle bydlí (a chtějí bydlet) spolu (což ostatně dle zákona o rodině představuje i jejich povinnost).
Dle mého mínění se proto nemusíte výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele obávat, rovněž jakékoli „zajišťovací kroky“ v podobě předmanželské smlouvy či notářské úpravy vzniklého SJM se mi jeví jako nadbytečné.
I pokud by se pronajímatel rozhodl výpověď z nájmu bytu podat, mohl by tak učinit pouze ve vztahu k Vašemu příteli, novému manželovi, uvolnění bytu by ale tak stejně nedosáhl. ¨¨
Pokud by nastala ta nanejvýš nepravděpodobná varianta, tj. že výpověď z nájmu bytu Vašemu příteli-manželovi by byla platná (že by tedy soud v případném řízení přisvědčil názoru pronajímatele), mohl by s Vámi Váš přítel, nový manžel i nadále v bytě bydlet (§ 689/2 Občanského zákoníku, § 18 zákona o rodině).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 689/3 Občanského zákoníku jste (jako nájemce) povinna oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu:
1/ uzavření manželství,
2/ změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě (v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce, což je v případě nastěhování Vašeho přítele-manžela pravděpodobné).
Pokud byste tuto svoji oznamovací povinnost nesplnila ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, došlo by z Vaší strany k hrubému porušení povinností nájemce (které mohou být důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu).

 


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné změnit současné příjmení na rodné příjmení?
- Změna příjemení na rodné příjmení
- Je možné nechat si po rozvodu rodné příjmení?
- Změna rodného příjmení u nezletilé osoby
- Je možné požádat o výjimku ze zákona při žádosti o změnu příjmení na rodné?

Užívám příjmení podle manžela a ráda bych si dodatečně nechala změnit své současné příjmení na své rodné (důvody a okolnosti níže). Na matrice řekli, že zákon toto neumožňuje. Kde a jak mohu žádat o výjimku ze zákona, nebo jak postupovat?
Jmenuji se Lada Třeťáková, rozená Druháková, ale narozená jako Prvňáková. Rodného příjmení Druháková (které stále musím všude uvádět a vyplňovat), bych se ráda zbavila. Mám ho po panu Druhákovi, což byl druhý manžel mé matky a žil s ní pouze pět let (pak se rozvedli). Nechali mi ale na počátku manželství změnit příjmení v mém rodném listu. O Druhákovi již 30 let nic nevím a nemám k němu žádný vztah. V celé rodině se u nás toto příjmení nevyskytuje. I matka žila posledních 20 let jako Třeťáková (po třetím sňatku).
Já jsem do svých 6 let žila jako Prvňáková, můj biologický otec Prvňák byl a je se mnou celou dobu v kontaktu a po smrti mé matky je tedy mým jediným žijícím rodičem. Ráda bych se vrátila ke svému rodnému příjmení Prvňáková, které mám po něm, a uvedla věci na pravou míru. Pro jméno Druháková dnes není prakticky žádný důvod.
Co mám dělat? Děkuji, Lada Třeťáková
(příjmení upraveno dle potřeb webu - smyšlené)

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě nelze než souhlasit s matričním úřadem. Matriční zákon skutečně neumožňuje provést změnu tzv. rodného příjmení.
Dle § 72/1 matričního zákona lze provést změnu jména (popř. jmen) nebo příjmení fyzické osoby pouze na základě její žádosti (popř. žádosti jejích zákonných zástupců). V tomto ustanovení je nutné si povšimnout toho, že zákonodárce zde výslovně hovoří pouze o „změně příjmení“, tj. příjmení aktuálně používaného (nikoli tedy příjmení rodného), přičemž na jiných místech matričního zákona jsou „příjmení“ a „rodné příjmení“ vždy důsledně odlišovány. Tak například § 75 písm. d) matričního zákona stanoví, že v žádosti o změnu příjmení žadatel mimo jiné uvede „jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil“ (ani zde tedy není počítáno s možností změny rodného příjmení).
Ze znění § 72 a násl. matričního zákona vyplývá, že změna rodného příjmení je možná v podstatě pouze v případech nezletilých (zejména v případech osvojení, nového sňatku jednoho z rodičů nezletilého apod., což byl v dětském věku i Váš případ).
Rodné příjmení je ve své podstatě „historickým údajem“, vypovídajícím pouze o tom, že v minulosti došlo u občana ke změně příjmení, stejně jako historii tudíž nelze v současné době změnit ani tento údaj.
O výjimku ze zákona v této souvislosti žádat nemůžete, zákon je právním předpisem, který zavazuje všechny bez rozdílu.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Chybné údaje v rozsudku - může účastník požadovat nápravu?
- Je možné požádat o opravu obsahu soudního rozhodnutí?
- Opravné usnesení soudního rozhodnutí při chybách v obsahu rozhodnutí
- Jak se dožadovat opravy chyb v odůvodnění rozsudku soudu
- V rozsudku jsou chybou zapisovatelky chyby - jak postupovat?

Měli jsme soud o zvýšení alimentů. Přišel mi domů rozsudek (nechali jsme si oba právo na odvolání). Vše co u soudu probíhalo je v obsahu napsáno uplně naopak než jsme oba vypovídali a jsou tam i jiné chyby jako jméno syna, jiná data složenek. Volala jsem si na soud, prý "jsme lidi" a že nikdo není neomylný. Za správnost vyhotovení je zodpovědná zapisovatelka. Podala jsem žádost o úpravu rozsudku. Soudkyně řekla, že na toto nemám právo, že můžu podat jen na rozhodnutí soudu, ale ne na obsah. Obsah je nepravdivě zapsán. Co jsem řekla já v obsahu rozsudku není, ale co otec to tam je). Cítím se být takovým postupem diskriminována. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné rozlišovat 2 typy nedostatků, kterými rozsudek dle Vašeho tvrzení trpí:
1/ Chyby v psaní a počtech:
Dle § 164 Občanského soudního řádu je soudce povinen opravit v rozsudku kdykoliv (a to i bez návrhu) chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Pokud jste shledala chyby i v tzv. výroku rozsudku (výrok je uváděn na začátku rozsudku, bývá uveden slovy „Okresní soud ... rozhodl ve věci ... takto:“, výrok je číslován římskými číslicemi a ukládá účastníkům řízení konkrétní povinnosti), vydá soud o provedených opravách chyb a nesprávností tzv. opravné usnesení, které doručí všem účastníkům soudního řízení.
Lze Vám tedy doporučit kontaktovat písemně soud s výzvou k provedení oprav chyb v psaní a počtech (popř. jiných zjevných nesprávností), které přesně specifikujete. V této výzvě se výslovně odvolejte na výše uvedené ustanovení Občanského soudního řádu.
2/ Nesprávnost odůvodnění rozsudku:
Pokud dle Vašeho názoru neodpovídá odůvodnění rozsudku skutečnosti (resp. nezmiňuje to, co bylo z Vaší strany při jednání řečeno), tzn. že odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištěném skutkovém stavu, můžete dle § 165/1 Občanského soudního řádu soudu navrhnout, aby došlo k opravě odůvodnění.
V této souvislosti je nutné mít na paměti, že pro podání návrhu na opravu odůvodnění rozsudku máte stejnou lhůtu, jako pro podání odvolání proti tomuto rozsudku (tedy 15 dnů od jeho doručení). Jako podklad pro své tvrzení o nedostatečnosti odůvodnění rozsudku můžete využít svého práva nahlédnout u soudu do spisu a pořídit si kopii protokolu z jednání (v němž by mělo být zkráceně uvedeno vše, co účastníci řízení při jednání pronesli).
Pokud by soud Vašemu písemnému návrhu nevyhověl, je povinen postoupit věc odvolacímu soudu.
Obě výzvy (dle bodu 1 i 2) můžete samozřejmě sloučit do jedné.

 

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Úraz ve zdravotnickém zařízení a náhrada škody - bolestné, zráta na výdělku ad.
- Pád s úrazem v nemocnici a náhrada škody (bolestné, ztráta na výdělku ad.)

Maminka má 52 let, bohužel je momentálně nezaměstnaná, doma upadla a zlomila si nohu v krčku. Lékaři týden vyčkávali, zda zlomenina nesroste, jednalo se o absenční zlomeninu, ale po týdnu ji operovali, byla 4 dny na JIP, poté přemístěna na normální pokoj a po 3 dnech měla být propuštěna domů, tj. 7 dnů po operaci. V den, kdy měla být propuštěna domů, na toaletě upadla, za účasti sestry (stalo se to ovšem přímo v místnosti, kde se nachází záchodová mísa a tam s ní sestřička pochopitelně nebyla), a zlomila si nohu na 3 x, tudíž byla nutná opětovná operace, kdy do nohu byla vložena ještě navíc dlaha. Jak máme dále postupovat, aby v případě trvalých následků, byla maminka chráněná? (náhrada škody)
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Odpovědnost zdravotnického zařízení lze vztáhnout pod § 420 obč. zák. (tzv. obecná odpovědnost za škodu). Předpokladem takové odpovědnosti je porušení právní povinnosti (stanovené např. smlouvou, zákonem), škoda, příčinná souvislost mezi porušením a škodou a zavinění. První tři musí prokazovat poškozený. Naproti tomu škůdce prokazuje, že škodu nezavinil. V tomto případě se může i vyvinit, zdravotní zařízení tak neodpovídá bezpodmínečně vždy.
Vždy záleží na konkrétních okolnostech (např. zdravotní stav pacienta, vybavení toaletní místnosti držadly apod.) a z toho pramení i případná povinnost zdravotnického personálu (např. povinnost být s pacientem i v toaletní místnosti). Domnívám se však, že tento nárok by ve vašem případě nebyl úspěšný. Vaše matka měla být propuštěna domů, takže její zdravotní stav byl zřejmě uspokojivý a mohla by se tak očekávat určitá samostatnost.


OBCHOD-DANĚ
- Prodání nemovitosti za korunu a výpočet daně
- Výpočet daně při prodej bytu, rodinného domu za korunu
- Jak se určuje daň při prodeji bytu, domu, pozemku za 1 Kč (jednu korunu)?

Mohu prodat pozemek pouze za korunu a daňové přiznání udělat na základě znaleckého posudku? Kupující je pod hrozbou exekuce, takže nechce uvedenou nemovitost na sebe hned přepsat. Bylo by možné nyní sepsat kupní smlouvu a dát jí s návrhem na vklad na katastr až za několik let? Nebo by zde mohla byt ještě jiná možnost aby mohl kupující nabýt majetek a nepřijít o něj exekucí? Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Je jen věcí prodávajícího a kupujícího, jakou cenu si mezi s sebou při prodeji dohodnou. Stejně tak si mohou ve smlouvě dohodnout cenu vyšší a skutečně zaplacená pak může být zcela jiná. Upozorňuji však, že dle judikatury soudů se takový úkon považuje za simulovaný a platí cena skutečně dohodnutá. Některá rozhodnutí potom prohlašují za neplatnou celou smlouvu.
V případě převodu nemovitosti je třeba zaplatit daň, která činí 3% ze základu daně; zpravidla ji platí převodce (prodávající) a ručitelem je nabyvatel (kupující). Základ daně se zjišťuje buď z kupní ceny nebo z ceny určené znaleckým posudkem; určující je pak ta, která je vyšší (§ 10 Zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí).
Je možné sepsat kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí podat až následovně. Vlastnické právo k nemovitosti se totiž nabývá ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí (§ 133 Občanského zákoníku).
Můžete také uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí podle § 50a Občanského zákoníku. Tím si zabezpečíte uzavření určité smlouvy až v budoucnu. Vždy je nutné ji uzavřít písemně, stanovit podstatné náležitosti smlouvy, která má být uzavřena, a určit dobu, do které má být uzavřena.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nepředal byt a hodil klíče do poštovní schránky - jak postupovat?
- Vystěhování neplatících nájemníků za asistence Policie - informace

V dubnu 2011 jsem začala pronajímat svůj družstevní byt (samozřejmě se souhlasem bytového družstva) slečně s malým dítětem. Uzavřeli jsme řádnou smlouvu o nájmu bytu. Slečna ve spolupráci se svým přítelem uhradili nájemné i kauci. V průběhu letních měsíců se stalo, že přítel slečnu s dítětem opustil a neměla na úhradu nájemného. Sepsala jsem tedy s ní splátkový kalendář, který doposud nedodržela. Přítel se k ní vrátil a neuhradili ani další splátku nájemného. Slibovali, že nájemné uhradí, termíny stále protahovali.
Vzhledem k tomu, že jsem již ztratila trpělivost, požádala jsem je, aby byt předali a dojde k ukončení smlouvy o nájmu bytu. Vzhledem k tomu, že jsem momentálně v zahraničí nemohla jsem byt převzít. Avšak jsem se dohodla, že byt převezme členka představenstva. S přítelem slečny jsem se dohodla a souhlasili, že předávka bytu proběhne v neděli 18. 9. 2011. Paní z představenstva tam během dne byla cca 5x, avšak se nikdo neozval a neotevřel. Poté mi paní z představenstva volala, že má zničený zámek u poštovní schránky a v ní byly klíče od mého bytu (předpokládaně je tam dali nájemníci). Potřebovala bych poradit, jakým způsobem tuto situaci mám řešit. Zda zavolat policii a s její asistencí vejít do bytu. Mám podezření, že mohlo dojít i ke ztrátě některých věcí v bytě popř. jejich poškození. A jakým způsobem mám žádat o úhradu nájemného jejich úroky z dluhu? Mám podat trestní oznámení? Nebo platební rozkaz k soudu? V případě, že naleznu věci v bytě, mám je nechat exekučně vyklidit? Znáte nějakou exekuční firmu, která se tímto zabývá? A jak mám poté vymoci náklady na exekuci po bývalých nájemnící? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Na vymahačské firmy se nedoporučuji obracet, jejich praktiky jsou mnohokrát v rozporu se zákonem a to není pro Vás žádoucí. Můžete učinit všechno, co jste popsala. Podat trestní oznámení na neoprávněné užívání nemovitosti, pakliže máte jak dokázat, že nájemníci dostali výpověď; taktéž podat návrh na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné a žalobu na určení neoprávněného užívání nemovitosti a povinnost ji vyklidit. Pokud se z bytu cokoliv ztratí a budete moci dokázat, že to tam bylo, je možné uvažovat o krádeži spáchané nájemníky.
Trestní oznámení, návrh na vydání platebního rozkazu můžete podat v jeden okamžik. Žalobu na vyklizení spolu s návrhem na náhradu škody (nájem za dobu neoprávněného užívání nemovitosti) přichází na řadu poté, co Policie nebude ve věci vyklizení konat.
Pokud je to ve Vašich možnostech jednání s Policií je vhodné provést osobně (můžete od nich žádat, aby s Vámi jeli na místo a nájemníci byli před svědky vyzváni k vystěhování).


OBČAN-BYDLENÍ
- Rušení nočního klidu hostincem pod pronajatým bytem
- Může nájemce přestat platit nájem pokud má byt závažnou vadu?
- Žaloba na určení neoprávněného vystěhování
- Jak se bránit pokud je nájemník neoprávněně vystěhován z pronajatého bytu?

Majitel domu a bytu na mé opakované písemné upozornění pro rušení nočního klidu hospodou a zákazníky do 8hod ráno, která je pod mým pronajatým bytem nereaguje. Proto jsem nezaplatil nájem už za 2 měsíce a očekával nápravu, nespal jsem již 2 měsíce, mám zdravotní i finanční problémy, jelikož někdy nemohu již dojíždět do své prodejny a zůstává uzavřena. Rovněž jsem navrhl, že se odstěhuji co nejdříve, pokud mi budou v den stěhování navráceny 3 nájmy - tedy kauce. Reakce však je taková, že jsem dostal výpověď pro neplacení nájmu a majitel hrozí, že jestli do týdne nevyklidím byt, odstěhuje mě na mé náklady. Vrácení kauce v podobě 3 nájmů odmítá. Může takto postupovat? I kdyby měl pravdu, jaká je lhůta pro mé vystěhování z bytu od doručení výpovědi? Co dělat, když vstoupí bez mého vědomí do bytu a vystěhuje jej? Domluva není možná. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv byla Vaše situace složitá, neměla být řešena pozastavením plateb nájmu. Obecná výpovědní lhůta je podle § 710 občanského zákoníku tříměsíční (nebyla-li ve smlouvě sjednána delší). Výpověď z nájmu bytu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 711 odst. 3 občanského zákoníku (důvod, lhůta, poučení o možnosti podat návrh na určení neplatnosti výpovědi). Pokud by se Vás pronajímatel snažil vystěhovat, jednalo by se o neoprávněné vniknutí do Vašeho soukromí a věc by musela být řešena soudně - žalobou na určení neoprávněného vystěhování. Počítejte s tím, že budete žalován pro náhradu škody ve výši nezaplaceného nájmu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajatý byt byl vyplavenou sousedy a má plíseň - jak postupovat?
- Plíseň v pronajatém bytě - jak postupovat?
- Pronajímatel neřeší plíseň v pronajatém bytě - co dělat?

18.6.2011 uzavřena smlouva o pronájmu bytu zprostředkovanou Realitní kanceláří, které jsem uhradil poplatek ve výši 1 nájmu. 07/2011 se do bytu začala valit voda ze stropu (samostatný byt, sousedí s garážemi, školkou). Majitel řekl, že se nezhoršily podmínky k bydlení.Zdi bytu nevyschly (větral jsem soustavně celé léto) a začala se na nich objevovat plíseň. I o tomto jsem vlastníka bytu neustále informoval. Ten ale nepodnikl nic k nápravě situace. Po dvou měsících od vzniku problému jsem mu zaslal e-mail, že žádám o okamžité řešení problému, nebo o snížení nájmu. Na toto konečně reagoval a spojil se s místními úřady o přístup na pozemek školky.
Zhoršení zdravotního stavu, plíseň na mých matracích, povlečení ad. Škoda 15.000 Kč. Můžu okamžitě odstoupit od smlouvy? Můžu žádat majitele o vrácení alespoň části poplatku realitní kanceláři a náhradu škody na mém majetku? Co má být důkaz, Je nutný posudek odhadcem?
Také jsem složil kauci za byt ve výši 24 000 Kč a nechci ji ztratit odstoupením od smlouvy.
Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud pronajímatel v současnosti nepracuje na odstranění závady, tak dle § 691 Občanského zákoníku máte právo odstranit závady, na které jste upozornil dopředu, a to na náklady pronajímatele (náklady můžete požadovat po majiteli pronajatého bytu a to do 6 měsíců od odstranění závad). Takže pokud o byt máte zájem, postupujte podle tohoto ustanovení.
Pokud o byt nemáte zájem (poškození je příliš velké a svými silami ho nejste schopni odstranit, nebo ano, ale za nepřiměřené náklady), oznamte pronajímateli, že porušuje svou povinnost mu uloženou v § 687 občanského zákoníku a předmět nájmu není způsobilý k dalšímu užívání. Na základě toho odstupujete od smlouvy a uplatňujete náhradu újmy vzniklé na Vašem zdraví a škody vzniklé na Vašem majetku.
Důkazy - škodu na majetku lze prokázat fotodokumentací. Pokud byly poškozené cennosti je možné vyžádat posudek od znalce (nedokážu říci, zda poškození matrací a jiných věcí by znalec byl schopen zkonstatovat; nicméně samozřejmě se na něj můžete obrátit - seznam znalců najdete na webu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz); újmu na zdraví prokážete pouze lékařským posudkem.
Odstoupení od smlouvy je výkon práva a není možné ho jakkoliv sankcionovat; pokud by k tomu pronajímatel přistoupil, jednal by neoprávněně (a to i v případě, že máte ve smlouvě saknci za odstoupení od smlouvy sjednané).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nezaplatil kauci, je nájemní smlouva neplatná?
- Neplatnost nájemní smlouvy při nezaplacení kauce na účet pronajímatele
- Je nutná přítomnost Policie při vystěhování nájemníka?
- Je pronajímatel povinen uskladnit věci nájemníka při vystěhování?
- Vystěhování nájemníka pro neplacení nájemného a uskladnění věcí
- Je možné vzít věci nájemníka do zástavy pokud neplatí nájemné?
- Neplacení nájemného nájemníkem a převzetí věcí do zástavy pronajímatelem
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin neoprávněného užívání cizí nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Chtěl bych poprosit o radu, která se týká neplatící nájemnice. V tuto chvíli dluží nájemné za dva měsíce + kauci ve výši dvou nájmů. Neplatí od začátku co se nastěhovala. Bohužel jsem souhlasil s tím, že kauci zaplatí převodem na účet a proto tuto kauci nemám. Ve smlouvě mám uvedeno, že pokud nebude kauce zaplacena do určitého data tak smlouva je neplatná. Po měsíci jsme s ní sepsal ještě dodatek ke smlouvě (v příloze) ve kterém je uvedeno, že pokud nezaplatí dlužnou částku do určítého data tak se smlouva ruší a musí opustit byt. To se opět nestalo. Mám tedy dotaz zda jí na základě této smlouvy a dodatku mohu vystěhovat sám a jakým způsobem to případně provést, aby mě za toto jednání nemohla nějak postihovat. Zda stačí když u toho vystěhování budou dva svědci, případně z celé akce provedeme videozáznam a zda u toho musí být policie nebo zda si policii k tomu mohu přizvat. Jsem povinen zajistit pro její věci uskladnění než si je převezme nebo je mohu vystěhovat ven před dům a tam je nechat. Pokud by bylo pro posouzení dotazu nájemní smlouva, mohu jí dodatečně zaslat v elektronické podobě. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Vyzvěte jí (nejlépe písemně s dodejkou a zároveň telefonicky, až budete mít potvrzeno, že převzala písemnost), ať do určitého data předá byt, jinak podáte trestní oznámení na policii na podezření z tr. činu neoprávněné užívání cizí nemovitosti. Pokud nebude ochotna se z bytu odstěhovat, do bytu můžete vstoupit, za asistence svědků, policisty a nejlépe notáře, který provede soupis stěhovaných věcí, a věci vystěhovat do náhradních prostor (suchý sklep, garáž); na ulici je  nestěhujte.
Za dlužné nájemné můžete uplatnit své zástavní právo na věci nájemce (nikoliv věci osobní potřeby, písemnosti apod. - ale spotřebiče, nábytek apod. můžete) - § 672 (důležité je dodržet osmidenní lhůtu k soupisu věcí soudním vykonavatelem).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na vyplacení dědického podílu z dědického řízení
- Do kdy musí vyplatit dědic dědický podíl ostatním dědicům
- Věcné břemeno bydlení v celé nemovitosti - může majitel zamčít místnosti?
- Žaloba na omezení věcného břemene bydlení v nemovitosti

V roce 2002 v rámci dědického řízení jsem se stal vlastníkem rodinného domku a matce jsem v domě nechal doživotní užívání domu formou věcného břemene. Matka má právo užívat celý dům. Nyní jsem 6 let ženatý a matka dělá naschály. Je možnost si místnosti, kde máme osobní věci a důležité dokumenty (matka zde nemá nic) v době naší nepřítomnosti zamykat? Dále jsem ji měl vyplatit určitou částku dědického podílu z domu. Není určeno datum, do kdy jsem to měl vyplatit. Matka to nechtěla a nyní je žádá. Notářský zápis nabyl právní moci v roce 2002 a není tam určeno nic jenom ta částka. Jsem nyní povinen částku uhradit nebo je to již promlčené? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
V případě, že jste se stal vlastníkem domu v dědickém řízení, v konečném usnesení soudu, které Vám vydal notář je jednoznačně určeno, kolik a dokdy musíte zaplatit Vaší matce konkrétní částku finančních prostředků. Je tedy vhodné nahlédnout do tohoto usnesení, ze kterého zjistíte všechny potřebné informace. Podotýkám, že toto usnesení se promlčuje až po 10 letech, a Vaše matka může nárok jí přiznaný vyžadovat i soudní cestou.
V případě, že jse nabyl vlastnictví jiným způsobem (např. darovací nebo jinou smlouvou sepsanou formou notářského zápisu) a v této smlouvě jste slíbil matce vyplatit finanční prostředky, Vaše matka je také může vymáhat soudní cestou, avšak tento její nárok se promlčí již po 3 letech.
V případě, že je matka oprávněna v rámci věcného břemene užívat celý dům, nejste oprávněn jí v tomto užívání bránit, tedy zamykat místnosti, které neužívá. Pokud se nemůžete domluvit, můžete podat žalobu k soudu, kde můžete věcné břemeno změnit tak, že Vaše matka již nebude mít věcné břemeno v tak velkém rozsahu, ale pouze v menším, neboť se podstatně změnily okolnosti, a věcné břemeno v původním rozsahu je již v rozporu s dobrými mravy.
Podotýkám, že pokud budete zmíněné místnosti zamykat a bránit tak matce v jejich užívání, Vaše matka má rovněž jedinou obranu, a to obrátit se s žalobou na soud.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může SVJ zasáhnout pokud je soused hlučný
- Hlučný pes souseda a možnost zásahu SVJ
- Jak dlouho dopředu se musí svolat schůze shromáždění SVJ

Jsem členkou SVJ a na shromáždění SVJ jsem požádala o projednání bezohledného chování jednoho z vlastníků - po ranním odchodu všech členů domácnosti zmiňovaného vlastníka začne jeho pes okolo 5-té hodiny ranní štěkat a proštěká celé dopoledne. Tato situace trvá od nového roku. Majitel psa byl opakovaně upozorněn i jinými vlastníky na jeho nevhodné chování. Každopádně jsem se na zmíněném shromáždění dozvěděla, že naše stanovy ohledně chování vlastníků nic podobného neřeší a předsedkyně SVJ se odmítla touto situací zabývat.
Též jsem se obrátila na policii, kde mi bylo mj. řečeno, že pokud jsme SVJ, je třeba toto řešit i na shromáždění SVJ jako porušování stanov. Takže vlastně netuším, kde je pravda. Předem děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě máte dvě možnosti, jak tuto situac i řešit.
První je ohlásit přestupek proti občanskému soužití, což je povinna Policie řešit. Celou věc musí předat přestupkové komisi na městském úřadě, krerá věc musí projednat. Přestupek se však prekluduje (promlčuje) po 1 roce, je tedy třeba v této lhůtě rozhodnout. Na policii tedy jděte s konkrétním přestupkem v konkrétní den s tím, že uvedete jména, a adresy bydliště konkrétních členů SVJ, kteří budou ochotni o této věci na obci svědčit.
Stanovy SVJ nemusí ve Vašem konkrétním případě myslet na tuto možnost, není tedy vyloučeno, že stanovy Vašeho SVJ mlčí. V takovém případě se podpůrně použijí vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 371/2004.
Pravidla pro pro užívání společných částí domu a vymáhání povinností uložených členům společenství má v působnosti shromáždění. Požádejte člena výboru, aby svolal schůzi shromáždění (pozvánka na schůzi musí být doručena alespoň 15 dnů předem a musí obsahovat konkrétní pořad jednání) a tak se všemi členy společenství projednejte tuto situaci.
V případě že se dohodnete na určitém postupu, je tento pro členy závazný. Je však potřeba, abyste měli na shromáždění přítomnou potřebnou většinu členů a také, aby hlasovala potřebná většina členů.
Pokud výbor nebude ochoten svolat shromáždění, jsou oprávěni svolat shromáždění vlastníci, kteří mají 1/4 hlasů.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod nájemní smlouvy na družstevní byt na potomka po rozvodu manželství
- Rozvod manželstí a převod nájemní smlouvy družstevního bytu na potomka
- Převod družstevního podílu po rozvodu manželství na syna, dceru

Jsem 3 roky rozvedená. V době manželství jsme získali družstevní byt, který byl oceněn soudním znalcem a soudním rozhodnutím přidělen mě. Nájemní smlouva je pouze na moje jméno, manžel byl z družstva vyloučen. Vzhledem k tomu, že součástí SJM je další nemovitost a osobní automobil, konečné majetkové vypořádání není uzavřeno. Mohu převést nájemní smlouvu k družstevnímu bytu na naší již zletilou dceru? Bude tento převod platný? Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Pokud soud pravomocně rozhodl o Vašem výlučném členství v bytovém družstvu a nájemní smlouva k družstevnímu bytu je psaná pouze na Vás, nemusíte se na ostatní nevypořádaný majetek v SJM ohlížet a svůj členský podíl v bytovém družstvu můžete převést na svou dceru. Toto lze učinit písemnou smlouvou o převodu členského podílu v družstvu, kterou je zapotřebí bytovému družstvu předložit. Od tohoto okamžiku přestanete být členkou bytového družstva a právo nájmu družstevního bytu bude svědčit Vaší dceři.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že pokud od rozvodu uplynuly již více než 3 roky, dochází dle § 150/4 Občanského zákoníku k vypořádání SJM tzv. ze zákona, tedy automaticky a to tak, že movité věci připadnou tomu z bývalých manželů, který tyto věci pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti užívá výlučně jako vlastník (toto pravidlo by se tedy mohlo vztahovat na osobní automobil). O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné (to se týká Vámi zmiňované nemovitosti).
Výše uvedené pravidlo o automatickém vypořádání SJM po uplynutí 3 let od rozvodu samozřejmě neplatí v případě, kdy byl na soud podán návrh na vypořádání SJM, což však z Vašeho dotazu nevyplývá.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace instalatérských prací - vadný redukční ventil
- Instalatér uvedl v zákazníka v omyl a tak se obohatil - jak se bránit?

Instalatér mi na základě mého požadavku namontoval přibližně v listopadu 2009 do vodovodního rozvodu nový redukční ventil. Od té doby se postupně snižoval průtok vody. Proto jsem na jaře roku 2011 několikrát instalatéra pozval, abychom našli a odstranili příčinu tohoto stavu. Mimo jiné jsem požadoval kontrolu zmíněného redukčního ventilu, jehož manometr byl téměř na nule. Instalatér neuznal vadný redukční ventil, tvrdil, že se jedná jen o drobnou závadu manometru a že redukční ventil není příčinou sníženého průtoku vody (to uznal až po dohotovení nového rozvodu vody). Získal tímto nepoctivým jednáním zakázku na nový rozvod vody (opakovaně tvrdil, že problémy s průtokem vody jsou způsobeny zarostlým potrubím vodním kamenem). Později se ukázalo, že příčinou je skutečně vadný ventil. Instalatér jej odvezl a více se neozval (už je to ccax4 měsíce). Cena zakázky 8.000,-, ventil cca 800 Kč, snížení hodnoty nemovitosti (trubky jsou nataženy na povrch) dosud nevyčísleno. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě nedodržel instalatér své zákonné povinnosti, neboť Vám
a) dodal vadný redukční ventil a
b) neodstranil Vámi reklamovanou vadu.
Lze Vám doporučit obrátit se na instalatéra s písemnou výzvou (jejíž jednu kopii si ponecháte), v níž se budete domáhat vrácení a zpětné instalace redukčního ventilu (který je Vaším vlastnictvím) a uvedení potrubí do původního stavu. Můžete se rovněž domáhat slevy z ceny instalace nového rozvodu vody či její úplné vrácení. V této výzvě stanovte instalatérovi přiměřenou lhůtu pro splnění jeho povinností. Je vhodné také uvést, že v případě nevyhovění Vašim požadavkům jste připraven hájit svá práva soudní cestou.
V případě, že by instalatér na tuto výzvu nereagoval, nezbývá Vám, než se obrátit na soud s žalobou:
- na vydání věci (v případě redukčního ventilu), v níž se budete domáhat jeho vrácení a zpětné instalace,
- na uvedení věci do původního stavu (v případě potrubí), v níž se budete domáhat provedení příslušných prací,
- na vrácení ceny za instalaci nového rozvodu vody, neboť její potřeba nebyla dána a objednávka těchto prací byla z Vaší strany učiněna v omylu, resp. na podkladě neprofesionálního přístupu instalatéra.
V žalobě především uveďte veškeré rozhodné skutečnosti a předložte maximum důkazů (např. faktury, písemné objednávky, fotodokumentaci potrubí apod.).


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnavatel chce aby zaměstnanec vykonával práci nad rámec pracovní náplně
- Nadřízený požaduje práci nad rámec pracovní náplně - jak se bránit?
- Může zaměstnanec odmítnou práci nad rámec pracovní náplně?

Pracuji jako účetní a pokladní hotelu, do zaměstnání jsem nastoupila před 3 roky, od té doby zaměstnavatel zrušil několik pracovních pozic - třeba skladník, asistentku generálního manažera a pokaždé na mě přešla část jejich práce, s čímž jsem souhlasila. Teď mi chce generální manažer přidělit další práci, kterou nemám uvedenou v pracovní náplni, navíc už to není administrativa, ale fyzická práce a občas dost náročná - práce ve skladě nápojů, což obnáší i fyzicoku práci, jako příjem piva, nealkoholických a alkoholických nápojů a dalších, uložení na hlavním skladu a jejich následné vydávání střediskům. S touto prací je i samozřejmně spojená hmotná zodpovědnost za celý sklad. Já generálnímu manažerovi krom jiného argumentuji, že jsem na 90% své pracovní doby vytížená, že bych to stejně nestíhala. On trvá na tom, abych to od 1.11.2011 začala dělat. Jak se mám bránit?
Můžu přidání další práce odmítnout a pokud odmítnu, co mi ze strany zaměstnavatele hrozí? Ve smlouvě mám uvedenou větu, že "Zaměstnanec musí vykonávat další nezbytné úkoly, relevantní povinnosti nebo ad hoc úkoly, pokud budou zadány nadřízeným nebo generálním ředitelem." Nevím co všechno se dá schovat za tuto větu. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Sice je ustanovení, které jste v závěru citovala, poměrně ošidné a předpokládám, že nadřízení ho bodou chtít využívat jako klauzuli pro jakoukoliv práci, ale pracovní náplň a úkoly, které Vám mohou být ukládány spolu musí věcně souviset. Navíc musí být v souladu s místem výkonu práce, které máte určeno ve smlouvě.
Dodatek k rozšíření pracovní náplně podepsat nemusíte a nic Vám za to právoplatně nemůže hrozit. Pokud byste byla ze strany zaměstnavatele nějak sankcionována, bude to protizákonný postup.RODINA-OTCOVSTVÍ
- Otec nepotvrdil otcovství na matrice - lhůta na podání žaloby na určení otcovství
- Lhůta na podání žaloby na určení otcovství
- Kdo platí náklady na určení otcovství?
- Jak dlouho trvá řízení o určení otcovství?

Mám 3 týdny do porodu, otec dítěte doposud nebyl schopný potvrdit svoje otcovství na matrice. Kdy mohu podat žalobu o určení otcovství? A je pravda, že v případě určení jeho otcovství (které je nesporné) platí veškeré soudní náklady? A jak přibližně dlouho toto řízení může trvat? Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Podání žaloby na určení otcovství není - na rozdíl od žaloby na popření otcovství - omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství tedy můžete podat kdykoliv. Žaloba o určení otcovství se podává u toho okresního soudu, v jehož obvodu má žalovaný muž bydliště. Za podání žaloby o určení otcovství neplatíte soudní poplatek. Pokud ale žalovaný bude soudem určen jako otec dítěte, bude muset dodatečně zaplatit nejen soudní poplatek, ale i veškeré náklady, které v průběhu řízení vznikly státu (za znalecké posudky, testy DNA) a Vám jako žalobkyni (náklady za právní zastoupení, jízdné k soudu apod.).
Délka soudního řízení je velmi individuální - řízení začíná výslechem jeho účastníků - zpravidla matky dítěte a žalovaného muže (domnělého otce). Pokud se muž k otcovství přizná již v této počáteční fázi, řízení je tím v podstatě skončeno. Pokud muž své otcovství neuzná, soud nařídí znalecké posudky, testy DNA apod. Délka takového řízení se pak může protáhnout na několik měsíců až let.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výše příspěvku od státu při nástupu z rodičovské hned na mateřskou
- Výše PPM při otěhotnění v době rodičovské dovolené (RD)
- Peněžitá podpora v mateřství při otěhotnění na rodičovské dovolené (RD)
- Výpočet mateřské při navazování mateřské dovolené na rodičovskou (RD)

Mám 2,5 letého syna, měl by jít v září do školky, teď jsem na rodičovském 3letém příspěvku. Chci se zeptat, kolik je mateřská, když bych otěhotněla do té doby než syn půjde do školky? Kolik je mateřská při druhém dítěti, když matka nenastoupí po prvním dítěti do práce? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš pracovní poměr trvá, jste stále nemocensky pojištěná a budete mít i u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou). V případě, že se Vám druhé dítě narodí do čtyř let věku prvního dítěte, bude Vaše mateřská vypočítána ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.
Co se týče mateřské v souvislosti s nenastoupením do práce, pak záleží na tom, z jakého důvodu byste do práce nenastoupila. Zda byste zaměstnavatele např. požádala o neplacené volno (pracovní poměr by stále trval) nebo byste se rozhodla pracovní poměr ukončit. V prvním případě by platilo výše uvedené - měla byste na mateřskou nárok - ve druhém případě by Vám začala běžet ochranná lhůta v délce 180 dní, během které byste musela nastoupit na mateřskou, aby Vám nárok na PPM nezanikl. Což v podstatě znamená, že byste musela být těhotná již v době ukončení pracovního poměru.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přivýdělek na nemocenské 2012 - pravidla
PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možný výdělek v době pracovní neschopnosti - pravidla 2012
- Je možné vydělávat prací doma v době pracovní neschopnosti?

Od 05/2011 jsem na nemocenské z důvodu depresí vlivem stresu a celkového vyčerpání. Moje příjmy z nemocenské dávky bohužel nepokryjí mé náklady a tak bych se ráda zeptala, jestli je možné si při nemocenské přivydělat a popřípadě jak je tento přivýdělek limitován legislativou (počet odpracovaných hodin, typ zaměstnání, výše vydělané částky..)
Na internetu jsem nalezla některé informace, že je možné si přivydělat při nemocenské, bohužel se jedná o články z roku 2009 a 2010, jak je tomu dnes po změnách s příchodem roku 2012? Jedna z těchto informací pochází i z Vaší bezplatné právní poradny, dotaz jisté Aničky ze 7. března 2010.
K typu vykonávané práce bych se též ráda zeptala, jestli je ku příkladu možné si najít přivýdělek jako administrativní pracovník, překladatel či jiné pomocné práce v kanceláři, když mé původní zaměstnání, ze kterého mi i plyne nemocenská, spočívalo v pozici Asistentka společnosti. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Nemocenské dávky nahrazují příjem ze zaměstnání či výdělečné činnosti, který Vám v době nemoci uchází. Podle § 16 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění nemá pojištěnec nárok na vyplacení nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. To znamená, že během nemocenské nemůžete vykonávat práci, ze které Vám nemocenské dávky plynou - tedy práci asistentky společnosti pro Vašeho zaměstnavatele. Jinou práci, ze které Vám nárok na nemocenskou nevznikl, ale vykonávat můžete. Základní podmínkou však je, že dodržujete léčebný režim včetně lékařem stanovené doby vycházek. Pokud by Vám lékař přikázal např. klid na lůžku, znemožňuje to v podstatě jakoukoliv práci. Pokud Vám však zakázal např. pouze fyzickou práci, brání Vám to ve výkonu jen některých zaměstnání. V případě, že to Váš zdravotní stav umožňuje, si tedy můžete přivydělat ve Vámi uváděných profesích.

 

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel odmítá vyplatit osobní ohodnocení přislíbené v pracovní smlouvě
- Zaměstnavatel nevyplatil náhradu za nevybranou dovolenou - jak se bránit?
- Neproplacená náhrada za nevybranou dovolenou - jak se bránit?

Bývalý zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr v poslední den zkušební doby. Jako důvod uváděl (mezi čtyřma očima), že jsem mu neřekla, že mám dítě a že kouřím. Po pracovní stránce mi prý nemůže nic vytknout. Do výpovědi mi napsal, že jsem propuštěná z důvodu uvádění nepravdivých informací. Ale dále se to ještě stupňovalo. Když jsem obdržela výplatní pásku za uplynulý kalendářní měsíc, zjistila jsem, že jsem nedostala osobní ohodnocení, na které mám podle smlouvy nárok v případě plnění všech pracovních povinností. V poslední výplatě jsem ho samozřejmě také nedostala a nebyla mi vyplacena ani náhrada za dovolenou, která mi podle mého názoru vznikla v poměrné části za odpracovanou dobu.
Když jsem se ptala po důvodech, bylo mi odepsáno, že jsem svým jednáním připravila firmu o nemálo peněz, znevážila jejich výběrové řízení a můžu být ráda, že jsem vůbec něco dostala a pokud budu i nadále "neodbytná", předá celou věc svým právníkům a bude po mě požadovat vrácení peněz a náhradu škody za proběhlé výběrové řízení. Jak se proti tomuto bránit? Děkuji, Helga

ODPOVĚĎ:
Obrana proti tomuto nezákonnému jednání Vašeho zaměstnavatele je dvojí. V případě, že domluva již není možná, můžete se s žalobou obrátit na soud a požadovat všechny Vámi výše uvedené finanční prostředky, na které máte dle Vaší pracovní smlouvy nárok. Váš nárok na vyplacení poměrné části dovolené, v případě, že jste ji nečerpala, vyplývá přímo ze zákona. V tomto prvním případě Vám nezbývá, než podat žalobu k soudu.
Druhá možnost je obrátit se na státní orgány, tedy konkrétně na Státní inspekci práce nebo na úřad práce. Tyto orgány mohou konkrétními donucovacími prostředky donutit Vašeho zaměstnavatele k vyplacení finančních prostředků, na které máte nárok. Na závěr však podotýkám, že zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i bez udání důvodu.OBCHOD, DANĚ-DANĚ
- Daňová sleva na dítě a DPFO řádek 72
- Daňová sleva na dítě a bydlení ve společné domácnosti s rodičem, rodiči

DPFO řádek 72: Jesliže zletilé dítě které studuje není ve společné domácnosti ani s jedním rodičem, přijde tímto o částku slevy, bonusu na dítě? Může si tuto částku uplatnit jiným způsobem? Simona

ODPOVĚĎ:
Daňovou slevu na dítě je možné si odečíst pouze na vyživované dítě, které žije ve společné domácnosti s poplatníkem. Pokud tedy studující zletilé dítě nežije ve společné domácnosti s žádným z rodičů, nemůže žádný z rodičů tuto slevu uplatnit. Daňovou slevu na dítě bohužel není možné uplatnit jiným způsobem, než za dodržení výše uvedených podmínek.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kdy přesně musí zaměstnankyně nastoupit po rodičovské dovolené?
- Datum nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené
- Snížení platu, mzdy zaměstnankyni po rodičovské dovolené - pravidla

Tento rok mi bude končit rodičovská dovolená a mám se vrátit do práce. Ráda bych se zeptala, kdy přesně mám nastoupit, když dcerce budou 3 roky 17.12.2012? Může mi zaměstnavatel dát menší plat, než jsem měla před mateřskou? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Pokud budou Vaší dceři 17.12.2012 tři roky, pak byste měla do zaměstnání nastoupit následující pracovní den, tedy 18.12.2012.
Co se týče případného snížení mzdy ze strany zaměstnavatele, pak platí, že zaměstnavatel Vás po návratu z rodičovské dovolené musí zaměstnat v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Pokud máte mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě, pak Vám mzdu jednostranně snížit nemůže.
V případě, že je ale mzda sjednána pouze v tzv. mzdovém výměru, pak k jejímu snížení dojít může. I v případě snižování mzdy ale musí zaměstnavatel respektovat státem stanovené minimální mzdy v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused nechal vybudovat studnu na našem pozemku - čí je studna?
- Zřízení věcného břemene na studnu, kterou soused omylem zbudoval na cizím pozemku

Mám na Vás dotaz ohledně vlastnického práva studny. Asi před 13 lety si soused vybudoval studnu, ale nezlegalizoval ji. Ze studny není do dnešního dne čerpáno. Loni pozemek s chatou (studna ve smlouvě není) prodal. Na jaře jsme přikoupili pozemek a při jeho výměře jsme zjistili, že vrt je na našem novém pozemku. Nový soused se snažil studnu dodatečně legalizovat, což jsme rozporovali vzhledem k poloze na našem pozemku. Jednání se účastnil také původní majitel, který doložil dodatečně vystavené doklady, že studnu vybudoval. Jednání je zatím odročeno, soused má nechat zaměřit studnu. Čí je studna? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
z dotazu není zřejmé, zda součástí pozemku, který jste koupilI je i studna (tedy zda je zbudována na Vašem novém pozemku; resp. zda má být, protože ještě neexistuje)
Pokud je celá studna na Vašem pozemku a pokud nebyl pozemek prodán se studnou, je paradoxně studna sousedova, nicméně voda náleží k pozemku - takže kromě toho, že sousedovy bude patřit zhotovená studna, nebude oprávněn do ní čerpat vodu a pokud nebude zřízeno věcné břemeno na právo pohybu po pozemku, tak nebude studna ani přístupná.
Pokud se jedná o situaci, že do Vašeho pozemku zasahuje vrt, ale studna je vybudována na jiném pozemku, měli byste být s existencí vrtu srozumněni (a to buď ve smlouvě, pokud existoval vrt před koupí pozemku) a nebo s Vámi mělo být jednáno. V obou případech je třeba aktuálně jednat o zřízení věcného břemene k existenci vrtu a nebo tento vrt zrušit. S touto situací ale nesouvisí otázka vlastnictví studny.
Omlouvám se, všechny možnosti vedení vrtu při budování studny mi nejsou známy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění věcného břemene dožití, doživotního užívání bytu, rodinného domu
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vyplacení věcného břemene
- Zrušení věcného břemene za peníze, úplatu, odměnu
- Je možné požádat soud o vyplacení věcného břemene?
- Může bydlet ve věcném břemeni druh, družka oprávněného?
- Zánik věcného břemene smrtí oprávněného

Po smrti tatínka se rodinný dům přepsal na bratra. Já a maminka v něm máme věcne břemeno. Chtěla bych se zeptat, zdali by mne mohl bratr vyplatit a z jaké částky by se vycházelo. Tím myslím jestli z celého rodinného dumu a nebo jen z těch dvou místnostní, ve ktrerých mám věcné břemeno. Mohu si do bydlení s věcným břemenem přivést přítele? Když umře maminka a nebo já, mají nárok na bydlení v tom domě děti? Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Na Vaše otázky odpovím v pořadí, v jakém jste je položila:

1/ Vyplacení z věcného břemene:
Z Vašeho dotazu není jasné, zda se případného vyplacení ze strany Vašeho bratra obáváte, či zda byste měla naopak o takové řešení zájem. Váš bratr Vás rozhodně nemůže jednostranně z věcného břemene vyplatit, neboť věcné břemeno bylo zřízeno v rámci dědického řízení rozhodnutím soudu a Váš bratr je povinen toto rozhodnutí dodržovat. Pokud byste měla naopak zájem o zrušení Vašeho věcného břemene za úplatu, je možné abyste o tom sepsala s bratrem smlouvu o zrušení věcného břemene v níž se dohodnete, za jakou finanční částku ke zrušení dojde (je pouze na vaší domluvě, jak toto právo oceníte), pro nabytí účinků této smlouvy je nutné, abyste jí po podpisu vložili do katastru nemovitostí. Pokud by nebyla dohoda s bratrem možná, můžete se obrátit také na soud s žádostí o zrušení věcného břemene za přiměřenou úplatu.
2/ Bydlení Vašeho přítele:
S bydlením Vašeho přítele musí vyslovit souhlas i Váš bratr, neboť je vlastníkem celého domu (včetně Vámi obývaných místností) a věcné břemeno se vztahuje pouze na Vás a Vaší matku, nikoli už na Vašeho přítele.
3/ Přechod, dědění věcného břemene:
Neboť věcné břemeno bylo rozhodnutím soudu zřízeno pouze ve prospěch Vaší matky a Vás, dojde po smrti Vaší matky a Vás k zániku tohoto věcného břemene a oprávnění obývat příslušné místnosti už na nikoho nepřejde.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost provozovatele výcvikového střediska koní za úraz
- Úraz na koni ve výcvikovém středisku, odpovědnost provozovatele
- Náhrada škody na zdraví od provozovatele hipodromu
- Pád z koně a náhrada škody na zdraví provozovatlem hipodromu
- Je výcvikář jízdy na konci odpovědný za škodu na zdraví při pádu?

Mám dotaz ohledně odpovědnosti za škodu. Dělala jsem výcvik jízdy na koni pro začátečníky, při 5-té lekci se se mnou kůň rozběhl, vyletěla ze sedla, spadla na hlavu a mám zlomený 2. krční obratel. Krk mám fixovaný v krčním límci. Po uzdravení bude následovat rehabilitace cca 5 měsíců. Jaká je prosím odpovědnost provozovatele výcviku?
Nebyla dobře zajištěna bezpečnost: Kobylu vlastnil majitel jen krátce (cca 1 měsíc), sám tvrdil, že je živější, týden přede mnou shodila jiného jezdce na vyjížďce (zlomená pažní kost), nebyla vhodná na výcvik pro začátečníka. V ten bylo bláto na jízdárně, jezdily jsme v neohrazeném prostoru. Výcvikář sám řekl, že to tam není bezpečné, že budeme příště jezdit na jízdárně. Výcvikář mě předběhl na druhém koni (na kterém před tím jela dcera, ale tu bolely záda, tak přestala a on chtěl toho jejího koně projet sám), následně se moje kobyla rozběhla a já jsem se neudržela.
Chtěla jsem se s ním domluvit na odškodnění. Odmítá to - prý mě instruoval dobře. Prý je to moje chyba, že jsem se neudržela a že se z koní padá často. A že to můžu zkusit z jeho pojistky nebo se obrátit na právníky. Já bych se teda radši dohodla mimosoudně, např. chtít polovinu škody, co mi vznikla (ušlý zisk, přišla jsem o pobyt v Chorvatsku, bolestné). Jak je to s pojišťovnou? Já pojištěna nejsem. On prý je, ale to by si měl řešit on, ne? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Odpovědnou je osoba provozovatele (ať už hipodromu nebo jiné výcvikové školy), a to podle § 420a občanského zákoníku - jedná se o objektivní odpovědnost za škodu, které by se provozovatel mohl zprostit jen pokud škoda byla zapříčiněna poškozeným nebo neodvratitelnou událostí. Z okolností, které uvádíte, lze dovodit, že instruktor (nebo jiná odpovědná osoba) nedodržela obecnou prevenční povinnost podle § 415 občanského zákoníku, protože musela předpokládat, že charakter koně, podloží a to, že jste začátečník je poměrně nebezpečná kombinace.
Nezáleží na tom, v jakém vztahu je instruktor k provozovateli hipodromu (podle § 420 odst. 2 občanského zákoníku odpovídá provozovatel i za osoby, které ke své činnosti použil).
Doporučuji se obrátit na advokáta, který dostatečně zdůvodní Váš nárok a bude v kontaktu s provozovatelem hipodromu nebo výcvikové školy. S pojišťovnou musí být v kontaktu pojištěný - nikoliv poškozený (pokud tedy není současně pojištěným), tedy provozovatel.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk ze sousedova bytu a správní řízení
- Hluční sousedé a přestupek proti občanskému soužití
- Hlučný soused a přestupek proti občanskému soužití
- Rušení nočního klidu sousedy a přestupek proti veřejnému pořádku
- Dokazování hluku od sousedů měřením hlukové zátěže
- Je možné nahrát hluk od sousedů a použít jako důkaz?
- Výše pokuty - správní řízení kvůli hluku od souseda, sousedů

Dne 4.8. mi přišel dopis od přestupkové komise:
Dne 19.5. 2011 kolem 21:20h jste úmyslně narušil občanské spožití schválností, která spočívá v tom, že jste pouštěl nahlas hudbu a sám zpíval, přestože ho ostatní bydlící opakovaně žádali, aby hudbu ztišil.
Nikdo za námi nepřišel abychom hudbu ztišili. Rovnou domovník zavolal policii. Ta přijela když už bylo po akci. O schválnosti nemůže být ani řeč. Kdyby někdo přišel, ztišil bych to. Byli tam se mnou 4 svědci mohou mi to dokázat. Když přišel dřív asi před 3 měsíci, když jsem pouštěl hudbu doma ať to ztiším vždycky jsem to vypnul. Ten soused co je zavolal je domovník v družstevní bytovce. Sám hrál do 2h ráno a rušil noční klid. My jsme v 21:30 skončili. Říkal, že si stěžovali všichni sousedi. Přitom jsem si obešel sousedy, a vadilo to pouze 2 rodinám z 5. Může mně pokutovat komise i když to není od hygieny změřené, že jsem překročil hlukovou normu? Mají právo sousedé pořizovat jakékoli záznamy jako důkazy ohledně rušení klidu? Považuje se to jako důkaz? Byla to živá reprodukovaná hudba, která nebyla ohlášená. Jaká za to může být pokuta? Jednalo se o sestřiny narozeniny. Všem sousedům jsem se omluvil a slíbil, že se to už nebude víckrát opakovat. Chodil jsem v minulosti na hodiny zpěvu které mě stály spoustu pěnez, trénovat musím, jsem tenor a i bez mikrofonu je to docela slyšet. Mám chatičku kde mám mikrofon a zesilovač kousek od domu, chtěl jsem Vás poprosit jak se bránit kdyby policii zavolali znovu. Jak reagovat před komisí, abych nedostal pokutu? Děkuji, Josef

ODPOVĚĎ:
V první řadě je důležité, abyste znal kvalifikaci přestupku - hluk není důvodem pro projednání přestupku proti občanskému soužití (§ 49 zákona č. 200/1990 Sb.), může se jednat pouze o přestupek proti veřejnému pořádku - rušení nočního klidu (§ 47 zmíněného zákona).
Přestupek, který projednala přestupková komise, nepotřebuje ke svému projednání automaticky změření hlukové zátěže; má-li se za prokázané, že došlo k jeho spáchání z jiných důkazních prostředků. Lze ale doporučit, abyste sám si dobrovolně nechal změřit, jakou hlukovou zátěž vytváříte - pro Vaši informaci a pro případné další obdobné spory.
Domovník není povinen se Vás pokusit osobně požádat o ztišení hudby.
Jako důkaz prokazující protiprávní jednání může být pořízen záznam Vašich projevů, a to i bez Vašeho souhlasu.
Hluk (ať už čímkoliv odůvodněný) ve večerních hodinách není vhodný.
Doporučuji podrobně prohlédnout spis, který k věci existuje a účastnit se případného jednání.
Pokuta je vázána na kvalifikaci přestupku - může se jednat o 3 000,- stejně tak o 50 000,-; příslušné pokuty najdete taktéž ve výše uvedeném zákoně.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zajistit, aby druh nebo družka po smrti mohli dožít ve společném domě
- Dožití druhého druha, družky po smrti ve společném bytě - jak zajistit
- Závěť s odkládací podmínkou - dědění až po smrti druého partnera
- Co znamená ideální spoluvlastnictví

Jsme druh a družka, společná domácnost 13 let. Oba rozvedeni, z předchozího manželství máme oba 2 děti. Nyní stavíme rodinný dům. Druh vloží do pozemku a domku cca 2.200.000 Kč, družka cca 1.600.000 Kč.
Chceme aby k vypořádání dědictví došlo až po úmrtí nás obou tj. v závěti vyjádřit svou vůli umožnit partneru dožít v domku, protože není ve finančních možnostech děti jednoho nebo druhého partnera vyplatit. Podle našeho laického vyjádření by šlo a dědické vypořádání s posunutou lhůtou plnění. Lze něco takového?
Když do stavby vložíme každý jinou částku, jak budou nemovitost dědit po nás naše děti?
Děkujeme, Petra a Vendelín

ODPOVĚĎ:
Závěť, ani jinou dohodu pro případ smrti, s odkládací podmínkou (do smrti druhého z partnerů) sepsat nelze.
Ve Vašem případě je vhodná závěť, ve které určíte věcné břemeno dožití (a to buď v celém domě nebo ve vybraných místnostech, či patru). Musíte napsat každý svou závěť, nelze napsat jednu závěť společnou. De facto není důležité, jaké jsou Vaše reálné podíly, protože spoluvlastnictví je ideální - takže ke každé věci (místnosti, oknu apod.) má každý z vás právo spoluvlastníka. A stejná práva nabudou dědicové.
Pokud máte se svými potomky špatné vztahy, můžete zvážit, zda by ve Vašem případě bylo vhodné jejich vydědění.
Pokud jste své potomky již za života nějak zaopatřili (hodnotné dary, finanční pomoc apod.), můžete tyto hodnoty zahrnout do závěti s příkazem k započtení na obdarovaného dědický podíl - tím se sníží jeho podíl na domě.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec dítěte se neúčastnil soudu o výživné, byl mu napočítán vysoký dluh
- Lež matky u soudu o výživné - jak se bránit
- Lhaní matky a tchýně u soudu o alimenty, kterého se otec neúčastnil
- Bezdůvodné obohacení vzniklé lhaním o výživném, alimentech u soudu
- Otec živil dítě a matka u soudu lže že neživil - jak se bránit?

Kamarád má soudem uloženo platit výživné na své dítě, zároveň mu bylo uloženo uhradit vysoký dluh na výživném. Ovšem po dlouhou dobu normálně živil dítě i jeho matku. Potom vztah skončil, začal několikaměsíční soudní proces, kterého se kamarád nezúčastnil. Rozsudek si u soudu vyzvedl už pravomocný. Z výpovědí protistrany (matka a její rodiče) pochopitelně vyplynulo, že dítě nikdy neživil, proto mu soud zpětně spočítal tak vysoký dluh. Protistrana se ve výpovědích ale dopustila opravdu nehorázných lží. Dluh už teď uhradit musí to je jasné.
Mělo by v tomhle případě cenu podat žalobu za neoprávněné obohacení? Či podat trestní oznámení (domnívám se, že lhaní před soudem je trestný čin)? Nebo má kamarád smůlu, když se nevyjádřil při procesu? Vše lze dokázat jen svědecky (svědků je mnoho). Nejde o peníze ale spíše o princip. Poraďte prosím, zda je teď nějaká možnost se bránit. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Nezúčastnit se soudního sporu osobně, zvlášť v situaci, kdy je daná osoba účasník sporu, je velice nevhodné  především nevýhodné. Nyní je na obranu pozdě. Bezdůvodné obohacení v současnosti nenastane, protože jeho bývalé partnerce bude příslušná platba náležet na základě soudního rozsudku. Možné je podat oznámení o spáchání trestného činu křivé výpovědi - nicméně je otázkou, zda je Váš kamarád schopný doložit, že dítě živil.RŮZNÉ-STAVBY
- Jak daleko se může stavět od vysokotlakého plynovodu
- Ochranné pásmo plynovodu a možnost stavby rodinného domu, nemovitosti
- Stavění v ochranném pásmu plynovodu a zákon č. 458/2000 Sb.

Chceme stavět rodinný dům bez podsklepení a v pozemku (u jednoho kraje pozemku) vede vysokotlaké plynové potrubí - DN 200. Velice záleží na velikosti ochranných a bezpečnostních pásem z důvodu povolení stavby.
Jak jsem dočetl tak ochranné pásmo potrubí činí 4 m na každou stranu. Bezpečnostní pásmo pro tento typ potrubí by mělo být 20 m.Tady nastává problém.To už nám zasahuje do předpokládaného místa stavby.
Otázka :
- který zákon v současné době řeší ochranné a bezpečnostní pásma (hlavně) pro plynárenství??
- jestli je bezpečnostní pásmo pro tento typ (vysokotlaké plynové potrubí - DN 200 ) je 20 m? A jestli to je na obě dvě strany od osy pokládky potrubí? Nebo celkem 20 m, tzn.10 metrů na jednu stranu od osy a 10 m na druhou stranu?
- jak by se dalo eventuelně požádat o vyjímku (snížení vzdálenosti) u bezpečnostního pásma, pokud to zákon umožnuje?
Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Na úpravu plynárenských zařízení se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
ochranné pásmo je stanoveno na 4 m - které se počítá na obě strany od půdorysu (tedy celkem se jedná o pruh 8 m); § 68 zákona pokud se jedná o plynovod do tlaku 40 barů, pak je bezpečnostní pásmo 20 m a bezpečnostním pásmem je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys; § 69 zákona (kde najdete i podmínky umístění stavby do bezpečnostního pásma).

Z dikce zákona jsem toho názoru, že bezpečnostní pásmo je počítáno 20 m na každou stranu (ale přiznávám, že nejsem technik a v tomto případě bych si pro jistotu konzultaci odborníka vyžádala).

Nevím, zda ve Vašem případě je možné uvažovat o přeložce zařízení (prostorové důvody, finanční důvody apod.) - úpravu najdete § 70 výše uvedeného zákona.

Možnost snížení bezpečnostního pásma není zákonem umožněna.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutný souhlas sousedů při stavbě rodinného domu?
- Jak požádat sousedy o souhlas se stavbou rodinného domu, nemovitosti
- Lhůta na námitky proti stavbě na sousedním pozemku

Chci stavět rodinný domek na své zahradě. Vše jsem zadal projektantce – projekt i veškeré vyřízení s úřady.
Projekt již máme a se stavebním úřadem bylo domluveno vyřízení povolení „na ohlášení“. K tomu je potřeba vyjádření sousedů. A v tom je problém, protože někteří nepřebírají poštu a jiní neodpovídají. Obojí záměrně.

1) Když se žádost o vyjádření ke stavbě zašle sousedům poštou a dotyčný jí nepřebírá, tak jaký je další postup?? Nelze považovat dopis za doručený 10tý den po nepřevzetí?? Aby mohlo řízení pokračovat?
2) Když žádost převezmou a nereagují na ní a neodešlou zpět vyjádření ?? přestože měli kladnou odpověď a obálku se známkou přiloženy, jen podepsat?? Je i v tomto případě nějaká lhůta, která by se dala posuzovat jako souhlas a řízení by mohlo pokračovat??
3) Stavební úřad mi tvrdí, že žádné lhůty nejsou a že bez jejich vyjádření nelze pokračovat.
4) Prosím o radu, jak pokračovat, abych mohl stavět a nebyl vydán na zlovůli sousedů..
5) Prosím při odpovědích i odkazy na příslušné paragrafy a zákony, abych tím mohl na úřadu argumentovat.
Děkujim, Pavel

ODPOVĚĎ:
S pokyny stavebního úřadu se neztotožňuji.
Podle § 104 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona - Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
Nevidím důvod, proč stavební úřad vyžaduje výslovné souhlasy od sousedů - stačí, že je obešlete písemností (v ní doporučuji uvést možnost podání námitek, ať Vám nikdo nemůže nic vyčítat) s dodejkou a oni sami nepodají námitky.OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Řidič automobilu způsobil škodu a vymlouvá se že mu vjel pod kola cyklista
- Objektivní odpovědnost za poškození cizího vozidla a náhrada škody
- Žaloba na náhradu škody po řidiči který poškodil jiné vozidlo

29.8.2011 jsem byla policií ČR přivolána ke svému vozu, zaparkovanému před domem, kde bydlím. Vyšetřování dopravní nehody - můj zaparkovaný vůz, včetně dalsích 3 zaparkovaných vozů byl silně poskozen jedoucím vozem Mercedes Benz.
Řidič se prý vyhýbal cyklistovi, který mu vjel zprava z vedlejsí ulice do cesty.
Dle policie ČR je viníkem nehody onen hypotetický cyklista, který prý ujel, také nejsou zádní svědci nehody.
Policejní protokol je pro pojišťovnu vozu Mercedes Benz/ jedná se o zahraniční pojišťovna ZURICH VERSICHERUNG AG. podkladem k tomu, aby se vzpírala uhradit škodu způsobenou na mém voze a já se tedy ocitám v situaci, kdy bych měla servisu uhradit fakturu za opravu značné škody a zaplatit ji tak ze svých vlastních peněz. Škoda by se měla hradit z povinného ručení viníka? Ale viník zřejmě není dle policejního záznamu řidič vozidla, ale cyklista. Jaké mám možnosti domoci se jako poškozená finanční úhrady za opravu svého vozu? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Otázkou je, zda policie má nějaké důkazy k tomu, že jednání cyklisty není smyšlenkou řidiče.
Pokud totiž takové důkazy nejsou, tak sice budete muset zaplatit nákladnou opravu, nicméně vzápětí doporučuji podat žalobu na náhradu škody vůči řidiči podle § 427 občanského zákoníku (jedná se o odpovědnost objektivní, tudíž je těžší se z ní vyvinit - řidič bude muset prokázat, že není viníkem, viz § 428).


OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ
- Kolik let může používat zemědělské družstvo pole když nemá nájemní smlouvu s novým majitelem
- Lhůta na užívání pole zemědělským družstevm bez nájemní smlouvy s majitelem

Jedná se o pole cca 1,2 ha. Vloni na podzim jsem zjistil, že pole je napsané na dědu a babičku, kteří jsou už 38 let po smrti. V zapomenutém dědictví se pole převedlo na mého otce. Pole by jsme si chtěli nechat pro vlastní potřeby. A teď se mi jedná o to, že ho stále v užívání má zemědělské družstvo. Na tohle pole nikdy neexistovala a neexistuje žádná smlouva o pronájmu. Předseda zemědělského družstva mi tvrdí, že podle zákona pole může užívat ještě jeden rok. V červnu jsem podal písemnou výpověď z tohoto pozemku. Chtěl bych se zeptat jestli opravdu na to nárok má popřípadě jak mohu získat pole ke svému užívání zpět? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš případ je nutné trochu víc rozklíčovat:
1) byly Vaši předci vyvlastněni z tohoto pozemku?
2) byl tento pozemek součástí nějakého restitučního řízení?
3) teoreticky je možné, že ZD v minulosti získalo právo k trvalému (nebo dočasnému) užívání pozemku podle zák. č. 141/1950 Sb. (toto právo vzniklo na základě hospodářské smlouvy mezi organizací a okresním národním výborem nebo jednostranným opatřením tohoto orgánu) - o této skutečnosti by Vás měl seznámit obecní úřad (nebo příslušný pozemkový odbor), který musí mít dané písemnosti v archivu.
4) také je možné, že nájem vznikl podle zák. č. 123/1975 Sb. (o způsobech zjištění této informace platí předchozí bod)
5) uvedené možnosti existujících právních vztahů nicméně spadají pod § 22 zák. č. 229/1991, který určuje zánik těchto práv ze zákona a stanovuje data pro výpovědní lhůty.

Bohužel nepodařilo se mi zjistit, na základě jakého zákona dovozuje předseda družstva, že pozemek může ještě používat další rok - osobně se domnívám, že to není pravda (za předpokladu, že neexistuje žádná smlouva).OBČAN-DLUHY
- Nehodová služba s.r.o. - jak se bránit proti přehnaně vysoké faktuře?
- Jak se bránit proti přehnaně vysoké faktuře od nehodové služby s.r.o.

Způsobil jsem dopravní nehodu, objevila se Nehodová služba s.r.o., poškozenému nabídla opravu auta a zápůjčku auta. Ve chvíli kdy byla oprava provedena (auto poškozeného), dostal jsem od Nehodové služby dopis, že dlužím skoro 50 tisíc, tj. že moje pojišťovna neuhradila celé jimi požadované náklady. Tak jsem napsal dopis na Nehodovou službu s žádostí o odklad platby a projednal se specialistou, který řeší nehody tak jako Nehodová služba. Ukázal mi sazebník pojišťovny a vysvětlil, že naprosto nadhodnotili půjčovné auta, délku opravy, ta byla také neúměrná, atd. Moje pojišťovna jim vyplatila 90 tis., specialista mi doporučil, abych nehodové službě odepsal, že tuto částku mají požadovat po mojí pojišťovně. Požádal ji, aby požádali o dolikvidaci nákladů.
Dnes jsem byl na soudu na podatelně, je tam připraven platební příkaz k vydání a k zaslání na mou adresu, Společnost tedy žaluje viníky a s pojišťovnami už to neřeší. Vím, že na platební příkaz je třeba reagovat do 15dní.
Má cenu proti této společnosti vystoupit, jak mi navrhujete dále postupovat, ....?
Nehodová služba se odvolávala na zákon č. 168/1999 Sb a dále na občanský zákoník. Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Pokud zvažujete, zda má cenu podat odpor proti platebnímu rozkazu, tak určitě má. V řízení budete moci rozporovat cenu, kterou si daná společnost žádá. Odpor je nutné podat do 15 dnů od doručení.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Strom zničil chatu - je možné odstoupit od kupní smlouvy?
- Odstoupení od kupní smlouvy pokud předmět koupě (nemovitost) zanikl
- Od kdy se nový majitel stává skutečným majitelem nemovitosti?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Bezdůvodné obohacení - předmět koupě zanikl a prodávající si nechal peníze

Moje přítelkyně koupila malou chatičku, sepsala smlouvu s tím, že jí bude splácet a po poslední splátce bude chata převedena na katastru nemovitostí a tím bude její. Bohužel, po několika splátkách přišla bouřka a na chatu spadl strom, který ji zcela zničil. Původní majitel nechce vrátit peníze (odstoupit od smlouvy), co s tím můžeme dělat? Dočetl jsem se, že dle § 601 občanského zákoníku přechází nebezpečí pohromy a pod. na kupujícího dnem převzetí - platí to u movitých věcí, ale vztahuje se to též na nemovitosti? Nebo nemáme šanci na úspěch? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V případě nemovitostí je vlastnické právo spojeno se zápisem v katastru nemovitostí. Zanikl-li předmět kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit poskytnutá plnění, protože sám není schopen plnit. Pokud si peníze ponechá, bezdůvodně se obohacuje (§ 451 občanského zákoníku).


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je nutné věcné břemeno na elektropřípojku na sousedním pozemku?
- Doklady povinné ke kolaudačnímu souhlasu - §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
- Je nutné věcné břemeno souseda ke kolaudaci přípojky elektřiny?

Stavba elektropřípojky, která probíhá v části trasy po sousedním pozemku, byla provedena na základě ohlášení stavebnímu úřadu s písemným souhlasem majitele sousedního pozemku. Je podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, je nutné k této žádosti uzavřít smlouvu o věcném břemeni a přiložit doklad o zápisu vkladu do katastru nemovitostí, když ostatní požadované doklady byly k žádosti přiloženy a uzavření smlouvy o věcném břemeni nepodmiňuje řádné užívání dokončené přípojky? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Podle zákona je nutné přiložit takovou smlouvu k žádosti o vydání stavebního povolení (§ 110, z. č. 183/2006 Sb.)
Doklady, které musí být k žádosti o kolaudační souhlas přiloženy jsou stanoveny v § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. (resp. v příloze č. 5 této vyhlášky).
Není důvod, abyste musel přiložit smlouvu o věcném břemeni (kromě toho, že byla doložena, tak zákon nevyžaduje opakované prokázání této skutečnosti).


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 30 (listopad 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
24. listopad 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny

 

 

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je notář po smrti automaticky přidělen nebo si musí pozůstalí nějakého vybrat?
- Kdo přiděluje notáře v dědictví, dědickém řízení?
- Kdo řeší dluhy zůstavitele do ukončení dědického řízení?
- Musí budoucí dědici uhradit dluhy zůstavitele už v dědickém řízení?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kdo ruší povinné ručení po smrti majitele auta, automobilu?
- Kdo ruší povinné ručení po úmrtí majitele auta, automobilu?
- Kdo hradí povinné ručení po smrti, úmrtí majitele auta, automobilu?
- Kdo platí povinné ručení po smrti, úmrtí majitele auta, automobilu?


Měla jsem téměř 4 roky pohřešovaného bratra, který byl v invalidním důchodu. V 05/2008 začalo pohřešování. Ještě několik měsíců mu byl zasílán důchod na účet a poté, co nedostavil na přezkoumání zdravotního stavu, mu byl pozastaven. Zároveň otec požádal zdravotní pojišťovnu o pozastavení platby zdravotního pojištění na základě dokladu od Policie ČR. 02/2012 bylo bohužel potvrzeno úmrtí.
Jelikož se stanovovalo datum úmrtí na základě soudního rozhodnutí, úmrtní list rodiče obdrželi v těchto dnech se zpětným datumem, a to 7.5.2008.
1) Jedná se mi o to, jak postupovat v tomto případě, aby byly u všech institucí vyrovnány případné pohledávky – Správa sociální pojištění (vratka důchodu – zda automaticky z účtu), Všeobecná zdravotní pojišťovna,atd. a dále vypořádání u institucí, kde měl účty, pojistky.
2) Nevíme, kde všude předložit úmrtní list nebo zda to automaticky učiní soud nebo notář.
3) Notář je prosím automaticky přidělen a vyzve rodiče, nebo si nějakého musí vyhledat?
Předem děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Začnu odpovědí na třetí otázku, jelikož tím bude vyřešeno vše.
Notáře stanovuje soud a notář vyhledává dědice. Notáři taktéž sdělte všechny související okolnosti (potenciální věřitele) a ten již příslušný postup v dědictví zajistí.
Pokud by Vás kterákoliv organizace, k niž měl bratr nějaký vztah, oslovila, sdělte jí informaci o úmrtí a předejte kontakt na notáře.
Pokud Váš bratr vlastnil automobil, je třeba aby se dědici aktivně (bez ohledu na postup notáře) spojili s pojišťovou odpovědnosti majitele vozidla (tzv. povinné ručení), protože dědici jsou ze zákona povinni hradit povinné ručení bez přerušení (tedy nikoliv až po ukončení dědického řízení).RODINA-SOCIÁLNÍ
- Z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti?
- Vliv odměn a proplacení dovolené na výši podpory v nezaměstnanosti
- Pravděpodobný výdělek - definice, vysvětlení
- Co je to pravděpodobný výdělek - vysvětlení, definice
PRÁCE-DOVOLENÁ
- Dlouhodobá pracovní neschopnost a nárok na dovolenou


Od 29.12.2011 jsem v pracovní neschopnosti. Z důvodu pracovních a zdravotních změn jsem 1.6.2012 dala výpověd. Jsem stále na neschopence, ale už mi bude 1.11.2012 ukončena. Půjdu se následně přihlasit na pracovní úřad. Z čeho se mi vypočítá podpora. V roce 2012 mi byly vyplaceny odměny za rok 2011 a k tomu proplacena dovolená za rok 2011. To vše mě bylo započítáno do evidenčního důchodového listu s tím že mě byly kráceny dny marodění. Jak tomu mám rozumět, když jsem v tomto roce nepracovala a jsem stále na neschopence? Tím pádem mi byla proplacena dovolená z roku 2011 průměrem z odměn za rok 2011, které mi byly proplaceny v letošním roce 2012. Nejsem si jistá o správnosti výpočtu dovolené.Proto prosím o vysvětlení a radu. Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Co se týče podpory v nezaměstnanosti, nemusíte se obávat, že Vám bude vypočtena z výše Vaší nemocenské. Podpora v nezaměstnanosti Vám bude vypočítána z tzv. pravděpodobného výdělku, tedy z výdělku, kterého byste dosahovala, kdybyste místo nemocenské normálně pracovala.
Co se týče nároku na dovolenou, pro to, abyste měla v roce 2012 nárok alespoň na dovolenou za odpracované dny, byste musela odpracovat více než 22 dnů.
Vzhledem k tomu, že jste pro zaměstnavatele tuto dobu letos neodpracovala, Vám nárok na dovolenou za rok 2012 nevznikl. To, že Vám při ukončení pracovního poměru byla proplacena nevyčerpaná dovolená za loňský rok, je samozřejmě v pořádku. Ke správnosti či nesprávnosti výpočtu dovolené se nelze bez znalosti bližších informací vyjádřit - ověřování těchto výpočtů přesahuje možnosti této poradny.PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné pracovní smlouvu upravit dvěma dodatky?
- Jak napsat dodatek dodatku k pracovní smlouvě - postup
- Postup jak napsat dodatek dodatku k pracovní smlouvě


Je správně formulován a platný dodatek k pracovní smlouvě (který měl měnit předchozí dodatek), ve kterém je dle mého názoru chybné datum nebo platí původní dodatek?
Formulace zní: Věc: Změna pracovní smlouvy - dodatku k této ze dne 1.11. 1987 ve smyslu § 36, odst. 1, zákoníku práce.
(přičemž pracovní smlouvy je přeškrnuto). Původní Pracovní smlouva je z 1.10.1980, předchozí dodatek z 1.11. 1987.
Změna se týkala nového pracovního zařazení, předchozí funkce - poříčná, nově - administrativně technický pracovník. Až do současnosti jsem vykonávala práce podle posledního zařazení, t.j. ATP). Děkuji, Ivana
 
ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, kam směřuje. Z dotazu je zřejmé, že jste uzavřela pracovní smlouvu, dodatek a pravděpodobně další dodatek (měnící předchozí dodatek).

Dodatek uzavřený dne 1.11.1987 byl uzavřen podle tehdy platného zákoníku práce (tedy podle § 36 odst. 1).

Přeškrtnutí textu "pracovní smlouva" je administrativní postup - zaměstnavatel má zjevně jeden formulář na všechny změny.

změnit dodatek není vyloučeno, každý dodatek mění pracovní smlouvu, takže změna dodatku smlouvy měla správně znít na např. "změna pracovní smlouvy uzavřené dne xy ve znění dodatku k této smlouvě uzavřeného dne ab" - nicméně na platnosti změny nevhodná formulace nic nemění.RODINA-SJM
- Manželka není zapsaná na katastru nemovitostí u domu SVJ
- Manžel není zapsaný na katastru nemovitostí u domu SVJ
- Manželka není zapsaná na katastru nemovitostí u bytu SVJ
- Manžel není zapsaný na katastru nemovitostí u bytu SVJ
- Manželka není zapsaná na katastru nemovitostí u pozemku
- Manžel není zapsaný na katastru nemovitostí u pozemku SVJ


Manžel s manželkou nemají rozdělené SJM - společně si vzali hypotéku, ze které byla postavena komerční nemovitost, která už je zkolaudovaná a zapsaná do katastru nemovitostí. Zápis na katastr nemovitostí nechával dělat manžel a nyní je v katastru zápis, že on je jediným vlastníkem nemovitosti. Připadá mi to nesmyslné, že ze společných peněz za doby trvání manželství může vzniknout majetek, který by byl pouze ve vlastnictví jednoho z manželů a nechápu, jak to katastr vůbec mohl takto zapsat. Protože není vyloučeno, že dojde v brzké době k rozvodu, chtěla bych se zeptat, co je možné z pozice manželky udělat, případně jak informaci ověřit na katastru. vzhledem k tomu, že komunikace mezi manželi je na úrovni tak trochu "zákopové války", kdy zřejmě získat informace od manžela je nemožné, zajímalo by mě, co může manželka udělat pro to, aby jí nezůstala po rozvodu pouze polovina hypotéky, aniž by měla k domu adekvátní podíl na majetku, který z hypotéky byl pořízený.
Děkuji, Izabela
 
ODPOVĚĎ:
Majetek pořízený v době trvání manželství je součástí společného jmění manželů SJM. Ve Vašem případě bez ohledu na zápis v katastru nemovitostí.
Výjimku by tvořily pouze případy zúžení společného jmění manželů, což jste v dotazu vyloučila, a případ, že dům pořídil manžel za prostředky, které nabyl před manželstvím (či za prostředky jež nabyl transformací svého výlučného majetku - nabytého např. darováním či dědictvím). Pokud tomu tak není, je majetek bez ohledu na zápis v katastru nemovitostí vaším společným majetkem.TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení a trest za znepřístupnění bytu v SJM
- Může občan podat žalobu v trestním řízení?
- Kdy se na osobu pohlíží jako na poškozeného, poškozenou
TRESTNÍ-TRESTY
- Odpor proti trestnímu příkazu vydaném soudem
- Co následuje po odporu proti udělení trestu (trestního příkazu)
- Trestní příkaz a osvědčení viny pachatele


Dnes již bývalá manželka na mě podala tresní oznámení pro znepřístupnění užívání bytu ve společném jmění manželů SMJ (nebudu rozvádět, že se jednalo o holobyt kde bydlím, protože veškerý majetek máme v jiném rodinném domě, kde nemám přístup a vzhledem k převodu na děti ani žádná práva). Nicméně policie doporučila moji vinu a ve zkráceném řízení jsem byl odsouzen (5.000 Kč pokuta nebo 14 dní vazba). Mám krátkou odvolací lhůtu 8 dní a potřebuji poradit: Při odvolání by se rozsudek zrušil a bylo by soudní řízení. Jaká rizika bych při odvolání a procesu nesl? Hrozí například zvýšení trestu? Jak by to bylo s náklady na soud a kdo by hradil právního zástupce manželky? Děkuji, Radek
 
ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že ve Vašem případě byl vydán trestní příkaz (jelikož okolnosti Vašeho dotazu tomu nejvíce napovídají). Proti němu je možné do 8 dnů od doručení podat odpor, a to k soudu, který trestní příkaz vydal.
V odporu je vhodné uvést, zda se cítíte vinen a pokud nikoliv, tak z jakých důvodů a navrhnout důkazy, kterými své tvrzení můžete prokázat; nicméně lze odpor podat i bez odůvodnění.
Podáním odporu se trestní příkaz ruší a soudce nařídí hlavní líčení. Soud v dalším řízení není vázán právní kvalifikací (to znamená, že můžete být následně souzen pro jiný trestný čin) ani stanoveným trestem (tedy můžete být odsouzen k vyššímu trestu).
Trestní příkaz nicméně má účinky rozhodnutí - tedy jakmile nabude právní moci jedná se o "osvědčení viny pachatele" a exekuční titul.
Náklady řízení hradí stát. Řízení se uskuteční mezi Vámi a státem, tedy Vaše bývalá manželka se jej může účastnit např. jako poškozená, ale nikoliv jako žalobkyně. Náklady účasti poškozeného mohou být soudem stanoveny k úhradě obviněnému (resp. po podání obžaloby k úhradě obžalovanému). Ve Vašem případě nelze stanovit, zda by se bývalá manželka mohla považovat za poškozenou, jelikož z dotazu tak nelze přesně určit (poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil).
K Vašemu následujícímu postupu lze doporučit, abyste podal (třeba i neodůvodněný) odpor a následně okamžitě vyhledal advokáta k dalšímu postupu ve věci.


OBČAN-EXEKUCE
- Zastavení exekuce z důvodu promlčení - postup
- Promlčení exekuce a zastavení exekučních splátek
- Promlčení splátek v exekučním řízení - informace


Manžel platí již přes 10 let exekuci, platí promlčecí doba po 10 letech? Pokud ano, tak jaký je další postup ? Děkuji, Dagmara
 
ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že manžel splácí splátkový kalendář. Splátky ve splátkovém kalendáři se promlčují jednotlivě - tzn. že dnes (24.10.2012) by se promlčovala splátka splatná k 23. 10. 2002, obávám se, že se o tento případ nejedná.
Pokud ano, lépe (detailněji) popište Váš případ.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odpovědnost odhadce za špatně provedený posudek
- Porušení povinnosti znalce § 8 zákona 36/1967
- Kam si stěžovat na špatný znalecký posudek odhadce
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odpovědnost za škodu způsobneou znalcem,
- Odpovědnost za škodu způsobenou špatným znaleckým posudkem
- Odpovědnost znalce za škodu a rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 883/2006


Jak postupovat, když ten stejný znalec udělal posudek v roce 2006, že dům je rozestavěná novostavba a ohodnotil ji na cca 1,5 milionu českých korun (byla roszestavěná a nezkolaudovaná). Během 4 let se se dostavěla a byla těsně před kolaudací, ale on v dalším posudku v roce 2010 uvedl, že stavba je sto let stará s tím, že cena je cca 2 miliony českých korun (původně se jedná o 100 let starou stodolu, která byla ale včetně základů přestavěna znovu na rodinný dům).
Nechali jsme si udělat další posudek a reálná hodnota je 5 milionů českých korun.
O danou nemovitost probíhá soudní spor a ani jeden posudek není u soudu jako důkaz. Protistrana se jen na posudek z roku 2010 odvolala v závěrečné řeči. Jde mi o to, jakou odpovědnost má znalec a zda lze někam podat stížnost, protože právní zástupce má tu drzsost nám ještě napsat, že jsme posudek z roku 2010 nerozporovali a mně fakt došla trpělivost. Musí být znalec v nějaké Komoře znalců či odhaců? Nemohu ho nikde na jít. Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že se jedná o znalce - fyzickou osobu - vybraného ze seznamu znalců vedených ministerstvem spravedlnosti (lze ověřit na webu ministerstva spravedlnosti ČR).
Odpovědnost znalce je dána v situaci, kdy vznikla škoda v příčinné souvislosti s chybným znaleckým posudkem.
Právní úprava činnosti znalců je obsažena v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Na Váš případ by pravděpodobně dopadalo porušení povinnosti uvedené v § 8 - tedy řádný výkon znalecké činnosti. Znalce obvykle jmenuje ministr spravedlnosti (vyjma případů, kdy tak učiní předseda krajského soudu), což je zjevné ze znalecké doložky. K tomu, kdo znalce jmenoval také přísluší směřovat podněty, návrhy či oznámení na nedostatečnou činnost znalce.
Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku činnosti znalce je odpovědnost podle občanského zákoníku (§ 420 odst. 1); v soudní praxi je již případ odpovědnosti znalce za škodu znám - Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008 sp. zn. 25 Cdo 883/2006.SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Odměna obecného zmocněnce
OBČAN-DLUHY
- Postup soudního vymáhání pohledávek právníkem - informace


Obrátil se na mě známý, jestli bych jej nezastupoval při řešení mimosoudního i soudního vymožení několika pohledávek. U mimosoudního vymáhání jsem zorientován. Můj dotaz se vztahuje na vymáhání soudní. Jsem právník, ne advokát, nepříliš zkušený v této problematice.
Předpokládám:
Využívali bychom institutu platebního rozkazu, tedy návrhu na jeho vydání. Vzhledem k tomu, že nejsem advokát, zastupoval bych známého na základě obecné plné moci (jako obecný zmocněnec). Jako obecný zmocněnec bych za žalobce podával i samotnou žalobu. Do návrhu na vydání platebního rozkazu uvedu žalobce a pod jeho údaji uvedu "zastupovaný obecným zmocněncem..." s mými údaji. Na moji adresu budou tím pádem rozesílány všechny relevantní dokumenty soudu. K žalobě (návrhu) přiložím plnou moc na mou osobu s ověřeným podpisem žalobce.
Je tento předpodklad správný? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Ano, uvedené je v souladu s právem. Nezapomeňte, že obecný zmocněnec nemá nárok na odměnu.RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné povolení na umístění mobilní buňky na soukromý pozemek?
- Povolení stavebního úřadu na umístění mobilních buněk na pozemku
- Technické požadavky stavby a vyhláška 268/2009 Sb.


Co potřebuji k tomu, abych si mohl na svou oplocenou zahradu, umístit dvě mobilní buňky. Lépe řečeno, buňky už tam mám, mám dodatečně o něco žádat, nebo k tomu nic nepotřebuji? Děkuji, Ivan
 
ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba určit, co tyto buňky budou. Stavba podle § 2 stavebního zákona má poměrně širokou definici (stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.).
Tedy předpokládám, že mimo tuto definici dané buňky nebudou. Byť by byly stavbou, nemusí se pro jejich umístění žádat o stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že jejich účel a velikost bude splňovat podmínky § 103.
Toto je třeba vyřešit nejprve.
Následně je třeba věnovat pozornost vyhlášce č. 268/2009 Sb., která stanoví technické požadavky na stavby, jejichž výčet je uveden v § 3 této vyhlášky. Technické požadavky je nutné splnit, ačkoliv se nejedná o stavbu, k níž je nutné stavební povolení či ohlášení.PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Maximální pracovní doba řidiče sanitky (záchranáře)
- Právo na přestávku u řidiče sanitky, záchranáře - informace
- Pracovní doba záchranářů, řidičů sanitky a nařízení 168/2002 Sb.


Ráda bych se zeptala, kolik hodin v jednom kuse bez řádného odpočinku může řídit vozidlo-sanitu řidič záchranář, který převáží pacienta na lehátku s doprovodem lékaře a sestry - převoz z jiného státu. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že tato právní oblast není upravena konkrétním právním předpisem, lze vycházet z nařízení vlády o úpravě pracovní doby zaměstnanců v dopravě. Pro řidiče je stanovena přestávka na jídlo a oddech v délce trvání 45 minut po 6 hodinách cesty, trvá-li cesta min. 9 hodin.
Tato právní úprava není ovšem na Váš případ přiléhavá a proto byla z důvodu výše zmíněné absence právní úpravy podána žádost o stanovisko v této věci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  • DRUHÁ ODPOVĚĎ PRÁVNIČKY S ODSTUPEM 2 MĚSÍCŮ:

Omlouvám se za zpoždění odpovědi. Oslovené ústřední orgány státní správy se k žádosti uspokojivě nevyjádřily dosud.
Problematika byla proto konzultována s odborníky z praxe, přičemž právním předpisem, který danou oblast upravuje, je nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Přičemž na řidiče vozidel záchranné služby se uplatňuje příloha č. 1 bod 3.
Nepřetržitá doba řízení tedy není v souladu s tímto nařízením a je v první řadě třeba diskutovat tuto otázku se zaměstnavatelem (zřizovatelem služby, např. obcí).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Lhůta na vyjádření na odvolání proti nepropuštění zásilky celníky
- Jak urychlit vyřízení odvolání proti nepropuštění zásilky celníky

Odvolal jsem proti rozhodnutí celního úřadu o nepropuštění zásilky před více než dvěma měsíci a dosud k odvolání nedostal žádné vyjádření. Je nějaká zákonná lhůta do kdy bych vyjádření měl dostat a pokud ano, jaký by mohl být můj další postup.
Děkuji, Adam
 
ODPOVĚĎ:
Všechny správní úřady, tedy i úřady celní, by měly postupovat při vyřizování svěřených věcí bez zbytečných průtahů (§ 6 správního řádu, na která v závěrečných ustanoveních odkazuje celní zákon).
Zákonná lhůta jako taková pro vyřízení stanovená není. Obecné lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny v ustanovení § 71 správního řádu – správní úřad je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů, lze prodloužit v případě o dalších 30 dní.
Navrhuji v této věci kontaktovat příslušný celní úřad a zeptat se na stav vyřizování Vaší věci, pokud by průtahy přetrvaly – navrhuji poslat úřadu písemnou žádost o sdělení informací o stavu věci, spolu se zasláním kopie Vašeho odvolání, spolu s kopií podacího lístku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Od kdy běží výpovědní lhůta u nájmu bytu, nemovitosti při neplacení nájmu
- Délka a běh lhůty u výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného
- Od kdy začíná výpovědní lůhůta z nájmu bytu - doručením nebo datováním?

Obdržela jsem výpověď z nájmu z důvodu nezaplacení nájemného za více jak 3 měsíce. Cituji dopis: "Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícho měsíce po měsíci, v němž Vám byla výpověď doručena." Dopis byl napsán 18. 7. 2012, dopis byl zaslán obyčenou doporučenou poštou bez doručenky.
Úložná lhůta byla do 7. 8. 2012, dopis jsem si vyzvedla 2. 8. 2012. Nyní mě začal správce domu uhánět, abych byt vyklidila a předala do 31. 10. 2012, já se však domnívám, že lhůta na vyklizení končí 30. 11. 2012. Můžete mi, prosím, sdělit, jak je to správně? Proti výpovědi jsem se neodvolala. Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Text, který Vám byl zaslán ve výpovědi nájemního vztahu je zákonný a odpovídá znění ustanovení § 710 odst. 2 občanského zákoníku. Ve výpovědi z nájemního vztahu jste měla být poučena, že se můžete výpovědi bránit do 6O dní podáním žaloby na určení neplatnosti výpovědi.
Teď k výpočtu: doručeno Vám bylo 2.8. 2012, výpovědní lhůta proto začne běžet od 1.9.2012, běží 3 měsíce, tedy celé září, říjen a listopad, výpovědní lhůta končí k 30.11.2012.
Na poště by mělo být možné zjistit, kdy jste danou písemnost převzala, od tohoto data se odvíjí běh výpovědní lhůty.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Úmrtí podílníka v družstevním bytě a dědění dětí, potomků
- Smrt družstevníka a dědictví pootmků, dětí
- Smrt otce a vypořádání družstevního bytu mezi manželku a potomky (děti)
- Vypořádání družstevního bytu po smrti, úmrtí otce (družstevníka)
- Vypořádání družstevního bytu v dědickém řízení - informace

Umřel mi tatínek a mají s maminkou družstevní podíl bytu. Jsem dcera a mám bratra. Chtěla jsem se zeptat jestli se byt musí odhadnout a matka je nám povinna vyplatit nějake peníze. Děkuji, Vanda
 
ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že zesnulý otec a matka jsou družstevníci, tedy vlastní družstevní podíl s právem nájmu bytu. Záleží na tom, zda k bytu existuje společný nájem bytu manželů či nikoliv.
Vzhledem k tomu o jak složitou problematiku se jedná, dovolím si odkázat na článek v našem webu:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/13829-druzstevni-byty-a-druzstevnici-informace.html
Z tohoto příspěvku vyplývá, že:
Pokud bylo právo nabyto za trvání manželství, zůstává po smrti manžela členem družstva druhý z manželů a jemu náleží členský podíl; jedná se o přechod práva ze zákona na pozůstalého manžela.
Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů (tj. zůstavitel nebyl sezdán nebo nebyly splněny podmínky zákona pro vznik společného členství manželů v bytovém družstvu), přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Dohodou dědiců pak bude muset být dosaženo stavu, kdy vlastníkem družstevního podílu je pouze jedna osoba (max. manželé); v takovém případě by se dědici museli dohodnout a vyplatit a v takovém případě by se podíl musel nechat ocenit.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Má zeť nárok na uhrazení oprav na domě tchýně a tchána?
- Má snacha nárok na uhrazení oprav na domě tchýně a tchána?
- Nárok na uhrazení investic do rekonstrukce bytu tchýně, tchána
- Právo na uhrazení investic do rekonstrukce domu tchýně, tchána
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědí zeť či snacha byt při smrti tchýně nebo tchána?
- Dědí zeť či snacha rodinný dům při smrti tchýně nebo tchána?

V roce 1997 jsme rekonstruovali a opravili rodičů mé manželky. Opravy jsem převážně financoval, protože byla manželka na mateřské dovolené. Nedávno umřela tchýně a tak by mě zajímalo, jestli mam nárok jako dědic na část majetku? Celá oprava a rekonstrukce byla evidována na jméno tchána a tchýni. Nyní manželka podala žádost o rozvod manželství. Může mě muže z domu vystěhovat, kdyby nás rozvedli? Za jakých podmínek? Děkují, Luděk
 
ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že vlastníkem předmětného rodinného domku byl Váš tchán a tchýně, nikoliv Vy či Vaše manželka.
Nejprve k Vaší otázce, zda jste dědicem. Pokud tchýně nezanechala závěť, v níž by Vám část majetku odkázala, dědicem nebudete. Jedním z dědiců po Vaší tchýni bude pravděpodobně Vaše manželka, nicméně majetek nabytý děděním není součástí společného jmění manželů, a proto ani v případě rozvodu Vašeho manželství by nebyla příslušná část rodinného domu předmětem řízení o vypořádání společného jmění manželů.
K Vaší otázce, zda by Vás mohla Vaše manželka z domu vystěhovat: obávám se, že ano. Nicméně by se tak mělo stát v důsledku rozhodnutí o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost.
Právě v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů sjm by bylo vhodné, abyste uplatnil u soudu svůj nárok na náhradu financí vynaložených na realizaci rekonstrukce a oprav rodinného domu.


OBČAN-ŠKODA, NÁHRADA ŠKODY
- Závod střelby ze vzduchovky a odpovědnost při postřelení
- Kdo má odpovědnost při postřelení na závodě střelby ze vzduchovky
- Je pořadatel závodů střelby vzduchovky odpovědný při zranění?
- Je odpovědný střelec nebo organizátor střelby ze zbraně?
- Kdo má odpovědnost při postřelení na závodě střelby ze zbraně
- Je vlastník pozemku kde se střílí odpovědný za zranění, postřelení?

Měl bych na Vás dotaz ohledně pořádání střeleckých závodů ze vzduchovek.
Jsme parta zhruba 30 nadšenců, kteří se jednou měsíčně schází v bývalém vojenském prostoru Milovice a tam střílí závod (HFT střelba) na kovové sklopné cíle. Místo je volně přístupné pro veřejnost, není nikterak ohrazeno ani označeno, jsou tam normální lesní cesty, po kterých může kdokoliv chodit. Je to bývalá střelnice, která je však už dnes zrušena.
Současný majitel pozemku o nás ví, a máme to od něj povolené, avšak střílíme i mimo střelnici, v lese, kde už jeho pozemek není (bude zřejmě lesů ČR, ale nejsem si jist).
Já tuto akci svolávám, zvu na ni ostatní střelce, a víceméně ji jakoby organizuju. I když je vše na bázi amatérismu a dobrovolnosti, přece jen musí být někdo, kdo vše okolo tohoto závodu zařídí (organizátor).
Pokud by se náhodou přihodila nějaká nešťastná událost, došlo ke zranění oka apod. - tedy někdo někoho postřelil, kdo za to ponese odpovědnost? Dotyčný střelec, nebo i já jako neoficiální organizátor, i když nejsem nikde formálně a oficiálně uváděný jako pořadatel?
Střílíme ze vzduchovek kategorie D do 16J, které jsou volně prodejné od 18ti let. Děkuji, Jakub
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za újmu na zdraví primárně ponese škůdce, tedy ten, jehož činností došlo k újmě na zdraví.
O Vaší odpovědnosti lze uvažovat v rovině spoluzavinění. Jelikož zajištěním areálu, zorganizováním akce apod. je v příčinné souvislosti s případným zraněním, protože jej umožnilo. Společná odpovědnost škůdců není dána pouze tehdy pokud se na újmě na zdraví přímo podílí, ale i tehdy, pokud jednání jednoho vytvořilo podmínky při nichž mohlo k újmě na zdraví dojít.
Přitěžující okolností pro Vás by bylo i obecné povědomí o tom, že při tomto sportu může ke zranění dojít. Stejně jako o Vašem spolupodílu na případné újmě na zdraví, lze uvažovat i o spolupodílu vlastníka areálu.
To, že nejste pořadatel oficiálně, neznamená, že tato skutečnost nebude zjištěna v rámci šetření (svědecké výpovědi); prvotním orgánem činným v šetření by byla pravděpodobně policie ČR.
Co bylo výše uvedeno pro újmu na zdraví platí i pro škodu na majetku či životním prostředí.SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo platí soudní poplatek - zletilý potomek žádá zvýšení výživného
- Dospělý potomek žádá zvýšení výživného - kdo platí soudní poplatky?
- Soudní zvýšení výživného dospělého potomka - kdo platí poplatky soudu?
- Může student bez příjmů platit soudní poplatky při zvýšení alimentů?
- Je možné rozhodnout o výši výživného již u prvního soudního stání
- Kdo platí soudní poplatky když soud vyhoví oběma stranám?
- Soud vyhověl oběma stranám - kdo platí poplatky a náklady řízení?
- Částečný úspěch v soudním řízení a viv na soudní poplatky a náklady řízení

Výživné po 26. roce. 04/2013 mi bude 26 let. 06/2013 budu vykonávat státní závěrečné zkoušky na bakalářském studiu. Dále chci pokračovat v denním návazném magisterském studiu. Otec si bude u soudu podávat žádost o ukončení výživného, (přibližně v období konání mých státních závěrečných zkoušek) nebo pokud nepůjde výživné ukončit, tak chce výživné vůči mně snížit.
Dozvěděla jsem se, že při jednání o skončení vyživovací povinnosti (pokud ji nelze zrušit), může proběhnout snížení výživného.
- Potřebuji vědět, zda mi může soud uložit úhradu poplatku za soudní řízení v případě, že jsem studentka bez vlastních příjmů (po 26. roce). Známá mi sdělila, že pokud soudní řízení prohraji, jsem povinna uhradit veškeré náklady na řízení. Chci se Vás zeptat, zda v mém případě tomu tak skutečně je. Pokud bych tyto náklady v případě prohry musela uhradit, prosím, potřebuji vědět, o jakou částku se přibližně jedná (kolik jedno soudní jednání přibližně stojí - jsem z Hradce Králové) a do kdy nejpozději musí být tato částka uhrazena.
- Dále, v případě, že otci nebude výživné ukončeno, ale dojde k jeho snížení, zda mám také povinnost uhradit určitou část nákladů na soudní řízení (po 26. roce, i když nemám žádný vlastní příjem).
- Závěrem potřebuji vědět, zda je možné o výživném rozhodnout při prvním jednání (v případě, že sebou budu mít svou i matčinu veškerou dokumentaci - o příjmech, majetku, budu také dokládat matčin zdravotní stav - je ve třetím stupni invalidního důchodu), nebo zda v mém případě bude více stání (jaký je předpoklad v tomto případě).
Děkuji, Marta
 
ODPOVĚĎ:
Spor o výživné zletilého dítěte je civilním sporem, ve kterém soud rozhoduje také o úhradě nákladů řízení. Účastníkovi řízení, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud zpravidla úhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.
Byl-li úspěch ve věci pouze částečný, soud úhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne o tom, že žádný z účastníků nemá nárok na úhradu nákladů řízení.
Konkrétní odpověď na Vaši otázku tedy záleží na tom, co konkrétně bude Váš otec požadovat (ukončení nebo snížení výživného) a zda a v jakém rozsahu mu soud vyhoví. Jelikož stále studujete, může soud tuto skutečnost zohlednit a nemusí Vašemu otci přiznat úhradu nákladů ani v případě, že bude se svojí žalobou zcela nebo alespoň zčásti úspěšný. V případě studentů soudy tuto možnost často využívají. Pokud by soud přesto Vašemu otci přiznal náhradu nákladů řízení, máte možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Co se počtu soudních stání týče, je to záležitost individuální. Záleží na tom, jaké důkazy obě strany předloží a zda předložené důkazy budou soudu stačit. Celá věc tedy může být vyřešena během jednoho stání, ale také nemusí (pokud jedna strana podá odvolání proti rozsudku prvního soudu).PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Nárok na mzdum, plat při neoprávněné výpovědi
- Od kdy nastupuje zaměstnanec když soud zruší výpověď pro neplatnost
- Zrušení výpovědi soudem a datum nástupu zaměstnance do zaměstnání
PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je lepší dohoda o ukončení nebo okamžité zrušení PP pro nevyplacení mzdy, platu?
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel neuhradil soudní výlohy sporu - jak postupovat
- Jak vymáhat soudní náklady když zaměstnanec vyhrál soudní spor?
- Vymáhání soudních výloh vyhraného sporu se zaměstnavatelem

V roce 2011 jsem dostal výpověď ze strany zaměstnavatele Škoda-Auto a.s. podle § 52 g) Zákoníku práce.
Napsal jsem nesouhlasný dopis zaměstnavateli, že nesouhlasím s výpovědí a že trvám na přidělování práce. Dopis jsem poslal řádně a včas ve stanovené lhůtě do dvou měsíců. Zároveň podal žalobu na zneplatnění výpovědi.
Spor jsem vyhrál a mám soudní rozsudek o neplatné výpovědi dané zaměstnavatelem. Rozsudek nabyl právní moci 2.10.2012 a je vykonavatelný dnem 6.10.2012. Zaměstnavatel byl podle rozsudku povinnen uhradit soudní výlohy do 3 dnů od nabytí právní moci, neudělal tak. Mám nárok na náhradu ušlé mzdy za to období?
Jsem zaměstnán u jiné společnosti a nerad bych se zpět vracel k předchozímu zaměstnavateli, mohu podat okamžitou výpověď ze strany zaměstnance z důvodu porušení zákoníku práce a to nevyplácením mzdy? Popřípadě jak mám dál postupovat? Děkuji, Julián
 
ODPOVĚĎ:
Oznámením zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, jste podle § 69 zákoníku práce splnil podmínky pro to, aby Vám zaměstnavatel poskytoval náhradu mzdy (platu) a to do doby než Vám umožní pracovat či do doby platného ukončení pracovního poměru.
Určením neplatnosti výpovědi se obnovuje pracovní poměr a ode dne 3. 10. 2012 jste měl mít umožněno pracovat u předchozího zaměstnavatele, resp. měl jste se dostavit do předchozího zaměstnání a být připraven k práci.
Nyní je v první řadě třeba platně ukončit pracovní poměr, např. dohodou nebo okamžitým zrušením Vámi podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce (z důvodu nevyplacení náhrady mzdy). Výpověď nedoporučuji podávat, jelikož byste musel odpracovat výpovědní dobu. Pokuste se tedy s původním zaměstnavatelem Škoda-Auto a.s. domluvit na dohodě o ukončení pracovního poměru.
Nelze vyloučit, že zaměstnavatel Vám pro Vás má "připravenou" výpověď v souvislosti s neomluvenou absencí v práci, jelikož jste měl nastoupit do práce. Další časová prodleva není na místě, jelikož neomluvená absence může působit zaměstnavateli škodu a vystavujete se poměrně riskantní situaci.
Zda pracovní poměr se pokusíte rozvázat dohodou či okamžitým zrušením se musíte rozhodnout s ohledem na znalost Vašeho bývalého zaměstnavatele.
S ohledem na riziko neomluvené absence doporučuji druhou variantu (tedy okamžité zrušení), jelikož se jedná o jednostranný akt. S tímto způsobem rozvázání pracovního poměru je spojena lhůta k podání okamžitého zrušení - náhrada mzdy náleží za dva dny (1. a 2. říjen), ta měla být vyplacena do konce listopadu a okamžitě zrušit pracovní poměr z tohoto důvodu je možné nejpozději do 15. prosince.
Po ukončení pracovního poměru je na místě nárokovat nevyplacené mzdové prostředky (výše zmíněnou náhradu mzdy) a soudní výlohy, příp. náhradu nákladů pokud byla žalovanému uložena. Pokud oboje bylo uloženo uhradit žalovanému rozhodnutím soudu, je možné věc předat exekutorovi k vymožení; pokud povinnost vyplatit náhradu platu nebyla soudem uložena, je třeba podat návrh na vydání platebního rozkazu k soudu.
Odpověď platí pouze v případě, že rozhodnutím soudu bylo určeno, že výpověď byla neplatná a rozhodnutí je pravomocné (tedy jsou splněny základní předpoklady). Osobně považuji zarážející určitou liknavost ze strany bývalého zaměstnavatele (tedy žalovaného), pokud máte zájem, anonymizujte rozhodnutí soudu a zašlete jej k posouzení na e-mail poradny za účelem potvrzení, že základní předpoklady jsou stoproceně splněny.SPRÁVNÍ-POKUTY
- Odvolání proti pokutě v tramvaji, autobuse, metru MHD
- Jak prokázat lest revizora při podpisu pokuty pasažérem?


Je možné se "právně" bránit proti chování revizora, kdy revizor vás verbální lstí donutí podepsat pokutu s tím, že máte lístek nižší hodnoty (i když o tom není sám pěvně přesvědčen, ale pouze se domnívá, že by to tak mohlo být a spolévá na vaši momentální nevědomost.) Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Obávám, se že v případě pokud Vám byla uložena pokuta v blokovém řízení, je prakticky nemožné s tím cokoliv udělat, neboť proti uložení pokuty v blokovém řízení není přípustné odvolání.
Jedinou obranou v takových případech, jaký jste ve Vašem dotazu popsala, by bylo odmítnout uložení blokové pokuty a následně v zahájeném řízení prokázat, že z Vaší strany nedošlo k pochybení.
Nicméně si nedovedu představit skutečnost, jak by se Vám podařilo prokázat, že šlo o lest ze strany revizora. Jediným možným důkazem by mohla být například nahrávka hovoru s revizorem, případně svědectví další osoby.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Prodloužení pracovního povolení pro cizince mimo země EU
- Pracovní povolení pro thajce poskytující masáže - informace
- Zaměstnávání cizinců mimo EU a § 35 zákona o zaměstnanosti
- Žádost o vydání povolení k zaměstnání při zaměstnávání cizinců
- Odvolání proti zamítnutí žádosti o povolení k zaměstnání


Příbuzný řadu let provozuje thajské masáže. Nyní končí dvěma masérkám pracovní povolení a povolení k pobytu. Ony se rozhodly povolení neprodlužovat, pojedou domů. Při jednání na pracovním úřadě nám bylo ale nyní sděleno, že nová povolení pro maséry, kteří by přijeli z Thajska, nevydají. Argumentují stávající právní úpravou, která neumožňuje zaměstnávání cizinců ze států mimo EU na pozice s požadovaným základním vzděláním, což masér je. Současně však zákon o zaměstnanosti (§ 86) zaměstnání cizinců za určitých podmínek umožňuje ("Zaměstnavatelé mohou získávat cizince na volná pracovní místa, která nelze obsadit jinak, jestliže předem úřadu práce oznámí a projednají s ním záměr zaměstnávat cizince včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat a předpokládané doby výkonu práce.").
Bohužel, konkrétní krajský úřad práce (zatím) kategoricky prohlašuje, že povolení těmto cizincům nevydá, že má direktivy z ministerstva práce a sociálních věcí. V praxi to bude znamenat, že vzhledem k logickému postupnému odchodu thajských masérek, se budou muset postupně uzavírat všechny provozovny a propustit řada českých zaměstnanců.
Pracovní úřad má názor, že thajské masáže může dělat klidně český masér, v thajské restauraci vařit český kuchař (podobně jako v italské restauraci vaří český kuchař apod.). Na toto se ale přistoupit nedá. Příbuzný teď netuší, jak postupovat, jestli svou činnost má utlumit a počítat s postupným uzavíráním poboček. Nebo je zde cesta k zaměstnání těchto lidí, předpokládám formou výjimek? Velice děkuji za odpověď. Zdraví Bedřich
 
ODPOVĚĎ:
Stávající právní úprava umožňuje zaměstnávání cizinců, jak je v dotaze zmíněno, a to za určitých podmínek. Neuvádíte, zda jsou podmínky ve Vašem případě splněné, proto se jim budu v odpovědi stručně věnovat.
První podmínkou je splnění podmínek § 35 zákona o zaměstnanosti. Pokud je tato povinnost splněna, volná pracovní místa byla vypsána a nepřihlásil se žádný zájemce či neabsolvoval výběrové řízení úspěšně, lze potom využít získání zaměstnance podle § 86 zákona o zaměstnanosti a následně § 92 uvedeného zákona (povolení k zaměstnání).
Obecně nelze konstatovat, že thajskou masáž může dělat pouze thajec (thajka). Podmínky pro získávání zaměstnání musí být rovnocené a nediskriminační; tvrzení, že pouze thajec může dělat thajskou masáž diskriminační je. Věřím, že považujete za logické, že krajové záležitosti vykonává ten, kdo z kraje pochází, nicméně pro podmínky zaměstnávání tato jednoduchá logika neplatí. Ke každé práci musí být ten, kdo je vykonává, nějak kvalifikovaný, způsobilý, splňovat zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele. Na národnosti, stejně jako např. náboženském vyznání, nezáleží (vyjma případů, kdy by se jednalo o zákonný předpoklad).
Proto ve Vašem případě je třeba nejprve mít splněné povinnosti podle § 35 zákona o zaměstnanosti - určitou dobu volnou pracovní pozici nabízet maximálním možným způsobem, se zájemci vykonat objektivní výběrové řízení a odůvodněně určit, zda jsou pro práci vhodní či nikoliv. Na základě takto získaných argumentů předložit záměr podle § 86 zákona o zaměstnanosti úřadu práce k projednání. Negativní stanovisko úřadu k předloženému záměru není definitivum. Je třeba podat žádost o vydání povolení k zaměstnání (přičemž k této žádosti je třeba přiložit vyjádření potenciálního zaměstnavatele obsahující nemožnost zaměstnavatele obsadit volnou pozici, splnění předpokladů k zaměstnání). Řízení o žádosti je správní řízení podle správního řádu, přičemž v rámci zkoumání situace na trhu práce se úřad práce zabývá mírou nezaměstnanosti a konkrétními potřebami daného regionu. Zamítnutí žádosti je správní rozhodnutí, vůči němuž jsou přípustné opravné prostředky podle § 81 správního řádu.
Prognózu v zaměstnávání cizinců není možné stanovit, ale žádná direktiva není silnější než zákon a zamítnutí žádosti je přezkoumatelné správní rozhodnutí. Výjimky podle § 86 zákona o zaměstnanosti nelze vyloučit ani nelze předpokládat, že by je úřad práce přestal poskytovat, nicméně poskytnout je je možné pouze za předpokladu splnění všech zákonných podmínek.OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné žádat snížení záloh pokud nepoužívám výtah v domě SVJ?
- Musí platit výměnu oken v komoře i byt bez komory?

Bydlíme v panelovém domě, jsme vlastníci bytu. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce výtahu za nový. Bydlím v přízemí. Výtah je 1 m od dveří. Proč také platím, je to nelogické. Na chodbě byla provedena výměna oken v komorách. Já komoru nevlastním a platím rovněž. Prosím, poradíte mi? Říjen 2012 - výměna. Děkuji, Zuzana
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude nejlepší, pokud se obrátíte na družstvo, případně na společenství vlastníků bytových jednotek, s žádostí o vysvětlení této situace a dále je vhodné je upozornit na skutečnost, že komoru nemáte, a jakožto obyvatelka přízemí ani výtahem nejezdíte, žádejte snížení záloh.
Dle § 15 bytového zákona č. 72/1994 Sb. jsou vlastníci bytových jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, pokud dohoda neurčí jinak, nesou vlastníci bytových nákladů poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. Vaše bytové družstvo (společenství bytových jednotek) nezohlednilo, že jsou v domě bytové jednotky, které komoru nemají.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Koho může občan požádat o sepsání závěti?
- Kde je možné nechat sepsat závěť?
- Kde je možné poradit se o závěti?
- Jak najít notáře věnujícímu se dědictví?
- Je možné sám sepsat závěť doma nebo musí být od notáře?
- Musí být závěť vždy od notáře nebo ji mohu sepsat sám, sama?
- Je výhodnější sepsat závěť v roce 2014 po novele Občanského zákoníku?
- Novela občanského zákoníku a vliv na závěť, dědění a vydědění

Kam se mám prosím obrátit, když potřebuji sepsat závěť? Jak vyhledám notáře, který se zabývá dědickým právem? Potřebuji ji nejen sepsat, ale i se poradit, ne vše je mi jasné. Města, kde se pohybuji, jsou: Plzeň, Hořovice, Praha 5.
Druhý dotaz: pokud nespěchám, je lepší počkat na novou právní úpravu OZ od ledna 2014 - je pro dědické právo výhodnější/volnější ve smyslu mých představ, jak bych chtěla věci uspořádat? Děkuji, Karla
 
ODPOVĚĎ:
Notáře vyhledáte pomocí níže uvedených stránek Notářské komory ČR:
http://www.nkcr.cz/index.php?page=notari . Obecně vzato se všichni notáři zabývají i dědickými záležitostmi, proto je na Vás, kterého z notářů kontaktujete.
Nad rámec uvádím, že závěť je možné sepsat i bez přítomnosti notáře – a to: vlastnoručně § 476a OZ, případně ji zřídit v písemné formě za účasti dvou svědků (např. na stroji, na počítači) - § 476b OZ.
K Vašemu dotazu, zda nebude ve Vašem případě výhodnější počkat na novou právní úpravu občanského zákoníku, uvádím, že porovnání „výhodnosti“ právní úpravy je vhodné posuzovat vždy ve vztahu ke konkrétní otázce. Informace o budoucí právní úpravě jsou dostupné na stránkách:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/dedicke-pravo/konkretni-zmeny.html .OBČAN-DLUHY
- Návrh na oddlužení a vyživované osoby
- Vliv výživného na oddlužení, insolvenci

Mám od listopadu 2011 insolvenční řízení, ale nevím co se dá dělat, když mi nechtějí uznat výživu dítěte, které studuje dálkově střední školu. Životní minimum 6468,- Kč které mi zbývá z platu mi nestačí ani na zaplacení nájmu. Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Rozumím tomu tak, že jste podala návrh na oddlužení.
Dle zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se posuzují jako vyživované osoby mimo jiné i zletilé děti pokud s rodiči trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pokud s Vámi tedy dcera trvale žije, není důležité, zda pracuje či studuje dálkově střední školu.OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Ideální převod movitého majetku LKW z fyzické osoby na s.r.o.
- Nejlepší způsob převod kamionu z fyzické osoby na s.r.o.

Prosím o informaci jakým nejlepším způsobem převést movitý majetek (LKW = kamion) z fyzické osoby na s.r.o. se stejným majitelem. Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru by bylo řešením zvýšit základní kapitál společnosti s.r.o. vložením movitého majetku fyzické osoby do s.r.o. Obchodní zákoník zde stanoví povinnost stanovit hodnotu nepeněžitých vkladů (movitostí) na základě posudku nestranného, nezávislého znalce na společnosti - tedy jmenovaného soudem. Řízení o jmenování znalce soudem se zahajuje na návrh společnosti. Při zvýšení základního kapitálu je příslušným soudem krajský soud, v jehož obvodu má společnost s.r.o. sídlo.V návrhu je třeba uvést osobu znalce i když soud tímto návrhem není zcela vázán. Odměnu za vyhotovení znaleckého posudku hradí společnost a stanoví se dohodou. Obchodní zákoník také stanoví minimální obsah znaleckého posudku na určení hodnoty vkladu do společnosti s ručením omezeným.Dále je třeba vyhotovit formou notářského zápisu rozhodnutí jediného společníka k převzetí závazku ke zvýšení základního kapitálu v s.r.o. Toto rozhodnutí se poté vkládá do obchodního rejstříku do sbírky listin.Vklad movitých věcí na zvýšení základního kapitálu je splacen okamžikem předání movitých věcí společnosti.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné neplatit stočné za neužívané prostory?

Již delší dobu mám neobsazené nebytové prostory (dílny), které dřív sloužily ke komerčním účelům, nyní jsou prázdné. Přesto musím platit značnou cenu za stočné, což je pro mě finančně neúnosné, jelikož jsem důchodkyně. Prosím o radu, jakým způsobem by se dala tato situace řešit.
Předem děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Navrhuji, abyste se obrátila na provozovatele vodovodů a kanalizací v místě Vašich nebytových prostor. Mám za to, že na každém objektu by měl být vodoměr, na základě jehož odečtu je vystavena faktura na vodné a stočné. Je možné že došlo k chybě ze strany výpočtu provozovatele vodovodů a kanalizací, anebo se Vám někdo napojil na Váš vodoměr. Hlavním argumentem z Vaší strany by měla být skutečnost, že jsou nebytové prostory v současné době neobsazené a neužívané.OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Zvuková nahrávka z jednání na úřadě - je legální?
- Může občan nahrávat hovor s úředníkem v úřadě?
- Může úředník odmítnou nahrávání hovoru s občanem na půdě úřadu?
- Zvukové nahrávky na úřadech a rozhodnutí nejvyššího soudu Rc 23 C 3/97

Mohu si bez upozornění nahrávat jednání na úřadech? Nebo musím úředníky napřed upozornit? Dále - mohou nahrávání odmítnout? Jde mi např. o jednání na magistrátu města, na sociálce, na jednání při předání S-Karty apod.
Děkuji, Viktor
 
ODPOVĚĎ:
Nahrávání je zásahem do osobnostních práv, proto vyjma případů vyjmenovaných zákonem (licence zpravodajská, vědecká, pedagogická, umělecká) je přípustné pouze pokud s nahráváním dotyčný vyslovil souhlas.

Otázka prokazování protiprávního jednání prostřednictvím audio či video záznamu pořízeného bez souhlasu dotyčného je sporná. Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva je přijímáno obecně jako přípustné (jelikož samo jednání je veřejnosti přístupné), nahrávání protiprávního jednání (tedy nahrávání pachatele trestného činu) je obecně přípustné v případě, že nahrávka je pořizována až na základě důvodného podezření z protiprávní činnosti. Nahrávat jednání v rámci správního řízení či standardního jednání na úřadech není přípustné (k tomuto uvádím rozhodnutí (Rc) 23 C 3/97, kde se mj. uvádí, že „žádný zákon neopravňuje občany k tomu, aby si mohli opatřovat důkazy pro účely správního, přestupkového, soudního či jiného řízení zachycováním projevů jiných fyzických osob osobní povahy, a to i přes ustanovení procesních předpisů o tom, že za důkaz mohou v řízení sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci (…)“).OBČAN-DLUHY
- Musí věřitel přijít k soudu o oprávněnost dluhu?
- Dokazování, prokázání dluhu věřitele u soudu - informace
- Co je to zpochybnění uznávacího úkonu u soudního řízení?


Chci Vás touto cestou požádat o radu. Soud vydal Platební rozkaz na povinného o náhradu škody. Povinný se proti Platebnímu rozkazu odvolal a soud Platební rozkaz zrušil.
Můžete mi poradit na co se mám v případě soudního jednání připravit? Dostal jsem informaci, že se nemusím soudního jednání vůbec zúčastnit (jako oprávněný). Doporučujete raději být přítomen?
Povinný zřejmě napadne výši částky nebo bude žádat o možnost splátek. Na splátky nepřistoupím. Budu muset opětovně prokazovat oprávněnost svého požadavku jako oprávněný, pokud byla již jednou škoda uznána a byl vydán Platební rozkaz?
Děkuji, Hanuš
 
ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že proti platebnímu rozkazu byl podán včasný odpor, bude soudem nařízeno jednání, v jehož rámci proběhne důkazní řízení. V tomto důkazním řízení je nutné, aby žalobce unesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní - tedy své nároky tvrdil a tato tvrzení prokázal.
Jako první lze doporučit podrobné seznámení se s odůvodněním odporu (pokud je v soudním spisu k dispozici). Nelze doporučit podcenění účasti při soudním jednání (vyjma případu, kdy budete zastoupen a jednání bude přítomen Váš zástupce), jelikož váha procesního dokazování je především věcí žalobce. Vydání platebního rozkazu neosvědčuje názor soudu a jeho vydání nelze pokládat za důkaz o existenci nároku.
Nelze uvést, jak zásadní a rozsáhlé dokazování bude provedeno. Lze předpokládat, že se žalovaný pokusí zpochybnit i své úkony v minulosti (vč. uznávacího úkonu - tj. uznání dluhu apod.). Je třeba všechna tvrzení žalovaného vyvrátit a existenci nároku (právoplatnost uznávacího úkonu) prokázat.PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Zaměstnavatel pozdě zaslal mzdu - náhrada vzniklé škody
- Pozdě zaslaná mzda zaměstnavatelem a náhrada škody zaměstnanci
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Úroky z prodlení za pozdě vyplacenou mzdu, plat
- Je slib odměny pro zaměstnance pro zaměstnavatele závazný
- Může zaměstnavatel nevyplatit výkonností bonusy
- Výkonnostní bonusy a jejich nevyplacení zaměstnavatelem


Dal jsem výpověď v jedné firmě. Výplatu mi poslali 22 dní po splatnosti. Měl jsem ji dostat k 20.10.2012 a dostal jsem ji až 12.11.2012. Dá se žádat nějaké odškodné či úroky z prodlení?
Mám přílohu ke smlouvě, která určuje výkonnostní bonusy. Po dvou týdnech co jsem byl zaměstnaný u firmy nám oznámili změny ve výkonnostních bonusech. Je možné jen tak změnit výkonnostní bonusy a nevyplatit je.
Př. 14.9.2012 jsem obdržel se smlouvou bonusové tabulky a 28.9.2012 nám oznámili změnu a již za devátý měsíc nám bonusy počítány podle nové bonusové tabulky? Děkuji, Kamil
 
ODPOVĚĎ:
Mzda a plat jsou podle § 141 odst. 1 zákoníku práce splatné nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat.
To znamená, že mzda nebo plat za práci vykonanou v měsíci září je splatná do konce měsíce října.
Pokud se ve Vašem případě jedná o tuto výplatu, zaměstnavatel byl v prodlení s výplatou pouze v období spadajícím do měsíce listopadu.
Odškodnění můžete žádat v případě, že Vám škoda vznikla. Pokud prodlením zaměstnavatele jste se prokazatelně dostal do finančních obtíží (úroky z prodlení či smluvní pokuta v důsledku nemožnosti plnění vlastních závazků), je možné zvažovat odpovědnost za škodu a nárokovat její náhradu.
Úroky z prodlení v tomto časovém rozsahu jsou korunové položky. Teoreticky je žádat můžete, ale s ohledem na jejich výši lze doporučit spíše informování inspektorátu práce o porušování pracovních podmínek zaměstnavatelem.
Odměna je nenároková složka mzdy či platu. Je možné se touto složkou zabývat podrobněji s ohledem na záruky poskytnuté kolektivní smlouvou, nicméně obecně lze konstatovat, že příslib finančního hodnocení není pro zaměstnavatele závazný a postup, který jste výše popsal není odporující zákonu.SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Je možné zvukovou nahrávku použít jako důkaz v přestupkovém řízení?
- Je zvuková nahvárka důkaz v přestupkovém řízení
- Zvuková nahrávka urážek a vyhrožování jako důkaz pro správní řízení
- Přestupková komise odmítla důkaz (nahrávku) - jak postupovat?


Podal jsem návrh na projednání přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) a c) na souseda, který mě na veřejnosti hrubě urážel a vyhrožoval ublížením na zdraví. Dělo se tak, když jsem ho přistihl, jak opakovaně odpojuje venkovní zvonková tlačítka mého bytu a bytu rodičů. Na jeho protiprávní jednání jsem ho na místě upozornil a nahrál náš „rozhovor“ (jeho urážky a vyhrožování) na mobilní telefon.
Můj dotaz zní:
Může mi být v přestupkovém řízení odepřeno uplatnit tento záznam jako důkazní prostředek a když, tak jak se proti odepření bránit? Nemohu bohužel vyloučit, že může být správní orgán sousedem ovlivněn. Děkuji, František
 
ODPOVĚĎ:
Tento případ patří k případům složitým a ne zcela právně vyřešeným.
Nicméně s přihlédnutím k současné soudní praxi lze obecně konstatovat, že pokud má nahrávka zachytit protiprávní jednání, tudíž ji lze jako důkaz předložit a jako přípustný důkaz hodnotit. Pokud jej přestupková komise nezohlední či nepřipustí, je nutné domáhat se nápravy rozhodnutí prostřednictvím příslušného opravného prostředku (např. odvolání podle správního řádu).
Pokud Vás problematika zajímá šířeji, doporučuji prostudovat článek Jana Potměšila "Přípustnost audio a video nahrávek jako důkazu" - http://jinepravo.blogspot.cz/2009/12/jan-potmesil-pripustnost-audio-video.html . Autor je erudovaný odborník na tuto oblast a z veřejně dostupného příspěvku lze pochopit složitost této problematiky. Na článek si dovolím odkazovat, protože je nad kapacitní rámec poradny obsáhnout dostatečně tuto problematiku.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné potrestat osobu předstírající zájem o seznámení na internetu?
- Falešný profil na facebooku a předstírání zájmu o seznámení - je to postižitelné?

Jak moc je nezákonné smyšleným profilem na sociální síti Facebook kontaktovat a ovlivňovat skutečného zájemce o seznámení? do jaké míry je to postižitelné? Například: mám zájem o seznámení a proto jsem si zřídil účet u sociální sítě na které mě kontaktuje smyšlený, neopravdový uživatel. Děkuji, Robert
 
ODPOVĚĎ:
vytvoření, vlastnictví či užívání smyšleného profilu na sociální síti není v rozporu se zákonem. Protiprávní může být jedině úkony spojené s vlastnictvím profilu (např. maskování za účelem páchání trestné činnosti apod.).

Pokud jste byl kontaktován záměrně smyšlenou osobou a ta předstírala zájem o seznámení, lze za určitých okolností uvažovat o porušení osobnostních práv. Nicméně útok na právem chráněné hodnoty (tedy ochrana soukromí a osobnosti) je v tomto případě (pokud situace nevyeskaluje např. do obtěžování či stalkingu) natolik banální, že jej nebude možné sankcionovat (a to nepřihlížím ke skutečnost, že pravděpodobně bude složité zjistit, kdo je vlastníkem smyšleného profilu a kdo jej užívá).


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Obrana proti zamítnutí žádosti o výjimku ze stavební uzávěry
- Nárok, právo na finanční náhradu u stavební uzávěry
- Omezení stavební uzávěrou a nárok na finanční kompenzaci, náhradu
- Odvolání proti zamítnutí žádosti o výjimku ze stavební uzávěry
- Správní žaloba proti zamítnutí výjimky ze stavební uzávěry
- Odškodnění za stavební uzávěru (nemožnost stavět) - informace

Co dělat pokud jsem požádal obec o udělení výjimky ze stavební uzávěry a oni tuto žádost zamítli? Skutečný důvod: panují zde obecně velmi negativní vztahy mezi obcí a větší chatovou oblastí. Lze se nějak odvolat k nadřízenému orgánu? Který mou žádost zhodnotí objektivně. Existuje vůbec ještě nějaká možnost? např nadřízená komise? Pokud ano jak mám postupovat? Děkuji, Jan
 
ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že územní opatření o stavební uzávěře (vydávané jako opatření obecné povahy podle správního řádu) omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace (jestliže bylo schváleno její zadání) nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území (jímž se upravuje využití území), přičemž územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce (§ 97/1 stavebního zákona).
Dle § 99/3 stavebního zákona může rada obce udělit na žádost výjimku ze stavební uzávěry (na udělení výjimky tedy není právní nárok), pouze však v případě, že povolení výjimky neohrozí sledovaný účel, přičemž proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat. Žádný řádný opravný prostředek proti rozhodnutí rady obce proto k dispozici nemáte.
Nabízí se Vám však možnost napadnout zamítavé rozhodnutí obce správní žalobou dle § 65 a násl. soudního řádu správního (v tomto případě by o žalobě rozhodoval místně příslušný krajský soud), popř.se obrátit na Nejvyšší správní soud s požadavkem na zrušení územního opatření o stavební uzávěře jako celku (§ 101a a násl. soudního řádu správního). V obou případech je prakticky nezbytné advokátní zastoupení.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 102 stavebního zákona náleží vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena, náhrada. V této souvislosti se proto můžete obrátit s písemnou žádostí o poskytnutí náhrady (která musí být doplněna znaleckým posudkem) na příslušnou obec.SPRÁVNÍ-OBEC
- Jak donutit obec k pokácení stromu na obecním pozemku?
- Obecní strom ohrožuje chatu, chalupu, rodinný dům - postup
- Obecní strom ohrožuje plot, zídku - jak postupovat?
- Zákon o kácení obecních stromů - informace
- Kdo rozhoduje o pokácení obecního stromu
- Jak donutit město k pokácení stromů na obecním pozemku?
- Městský strom ohrožuje chatu, chalupu, rodinný dům - postup
- Městský strom ohrožuje plot, zídku - jak postupovat?
- Zákon o kácení městských stromů - informace
- Kdo rozhoduje o pokácení městského stromu
- Kdy může občan bez povolení pokácet obecní, městský strom?
- Kdy je možné požádat soud o souhlas o pokácením obecního stromu?
RŮZNÉ-SMLOUVY, LISTINY - NÁLEŽITOSTI
- Náležitosti žádosti o pokácení stromu

Požádal jsem obecní úřad o pokácení dvou stromů na chatě. Rostou těsně vedle hranice našeho pozemku na obecním pozemku.Jedná se o pozemek mezi chatami což má sloužit podle stávající dokumentace jako parkoviště. Je tu však nebezpečí od uschlých a padajících větví. To samé se děje i na našem pozemku a ničí to náš majetek. Stromy jsou už staré a hodně košaté. Nechci ani domyslet co by se stalo s chatou, kdyby se na ní vyvrátil nebo kdyby někomu spadla větev na hlavu, když právě prochází pod stromy do dřevníku nebo kůlny. Starosta obce se neustále vymlouvá že nemá čas, že je zapotřebí provést dendrologický posudek a stále se nic neděje. Děkuji, Mirek
 
ODPOVĚĎ:
Neboť ve svém dotazu zmiňujete, že Vaše žádost nebyla obecním úřadem dosud vyslyšena, zmíním (pouze orientačně), že kácení mimolesních dřevin (tedy i stromů obce či města) je ošetřeno v § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Dle shora uvedené právní úpravy může o pokácení stromu požádat i osoba odlišná od vlastníka příslušného pozemku, přičemž náležitosti takové žádosti jsou uvedeny v § 8/3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ve Vašem případě by měl být vlastník příslušného pozemku (tzn. i vlastník stromů) reprezentován majetkovým odborem obecního úřadu, přičemž o Vaší žádosti by měl rozhodovat odbor životního prostředí. Neboť posuzování žádosti o pokácení stromu je standardním správním řízením (které by zpravidla nemělo trvat déle než 30 dní), nabízí se Vám v první řadě některé z tzv. opatření proti nečinnosti dle § 80 a násl. správního řádu.
Váš další postup pak může být inspirován např. touto právní úpravou:
1/ Dle § 8/4 zákona o ochraně přírody a krajiny není třeba povolení ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (obecní úřad) do 15 dnů od provedení kácení. Dosahuje-li Vaše současná situace zákonem zmiňované intenzity, nechávám na Vašem posouzení, v každém případě však doporučuji důkladnou foto- či videodokumentaci (popř. opatření několika svědeckých výpovědí). Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny je speciálním vyjádřením obecného pravidla tzv. svépomoci dle § 6 Občanského zákoníku.
2/ Dle § 417 Občanského zákoníku platí, že komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li pak o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. V daných souvislostech se proto můžete obrátit na soud s žádostí, aby obci uložil povinnost stromy pokácet (popř. provést jiný zásah).
3/ Přesahují-li větve stromů nad Váš pozemek, bylo by též možné využít obecnou ochranu vlastnického práva dle § 126/1 Občanského zákoníku, specifikovanou dále zejména v § 127/1 Občanského zákoníku a větve stromů odstranit. V této souvislosti není opět vyloučeno, abyste se obrátil na soud s tzv. sousedskou žalobou (zejména není-li odstranění větví svépomocí technicky možné, opř. pokud by ani tento zásah nevedl ke kýženému stavu).


OBČAN-DLUHY
- Kdy se zastaví promlčecí lhůta ze strany věřitele - situace
- Za jakých okolností dochází ke stavění promlčecích lhůt?
- Kdy se staví, zastavuje promlčecí lhůta u věřitele?
- Zastavení promlčecí lhůty dluhu u věřitele (§112 Občanského zákoníku)
- Smrt věřitele a zastavení promlčecí lhůty dluhu
- Úmrtí věřitele a zastavení promlčecí lhůty dluhu
- Stavění promlčecí lhůty - § 112 Občanského zákoníku

Rád bych se zeptal na běh a stavení promlčecí doby v situacích, kdy věřitel objektivně nemůže svou pohledávku u dlužníka uplatnit. Takovými situacemi může být např. smrt dlužníka, po níž následuje dědické řízení trvající několik let, nebo prohlášení dlužníka za mrtvého - tento nemá dědice - a po několika letech je rozhodnutí o prohlášení za mrtvého zrušeno (dlužník se skrýval).
V obou případech uběhne promlčecí doba, aniž by mě věřitel možnost uplatnit své právo - neměl před kým.
Pokud je to možné, prosím v odpovědi zobecnění pro podobné situace, kdy věřitel nemá objektivně možnost po určitou dobu svou pohledávku vůči dlužníkovi uplatnit, zda se např. po tuto dobu promlčecí doba staví?? Občanský zákoník jako důvod k stavení promlčecí doby uvádí pouze uplatnění práva u soudu či jiného orgánu veř. moci. Děkuji, Adam
 
ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník označuje za důvod ke stavění promlčecí doby v § 112 uplatnění práva věřitelem (v promlčecí době) u soudu nebo u jiného příslušného orgánu proto, že jiný (ospravedlnitelný) důvod ke stavění promlčecí doby si lze jen těžko představit.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že své právo (pro příklad právo na vrácení půjčky dle smlouvy o půjčce podle § 657 a násl. Občanského zákoníku) může věřitel u soudu (nebo jiného příslušného orgánu) uplatnit prakticky vždy, tzn. bez ohledu na to, zda se dlužník aktuálně skrývá či zemřel (v prvním případě lze podat buď návrh na vydání platebního rozkazu nebo žalobu, v druhém případě lze přihlásit pohledávku do dědického řízení, v tomto ohledu upozorňuji také na znění § 111 Občanského zákoníku).
V kontextu smlouvy o půjčce je nutné vzít rovněž v potaz, jakým způsobem má dle smlouvy dojít k vrácení půjčených peněz, tz. zda byl termín splatnosti celé půjčky konkrétně stanoven, zda byly sjednány její splátky, či zda nebyl termín vrácení půjčky vůbec smluven. Promlčování práva věřitele se tak může řídit § 101, § 103 nebo § 563 Občanského zákoníku.
Bez ohledu na shora uvedené však může věřitel v případě prodlení dlužníka uplatnit své právo u soudu (tzn. že není nutné uplatnit právo nejdříve u dlužníka samého) a předejít tak jeho promlčení. V návaznosti na proběhlé soudní řízení se pak právo věřitele řídí § 110 Občanského zákoníku (stejný mechanismus stavění promlčecí doby je následně použitelný pro případ výkonu soudního rozhodnutí).RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může otec, matka zastupovat dospělého potomka ve věci výživného?
- Plná moc na vyřizování výživného za dospělohé potomka
- Může otec, matka zastupovat dospělého potomka ve věci alimentů?
- Plná moc na vyřizování alimentů za dospělohé potomka
- Dohoda o výživném - notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
- Dohoda o alimentech - notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
- Výhoda dohody o výživném s doložkou vykonavatelnosti
- Výhoda dohody o alimentech s doložkou vykonavatelnosti
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné aby dohodu u notáře podepsaly osoby v různý čas?
- Je možné aby se 2 osoby nepotkaly u notáře při ověření podpisů?


Dcera odmítla nadále bydlet se svoji matkou a jejím přítelem. Úderem 18-tého roku se přistěhovala do mé domácnosti. Dcera je studentem střední školy. Vzhledem k jejímu věku by jsi měla vyjasnit výši výživného se svou matkou, ale bohužel se odmítá se svoji matkou bavit. Může mi dcera dát plnou moc pro zastupování ve věci stanovení výše výživného? Jednalo by se o „Mimosoudní dohodu o výživném pro zletilé dítě“. Děkuji, Norbert
 
ODPOVĚĎ:
Záleží, zda budete celou záležitost řešit soudně či pouze formou dohody – mimosoudní cestou. Níže zpracuji obě varianty.
1. DOHODA MIMOSOUDNĚ
Pokud se s Vaší bývalou ženou domluvíte na výši výživného mezi sebou pro zletilou dceru, navrhovala bych následující postup: pokud se domluvíte s matkou zletilé na znění dohody, respektive výši výživného, navrhuji nechat sepsat dohodu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. U notáře bude možno sjednat různé termíny schůzek pro podepsání této dohody – takže by se Vaše dcera s Vaší bývalou manželkou vůbec nemusela potkat.
Dohoda formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti zakládá exekuční titul, to znamená, že v případě neplacení výživného by bylo možné dlužné plnění okamžitě vymáhat. Což je výhodné.
Samozřejmě můžete komunikovat s bývalou manželkou ohledně výživného na zletilou dceru na základě plné moci. Vzor plné moci naleznete na stránkách bezplatné právní poradny, sekce VZORY, kategorie OBČANSKÉ PRÁVO.
2. SOUDNÍ ŘÍZENÍ
V takovém případě, by Vaše dcera podala návrh na stanovení výše výživného pro zletilé dítě. Vzor takového podání je dostupný na stránkách poradny zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html
I v tomto řízení by bylo možné, abyste byl účasten na základě plné moci.PRÁCE-UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Ukončení pracovního poměru v pozici generálního ředitele
- Výpověď generálního ředitele - informace
- Může dát generální ředitel výpověď nebo musí splnit nějaké podmínky?

Chci sezeptat, zda člověk ve funkci generálního ředitele muže sám ukončit pracovní poměr že strany zaměstnavatele a za jakých podmínek. Funkce generálního ředitele je na základě pracovní smlouvy. Děkuji, Pavel
 
ODPOVĚĎ:
Veškeří zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou vedoucími nebo řadovými zaměstnanci, mohou ukončit pracovní poměr za stejných podmínek – dát výpověď z pracovního poměru, nebo ukončit pracovní poměr dohodou.
Podmínky pro dohodu o ukončení pracovního poměru jsou stanoveny v § 49 zákoníku práce. Dohoda musí být podepsána obě stranami, pracovní poměr skončí ke dni, který je v dohodě ustanoven.
Podmínky pro výpověď jsou stanoveny v § 50 an. zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.). Zaměstnanec nemusí uvádět důvod pro ukončení pracovního poměru, výpovědní doba činí minimálně 2 měsíce.
Vzor výpovědi i dohody o ukončení pracovního poměru naleznete v našem webu zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.htmlPRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Psychický nátlak zaměstnavatele a neplatnost výpovědi
- Nátlak zaměstnavatele a neplatnost dohody o ukončení pracovního poměru
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Pomluva (nařčení z krádeže) - žalobu na ochranu osobnosti
- Křivé obvinění z krádeže zaměstnavatelem a žaloba na ochranu osobnosti
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Testní oznámení pro pomluvu zaměstnavatelem
- Zaměstnavatel pomlouvá zaměstnance - trestní oznámení

Byla jsem zaměstnána u firmy od ledna 2012 jako servírka. Po té co jsem zaměstnavateli oznámila, že jsem těhotná si na mě šéf zasedl, neustále mmě psychicky týral. Když mi v červenci 2012 ve dvě hodiny ráno dal podepsat již připravenou výpověď dohodou, z mé strany, vyhověla jsem mu a dohodu o ukončení pracovního poměru podepsala.
Vyhrožoval mi §50 s tím, že ve mě ztratil důvěru a nařknul mě z krádeže. V současné době jsem na nemocenské, prvních 21 dní jsem neměla nárok na výplatu nemocenské od ZL, a díky předčasnému ukončení jsem se dozvěděla, že nemám nárok ani na mateřskou. Chybí mi 60 dní abych splnila podmínku. Tento týden jsem byla v obchodě a potkala lidi z místa pracoviště. Oslovili mě zlodějkou, což mě dost rozhořčilo. Všechny kolegyně z práce by mi dosvědčily jak to ve skutečnosti bylo. Už jsem na ZL podala žalobu protože mi nezaslal poslední výplatu. Dá se s tím ještě něco dělat? Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že žalobu jste k soudu podávala na vyplacení dlužné mzdy. Také se můžete obrátit na soud a napadnout platnost výpovědi. Tvrďte, že jste byla k podpisu donucena pod psychickým tlakem. Pokud Vám Vaše tvrzení potvrdí i kolegyně, máte na půl vyhráno. Po zaměstnavateli pak můžete chtít ušlou mzdu od doby, co jste byla propuštěna až do doby, kdy podáte regulérní výpověď a také přiměřené zadostiučinění. Mějte ale na paměti, že civilní řízení je zpoplatněno a v případě, že spor prohrajete, budete nucena platit soudní výlohy i protistrany. Můžete také podat žalobu na ochranu osobnosti příp. trestní oznámení pro pomluvu, pokud Vás bude zaměstnavatel dále veřejně oslovovat jako zlodějku. Dále bych Vám doporučila podat podnět na inspektorát práce, kde byste vylíčila to, co se Vám stalo. Inspektorát pak může situaci u zaměstnavatele prošetřit a příp. mu uložit pokutu.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Musí spolumajitel bytového domu bydlící v bytě platit fond oprav?
- Spolumajitel domu opravil byt - musí přispět i ostatní spolumajitelé?
- Spoluvlastník domu opravil byt - musí přispět i ostatní spoluvlastníci?


Jsem jedním ze čtyř spoluvlastníků (7/36) činžovního domu. Zrekonstruoval jsem se souhlasem ostatních na vlastní náklady uvolněný byt a nastěhoval se do něj. Nájemné z ostatních bytů necháváme na společném účtu jako fond oprav. Byt má 41 m2, můj spoluvlastnický podíl je cca 100 m2. Ostatní mi odmítají částku na rekonstrukci uhradit s tím, že mám platit ještě jednou fond oprav, protože zde bydlím a oni ne. Výše mého příspěvku do fondu oprav je cca 4.000 Kč/měsíc. Mají na toto právo? Nejde o bezdůvodné obohacení z jejich strany? Děkuji, Václav
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jde o zhodnocení společné věci, kterou rekonstrukce bytu určitě byla, měly by se na jejích nákladech podílet všichni spoluvlastníci.
Obecně vzato, kdyby byl byt pronajímán jiné osobě, hradila by tato osoba i příspěvek do fondu oprav, z titulu nájemníka domu, proto mám za to, že tato povinnost by měla spadat i na Vás.OBČAN-BYDLENÍ
- Kdy je nutné přivolení soudu u výpovědi nájemní smlouvy pronajímatelem
- Kdy není nutné přivolení soudu u výpovědi nájemní smlouvy pronajímatelem
- Nájemce neoznámil dalšího podnájemníka - co může pronajímatel dělat
- Černý nájemník v nájemním bytě - co může pronajímatel dělat
- Zatajený nájemník v nájemním bytě a postupo pronajímatele
- Nájemník neoznámil podnájemníka (podnájemce) - postup pronajímatele


Jsem vlastníkem bytového domu na Praze 7 1 rok. Dávám dům dopořádku. V přízemí je byt 20 m2 se sprchou v předsíni. Regulované nájemné 3000 Kč měsíčně. Nájemnice byt neužívá, bydlí v něm její matka několik let bez nahlášení. Tvrdí, že je na návštěvě. Hlášená je nezletilá dcera. Před měsícem nájemnice zavolala, že u ní bude teď bydlet maminka a že ona bydlí u přítele. Sdělili jsme, že s tím nesouhlasíme s nahlášením 3. osoby do bytu 20 m2. Písemně jsme upozornili, že byt má užívat ona, nikoliv její matka a že jde o porušení nájemní smlouvy. Teď však tvrdí, že ona v bytě bydlí, že matka je tam jen chvíli. Byt je navíc nezkolaudovatelný, chceme ho zrekonstruovat, propojit s vedlejší místností a uvést do původního kolaudačního stavu. Nabídli jsme větší garsonku vedle za 6.000 Kč pro její matku se smlovou na 1 rok s možností prodloužení pro max. 2 osoby. To odmítá, trvá na bydlení pro 3. osobu a psa se smlouvou na dobu neurčitou. Nesouhlasíme, aby bydlely 3 osoby a pes v bytě 20 m2, za větší byt nájemkyně není ochotná připlatit. Uvažuji o výpovědi z důvodu nenahlášení osoby, z důvodu neužívání bytu nájemkyní, z důvodu nutné rekonstrukce a z důvodu užívání tak malého bytu nepřiměřeným počtem osob. Jednám správně? Děkuji, Karolína
 
ODPOVĚĎ:
Písemně (doporučeně, na dodejku) kontaktujte nájemnici s tím, že z důvodu plánované rekonstrukce, ji nabízíte přestěhování do jiného bytu. Dále ji upozorněte na skutečnost, že od 1.1.2013 končí v Praze regulované nájemné a tedy, že možná bude od nového roku docházet ke změnám ve výši nájemného. Závěrem upozorněte na jednání, jímž měl nájemník porušit ustanovení nájemní smlouvy a zákona, které by mohlo vést k ukončení nájemního vztahu.
Pozor na důvody, které budete uvádět pro výpověď. Výpověď z nájmu bytu má dvojí režim. Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu § 711 občanského zákoníku:
-    nájemci, osoby s ním bydlící i přes písemnou výstrahu hrubě porušují mravy v domě
-    nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu
-    má-li nájemce dva a více bytů
-    neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů, nebo jej užívá jen občas
Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu § 711a občanského zákoníku, v těchto případech bývá poskytována též bytová náhrada:
-    pronajímatel potřebuje byt pro sebe, pro své blízké
-    byt související s nebytovými prostorami určenými k podnikání
-    je-li to potřebné z důvodu veřejného zájmu, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze dům, byt delší dobu užívat
Jinak s Vámi uvedeným způsobem řešení celé situace souhlasím. Je vhodné, aby veškerá komunikace probíhala písemně, a to doporučeně a na dodejku, případně osobně a nechávat si vždy kopii předané písemnosti podepsat od druhé strany. Snadněji v případě potřeby unesete důkazní břemeno.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Právní úprava honebního společenstva
- Pozemek honitby a zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
- Jak vyjmout pozemek začleněný do honitby
- Práva a povinnosti majitele pozemku v honitbě
- Které pozemky patří automaticky do honitby
- Vyjmutí pozemku z honitby - postup, informace
- Jak zjistit, jestli pozemek patří do honitby (honebního společenstva)

Mohu nesouhlasit se začleněním pozemku do honitby a jak se bránit, pokud tento pozemek je již její součástí. Před cca 10 lety jsme podepsali plnou moc k zastupování na valné hromadě honebního společenstva. O výsledku jednání nás nikdo neinformoval, nikde nemohu zjistit, zda jsem se stal členem společenstva anebo můj pozemek je pouze připojen k honitbě. Na jakou dobu je smlouva uzavřena, mám-li nějaká práva jako vlastník pozemku a co naopak musím strpět. Pozemek je o rozměru zhruba 1,5 ha a nachází se v těsné blízkosti zástavby. Děkuji, Ctibor
 
ODPOVĚĎ:
Právní úprava honebního společenstva je obsažena v zákoně o myslivosti (z. č. 449/2001 Sb.).
Honitba je ve smyslu § 17 odst. 2 zákona o myslivosti tvořena souvislými honebními pozemky. Orgán státní správy myslivosti z důvodu bezpečnostních nebo vojenských nebo zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky, než pozemky uvedené v § 2 písm. e) zákona.
Nehonebními pozemky ve smyslu § 2 písmeno e) tohoto zákona se rozumí: pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území. Dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.
Z informací obsažených ve Vašem dotazu nejsem schopna s ohledem na výše uvedené posoudit, zda je u Vás dán důvod pro vyjmutí pozemku z honitby.
Dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona o myslivosti je honební společenstvo právnickou osobou, jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků. Pokud si nejste jisti, zda jste se stal členem společenstva, nebo zda byly pouze Vaše pozemky připojeny do honebního společenstva – navrhuji obrátit se s žádostí o sdělení těchto informací přímo na honební společenstvo, které je povinno Vám tyto informace § 19 odst. 8 zákona o myslivosti.
Ustanovení § 19 z. o myslivosti stanoví, že se honební společenstvo zakládá na dobu neurčitou, či na dobu určitou.
Mezi práva členů honebního společenství patří: volba a odvolávání honebního starosty + dalších
funkcionářů, schvalování návrhy o finančním hospodaření, rozhodování o využití honitby + smlouva o nájmu, rozhodování o změně stanov, rozhodování o přijetí vlastníka honebních pozemků za člena honebního společenstva, hlasování – za každý i započatý hektar jeden hlas atd.OBCHOD-REKLAMACE
- Kde reklamovat zboží pokud prodejna zkrachuje?
- Prodejna v insolvenci - kde je možné reklamovat zboží?
- Jak reklamovat zboží u zkrachovalé zavřené prodejny?

Chci již podruhé reklamovat rifle zakoupené u společnosti ARP- TH s.r.o. (provozovna Denim House - OC Palladium). První reklamace byla uznána a zboží bylo vyměněno. Bohužel všechny provozovny této firmy jsou zrušeny a na adrese z obchodního rejstříku také nikdo není. Zjistil jsem, že na firmu je podán insolvenční návrh a aktuální stav je “Před rozhodnutím o úpadku”. Jak mám nyní postupovat? Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Navrhuji, abyste se obrátil na jednatele společnosti – kontaktní údaje jednatelů společnosti, které jsou dostupné v obchodním rejstříku na stránkách www.justice.cz, případně se obraťte insolvenčního správce, s žádostí o sdělení, jak dále postupovat.
Ohledně průběhu insolvenčního řízení na firmu ARP- TH s.r.o. odkazuji na níže uvedené stránky:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=26b65dcb-0ca7-4164-8794-f83da30edaed .OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Postup darování bytu, domu, pozemku, nemovitosti
- Kolik stojí kolek u darování bytu, domu, pozemku, nemovitosti?
- Může rodič prodat byt, dům ve vlastnictví nezletilého dítěte?
- Může otec, matka prodat byt který vlastní nezletilé dítě?
DANĚ-DANĚ
- Platí se daň z převodu nemovitosti na spolužijící osobu?
- Platí se darovací daň při darování osobě blízké?
- Je nutné podat daňové přiznání při darování bytu, domu, pozemku osobě blízké?
OBČAN-DĚDĚNÍ
- Kdo dědí u nesezdaného páru který má děti
- Druh a družka mají děti - kdo bude dědit při úmrtí?

Já a můj přítel žijeme ve společné domácnosti, máme spolu dvě malé děti, ale nejsme manželé. Na jaře 2011 jsme koupili byt na hypotéku (byt je zastaven hypotékou) a na jaře 2014 nám končí první fixační období. Byt i hypotéka je psaný na přítele. Dohodli jsme se, že polovinu bytu daruje mně. Můj dotaz je, jestli 1/2 bytu může na mě nechat přepsat kdykoliv, a hlavně jestli to bude vlastně "DAR" od přítele a musím z něj platit daň, příp. kolik procent daň je. Je rozdíl v případné dani, když nejsme manželé a kdybychom byli manželé? Jak máme postupovat, zda stačí napsat nějaký papír o naší dohodě (např.od notáře?) a podat jej na katastr nebo jestli je to složitější.
Kdyby došlo k úmrtí přítele (nebo mě po přepsání 1/2 bytu na mě), dědí naše nezletilé děti (5 a 2,5 roku)? Pokud ano, můžeme jejich dědictví prodat a koupit jinou nemovitost např. z důvodu toho, že by to 1 rodič finančně nezvládal? Děkuji, Eva
 
ODPOVĚĎ:
1) DAR A DAŇOVÁ POVINNOST
Váš přítel Vám může darovat tzv. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k předmětnému bytu. Darovací smlouvu naleznete na stránkách naší poradny zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html
Protože jde o nemovitost (byt) musí být smlouva písemná, navrhuji nechat ověřit Vaše podpisy na pobočce CzechPoint (na pobočkách České pošty), notář nebude třeba. Cena za ověření podpisu je (zatím - rok 2012) 30 Kč.
Darovací smlouvu necháte vyhotovit v 6 vyhotovení (z toho 1 vyhotovení s úředně ověřenými podpisy). Jedna smlouva bude Vaše, druhá Vašeho přítele. 1 ověřená spolu s 3 obyčejně podepsanými smlouvami bude zaslána spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. Kolek stojí 1000 Kč.
Co se týká darovací daně – není třeba se bát. Jakožto osoba osvobozená od daně - osoba, která žila s dárcem nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti - ve smyslu § 11 odst. 3 písm. b) ve spojitosti s § 19 odst. 3 z. č.357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti.
V tomto případě navrhuji sepsat prohlášení o tom, že žijete ve společné domácnosti, zmiňte v prohlášení, že spolu máte i malé děti, toto prohlášení nechte podepsat a ověřit na CzechPointu (opět 30 Kč). Nebudete jej potřebovat, ale v případě, že by se na Vás finanční úřad obrátit, budete jej mít připravený.
V této věci nebudete ani podávat daňové přiznání (ust. § 21 odst. 5 zákona o dani darovací, dědické a dani z převodu nemovitosti).
2) DĚDĚNÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ
V případě úmrtí jednoho z rodičů nezletilých dětí, bude záležet pokud zemřelý zanechá závěť či nikoli a dále, zda byla zemřelá osoba provdaná či nikoliv.
Pokud půjde o nesezdaný pár a osoba zemře bez závěti - bude se dědit podle zákonné posloupnosti a v tomto případě budou dědit nezletilé děti.
Pokud půjde o manželský pár a osoba zemře bez závěti – bude se dědit podle zákonné posloupnosti, v tomto případě bude dědit pozůstalý manžel a pak děti zemřelého všichni stejným dílem.
Pokud osoba zanechá závěť, není rozhodné, zda byla sezdaná nebo nesezdaná, bude se dědit podle vůle zůstavitele, která bude vyslovena v závěti. V této souvislosti upozorňuji na zákonný požadavek ochrany neopomenutelných dědiců (potomci). V případě že se rozhodnete sepsat závěť, doporučuju sepsat ji formou notářského zápisu.
3) PRODEJ NEMOVITOSTI, POKUD BY JI POZŮSTALÝ DRUH S DĚTMI FINANČNĚ NEVZDÁVAL
Nezletilci nemají způsobilost k právním úkonům, ta se nabývá až zletilostí. Do té doby by měli vždy ve věcech dispozice (prodej) zděděného majetku soudem ustanoveného kolizního opatrovníka, který by hájil jejich zájmy. V případě prodeje bytu v době, kdy by byli dědicové stále nezletilými, bude potřeba k prodeji přivolení soudu. V takovém případě by se zkoumalo například i to, zda je výše ceny stanovena spravedlivě a zda nedochází ke krácení majetkových zájmů nezletilců.
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může osoba s omezenou svéprávností vydědit potomka?
- Může nesvéprávná osoba vydědit dítě, děti, potomka, potomky?
- Je vydědění sepsané nesvéprávnou osobou platné?
- Platnost vydědění sepsané osobou s omezenou způsobilostí k právním úkomů


Může matka vydětit potomka, který jí neposkytuje pomoc ve stáří a nejeví o ni zájem? Budoucí zůstavitelka je ale omezena ve svéprávnosti v tom smyslu, že může manipulovat s částkou do 1000 Kč za týden. Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Vydědění je upraveno v § 469a občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.).
Jedním z důvodu vydědění je i nezájem ze strany potomka. Náležitosti listiny o vydědění jsou shodné s požadavky kladenými na závěť.
Jedním s předpokladů pro možnost sepsání závěti (listiny o vydědění) je i způsobilost k právním úkonům, která je v případě zůstavitelky omezena. Z Vašeho popisu situace nevyplývá, z jakého důvodu byla způsobilost k právním úkonům této osoby omezena – duševní porucha, závislost na omamných či psychotropních látkách, marnotratnost a podobně – na tuto otázku by mělo odpovědět rozhodnutí soudu, na základě kterého bylo rozhodnuto o omezení způsobilosti k právním úkonům.
Pokud budete chtít mít jisté, že dojde k platnému sepsání listiny o vydědění, podejte návrh k příslušnému soudu (ke spisové značce uvedené na předchozím rozhodnutí) o vyslovení, zda je daná osoba způsobilá sepsat závěť (listinu o vydědění) či nikoliv.
Listinu o vydědění sepište formou notářského zápisu.
Další informace o dědictví, dědění a vydědění jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused močí na zeď která pak prosakuje - jak se bránit?
- Vlhnutí zdi od souseda - jak se bránit?


Soused používá trvale prostor své zahrádky, která sousedí se štítovou zdí našeho domu, jako toaletu. Jeho dům postrádá septik a není napojen ani na obecnou kanalizaci. Mám obavu o nezvratné poškození naší zdi a možný průsak fekálií do našeho sklepa. Jedná se o velice konfliktní, starou osobu. Po upozornění v minulosti se nám dostalo další „nadílky“ na náš dům, a to přímo z ulice. Děkuji, Oliver
 
ODPOVĚĎ:
Proti Vámi popsanému jednání je možné se bránit prostřednictvím ustanovení §127 občanskéko zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.). Ustanovení § 127 občanského zákoníku pamatuje na situace, kdy vlastník dané věci (nemovitosti) je povinen zdržet se všeho, co by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného vlastníka ve výkonu jeho práv.
Pokud Váš soused bude nadále pokračovat ve Vámi popsaném jednání, navrhuji obrátit se na městský (obecní) úřad, aby situaci řešil. Pokud ani tato cesta nebude úspěšná. Zbývá už jen podat žalobu, aby se daná osoba zdržela určitého jednání – tzv. zdržovací žaloba, jejíž vzor je dostupný na stránkách naší poradny:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html


RODINA-ROZVOD A SJM
- Družstevní byt koupený v manželství a jeho vypořádání při rozvodu
- Vypořádání družstevního bytu při rozvodu koupeného v době manželství
- Vypořádání družstevního bytu při rozvodu koupeného v po uzavření manželství
- Má nárok rozvádějící se manžel na peníze z rekonstrukce družstevního bytu

Podzim 2000 jsme se nastěhovali s přítelem do družstevního bytu 3+1. Polovinu ceny jsem platila já hotově a polovinu splácel přítel ze stavebního spoření. V bytovém družstvu byl zapsán on a já jako družka. V létě 2001 jsme se vzali. Byt jsme kupovali jako zcela prázdný, veškerý nábytek a zařízení pocházelo z mojí bývalé domácnosti. Pak jsme splatili zůstatkovou cenu a byt odkoupili do osobního vlastnictví. Nyní mi manžel oznámil, že se chce rozvést a já se mám odstěhovat, protože byt je pouze jeho, na katastru je zapsán pouze on. Je možné, aby byt patřil pouze jemu, když jsme ho pořizovali zpoloviny za mé peníze a druhou polovinu a doplatek na byt jsme hradili ze společných úspor za dobu trvání manželství? Byt byl ve špatném stavu, zrekonstruovali jsme ho. K bytu dále užíváme taktéž obecní pozemek jako zahrádku, Nájem je bohužel opět veden na jméno manžela. Stejně tak máme pronajatý také pozemek, na kterém stojí garáž, kterou jsme zakoupili za dobu trvání manželství, opět na smlouvě veden manžel. Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jste koupili byt za trvání manželství, měli byste jej nabýt do společného jmění manželů (SJM). Což by mělo být snadno prokazatelné tím, že jste se vzali v létě roku 2001 a následně jste koupili byt. Nadto budete jistě moci prokázat, že jste hradila polovinu kupní ceny ze svého a zbytek pak ze společných peněz. Garáž, která byla taktéž zakoupena za trvání manželství by měla být spadat do SJM.
Pokud Váš manžel podá návrh na rozvod manželství ("žádost o rozvod manželtví"), doporučuji Vám, abyste se k věci vyjádřila ve smyslu § 149 odst. 2 občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb.). V němž připomenete, že výše uvedené nemovitosti, jste nabyli do společného jmění manželů, neboť jste je nabyli za trvání manželství a že přiloženými důkazy dokládáte Vámi tvrzené skutečnosti.
Nadto můžete také žádat ve smyslu výše uvedeného ustanovení, aby Vám bylo uhrazeno, co jste ze svého vynaložila na společný majetek.PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Vykradení skříněk v práci a nárok na náhradu škody od zaměstnavatele
- Odpovídá zaměstnavatel za vykradení skříněk v práci, zaměstnání?

V práci nám vykradli uzamykatelné skříňky v šatně. Pracuji v baru který je v prostorách hotelu a můj zaměstnavatel má tento bar pronajatý. Šatna je splolečná jak pro nás tak pro zaměstnance hotelu. Zmizelo mi oblečení, peníze a klíče od bytu. Byla přivolána Policie a ta vše zapsala. Chci se zeptat jestli mám a u koho, nárok na uhrazení vzniklé škody, např. nové klíče stály 3000,-. Děkuji, Debora
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech je stanovena v § 267 an. zákoníku práce (z.č. 262/2006 Sb.). Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu obvyklém nebo určeném (v tomto případě uzamykatelné skříňky v šatnách).
S Vaším nárokem na náhradu škody se obraťte na svého zaměstnavatele. Pozor, na dodržení lhůty, zákon stanoví, že právo na náhradu škody zaniká, pokud zaměstnanec nenahlásí zaměstnavateli vznik škody nejpozději do 15 dní.
Pokud odmítl zaměstnavatel vyhovět Vašemu nároku na náhradu škody, za předpokladu, že bude Váš nárok řádně a včas uplatněn, můžete pak podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení náhrady škody.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Smlouva o povinnosti darovat byt, dům, pozemek, nemovitost
- Smlouva o smlouvě budoucí darovací

Potřebují vědět jak lze ošetřit práva k nemovitostí kterou vlastní jiná osoba a bude mi ji za několik let darovat. Dá se udělat něco jako povinnost darovat nemovitost? Nebo smlouva o budoucí darovací smlouvě? Poraďte, děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
V tomto případě lze využít smlouvu o smlouvě budoucí darovací ve smyslu § 50a občanského zákoníku.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací musí být písemná a je nezbytné vymezit v ní časový úsek, do kterého má být samotná budoucí smlouva uzavřena. V této smlouvě je třeba důsledně vymezit strany, a to nejen strany smlouvy o smlouvě budoucí, ale i strany smlouvy budoucí, předmět (tedy závazky smluvních stran) smlouvy budoucí. Dále je třeba vymezit podstatné náležitosti smlouvy budoucí - v případě smlouvy budoucí darovací se jedná o bezúplatné převedení věci.
Pokud je předmětem práv a povinnosti budoucí smlouvy nemovitost, lze doporučit do smlouvy o smlouvě budoucí darovací uvést závazek dárce, že nemovitost, která má být převedena na obdarovaného, nebude v době účinnosti postižena zástavním právem, věcným břemenem, nájmem či jinou právní závadou.
Pokud uvažujete o takto závažném kontraktu, doporučuji předat záležitost doporučenému advokátovi, který se na smluvní právo specializuje. Smlouva o smlouvě budoucí darovací je poměrně složitá listina, kterou nelze sepsat neodborně "doma v kruhu rodiny u jídelního stolu" (riskujete pak možnost neplatnosti smlouvy pro formální nedostatky).


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- 2 různá data na smlouvě a vliv na platnost smlouvy
- Špatné datum na kupní smlouvě - způsobí přechod dluhu na nového majitele věci?
- Špatné datum na kupní smlouvě na auto a hrazení dluhu na pojištění vozidla novým majitelem

2011 jsme koupili auto dle kupní smlouvy uzavřené dle §409 a násl. zákona č. 513, 1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Smlouva obsahuje:
1. prodejce je výhradním vlastníkem osobního automobilu
2. prodejce touto smlouvou převádí předmět koupě kupujicímu do jeho vlastnicví se všemi součástmi a příslušenstvím a kupující jej tímto od prodávajícího kupuje.
3. cena předmětu koupě stanovena dohodou - kupujícímu cena zaplacena před podpisem smlouvy, což prodá stvrzuje níže tímto přechází na kupující vlastnictnicví k předmětu koupě spolu s nebez. škody na věci.
4. prodávající prohlašuje, že předmět koupě prodává ve stavu jak stojí a leží, nejsou mu známy vady, které by brání užívání předmětu koupě.
5. kupující prohlašuje, že předmět koupě prohl, seznamen se stavem a v tomto jej kupuje. Prodávající tímto zplnomocňuje k převodu, odhlášní, přihlášní vozida a všem úkonům s tím souvisejícím.
Účastníci si smlouvu přečetlis obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy.
Je smlouva v pořádku? Přítel si nevšiml datumu na počátku - smlouva uzavřena dne 15.1.2011, ale smlouva byla na konci k datumu 19.9.11 správně. Může nastat problém? Může se stahovat k tomu datu nějaký dluh od předešlého majitele, který bych musela uhradit? Děkuji, Daniela
 
ODPOVĚĎ:
Vámi předložené ustanovení smlouvy se jeví jako standardní ustanovení kupních smluv. Spíše mě překvapila informace, že byla smlouva uzavřena podle Obchodního zákoníku. Většinou smlouvy podle Obchodního zákoníku bývají uzavírány v případech, kdy jde o smlouvy mezi podnikateli. Nepodnikatelé uzavírají smlouvy podle občanského zákoníku. Výše uvedené skutečnosti samozřejmě nic na platnosti smlouvy nemění.
Pokud jsou ve smlouvě uvedena dvě data, tedy i datum správné, neobávala bych se odpovědnosti za potenciální dluhy. Nadto vozidlo muselo být k určitému datu nově přihlášeno a tato skutečnost by bez pochyby svědčila ve Váš prospěch. Nadto by byly dluhy navázány na osobu prodejce, nikoliv na vozidlo samotné.OBČAN-BYDLENÍ
- Bezdomovecké trvalé bydliště na obecním úřadě když osoba vlastní byt, dům?
- Může mít vlastník bytu, domu trvalý pobyt na městském úřadě?
- Může mít vlastník bytu, domu trvalý pobyt na obecním úřadě?
- Zrušení trvalého bydliště (pobytu) v bytě, domě který vlastním
- Změna trvalého bydliště na obecní úřad, pokud vlastním byt, dům
- Jsem majitel bytu, domu - mohu změnit trvalé bydliště na městský úřad?

Mám dotaz zda jde nějakým způsobem zrušit trvalý pobyt na adrese, pokud jsem na tomto místě spolumajitelem (bytu či rodinného nebo bytového domu) a nemám jinou adresu kam se přehlásit (přihlášení na obecní nebo městský úřad). Na městském úřadu mi řekli, že toto není možné, ale rodina mi tvrdí, že to jde a že si mám nechat zrušit trvalý pobyt a přihlásit se na úřad. Městský úřad toto odmítl s odůvodněním, že dokud jsem majitelem nebo spolumajitelem nemovitostí, tak nemohu sám sobě zrušit trvalý pobyt a přihlásit se na místní úřad. Bohužel nemohu vlastnické právo převést na někoho jiného, protože na mém podílu je vázána exekuce.
Na adrese trvalého pobytu se 2 roky nevyskytují a nemám tam žádné věci. Poradíte co a jak v této situaci dělat? Jak zrušit trvalý pobyt na adrese, kde ho sám dobrovolně mít nechci? Děkuji, Ivan
 
ODPOVĚĎ:
Souhlasím s názorem, který Vám sdělil příslušný úřad. Podrobná úprava je stanovena v § 10 a § 12 z. o evidenci obyvatel (z. č. 133/2000 Sb.). Na Váš případ dopadá § 12 odst. 1 písmeno c) zákona o evidenci obyvatelstva, jehož podmínky nesplňujete.
Výše citované ustanovení v sobě obsahuje 2 podmínky:
1) zanikne užívací právo k objektu – což není ve Vašem případě splněno, vlastníte zde spoluvlastnický podíl
2) občan tento objekt neužívá – což splňujete
Není mi jasné, co Vás k odhlášení trvalého pobytu vede – z trvalého pobytu neplynou žádné právní nároky ani povinnosti. Pokud celá záležitost s odhlášením trvalého pobytu byla spuštěna pod tlakem exekučního řízení, protože se Vaše rodina obává exekutorů, jsou zde i jiná řešení. Pokud se Vaše rodina obává, že by byly do exekučního řízení zařazeny i jejich věci – bylo by možné se bránit vylučovací (excindační) žalobou, která je dostupná v našich vzorech zde.
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.htmlRŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ, DROGY, HYGIENA
- Může dlužník zdravotní pojišťovny být neošetřen u lékaře?
- Může lékař, nemocnice odmítnout dlužníka zdravotní pojišťovny?
- Dlužím zdravotní pojišťovně - odmítnou mě v nemocnici ošetřit?
- Odmítnutí ošetření lékařem v nemocnici kvůli dluhu zdravotní pojišťovně
- Může zdravotní pojišťovna zrušit pojistku, pokud mám dluh na pojistném?

Jsem dlužníkem na zdravotním pojištění. V době nezaměstnanosti jsem si ho neplatila.Teď jsem na rodičovské dovolené a mám strach,že kdyby se něco stalo,že by mě neošetřili.Jak to je-je to možné? Nebo mě ošetří i tak? Děkuji, Jaroslava
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jste byla v době nezaměstnanosti evidována na Úřadu práce, platil za Vás zdravotní pojištění stát (§ 7 zákon č. 48/1997 Sb.), tudíž nejste dlužna na zdravotním pojištění.
Pokud jste v této evidenci nebyla, byla jste povinna zdravotní pojištění hradit. Zdravotní pojištění je povinným pojištěním. V tomto případě Vám vznikl dluh na zdravotním pojištění.
Neplněním povinnosti odvádět pojistné nezaniká ani vztah ke zdravotní pojišťovně ani nárok na čerpání zdravotní péče. V případě neplacení pojistného bude zdravotní pojišťovnou vyměřeno penále, které bude následně tato pojišťovna společně s dlužným pojistným vymáhat.RODINA-SJM
- Musí manžel platit nájemné i když nežije s manželkou a dítětem?
- Povinnost manželů přispívat na nájemné bytu, domu
- Musí se manželé společně podílet na placení nájmu, nájemného bytu?
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Orientační výše výživného (alimentů) - tabulka podle věku dítěte
- Má vliv na výživné (alimenty) kdo podal žádost o rozvod?
- Má vliv na alimenty kdo způsobil rozvod (rozvrat) manželství?
OBČAN-BYDLENÍ
- Kdy nevzniká společný nájem manželů - služební a byt zvláštního určení
- Zrušení společného nájmu manželů dohodou nebo soudně

Sestra má s manželem 4měsíční dítě. Hodně se hádali a nejsou schopni společného soužití. Její manžel nejeví o dítě sebemenší zájem, není schopný se mu chvíli věnovat a rodina není jeho prioritou. Nakonec mou sestru opustil, sestra je na mateřské a momentálně pobírá rodičovský příspěvek cca 7000 Kč/měsíčně. Zaměstnání ztratila krátce před otěhotněním. Její manžel má plat 18 tisíc čistého a trvalé bydliště má nahlášené mimo Prahu. Žili spolu v bytě, který je ale napsaný na mou sestru, nájem spolu však platili na půl (celkem necelých 7000,- včetně poplatků avšak bez energií).
Je nějaká povinnost částečně hradit nájemné, když jsou stále manželé i když je byt napsán na manželku? Pokud ano, zaniká tato povinnost po rozvodu? V případě, že by její manžel (bývalý manžel) přišel o zaměstnání, jakým stylem se řeší výživné?
Prosím, jaká je vyživovací povinnost jejího manžela? Pokud vím nějaká vyživovací povinnost vůči manželce by měl mít a stejně tak vůči dítěti? Pokud jsem správně pochopil, životní úroveň manželů by měla být v podstatě stejná a dítě by se na ní mělo u obou manželů podílet.
Rozvod plánují. Bere se u soudu v úvahu kdo žádost podal? Má to pak vliv na výši výživného?
Exisujte výživné i na BÝVALOU manželku? Pokud není kvůli péči o díte schopna pracovat?
Byl bych Vám moc vděčný kdybyste mohl/a uvést přibližné částky výživného (na dítě, manželku, bývalou manželku) a jak to v takové situaci chodí.
Kolikrát týdně nezodpovědný manžel bude mít právo dítě vídat? Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Pokud manželům vznikl společný nájem bytu manželi ve smyslu § 703 občanského zákoníku ("Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely.") nebo ve smyslu § 704 občanského zákoníku ("Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství."). Právo společného nájmu manžely nevznikne k bytu služebnímu, k bytu zvláštního určení a k bytu v domech zvláštního určení. Skutečnost, že manželé spolu přestanou trvale žít po vzniku společného nájmu bytu manžely, již nic na charakteru společného nájmu bytu nemění.
Právo společného nájmu trvá, dokud nedojde k dohodě nebo k soudnímu rozhodnutí o jejich zrušení. Obsah práva společného nájmu bytu se rozvodem manželství nezmění, nelze však již použít ustanovení upravující práva a povinnosti manželů podle zákona o rodině (např. povinnost manželů vzájemně si pomáhat). Povinnosti spojené se společným nájmem bytu platí až do doby uzavření dohody či pravomocného soudního zrušení.
Pro placení nájemného platí, že oba manželé by se na něm měli podílet. V praxi je pak postup takový, že pokud nájemné prokazatelně hradí pouze jeden z manželů, je oprávněný po druhém manželovi zpětně žádat zaplacení podílu (tedy poloviny nájemného).
Pokud rozvedený manžel není schopen sám se živit, má právo na výživné rozvedeného manžela, a to až na dobu tří let od právní moci rozvodu (§ 92 a následující zákona o rodině).
Výživné na dítě i na rozvedeného manžela se určuje v závislosti na výši příjmu rodiče (povinného manžela). Pro určování výše výživného pro dítě platí obecná zásada, podle níž životní úroveň dítěte má být srovnatelná s životní úrovní vyživujícího rodiče. Orientační výši výživného pro dítě lze určit podle tabulek, které byly vytvořeny jako pomocný materiál (http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/navrhy-novely-nove-zakony/248-alimenty-vyzivne-tabulka-zmeny-2010-a-navrh-ministryne-kovarove.html).
Pro určení výše výživného se přihlíží zejména ke skutečnosti, kdo zapříčinil rozvrat manželství. Nepřihlíží se k tomu, kdo podal návrh.
Styk dítěte s otcem určí soud v součinnosti s orgánem sociálněprávní ochrany dítěte (OSPOD). Tuto skutečnost nelze ani odhadem určit dopředu - záleží na návrhu žalobce, stanovisku OSPOD a přístupu žalovaného.OBČAN-BYDLENÍ
- Výměna oken a nárok na snížení nájmu, nájemného - informace
- Výměna topení a nárok na snížení nájmu, nájemného - informace
- Stavební úpravy bytu a právo na snížení nájmu, nájemného

Majitel se rozhodl v září k výměně topení z dálkového parního na etážové plynové a k tomu i ohřev vody za provozu! Prosíme o radu na jaké náhrady - slevy máme nárok? Jde mám hlavně o vymalování, čas strávený s dělníky i úklidem, čistící prostředky (poškozené parkety).
Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, budu ve své odpovědi předpokládat, že se ve Vašem případě jedná o nájemní vztah, jehož předmětem je byt (§ 685 a násl. Občanského zákoníku).
Dle § 695 Občanského zákoníku je pronajímatel oprávněn provádět stavební úpravy bytu (a jiné podstatné změny v bytě) pouze se souhlasem nájemce, přičemž tento souhlas může být z Vaší strany odepřen pouze z vážných důvodů. Dříve než udělíte pronajímateli souhlas s realizací zamýšlených úprav bytu, je vhodné dohodnout s ním bližší podmínky takových prací (dle ustanovení Občanského zákoníku níže).
V první řadě platí, že nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného:
a/ dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání;
b/ jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo;
c/ jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu (§ 698/1 a 2 Občanského zákoníku);
přičemž ve Vašem případě přichází v úvahu zejména situace ad c/.
Výše uvedené právo na poskytnutí přiměřené slevy z nájemného je dle § 699 Občanského zákoníku zapotřebí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad (resp. ve Vašem případě dokončení stavebních prací omezujících Vás v řádném užívání bytu).
Vzniknou-li Vám v důsledku stavebních prací v bytě zvýšené náklady na jeho údržbu (např. nákupem mycích a čistících prostředků apod.), jste samozřejmě oprávněna žádat jejich náhradu po pronajímateli (rovněž tuto skutečnost doporučuji s pronajímatelem projednat ještě před započetím stavebních prací). V tomto případě se dle mého názoru neaplikuje § 687/3 Občanského zákoníku (rozpracovaný dále v § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.), dle něhož nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, neboť toto ustanovení se zjevně vztahuje pouze na „běžný stav užívání bytu“, který je však se stavem provádění stavebních prací v bytě nesrovnatelný.
Všechny shora zmíněné dohody s pronajímatelem pak samozřejmě doporučuji uskutečnit v písemné podobě.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Protiprávní jednání souseda, který není vlastníkem pozemku - obrana
- Podání sousedské žaloby na nevlastníka sousední nemovitosti - je možné?
- Podání sousedské žaloby na nevlastníka sousedního bytu, domu,  - je možné?
- Mohu podat sousedskou žalobu na nevlastníka sousedního bytu, domu, pozemku?
- Podání žaloby na majitele vedlejší nemovitosti, který je dlouhodobě v nemocnici
- Majitel sousední nemovitosti je dlouhodobě v nemocnici, LDN - mohu na něj podat žalobu?

Mám v úmyslu podat tzv. "sousedskou žalobu" na souseda, který mne omezuje na mých právech a není s ním rozumá domluva. Vlastník pozemku je však jeho matka, která leží dlouhodobě na LDN a není s ní možno tedy komunikovat. Veškerou správu nemovitosti a předmětného pozemku tak vykonává zmíněný soused - syn matky, na kterou je pozemek a nemovitost napsána. Je možno podat žalobu na něj, když matka není schopna ve věci jednat? S kým mám komunikovat? Děkuji, Karel
 
ODPOVĚĎ:
Neboť § 127/1 Občanského zákoníku hovoří pouze o vlastníkovi věci, je dle mého názoru vhodnější v této souvislosti vycházet z obecné ochrany vlastnického práva dle § 126/1 Občanského zákoníku, který již poskytuje ochranu všem vlastníkům proti každému, kdo do jejich vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Se zahájením soudního řízení se synem Vaší sousedky (popř. se zahájením předžalobního jednání) by proto neměl být žádný problém.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může dědic zemřelého dárce žádat vrácení daru od obdarovaného?
- Smrt dárce a nárok na vrácení daru dědici od obdarovaného
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je zástava spoluvlastnického podílu hrubým porušením dobrých mravů?
- Je zástava ne byt, dům, nemovitost ve spoluvlastnictví hrubým porušením dobrých mravů?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může majitel nebo spolumajitel bytu, domu, pozemku s nemovitostí volně nakládat?

Otec daroval svůj podíl vnukovi za života. Vnuk se řádně o svůj podíl nestará, nenavštěvuje svého dědu (dárce). Nyní obdarovaný vnuk zastavil nemovitost. Až otec (dárce) zemře mohu požádat jako dědic o vrácení daru v dědickém řízení? Došlo tím dle mého názoru ke zpronevěře tím, že nemovitost zastavil? Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz je jednoznačně negativní. Dědic nemůže v žádném případě v rámci dědického řízení žádat o vrácení daru (který daroval zůstavitel za života třetí osobě).
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 630 Občanského zákoníku se může dárce domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Právo žádat vrácení daru je tedy tzv. osobním právem dárce (tj. právem úzce souvisejícím pouze s osobou dárce), které nemůže být převedeno či přejít na jinou osobu a smrtí dárce zaniká.
Domnívá-li se proto Váš otec, že jeho vnuk se svým chováním dopustil hrubého porušení dobrých mravů, může žádat o vrácení daru pouze on sám a samozřejmě za svého života. V této souvislosti pouze podotýkám, že Vámi popisované zastavení spoluvlastnického podílu vnukem pak dle mého názoru nemůže v žádném případě představovat důvod pro vrácení daru. Je nutné si uvědomit, že vlastník věci (rovněž i podílový spoluvlastník) může s touto věcí libovolně nakládat, neporušuje-li svým počínáním některý právní předpis (což však není případem zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu).
O zronevěře ve smyslu § 206 trestního zákoníku pak samozřejmě nemůže být řeči.RŮZNÉ-VLASTNICTVÍ
- Soused navezl ke zdi hlínu a způsobil zvlhnutí - jak postupovat?
- Vlhnutí stěny kvůli navežení hlíny sousedem - jak se bránit?
- Postup řešení sousedského sporu
- Sousedská žaloba z důvodu poškození stěny plotu, domu
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Je možné požadovat náhradu škody v přestupkovém řízení?
- Přestupkové řízení a nárhada škody na majetku
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Návrh na zahájení přestupkového řízení k obecnímu, městskému úřadu

Soused navezl ke stěně mé garáže v délce čtyř metrů do výše 1 metru úmyslně hlínu a stavební suť, čímž způsobil zvlhnutí a odpadávání omítky.Na mé písemné upozornění nereagoval.S písemnou stížností na obecní úřad jsem neuspěl, soused tam navezl ještě víc nepořádku.Je nějaká možnost, jak souseda donutit, aby suť odstranil, případně žádat o náhradu škody? Děkuji, Dušan
 
ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě lze uvažovat o dvou variantách řešení:
1/ Občanskoprávní spor:
Neboť je Váš případ vcelku typickou ukázkou tzv. sousedského sporu, můžete na svého souseda podat tzv. sousedskou žalobu, vníž podrobně vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů (zejména kopie Vašich dosavadních výzev a stížností, podrobnou fotodokumentaci, popř. navrhnete svědeckou výpověď toho, kdo má o situaci povědomí) a budete se domáhat, aby soud uložil Vašemu sousedovi nápravu závadného stavu.
V této souvislosti připomínám, že dle § 126/1 Občanského zákoníku má vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje, přičemž dle § 127/1 Občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku a nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy mimo jiné i pevnými a tekutými odpady.
Ve shora uvedené žalobě se můžete samozřejmě domáhat i náhrady vzniklé škody (§ 420 Občanského zákoníku), za tímto účelem Vám lze doporučit opatřit si znalecký posudek, v němž by byl rozsah škody stanoven (úhrady nákladů na znalecký posudek se můžete v žalobě domáhat samozřejmě také).
2/ Přestupkové řízení:
Počínání Vašeho souseda by bylo možné kvalifikovat rovněž jako přestupek proti majetku dle § 50/1 písm. a) přestupkového zákona (za který hrozí pokuta do 15.000,- Kč) nebo jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona (za který je možné uložit pokutu do 20.000,- Kč). V této souvislosti proto můžete podat k místně příslušnému obecnímu úřadu návrh na zahájení přestupkového řízení, v jehož rámci se můžete rovněž domáhat náhrady způsobené škody (§ 70 přestupkového zákona).RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Pravidla pro pořadatelskou službu na fotbalovém stadionu
- Může pořadateslká služba na stadionu stříkat vodou, pepřovým sprejem, hasičákem?
- Předpisy ČMFS pro pořadatele na stadionu
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Co je to krajní nouze - definice, vysvětlení

Jakými zákony, pravidly se řídí pořadatelská služba, ochranka apod. na fotbalových stadionech. Jaké mohou mít vybavení, Jaký mohou vykonávat zákrok na fanoušcích. Mohou po nich stříkat vodou? Pepřovým sprejem? Hasícím přístrojem? Děkuji, Evžen
 
ODPOVĚĎ:
Dle interních předpisů ČMFS je pořadatel povinen zajistit pořádek v prostoru stadiónu, zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě, neumožnit vstup osobám podnapilým či vnášejícím zakázané předměty. Porušení těchto ustanovení jsou sankcionována pokutou, disciplinárně či herními důsledky.
Pokud je mi známo, tak nemáme do dnešních dní závaznou právní úpravu v dané věci, existují jen doporučení Rady Evropy k pořadatelské službě. V takovém případě se patrně uplatní princip krajní nouze, který trestní zákoník definuje a vysvětluje jako situaci, kdy čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
Za předpokladu, že tedy někdo ohrožuje ostatní diváky nebo ničí majetek, je možné proti němu zasáhnout i prostředky, které uvádíte. Ovšem samozřejmě je nutné volit přiměřené prostředky (nikdo nemůže po fanoušcích střílet apod.) a příp. situaci zkusit vyřešit smírnější cestou. Uvedeno na příkladu, nelze proti jednomu nebezpečnému divákovi např. použít vodní dělo. Proti skupině již ano.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kdo je disponent, osoba s dispozičním právem k účtu?
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zajistit aby manžel po mé smrti nezůstal bez peněz
- Jak zajistit aby manželka po mé smrti nezůstala bez peněz
- Bankovní účet ve spoluvlastnictví a vliv na dědické řízení
- Smrt disponenta účtu a vliv na dědictví a užívání peněz po smrti
- Jak zabránit zablokování účtu jednoho z manželů po smrti
- Jak se vyhnout zablokování bankovního účtu po smrti a v dědickém řízení
- Je možné vybrat po smrti jednoho z manželů peníze ze společného bankovního účtu
- Je možné vybrat ze společného bankovního účtu peníze po smrti jednoho z manželů?

Oba s manželkou jsme již starší lidé a jistě se stane, že jeden z nás jednou zůstne sám. Oba máme založen spořící účet ovšem s disposičním právem obou osob, ze kterých jsou placeny trvalými příkazy poplatky např. nájem, SIPO, telefon atp. včetně nákupů. Jak zajistit, aby v případě úmrtí jednoho z nás nezůstal pozůstalý bez finančních prostředků event.bez poplatků za výše uvedené služby. Stačí zrušit disposiční právo druhé osoby, aby nemohlo dojít k blokaci úctu? Nebo je jiná cesta, jak zajistit pozůstalému možnost dalšího života bez dluhů a dlouhého čekání, než bude ukončeno pozůstalostní řízení? Děkuji, Ctibor
 
ODPOVĚĎ:
Zemře-li disponent účtu (osoba oprávněná manipulovat - disponovat - s účtem), účet a jeho obsah nebude součástí dědictví (určující je vlastnictví účtu), dispoziční právo zanikne automaticky jako následek smrti disponenta.
Na českém trhu je pouze několik málo subjektů, které nabízejí jeden účet pro více osob (tedy typické spoluvlastnictví), které je výhodné, jelikož účet nebude pro potřeby dědického řízení zablokován.
Uvádíte, že máte jeden účet a dvě dispoziční práva. Tuto informaci je třeba upřesnit, protože taková forma účtu není obvyklá, jelikož někdo musí být vždy majitel účtu.
Pro potřeby odpovědi prosím o informaci, kterou budete mít ověřenou ze smlouvy o zřízení účtu - v ní je uvedeno, zda jeden manžel je vlastník, či jsou vlastníci oba či se jedná o jiný bankovní produkt.TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Duševně nemocný a nebezpečný soused - jak ho donutit k psychiatrické léčbě
- Obava ze žhářského útoku a zahájení trestního stíhání
- Soused podpaluje domy v okolí - jak se bránit?
- Kdy může soud přikázat ústavní léčbu na psychiatrii?
- Jak dokázat žhářské útoky souseda
- Odvrácení žhářského útoku svépomocí


Bydlím 3 roky v rodinném domku. Syn souseda (22 let) je částečně nesvéprávný (má občanský průkaz OP, ale právní úkony za něj řeší otec). Nesmí alkohol, protože je potom agresivní a často něco zapálí. V okruhu 200 m včetně jejich domu hořelo už asi 10x. Nikdy se nic nedokázalo, protože ho musí prý „chytit za ruku při činu“. Na hasiče vzal sekeru,na policisty motorovou pilu. Jednou ho odvezli na pár dnů na psychiatrii na pozorování, jenže když nepije, je normální, tak ho zase pustili.
Otec ho až dosud chránil a poskytoval mu alibi (bere na něj důchod). Minulý týden mi zapálil plot, ale naštěstí mě vzbudili okolojedoucí lidé a zavolali hasiče. Nebýt toho, asi by shořel dům a já v něm. Podpaluje vždy pozdě večer nebo v noci. Bojím se i usnout, všichni v okolí se bojí. Policie s tím prý nic nemůže udělat, když zavolají záchranku, jen mu píchnou injekci na uklidnění a řeknou, ať ho nechají vystřízlivět. Co s
tím, jak docílit, aby ho zavřeli na léčení, když s tím jeho otec nesouhlasí? Nebo se musí čekat, až někdo uhoří? Bohužel je vidět, že jeho agresivita postupně roste. Děkuji, Dagmar
 
ODPOVĚĎ:
Přestože to může znít poněkud cynicky, tak pouhý strach ze žhářského útoku syna Vašeho souseda pro nařízení jeho léčení nestačí.
Ochranné léčení v ambulantní nebo ústavní formě (§ 99 Trestního zákoníku) nebo zabezpečovací detence (§ 100 trestního zákoníku) mohou být nařízeny pouze soudem v rámci trestního řízení, tzn. že syn Vašeho souseda se musí dopustit skutku, který bude orgány činnými v trestním řízení kvalifikován jako trestný čin.
V této souvislosti však nelze v žádném případě souhlasit s konstatováním, že pro zahájení trestního stíhání musí být syn Vašeho souseda přistižen in flagranti při žhářském útoku. Je nutné si uvědomit, že trestným je rovněž pokus trestného činu, přičemž jako podklad pro zahájení trestního stíhání může samozřejmě posloužit i výpověď jakékoli osoby, která má o daném skutku povědomí. Policii ČR mohou být předloženy i všechny relevantní důkazy (např. fotografické či videozáběry syna Vašeho souseda při žhářském útoku). V tomto ohledu je proto nezbytné trvat (v případě podání trestního oznámení na syna Vašeho souseda dle § 59/5 trestního řádu) na vyrozumění o učiněných opatřeních dle § 158/2 trestního řádu, přičemž v souladu s § 159a/6 a 7 trestního řádu je možné, aby poškozený podal proti případnému usnesení o odložení věci stížnost.
K nedobrovolné hospitalizaci syna Vašeho souseda pak může dojít pouze za podmínek § 38/1 písm. b) zákona o zdravotních službách, tzn. ohrožuje-li bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je-li pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro syna Vašeho souseda nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. Takováto hospitalizace by však mohla trvat pouze po nezbytně nutnou dobu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že v případě bezprostředního ohrožení dalším žhářským útokem je samozřejmě možné odvrátit jej svépomocí (§ 6 Občanského zákoníku), přičemž toto konání by mohlo být podřazeno rovněž pod ustanovení o jednání v krajní nouzi či nutné obraně (§ 28 a § 29 trestního zákoníku).PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Úrok z prodlení za nevyplacenou mzdu, plat
- Je možné požadovat úrok z prodlení za pozdě vyplacený plat, mzdu?
- Podle čeho se vypočítá úrok z prodlení u mzdy, platu?
- Žaloba na zaměstnavatele - proplacení příplatku za práci o víkendu
- Žaloba na zaměstnavatele - proplacení příplatku za práci v sobotu a neděli


Mohu požadovat po zaměstnavateli úrok z prodlení za nevyplacenou mzdu? Děkuji, Roman
 
ODPOVĚĎ
Ano, rozhodně můžete. Nikoli včasně vyplacená mzda představuje „standardní“ peněžitou pohledávku, na níž je nutné aplikovat § 517/2 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel (zde zaměstnanec) právo požadovat od dlužníka (zde zaměstnavatele) vedle plnění (zde dlužná mzda) úroky z prodlení, přičemž výši úroků z prodlení stanoví prováděcí právní předpis (kterým je nařízení vlády č. 142/1994 Sb.).PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Firma neplatila příplatek za práci o víkendu - dodatečné doplacení
- Dodatečné proplacení příplatku za práci v sobotu, neděli (o víkendu)
- Zaměstnavatel dluží příplatek za práci o víkendu - jak postupovat?


Ukončil jsem pracovní poměr dohodou 02.10.2012. Zjistil jsem, že mi firma několik let neplatila příspěvky za práci v sobotu a neděli. Můžu se nějak domáhat finančního vyrovnání? Děkuji, Ivan
 
ODPOVĚĎ:
Zákoník práce uvádí, že Vám za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. Zákoník práce dále uvádí, že mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku, tudíž i příplatek za práci v sobotu a v neděli.
Dlužné příplatky písemně u zaměstnavatele reklamujte a chtějte je nejpozději do 1 měsíce doplatit. Za předpokladu, že zaměstnavatel nebude ochoten na Vaši žádost přistoupit, budete se muset obrátit žalobou na vyplacení dlužné částky na soud. Také můžete podat na oblastní inspektorát práce ve Vašem kraji podnět. Inspektorát pak ve věci provede šetření a zjistí-li nedostatky může zaměstnavateli uložit pokutu a vyzvat ho k vyplacení dlužného příplatku.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Povinné ručení a srážka vozidla se zvěří
- Platí povinné ručení i pro případ srážky auta se zvěří?
- Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?


Jak se řeší srážka se zvěří na placennem dálničním úseku při základním povinném ručení? Auto je totálně na odpis. Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
V zásadě platí, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) se na případy srážky se zvěří neuplatní. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že povinné ručení se vztahuje na ty případy, kdy provozem vozidla způsobíte škodu třetímu subjektu Vy.
Opačné případy (tzn. je-li škoda způsobena na Vašem vozidle) jsou nejčastěji kryty havarijním pojištěním, které však není povinné (a z Vašeho dotazu nevyplývá, zda máte uzavřeno rovněž toto pojištění). V současné době nabízejí některé pojišťovny pojištění srážky se zvěří jako součást určité formy nadstandardního povinného ručení, popř. je možné se pro tyto případy připojistit.
V současné době Vám lze proto doporučit prostudovat pojistné podmínky Vámi uzavřené smlouvy o povinném ručení, popř. se informovat u své pojišťovny. Nebude-li se Vaše povinné ručení na srážku se zvěří vztahovat, ponesete náklady spojené se vznikem škody sama.OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace markýzy - chybějící komponenty
- Neuznání reklamace markýzy - jak dále postupovat?


Dne 27.1.2012 jsme zakoupili "kompletní"sadu markýza + stanová předsíň "Fiamma ZIP 350 Medium" za 1557,- euro. Bohužel až před odjezdem na dovolenou, koncem srpna 2012 jsme při zkušebním postavení předsíně zjistili, že v balíku komponentů chybí hlavní část přední stěny a celá předsíň je tedy nefunkční. Neúplnost dodávky jsme poté 24.8.2012 reklamovali u prodejce (zápis z reklamace máme), naše reklamace však byla pouze ústně odmítnuta s poukazem na dobu uplynulou od zakoupení zboží a na to, že nejde o vadu dodaného zboží, ale chybějící díl, což nelze nijak prokázat. Současně nám však bylo slíbeno, že se prodejce pokusí vyřešit naši reklamaci s jeho dodavatelem. Na náš požadavek (koncem září 2012) na  oficiální vyrozumění o výsledku řešení reklamace prodejce dosud nereagoval. Dotaz zní: jak by bylo možné účinně postupovat. Vzniklá škoda je cca 6000 Kč. U tohoto prodejce jsme v průběhu několika posledních let zakoupili zboží za více než 100.000 Kč. Děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
Obávám se, že skutečnost, že jste s danou společností již v minulosti obchodoval, Vám v této záležitosti nikterak nepomůže.
Navrhuji, abyste se znovu písemně obrátil na prodejce. Přípis by bylo vhodné zaslat doporučeně a na dodejku, bylo by vhodné, abyste k přípisu se žádostí o sdělení informací o stavu reklamace, připojil kopii zápisu z reklamace. V závěru je možné upozornit prodejce na skutečnost, že pokud zůstane nečinný, bude celá věc řešena soudem.
Pokud znáte jméno dodavatele tohoto zboží, můžete se obrátit s žádostí o informaci, zda je možné tuto chybějící součást od něj získat, neboť prodejce zůstává nečinný, vhodné bude zaslat spolu s touto žádostí, též kopii zápisu z reklamace.
Je možné uvažovat i o odstoupení od kupní smlouvy, nicméně záleží na textu smlouvy, pokud tam není o právu odstoupit od smlouvy žádná zmínka, bude se postupovat podle občanského zákoníku. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, neboť jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, pokud nedojde k vyhovění reklamace. V takovém případě, by se Vám vrátili alespoň peníze.
Posledním variantou, jak by bylo možné Vaši situaci řešit, je soudní spor, nicméně bude složité prokázat, že součástka opravdu chyběla.
Výrazně jednodušší by byla Vaše situace, pokud byste dostal markýzu poštou nebo přepravní společností. Pokud by celková běžná hmotnost markýzy byla např. 85 kg a Váš balík vážil např. jen 71 kg, bylo by naprosto zřejmé, že objednávka nebyla kompletní (a rozdíl hmotnosti by mohl svědčit pro určení konkrétního chybějícího dílu).OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic nestihl odmítnout dědictví ve lhůtě 1 měsíce - jak postupovat?
- Co je to konvokace věřitelů (vyzvání věřitelů) v rámci dědického řízení
- Vyzvání věřitelů po dědickém řízení - informace


Mám problém týkající se dědického řízení po mém strýci. Ten byl nemajetný, žil v domácnosti, kde dlužil na nájemném. Já jsem dědictví písemně odmítl, dopis byl odeslán přes Českou poštu. Následně mi byl zaslán dopis od notářky v Praze, kde jsem byl vyzván k projednání dědictví, jelikož jsem dědictví do jednoho měsíce neodmítl. K tomuto řízení jsem se nedostavil, jelikož jsem řidič kamionu a dopis jsem našel až po 3 týdnech. Následně jsem telefonoval notářce, kdy mi bylo sděleno, že ona řízení již ukončila. Poté jsem dne 15.10.2012 převzal usnesení, že jsem dědicem bytového vybavení atd. v hodnotě 1.000,- Kč, kdy ale vznikl dluh na nájemném ve výši cca 60.000,- Kč a dědictví je tedy předlužené. Vím, že věřitel by po mě neměl požadovat větší částku, než kterou jsem nabyl v dědictví. Je možné, když se po uzavření dědictví přihlásí další věřitelé, aby po mě požadovali nějakou částku v plné výši, nebo nemohou? Jak postupovat v případě likvidace dědictví a zda i po případném vyzvání věřitelů soudem a jejich nečinnosti budou moci v budoucnu nějakým způsobem po mě dluhy vymáhat? Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Máte pravdu, že dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za zůstavitelovy dluhy. Nepříjemná situace nastává ovšem v okamžiku, že je věřitel oprávněn žádat uspokojení svého dluhu i z majetku dědice, neboť okamžikem přijetí dědictví, srůstá původní majetek dědice s majetkem, který získal dědic od zůstavitele (vizte § 470 Občanského zákoníku).

Velmi Vám doporučuji a souhlasím s likvidací dědictví a tzv. konvokací věřitelů (vyzvání věřitelů), ustanovení § 471 občanského zákoníku. Ti věřitelé, kteří se nepřihlásí v rámci tohoto svolání věřitelů, nemají nárok na uspokojení svých pohledávek (§ 471 odst. 2, na konci odstavce).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Bossing, šikana ze strany nadřízeného - jak se bránit
- Jak postupovat při bossingu a šikaně od nadřízeného?
- Šikna, bossing od zaměstnavatele - postup jak se bránit
- Může sloužit nahrváka šikanování zaměstnavatele jako důkaz u soudu?
- Zvuková nahrávka bossingu, šikanování zaměstnavatele jako důkaz u soudu


Nadřízený se mnou jedná způsobem, který považuji za šikanu. Rád bych se zeptal na následující. Pokud bych pořídil zvukovou audionahrávku takového jednání např. na svůj mobilní telefon, mohl bych ji zveřejnit, např. kolegům v zaměstnání, či jiným lidem? Bylo by to v rozporu s nějakým zákonem? Mohl bych ji případně použít jako důkaz u soudu? Věnuje se tomuto nějaký zákon, ve kterém bych mohl sám najít podrobnější informace? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Pořizování obrazových snímků, zvukových záznamů a jiných podobných záznamů je omezováno institutem ochrany osobnosti, jak vyplývá z § 11 a následující občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.). Pro hlubší studium doporučuji komentář k občanskému zákoníku, zejména výše uvedená ustanovení.
Jistě by nebylo na místě, abyste tento záznam předkládal svým kolegům v práci, či jiným lidem – mohl byste se dopustit neoprávněného zásahu do práv na ochranu osobnosti – mohla by na Vás být vymáháno i přiměřené zadostiučinění v penězích.
Smysluplná bude tato audio nahrávka pouze ve vztahu k nadřízeným Vašeho nadřízeného, případně jako důkaz pro šetření České inspekce práce. Informace o tom, jak podat podnět k šetření oblastnímu inspektorátu práce a vzor naleznete zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html .PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdo je vlastníkem certifikátů o prohloubení kvalifikace?
- Zaměstnavatel neche vydat originál certifikátu o prohloubení kvalifikace
- Zaměstnavatel zadržuje svářečský průkaz - jak se bránit?
- Zaměstnavatel odmítá vydat svářečský průkaz - jak se postupovat?
- Kdo je majitel svářečského průkazu - zaměstnavatel nebo zaměstnanec?


20 let pracuji v jedné soukromé firmě jako zámečník, svářeč. Když jsem nastupoval do zaměstnání, zaměstnavateli jsem odevzdal platný svářečský průkaz (originál). Během té doby jsem si na žádost zaměstnavatele zvyšoval kvalifikaci v podobě svářečských zkoušek. Platné svářečské certifikáty (originály) si zaměstnavatel nechával zasílat přímo ze svářečské školy. V pracovní smlouvě, kterou jsem uzavřel před 20ti lety, mám uvedeno, že po každé svářečské zkoušce musím odpracovat u této firmy 2 roky. Poslední zvýšení kvalifikace proběhlo cca před 4 lety. Od té doby jsem absolvoval pouze 1 jednodenní přezkoušení způsobilosti. Nyní jsem se rozhodl z této firmy odejít a po zaměstnavateli jsem žádal certifikáty za vykonané zkoušky, které potřebuji k nové práci. Zaměstnavatel mi odmítl certifikáty vydat, s tím, že na ně nemám nárok a že mi je za sumu 40.000 Kč prodá.
Má právo zaměstnavatel originály certifikátů zadržovat? Po ústním dotazu ve svářečské škole mi bylo sděleno, že originály mám vlastnit já a zaměstnavatel pouze kopie. Bohužel nevlastním ani jedno. Děkuji, Jiří
 
ODPOVĚĎ:
Správně tušíte, že postup Vašeho zaměstnavatele není zcela v pořádku. I přesto, že náklady prohlubování Vaší kvalifikace nesl zaměstnavatel (což mu ostatně ukládá § 230 a násl. zákoníku práce), nevzniká tím v žádném případě zaměstnavateli vlastnické právo k Vámi získaným certifikátům. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že předmětné certifikáty jsou vedeny na Vaše jméno, žádný právní titul k zadržování těchto certifikátů Vaším zaměstnavatelem proto neexistuje. Samozřejmě zaměstnavatel nemá nárok ani na peněžité plnění za tyto certifikáty a za svářečský průkaz.
Nebude-li Váš zaměstnavatel ochoten Vám certifikáty vydat dobrovolně, lze Vám doporučit vyžádat si na něm nahlédnutí do Vašeho osobního spisu a pořízení stejnopisů předmětných certifikátů na náklady zaměstnavatele (§ 312/3 zákoníku práce). Tímto způsobem získáte prozatím alespoň kopie těchto dokladů.
Vaším dalším krokem pak může být podání žaloby na vydání věci dle § 126/1 Občanského zákoníku.
Ve Vašem případě by bylo rovněž možné uvažovat o kontaktování Policie, neboť současný postup Vašeho zaměstnavatele lze kvalifikovat jako přestupek proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích), popř. rovněž některý z trestných činů proti majetku (§ 205 a násl. trestního zákoníku).
Nepodařilo-li by se Vám ani shora uvedeným způsobem originály certifikátů získat, bylo by dle mého názoru možné se obrátit na instituce, které Vám certifikáty vydaly a požádat zde o jejich znovuvydání (duplikáty).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že při ukončení pracovního poměru je Vám zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) dle § 313 zákoníku práce; na Vaše vyžádání je pak zaměstnavatel povinen vyhotovit rovněž pracovní posudek (§ 314 a § 315 zákoníku práce), v němž musí zhodnotit také Vámi dosaženou kvalifikaci.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědictví bankovního účtu jednoho z manželů - informace
- Každý manžel má bankovní účet - jak probíhá dědění?
- Co znamená dědit podle pravidel druhé dědické skupiny

Jsme důchodci ve věku, kdy se již myslí na věci poslední. Obracíme se na Vás s dotazem, zda se bankovní účty, které máme založené každý na své jméno považují jako SJM a podle toho se pak dědí z účtů obou manželů anebo probíhá dědictví pouze z bankovního účtu zemřelého manžela. V případě, kdyby se oba účty považovaly za SJM, mohl by se pozůstalý manžel v době než se vyřídí dědictví dostat do značných finančních potíží.
Obdobně nám není jasné dědění nemovitostí (např. rodinný dům), které jsou zapsány na katastru jako SJM, zda pozůstalému manželovi zůstane polovina nemovitosti anebo přichází v úvahu dědění celé nemovitosti. Pokud se dědí jako SJM celá nemovitost, jak lze změnit na katastru zápis SJM na zápis rozdělený na oba manžele (zřejmě jako zúžení SJM). Děkují manželé Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud zemře jeden z manželů, kteří jsou bezdětní, situace se řeší takto: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

Když se řekne, že se bude dědit podle pravidel druhé dědické skupiny, znamená to, že zůstavitel nemá žádné dítě (a to i osvojence), vnouče, pravnouče – jednoduše žádného potomka (jinak by se dědictví projednávalo podle pravidel první dědické skupiny).

V této skupině může manžel (partner) dědit sám, nemá-li zůstavitel rodiče ani tzv. spolužijící osobu. Spolužijící osoba je označení pro osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. Zda vztah mezi zůstavitelem a spolužijící osobou vznikl z důvodu pokrevního svazku či nikoliv je bez právního významu.
Spolužijící osobou tak může třeba vzdálená sestřenice z matčiny strany, stejně tak může být spolužijící osobou dítě svěřené zůstaviteli do pěstounské péče, nebo druh či družka. Záleží pouze na době sdílení jedné domácnosti spolužijící osoby se zůstavitelem před jeho smrtí a na tom, zda soužití vedlo k společné úhradě potřeb nebo zůstavitel osobu spolužijící vyživoval.

Před ostatními dědici je manžel (partner) zvýhodněn tím, že zdědí minimálně polovinu dědictví. Důležité je, že finance i když máte dva bankovní účty patří do SJM, tedy nemáte smlouvou zúžené SJM. Pokud jde o nemovitost, notář při dědickém řízení sepíše usnesení a jeden stejnopis pokud je předmětem dědického řízení nemovitost doručí do katastru nemovitostí, katastr dle tohoto usnesení zapíše příslušné změny provedené v dědickém řízení.

Detailní informace o dědictví, vydědění a závěti nalezenete na naší stránce zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 12

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
22. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vstoupit do bytu který nájemník řádně nepředal?
- Nájemník opustil byt bez předání pronajímateli - je možné do bytu vstoupit
- Je možné pronajmout byt který původní nájemník nepředal pronajímateli?
- Nájemník hodil klíče od pronajatého bytu do schránky pronajímateli a byt nepředal

Mám dotaz ohledně zpřístupnění bytu po neplatícím nájemníkovi. Jelikož nájemnice neplatila nájem, domluvily jsme se na ukončení nájemní smlouvy a podepsali dohodu o ukončení nájemní smlouvy k určitému datu. K tomuto datu měla nájemkyně byt předat a měl o tom být sepsán předávací protokol. Ona ovšem byt k tomuto datu osobně nepředala, klíče hodila do poštovní schránky a oznámila, že byt již nepoužívá, věci si prý odstěhovala a že klíče jsou ve schránce. A já se chci nyní zeptat zda mohu do bytu normálně vstoupit a dále ho pronajímat aniž by se ona mohla proti tomuto ohradit tím, že byt není oficiálně předaný, že ho osobně nepředala. Nyní již dávno uplynul termín ukončení nájemní smlouvy.
Děkuji, Ilja

ODPOVĚĎ:
Do bytu vstoupit můžete, oficiální předání není nutné. Doporučuji tak učinit se dvěma svědky a okamžiku faktického převzetí bytu pořídit fotodokumentaci (s datumem) o stavu zanechaného bytu nebo videonahrávku (důkazní materiál).


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Bezdomovecký trvalý pobyt a placení popelnic (svozu TKO)
- Trvalé bydliště na ohlašovně městského úřadu a placení popelnic (TKO)
- Trvalý pobyt na obecním, městském úřadě a placení odpadů (TKO)

Ve správním řízení mi bylo dne 29.8.2011 rozhodnutím Městského úřadu zrušeno trvalé bydliště a mým trvalým bydlištěm se stalo sídlo ohlašovny MÚ. Budu muset platit odpady, když mým trvalým bydlištěm je nyní radnice? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí podle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Poplatky zavádí obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání; zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Pokud tedy obecně závazná vyhl
áška nestanoví jinak, máte povinnost poplatek za odpad platit.


RŮZNÉ-STAVBY
- Promlčecí lhůta na stavební povolení
- Promlčení stavebního povolení

Existuje nějaká promlčecí lhůta na vydané stavební povolení, které nabylo právní moci ale dodatečně v něm byla objevena závažná chyba, a pokud ano, v jaké délce. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pokud je chybné, lze požádat stavební úřad o opravení, případně nechat pozbýt platnosti.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kolik dovolené může zaměstnavatel strhnout u pracovní doby v nepřetržitém provozu
- Nepřetržitý provoz a strhávání dovolené
- Strhávání dovolené u pracovní doby s nepřetržitým provozem

Za jakých podmínek se čerpá dovolená v nepřetržitém provozu, kde jsou 12ti hodinové směny. Zaměstnavatel nám totiž za 1 volnou směnu strhává 1,25 dne dovolené. Má na to právo? A neměly by tedy místo 4 týdnů dovolené být 5? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Postup zaměstnavatele je v rozporu se zákoníkem práce. Jeden den dovolené pokryje celou jednu směnu. Nápravy se domáhejte u zaměstnavatele, odborové organizace, inspekce práce, v krajním případě u soudu.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Je možné platit za popelnice méně pokud občan nenaplní celou popelnici?
- Snížení poplatku za popelnice pokud ji občan nenaplní zcela

Jak postupovet v případě poplatku za odvoz odpadu. V naší vesnici od nového roku byly stanoveny ceny poplatku za rok takto: odvoz sběrné nadoby 1x týdně- 2250 Kč, 1x14 dní-1400 Kč. Jelikož bydlím sám v rodiném domě nenaplním nádobu ani za měsíc. Musím zaplatit oněch 1400 Kč. Kdysi jsem slyšel, že existuje maximální limit na osobu a rok. A jak postupovat v tomto případě pokud je limit nižší než oněch 1400 Kč. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Výši poplatku za odpad stanoví obec obecně závaznou vyhláškou tak, aby jednala v mezích zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Stejně tak může stanovit úlevy a osvobození. Informujte se tak u své obce, zda by se na vás nějaká výjimka vztahovala.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členských práv družstevníka na nesvéprávnou osobu s poručníkem
- Převod družstevního bytu na nesvéprávnou osobu s poručníkem

Ráda bych převedla svá členská práva a povinnosti na osobu nesvéprávnou. Tato osoba má soudem ustanoveného opatrovníka (její matka). Je potřeba Dohodu o převodu členských práv a povinností předkládat soudu k posouzení? Nebo je to jen formalita? Paní to financuje z prodeje rodinného domu, kde byla spoluvlastníkem (soudem to prošlo). Jaký je správný postup a co soud posuzuje? Cena je v místě obvyklá. Byt bude paní užívat se svojí matkou. Můj právník mi navrhuje uzavřít Dohodu o převodu, tu předložit družstvu, zaplatit kupní cenu a poté Dohodu předložit soudu. Mám jen obavy, aby soud transakci nezamítl. Za získané peníze kupujeme jinou nemovitost. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Osobně souhlasím s navrženým postupem Vašeho advokáta. Nevidím důvod, proč by soud měl daný právní úkon zamítnout.
Soud hledí na vyrovnanost práv a povinností z daného úkonu vyplývajících oběma stranám, přínos nesvéprávnému a výši (resp. důvodnost) ceny.
S koupí nemovitosti pokud možno z čisté opatrnosti počkejte po rozhodnutí soudu (vždycky se může stát, že soud sezná kupní cenu nepřiměřenou).
Ve Vašem případě bych doporučila mít znalecké ocenění - podklad pro stanovení kupní ceny (ve standardním případě to třeba není, ale ve Vašem si usnadníte pozici).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník brání vstupu do bytu, domu jinému spolumajiteli
- Spolumajitel zakazuje vstupu do nemovitosti jinému spoluvlastníkovi
- Žaloba na vydání věci - spoluvlastník jinému spolumajiteli brání vstupu do nemovitosti
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestní oznámení pro neoprávněný zásah do práva k bytu, domu, nebytovému prostoru
- Spáchání přestupku proti občanskému soužití schválnosti

Dostala zákaz vstupu od svého otce do domu, jehož jsem spoluvlastnicí (zahrada, dům). Kde se mohu dožadovat práva, abych mohla získat přístup do domu na zahradu a hospodářské budovy.Nedostala jsem ani klíče.Kam se mohu obrátit k dovolání svých práv. prokoptommy

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě máte několik možností, jak nastalou situaci řešit:
1/ Můžete se obrátit na místně příslušný obecní úřad s žádostí o poskytnutí ochrany pokojného stavu. Dle § 5 Občanského zákoníku došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu (tímto pokojným stavem bylo Vaše užívání domu a zahrady, které musí trvat určitou dobu), lze se domáhat jeho ochrany. Obecnímu úřadu můžete navrhnout, aby zásah do pokojného stavu předběžně zakázal a následně Vašemu otci uložil, aby byl obnoven předešlý stav (zejména tak, že Vám opět umožní vstup do domu a na zahradu).
2/ Můžete se také obrátit na soud s žalobou na vydání věci, v níž vylíčíte současnou situaci, prokážete, že k předmětným nemovitostem máte spoluvlastnická práva (nejlépe výpisem z katastru nemovitostí) a budete se opět domáhat vstupu do domu a na zahradu.
3/ Můžete také podat na svého otce trestní oznámení, neboť svým chováním se mohl dopustit trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru dle § 208 trestního zákoníku (popřípadě by se dalo uvažovat i o spáchání přestupku proti občanskému soužití působením schválností dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je dědic povinen uhradit dluhy které vznikly po smrti zůstavitele na nemovitosti?
- Od kdy je dědic oprávněným dědicem?
- Je dědic odpovědný za dluhy které vzniknou na majetku zůstavitele po smrti?

Chtěl jsem se zeptat jestli jsem jako dědic povinen platit i dluhy, které vznikly na zděděné nemovitosti až po smrti zůstavitele. Jedná se o nemovitost na pronajatém pozemku a pozůstalostní řízení trvalo skoro deset let. Jedná se o dluh za pronájem (majitel pozemku Lesy ČR se přihlásil se svým požadavkem v průběhu dědického řízení) a dluh na nezaplacené dani z nemovitosti (příslušný finanční úřad se k této pohledávce nepřihlásil – zatím). Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je třeba upozornit na to, že dědic se stává dědicem již ke dni smrti zůstavitele, ne až pravomocným skončením dědického řízení (§460 obč. zák.). Tím by totiž nastal stav, že zemřelý by byl vlastníkem i po své smrti.
V období mezi nabytím dědictví a potvrzením jeho nabytí jsou oprávněni a povinni všichni dědici zůstavitele, kteří dědictví dosud neodmítli. Za zůstavitelovy dluhy však odpovídají jen do výše ceny nabytého dědictví.
Je však také třeba sledovat, zda pohledávka již nebyla promlčena.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Jak zajistit důkaz při zneužití grafiky na výrobu internetových stránek
- Důkaz při kopírování grafiky do internetových stránek a porušování autorského práva
- Porušování autorského práva - kopírování grafiky do cizího webu, internetových stránek

Chci žalovat mého známého, který bez mého vědomí uveřejnil moje grafiky na svých nově zřízených internetovýchstránkách. Scany kompletních stránek jsem si zajistil (stránky mám je oskenované za každý měsíc jejich existence). Ale mám obavu, pokud půjdu s tím k soudu, aby to bylo průkazné a aby žaloba nebyla zamítnuta pro nedostatek důkazů. Chci se zeptat, zda-li tento důkazní materiál postačí. Nebo mám vyhledat někoho, u koho bych si měl stránky dát ověřit, tak aby případná žaloba byla, v tomto ohledu, neprůstřelná. Ptal jsem se u čtyřech notářů, ale žádný to nedělá. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Můžete se zkusit obrátit spíše na IT odborníka a poradit se s ním, zda lze zajistit další důkazní materiál. Dle mého názoru ale de facto nelze zajistit jiný důkazní materiál (vyjma svědeckých výpovědí). Stránky tedy uložte do počítače, stránky si vytiskněte s označením data a času a vytiskněte si i zdrojový kód stránek.
Je důležité, aby bylo nepochybné, že se jednalo o web vašeho známého a jeho jednáním bylo porušeno Vaše autorské právo.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Pořadatel nevrátil kurzovné, částku za plánovaný kurz (kapitánské zkoušky)
- Zájemce se odhlásil z kurzu a nedostal zpět kurzovné, částku za kurz
- Bezdůvodné obohacení - pořadatel kurzu nevrátil kurzovné

Dne 4.5.2011 jsem uhradila částku na akci, konanou od 8.10.2011 do 15.10.2011 - týdenní kapitánské zkoušky v Chorvatsku. 8.9.2011 jsem písemně (e-mailem) zrušila účast na této akci a žádala po organizátorech vrácení uhrazené částky. Dosud se tak i přes urgence nestalo. Nikde na jejich webových stránkách není nic o platebních a storno podmínkách. Jak postupovat?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o českou firmu, tak můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení. V případě, že se jedná o chorvatskou firmu:
a) dobře si prostudujte jejich web a smlouvu, zda tam není doložka o volbě práva či jiné určení příslušného právního řádu (§ 9 a § 10 zákona č. 97/1963 Sb. v tomto případě bohužel mnoho nepomonou), pokud ani tak nezjistíte kam zažalovat a podle jakého právního řádu, tak
b) obraťte se na české velvyslanectví v Záhřebu se stížností na tuto firmu a žádostí o pomoc (toto je opravdu krajní možnost).OBČAN-EXEKUCE
- Co se stane když osoba s exekucí daruje podíl nemovitosti spoluvlastníkovi
- Spolumajitel s exekucí daroval svůj podíl jinému spoluvlastníkovi - následky
- Exekuce podílu nemovitosti - je exekuce vázaná na osobu nebo nemovitý majetek?
- Exekuce na dlužníka a převod na zástavního dlužníka při převodu podílu nemovitosti

Byl jsem majitel 27/32 nemovitosti. Zbylých 5/32 jejichž hodnota je dle úředního odhadu 131.000 Kč vlastnil můj bratr, ale vzhledem k jeho dluhům byly zatíženy zástavním právem od Finančního úřadu, zástavním právem od Správy sociálního zabezpečení a exekucí na 28.000 Kč. Nyní mi bratr svých 5/32 daroval. Protože chci mít nemovitost čistou (nezatíženou) uhradil jsem exekuci 28 000 Kč. Finanční úřad požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 131 000 což je hodnota darovaných 5/32 (dluh bratra byl asi 200 000 Kč) a Správa sociálního zabezpečení požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 43.000 Kč. Dohromady je to tedy mnohem více než hodnota darovaných 5/32. Je tento postup správný? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Před tím než jste provedl převod nemovitosti, měl bratr svůj podíl od zástavních práv očistit sám, protože zástavní práva jsou spojená s věcí a přechází na nabyvatele. Skutečnost, že zajištěné pohledávky převyšovaly hodnotu zastavené věci, ničemu nevadí. Co hůř podle § 164 občanského zákoníku jste se právě stal zástavním dlužníkem.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Může zdravotník přenechat jinému zdravotníkovi na stejné pozici?
- Může zaměstnanec nemocnice přenechat službu jinému zaměstnanci?
- Může zaměstnavatel zaměstnanci nemocnice přikázat službu na jiném oddělení?
- Má zaměstnanec povinnost nemocnice vykonávat službu na jiném oddělení?

Pracuji ve zdravotnictví, kde je nepřetržitý provoz, není to ale třísměnný provoz. Pracuji každodenně 8 hod + 3-4x do měsíce pohotovostní služba. Jelikož mám malé dítě, tyto služby sloužím nerada a tak je rozdávám kolegyním, které si je velmi ochotně berou. Vedoucí mi ale tohle rozdávání služeb zakazuje. Chtěla bych se zeptat, zda mi to může zakazovat? Děkuji, Lucie
ODPOVĚĎ:
Záleží, co máte stanoveno v pracovní smlouvě. Pracovní pohotovost můžete vykonávat na jiném místě, než na pracovišti nebo přímo na pracovišti. Pokud takovou službu konáte mimo pracoviště, musíte se na ní se zaměstnavatelem dohodnout a stanovit si rozsah; jinak nejste povinna ji konat. Pokud k ní dochází na pracovišti, jedná se o pracovní dobu, kterou jste povinna konat vy, pokud se nedohodnete jinak. Proto vám vedoucí může takové „rozdávání zakazovat“.


OBČAN-EXEKUCE
- Družstevní byt odkoupila jiná osoba než nájemník který má exekuci, hrozí exekuce bytu?
- Hrozí exekuce družstevního bytu pokud ho koupila jiná osoba než původní zadlužený nájemník?
- Co znamená exekuce na mobiliář bytu?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to mobiliář bytu?

Před dvěma lety jsme s manželem koupili družstevní byt. Tehdy nově vzniklé bytové družstvo kupovalo činžovní dům od obce a stávající nájemníci měli přednostní právo stát se členy. Podmínkou byla platná nájemní smlouva a složení 100% ceny družstevního podílu. Přítel mé matky (nájemník zmíněného bytu) na splacení anuity neměl peníze. Ústně jsme se spolu dohodli, že částku družstvu zaplatím já a až bude dům převeden z obce na družstvo, převedeme jeho družstevní podíl na mě. To jsme pak opravdu udělali smlouvou o úplatném převodu členských práv a povinností. Peníze jsem již před tím zaslala přímo na účet družstva a v momentě podepsání smlouvy o převodu šlo již jen o "formalitu". Nyní se ukázalo, že má matčin přítel několik úvěrů, které si vzal ještě před touto transakcí a dlouhodobě je nesplácí. Může být tento převod věřiteli nějakým způsobem napadnut? Hrozí exekuce? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky zajišťující převod jste poskytla Vy, nevidím důvod, proč byste se měla bát podezření z obcházení exekutora (toto podezření by bylo důvodné, pokud by tyto prostředky vynaložil příslušný nájemník, ale členská práva byla převedena na Vás). To, že jste "koupila" byt, na nějž stávající nájemník neměl peníze, není trestné (kdybyste ho nekoupila a zůstal družstevní nebo ho koupil někdo jiný, stejně by ho exekutor nemohl obstavit).
Exekuce, která hrozí se týká mobiliáře bytu (předpokládám, že nájemník v bytě má trvalé bydliště). Mobiliář je vybavení bytu.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Může sourozenec podat za poškozeného trestní oznámení pro lži a pomluvy?
- Je možné podat trestní oznámení za jinou osobu?

Bratr je v rozvodovém řízení. Jelikož je zaměstnán u Policie ČR má to o to složitější. Jeho exmanželka se mu stále nějak mstí, neustále píše nějaké dopisy na ředitelství Policie, nakonec byl postaven před soud, kde uvedla, že byla celý život týraná a další různé nesmysly.
Teď zase napsala dopis na sociálku, že se dostatečně nestará o děti, že jim nedává peníze, že ji nevozí včas syna, že pro něho občas jezdí starší syn, který podle ní nemá ještě zkušenosti v řízení (je mu 20 let) a různé další výmysly. Rok spolu nežijí, exmanželka s rozvodem souhlasila. Děti - syn 6let je ve střídavé péči, dcera 16let tu svěřila u soudu do péče otce, syn 20 let zůstal u otce.
Můžu já, jako sestra, podat na ni nějaké obvinění za lži a pomluvy? Exmanželka měla i problémy s alkoholem (neléčila se). Děkuji, Otýlie

ODPOVĚĎ:
Jako sestra nemůžete v téměř věci nic dělat. Můžete podat trestní oznámení pro pomluvu, ale případ tak jak ho popisujete, je spíše na občanskoprávní řízení pro porušování osobnostních práv, a v tom by musel příslušné kroky podniknout přímo sám poškozený.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Nové podmínky pro rozhodce od 1.1.2012
- Kdo může být rozhodcem od 1.1.2012
- Platí rozhodčí doložky, které uzavřel rozhodce bez právního vzdělání před 1.1.2012?

Vzhledem k připravené novelizaci Zákona o rozhodčím řízení budou moci být rozhodci od 1. 1. 2012 pouze vysokoškoláci s právním vzděláním. Bude se toto ustanovení vztahovat i na rozhodčí doložky, uzavřené do 31. 12. 2011? Pokud v doložce, uzavřené do 31. 12. 2011, bude uveden rozhodce bez právního vzdělání, bude moci toto rozhodčí řízení vést v roce 2012 jako rozhodce?
Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud mám aktuální znění novely, tak podle odst. 1 přechodných ustanovení bude platit, že "rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, se dokončí podle dosavadních právních předpisů."
Tudíž, pokud bude uzavřena pouze rozhodčí doložka, ale řízení do 31/12/2011 nebude zahájeno, nebude rozhodce bez příslušného vzdělání ve spotřebitelském sporu moci stanovit svou pravomoc a rozhodovat.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné ocenit nemovitost pro exekuci když znalec nemovitost neviděl?
- Odhad ceny nemovitosti dle Zákona o oceňování majetku
- Jak dlouho trvá od usnesení o ceně nemovitosti dojde ke dražbě bytu, domu
- Minimální doba mezi vydáním dražební vyhlášky a dražbou (dražebním jednáním)
- Které věci není možné odstranit z bytu, domu před dražbou původním majitelem
- Které věci jsou pevně spojené s bytem, domem a nesmí se odstranit před dražbou

Dne 10.10. nám bylo doručeno Usnesení o ceně nemovitosti na které je exekuční příkaz. Chtěla bych vědět jak je možné ocenit nemovitost, když u nás žádný znalec nebyl a jaký je dále postup exekutorského úřadu, v jaké časovém horizontu předpokládat dražbu nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
K ocenění - Oři oceňování nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu (tj. zákon o oceňování majetku).

Co se týče časového harmonogramu - tuto informaci nejlépe zjistíte od příslušného exekutora (záleží na jeho pracovní vytíženosti). Někdy realizace dražby netrvá ani 8 týdnů, někdy je v rámci měsíců.
Při dražbě nemovitosti se postupuje přiměřeně podle občanského soudního řádu (§ 335 a násl. zák. č. 99/1963 Sb.). Mezi vydáním dražební vyhlášky a nařízením dražebního jednání je nejméně 30 dnů, což je lhůta, která je závazná i pro postup exekutora.

Pokud se na dobu trvání ptáte z toho důvodu, že chcete demontovatelné věci z nemovitosti odstranit, tak Vás pouze upozorním, že pokud je taková věc pevně spojena s nemovitostí a svojí povahou je určena k užívání nemovitosti (např. sporák, kuchyňská linka či kotel) a pokud se nacházela v nemovitosti v době jejího zajištění a ocenění, pak se nemovitost draží i s touto součástí a povinný není oprávněn si ji z nemovitosti odnímat.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Jak zrušit kupní smlouvu z poznávacího zájezdu v Turecku?

Sjednala jsem obchod s koberci a špatně počítala převod eura. Byla jsem pod tlakem, jednala v angličtině a podlehla jsem vekému stresu i z důvodu časových. Jednání trvalo 2 hodiny a výsledek je ten, že já jsem počítala v desetitisících a oni ve statisících. Ve smlouvě je český dovětek, že smlouva podléhá tureckému obchodnímu zákoníku, je nevratná a neměnná. Jednalo se o poznávací zájezd a nejela jsem s cílem nakupovat. Podlehla jsem tlaku prodejců i šéfů společnosti a byla jsem jako na kolotoči. Teprve večer jsem si uvědomila co jsem provedla. Nechala jsem tam zálohu 300 euro. Dalších 5000 euro mám zaplatit ve čtvrtek. Poraďte jak situaci řešit, tolik peněz nemám. Je zde nějaké řešení? Obchod byl sjednán 5.10.2011 Žádala jsem o zrušení smlouvy tureckou stranu 7.10.2011. Tvrdí, že smlouvu zrušit nelze. Včera jsem se vrátila do Česka. Děkuji, Anita

ODPOVĚĎ:
Pokud na Vás turecký obchodník nemá žádný kontakt, tak se ničeho nebojte, protože Vás nedohledá.
Pokud ano, okamžitě smlouvu předejte advokátovi - pokud je v češtině (pokud nikoliv obraťte se na turecké velvyslanectví na Praze 6 s žádostí o oficiální překlad, příp. pomoc).
Primárně by bylo nutné argumentovat neplatností doložky o volbě práva, s tím, že byla sjednána v tísni. Ale sama tyto jednání nezvládnete a budete potřebovat právní zastoupení.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co znamená inominátní smlouva
OBČAN-BYDLENÍ
- Placení do fondu oprav na základě smlouvy mezi majiteli bytů

Bydlím v bývalém obecním domě. Dům má 6 bytovým jednotek 1+2 (plochou stejně velkých), majitelů je pět (přízemí - 3 byty - 3 vlastníci, patro - 3 byty - 2 vlastníci). Před třemi roky jsme svolali schůzku, na které jsme se dohodli na částce 200,- do fondu oprav. Bohužel, o jednání jsme nepořídili žádnou písemnou dohodu.
V té době majitelka ještě 3 bytů (celé patro), nyní již majitelka 2 bytů (jeden byt darovala dceři) nepřispěly do fondu ani korunou. Rádi bychom svolali novou schůzku, z které bychom pořídili vše potřebné. Prosím, kde dohledám všechny vzory a poklady. Pokud je to ve vašich možnostech a je možné mi vzory dohod zaslat emailem? Předem vám moc Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, zda máte zřízení SVJ. Tudíž budete mezi sebou uzavírat "obyčejnou smlouvu", a to smlouvu inominátní (tedy zákonem výslovně neupravenou). K uzavření nemůže být nikdo nucen.
Kromě toho, že je nad kapacitní možnosti poradny poskytovat konkrétní písemné dokumenty, doporučuji Vám k tomuto úkonu zajistit notáře, který smlouvu sepíše a ověří podpisy (potřeby smlouvy jsou speficické a vzor stěží bude existovat).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vlastnictví zídky mezi dvěmi pozemky

Hranici našeho pozemku vyznačuje kamenná zídka a plot postavený na našem pozemku. Náš soused tvrdí, že zídka a plot je jeho, i když je postaven na našem pozemku. Odůvodňuje to tím, že ho má zanesen v odhadu nemovitosti. V kupní smlouvě není o tomto ani zmínka, koupil jenom stavební parcelu s nemovitostí. Náš pozemek není zatížen věcným břemenem.
Měsíc na to proběhla tzv. obnova katastrálního operátu, kdy jsme my a oni potvrdili stávající hranici a k plotu jsme se příhlásili my. Soused k tomu neměl přípomínky. Toto všechno máme zdokladované i s podpisem majitele vedlejšího pozemku.
Dnes je situace taková, že soused, který si postavil na černo terasu a o zídku si opřel střechu s přesahem nad náš pozemek, nemůže zkolaudovat a musí pergolu zkrátit. Brání se, že je to jeho zeď. Jak to teda je, když nám podepsal při obnově operátu v roce 2007, že plot je náš? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Plot je Váš - právně i fakticky. Argumenty souseda jsou účelové a nepravdivé.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné podat inzerát na seznámení za jinou osobu?
- Porušení osobnostních práv - zveřejnění inzerátu na seznámení za jiného
- Žaloba na ochranu osobnosti - podání inzerátu na seznámení za jiného

Za svého známého chci podat inzerát na seznámení. Poruším jeho práva, pokud v něm uvedu odkaz na jeho veřejný profil na www.lide.cz (tj. adresu profilu na seznam.cz)? Neuvedu ani jeho jméno, ani telefon. Děkuji, Věrka

ODPOVĚĎ:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, tedy mimo jiné i ochranu soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

Dle mého názoru proto není rozhodné, zda v inzerátu zamlčíte jméno a telefonní číslo svého známého; pokud zde uvedete odkaz na jeho internetový profil, kde je některá z těchto informací uvedena či dle kterého je Váš známý identifikovatelný, bude účinek de facto stejný.

K porušení osobnostních práv Vašeho známého dojde prakticky již v okamžiku, kdy jeho jménem uveřejníte inzerát na seznámení. Není přitom rozhodná míra anonymity takového inzerátu, ale již samotná skutečnost, že svého známého tímto inzerátem postavíte do pozice „hledajícího seznámení“, byť tomu tak ve skutečnosti nemusí být.

Vše ale závisí na tom, jak by se k celé věci postavil Váš známý – Vaši snahu může považovat pouze za dobrou vůli pomoci mu k seznámení, teoreticky však není vyloučena ani žaloba na ochranu osobnosti s požadavkem na náhradu vzniklé nemajetkové újmy (to je však případ poněkud extrémní, nicméně možný).


OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Dokázání porušení dobrých mravů při žádosti o vrácení daru obdarovaným
- Je povinen dárce požádat o vrácení daru obdarovaného před podáním žaloby?

Synovi jsem daroval chatu, on mně zpronevěřil moje úspory pro stáří. Musím ho podle platných zákonů před žalobou písemně vyzvat, že porušil dobré mravy tím, že mi zpronevěřill moje úspory. To jsem učinil, ale doporučený dopis z Německa se mi vrátil zpět. Zaslal jsem kopii dopisu jeho advokátovi, ale ten mi jej rovněž poslal zpět s oddůvodněním, že není kompetentní za něj dopisy přijímat. Co mám v tomto případě dělat? Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Zákon výslovně nepodmiňuje výkon Vašeho práva předběžným písemným vyrozumněním obdarovaného. Ve Vaší situaci Vám nezbývá než podat žalobu na určení, že došlo k jednání odporujícímu dobrým mravům, a určení povinnosti obdarovaného nemovitost vyklidit.
Jen předesílám, že jako žalobce budete povinen nezpochybnitelně prokázat, že k porušení dobrých mravů došlo (a musí to být až po darování) a jak.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Má přednost závěť nebo rozdělení společného jmění manželů SJM při úmrtí manžela, manželky
- Vydědění pro nezájem potomků o rodiče (otce, matku)

Jsem 18 let podruhé ženatý a nemáme děti. Z 1. manželství mám 2 dcery. S 2. manželkou spolu vlastníme: movitý majetek, hotovost, stavební parcelu (prázdnou) a starší auto, které je napsané na manželku.
Univerzálním dědicem veškerého majetku chci ustanovit manželku a dětem z 1. manželství chci odkázat nejnižší možnou část z výše uvedeného co připouští zákon (1/2 ?). Prosím Vás, jak to mám naformulovat, aby nebyla závěť napadnutelná (obě dcery jsou včečtně manželů právníci a 17 let mě neviděli). Je stavební parcela nemovitý nebo movitý majetek? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
V rámci pozůstalostního řízení je nejprve určeno, co patří pozůstalému manželovi a co se stane předmětem dědického řízení (§175l o.s.ř.).
Jestliže pořídíte závěť, má přednost před děděním ze zákona. Dcery jsou neopomenutelnými dědici a v případě jejich zletilosti musí dostat alespoň polovinu toho, co by jim připadlo při dědění ze zákona; jinak je závěť v případě napadení neplatná (ze zákona manželka 1/3, každá dcera 1/3; v závěti dcery musí dostat alespoň 1/6).
Jestliže však o vás dcery neprojevují opravdový zájem, bylo by možné je dle §469a obč. zák. vydědit. Je však třeba posoudit, zda dcery mají reálnou možnost projevit opravdový zájem, tj. zda vy sám máte zájem se s dcerami stýkat.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Plagiátorství grafiky, grafické podoby webových stránek a autorský zákon

Vytvořil jsem graficky složitý web pro manželčin zájmové sdružení. Asi 10 let jsem byl administrátor webových stránek bez smlouvy. Dělal jsem to zadarmo. Nedávno se manželka odstěhovala a podala si žádost o rozvod. V době jejího odstěhování jsem ji řekl, že pokud se bude chtít rozvádět, tak končím s vedením webových stránek a zablokuji je a že si nepřeji, aby cokoliv z mé práce dál užívala či kopírovala. Za dva měsíce jsem našel stránky sdružení manželky na jiné doméně, grafika byla téměř 100% zkopírovaná z mého původního webu.
Písemně jsem jí vyzval, aby ze svých stránek stáhla moji grafiku, ale neodpověděla.
Na mnou vytvořených webových stránkách nebyl dán žádný copyright, ale dle autorského zákona jsem plně autor a to ona nikdy nepopřela. Grafiku jsem neprodal ani nedaroval a přesto, přes můj nesouhlas, někdo jiný užívá moji práci.
Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Pokud nedošlo k upuštění od porušování autorského práva, podejte na manželku žalobu, ke které připojíte návrh na vydání předběžného opatření na upuštění od používání grafiky. Pouze předesílám, že své autorství budete muset nezpochybnitelně dokázat např. grafickými koncepty z Vašeho počítače.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Opakovaná reklamace vestavěné skříně a práva zákazníka
- Záruční lhůta u výrobku na zakázku
- Reklamační lhůta u nábytku na zakázku

Před rokem mi truhlářská firma na zakázku zhotovila a instalovala vestavěnou skříň, kterou jsem ji řádně zaplatil. U zásuvek skříně (celkem 6ks) jsou závady. Tyto jsem 6x u firmy reklamoval a žádal jejich odstranění - bezvýsledně. Firma už nekomunikuje. Jak dál postupovat? Mám si nechat na uvedené závady vypracovat znalecký posudek a náklady na jejich odstranění po firmě vyžadovat soudně? Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Dle občanského zákoníku platí v případě zhotovení věci na zakázku (jako poddruhu smlouvy o dílo) šestiměsíční záruční doba, nedohodnou-li si zhotovitel a objednatel delší smluvní záruku (§646). Tato lhůta běží od převzetí věci. V této záruční době je třeba vady u zhotovitele uplatnit (nestačí pouhé vyskytnutí), jinak právo zaniká. I když není požadována písemná forma, lze ji vzhledem k pozdějšímu dokazování doporučit.
Pokud by smlouva byla uzavřena v režimu obchodního zákoníku, platí smluvená záruka.
Zkontrolujte tedy, zda jste záruku ve lhůtě šesti měsíců u zhotovitele uplatnil. Potom byste mohl uplatňovat nároky dle §648 obč. zák. Pokud by k tomu nedošlo, právo by již zaniklo.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení pro podezření na porušení povinnosti při správě svěřeného majetku
- Může členská schůze zakázat podat trestní oznámení členovi družstva?
- Může bytové družstvo zakázat podat trestní oznámení členovi družstva?

Jsem 10 měsíců předseda bytového družstva a při přebrání skromných podkladů po dřívějších statutářích jsem narazila na nesrovnalosti např. v účetnictví bývalé účetní a mnoho dalšího. Radila jsem se s právníkem a jelikož "toho" bylo více, měla jsem si nechat schválit členskou schůzí z důvodu podezření na porušení povinnosti při správě svěřeného majetku. Na schůzi mi to neprošlo a tak se ptám: Co mám vlastně dělat? Nesouhlasím s rozhodnutím členské schůze, ale když podám terstní oznámení na bývalé statutáře, tak jsem v rozporu s rozhodnutím členské schůze. Podala jsem odstoupení z funkce předsedy a chtěla jsem po uvolnění z funkce podat trestní oznámení jako člen družstva. Můžete mi poradIt, co vlastně dělat? A je vůbec mou povinností upozornit na špatné věci, ikdyž mi to někdo záměrně zakáže? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Nikdo Vám samozřejmě nemůže zakázat podat trestní oznámení. Pokud se tedy domníváte, že se předchozí členové statutárních orgánů dopustili trestného činu (např. zpronevěry, neoprávněného užívání cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku apod.), podejte na ně trestní oznámení.
Na názor členské schůze bytového družstva se v tomto případě nemusíte vůbec ohlížet, jedná se o realizaci jednoho z Vašich základních práv (tedy práv jednotlivce, nezávislých na třetích osobách).


OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ
- SVJ udělalo odvětrání prodejny v suterénu, má právo na náhradu nákladů majitele prodejny
- Kdo platí odvětrání prodejny v suterénu v domě společenství vlastníků bytových jednotek

Jsem majitelem malého nebytového prostoru (prodejny) v suterénu domu, ve kterém je založeno SVJ. Prodejna vznikla rekonstrukcí sklepa v r. 1997. Nyní SVJ provedlo rekonstrukci sousedních sklepů a v rámci této rekonstrukce zavedlo odvětrání mého prostoru do světlíku PVC potrubím. Dřívější odvětrání bylo jen otvorem s mřížkou ve zdi do sousedních prostor suterému a takto byla prodejna zkolaudována. SVJ chce nyní ode mne náhradu ve výši 10.500 Kč za úpravu odvětrání ve společných protorách. Úpravu dělali bez mého vědomí. Má ode mne SVJ právo požadovat tuto náhradu? Předem Vám děkuji za odpověď. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Na nákladech souvisejících s údržbou domu se podílet musíte, ale
a) podle výše svého podílu na společných částech domu
b) pouze na skutečně vynaložených nákladech

Takže SVJ písemně požádejte o podklady k jejich požadavku a výpočet požadované částky.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pověřený vlastník nechce přistoupit na levnější variantu výměny dveří - jak postupovat
- Jaká práva má pověřený vlastník SVJ
- Práva pověřeného vlastníka společenství vlastníků bytových jednotek
- Může pověřený vlastník SVJ vybrat firmu nebo materiál na rekonstrukci domu?

Obracím se na vás s prosbou o radu ve věci pravomoci pověřeného vlastníka. Začátkem roku na pravidelné schůzce jsme se dohodli na výměně dveří. Nyní nám pověřený vlastník předložil cenovou nabídku, 3 vlastníci (57 % podílu) z 5 nesouhlasí, neboť jsme si zjistili firmu levnější. Bohužel, pověřený vlastník na levnější variantu nechce přistoupit. Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Pověřený vlastník je statutárním orgánem SVJ, kromě běžné správy nemá žádné rozhodovací kompetence a je povinen řídit se usnesením nejvyššího orgánu SVJ, tedy shromáždění. Takže pokud bude svoláno usnesení, proběhne hlasování podle § 11 z. č. 72/1994 Sb., tak se pověřený vlastník bude muset řídit výsledkem tohoto hlasování. Svolání hlasování můžete vyvolat za splnění podmínky uvedené v 1. odstavci zmíněného ustanovení (tj. podnět vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Proplacení svědečného a nocležného u svědka k soudu
- Náhrada ušlého výdělku, zisku svědka u soudu
- Lhůta na uplatnění svědečného (cestovní náklady, ušlý výdělek, zisk)

Za dva týdny má proběhnout soud a já jsem svědek. Problém je ten, že jsem z úplně opačného konce republiky a nemám dostatek času dostavit se k soudu. Je možné se tomuto nějak vyhnout? Bude mi popřípadě proplaceno jízdné autem tam i zpět a nocležné v plné výši? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, v jakém soudním řízení máte jako svědek figurovat (zda se jedná o řízení civilní, trestní či správní).

Obecně ale platí, že nedostaví-li se svědek na předvolání, může ho soud nechat předvést (byl-li v předvolání o takové možnosti soudem poučen) za asistence Policie ČR, přičemž náklady předvedení v tomto případě hradí předváděný svědek. Bydlíte-li na druhé straně republiky, mohlo by se Vám takové předvedení velmi prodražit, nehledě ke značnému narušení Vašeho soukromí.

Jako svědek máte samozřejmě právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Je proto vhodné ponechat si veškeré doklady o vzniklých nákladech (pokladní lístek z benzínové pumpy, fakturu z hotelu, potvrzení svého zaměstnavatele o průměrném hodinovém výdělku apod.),
které jste povinen u soudu (obvykle na pokladně) předložit do tří dnů od výslechu. O svém právu na uplatnění svědečného budete soudem vždy poučen.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vystěhovat manžela, manželku z družstevního bytu v době manželství?
- Může jeden z manželů prodat družstevní byt?

Je možné vystěhovat manželku z družstevního bytu i když jsou oba na dekretu podepsáni? Jsou oba manželé, byt užívá jen manželka, která jej opravila a vybavila. Manžel si našel známost a neustále vyhrožuje, že ho prodá a ona půjde na ulici. Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o družstevní byt, t.j. byt je vlastnictvím bytového družstva a manželé jsou členy tohoto družstva a platí družstvu nájem, nemůže samozřejmě manžel tento byt prodat, neboť není jeho vlastníkem. Manželka se tedy v této souvislosti nemusí ničeho obávat.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Kdy je možné zaslat výpověď smlouvy pokud je lhůta 14 dní před skončením základní doby
- Výpočet lhůty na odstoupení od smlouvy o reklamě, reklamních službách
- Výpočet hmotněprávní lhůty na výpověď smlouvy

Když smlouva o reklamní prezentaci na internetovém magazínu byla podepsána 27.9. 2011 a ve smlouvě je uvedeno, že se uzavírá na 12 měsíců (základní doba), ale že je možno ji vypovědět pouze v době 14 dnů před skončením
Základní doby, tak kdy můžu tu výpověď poslat? Děkuji, Gizela

ODPOVĚĎ:
Hmotněprávní počítání času upravuje §122 obč. zák. Konec lhůty v případě počítání podle týdnů, měsíců a let nastává v den, který se svým pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná běžet. V takových případech je to již dnem vzniku rozhodné události, ne až den následující jako u počítání podle dnů.
Pokud jste si nesjednali jiný počátek běhu, běží lhůta od podpisu smlouvy (od 27.9.2011) a končí uplynutím 12 měsíců (tedy dne 27.9.2012 včetně).
Jestliže je možné smlouvu vypovědět ve lhůtě 14 dnů před skončením základní doby, je rozhodným dnem pro možnost smlouvu vypovědět 13.9.2012. Jelikož se jedná o lhůtu určenou podle dní (14 dní), běží tato až ode dne následujícího po vzniku rozhodné události, tedy od 14.9.2012 a od tohoto dne můžete vypovědět smlouvu předčasně.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Automatické prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou
- Zaměstnanec pokračuje v práci po ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
- Automatická změna pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou

31.12.2011 nám končí smlouva na dobu určitou.V případě, že nám zaměstnavatel nedá sám o sobě novou smlouvu a nesdělí žádné nové skutečnosti, znamená to, že se náš pracovní poměr automaticky prodlužuje na dobu neurčitou? Anebo to znamená,že budeme chodit do práce, aniž by jsme měli nějakou smlouvu? Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Je-li Vaše pracovní smlouva sjednána na dobu určitou do 31. 12. 2011, dojde k tomuto datu dle § 48/2 zákoníku práce k ukončení Vašeho pracovního poměru (jeho automatické prodloužení tedy nenastane). Je samozřejmě možné, aby s Vámi zaměstnavatel stávající smlouvu prodloužil, popř. uzavřel smlouvu novou (např. již na dobu neurčitou).
K „automatickému“ prodloužení Vašeho pracovního poměru na dobu neurčitou může dle § 65/2 zákoníku práce dojít, pokud budete i po 31. 12. 2011 pokračovat v konání práce a to s vědomím svého zaměstnavatele. Budete-li tedy po Novém roce chodit do práce stejně jako předtím, t.j. budete-li vykonávat stejnou práci a Váš zaměstnavatel Vám bude i nadále přidělovat pracovní úkoly (byť si bude vědom, že platnost Vaší pracovní smlouvy vypršela), prodlouží se Váš pracovní poměr na dobu neurčitou (aniž by bylo zapotřebí sepisovat novou pracovní smlouvu).
Pro vyjasnění právních vztahů Vám však doporučuji sepsat se svým zaměstnavatelem dodatek stávající pracovní smlouvy, popř. pracovní smlouvu novou.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnanec dostal technologický postup výroby v cizím jazyce kterému nerozumí
- Neplatnost pracovní smlouvy pokud je rozsah práce vymezen v širokém pojetí

Pracuji u výrobní firmy jejímž vlastníkem je němec , pro německý trh též spracováváme mnoho zakázek. Problém je, že všechny technologické postupy, návody a popisy k zakázkám jsou v němčině. V případě, že dojde k omylu díky neznalosti německého jazyka, je zaměstnanec krácen na prémiích. V pracovní smlouvě ani při nástupním pohovoru znalost němčiny nikdo nepožaduje. Existuje v zákoníku nějaký předpis upravující zadávání práce a její technologický předpis v českém jazyce? Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Před uzavřením pracovní smlouvy má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance s právy a povinnosti, které by pro něho ze smlouvy vyplynuly, stejně tak s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci vykonávat (§28 zák. práce). V pracovní smlouvě je pak třeba mj. vymezit i druh práce. Pokud nejsou vzájemná práva a povinnosti blíže vymezeny, je o nich zaměstnavatel povinen následně písemně informovat (např. i o bližším označení druhu práce).
Prostudujte důkladně pracovní smlouvu, protože zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu než jak jsou v pracovní smlouvě vymezeny (kromě zákonných výjimek). Široké vymezení nahrává pravomoci zaměstnavatele ve smyslu přidělování práce. Pokud by byl druh práce sjednán příliš široce, pracovní smlouva by byla pro neurčitost neplatná.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství mezi Čechem a občanem EU
- Je nutný český překlad žádosti o rozvod pokud druhý z manželů neumí Česky?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo platí náklady na tlumočníka, překladatele u soudního řízení a jednání (stání)
- Hrazení tlumočníka u soudu, kdo zaplatí překladatele u soudního řízení
- Jak získat tlumočníka k soudu (soudnímu jednání, řízení, stání)

Jsem vdaná za cizince, občana EU a chceme se oba co nejdříve rozvést, protože manželství už delší dobu nefunguje, nežijeme spolu, nemáme děti. Byli jsme oddáni v ČR, oba souhlasíme s rozvodem dohodou. Je nutný nějaký zvláštní postup? Manžel nemluví dobře česky. Je nutné vypracovat Návrh na rozvod manželství dvojjazyčně, nebo stačí v češtině, když je manžel podepíše? Nemůže později napadnout rozhodnutí s tím, že textu nerozuměl? Musí mít pak dále u soudního stání tlumočníka? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Dle ustanovení občanského soudního řádu soud ustanoví tlumočníka účastníku, jehož mateřštinou je jiný jazyk než český, jakmile vyjde taková potřeba v řízení najevo (§18 odst. 2). Když o takového tlumočníka manžel požádá, neměl by být problém s jeho ustanovením. Náklady za takové ustanovení pak platí stát (§141 odst. 2). Tím zajišťuje právo každého jednat ve své mateřštině bez ohledu na finanční situaci účastníka řízení.
Protokol se sepisuje v češtině, pokud by však bylo potřeba zachovat doslovnost, zapíše se i v cizím jazyce. Písemná komunikace pak probíhá v jazyce českém.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Partner zemřel a partnerka za něj splácí věc, jak postupovat
- Zákaz převodu či přechodu věci když by mohla spadnout do dědického řízení a není zůstavitele
- Jak zabránit aby šla do dědictví věc kterou zesnulý nevlastnil

Jak je možné uplatnit nárok na věc, kterou měl v bytě přítel, ale já platím na tuto věc splátky půjčky a rovněž koupě dané věci je na mou osobu. Přítel náhle zemřel a dle sdělení úřadů vše v bytě bude podléhat dědickému řízení. Bydlím na jiné adrese, jeho děti mě ale znají. Vím ale, že měl přítel nějaké nezaplacené dluhy. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Buď se dohodnete s dědici nebo se přihlaste notáři, který bude dědictví projednávat,prokažte právo k věci kupní smlouvou a žádejte její vydání.
V krajním případě budete muset podat žalobu na určení vlastnického práva k věci (tu doporučuji doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz převodu či přechodu věci, a to do doby pravomocného soudního rozhodnutí o vlastnickém právu).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví
- Promlčení nároku na náhradu škody na zdraví po pachateli útoku
- Právo na náhradu škody na zdraví po pachateli útoku

Moji přítelkyni v roce 2008 přepadli nezletilý pachatelé. Utrpěla zlomeninu nosu, vše sepsala Policie ČR, pachatelé se doznali a podloženo to bylo lékařskou zprávou. Lze spětně žadat odškodnění? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Právo na náhradu škody při škodě na zdraví se promlčuje v rámci tzv. subjektivní promlčecí doby, která činí dva roky a běží ode dne, kdy se poškozený prokazatelně dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (§106 Občanského zákoníku).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vyplavení bytového domu, nájemnící požadují úhradu škody která nevznikla
- Jak se při vyplavení nájemního domu vyhnout proplacení nezničených věcí sousedů

Praskla nám na záchodě voda a vytopila sousedy. Bydlíme ve 4.patře. Ti si uplatnili škodu u pojišťovny vše je v pořádku. Podotýkám, že v té době jsem neměla pojistku na svůj byt. Sousedé z 2. patra měli jen mírnou škodu. Také si uplatnili pojistku a my jsme zaplatili spoluúčast. Nevěděli jsme ale, že sousedé z 2.patra likvidátorovi pojistné události nahlásili obavy, zda jim to nezateklo i do kuchyňské linky. Což vzhledem k malému množství vody nebylo možné a sousedi ze 3.patra, kteří byli vytopeni nejvíc, tak rozsáhlou škodu neměli. Teď po 4. měsících chce soused na pojišťovně a na nás uplatňovat zničenou linku. Odhad sousedů je 20.000,-Kč. Prosím o radu, jak máme dále postupovat a jak se můžeme bránit. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se sousedem jednat o tom, zda opravdu došlo k poškození linky a zda musela být vyměněna v takovém rozsahu. Soused toto musí prokázat, a to jak Vám, tak pojišťovně. Doporučuji požadovat přesné prokázání škody na lince a její souvislosti s vytopením, které bylo způsobeno Vámi (soused si pouze může zkusit chtít proplatit novou linku), a zdůvodnění, proč škoda takové výše byla požadována až po 4 měsících. Stejně tak si můžete od souseda vyžádat zprávu likvidátora, může obsahovat zmínku o stavu linky či o tom, které prostory jsou zasaženy.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Promlčecí lhůta uznání závazku dle obchodního zákoníku
- Prodloužení promlčecí lhůty závazku při notářském zápisu s doložkou exekuční vykonavatelnosti
- Prodloužení promlčecí lhůty závazku dle obchodního zákoníku v obchodním styku

Promlčení Uznání závazku dle obchodního zákoníku je čtyři roky. Mění se tato lhůta, pokud je Uznání závazku sepsánou formou Notářského zápisu s doložkou exekuční vykonatelnosti? Konkrétní Uznání mělo být dle splátkového kalendáře splněno k 15. 9. 2006. Děkuji, Emanuela

ODPOVĚĎ:
Promlčecí lhůta se při notářském zápisu s doložkou vykonavatelnosti nemění a to za situace, pokud není v notářském zápisu rovnou uvedeno, že se promlčení sjednává na dobu delší než 4 let (podle obchodního zákoníku je to možné) nebo pokud dlužník neuzná dluh znovu a tak se promlčecí lhůta neprodlouží.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel nebytových prostor po jednom z nájemníků nevyžaduje nájemné - jde o střet zájmů?
- Může pronajímatel účtovat nájemné za nebytové prostory jen některým nájemcům?

Žívím se výukou bojových sportů. Na jedné základní škole kde vyučuiji již několik let, vyučuje též bojová umění strážník městské policie. Jeho výuka bojových sportů je zdarma. Prý je to v rámci prevence kriminality. Já platím řádně tělocvičnu, on prý nikoliv. Řekla mi to ředitelka. Tímto se domnívám že mi odvádí možné členy a já jsem již takto zaznamenal velký úbytek žáků. Nejedná se v tomto případě o střet zájmů? Tato situace mi likviduje živnost. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
O střet zájmů se nejedná. Jednání strážníka i zájem školy na této výuce ničemu neodporuje.


OBCHOD-DANĚ
- Platí daň z příjmu majitel bytu nebo osoba která ho má v užívání a pronajímá ho
- Může nemajitel bytu uzavřít nájemní smlouvu?
- Kde platí daň z nájmu majitel pronajatého bytu žijící v zahraničí - v ČR nebo v zahraničí?

V současné době žiji a pracuji v Německu, v Praze mám nevyužitý byt v osobním vlastnictví. Chci ho dát do bezplatného užívání svému synovi, který by ho chtěl pronajmout. Peníze potřebuje na zaplacení svého dluhu na nákup bytu. Kdo v tomto případě bude platit daně z příjmu z pronájmu? Pro mne by to bylo velmi nevýhodné, protože bych je musela platit v Německu. Optimální by bylo, kdyby je mohl platit syn. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Nájemní smlouvu ohledně vašeho bytu musíte uzavřít vy, protože vy jste vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí (KN). Z toho plyne, že daň z příjmu (z pronájmu) byste platila také vy jako pronajímatel-vlastník a to i přesto, že se v ČR nezdržujete, protože podle §2 zákona o dani z příjmu vám plynou příjmy ze zdrojů na území ČR.
Jinak byste mohla byt synovi darovat (s osvobozením od daně darovací) a následným zápisem v KN by se syn stal vlastníkem- pronajímatelem a byl by to on, kdo by platil daň.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace střechy - zhotovitel ji odkládá a nezvedá telefon zadavateli
- Jak donutit zhotovitele aby provedl reklamaci když nemá čas
- Výzva zadavatele k provedení reklamace střehy zhotovitelem
- Zhotovitel odkládá reklamaci - je možné opravu nechat udělat jinou firmou
- Kdo hradí náklady na provedení opravy pokud zhotovitel odkládá nutnou reklamaci

Vloni v srpnu jsme si nechali udělat novou střechu na chalupě od specializované firmy. Přes zimu se objevilo zatékání. Od jara marně žádáme majitele firmy o opravení reklamované závady, stále se vymlouval na jiné zakázky a nyní již ani nezvedá telefon. Prosím o radu, jak ho donutit, aby opravu provedl - a to ještě před zimou, protože zejména při tání sněhu je zatékání nejhorší. Předem dékuji za pomoc. Jednání probíhala telefonicky, pomocí SMS a mailem. Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud je majitel nekontatní, tak pro informaci mu pošlete jak mailem, tak na adresu sídla (s doručenkou) výzvu k tomu, aby odstranil řádně reklamovanou vadu, jinak si necháte práce zhotovit jinou firmou na jeho náklady. Pokud ani tak nepřistoupí k práci, vyhledejte jinou firmu a vynaložené náklady na opravu vymáhejte prostřednictvím žaloby po původním zhotoviteli.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnankyně na rodičovské dovolené pracovat pro zaměstnance na částečný úvazek?
- Může matka na rodičovské dovolené se zaměstnavatelem uzavřít smlouvu o dílo?
- Může zaměstnankyně, matka na mateřské dovolené pracovat pro svého zaměstnavatele?
- Může dát žena na mateřské dovolené dítě do jeslí, školky a jít pracovat?

Jsem na rodičovské dovolené. Je nějaká možnost abych pracovala pro současného zaměstnavatele (na částečný úvazek nebo spíše formou smoulou o dílo a pod.) a vykonávala stejnou práci jako tu, ze které mi plyne rodičovská dovolená?
Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Rodič může při rodičovské dovolené pobírat rodičovský příspěvek a zároveň vykonávat činnosti pro původního i nového zaměstnavatele (narozdíl od mateřské dovolené). Výše jeho příjmů není sledována. Musí však respektovat podmínky zákona o státní sociální podpoře. Ty se týkají zajištění celodenní a řádné péče o dítě a omezené doby umisťování dítěte do jeslí, mateřských školek a jiných podobných zařízení (§30b).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO
- Definice malého podniku
- Kolik osob zaměstnává tzv. malý podnik
- Jaký je roční obrat tzv. malého podniku
- Nezávislý podnik, propojené podniky, partnerské podíly

Lze podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.srpna 2008 definovat jako malý podnik podnik, který zaměstnává 30-40 pracovníků, má obrat cca 20 mil. Kč ročně a hlavně je z více než 50 % ovládán mateřskou společností? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Dle zmíněného nařízení je malý podnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy (stačí splnění jednoho) nepřesahuje 10 mil eur. Podnikem je subjekt vykonávající hospodářskou činnost, nezáleží na jeho právní formě. Váš popis podniku by tomu měl odpovídat.
Podle vztahu s ostatními podniky záleží, zda spadáte do kategorie nezávislých (podíl méně než 25%), partnerských (podíl 25-50%) nebo propojených podniků (podíl více než 50%). Spadáte tak buď pod kategorii nezávislého podniku (je-li podíl jiného podniku na vašem menší než 25%) nebo pod kategorii partnerských podniků (je-li podíl jiného podniku na vašem v rozmezí 25-50%).
Doporučuji si řádně prostudovat nařízení a uživatelské příručky vydané orgány EU k jeho snazšímu pochopení. Obojí lze nalézt na internetu.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Požkození zdraví zdravotnickým zařízením a náhrada škody
- Náhrada škody za poškození zdraví v nemocnici, zdravotnickém zařízení
- Nadměrné ozáření pacienta při onkologickém ozařování a nárok na náhradu škody
- Poškození zdraví vadným přístrojem v nemocnici a nárok na náhradu škody na zdraví
- Mají potomci nárok na náhradu za poškození zdraví rodiče zdravotnickým zařízením?
- Promlčecí doba náhrady škody na zdraví
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví

Léčila jsem se na onkologii, kde při ozařování dělohy došlo ke spálení a tím k problémům se stolicí i s močením (porucha svěračů). Částečný důchod mi chtějí odebrat, ale s těmito problémy nemohu vykonávat normální zaměstnání. Proto Vás prosím o radu, kam se mám obrátit a zda požadovat odškodné po nemocnici + nějaké bolestné či doživotní rentu. Kdy nárok od ozáření uplyne? Nevím co s tím. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě je možné shledat obecnou odpovědnost zdravotnického zařízení podle §420 obč. zák. s možností se vyvinit, neprokáže-li se zavinění. Pokud by újma byla způsobena vadností přístroje při zákroku, přichází v úvahu §421a obč. zák. bez možnosti vyvinění.
Je možné požadovat újmy nemajetkové povahy - bolest a ztížení společenského uplatnění jako jednorázové částky dle bodového ohodnocení lékaře, které jsou nepřevoditelné a smrtí zanikají.
U újmy na zdraví se uplatňuje subjektivní promlčecí doba, která činí dva roky a běží ode dne, kdy se poškozený o škodě dozví a o tom, kdo za ni odpovídá.
Vznik škody a její rozsah však vždy musí prokázat poškozený.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody rukou společnou a nerozdílnou - splácí jen jedna osoba
- Jak postupovat když ostatní povinní nesplácí škodu
- Žaloba na spoludlužníka, který nesplácel škodu
- Spoludlužník nesplácí škodu poškozenému - jak postupovat
- Regres - jeden spoludlužník uhradil celou škodu a další nespláceli

Soudem mi byl doručen rozsudek, že mám povinnost nahradit škudu rukou společnou a nerozdílnou ještě s jednou osobou, která na tom je stejně ve výši 350 000 Kč. Tento dluh splácím už několik let, tak jak to zvládnu. Je mi 30 let jsem invalidní důchodce, chodím do práce abych tento dluh dokázal splatit, mám vedenou exekuci na plat, exekuci na důchod, exekuci na byt, takže mi toho moc nezbývá a na mém zdravotním stavu se to také odráží a zjistil jsem, že všechen dluh hradím jen já a že ten druhý, se kterým mám nahradit dluh rukou společnou a nerozdílnou, nic neplatí. Tak bych se rád zeptal, jaký má význam výraz „nahradit dluh rukou společnou a nerozdílnou“ jestli je nějaký způsob, abych já uhradil svojí půlku a on také, a né aby po mě exekutor vymáhal celou částku. Jednou mi někdo říkal, že budu muset uhradit celý dluh sám a až to doplatím, tak že pak budu moc vymáhat část dluhu po tom druhém, je to pravda? Bylo by možné mi nějak poradit co mám dělat a jakým vzpůsobem postupovat? Moc Děkuji. Šimon

ODPOVĚĎ:
Rada, která Vám byla v tomto ohledu poskytnuta byla zcela správná. Vy jste povinen uhradit celý dluh, a tu stejnou povinnost má i Váš spoludlužník. Jak se mezi sebou domluvíte, nebo jaké jsou mezi Vámi podíly jen mezi Vámi, a věřitele to vůbec nemusí zajímat. Je však třeba dát si pozor na promlčecí lhůty. U soudního rozhodnutí je to 10 let. Do těchto 10 let od právní moci rozsudku můžete žalovat spoludlužníka na vrácení poměrné části dluhu.


OBCHODNÍ-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Podmínky pro výpověď franšízové smlouvy
- Od kdy platí výpověď franšízové smlouvy
- Zákonná výpovědní lhůta u franšízové smlouvy
- Vypovězení franšízové smlouvy - lhůta, podmínky, informace

Mám dotaz k podmínkám výpovědi Franšízové smlouvy uzavřené dle paragrafu 269/2 Obchodního zákoníku č.513/1991.
V tomto zákoně není stanoveno jak má být podána výpověď a odkdy platí. Dostali jsme totiž od poskytovatele franšízy výpověď sepsanou dne 29.9.2011, odeslanou 30.9.2011, nám však doručenou doporučeně poštou až 4.10.2011. V textu výpovědi je však uvedeno: Tříměsíční výpovědní lhůta počíná plynout 1.10.20011 a uplyne dne 31.12.2011. Pro kompletnost doplním, že v ústním jednání 26.9.2011 nám bylo sděleno, že výpověď nám bude zřejmě do konce měsíce s uvedenou výpovědní lhůtou zaslána. Je výpověď s takovouto výpovědní lhůtou možno označit za platnou, či výpovědní lhůta začíná běžet až od 1.11.2011? Děkuji, Kvído

ODPOVĚĎ:
výpověď a výpovědní lhůta se sjednává ve smlouvě. Obvykle se stanovuje, že lhůta běží od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Takže budete muset prostudovat smlouvu a obchodní podmínky poskytovatele.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 31 (leden 2013)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
09. leden 2013

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Zastavení dědického řízení pro minimální majetek zůstavitele
- Zemřelý nemá skoro žádný majetek - jak proběhne dědictví?
- Zesnulý nemá skoro žádný majetek - jak proběhne dědictví?
- Zůstavitel nemá skoro žádný majetek - jak proběhne dědictví?
- Vydání majetku zesnulého vypraviteli pohřbu
- Vydání majetku zemřelého vypraviteli pohřbu
- Co znamená hmotněprávní lhůta na odmítnutí dědictví
- Co je to hmotněprávní lhůta na odmítnutí dědictví
- Dědic nestihl odmítnout dědictví v měsíční lhůtě - jak postupovat?
- Je možné dodatečně odmítnout dědictví po měsíční lhůtě?
- Dodatečné odmítnutí dědictví po měsíční lhůtě od vyzvání notářem
- Neodmítnuté předlužené dědictví a splácení, vracení dluhů věřitelům
- Přijetí předluženého dědictví a sloučení majetku dědice a zůstavitele
- Sloučení majetku zemřelého a dědice při přijetí dědictví
- Spojení majetku zesnulého a dědice při přijetí dědictví
- Kdy si může vypravitel pohřbu ponechat dědictví?


Mám problém týkající se dědického řízení po mém strýci. Strýc byl nemajetný, žil v domácnosti, kde dlužil na nájemném. Já jsem dědictví písemně a odmítl. Dopis s odmítnutím dědictví byl odeslán přes Českou poštu. Následně mi byl zaslán dopis od notářky v Praze, kde jsem byl vyzván k projednání dědictví, jelikož jsem dědictví do jednoho měsíce neodmítl. K tomuto řízení jsem se nedostavil, jelikož jsem řidič kamionu a dopis jsem našel až po 3 týdnech. Následně jsem telefonoval notářce, kdy mi bylo sděleno, že ona řízení ukončila. Poté jsem dne 15.10.2012 převzal usnesení, že jsem dědicem bytového vybavení atd. v hodnotě 1.000,- Kč, kdy ale vznikl dluh na nájemném ve výši cca 60.000,- Kč a dědictví je tedy předlužené. Vím, že věřitel by po mě neměl požadovat větší částku, než kterou jsem nabyl v dědictví. Je možné, když se po uzavření dědictví přihlásí další věřitelé, aby po mě požadovali nějakou částku v plné výši, nebo nemohou? Jak postupovat v případě likvidace dědictví a zda i po případném vyzvání věřitelů soudem a jejich nečinnosti budou moci v budoucnu nějakým způsobem po mě dluhy vymáhat? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je rozhodující jakým způsobem bylo dědické řízení ukončeno. První možnost je, že bylo dědické řízení zastaveno. To se děje v situaci, že je zanechán majetek pouze do hodnoty cca. 20.000,- Kč a tento majetek je vydán vypraviteli pohřbu. Takovýto vypravitel pohřbu není vůbec odpovědný za žádné dluhy, není dědic a nemusí žádné dluhy dědictví platit. Také odměnu notáře platí stát. Poznáte to tak, že v usnesení o dědictví je napsáno, že "dědické řízení se zastavuje."
Druhý případ je, když už probíhá samotné dědické řízení. Pak jsou potencionální dědicové poučeni o následcích odmítnutí a neodmítnutí dědictví a  mají možnost dědictví odmítnout ve lhůtě 1 měsíce. Tato lhůta je hmotněprávní což znamená, že poslední den lhůty musí prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví dojít k soudu nebo notáři, nestačí pouze odeslání dopisu na poště. Hovoříte o tom, že jste si po nějaké době tyto dopisy vyzvedl a z Vašeho dotazu vyplývá, že to byla před více než měsícem. I kdyby jste měl objektivní důvod dopisy lhůtu zmeškat, tak by bylo potřeba úkon učinit v nejbližším možném termínu, což je nyní rozhodně pozdě.
Pokud jste tedy obdržel rozhodnutí o dědictví, kde se uvádí, že jste dědicem, tak se majetek Váš a majetek Vašeho strýce spojil a Vy jste povinen uhradit dluhy podle jednotlivých skupin do výše ceny nabytého dědictví.
První je třeba se zamyslet, jestli nejsou dluhy již promlčeny (standardní je 3 letá promlčecí doba). Takové dluhy nemusíte platit, ale je potřeba vždy vznést tzv. námitku promlčení - tedy i hlídat poštu, zda Vás nebudou věřitelé žalovat a včas tuto námitku vůči soudu vznést.
Poté je třeba z usnesení zjistit, kolik je obvyklá cena dědictví. Je to jeden z povinných výroků rozhodnutí o dědictví.
Tuto částku jste povinen uhradit na dluhy zůstavitele takto:
1.) pohledávky nákladů zůstavitelovy nemoci a přiměřených nákladů jeho pohřbu, (tedy náklady pohřbu a např. regulační poplatky v nemocnici)
2.) pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, převodem práva nebo postoupením pohledávky, (tedy např. hypotéka zajištěná zástavou na domě)
3.) pohledávky nedoplatků výživného,
4.) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pokud nebyly uspokojeny podle odstavce 2.),
f) ostatní pohledávky.
Nelze-li plně uspokojit pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se poměrně; ve skupině 2.) se však pohledávky uspokojují podle jejich pořadí, přičemž pohledávky zajištěné zadržovacím právem se uhradí před ostatními pohledávkami. Pro pořadí je rozhodující den, kdy právo zajišťující pohledávku vzniklo.
Věřitelé po Vás samozřejmě mohou tyto dluhy vymáhat všemi zákonnými prostředky (i exekucí), ale Vy jste povinen je hradit pouze jak jsem uvedla výše.
Dluhy nemusí být vůbec v usnesení o dědictví uvedeny, neboli to, že v usnesení není nějaký věřitel s dluhem zmíněn neznamená, že nejde o věřitele zůstavitele a Vy nemusíte hradit.
Pokud tedy byl majetek strýce ve výši 1.000,- Kč tak uvádíte, zaplaťte tuto 1.000,- Kč tomu, kdo vypravil pohřeb (v usnesení o dědictví je to uvedeno, pokud jsou náklady pohřbu uplatňovány) a dál již nemusíte platit nic. Pohřeb je první přednostní pohledávka. Pokud jste pohřeb vypravil Vy, tak jednoduše nemusíte platit již nic a věřitelům vždy sdělte, že byla cena dědictví vyčerpána, neboť jste uhradit 1.000,- Kč tomu, kdo uhradil pohřeb.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Týrání od manžela - na koho se obrátit?
- Trestní oznámení - týrání manželem
- Týrání manželem a podání trestního oznámení na Policii
RODINA-SJM
- Patří dům darovaný rodiči jednomu z manželů do SJM?
OBČAN-BYDLENÍ
- Má manžel právo bydlet s manželkou v bytě tchýně, tchána?
- Právo manžela žít s manželkou v domě rodičů manželky
- Má manžel právo bydlet s manželkou v domě tchýně, tchána?
- Právo manžela žít s manželkou v bytě rodičů manželky


Máme rok po svatbě. Žijeme v domě mých rodičů. Manžel zaplatil pár oprav na domě, chce abych přesvědčila rodiče, aby přepsali dům na nás, že jinak žádné jiné opravy už nebude financovat. Fyzicky mě týrá, pokud nám rodiče dům darují, je schopný ho prodat a nás vystěhovat. Jak mají rodiče napsat dům na mne, aby na něj neměl právo? Všechny opravy co bylo na domě uděláno má do koruny zapsáno. Chtěla byc mu je zaplatit, aby po rozvodu si nedělal na dům nárok. Platí tu inkaso 1500 Kč, má ale byt, pronajímá za 10.000 Kč. Je možné, že bych mu zaplatila opravy a odečetla si nějakou korunu za to, že tu bydlel skoro zdarma a pán mu platil nájemné?
1. Jak napsat RD na mne, aby na něj neměl nárok můj manžel.
2. Když chci, aby se odstěhoval a já mu zaplatila ty peníze, které investoval do domu za opravy, ale odečíst si nějakou sumu za to, že mu pán platí podnájem když bydlí u nás? Děkuji, Milada

ODPOVĚĎ:
Především je třeba říct, že Váš manžel nemá právo Vás fyzicky ani jakkoliv jinak týrat. Zkuste se obrátit na specializované organizace jakou jsou Rosa nebo Bílý kruh bezpečí, které Vám mohou pomoci dostat se co nejdříve od agresora do bezpečí. Také můžete kontaktovat rodiče či známé. Ze všeho nejdůležitější je, abyste byla v bezpečí. Na manžela pak také můžete podat pro jeho nepřípustné chování trestní oznámení.
pokud Vám rodiče dům darují, tak nespadá do tzv. společného jmění manželů SJM, tudíž by po případném rozvodu manželství dům patřil jen a pouze Vám. Raději bych ale s darováním vyčkala po Vašem případném rozvodu. V okamžiku, kdy dům bude Váš, je možné, že Vás manžel přinutí jej prodat nebo převést na něj násilím či výhrůžkami. Takový právní akt by byl sice neplatný, avšak bylo by na Vás, abyste tuto neplatnost u soudu vytkla a prokázala (abyste unesla důkazní břemeno). Dům stále patří Vašim rodičům a pokud oni nebudou chtít, Váš manžel nemusí mít do domu Vašich rodičů vůbec přístup. Je tedy možné oznámit manželovi, aby se z domu vystěhoval, neexistuje-li však nájemní vztah Vašeho manžela k domu.
Důrazně doporučuji toto učinit písemně a v té době bydlet raději na jiném místě, aby Vám manžel nemohl nějak ublížit. Nebude-li manžel reagovat, lze zavolat Policii a požádat ji, aby Vám pomohla manžela z domu dostat. Podle práva manžel na náklady spojené s opravou domu nárok má, avšak stejně tak má povinnost podílet se na nákladech spojené s bydlením ve Vašem domě.
Také výnos z nájmu bytu, který má, bude patrně patřit do společného jmění manželů SJM a tudíž by polovina měla připadnout Vám. V takovém případě bych doporučovala počkat, až Vás manžel o peníze vyzve a budete-li s výší souhlasit, doplaťte mu je, ale nezapomeňte na potvrzení o platbě. Za předpokladu, že s výši částky nebudete souhlasit, nechte manžela, ať nárok uplatní u soudu, kde předneste své nároky.


OBČAN-BYDLENÍ
- Právní obrana proti nevítané návštěvě rodiny
- Kdo rozhoduje o vstupu rodinných příslušníků do rodinného domu?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Vydírání babičky rodinou - jak postupovat
- Rodina nutí babičku rozdávat peníze - jak postupovat?
- Vydírání dědečka rodinou - jak se bránit?
- Rodina nutí dědečeka rozdávat peníze - co dělat?
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Obírání prarodiče o peníze - trestný činu nebezpečného pronásledování


Moje dvě tety jezdí za babičkou ,která bydlí se mnou i s mými rodiči v rodinném domku. Babička má dvě dcery a jednoho syna. Dcery jsou, pravě zmiňované tety a syn je můj otec. Ty mé tety babičku neustále psychicky vydírají, že jim nedává žadné peníze,a že už je nemá ráda a takové nesmysly. Babička totiž dostává příspěk na bezmocnost. Chtěl jsem je vyhodit, ale ony řekly, že na to nemám právo, že přijely za svou matkou. Babička si nepřeje, aby za ní tety jezdily, a celý týden je na tom psychicky velice špatně. Když ty tety přijedou a já je chci vyhodit, tak babička mlčí, protože má strach. Dokonce tety napadají i mě a rodiče, že babičku okrádáme a kupujeme si odcizené peníze babičky různé věci (což je naprostý nesmysl). Přitom babička je u nás spokojená a nikam by nešla. Prosim o radu jak jim dát jasně najevo aby přestaly babičku obírat o peníze. Samozřejmě tety bydlí jinde a mají své rodiny. Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Nejsem si zcela jist, zda jste svůj dotaz adresoval správné poradně. Je sice pravdou, že právo má obecně sloužit k regulaci lidského chování, tato jeho funkce však není všeobjímající, což by ostatně nebylo ani žádoucí. Oblastí, která se pak právní úpravě vymyká takřka úplně, jsou především nikoli harmonicky fungující mezilidské vztahy, zejména mezi příbuznými. Jednodušeji řečeno: v oblasti vztahu Vás a Vašich tet Vám právní řád České republiky příliš nepomůže. Následující řádky proto pojmu pouze jako nástin možných situací a nabízejících se řešení.
Ve Vašem případě je klíčovou otázka, kdo je vlastníkem rodinného domu, v němž s babičkou a svými rodiči žijete. Jste-li vlastníkem domu Vy/Vaši rodiče, záleží samozřejmě pouze na Vašem rozhodnutí/rozhodnutí Vašich rodičů (obecně majitele rodinného domu), kdo bude oprávněn do tohoto domu vstoupit (§ 126/1 Občanského zákoníku).
Pokud by i přes Váš výslovný zákaz/zákaz Vašich rodičů Vaše tety do rodinného domu vstoupily, resp. se o to pokoušely, můžete jim v tom svépomocí (která však musí být přiměřená!) zabránit (§ 6 Občanského zákoníku), popř. se u příslušného obecního úřadu domáhat ochrany proti zásahu do pokojného stavu (§ 5 Občanského zákoníku), vyloučeno není ani přivolání Policie.
Je-li vlastnicí rodinného domu Vaše babička, závisí vše samozřejmě pouze na jejím rozhodnutí.
Pokud by chování Vašich tet překročilo únosnou míru, bylo by rovněž možné uvažovat o kvalifikaci jejich počínání jako přestupku proti občanskému soužití (§ 49/1 písm. a) nebo c) přestupkového zákona) či např. trestného činu nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). Pro učinění takového závěru by však bylo nutné znát více podrobností.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může SVJ zvýšit platby za výtah majitelům psů?
- Může výbor SVJ zvýšit platby za výtah majitelům psů?
- Jak se bránit proti protiprávnímu rozhodnutí SVJ?


Problém týkající se SVJ v domě mé dcery. Dcera má u sebe přes týden mého psa, který je zároveň přihlášený na mé jméno a mou adresu. Za psa platím řádně poplatky městu a společenství vlastníků bytových jednotek. SVJ v jejím domě se rozhodlo odsouhlasit měsíční poplatek za psa za používání výtahu majitelům psů stejně vysoký, jako za dalšího člena domácnosti.Bytů se psy je tam celkem 5 z 32. Myslím si, že toto odsouhlasení poplatků sahá nad rámec zákona. Společenství vlastníků bytových jednotek podle mě tímto překračuje své pravomoce a diskriminuje majitele psů. Dcera je samoživitelka, pejska má u sebe většinu týdne, jelikož vnuk studuje prvním rokem v Praze a domů jezdí jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Chodí si pro něj ke mě každý den po práci a má ho u sebe odpoledne a přes noc. Automaticky ji zapsali do seznamu zvýšených plateb za výtah i přes její oznámení, že žádného psa nevlastní a majitelem psa je někdo jiný. Zajímal by mě Váš názor na tuto problematiku,případně, zda připadá v úvahu nějaké řešení této situace.
Předem velmi děkuji za radu. Debora

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 2 částí:
1/ Vlastnictví psa:
Co se týče skutečnosti, že Vaše dcera není vlastnicí předmětného psa, dal bych v této otázce za pravdu spíše názoru společenství vlastníků bytových jednotek SVJ (přičemž pro učinění konkrétního závěru by však bylo nutné seznámit se se všemi podrobnostmi). Je nezbytné vycházet zejména z účelu zavedení zvýšených poplatků pro majitele psů v bytovém domě. SVJ tímto krokem zajisté nezamýšlelo zpoplatnit vlastnictví psa jako takové, nýbrž mělo v úmyslu zohlednit vyšší míru opotřebování výtahů těmi vlastníky bytových jednotek, kteří výtahem přepravují rovněž své psy k venčení.
V této souvislosti je analogicky možné poukázat na úpravu zákona o místních poplatcích, který v § 2/1 stanoví, že poplatek ze psů je povinen platit držitel psa (nikoli tedy vlastník, přestože držitel i vlastník psa nejčastěji splývají v jedné osobě), přičemž držitelem je v souladu s § 129 Občanského zákoníku ten, kdo s věcí (zde psem) nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. Rovněž zákon o místních poplatcích tedy upřednostňuje faktický stav před stavem právním, což (stejně jako v případě SVJ) lépe odpovídá reálnému životu.
2/ Rozhodnutí o zvýšení plateb za používání výtahu:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakým způsobem SVJ (resp. který z orgánů SVJ) o zvýšení plateb za používání výtahu rozhodlo. Jednalo-li se o rozhodnutí výboru SVJ, došlo tím dle mého názoru jednoznačně k překročení jeho pravomocí (dle § 9/11 zákona o vlastnictví bytů). V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 15/1 zákona o vlastnictví bytů jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. Současně platí, že stanovy SVJ musí obsahovat mimo jiné i způsob úhrady nákladů spojených se správou domu (§ 9/14 písm. e) zákona o vlastnictví bytů), přičemž ke změně stanov může dojít pouze na základě hlasování shromáždění SVJ, a to tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů (§ 11/4 zákona o vlastnictví bytů).
Bylo-li pak rozhodnutí o zvýšení plateb za používání výtahů odsouhlaseno shromážděním SVJ (shora naznačeným způsobem), nezbývá Vaší dceři, než se obrátit ve smyslu § 11/3 zákona o vlastnictví bytů na soud, a to nejpozději do 6 měsíců od přijetí předmětného rozhodnutí. Není pak samozřejmě vyloučeno, aby Vaše dcera odmítla zvýšenou platbu s poukazem na její protiprávnost hradit a další právní kroky (budou-li nějaké) ponechala na společenství vlastníků bytových jednotek SVJ.


RŮZNÉ-STAVBY
- Kdo zaplatí graf oslunění v sousedském sporu?
- Vymáhání nákladů na pořízení grafu oslunění po zastíněném sousedovi


Chtěl bych odpověď na sousedský spor. Soused započal s přístavbou jednopatrového rodinného domu RD, napojeného na jeho stávající, ve vzdálenosti 7 metrů od od mého RD a to přímo před mým oknem. Jako účastník stavebního řízení, jenž sousedím s pozemkem, kde se stavba uskuteční, jsem na příslušném stavebním úřadě vznesl ústně námitku, že mi přístavba bude bránit přístupu slunečního svitu do mého okna, potažmo části domu. Stavební úřad nařídil staviteli doložit graf oslunění, z něhož vyplynulo, že okno mého domu je osvětleno denním světlem z 56% a požadavek na nejnižší normy je 32%. Tudíž přístavba vyhovuje. Z logiky výpočtu bude pro mne ztráta světla 44%. Poté jsem podepsal souhlas s přístavbou RD. Následně stavebník vznesl požadavek na zaplacení studie oslunění. Myslím si, že jeho nárok je nedůvodný, protože jsem postupoval v souladu se stavebním zákonem a rozhodnutí o mé námitce učinil stavební úřad, jenž mi mohl sdělit, že má námitka je nedůvodná a následně ji mohl zamítnout. Poté mohl stavební povolení udělit. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
S Vaším názorem se nelze než ztotožnit. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že povinnost k předložení grafu oslunění byla Vašemu sousedovi uložena stavebním úřadem (tzn. po jeho úvaze, řízené principem minimalizace zatížení účastníků správního řízení dle § 6/2 správního řádu), přičemž je samozřejmě zcela irelevantní, zda k tomuto rozhodnutí stavební úřad dospěl na základě Vámi vznesené námitky či vlastní úvahou.
Dle § 79/3 správního řádu (kterým se řídí rovněž stavební řízení) nese účastník své náklady sám, tzn. že Váš soused nemůže po Vás v žádném případě vymáhat cenu pořízení grafu oslunění.
Nad rámec Vašeho dotazu pouze připomínám, že se zohledněním vzájemného zastínění staveb počítá např. § 25/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, popř. vyhláška o dokumentaci staveb.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Placení komunikačního systému z peněz zaměstnanců
- Zaměstnavatel nutí zaměstnance platit pracovní program
- Zaměstnavatel nutí zaměstnance platit komunikační program
- Může zaměstnavatel rozdělit náklady na úhradu informačního systému?
- Může zaměstnavatel chtít uhradit pracovní pomůcku po zaměstnanci?
- Musí zaměstnanec uhradit pracovní pomůcku zaměstnavateli?


Zaměstnavatel pro komunikaci během pracovní doby využívá placený komunikační systém podobný facebooku. Každý zaměstnanec si může ověřit, že se na něm sdílí pouze pracovní záležitosti (kde se skončilo s inventurou, co se děje, na kterém oddělení atd.). Tento systém je pracovníky denně používán k usnadnění práce a sdílení zásadních informací, které není praktické říkat si ústně jenom mezi sebou, nebo rozesílat mailem. Služba je placená a dříve jí hradil zaměstnavatel, letos ale hrazení odmítl. Protože systém k práci skutečně potřebujeme a neobejdeme se bez něj, musíme se na něj skládat, je to v pořádku? Děkuji, anonym

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel by neměl přenášet povinnost platit licenční poplatky za užívání komunikačního systému na zaměstnance. Tato povinnost vyplývá z § 2 Zákoníku práce a z § 38 Zákoníku práce, který stanoví povinnost zaměstnavatele vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Z Vašeho dotazu vyplývá, že tento komunikační systém je nezbytnou pomůckou pro výkon Vaší práce, a proto by měl zaměstnavatel nést náklady na provoz tohoto interního systému.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Kdo odpovídá za úraz na obecním chodníku?
- Odpovědnost za úraz občana na obecním chodníku
- Neudržovaný chodník v zimě a náhrada škody za zranění občana
- Zranění občana na obecním chodníku a náhrada škody městem, obcí
- Zproštění viny za úraz na neuklizeném zasněženém chodníku?
- Náhrada škody za úraz na zasněženém obecním chodníku
- Náhrada škody za úraz na zasněženém městském chodníku
- Může se město vyhláškuo zbavit odpovědnosti za úraz na chodníku?
- Generální prevenční povinnosti - § 415 Občanského zákoníku


Můj bratr (14) utrpěl před 10 dny velmi vážný úraz na zasněženém obecním chodníku. Chodník byl neposypán a ani nijak jinak ošetřen. Důsledkem toho bude můj bratr minimálně 3 měsíce na lůžku. Byli jsme na radnici s žádostí jak postupovat, ale řekli nám, že nemáme šanci. Město prý před třemi lety vydalo vyhlášku (kterou jsme ale nikde nenašli) ve které stojí, že občan má být zodpovědný a že město nebude chodníky udržovat. Pojištěni ze zákona jsou, ale pojišťovna se zaštítí vyhláškou. Místo máme vyfocené, byli i svědci úrazu na neposypaném zasněženém chodníku. Máme to zkoušet nebo si najmout dokonce právníka? Léčba bude drahá a dlouhá. Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 2 částí:
1/ Odpovědnost obce za škodu na zdraví:
Dle § 27/3 zákona o pozemních komunikacích platí, že vlastník místní komunikace nebo chodníku (kterým bývá zpravidla obec, tuto skutečnost doporučuji nicméně ověřit) odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Odpovědnost obce za škodu (§ 420 Občanského zákoníku) vzniklou Vašemu bratrovi je tedy dána (a to zejména s přihlédnutím k porušení tzv. generální prevenční povinnosti dle § 415 Občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že v souvislosti s úrazem Vašeho bratra je možné po obci zejména vymáhat jednorázové odškodnění bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění (§ 444/1 Občanského zákoníku v souvislosti s vyhláškou č. 440/2001 Sb.) a účelné náklady spojené s léčením (§ 449/1 Občanského zákoníku).
Není-li obec současně ochotna nahradit vzniklou škodu smírnou cestou, doporučuji Vám v každém případě kontaktovat advokáta:
http://www.advokatikomora.cz
2/ Vyhláška obce a snaha se zprostit viny za případný úraz občana na zasněženém chodníku:
Dle § 27/5 zákona o pozemních komunikacích je vlastník povinen označit úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a to způsobem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 12/1997 Sb. a vyhláška č. 99/1989 Sb.), přičemž takové úseky vymezí obec nařízením. Nelze proto vyloučit, že úsek chodníku, na němž utrpěl Váš bratr úraz, byl právě tím úsekem, který obec ve „vyhlášce“ (správně se má jednat o nařízení) označila jako neudržovaný (v tomto případě by se však muselo jednat o úsek chodníku s malým dopravním významem, přičemž tento úsek by musel být náležitě označen). V žádném případě není možné, aby se obec Vámi popsaným způsobem zprostila plošně odpovědnosti za škodu vzniklou špatnou schůdností chodníků v jejím vlastnictví. Pro učinění konkrétního závěru by však bylo nutné seznámit se důkladně s textem Vámi zmiňované vyhlášky.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Lhůta na splnění dohody o vypořádání SJM
- Do kdy musí manžel splnit dohodu o vypořádání SJM?
- Jak donutit manžela aby splnil dohodu o vypořádání SJM?
- Do kdy musí manželka splnit dohodu o vypořádání SJM?
- Jak donutit manželku aby splnila dohodu o vypořádání SJM?
- Lhůta na splnění dohody o vypořádání společného jmění manželů


Jak je to s vynucením povinnosti vyplývající z dohody SJM při rozvodu manželství v případě, kdy tam není jasně daná lhůta do kdy má být dohoda splněna? Jsem již rok rozvedená, v dohodě je uvedeno, že manžel bude vlastníkem všeho movitého i nemovitého majetku a že se vyrovnání bude řešit prodejem a vyplacením podílu. Manžel nevyvíjí žádnou snahu a pokud je mi známo, zřejmě ani byt, který byl ve společném jmění manželů SJM prodat nechce. Dá se v tomto případě něco podniknout anebo prostě dohody jen čekat? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jde o dohodu schválenou soudem, či sepsanou u notáře či o prostou dohodu - předpokládám, že jde o dohodu schválenou soudem, či sepsanou u notáře. V takovém případě je dohoda exekučním titulem a je možné požádat soud o nařízení exekuce prodejem movitého i nemovitého majetku a následné vypořádání SJM.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused žádá zbourání plotu kvůli novému zaměření
- Je možné požadovat zrušení plotu kvůli přesahu na sousední pozemek?
- Přesah plotu na sousední poplatek a žaloba na zrušení plotu
- Zrušení plotu, zbourání zídky kvůli přesahu na sousedův pozemek
- Špatně umístěný plot a vydržení zabraného pozemku


Soused podal k soudu žádost o zrušení plotu, který jsme obnovili na původním místě kde stál. Náš pozemek byl měřený v roce 1953. Soused si nechal změřit svůj pozemek v roce 2011. K zaměření pozemku jsme nebyli přizváni, nebyly zde ani umístěny žádné body měření a řekl, že plot stojí na jeho pozemku. Nikdy nám neukázal nový plán měření, pouze dodal Soudu stejnou mapu vytisknutou z Katastru. Žádá soud o zrušení plotu. Jedná se pouze o 15-20 cm. Můžete mi prosím poradit jak máme dál postupovat a o co požádat Soud. Děkuji. Nela

ODPOVĚĎ:
Pokud již probíhá řízení u soudu, bude vás ten o všem informovat, tj. konkrétně vás vyzývat k podání vyjádření, případně k účasti u soudu. Váš soused jakožto žalobce je povinen svá tvrzení prokázat. Děje se tak zejména listinnými důkazy (katastrální mapy, znalecké posudky) a též svědeckými výpověďmi. To samé můžete učinit i vy. Pokud se tedy domníváte, že je pravda na vaší straně, pokuste se vaše tvrzení prokázat, nejlépe písemně. Podle toho co píšete zřejmě již byl pozemek Vámi vydržen (pozemek jste užívala v dobré víře, že je Váš). O vydržení pozemku více zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/search/?searchword=vydr%C5%BEen%C3%AD&ordering=newest&searchphrase=all&limit=100&section_id=3&category_id=44&areas[0]=content


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Dohoda o pracovní činnosti - výuka cizích jazyků
- Je možné na živnostenský list vyučovat jazyky v jazykové škole?
- Mohu učit jazyky v jazykové škole a ještě soukromě na živnostenský list?
- Profesní konkurence při výuce cizích jazyků školy a učitele
- Může učitel jazyků učit ve stejném městě jako je jazyková škola ve které pracuje?


Kolegyně má se školou uzavřenou dohodu o pracovní činnosti DPČ na výuku ruštiny. Hlavním posláním školy je výuka jazyků, v dohodě o pracovní činnosti DPČ je uvedeno pracoviště Praha a možnost vyslání na pracovní cesty.
Je možné, aby tato kolegyně učila ruštinu v Poděbradech, tedy mimo pracoviště uvedené v DPČ, na svůj živnostenský list, aniž by tím byly překročeny zákony? Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že z povahy věci slouží dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce DPP, dohoda o pracovní činnosti DPČ) k realizaci prací menšího rozsahu, je Vaše kolegyně oprávněna vykonávat výuku ruštiny i samostatně na svůj živnostenský list, aniž by došlo k porušení jejích práv a povinností z dohody o pracovní činnosti.
Pokud jste ve svém dotazu narážel na ustanovení § 304 ZP, které zní: „zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem“. Dle komentáře k zákoníku práce, se omezení výkonu jiné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké činnosti.
Nadto účelem ustanovení § 304 Zákoníku práce je především zamezit profesní konkurenci mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci v době trvání pracovněprávního vztahu, s ohledem na skutečnost, že na základě dohody o pracovní činnosti, je místem výkonu Praha a další výdělečná činnost má probíhat v Poděbradech, mám za to, že v tomto případě se o profesní konkurenci ani mluvit nedá.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Může otec ve 26 letech potomka sám přestat platit výživné?
- Konec placení výživného po 26. roku dítěte, potomka
- Musí otec platit výživné po 26. roku potomka, dítěte?
- Otec 26letému studentovi odmítá platit výživné - co dělat?
- Může otec ve 26 letech potomka sám přestat platit alimenty?
- Konec placení alimentů po 26. roku dítěte, potomka
- Musí otec platit alimenty po 26. roku potomka, dítěte?
- Potomek podnikatel a nárok na výživné - rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Tdo 108/2009
- Placení alimentů na podnikajícího syna - rozhodnutí Nejvyššího soudu 7 Tdo 108/2009
- Má podnikající dítě, potomek nárok na alimenty, výživné?
- Placení výživného a rozpor s dobrými mravy - § 96 odst. 2 zákona o rodině
- Jakou žalobu podat k soudu - otec neplatí výživné dospělému potomkovi?


Otec chce vůči mně ukončit vyživovací povinnost, po dovršení mých 26 let (v dubnu 2013), bez ohledu na to, že chci i nadále studovat denní dvouleté návazné magisterské studium. Otec mi nyní sdělil, že mi nejpozději v červnu 2013 pošle písemné vyrozumění o ukončení placení výživného, nebude si tedy soudně žádat o ukončení výživného. Otcův bratr je právník a s touto záležitostí mu bude vypomáhat (v můj neprospěch). Otec mi tvrdí, že se mnou může tímto způsobem ukončit vyživovací povinnost a pokud budu trvat na dalším výživném, musím si, podle něj na své náklady, nejdříve po 3 měsících neplacení, k soudu a na své náklady podat žalobu o neplacení výživného. Výživné je stanovené soudním rozhodnutím.
Může otec vůči mně ukončit svévolně vyživovací povinnost i bez soudního rozhodnutí (rozsudku), pouze zasláním písemného vyrozumění o ukončení placení výživného (sepsaného otcovým právníkem).
Jak mohu v této situaci postupovat, abych se domohla dalšího výživného? Musím skutečně podávat žalobu o neplacení výživného - po 3 či 4 měsících neplacení a jak vysoké budu hradit náklady na soudní řízení - v mém případě jsem student bez vlastních příjmů.
V případě, že dojde k soudnímu jednání o výživném, má otcův advokát vůči mně (a soudu) povinnost mi oznámit, že bude otec zčásti nebo plně zastoupen v jednání advokátem a pokud ano, jaká je lhůta pro tuto oznamovací povinnost.
Pokud proběhne soudní jednání o pokračování placení výživného a otec nebude výživné hradit, jaké postihy mu v tomto případě hrozí (otec ke své práci řidičský průkaz potřebuje, takže se na něj nově možnost odebrání řidičského průkazu nevztahuje). Otec mi tvrdí, že mi i po soudním rozhodnutí další výživné nebude platit. Děkuji, Sabina

ODPOVĚĎ:
Otec pochopitelně nemůže ukončit vyživovací povinnost stanovenou soudem tímto zjednodušeným způsobem.
Nicméně je nutné poukázat na § 96 odst. 2 zákona o rodině - který uvádí, že výživné nelze přiznat, nastal-li by rozpor s dobrými mravy. Je třeba uvést, že uvedené ustanovení je zohledňováno i v případě trestného činu zanedbání povinné výživy (např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 7 Tdo 108/2009, ze dne 11.2.2009 - zletilý student vyvíjel podnikatelskou činnost).
Pokud jste přesvědčena, že vyživovací povinnost vůči vám trvá (z hlediska dobrých mravů), není důvod, abyste otce žalovala; výživné máte přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, tedy neplnění tohoto rozhodnutí lze vymáhat rovnou prostřednictvím exekutora. Tedy doporučuji se obrátit na vybraného exekutora; další postup záleží na komunikaci s ním.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na doručení usnesení z jednání soudního komisaře
- Jednání před soudním komisařem - lhůta na doručení usnesení


V rámci dědického řízení proběhlo jednání před soudním komisařem. Jaká je zákoná lhůta pro doručení písemného usnesení?
Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Zákon nestanoví žádné lhůty pro vyhotovení písemného usnesení, obvykle do jednoho měsíce by mělo být usnesení vyhotoveno a doručeno účastníkům. Můžete se průběžně telefonicky informovat o stavu věci u příslušného notáře.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Manžel při rozvodu odmítá vyplatit podíl z majetku SJM
- Patří do SJM rekonstrukce bytu, domu v majetku jednoho z manželů
- Patří do SJM zvelebení nemovitosti jednoho z manželů?


Jsem vdaná 20 let a chci se nechat rozvést. Můj manžel získal majetek před svatbou, ale za spolecného života tento majetek kompletně zrekonstruoval a opravil (řádove 5.000.000 Kč). Z tohoto majetku mu plynou příjmy z pronájmu, já se starám 14 let o syna ZTP-P (pobírám tedy pouze sociální příspěvek na osobu blízkou). Manžel mi po rozvodu nechce vyplatit žádný podíl. Podle mne na to nemá pravo - a jak postupovat. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud dojde k rozvodu, dojde též k vypořádání společného jmění manželů sjm a bude na Vás, abyste soudu navrhla, aby zohlednil i zhodnocení osobního majetku manžela ze společných peněz ve smyslu § 149 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb., jehož znění je dostupné na stránkách www.zakonyprolidi.cz). Dále bych ve Vašem případě žádala o výživné (rozvedené) manželky a případně i o výživné na syna.
Vzory (návrh na rozvod manželství, i výživné pro manželku, či dítě) jsou dostupné ve webu naší právní poradny v sekci VZORY ZDARMA.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Výpočet právní moci rozsudku u peněžitého plnění
- Co je to pariční doba po doručení rozsudku, rozhodnutí
- Pariční doba - vysvětlení, definice
- Kdy začíná běžet lhůta na zaplacení částky dle rozsudku soudu
- Kdy nabývá rozsudek soudu právní moci?
- Kdy nabývá soudní rozhodnutí právní moci?


Jak se počítá právní moc rozsudku. Když mi byla v rozsudku uložena povinnost zaplatit peněžní částku a náklady řízení. Já nesouhlasím s výší nákladů řízení a chtěla bych se odvolat jen proti nim. Co bude se zbytkem rozsudku, ten nabyde právní moci? A jak je to pak s lhůtou k plnění? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Pro správné určení běhu právní moci je důležitý den doručení rozhodnutí do schránky. Od doručení začíná běžet tzv. pariční doba, tedy doba ke splnění závazku (je výslovně určena ve výroku rozsudku – např. zaplaťte do 3 dnů, zaplaťte do 15 dnů apod.).
Od doručení rozsudku (rozhodnutí) soudu běží také 15 denní lhůta pro odvolání. Po uplynutí 15 denní lhůty nabývá věc právní moci. Právní moc vyznačuje soud. Právní moc se může teoreticky o pár dní zpozdit, půjde o případy, kdy se doručuje více účastníkům – každému může běžet právní moc jinak.
Pokud podáte odvolání do výroku o nákladech řízení, zbytek rozhodnutí nabude právní moci a stane se vykonatelným.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Náležitosti odvolání proti soudnímu rozhodnutí - vystěhování z bytu
- Lhůta na podání odvolání proti rozhodnutí soudu o vystěhování z bytu


Chtěla bych se zeptat jak podat odvoláni proti soudnímu rozhodnutí, aby mělo veškeré náležitosti? Jde o odvolání proti vystěhování z bytu. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Náležitosti odvolání jsou výslovně stanoveny v § 42 odst. 4 a hlavně pak v §205 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.). Odvolání lze podat do 15 dní od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Podává se k soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (tzn. pokud to bylo rozhodnutí okresního soudu, podá se tam – soud spis následně sám předá příslušnému krajskému soudu, který bude věc řešit.
Předpokládám, že šlo o nájem bytu – proto se podívejte též na ustanovení § 710-713 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.).
Vzor odvolání se všemi zákonnými náležitostmi, které zákon předepisuje, naleznete ve vzorech naší právní poradny v sekci VZORY ZDARMA. Jak už napovídá název sekce, vzory jsou ke stažení zadarmo.


OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel bytu v domě SVJ spotřebovává elektřinu ze společných prostor
- Člen SVJ spotřbovává velké množství elektřiny ve sklepě - postup
- Nepřiměřená spotřeba elektřiny ve sklepě SVJ jedním členem SVJ


Jak je to se společnou elektřinou v bytovém domě společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, pokud není zmíněna ve stanovách? Platíme v zálohách všichni stejnou částku, ale soused začal používat elektřinu i na jiné věci, než jenom na osvětlení společných prostor. Dal si do sklepa ledničku, rádio, na dvorku si vyrábí dřevěný nábytek pomocí elektrických nástrojů (vrtačka, bruska, elektrický hoblík ad.). Pobývá ve sklepě a na dvoře mnoho hodin. Majitelům bytu v domě SVJ přišel nyní velký nedoplatek za elektřinu ve společných prostorech? Děkuji za odpověd. Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Obecně společnou elektřinu ze společných prostor hradí v zálohách všichni stejnou částkou (měrou), pokud jeden ze členů společenství vlastníků začal elektřinu užívat k vlastním potřebám, navrhuji doplnit způsob výpočtu pro takové potřeby i do stanov. Mělo by tam být uvedeno, že elektřinu užívanou ve společných prostorách domu hradí všichni členové společenství v zálohách ve stejné výši, pokud někdo používá elektřinu ze společných prostor nad obvyklou míru (domácí spotřebiče, elektrické nářadí zapojené do zásuvek ve společných prostorách, zejména ve sklepích apod.), bude se nad obecnou výši zálohy, která je stanovena pro všechny bytové jednotky stejně, dále v poměru, který se zjistí Vámi navrhovaným způsobem. Např. příkon těchto spotřebičů, doba, kdy byly tyto věci v provozu, či případně nějakou paušální částkou apod. Navrhovala bych ve věci sjednat schůzi členů společenství, kde by tato skutečnost měla být projednána.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak napsat žalobu proti bance?
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada nemajetkové újmy, škody od banky - vymáhání
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestní stíhání banky pro křivé nařcení a podvod


Jak napsat žalobu na banku pro zneužití osobních ůdajů, křivé nařčení a podvod? Okresním soudem v Jablonci nad Nisou jsem byl zproštěn jejich obžaloby o neplacení pojistného ručení i když jsem nikdy auto neměl a ze zdravotních důvodů nejsem schopen jakoukoliv smlouvu uzavřít, jelikož nevidím, neslyším a nemluvím. Předem Vám děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě s ohledem na Váš zdravotní stav navrhuji využít bezplatnou právní pomoc soudem stanoveného právního zástupce, včetně žádosti o osvobození od soudních poplatků. Vzor na osvobození od soudních poplatků je dostupný v naší právní poradně v sekci VZORY ZDARMA.
Nyní k Vámi navrhovaným žalobám. Žaloba pro zneužití osobních údajů bude podávána k Úřadu pro ochranu osobních údajů, na níže uvedených stránkách lze získat další případné informace, jak postupovat:
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=322 .
V případě křivého obvinění (spíše ale pro pomluvu) a podvodu půjde o trestní řízení, které bude adresováno příslušnému policejnímu útvaru, nejlépe podle sídla pobočky ČSOB. Osobně si myslím, že ač je možné se těmito žalobami bránit, nepovažuji je ve Vašem případě za nejvhodnější – Úřad pro ochranu osobních údajů možná zjistí pochybení a uloží pokutu, co se týče trestního řízení, nevěřím, že se Vám podaří prokázat, že šlo o úmyslné trestné činy, jimiž jsou jak křivé obvinění podle § 345, tak podvod podle § 205 trestního zákoníku (40/2009 Sb.) ve smyslu § 13 odst. 2 trestního zákoníku.
Mám za to, že mnohem účinnější (tzn. s větší šancí na úspěch) by bylo podání žaloby na náhradu nemajetkové újmy, která Vám byla v důsledku takového jednání ze strany ČSOB způsobena.


RŮZNÉ-STAVBY
- Šířka únikových cest z bytových domů ČSN 73 0833
- Může být na chodbě bytového domu botník - požární úniková cesta
- Požární úniková cesta bytového domu - může být na ní nábytek?
- Umístění nábytku na únikové cestě bytového domu


Bydlíme v třípatrové bytovém domě, který je v osobním vlastnictví. Ze 185 cm šíře chodby před vchodem do našeho bytu zabírá 30 cm malý nízký botník. Tento týden procházel dům s předsedou společenství nějaký zástupce hasičů a tvrdil, že v chodbě nemůže ani takto malý botník být. Že zákon nebo nějaký předpis nařizuje, aby chodby v bytových domech byly naprosto prázné. Zřejmě z důvodu úniku při požáru, ale naše chodba je stále tak široká, že tam projde několik lidí vedle sebe. Chci se zeptat, zda je tomu tak a o jaký jde zákon či předpis? Co se stane, když botník, na který jsme zvyklí, neodstraníme. Hrozí nám nějaké sankce ?
Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Šířka únikových cest z bytových domů je uvedena v ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování.
ČSN 73 0833: V budovách skupiny OB2, které mají únikové cesty (nechráněné únikové cesty nebo chráněné únikové cesty)navrženy podle této normy, se bez ohledu na obsazení osobami považuje za postačující šířku únikové cesty rozměr 1,1 m; průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m. Je-li více obytných jednotek v podlaží, doporučuje se šířka cesty 1,5m, průchod dveří pak může být zúžen na 1,1m.
Dle mého názoru splňujete výše citovanou Českou technickou normu č. 0833 PBS. Proto bych se neobávala žádných sankcí, případně chtějte slyšet, z jakého technického předpisu vychází druhá strana.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace notebooku, opakovaná výměna mainboardu a vrácení zboží
- Opakovaná reklamace s výměnou motherboardu notebooku a vrácení zboží
- Opakovaná reklamace zboží a rozhodnutí nejvyššího soudu Rc 22/1983
- Opakovaná reklamace motherboardu notebooku a vrácení zboží
- Opakovaná reklamace zboží a možnost odstoupení od kupní smlouvy


11. 1. 2010 jsem jako spotřebitel zakoupila notebook. V listopadu 2011 přestal fungovat, při reklamaci byl vyměněn mainboard (základní deska notebooku). Po týdnu notebook opět přestal fungovat – v rámci reklamace opět vyměněn mainboard. V listopadu 2012 opět došlo k vadě mainboardu. Požadovala jsem odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz dle Občanského zákoníku a rozhodnutí nejvyššího soudu Rc 22/1983: "Platí-li zákonná záruka již jen ohledně určité součástky prodané věci, a na této součástce se vyskytne vada bránící řádnému užívání prodané věci, která je vzhledem k ustanovení § 622 Občanského zákoníku dostatečným důvodem pro uplatnění práva na výměnu věci nebo práva na zrušení smlouvy, může kupující uplatnit kterékoli z těchto práv, i když se jeho realizace dotkne celé prodané věci včetně těch částí, za jejichž vady již prodávající neodpovídá."
Prodejce však vyměnil mainboard s tím, že odstoupit od smlouvy nemohu - jedná se o PRVNÍ reklamaci vyměněného mainboardu. Svůj názor podpořil názorem ČOI. Jak to tedy je? Jsem studentka a nutně potřebuji SPOLEHLIVÝ A BEZVADNÝ notebook. Opravený notebook jsem přijala, jak ale postupovat, když základní deska notebooku bude opět vadná? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
V případě další vady na opravovaném notebooku bych postupovala podle § 622 odst. 2 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.) tedy jde-li o vady svou povahou odstranitelné, ale tyto se opětovně vyskytují po opravě věci (což snadno doložíte kopiemi reklamačních listů z dřívějška), pro které kupující nemůže věc řádně užívat – svědčí Vám právo na výměnu věci (celého notebooku) nebo máte právo na odstoupení od smlouvy. Pokud by prodávající odmítl věc vyměnit, obraťte se na Českou obchodní inspekci – předložte opět KOPIE reklamačních listů z dřívější doby, komunikaci z Vaší strany a dále též informaci ze strany prodávajícího, že nemáte nárok na odstoupení od smlouvy, neboť taková informace ze strany prodávajícího omezuje Vaše spotřebitelská práva a zdá se, že je s ohledem na Vámi popsané skutečnosti nepravdivá a Vy skutečně máte v této záležitosti právo žádat výměnu věci (celého notebooku), stejně jako právo na odstoupení od smlouvy.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Odškodné při nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí
- Pokuta za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí
- Je neschválení hypotéky nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí?
- Odškodné za nedodržení smlouvy kvůli neschválení hypotéky


Můj partner chce kupovat dům, má přichystané podklady k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí, než se vyřídí hypotéka. V této smlouvě se píše, že obě strany musí při nedodržení zaplatit protistraně odškodné. Ptám se zda se za nedodržení považuje i neudělení či neschválení hypotéky, nebo zda se ti do smlouvy musí zanést přímo a konkrétně? Dekuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Smlouva o smlouvě budoucí je upravena v § 50a občanského zákoníku. Je zde též stanoveno, že v případě, že uplyne doba pro uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení druhé strany bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Čímž není dotčeno právo na náhradu škody.
Otázku, zda se neudělení, neschválení hypotéky považuje za porušení smluvních podmínek či nikoliv bych navrhovala nechat výslovně do smlouvy zakomponovat.


OBČAN-DĚDICTVÍ, ZÁVĚŤ
- Je možné do závěti napsat věcné břemeno doživontího užívání pro dceru?
- Závěť ve prospěch vnuka, vnučky a věcné břemeno dožití pro syna, dceru
- Závěť s věcným břemenem dožití, doživotního užívání - je možná?


Lze do závěti mé tchyně napsat, že její bytovou jednotku dědí vnučka s tím, že užívat byt budu až do mé smrti já - dcera zůstavitelky a současně matka vnučky zůstavitelky? Toto je vůle mé tchyně. Její syn, můj manžel zemřel. Paní notářka říkala, že ten dovětek o dožití se tam napsat nedá. Tak by mne zajímalo jak to je. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Půjde o situaci, kdy bude vlastnické právo k bytové jednotce napsáno na vnučku a ve Váš prospěch bude zřízeno věcné břemeno dožití. Věcné břemeno lze zřídit i v závěti. Tento postup je popsán v ustanoveních § 151o odst. 1 občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb.) – „věcná břemena vznikají písemnou smlouvou na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví….“ . Proto nemá v tomto směru paní notářka pravdu a nevím, proč Vás mylně informovala.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic nestihl odmítnout dědictví v měsíční lhůtě - jak postupovat?
- Je možné dodatečně odmítnout dědictví po měsíční lhůtě?
- Dodatečné odmítnutí dědictví po měsíční lhůtě od vyzvání notáře
- Neodmítnuté předlužené dědictví a splácení, vracení dluhů věřitelům
- Přijetí předluženého dědictví a sloučení majetku dědice a zůstavitele
- Likvidace dědictví a konvokace věřitelů (vyzvání věřitelů)
- Svolání věřitelů v předluženém dědickém řízení
- Likvidace dědictví svoláním věřitelů - informace


Mám problém týkající se dědického řízení po mém strýci. Strýc byl nemajetný, žil v domácnosti, kde dlužil na nájemném. Já jsem dědictví písemně a odmítl. Dopis s odmítnutím dědictví byl odeslán přes Českou poštu. Následně mi byl zaslán dopis od notářky v Praze, kde jsem byl vyzván k projednání dědictví, jelikož jsem dědictví do jednoho měsíce neodmítl. K tomuto řízení jsem se nedostavil, jelikož jsem řidič kamionu a dopis jsem našel až po 3 týdnech. Následně jsem telefonoval notářce, kdy mi bylo sděleno, že ona řízení ukončila. Poté jsem dne 15.10.2012 převzal usnesení, že jsem dědicem bytového vybavení atd. v hodnotě 1.000,- Kč, kdy ale vznikl dluh na nájemném ve výši cca 60.000,- Kč a dědictví je tedy předlužené. Vím, že věřitel by po mě neměl požadovat větší částku, než kterou jsem nabyl v dědictví. Je možné, když se po uzavření dědictví přihlásí další věřitelé, aby po mě požadovali nějakou částku v plné výši, nebo nemohou? Jak postupovat v případě likvidace dědictví a zda i po případném vyzvání věřitelů soudem a jejich nečinnosti budou moci v budoucnu nějakým způsobem po mě dluhy vymáhat? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Máte pravdu, že dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za zůstavitelovy dluhy. Nepříjemná situace nastává ovšem v okamžiku, že je věřitel oprávněn žádat uspokojení svého dluhu i z majetku dědice, neboť okamžikem přijetí dědictví, srůstá původní majetek dědice s majetkem, který získal dědic od zůstavitele.
Velmi Vám doporučuji a souhlasím s likvidací dědictví a tzv. konvokací věřitelů (vyzvání věřitelů), ustanovení § 471 občanského zákoníku. Ti věřitelé, kteří se nepřihlásí v rámci tohoto svolání věřitelů, nemají nárok na uspokojení svých pohledávek (§ 471 odst. 2, na konci odstavce).


RODINA-DOVOLENÁ, NEPLACENÉ VOLNO
- Nárok na placené volno - doprovod bratra k lékaři
- Nárok na plat, mzdu při doprovodu sourozence k lékaři
- Nárok na plat při doporovdu rodinného příslušníka k lékaři


Mám nárok na placené volno když musím doprovodit bratra (36 let) k lékaři. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 590/2006 Sb. stanoví ve svém § 1 bod. 8, že se zaměstnanci poskytuje pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené )kony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
1. S NÁHRADOU MZDY NEBO PLATU, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. BEZ NÁHRADY MZDY NEBO PLATU, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
S ohledem na výše uvedené je Váš zaměstnavatel povinen omluvit Vaši nepřítomnost na pracovišti (náleží Vám pracovní volno), ale pokud jde o Vašeho sourozence, neposkytuje se náhrada mzdy nebo platu.


OBČAN-DLUHY
- Je možná smluvní pokuta pokud zájemce o půjčku nepodepsal žádnou smlouvu?
- Může vypůjčitel chtít po potenciálním zájemci o půjčku smluvní pokutu?
- Mohu neuhradit pokutu za půjčku podku jsem nepodepsal žádnou smlouvu?
- Nepodepsaná smlouva o půjčce a placení pokuty vypůjčiteli


Zažádala jsem o SMS půjčku na 2000 kč k níž mi byla poslána smlouva, že souhlasím svým podpisem mimo jiné se smluvní pokutou 10.000 Kč. Při nesplacení dluhu do určitého data. Smlouvu jsem nepodepsala, ale přesto mi peníze poslali a nyní po mě chtějí 12.761 Kč je možné se nějak bránit? Mockrát děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste smlouvu nepodepsala, tak ani žádný smluvní vztah nevznikl. Tato problematika je řešena v § 53 odst. 9 Občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.), který říká, že pokud dodavatel plní spotřebiteli bez objednávky (což se ve Vašem případě stalo), pak není spotřebitel povinen zboží (v tomto případě finanční plnění) dodavateli vrátit a ani jej na to upozornit. Spotřebitel si tedy může zboží bez dalšího ponechat, aniž by dodavateli něco platil.
Určitě se obraťte na společnost, která Vám tuto upomínku zaslala s tím, že jste žádnou smlouvu nepodepsala, nebo ať Vám kopii takové smlouvy předloží. Samozřejmě můžete ony 2.000 Kč vrátit, nebo můžete argumentovat shora uvedeným ustanovením občanského zákoníku.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Zájemce žádá o slevu z kupní ceny domu kvůli hluku
- Hluk od sousedů a odmítnutí podepsání kupní smlouvy zájemcem o byt, dům


Jaké mám možnosti při prodeji řadového domu, když zájemce odmítne kvůli hluku ze sousedova klavíru dům koupit, ačkoliv předtím s koupí souhlasil, nebo když žádá slevu. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyla sepsána smlouva o smlouvě budoucí, pak máte buď možnost přistoupit na slevu z kupní ceny, nebo hledat dalšího kupce.
Pokud byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí – je možné souhlas druhého účastníka nahradit souhlasem soudu ve smyslu § 50a občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.).


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Pokuta pro podnikatele - výkon živnosti odborně nezpůsobilou osobou
- svěření práce odborně nezpůsobilé osobě a pokuta pro živnostníka
- Odpovědnost za správní delikt při výkonu živnosti odborně nezpůsobilým brigádníkem
- Odborně nezpůsobilý brigádník vykonává odbornou práci za živnostníka
- Může podnikatel zaměstnat odborně nezpůsobilé brigádníky?
- Může živnostník zaměstnat odborně nezpůsobilé brigádníky?
- Zaměstnávání odborně nezpůsobilých strážných DK (dílčí kvalifikace)
- Pokuta za zaměstnávání odborně nezpůsobilých strážných DK


Existuje dílčí kvalifikace strážný (DK), o níž se v zákoně píše, že podnikatel podnikající v tomto oboru musí zajistit, aby ji jeho zaměstnanci měli. Zajímá mě situace, kdy firma A si najímá firmu B, aby ji na tuto činnost (ostraha majetku a osob) poskytovala brigádníky (přitom obě firmy k této činnosti - ostraha majetku a osob - mají koncesi od živnostenského úřadu).
Je samozřejmé, že firma B musí zajistit, aby její brigádníci měli tu dílčí kvalifikaci, jinak může dostat pokutu případně zákaz činnosti. Co ale firma A? Pokud by firma B zaměstnávala brigádníky bez té DK a přišlo se na to, dostala by pokutu i firma A? Předpokládejme, že ve smlouvách mezi A a B není žádná zmínka o tom, že brigádníci firmy B musí mít tu DK. (Tato případná zmínka ve smlouvě by byla irelevantní pro živnostenský úřad, význam by měla pouze pro odškodnění mezi A a B).
Nějaké info: http://www.bezpecnostnikvalifikace.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4
Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, budu předpokládat, že "poskytováním brigádníků" máte na mysli tzv. agenturní zaměstnávání dle § 307a a násl. Zákoníku práce. Na tomto místě proto (mírně nad rámec Vašeho dotazu) připomínám, že dle § 308/1 písm. b) zákoníku práce musí dohoda agentury práce (ve Vašem příkladu se jedná o firmu B) s uživatelem (firma A) o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (brigádník) obsahovat mimo jiné i vymezení druhu práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce, Vámi popsaná situace (tj. smluvní neošetření povinné DK) by tedy teoreticky nastat neměla.
Neboť dle § 7/6 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit výkon stanovených činností (které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona) pouze fyzickými osobami splňujícími předepsané požadavky odborné způsobilosti, domnívám se, že ve Vašem případě by se správního deliktu dle § 62/1 písm. a) živnostenského zákona dopustila i firma A. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že odpovědnost právnické osoby (resp. podnikající fyzické osoby) za správní delikt je v zásadě objektivní, tzn. že se zde nezkoumá zavinění (tj. vnitřní psychický vztah pachatele ke spáchání správního deliktu), a že živnostenský zákon v § 7/6 hovoří o povinnosti zajistit výkon stanovených činností odborně způsobilými fyzickými osobami (nikoli tedy pouze vlastními zaměstnanci či pracovníky, nýbrž tyto podmínky musí splňovat jakákoli fyzická osoba, která bude pro daného podnikatele výkon předmětné činnosti zajišťovat). Dle mého názoru by tedy byl ve Vašem příkladu obecní živnostenský úřad oprávněn udělit pokutu dle § 62/4 písm. b) živnostenského zákona firmě A i B.
Současně je však nutné si uvědomit, že dle § 64/1 živnostenského zákona právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila, přičemž při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Nelze tedy vyloučit, že by se firma A za určitých okolností mohla udělení pokuty vyhnout.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím (jak ostatně sám v dotazu zmiňujete), že firma A by byla oprávněna domáhat se po firmě B náhrady škody, způsobené jí udělením pokuty ze strany obecního živnostenského úřadu. V této souvislosti přichází v úvahu především použití obecné úpravy dle § 3a/2 Obchodního zákoníku, dále pak § 373 Obchodního zákoníku (za určitých okolností též § 375 Obchodního zákoníku). V nejobecnější rovině pak stojí za zmínku § 415 a § 420 Občanského zákoníku.


OBČAN-EXEKUCE
- Může někdo koupit před dražbou pozemek zabavený v exekuci?
- Může někdo koupit před dražbou byt, dům zabavený v exekuci?
- Může majitel prodat nemovitost zabavenou v exekuci
- Může majitel prodat exekučně zabavenou nemovitost před dražbou?
- Je možné prodat exekučně zabavený pozemek se svolením exekutora?
- Může exekutor odsouhlasit prodej zabaveného pozemku, nemovitosti?
- Je možné po složení dluhu exekutorovi zastavit exekuci na byt, dům?


Mám zájem o pozemek na který se vztahuje zástavní právo exekutorské. Spolu s dalšími pozemky má jít do dražby. Je možné tento pozemek koupit před dražbou (např. přímo od majitele)? Nebo je možné na to jít oklikou, např. uzavřít s ním smlouvu o půjčce u které by byla smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku, on by z té půjčky zaplatil dluhy a pak by mi pozemek prodal? Nebo myslíte, že se spíš vyplatí počkat na dražbu? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Neboť zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech představuje jeden ze způsobů exekuce ukládající zaplacení peněžité částky (§ 59/1 písm. e) exekučního řádu), doporučuji Vám (a vlastníkovi předmětného pozemku) zejména veškeré zamýšlené kroky projednat s příslušným exekutorem.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 44a/1, resp. též dle § 47/4, exekučního řádu nesmí povinný (vlastník pozemku) po doručení usnesení o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem (včetně nemovitostí), přičemž právní úkon, kterým by povinný tuto povinnost porušil, by byl platný pouze v případě, že by se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel nedovolali jeho neplatnosti. Koupě nemovitosti zatížené exekutorským zástavním právem bez souhlasu exekutora by tak pro Vás byla nanejvýš riskantním počinem.
Pokud by však s prodejem předmětné nemovitosti vyslovili písemný souhlas exekutor, oprávněný i všichni přihlášení věřitelé, bylo by možné zpeněžit určitou část majetku povinného k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora (§ 44a/4 exekučního řádu).
Vámi navrhované řešení v podobě kombinace poskytnutí peněžní částky s následným převodem pozemku (po zastavení exekučního řízení) by bylo možné uskutečnit v souladu s § 44a/2 exekučního řádu, dle něhož složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle § 44a/1 a § 47/4 exekučního řádu.
Pro ilustraci rizik spjatých s dispozicí s nemovitostí zatíženou exekutorským zástavním právem bez souhlasu exekutora (a dalších osob) připomínám ještě § 338d/2 občanského soudního řádu, dle něhož pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo (též exekutorské zástavní právo), lze vést výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti přímo i proti každému pozdějšímu vlastníku nemovitosti, který ji nabyl smluvně, o zakoupený pozemek byste tudíž mohl následně přijít v dražbě i Vy (byť pro vymožení dluhu povinného).
I přes shora uvedené varianty však ponechávám na zvážení, zda by pro Vás nebylo ekonomicky výhodnější vyčkat s koupí pozemku do dražby, a to zejména s ohledem na výši vyvolávací ceny dražených věcí.


RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Formulář "Souhlas zákonného zástupce s podáním léku v mateřské škole"
- Může učitel podat lék v případě epileptického záchvatu dítěte
- Epileptický záchvat žáka ve škole a podání léku učitelem
- Podání léku učitelem ve škole při epileptickém záchvatu - informace
- Jakým zákonem nahradil Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.
- Může rodič učitele zprostit odpovědnosti při podání léku dítěti ve škole?
- Prohlášení o možnosti poskytnutí léku učitelem žákovi ve škole


Ve speciální mateřské škole jsou zaměstnáni pedagogičtí pracovníci a řešíme otázku podání léku v MŠ. Konkrétně se jedná o podání léku v případě epileptického záchvatu. Dle rodičů je v případě velkého záchvatu (dříve se mu říkalo grand mal) třeba podat lék co nejrychleji - zhruba po třech minutách neodeznívajícího záchvatu.
Vzhledem k tomu, že pedagogičtí pracovníci nejsou kompetentní k tomu, aby podávali lék, ale zároveň by měl být náplněn Zákon o péči o zdraví lidu - poskytnutí první pomoci. Vytvořila jsem si tedy formulář s názvem Souhlas zákonného zástupce s podáním léku, kde rodič popíše pokud zná spouštěcí moment. Dále je zde zaznamenáno komu je předán lék, kde bude uložen. O veškerých změnách ohledně předepsané medikace budou neodkladně informováni pedagogičtí pracovníci školy. Dodá lék v originálním balení s popiskou jména dítěte.
V případě záchvatu pedagogický pracovník neodkladně bude kontaktovat záchrannou službu a rodiče dítěte, poskytne předlékařskou první pomoc (stabilizovaná poloha a pod.) a podá lék.
v závěru jsem napsala dodatek, že zaměstnanci mateřské školy MŠ nenesou odpovědnost za případná rizika při správném podání léku. Prosím o radu, jedná se mi o ochranu pedagických pracovníků a současně naplnění Zákona o péči zdraví lidu. Děkuji za odpověď, Tereza

ODPOVĚĎ:
V první řadě si dovolím mírně opravit omyl, kterého se ve svém dotazu dopouštíte - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, byl ke dni 1. 4. 2012 zrušen a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V současné situaci Vám v první řadě doporučuji kontaktovat (s vědomím rodičů příslušného dítěte) praktického lékaře dítěte (popř. odborného ošetřujícího lékaře dítěte) a informovat se zde o aspektech a projevech onemocnění dítěte. Přestože rodiče dítěte znají podrobnosti jeho onemocnění bezpochyby velmi dobře, doporučuji Vám se v této souvislosti spolehnout na odborný popis spouštěcích podnětů epileptického záchvatu, jeho projevů, délky trvání a zejména kritérií, při jejichž splnění je nezbytné podat dítěti (v rámci poskytování první pomoci) příslušný lék (viz níže).
V této souvislosti rovněž konstatuji, že Vaše zmínka o neoprávněnosti pedagogického pracovníka podat dítěti lék není zcela správná, vše závisí na typu léku (některé léky mohou podávat dítěti např. jeho rodiče, u některých je zapotřebí odborného zdravotnického postupu).
V případě povědomí pedagogických pracovníků o onemocnění dítěte, jeho projevech, rizicích a kritériích, při jejichž splnění je podání léku nezbytné, je dle mého názoru nutné hodnotit podání léku jako úkon v rámci poskytování první pomoci, tzn. že v případě pasivity pedagogického pracovníka by bylo možné (např. při vzniku škody na zdraví) uvažovat též o vzniku jeho právní odpovědnosti za ni (resp. též odpovědnosti jeho zaměstnavatele dle § 420/2 Občanského zákoníku), a to zejména s přihlédnutím k porušení tzv. generální prevenční povinnosti dle § 415 Občanského zákoníku.
Shora popsaným jednáním by se pak mohl pedagogický pracovník dopustit také trestného činu neposkytnutí pomoci (§ 150/1 trestního zákoníku), za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Výše uvedené lze uzavřít připomenutím, že odpovědnost dle Občanského ani trestního zákoníku nemůže být zúžena žádným jednostranným prohlášením, Vámi navrhovaný závěr textu by proto v případě právního sporu neměl právní relevanci. I přesto Vám však doporučuji určitou variaci takového poučení v textu ponechat, a to z důvodu určité signalizace právní a především praktické pedagogické obtížnosti úkolu jednotlivých pedagogických pracovníků ve vztahu k rodičům dítěte.
V této souvislosti mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při školním vzdělávání je obecně upravena v § 29 školského zákona, přičemž je možné vycházet rovněž z metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. 37 014/2005-25 (zejm. pak jeho čl. 8 a 10).
Vámi nastíněné prohlášení rodičů dítěte hodnotím jako velmi dobré, pouze proto shrnu, že takové prohlášení by mělo především obsahovat:
a/ velmi zevrubný popis konkrétního onemocnění dítěte, a to zejména popis takových projevů tohoto onemocnění, se kterými se mohou pedagogičtí pracovníci při své činnosti setkat (zejména se tedy jedná o popis epileptického záchvatu),
b/ podrobný popis všech známých spouštěcích podnětů epileptických záchvatů konkrétního dítěte (včetně popisu frekvence a historie těchto podnětů, tzn. jak často a kdy v minulosti byl ten který podnět příčinou epileptického záchvatu),
c/ jednoznačný popis kritérií, při jejichž splnění je nutné podat příslušný lék (tzn. kdy se již jedná o silný epileptický záchvat),
d/ zcela jasný návod postupu při jednotlivých typech epileptických záchvatů, kterými dítě trpí (a to včetně postupu při podání léku, tzn. jakým způsobem, za jakých okolností a jaké množství léku může být dítěti podáno, přičemž na tomto místě doporučuji rovněž výslovné "ujištění" o oprávnění podat lék rovněž pedagogickým pracovníkem,
e/ "časový harmonogram postupu při epileptickém záchvatu (tzn. telefonické kontaktování lékaře a rodičů dítěte, přičemž v této souvislosti doporučuji zakotvit výslovně povinnost pedagogického pracovníka postupovat v souladu s telefonickým návodem příslušného lékaře (pouze nebude-li možné lékaře telefonicky kontaktovat, bude postupováno dle popsaného návodu),
f/ pravidla manipulace s lékem a hlášení změn medikace (dle Vašeho návrhu).
Shora uvedené prohlášení rodičů Vám doporučuji konzultovat s příslušným lékařem dítěte, či ještě lépe, nechat toto prohlášení (alespoň v bodech a/ až e/) tomuto lékaři (samozřejmě se souhlasem rodičů dítěte) připravit. Prohlášení je zapotřebí nechat oběma rodičům dítěte podepsat (doporučuji nechat podpisy rodičů alespoň úředně ověřit), rovněž podpis a razítko příslušného lékaře by byly vhodné.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná při exekuci srážka ze mzdy u dohody o pracovní činnosti
- DPČ starobního důchodce a exekuční srážky ze mzdy


Poživateli starobního důchodu pracujícímu na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) zaměstnavatel nemůže z výdělku na dohodu o pracovní činnosti nic srazit a nic tedy nesráží ve prospěch exekuce, neboť po odečtení nezabavitelných částek na osobu povinného a jeho manželku zůstane tak malá částka, ze které nelze nic exekuovat. Je tento postup správný? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Výše prováděných srážek ze mzdy (z odměny z dohody o pracovní činnosti) při nařízené exekuci závisí na celkovém dosahovaném příjmu povinného (např. dle hodinové sazby). Pokud je tento příjem opravdu tak malý, že nepřevyšuje základní nezabavitelnou částku dlužníka a manželky, v obecné rovině nelze nic strhávat. Je ovšem třeba míti na paměti, že příjmem, který je postižitelný exekucí, je i starobní důchod. Celkový příjem dlužníka, který výše zmíněnou základní částku převyšuje, jak tak v rámci exekuce možné postihnout.


OBČAN-DLUHY
- Může věřitel napadnout darování nemovitosti blízkým - vyhnutí se vrácení dluhu
- Je platné darování bytu, domu pokud je dárce dlužníkem a nesplácí dluhy?
- Je možné darovat byt rodině - snaha vyhnout se exekuci kvůli dluhům
- Je možné darovat dům rodině - snaha vyhnout se exekuci kvůli dluhům
- Je možné darovat pozemek rodině - snaha vyhnout se exekuci kvůli dluhům
- Je možné vyhnout se exekuci darováním nemovitosti rodině?
- Je možné zabránit exekuci darováním bytu, domu rodině?
- Darování bytu, domu rodině ve snaze zabránit exekuci nemovitosti
- Kolik let zpět je možné napadnout darování kvůli vyhnutí se exekuci?


Mamka darovala rodinný dům mě a mému otci. Má dluhy, nemá práci a nemá na splátky, ničím neručila ani tím rodinným domem.
Mohla by banka požadovat vrácení domu mé mamce, aby se dluh splatil? Myslím tím, že by ho banka zabavila ve svůj prospěch. Je vázaný, ale to je psané na otce, který splácí, darovala rodinný dům který dostala taky darem od svých rodičů. Ty půjčky, které má a nesplácí jsou půjčky bez ručení majetkem nebo jiné osoby. Až banka začne vymáhat své závazky vůči mamce, je nějaká pravděpodobnost, že napadnou darovací smlouvu a my tak přijdem o ten dům? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Právní úkony dlužníka, které mohou vést ke zkrácení věřitele, tedy např. darování nemovitosti osobám blízkým, může být věřitelem napadeno. Daný úkon by tak byl ve vztahu k věřiteli neplatný. Napadnout takovéto smlouvy je ovšem možné pouze u právních úkonů učiněných za poslední tři roky od okamžiku, kdy je neplatnost namítána. Ve Vašem případě tedy záleží na okamžiku, kdy byl dům darován.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné poslat výpověď emailem?


Výpověď zaměstnavateli jsem podala 31.8.2012 ústně, ještě ten den mi přišel emailem formulář (výpověď podána zaměstnancem) od zaměstnavatele, že jej mám vyplnit a zaslat zpět. Od 17.9.2012 jsem na nemocenské, už jsem to v práci nezvládala, byl na mě vyvíjem psychický nátlak. Nějaký druh šikany. Až 18.9.2012 jsem poslala mailem vyplněný formulář ohledně výpovědi. Platí výpověď od 31.8.2012 i když jsem jej odeslala až 18.9.2012? Dnes jsem se totiž dozvěděla, že mě zaměstnavatel nechce pustit z práce, protože jsem výpověď dala až na nemocenské, tudiž se mi výpovědní doba posouvá o dobu nemocenské. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce říká, že výpovědní doba činí 2 měsíce. Tuto dobu lze pak měnit na základě dohody se zaměstnavatelem. Pokud ovšem mezi Vámi a zaměstnavatelem existuje jen ústní dohoda a písemně máte na formuláři vyplněno něco jiného, bude se Vám velmi obtížně dokazovat, že písemné dohodě předcházela ústní. Navíc dohoda o rozvázání pracovního poměru, který končí sjednaným dnem musí být písemná. Výpovědní doba se Vám tedy bude počítat až od doby, kdy jste odeslala Vámi zmíněný formulář výpovědi podané zaměstnancem.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk od sousedů - hra na klavír - jak se bránit?
- Jak se bránit obtěžování klavírní hrou sousedů?
- Je možné podat žalobu na hlučné sousedy?
- Hlučná klavírní hudba od sousedů - jak se bránit?


Jaké mám možnosti, když nás sousedé obtěžují hrou na klavír? Problém vznikl před dvaceti lety, když jsme se spolu s dalšími lidmi přestěhovali do nové řadovky (řadove domky jsou v soukromém vlastnictví). Sousedé si dali klavír ke stěně společné s naším domem. Jeden člen jejich domácnosti na tento klavír velmi aktivně hrál. Hra na klavír se velmi rozléhala. I sousedé z domku na druhé straně si stěžovali na hluk a nechtěli věřit, že to nejde od nás, ale že na klavír hrají ve vedlejším domě.
Zkoušeli jsme se s nimi dohodnout a nakonec jsme dospěli aspoň k tomu, že je klid od 19:00, což se jakž takž dodržovalo. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Váš případ je typickou ukázkou tzv. sousedského sporu. Dle § 127/1 Občanského zákoníku platí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, proto zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem apod.
Domníváte-li se proto, že intenzita klavírové hry Vašich sousedů překračuje míru přiměřenou poměrům, můžete se obrátit na soud s tzv. sousedskou žalobou (v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti a přiložíte maximum důkazů, zejména tedy navrhnete provedení svědeckých výpovědí Vás a jiných Vašich sousedů) a budete se domáhat, aby soud Vašim sousedům klavírovou hru zakázal (resp. jí časově omezil).
V této souvislosti odkazuji na podobný dotaz, zodpovězený zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/najem-a-najemnici/13588-je-mozne-zavolat-na-hlucne-najemniky-policii.html


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Může zaměstnavatel požadovat vrácení části mzdy?
- Zaměstnavatel chráněné dílny požaduje vrácení části mzdy - legálnost
- Vrácení části mzdy zaměstnancem ČID zaměstnavateli - je to legální?
- Invalidní zaměstnanec musí vracet část mzdy zaměstnavateli - legálnost
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin dotačního podvodu - příklad, případ z praxe
- Trestný čin podvodu - vracení části mzdy zaměstnancem zaměstnavateli
- Pobírání dotací na zaměstnávání invalidních zaměstnanců a trestná činnost zaměstnavatele


Manžel je částečný invalidní důchodce a pracuje na plný úvazek v chráněné dílně, kde asi 10 zaměstnanců kompletuje díly na sifony do umyvadel. Zaměstnavatel (majitel) mu pošle mzdu 7.500 Kč na účet a manžel si může nechat jen 6.000 Kč a zbylé peníze (tedy 1.500 Kč) musí zaměstnavateli vrátit. Majitel ho na to upozornil již při podepisování smlouvy, s odůvodněním že ta práce stejně nemá větší hodnotu než 6.000 Kč. Peníze musí vracet každý měsíc všichni zaměstnanci. Má na to majitel právo, když na pracovní místo dostává ještě dotace od státu? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Není-li Vámi popsaný postup odůvodněn žádným právním titulem, např. dohodou o srážkách ze mzdy apod., o čemž pochybuji, jedná se samozřejmě o protiprávní jednání (v oblasti zaměstnávání invalidních důchodců bohužel poměrně běžné).
Z Vašeho dotazu předpokládám, že zaměstnavatel Vašeho manžela pobírá příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (§ 78 zákona o zaměstnanosti), který je úřadem práce poskytován čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele.
V současné situaci Vašemu manželovi doporučuji (ideálně ve spolupráci s jeho kolegy) kontaktovat místně příslušný úřad práce (popř. též oblastní inspektorát inspekce práce), neboť svým počínáním se zaměstnavatel Vašeho manžela dopustil s vysokou pravděpodobností přestupku (či správního deliktu) na úseku zaměstnanosti či inspekce práce.
Uvažovat je možné rovněž o podání trestního oznámení, neboť postup zaměstnavatele Vašeho manžela by bylo možné kvalifikovat např. jako trestný čin podvodu (§ 209 trestního zákoníku) či trestný čin dotačníhoo podvodu (§ 212 trestního zákoníku).
Váš manžel se pak může samozřejmě domáhat na svém zaměstnavateli vrácení neprávem přijaté části mzdy (a to jako tzv. bezdůvodného obohacení dle § 451 a násl. Občanského zákoníku).


RŮZNÉ-STAVBY
- Jak zabránit stavbě větrné elektrárny?
- Obrana obyvatel obce v boji proti proti stavbě větrné elektrárny
- Občanské sdružení proti postavení větrné elektrárny - informace
- Jak se mohou občané bránit proti postavení větrné elektrárny
- Sepsání petice občany proti postavení větrné elektrárny u vesnice


V naší neposkvrněné šumavské krajině, kde žijeme, se objevila investorská firma, která chce poblíž obce postavit 4 padesátimetrové větrníky na výrobu elektřiny. Jeden občan jim k tomuto účelu prodal potřebné pozemky nedaleko od obce. Ostatní obyvatelé jsou převážně proti.
Upřesňuji, že větrné elektrárny mají stát v katastru Soběšice, který správou patří pod Obec Soběšice. Ovšem v části, která těsně sousedí s intravilánem obce a katastrem Strašice. Strašice jsou samostatná Obec a starosta Strašic i obyvatelé jsou proti.
1) Jaké všechny souhlasy a vyjádření firma potřebuje ke stavbě větrné elektrárny?
2) Je nějaký schůdný a reálný postup, jak by mohli obyvatelé stavbu větrné elektrárny zastavit?
Děkuji, Lubomír

ODPOVĚĎ:
Neboť podrobná odpověď na Váš dotaz by vydala na menší knihu (především stran potřebných postupů k postavení větrné elektrárny), nastíním pouze další pravděpodobný vývoj a možný postup dotčených subjektů (přičemž pro značný překryv Vašich dotazů odpovím na oba současně).
Investor je v první řadě povinen absolvovat tzv. řízení EIA, tzn. řízení o posouzení vlivu jeho záměru na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Již v této fázi je možné (a velmi žádoucí) aktivně vystupovat proti tomuto záměru. V této souvislosti odkazuji zejména na § 6 a § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a doporučuji Vám iniciovat založení ad hoc občanského sdružení (dle zákona o sdružování občanů), předmětem jehož činnosti bude např. ochrana přírody či krajinného rázu v katastru Vaší obce. Toto občanské sdružení (a rovněž jakýkoli jednotlivec) se může zároveň účastnit veřejného projednání investorského záměru a vznášet zde své připomínky.
V této souvislosti Vám doporučuji spolupracovat úzce s Vaší obcí (která bude jako dotčený územní samosprávný celek (§ 3 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) rovněž účastníkem shora uvedeného řízení.
Po obdržení výsledku řízení EIA bude investor povinen zahájit územní a stavební řízení dle stavebního zákona, v jejichž rámci je opět možné vznášet námitky proti stavebnímu záměru. V případě vydání stavebního povolení pak není samozřejmě vyloučeno rovněž podání žaloby proti takovému správnímu rozhodnutí (§ 65 a násl. soudního řádu správního).
Pro získání konkrétních zkušeností s absolvováním shora zmíněných řízení Vám rozhodně doporučuji kontaktovat některá občanská sdružení, která byla v minulosti proti výstavbě větrných elektráren založena, dále Vám lze samozřejmě také doporučit obrátit se na některé celostátní organizace, které se ochranou životního prostředí a krajinného rázu zabývají.
Na závěr pak pouze připomínám, že svůj nesouhlas můžete vyjádřit také prostřednictvím využití petičního práva, popř. k témuž podnítit i obyvatele okolních obcí.


PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Musí uchazeč o práci sdělit zaměstnavateli nejvyšší dosažené vzdělání?
- Může zaměstnavatel vyžadovat informaci o  nejvyšším vzdělání uchazeče o práci?
- Může se zaměstnavatel ptát uchazeče o práci na těhotenství?
- Může se zaměstnavatel ptát uchazeče o práci na rodinné, majetkové poměry?
- Může se zaměstnavatel ptát uchazeče o práci na sexuální orientaci?
- Jaké dotazy nesmí položit zaměstnavatel uchazeči o zaměstnání, práci?
- Na co se nesmí zaměstnavatel ptát uchazeče o práci, zaměstnání?


Chtěla bych se zeptat, zda musím při hledání zaměstnání uvádět své nejvyšší dosažené vzdělání? Mám titul Ing. a mám velký problém sehnat práci právě proto, že mám moc vysoké vzdělání. Hrozí mi nějaký postih, pokud uvedu např. jen maturitu? Děkuji, Bedřiška


ODPOVĚĎ:
Je-li zaměstnavatelem (resp. eventuálním budoucím zaměstnavatelem) vyžadován údaj o Vašem nejvyšším dosaženém vzdělání, jste povinna tuto informaci pravdivě sdělit.
V této souvislosti připomínám, že dle § 30/2 zákoníku práce smí zaměstnavatel vyžadovat (v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru) od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci (nebo od jiných osob) jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Charakter těchto údajů (byť stanoven negativně - šlo by o Váš případ) pak lze vyvodit z § 316/4 zákoníku práce, dle něhož dále zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce, a to zejména informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti či trestněprávní bezúhonnosti (charakter konkrétní pracovní náplně může pak samozřejmě odůvodňovat výjimky ze shora uvedeného).
S ohledem na výše citovaná ustanovení zákoníku práce lze dovodit, že údaj o nejvyšším stupni vzdělání zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání vyžadovat může, přičemž tento je povinen uvádět vždy pravdivé informace (v opačném případě by totiž uvedená oprávnění zaměstnavatele postrádala smyslu).


OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu smluvně a vliv na promlčecí dobu, lhůtu
- Může dluh uznat někdo jiný než dlužník?
- Může uznání dluhu podepsat někdo jiný než dlužník?
- Je platné uznání dluhu jinou osobou než dlužníkem?


V roce 1998 jsem pro známému pomáhal stavět dům a byl jsem i v roli toho, kdo od podnikatelů bral faktury a následně je předával k proplacení. Jednomu z nich posléze nebyla kvůli špatně prováděné práci poslední faktura proplacena a já bohužel před proplacením – závady na jim vykonané práci se našli až následně - jsem mu podepsal uznání dluhu (ač faktura nebyla psaná vůbec na mě, ale na stavebníka) v částce cca 18.000,-
20.3.2001 na mě podal žalobu ve které se uvedené částky domáhal a v roce 2003 byl vydán soudem platební rozkaz(29.4.2003), proti kterému jsme podal odpor. 29.10.2012 proběhlo soudní první soudní stání. Protože od žaloby uplynula dlouhá doba, stejně tak od vydání platebního rozkazu, tak se ptám, jestli už to není promlčené, případně kdy to bude promlčené (jestli po 10 letech od vydání platebního rozkazu, tak by to bylo v dubnu příštího roku a mám-li tedy soudní proces odvoláváním protahovat až do té doby) a jestli probíhající soudní jednání má nějaký vliv na promlčení skutku. Potřeboval bych tedy poradit, jak mám dále postupovat. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Je sice pravdou, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle takového soudního rozhodnutí plněno (§ 110/1 Občanského zákoníku), zároveň však platí, že uplatní-li věřitel v promlčecí době své právo u soudu (a v zahájeném řízení řádně pokračuje), promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení, tzn. že promlčecí doba se tzv. staví (§ 112 Občanského zákoníku).
V současné době Vám proto doporučuji nesoustředit se na promlčecí dobu věřitelova práva (neboť ta nyní neběží), nýbrž zaměřit svou pozornost na vlastní tvrzení a argumentaci. Neboť pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo nutné seznámit se s Vaším případem podrobněji, uvedu pouze několik bodů, které připadají za určitých okolností v úvahu:
-    V první řadě Vám doporučuji přepočítat běh promlčecí doby věřitelova práva (ještě před podáním žaloby), základní promlčecí doba je dle § 101 Občanského zákoníku tříletá, v této souvislosti Vám proto doporučuji vznést před soudem tzv. námitku promlčení.
-    Dále Vám lze samozřejmě doporučit napadnout platnost Vámi podepsaného uznání dluhu jako takového; dle § 558 Občanského zákoníku platí, že dluh může být uznán pouze osobou, které „náleží“ (což však není Váš případ), byl-li současně v době uznání dluh již promlčen, nastane tzv. fikce existence dluhu pouze v případě, že jste o jeho promlčení v době uznání věděl; přestože se tedy uznáním dluhu prodloužila jeho promlčecí doba na 10 let, nemusí Vám to za těchto okolností bránit v tvrzení, že dluh na Vaší straně vůbec neexistuje.


RŮZNÉ-STAVBY
- Pravidla pro přidělování popisných a evidenčních čísel domům, budovám
- Které budovy mohou mít popisná a evidenční čísla

- Podmínky pro přidělení popisného, evidenčního čísla domu, budově

V roce 2006 jsem musela uvolnit služební byt. Z důvodů bytové tísně, jsem si na Stavebním úřadu zažádala o povolení vybudovat si na vlastním stavebním pozemku objekt – nouzové přístřeší. Jednalo se o drobnou stavbu na ohlášení, než dostavím RD na témž pozemku. Stavební úřad neměl námitek, pokud splním tyto podmínky:
Předložím
- projekt od projektanta, - název objektu bude "Pomocná stavba při realizaci RD",
- vyjádření energetiků a telekomunikací.
Podmínky jsem splnila, Stavební úřad mi stavbu povolil, ale nepovolil mi napojit se na inženýrské sítě, a nepřidělil objektu evidenční číslo. Z toho důvodu se nemohu přihlásit k trvalému pobytu. Jak mám postupovat, abych získala trvalé bydliště na objekt, který je v mém vlastnictví, a ve kterém bydlím 5 let. Nechci se přihlásit na podatelnu Městského úřadu, protože by se ze mě stal úředně bezdomovec, a to já nejsem. Mám neplatný OP. Je mi 58 let a jsem
ČID, mohu žádat odškodné za útrapy, které mi Stavební úřad způsobil tím, že mi zabránili v přístupu k vodě? Děkuji. Laura

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 3 částí:
1/ Číselné označení Vaší stavby a trvalý pobyt:
Dle § 10/1 zákona o evidenci obyvatel může mít občan jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním (popř. orientačním číslem) a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Vaše eventuální přihlášení k trvalému pobytu ve Vaší současné stavbě bude tedy možné, bude-li tato označena popisným či evidenčním číslem (popř. číslem orientačním).
Popisné číslo je dle § 31 a násl. zákona o obcích přidělováno pouze budovám, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory (§ 3/1 písm. a) bod 1 zákona o oceňování majetku).
Dle § 31/2 zákona o obcích se pak evidenčními čísly označují stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (s určitými výjimkami).
Podrobnosti přidělování a umisťování popisných a evidenčních čísel jsou pak stanoveny v § 4 a násl. vyhlášky č. 326/2000 Sb.
Splňuje-li proto Vaše stavba shora uvedené podmínky, byl stavební úřad povinen vyzvat obec k přidělení příslušného čísla (§ 121/2 stavebního zákona), nestalo-li se tak, můžete se na obec s touto žádostí obrátit sama (analogicky je zde možné postupovat dle § 31a zákona o obcích).
2/ Připojení k inženýrským sítím:
Nebylo-li Vám ze strany stavebního úřadu připojení k inženýrským sítím povoleno, doporučuji Vám v první řadě s tímto stavebním úřadem konzultovat důvody zamítnutí Vaší žádosti, resp. se zde můžete informovat o podmínkách, které je zapotřebí splnit. Nebude-li dohoda se stavebním úřadem možná, můžete se se stejným dotazem obrátit na nadřízený orgán (krajský úřad).
Bude-li stavebním úřadem zamítnutí Vaší žádosti odůvodněno dočasným charakterem Vaší stavby (tzn. že připojení k inženýrským sítím bude povoleno až v rámci realizace stavby rodinného domu), můžete zahájit přestavbu své současné stavby na rodinný dům (přičemž tato přestavba může být pouze minimální).
3/ Odškodnění:
Byla-li by prokázána nezákonnost postupu stavebního úřadu, není vyloučeno, abyste se domáhala odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb., s ohledem na časový odstup však nelze vyloučit promlčení Vašich nároků (§ 32 a násl. zákona č. 82/1998 Sb.).
V každém případě Vám v této věci mj. doporučuji obrátit se rovněž na veřejného ochránce práv:
http://www.ochrance.cz/


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo vrací nájemníkovi kauci pokud má pronajatý byt nového majitele
- Byt v pronájmu má nového majitele - kdo vrací nájemci kauci?
- Je nájemník povinen zpřístupnit byt prohlídce novým nájemníkům?
- Musí nájemce pustit do pronajatého bytu zájemce o byt - prohlídka bytu
- Prohlídka bytu novým nájemníkem - musí původní nájemce pustit do bytu?
- Zákonná lhůta na vrácení kauce nájemníkovi bytu
- Do kdy musí pronajímatel vrátit kauci nájemci, nájemníkovi?
- Může nájemce odmítnout fotografování bytu novým zájemcem o nájem bytu?
- Focení pronajatého bytu novým zájemcem - musí to původní nájemník ztrpět?
- Promlčecí lhůta na vrácení nájemní kauce


Jako nájemník mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou (září 2013). Majitelka zemřela a byt zdědil syn, se synem jsme podepsali smlouvu novou, když nám končila předešlá, kde už ale není uvedeno, že jsme majitelce zaplatili kauci+jeden nájem dopředu.
Bude mi stačit prokázat se předešlou smlouvou, že byla kauce+nájem zaplacena? Byt totiž byl opět prodán.Nový majitel je z Německa a rád by nám dal okamžitou výpověď, pokud odmítneme pouštět potencionální kupce do bytu na prohlídku. Byt chce opět prodat. Jako nájemnící neporušujeme nic, včas platíme nájem. Kontakt s majitelem nemáme žádný,kontaktovala nás pouze RK. Mám pak žádat vyplacení kauce na ní? Může nám dát nový majitel výpověď před koncem nájmu? Má právo RK si fotit byt, který je vybaven mými věcmi, aby měl fotky potřebné k prodeji? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1/ Vrácení kauce:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, budu předpokládat, že aktuálně platnou nájemní smlouvu (do září 2013) jste uzavřela se synem původní pronajímatelky, tzn. že se současným vlastníkem bytu jste již žádnou nájemní smlouvu neuzavřela.
Dle § 680/2 Občanského zákoníku platí, že dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci (zde bytu), vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele, přičemž ve Vašem případě došlo k této změně již dvakrát (první změna souvisela s úmrtím původní pronajímatelky a výsledkem dědického řízení, druhá změna pak s prodejem bytu synem původní pronajímatelky aktuálnímu vlastníkovi).
Byla-li „stará“ nájemní smlouva (s původní pronajímatelkou bytu) uzavřena na dobu určitou (což předpokládám), a skončila-li platnost této smlouvy až v době, kdy byt vlastnil syn původní pronajímatelky (což rovněž předpokládám), byl k vrácení kauce povinen syn původní pronajímatelky. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 686a/4 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen vrátit nájemci po skončení nájmu nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím (tzn. kauci s případným úrokem), a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.
I přestože ve Vašem případě k vyklizení bytu nedošlo, nýbrž byl původní nájemní vztah nahrazen nájemním vztahem novým (v jehož rámci však již nájemní smlouva ujednání o kauci neobsahovala), byl dle mého názoru syn původní pronajímatelky (jakožto nový pronajímatel, viz výše) povinen Vám kauci vrátit.
V současné době Vám proto doporučuji obrátit se s písemnou výzvou na vrácení kauce na syna původní pronajímatelky, nebude-li tato výzva úspěšná, nezbude Vám, než podat k soudu žalobu. V této souvislosti pouze upozorňuji, že k promlčení Vašeho práva na vrácení kauce dojde ve standardní tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku), doporučuji tedy neotálet.
2/ Návštěvy potenciálních kupců a fotografování bytu:
V této souvislosti je Občanský zákoník poměrně stručný, neboť v § 681 pouze stanoví, že po podané výpovědi nebo tři měsíce před skončením nájmu je nájemce povinen (není-li dohodnuto jinak) umožnit zájemci o pronajmutí (patrně se vztahuje i na zájemce o odkoupení) prohlídku pronajaté věci v přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce (zde realitní kanceláře), přičemž nájemce nesmí být prohlídkou nadměrně obtěžován.
Má-li proto Váš nájemní vztah skončit až v září 2013 (a nedohodla-li jste se s pronajímatelem jinak), není v současné chvíli důvod k umožnění prohlídek Vámi obývaného bytu.
V otázce fotografování bytu bych se rovněž klonil spíše k ochraně soukromí nájemce (§ 11 Občanského zákoníku), smyslem prohlídek pronajaté věci je osobní seznámení s jejím stavem, v tomto případě tedy již fotografování není zapotřebí, nehledě ke skutečnosti, že tento způsob může nájemce při užívání bytu značně obtěžovat.
3/ Výpověď z nájmu bytu:
Rozhodl-li by se pronajímatel ukončit Váš nájemní vztah výpovědí, může tak učinit pouze z některého důvodu dle § 711/2 Občanského zákoníku (bez přivolení soudu) nebo dle § 711a/1 Občanského zákoníku (s přivolením soudu). Výpověď z nájmu bytu musí obsahovat náležitosti dle § 711/3 Občanského zákoníku (resp. dle § 711a/2 Občanského zákoníku), přičemž nájemní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty, která nemůže být kratší než 3 měsíce (§ 710/2 Občanského zákoníku), nepodáte-li samozřejmě k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi (§ 711/4 Občanského zákoníku). Okamžitého zrušení nájemního vztahu se tedy obávat nemusíte (to je možné pouze v případě dle § 679/3 věta první Občanského zákoníku).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné vymáhat výhru ze soutěže, hry, sázky?
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Rozdíl mezi veřejnou soutěží a veřejným příslibem dle Občanského zákoníku?
- Rozdělení, typy výherních soutěží dle Občanského zákoníku


30.11.2012 proběhla v Brně společenská událost. Na tuto událost byla na facebooku vyhlášena na konci října soutěž s tím, že určitý počet lidí získá volný vstup a může získat dalších 10 volných vstupů pro své kamarády. Moje 2 známé vyhrály a mohly do agenturou zaslaného formuláře dopsat jména. Nebyla vytvořena žádná pravidla o potvrzení formuláře pořadatelem, pouze bylo nutné formulář zpětně odeslat. 30.11.2012 jsme dorazili každý nezávisle na sobě. Přátelé od první známé se dovnitř dostali bez problémů, ale u druhé známé nastal problém. Dovnitř pustili pouze 2 ze seznamu a zbytku bylo sděleno, že na tzv. Guestlistu nejsou uvedeni a byli odkázáni na ochranku, která však nebyla problém ochotna řešit. Lidé, kteří nebyli na guestlistu by museli zakoupit vstupenky. Většina se rozhodla z principu odejít. Je možné vymáhat náhradu škody - cestovné - po pořadateli? Dva kamarádi, kteří byly na seznamu a mohli projít jsou důkazem, že formulář byl zaslán řádně a včas. Děkuji, Bohdan

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá klíčová informace, a to specifikace oné internetové soutěže. V této souvislosti je důležité, zda:
-    byl výsledek soutěže jednotlivými soutěžícími ovlivnitelný, v tomto případě by se mohlo jednat o hru ve smyslu § 845/1 Občanského zákoníku,
-    spočíval výsledek soutěže na náhodě, v tomto případě by se mohlo jednat o los (§ 845/2 Občanského zákoníku),
-    spočívala soutěž v zaslání určitého výtvoru soutěžících, v tomto případě by se mohlo jednat o veřejnou soutěž dle § 847 a násl. Občanského zákoníku,
-    vyhlašovatel soutěže přislíbil výhru tomu, kdo splní jiné podmínky, v tomto případě by se mohlo jednat o veřejný příslib dle § 850 a násl. Občanského zákoníku,
přičemž nelze vyloučit, že Vámi popsanou soutěž by bylo možné kvalifikovat jako spotřebitelskou loterii dle § 1/5 loterijního zákona.
Dle § 845/1 Občanského zákoníku platí, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat, přičemž totéž se vztahuje také na losy. Ve zbývajících případech (veřejná soutěž, veřejný příslib, spotřebitelská loterie) jsou však výhry vymahatelné (a to i soudně). V této souvislosti by proto bylo možné se na pořadateli soutěže domáhat uhrazení ceny vstupenek, zakoupených těmi, kdo měli být dle odeslaných formulářů na společenskou událost vpuštěni bezplatně.
O oprávněnosti požadavku na proplacení jízdného mám však určité pochybnosti, neboť tento náklad s bez/úplatným vpuštěním na společenskou událost přímo nesouvisí (návštěvníkům společenské události by vznikl v každém případě).
Pro zvážení dalších variant postupu (který může posloužit jako argument v případném jednání) odkazuji také na:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obcanske-pravo/nezarazene/12560-verejny-prislib--850-a-nasl-obcanskeho-zakoniku.html


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Nadlimitní výskyt radonu - je skrytou vadou zakoupené stavby?
- Odpovědnost prodávajícího za nadlimitní výskyt radonu v okolí stavby
- Skrytá vada stavby - výskyt radonu
- Výskyt radioaktivity v zakoupeném domě a odstoupení od kupní smlouvy?


Před 1,5 rokem jsme přes realitní kancelář koupili dvougenerační rodinný dům, který měl být dle kupní smlouvy v bezvadném stavu. Protože na Příbramsku byly Uranové doly, nechali jsme si pro jistotu změřit hodnoty radonu. První měření v suterénu, kde je i malý bazén, dopadlo katastrofálně (1400 Bq/m3). Druhým měřením v obytných místnostech bylo naměřeno též několikanásobně více (až 772 Bq/m3), norma radioaktivity je 200Bq /m3. Bazén se přestal užívat, netopí se tam a větrá se. Dlouhodobý pobyt v místě, kde je radon způsobuje rakovinu plic ad. orgánů. Nevím, jestli bývalý majitel o tomto problému věděl. Odstranění radioaktivity by znamenalo vysokou investici do rekuperačních jednotek (záležitost několika set tisíc). Rodinný dům nebyl zrovna levný, jsme dlouhodobě zatíženi hypotékou a nemáme na další investice. Je výskyt radonu v zakoupeném rodinném domě skrytá vada a zda nemůžeme zabudování rekuperačních jednotek požadovat na původním majiteli. Je výskyt radioaktivity v zakoupeném domě důvodem odstoupení od kupní smlouvy? Máme malé děti a cítíme se ohroženi na zdraví a životě. Moc děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Na Vaši otázku neexistuje jednoznačná odpověď, poukážu proto pouze na příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
Dle § 596 Občanského zákoníku platí, že má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny (odpovídající povaze a rozsahu vady), jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit (§ 597/1 Občanského zákoníku).
Ve Vašem případě je možné aplikovat rovněž § 597/2 Občanského zákoníku, dle něhož má kupující právo odstoupit od smlouvy i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil (např. v kupní smlouvě), že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
V tomto ohledu však vyvstává otázka, zda je možné nadlimitní výskyt radonu považovat za vadu zakoupeného rodinného domu či zda se spíše nejedná o objektivní skutečnost, která s bez/vadným stavem RD přímo nesouvisí.
Neboť ve svém dotazu uvádíte, že RD jste zakoupila před 1,5 rokem, připomínám, že dle § 599/1 Občanského zákoníku musí kupující uplatnit vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu, přičemž práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci. V této souvislosti se proto můžete obrátit na prodávajícího s požadavkem na poskytnutí slevy z kupní ceny RD, zahájení případného soudního sporu by však mohlo být problematické (bude zde ovšem opět záležet na posouzení charakteru nadlimitního výskytu radonu, mělo-li by se jednat o skrytou vadu RD, soudní cesta by pravděpodobně byla možná).
V každém případě Vám doporučuji (již pro zahájení předžalobního jednání s prodávajícím) advokátní zastoupení:
http://www.advokatikomora.cz


OBČAN-EXEKUCE
- Krach s.r.o. a exekuce na byt - sídlo firmy
- Je možná exekuce bytu ve kterém má sídlo krachující s.r.o.?
- Krach s.r.o. a exekuce na dům - sídlo firmy
- Je možná exekuce domu ve kterém má sídlo krachující s.r.o.?


Ráda bych se zeptala, jestli by v případně zkrachování firmy (s.r.o.), mohla exekuce odstavit, sebrat, soukromý byt na adrese, na které je nahlášeno sídlo firmy. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Exekutor je oprávněn vstoupit do prostor, kde se lze oprávněně domnívat, že se nachází nějaký majetek dlužníka, tedy v tomto případě s.r.o. Sídlo firmy je pak prvním z míst, kde by pravděpodobně exekutor majetek dlužníka hledal. V případě návštěvy exekutora by pak bylo třeba prokázat vlastnictví bytu a jeho zařízení třetí osobou.
Je-li byt majetkem třetí osoby (tj. osoby jiné než dané s.r.o) a je-li toto prokázáno, zabaven být nemůže. V případě exekuce prodejem movitých věcí je ovšem prokazování vlastnictví třetích osob díky časté absenci účetních dokladů od vybavení bytu složitější.


OBČAN-EXEKUCE
- Zrušení SJM a zabavení peně z účtu manželky - novela exekučního řádu
- Exekuční zabavení peněz z účtu druhého manžela a novela exekučního řádu


Můj manžel podnikal a od roku 2004 byl v konkurzu. Má exekuce. Vzali jsme se v roce 2010 a máme předmanželskou smlouvu o rozdělení majetku. Od r. 2013 mohou být uvaleny exekuce na účet manželky, týká se mě tato změna, jak mám postupovat? Podnikám a s jeho minulými dluhy nemám nic společného. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Vznikly-li dluhy před uzavřením manželství, druhého manžela se i nadále nedotýkají. Exekuce na účet manželky může být nově od roku 2013 nařízena pouze pro dluhy, které spadají do společného jmění manželů.


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Otec nestýkající se s dítětem odmítá podepsat souhlas s dovolenou v zahraničí
- Otec nesouhlsí s dovolenou dítěte v zahraničí - může souhlas nahradit soud či OSPOD?
- Může soud svolit dovolenou dítěte v zahraničí - nahrazení souhlasu otce dítěte


Biologický otec se už od 4 měsíců nestýká s dnes již 7,5letym synem. U soudu o výživném před 7 lety jsme se dohodli na styku: úterky, které však nijak nevyužívá.
Obdrželi jsme letos pozvání od tety podívat se za ní do Kanady, vyřídili jsme letenky s předstihem, abychom co nejvíce šetřili náklady a při vyřizování víz jsem narazila na potřebu notářsky oveřeného souhlasu - podpisu biologického rodiče, který s dítětem necestuje. Protože mi otec nebere telefon a na trvalém bydlišti se mi ho zatím nepodařilo zastihnout. Poprosila jsem jeho rodiče, se kterými se stýkáme, zda-li by podpis svého syna (otce dítěte) nezprostředkovali. Přišlo ale velké překvapení, když děda avízoval, že souhlas asi nedostaneme, resp. že zřejmě biologický otec je proti vycestování syna na dovolenou. Cestujeme na dovolené do zahraničí každý rok a syn letos začal navštěvovat školu s rozšířenou výukou jazyků, kde se dá časem očekávat potřeba souhlasu otce rovněž. Poradíte mi prosím, jak postupovat oficiálně, koho požádat o podporu - OSPOD, soud apod. Lze žádat úhradu letenky v případě otcova nesouhlasu s nevycestováním syna? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám synův biologický otec odmítá udělit souhlas s jeho vycestováním do Kanady, můžete se se žádostí o vyslovení souhlasu obrátit na soud. Tato možnost je upravena v § 49 zákona o rodině, který říká, že nedohodnou-li se rodiče na podstatných záležitostech týkajících se dítěte, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Návrh na udělení souhlasu s vycestováním do Kanady podejte k okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho syna. Návrh nepodléhá soudnímu poplatku, s jeho sepsáním Vám může pomoci sociální pracovnice OSPOD, kterou doporučuji o celé situaci rovněž informovat.


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Exmanželka se snaží narušit nový vztah bývalého manžela - jak postupovat?
RODINA-SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Exmanželka zabraňuje styku, setkávání otce s dětmi - jak se bránit?
- Matka dítěte brání v setkávání, styku otce s dítětem - co dělat?
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Exmanželka pomlouvá bývalého manžela - trestný čin pomluvy


Exmanželka mého manžela nám neustále (4 roky po rozvodu) nám dělá problémy. Její záměr je zničit naše manželství. Manžela přinutit ke komunikaci, neštítí se použít zbraně jako pomluvy mojí osoby, policii, odbory sociální péče OSPOD, psychology a hlavně jejich dceru (9 let). Z dcery, stejně tak i ze mně se snaží udělat totální psychopaty, aby tak mohla citově působit na své okolí, hlavně na manžela. Přes dva měsíce u nás dcera nebyla, důvod pro nás neznámý a nepochopitelný. Manžel vyzval matku, aby dceru na příští víkend k nám připravila, aby nedošlo ke vzájemnému odcizení (spolu máme 3letého syna). Rozpoutalo se tím SMS peklo. Matka se opět navážela do mé osoby, z dcery udělala oběť psychického násilí a ze mě tyrana. Exmanželka všem vykládá, že mám psychické problémy, což uvedla i soudkyně v rozsudku (bez lékařské zprávy, pouze na základě domněnky matky). Jak se bránit? Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Jestliže exmanželka znemožňuje Vašemu manželovi styk s dcerou, záleží na tom, zda je tento styk upraven soudně nebo zda je výsledkem dohody mezi Vaším manželem a jeho exmanželkou. Pokud je styk s dcerou pouze výsledkem dohody, doporučuji co nejdříve podat k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště dcery žádost o stanovení styku. Váš manžel by měl být také v pravidelném kontaktu se sociální pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě dceřina bydliště a informovat ji o tom, že mu exmanželka kontakt s dcerou neumožňuje. Váš manžel má právo na to, aby byl obsah jeho sdělení zapsán do spisu (zaprotokolován) a má také právo do spisu vedeného o své dceři nahlížet.
Co se týče toho, že o Vás manželova exmanželka šíří nepravdivé informace, mohlo by se jednat o trestný čin pomluvy. Případné pod


RODINA-SESTKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Otec dítěte chodí pro dítě pozdě - musí matka čekat?
- Otec chodí pozdě pro děti při setkávání - musí matka čekat?


V rozsudku od soudu máme s manželem před rozvodem upraven styk s dětmi. Otec si má děti vyzvedávat 2x týdně v době od 14 - 19 hodin. Stává se, že se z nějakých důvodů zdrží a pošle SMS, že přijde třeba až v 16 hodin. Jsem povinna mu děti vydat, když nepřijde ve stanovených 14 hodin? Jak dlouho na něj musím doma čekat než přijde pro děti? O děti se manžel zajímá a návštěvy jinak vždy probíhají. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Pokud má Váš otec soudně stanoven styk s dětmi na dobu od 14 do 19 hodin, pak má právo být s nimi v kontaktu po celou tuto dobu. Nikdo ho ale nemůže nutit přijít na kontakt s dětmi včas, resp. mu kontakt neumožnit jen proto, že se opozdil. To znamená, že mu nemůžete odmítnout předat děti jen proto, že přišel později než ve stanovených 14 hodin (i když jde třeba o více než hodinové zpoždění). Pokud by se situace opakovala a stávalo se z ní pravidlo, doporučuji požádat otce, aby respektoval stanovený počátek kontaktu, případně můžete o situaci informovat sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě bydliště dětí. V krajním případě byste mohla následně požádat soud o úpravu (zkrácení) kontaktu dětí s otcem s odůvodněním, že otec stanovenou dobu kontaktu nevyužívá v plném rozsahu. To ale považuji za krajní řešení celé situace.


RODINA-ADOPCE
- Je nutný souhlas s osvojením od otce žijícího v zahraničí?
- Adopce novým manželem - biologický otec žije v zahraničí
- Otec dítěte je cizinec, je nutný jeho souhlas s adopcí
- Osvojení dítěte novým manželem, je nutný souhlas otce - cizince?
- Může adoptovat dítě druh a družka, partner a partnerka?
- Je možné osvojit dítě ve vztahu druh - družka, partner - partnerka?
- Může souhlas otce s adopcí nahradit soud?
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Co znamená že otec nejeví zájem o dítě, děti?Mám 3 letého chlapečka s cizincem (Malajsie). Rodila jsem v ČR a otec dítěte je zapsán do rodného listu. Po narození dítěte jsme žili rok v Malajsii, ale poté otec dítěte přestal jevit zájem. Žiji již více než dva roky v ČR a mám nového přítele, který vychovává mého syna. Za celou tu dobu biologický otec dítěte pouze 3x volal a nic více. Peníze neposílá a o nic se nestará. Můj budoucí manžel by rád osvojil dítě, proto by mě zajímalo, zdali je k tomu potřeba souhlas biologického otce a kde získám více informaci? Na matrice? Také bych ráda věděla, komu by dítě připadlo, pokud by se mi něco stalo? Lze sepsat úředně nějakou listinu nebo nebo zákon ukládá přesný postup? Neumím si představit, že by syn měl jet do Asie za otcem, který se o něj nikdy nestaral a vlastně ho ani nezná. Za svého otce považuje nynějšího partnera. Proto by mě zajímalo, zdali mohou toto nějak ovlivnit? V případě, že biologický otec bude souhlasit s osvojením a mně se něco stane, komu dítě připadne? Dítě nese mé příjmení, ale po svatbě bychom ho rádi změnili, je toto možné bez souhlasu biologického otce? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině mohou společně osvojit dítě pouze manželé - Váš partner tedy nemůže osvojit Vašeho syna bez toho, aby s Vámi nejdříve uzavřel sňatek. K osvojení je zapotřebí souhlasu zákonných zástupců (biologických rodičů). Pokud biologický otec souhlas s osvojením nedá, je možné tento souhlas nahradit rozhodnutím soudu za předpokladu, že otec po dobu nejméně šesti měsíců neprojevoval opravdový zájem o dítě zejména tím, že dítě nenavštěvoval, neplnil vyživovací povinnost apod. Návrh na osvojení můžete podat u okresního soudu v místě trvalého bydliště Vašeho syna - se sepsáním návrhu Vám může pomoci právník nebo sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. Co se týče otázky, komu by dítě připadlo v případě, že by se s Vámi něco stalo, je to takto: Pokud by tato situace nastala dříve, než dojde k osvojení dítěte Vaším partnerem (budoucím manželem), resp, k Vašemu společnému osvojení dítěte, neměl by Váš partner na syna žádný právní nárok, a to ani v případě, že byste byli již oddáni. Pokud by k této události došlo až po osvojení dítěte, stal by se pečující osobou právě Váš partner/manžel. V případě osvojení syn dostane Vaše společné příjmení, resp. příjmení, které určíte pro Vaše společné děti.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké přídavky a dávky má nárok matka samoživitelka?
- Na koho se obrátit když matka samoživitelka s dětmi nemá kde bydlet
- Matka samoživitelka s dětmi nemá kde bydlet - kde žádat o pomoc?


Jsem samoživitelka a pobírám jen mateřskou (peněžitou podporu v mateřství). Nemám momentálně kde bydlet, nemám žádné další příjmy. Mám krom mateřské nárok ještě na jiné dávky? A na jaké? Co pro to musím splňovat? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Pokud je příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima - životní minimum domácnosti si můžete spočítat s pomocí návodu uvedeného zde:
http://www.mpsv.cz/cs/11852 - můžete si požádat o přídavek na dítě (děti). Pokud byste byla vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, mohla byste mít nárok také na příspěvek na bydlení. Dále si můžete zkusit zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi - ty se odvíjejí od tzv. částky živobytí, která je pro každého stanovována individuálně. O tyto dávky si můžete zažádat na úřadě práce v místě Vašeho trvalého bydliště.
Jestliže je Vaše celková finanční a bytová situace opravdu tíživá (píšete, že nemáte kde bydlet), doporučuji se obrátit na sociální pracovnici orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště. Ta by Vám měla být schopná s řešením situace pomoci - mohla by Vám například zprostředkovat ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi.


RODINA-SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Může otec požadovat předávání dětí bez přítomností nového partnera matky?
- Je možné zakázat přítomnost jiné osoby při předávání dítěte, dětí?


v rozsudku mám stanoveno, že předávání dětí probíhá v místě bydliště dětí a matky. Velmi často je u předání společně s matkou dětí přítomen i její stávající přítel. Pokud je přítomen, vždy dochází k vyvolávání scén, hádek a konfliktů, spojených s urážkami a to vše za přítomnosti dětí. Mám právo důrazně vyžadovat, aby u předání byla pouze matka dětí a děti, bez přítomnosti další osoby? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině bohužel situaci ohledně předávání dětí mezi rodiči neupravuje. Doporučuji tedy zkusit se s Vaší bývalou partnerkou nejprve dohodnout, resp. požádat ji, aby předávání dětí probíhalo bez přítomnosti jejího současného přítele. Pokud nebude souhlasit, můžete o celé situaci informovat sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě bydliště dětí a požádat ji o například o asistenci při předávání dětí. Poslední možností je obrátit se na soud se žádostí, aby ve svém rozhodnutí zakázal přítomnost současného partnera při předávání. Tuto žádost byste ale musela podložit pádnými argumenty a náležité odůvodnit. Pro soud bude důležitý právě názor sociální pracovnice, takže bych na Vašem místě začala s řešením situace přes OSPOD.


RŮZNÉ-STAVBY
- Vyhláška o odtoku a vsakování srážkových vod - vyhláška č. 501/2006 Sb.
- Může být dešťová voda svedena okapem na sousedův pozemek?
- Je nutné stavební povolení na podzemní vsakovací zařízení?
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Věcné břemeno odtoku srážkové vody (deště) přes pozemek souseda


Máme problém s sousedem. Ze střechy naší stodoly stéká voda do odpadu a vyúsťuje na cestu souseda. Kanalizace dešťové vody ve vesnici není a voda při dešti odtéká po cestě z této stodoly od počátku a nikdy se žádným sousedem nebylo sporů, kam má dešťová voda odtékat. Dnes nový majitel soustavně odtok ucpává a voda se shromažďuje za poměrně vysokým tarasem a narušuje jeho stabilitu a za nějaký čas dojde k jeho zřícení.
Soused tvrdí, že voda musí stékat jen na vlastní pozemek, což v tomto případě není v žádném případě možné. Myslíme si, že sousedův požadavek je nesmyslný, když vedle tarasu vede sousedova svahová cesta po které teče voda, která mu nevadí a s našim odpadem odtéká dolů do obecního potoka.
Prosíme o odpověď zda existuje nějaký předpis, nebo nařízení, že dešťová voda musí odtékat jen na vlastní pozemek a nikam jinam. Děkujeme, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Právní předpis regulující odtok/vsakování srážkových vod skutečně existuje, je jím vyhláška č. 501/2006 Sb.
Dle této právní úpravy je vsakování srážkové vody obecně upřednostněno před jejím odváděním pomocí veřejné srážkové či jednotné kanalizace. Vsakování srážkové vody musí však na předmětném pozemku umožňovat hydrogeologické poměry pozemku, jeho velikost a využití (v celoročním horizontu). Za předpokladu, že tím nedojde ke způsobení škod na okolních stavbách či pozemcích je samozřejmě možná i akumulace srážkových vod a jejich následné využití.
Dle § 20/5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vymezuje vždy tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití (např. jejich zadržováním v podzemní nádrži). Dle § 21/3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je pak vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a/ samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 nebo b/ řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Zároveň je však nutné vědět, že pro eventuální výstavbu podzemního vsakovacího zařízení je zapotřebí stavební povolení (se současným posudkem hydrogeologa). Při určování parametrů podzemního vsakovacího zařízení zohledňuje stavební úřad vždy tzv. návrhový (přívalový) déšť, jehož intenzita a délka trvání je určena dle místních klimatických a terénních podmínek, přičemž konkrétní požadavky mohou být zároveň zpřesněny v obecně závazné vyhlášce.
S ohledem na shora uvedené tak lze uzavřít, že vsakování nebo odtok srážkové vody ze staveb na určitém pozemku musí být řešeny pouze na tomto pozemku. Toto pravidlo je pak výslovně uvedeno v § 25/6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., dle něhož je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu; v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.
Po dohodě s Vaším sousedem by bylo možné uvažovat např. o smluvním zřízení věcného břemene (§ 151n a násl. Občanského zákoníku), spočívajícím v závazku Vašeho souseda strpět odtok srážkové vody z Vaší stavby přes cestu na jeho pozemku, věcné břemeno může být zřízeno samozřejmě i za úplatu (v tomto případě doporučuji situaci konzultovat rovněž s místně příslušným stavebním úřadem).
Pro získání dalších informací odkazuji např. zde:
http://www.ceskestavby.cz/clanky/vsakovani-deste-vyzaduje-posudek-19032.html


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to porušení listovního tajemství - definice, vysvětlení
- Jak se bránit proti otevírání dopisů cizí osobou?
- Obrana proti otevírání dopisů cizí osobou
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Je porušení, porušování listovního tajemství trestný čin?
- Je porušení listovního tajemství přestupek nebo trestný čin?


Již několikrát jsem zjistila, že dopisy došlé na mé jméno, potom adresa organizace, mi jsou předány do přihrádky bez obálky – tedy již čtené. Ředitel se už kdysi zastal sekretářky, že to není možné.
19.11.2012 byl odeslán dopis, ve kterém kromě pozvánky na konferenci byl vložený papír s krátkým vzkazem, dopsaným rukou. Od 21.11.2012 jsem byla na služební cestě. V pondělí 26.11.2012 v přihrádce na poštu byla jen pozvánka, na přímý dotaz, zda mi něco nepřišlo, sekretářka odpověděla že "ne, nevzpomínám si, myslím že ne, jen nějakou pozvánku jsem tam dávala."
Považuji to za jasné porušení listovního tajemství a zcizení osobní části dopisu, s čímž nemohu souhlasit. Dopis nebyl doporučený. Co mohu v této záležitosti dělat? Děkuji, Evelína

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nabízí 3 varianty řešení:
1/ Občanskoprávní cesta:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, tzn. i soukromí a projevů osobní povahy, přičemž dle § 12/1 Občanského zákoníku mohou být písemnosti osobní povahy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Domníváte-li se proto, že bylo Vámi popsaným způsobem zasaženo do Vašich osobnostních práv, můžete se v souladu s § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění (zejména se jedná o ústní či písemnou omluvu, vyloučena není ani finanční satisfakce). Nedosáhnete-li nápravy jednáním, můžete podat na sekretářku k soudu tzv. žalobu na ochranu osobnosti.
2/ Přestupková cesta:
Jednání sekretářky by bylo za určitých okolností možné kvalifikovat také jako přestupek proti občanskému soužití, kterého se dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona dopustí ten, kdo mimo jiné úmyslně naruší občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, přičemž za tento přestupek hrozí pokuta do 20.000,- Kč. V této souvislosti se proto můžete obrátit na místně příslušnou přestupkovou komisi (obecní úřad).
3/ Trestněprávní cesta:
Vámi popsaným jednáním se mohla sekretářka dopustit rovněž trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), vyloučeno proto není ani podání trestního oznámení.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnanec vykonávat službu pro klienty bývalého zaměstnavatele?
- Porušení obchodního tajemství bývalým zaměstnancem - možnosti obrany
- Co je to obchodní tajemství z pohledu zaměstnanec - zaměstnavatel?
- Nekalá soutěž a porušení obchodního tajemství při založení živnosti zaměstnancem
PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Zaměstnanec využil kontakty firmy k obohacení - jak postupovat?
- Zaměstnanec porušil obchodní tajemství - postup vymáhání náhrady škody
OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Co je to obchodní tajemství a nekalá soutěž
- Nekalá soutěž, porušení obchodního tajemství - založení stejné živnosti zaměstnancem
- Založení stejné živnosti zaměstnancem - nekalá soutěž, porušení obchodního tajemství


Pracuji jako účetní v účetní firmě na hlavní pracovní poměr. Chtěla bych odejít a zařídit si živnostenský list. Zároveň bych chtěla oslovit klienty, kterým vedu účetnictví a nabídnout jim své služby třeba i za nižší cenu než účtuje firma. Mohl by mě „bývalý“ zaměstnavatel žalovat, že jsem mu přebrala klienty? Popřípadě jinné právní důsledky? Ve smlouvě nemám konkurenční doložku. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
V případě realizace Vámi zamýšleného postupu nelze skutečně vyloučit určitou právní obranu ze strany Vašeho zaměstnavatele.
Poměrně častým ustanovením v pracovních smlouvách bývá závazek zaměstnance zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu práce dozví a jejichž vyzrazení, popř. jiné zneužití by mohlo zaměstnavateli způsobit škodu, přičemž tento závazek se obvykle vztahuje i na dobu po ukončení pracovního poměru. Pokud Vaše pracovní smlouva toto ustanovení obsahuje, může se na Vás zaměstnavatel domáhat odpovědnosti za případně vzniklou škodu.
Kontakty svých smluvních partnerů by mohl Váš zaměstnavatel také považovat za své obchodní tajemství. Dle § 17 Obchodního zákoníku tvoří obchodní tajemství veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
V tomto případě byste se mohla dopustit tzv. nekalé soutěže, konkrétně porušení obchodního tajemství dle § 51 Obchodního zákoníku. Zaměstnavateli by tak vůči Vám mohlo vzniknout právo se domáhat, aby jste se tohoto jednání zdržela a odstranila závadný stav, požadovat přiměřené zadostiučinění (ať už ve formě omluvy či peněžité satisfakce) či uplatňovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení (§ 53 Obchodního zákoníku).
Pokud by se zaměstnavatel rozhodl požadovat po Vás náhradu za porušení jeho obchodního tajemství, musel by před soudem v první řadě prokázat, že kontakty jeho smluvních partnerů tvořily součást jeho obchodního tajemství, že jejich využitím ve prospěch Vaší podnikatelské činnosti došlo ke škodě (a především že zde existuje příčinná souvislost), což nemusí být snadné.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že svým počínáním byste se mohla rovněž dopustit trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 trestního zákoníku). Dle mého názoru však pouhé využití kontaktů smluvních partnerů Vašeho bývalého zaměstnavatele nesplňuje podmínku tzv. společenské škodlivosti (§ 12/2 trestního zákoníku) a o trestný čin se tak nejedná.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Patří výživné do příjmů matky samoživitelky?
- Jsou alimenty příjmem matky samoživitelky?
- Mají alimenty vliv na pobírání přídavků na dítě, děti?
- Kdy má rodič nárok na přídavky na dítě, děti
- Podmínky pro pobírání přídakvů na dítě, děti


Jsem svobodná matka dvou dětí 10 a 11 let. Můj bývalý přítel, otec dětí, se v dubnu vrátil z výkonu trestu, zatím nezaplatil žádné výživné, které má soudem určené. Podala jsem návrh na exekuci z jeho platu. Pobírám dávky v hmotné nouzi a dětský příspěvek celkově 7.700 Kč. Chtěla bych se zeptat, jestli se tyto dávky nezmění, nebo jestli o ně nemohu přijít v případě, že mi budou každý měsíc chodit peníze z té exekuce, údajně mu strhli z platu 13.000 Kč, ale ještě mi nic nepřišlo. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Jestliže Vám bude v pravidelných měsíčních intervalech zasíláno výživné stržené z platu Vašeho bývalého přítele, budete muset toto výživné při podávání žádostí o dávky samozřejmě uvádět jako Váš příjem. Je tedy možné, že vzhledem k tomuto navýšení Vašeho příjmu, by Vám mohly být některé dávky sníženy nebo dokonce odebrány. Například na přídavky na děti máte nárok tehdy, je-li příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima - životní minimum Vaší domácnosti je vyjádřeno částkou 7.420 Kč. Pokud by díky výživnému od Vašeho bývalého partnera byla překročena uvedená hranice životního minima, o přídavky na děti byste přišla. Záleží tedy na tom v jaké výši Vám bude výživné od bývalého přítele vypláceno.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Nový majitel exekuovaného domu neudržuje dům pro využití věcného břemene dožití
- Povinný z věcného břemene neplní své povinnosti - jak postupovat?
- Je povinen majitel bytu, domu ho udržovat aby mohlo být užíváno věcné břemeno?
- Přikázání vyplacení věcného břemene při dezolátním stavu nemovitosti
- Dezolátní stav bytu, domu a nemožnost užívat věcné břemeno dožití
- Musí se osoba s věcným břemenem podílet na opravách bytu, domu?


Rodinný dům po rodičích připadl bratrovi a následně byl zabaven v exekuci a prodán v dražbě. Maminka zde má věcné břemeno doživotního užívání nemovitoti. Dům je bez WC, koupelny a teplé vody. Do domů prší a vodovod zamrzá. Nový majitel to neřeší, sic o tom ví. Odmítá mamince vyplatit 170.000 Kč - cena věcného břemena (aby si mohla zajistit jiné bydlení). Na nájem ze svého duchodu nemá peníze. Cena věcného břemene je vyčíslena a potvrzena též exekutorem. Mám nějakou možnost mamince zajistit důstojné stáří. Děkuji. Lada

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je podstatné, jakým způsobem bylo toto věcné břemeno zřízeno (zda rozhodnutím soudu či jiného orgánu nebo smluvně) a především, jak bylo oprávnění Vaší matky z věcného břemene vymezeno (tzn. k čemu je Vaše matka z věcného břemene oprávněna).
Neplní-li povinný z věcného břemene (nový vlastník rodinného domu) své povinnosti, může se Vaše matka obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti, přiloží maximum důkazů (zejména kopie relevantních dokumentů a realizované korespondence, podrobnou fotodokumentaci, popř. navrhne provedení svědeckých výpovědí těch, kdo mají o současné situaci povědomí) a bude se domáhat, aby nový vlastník uvedl rodinný dům do řádného stavu nebo aby bylo věcné břemeno soudem za úplatu zrušeno (k tomuto přiměřeně viz § 151p/2 a 3 Občanského zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 151n/3 Občanského zákoníku pokud se oprávněný s povinným z věcného břemene nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Může matka nastoupit opakovaně na rodičovskou dovolenou?
- Opakovaný nástup rodičovské dovolené a vyhovění zaměstnavatelem
- Musím dát výpověď kvůli opakovanému nastoupení na rodičovskou dovolenou?
- Může zaměstnavatel degradovat zaměstnankyni po návratu z rodičovské dovolené?


V lednu 2013 mi končí mateřská dovolená a zažádala jsem o nástup do práce. Od února 2013 bych měla nastupovat. Na rodičovské by byl můj manžel. Jak se bude řešit, kdyby to manžel nezvládal a já musela z práce odejít? Mohla bych práci přerušit a nastoupit na rodičovskou bez toho aniž bych musela dát výpověď? A pokud ano, musí mi firma držet opět místo a funkci. Byla jsem totiž ve vedoucí funkci. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Váš zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout rodičovskou dovolenou nejdéle do tří let věku dítěte. Pokud po ukončení mateřské dovolené nastoupíte zpět do práce, ale budete se z jakéhokoliv důvodu potřebovat na rodičovskou dovolenou vrátit, je zaměstnavatel povinen Vám vyhovět. Výpověď tedy určitě dávat nemusíte.
Po návratu z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen Vám přidělovat práci v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Jestliže tedy máte v pracovní smlouvě uvedenou vedoucí pracovní pozici, zaměstnavatel Vám po návratu z rodičovské dovolené musí přidělovat práci odpovídající této pracovní pozici.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké dávky mám nárok po ukončení podpory v nezaměstnanosti?
- Kdo má nárok na příspěvek na bydlení
- kdo může žádat o příspěvek na bydlení?


Od srpna 2012 jsem evidována na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, takže popdpora v nezaměstnanosti mi vzhledem k věku 33 let byla přiznána na dobu pěti měsíců, konkterétně tedy do začátku ledna 2013. Práci jsem dosud nesehnala a není příliš pravděpodobné, že se mi to během prosince 2012 podaří. Mám po skončení pobírání podpory nárok na nějaké životní minimum? Případně kde bych měla o dávky požádat. Bydlím v nájmu, kde nemám trvalé bydliště. Žádné jiné dávky na nic dalšího nepobírám a ani nemám zatím žádnou vlastní výdělečnou činnost. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Většina dávek státní sociální podpory se vztahuje na péči o nezaopatřené děti. Vzhledem k tomu, že o žádných dětech nepíšete, budu předpokládat, že žádné nemáte. Abyste měla nárok na příspěvek na bydlení, musela byste být vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště. Bez trvalého bydliště v bytě, ve kterém žijete, Vám nárok na příspěvek bohužel nevznikne. Ve Vašem případě by tedy bylo možné uvažovat pouze o tzv. dávkách pomoci v hmotné nouzi. Ty se odvíjí od částky živobytí, která je pro každého stanovována individuálně, proto Vám nemohu sdělit jejich konkrétní výši. Měla byste však s jejich pomocí být schopna dosáhnout alespoň na životní minimum pro jednotlivce, které činí 3.410 Kč. O dávky pomoci v hmotné nouzi můžete požádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště, kde Vám poskytnou potřebné formuláře a více informací.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Vdaná žena otěhotněla s milencem a chce aby bylo dítě manželské
- Může být dítě manželské když vdaná žena otěhotní s milencem?
- Může milenec vdané ženy napadnout otcovství jejího manžela?
- Co je to velký test DNA při určování otcovství
- Může při určení otcovství domnělý rodič odmítnout testy DNA?
- Odmítnutí podrobení se testům DNA při určení otcovství dítěte
- Je možné odmítnout testy DNA při určení otcovství


Jsem vdaná a otěhotněla jsem mimo manželství. Biologický otec dítěte si však na dítě dělá nároky. Chceme zachovat manželství a manžel přijme dítě za své. Má biologický otec právo po narození dítěte žádat test otcovství i přesto, že my s tím nesouhlasíme a v jakém věku dítěte. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Jste-li vdaná a dítě se narodí v průběhu trvání manželství, bude jako jeho otec automaticky zapsán do rodného listu Váš manžel. Pokud s tím biologický otec dítěte nebude souhlasit, může podat k soudu žalobu na popření otcovství. Pokud se ale dítě narodí více než 180 dní po svatbě a méně než 300 dní po zániku manželství, je možné popřít otcovství jen tehdy, pokud je vyloučeno, že by Váš manžel mohl být otcem dítěte (nebyl dlouhodobě s manžlekou, ze zdravotních důvodů nemůže mít děti).
Jestliže dojde k řízení o popření otcovství, soud pravděpodobně kromě výslechů svědků nařídí také provedení testů DNA. Jedná se většinou o tzv. "velký test", kdy je testována matka, otec i samotné dítě. Účast na testech DNA můžete sice odmítnout, resp. nikdo Vás nemůže k absolvování testu fyzicky donutit, soud Vám ale za maření soudního rozhodnutí a nepodrobení se testům může i opakovaně uložit finanční pokutu.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo hlásí mateřskou dovolenou zdravotní pojišťovně - matka či OSSZ?


Dnes mi přišel dopis že dlužím na zdravotním pojištění za období, kdy jsem na mateřské dovolené. Chci se zeptat kdo má povinnost toto hlásit pojišťovně, jestli já nebo úřednice sociálního odboru. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Ohlídat si zdravotní pojištění a jeho úhrady pojistného je povinností pojištěnce (Vás) nikoliv pracovníka okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).
Pokud Váš pracovní poměr skončil a Vy jste zůstala na mateřské či rodičovské dovolené, neevidovala jste se na úřadě práce (což není povinnost) a nenahlásila jste nic Vaší zdravotní pojišťovně, začal Vám na zdravotním pojištění vznikat dluh. Doporučuji tedy co nejdříve - nejlépe písemně - informovat Vaši zdravotní pojišťovnu o tom, že jste osobou pečující o dítě do 7 let věku a že za Vás tudíž zdravotní pojištění hradí stát.


RODINA-SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
- Zdrogovaný otec a styk s dítětem
- Musí matka vydat dítě otci když je zdrogovaný, zfetovaný, opilý?
- Otec pod vlivem drog a styk (setkávání) s dítětem
- Na koho se obrátit když je otec dítěte v době styku zfetovaný, opilý?
- Opilý otec, otec pod vlivem drog v době styku, setkávání s dítětem


Mám 13 měsíční dceru a s jejím otcem nejsme spolu. Před půl rokem jsem zjistila že expartner bere drogy. Teď si začal chodit pro malou zdrogovaný a mě by zajímalo jestli by šlo udělat soudně, aby mu zakázali styk (setkávání) s dcerkou. Dceru navštěvuje 2x týdně a bere si jí na dvě hodiny je to soudně rozhodnuto. Nevím jak bych dokázala u soudu, že je zfetovaný. Jeho přátelé jsou také feťáci a poradili mu jak na testy, aby prošel. Dost se o malou bojím. Musím mu dávat dceru, když je nemocná a mám papír od doktorky že nesmí ven? Děkuji za odpověď, Majka

ODPOVĚĎ:
Pokud je Váš bývalý partner v době styku s Vaší dcerou pod vlivem drog či jiných návykových látek, pak to samozřejmě v pořádku není. Doporučuji zajít co nejdříve na oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho bydliště a informovat o této skutečnosti příslušnou sociální pracovnici.
Ta může provést sociální šetření u Vašeho bývalého partnera v době jeho styku s dcerou a přesvědčit se, zda jsou Vámi uváděné informace pravdivé a zda je expartner schopen se v době styku o dceru řádně postarat.
Pokud shledá nedostatky, může ona sama nebo přímo Vy podat k soudu návrh na úpravu styku expartnera s Vaší dcerou. Můžete například požadovat, abyste u styku byla přítomna, eventuálně žádat o úplné zrušení styku dcery s otcem.
Co se týče styku v době dceřiny nemoci, můžete expartnerovi navrhnout styk u Vás doma za Vaší přítomnosti nebo se s ním domluvit na náhradním termínu styku v době, když už bude dcera zdravá.


RODINA-SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM
- Otec nepřevzal dítě k setkání a lhal na OSPOD že ho matka nepředala
- Otec dítěte pro dítě nepřišel a lhal sociálce že nebylo vydáno


Máme s bývalým manželem soudně upraven styk otce s dítětem, jelikož naše dcera, které jsou teprve 3 roky, je v mé péči. Již se mi několikrát stalo, že si otec pro dceru v den určený rozsudkem o úpravě styku nepřijel, i když jsem dceru na styk připravila, a druhý den úmyslně a schválně, aby mi udělal problém, šel na OSPOD lhát, že si pro dceru byl, ale já jsem mu ji nedala. Podává na mne k soudu žaloby, abych byla pokutována. Jak se mohu proti těmto lžím bránit?
Děkuji za odpověď, Justýna

ODPOVĚĎ:
Jestliže si Váš bývalý manžel pro dceru nechodí a poté tvrdí, že jste mu ji nepředala, bude nejlepší, když si opatříte svědky, kteří budou v době předání nejlépe přímo u Vás doma a budou ochotni při případném soudním řízení dosvědčit, že jste byla doma a dcera byla připravena na předání otci. Takovým svědkem může být kdokoliv - někdo z Vašich příbuzných, kamarádka, sousedka nebo třeba kolegyně z práce. Výhodou bývá, když není svědkem někdo z rodiny. 
Doporučuji také o všech neuskutečněných předáních pravidelně informovat sociální pracovnici OSPOD s tím, že jste doma byla a informace, které uvádí Váš bývalý manžel, nejsou pravdivé (většina sociálních pracovnic komunikuje i emailem, což usnadní vaši komunikaci). Sociální pracovnice může provést sociální šetření v místě Vašeho bydliště a zeptat se například sousedů, zda jste v době styku byla doma či nikoliv, může si také promluvit s Vaší dcerou nebo Vás navštívit v době stanoveného styku, aby se sama přesvědčila, zda se otec o styk s dcerou snaží či nikoliv - můžete ji o to sama požádat. Každopádně doporučuji OSPOD o neuskutečněných stycích pravidelně informovat - nejlépe osobně - a trvat na tom, aby byly tyto informace zaprotokolovány do spisu.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok studujícího sirotka na dávky, příspěvky a podporu
- Může mít sirotek s sirotčím důchodem přivýdělek?
- Může si studující sirotek přivydělávat k sirotčímu důchodu?
- Do kolika let dítěte se maximálně vyplácí pěstounské dávky?
- Maximální věk pro pobírání pěstounských dávek pěstouny
- Co ovlivňuje výši příspěvku na bydlení
- Může osoba v hmotné nouzi vlastnit starý ojetý automobil?


Od 5 let jsem sirotek, žiju u babičky. Bydlíme v Ostravě, byt 3+1 a náš společný příjem je její důchod přes 10.000 Kč, můj sirotčí důchod přes 9.000 Kč a pěstounský příspěvěk asi 3.400 Kč. Nyní je mi 19 let a babičce je přes 80 let, už tu dlouho nebude. Tento rok ukončím SŠ a jdu na VŠ. Jaké mám možnosti v případě, že se ocitnu sám. Můj sirotčí důchod 9.000 Kč mi zůstane do 26 let, pokud nebudu pracovat.
Jenže z toho výdaje na živobytí neutáhnu. A tak mám zásadní otázky:
1) Jaké všechny sociální dávky, příspěvky a podpory mám v takovém případě možnost žádat a kolik by mohly přibližně činit? Příspěvky na pěstounskou péči mi asi nedají, když se sám o sebe pečovat, že?
2) A pokud nevystačím, odporuje si to, že pobírám sirotčí důchod (a případné další dávky), s přivyděláváním si prací v době studia? Resp. nemůže to být důvod zrušit dávky?
3) A neodporuje něčemu vlastnictví automobilu? Vlastním totiž ojetinu koupenou z dědictví po otci. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Dávky pěstounské péče Vám budou skutečně vypláceny pouze do doby, kdy budete žít s babičkou, nejdéle však do 26 let věku. Pokud by příjem Vaší domácnosti nepřesáhl 2,4násobek jejího životního minima, mohl byste mít - také nejdéle do 26 let věku - nárok na přídavek na dítě ve výši 700 Kč měsíčně. Životní minimum nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 26 let však v současné době činí pouze 2.450 Kč, takže výše Vašeho sirotčího důchodu bohužel uvedenou hranici přesahuje.
Pokud budete vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém budete mít trvalé bydliště, a 30% příjmů Vaší domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, budete si moci zažádat o příspěvek na bydlení. Jeho výše se odvíjí mj. od velikosti města, ve kterém žijete, a samozřejmě také od výše nákladů na bydlení. Více informací o příspěvku na bydlení najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. Vzhledem k tomu, že Váš současný příjem několikanásobně převyšuje Vaše životní minimum, na jiné dávky mít nárok zatím nebudete. Pokud by v budoucnu Vaše příjmy klesly k hranici životního minima, mohl byste žádat také o dávky pomoci v hmotné nouzi. Zde by však mohlo být na překážku právě Vaše vlastnictví automobilu, protože se žádostí o tyto dávky dokládáte také prohlášení o tom, zda vlastníte nějaký movitý či nemovitý majetek. U výše uvedených dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení), dokládáte pouze výši Vašich příjmů.
Co se týče přivýdělku při pobírání sirotčího důchodu, pak v případě, že by Váš přivýdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění, nebude Váš nárok na sirotčí důchod nijak ovlivněn. Například u dohody o pracovní činnosti jste ale účasten důchodového pojištění už při výdělku ve výši alespoň 2.500 Kč, zatímco u dohody o provedení práce je to až při výdělku nad 10.000 Kč. Pokud by Váš výdělek zakládal účast na důchodovém pojištění, pak si tak můžete přivydělat pouze při denním (prezenčním) studiu. Při přivýdělku zakládajícím účast na důchodovém pojištění u jiné než denní formy studia byste o sirotčí důchod přišel.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má vliv exekuce na výši výživného, alimentů
- Ovlivňuje exekuce jak vysoké bude výživné, alimenty


Z manželství jsem si přinesl plno exekucí, ale při stanovení výživného na moje dvě děti na to soud nepřihlížel. Teď mi po srážkách v práci ale tolik peněz nezbývá, abych zaplatil nájem i výživné, dá se s tím něco dělat? Plat mám 28.000 Kč, po exekuci mi zbývá 15.000 Kč, nájem 9.000 Kč, výživné 6.500 Kč. Martin

ODPOVĚĎ:
V případě exekuce ze mzdy či platu Vám musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Toto minimum představuje pro jednotlivce částku 5.842 Kč. Tato částka se za každou vyživovanou osobu zvyšuje o 1.460 Kč. Pokud Vám ale po uhrazení nájemného a výživného nezbývá dostatek finančních prostředků na Vaše životní potřeby, můžete se obrátit na soud se žádostí o snížení výživného.
V žádosti (návrh na snížení výživného - vzor je ve webu naší právní poradny) uveďte všechny důležité skutečnosti - výši Vaší mzdy po odečtení částek strhávaných na exekuce, výši nájemného i výživného.
To, zda soud Vaší žádosti vyhoví, nelze předjímat - soud bude zkoumat finanční možnosti obou rodičů, ale bude brát v úvahu také oprávněné zájmy Vašich dětí.


OBČAN-EXEKUCE
- Zpětvzetí darování nemovitosti s uvelenou exekucí
- Exekuce darovaného bytu, domu a možnost zpětvzetí daru
- Vylučovací žaloba na exekuovanou nemovitost
- Excintační žaloba na byt, dům v exekuci


Darovali jsme nemovitost, v tříleté lhůtě nám doporučili podat zpětvzetí podle § 360.Jenže než jsme to stačili vyřídit padla na nemovitost z jejich strany exekuce a obáváme se, co jsme zjistili, že ne poslední.Máme věcné břemeno. Je nějaká šance i přes exekuci bojovat soudně? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Vázne-li na nemovitosti věcné břemeno, případná změna majitele v souvislosti s výkonem exekuce zánik věcného břemena automaticky neznamená. Nechcete-li za existenci věcného břemene vyplatit náhradu, i nadále Vám zůstává. Zároveň možnost žádat vrácení daru je spojena se splněním velmi restriktivní podmínky hrubého porušení dobrých mravů obdarovaným vůči dárci či členům jeho rodiny. Samotná existence (byť i několika) exekučních řízení tuto podmínku nesplňuje. Naopak jsou-li tyto zákonné podmínky splněny, okolnost, že dárce vyzval obdarovaného k vrácení daru až po vydání exekučního příkazu postihujícího dar, sama o sobě nebrání tomu, aby se dárce domáhal vyloučení daru z exekuce prostřednictvím vylučovací žaloby.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Může hotoel účtovat při zrušení rezervace stornopoplatek?
- Náhradu ušlého zisku hotelu při zrušení rezervace pokoje
- Zrušení rezervace pokoje v hotelu a nárok hotelu na stornopoplatek
- Je oprávněná pokuta za zrušení rezervace v hotelu, penzionu?
- Stornopoplatek u zrušené rezervace pokoje hotelu, penzionu


Emailem jsem si rezervoval ubytování v hotelu. Rezervace přišla potvrzená, s kalkulací ceny a termínem. Záloha nebyla požadována. V emailové zprávě bylo napsáno, že rezervace je závazná, ale žádné obchodní podmínky ani sankce uvedeny nebyly. Pobyt jsem z důvodu špatných sněhových podmínek zrušil.
Hotel nyní požaduje storno poplatek s odvoláním na Občanský zákoník § 759. Má na něj nárok?
Informaci o storno poplatku jsem zpětně dohledal na internetových stránkách hotelu. Pokud bych byl o stornopoplatku informován předem, pobyt bych dopředu nerezervoval. Mnohokrát děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
S názorem hotelu je i není možné souhlasit.
Je pravdou, že dle § 759/1 Občanského zákoníku může ubytovaný odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnuté doby (tzn. rovněž v době, kdy je ubytování dosud pouze rezervováno), přičemž újmu (vzniklou ubytovateli takovým předčasným zrušením ubytování) je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit. Touto újmou měl zákonodárce na mysli především ušlý zisk ubytovatele (§ 442/1 Občanského zákoníku), tzn. finanční ztrátu způsobenou nemožností nabídnout a postoupit hotelový pokoj jinému zákazníkovi.
Ušlý zisk jste však povinen nahradit pouze v případě, že hotel nemohl této újmě zabránit, tzn. že nemohl předmětný hotelový pokoj nabídnout a postoupit jinému zákazníkovi. V tomto kontextu je proto velmi důležité, s jakým časovým předstihem před započetím plánovaného pobytu jste svou rezervaci zrušil.
Zákonem zmiňovaná újma však nemůže být paušalizována do podoby stornopoplatku, účtovaného ve VŠECH případech zrušení rezervace hotelového pokoje. Hotel je povinen jemu ušlý zisk vyčíslit a tuto finanční ztrátu Vám vyúčtovat. Nelze samozřejmě vyloučit (je to dokonce dosti pravděpodobné), že výše ušlého zisku hotelu je v podobných případech (např. zrušení rezervace 1 týden před započetím plánovaného pobytu) vždy prakticky stejná, ani tato skutečnost však nemůže odůvodňovat jakoukoli generalizaci situace.
Rovněž platí (jak ostatně ve svém dotazu správně naznačujete), že pokud jste nebyl v průběhu elektronické rezervace ubytování na existenci stornopoplatku (či šířeji např. všeobecných obchodních/ubytovacích podmínek) upozorněn, nejsou pro Vás zde případně obsažená pravidla závazná (§ 53a/3 Občanského zákoníku).
Pro učinění konkrétního závěru by však bylo nutné seznámit se s mechanismem rezervace hotelového pokoje na webových stránkách předmětného hotelu, neboť v případě uzavření tzv. spotřebitelské smlouvy (což je i Váš případ) prostřednictvím e-mailové komunikace zná Občanský zákoník určité výjimky.
V současné době Vám proto doporučuji zvážit, zda byl hotel dle Vašeho názoru v tomto případě schopen finanční újmě zabránit (ve smyslu shora uvedených zákonných kritérií) či zda jste zrušením své rezervace způsobil hotelu skutečně újmu, k jejímuž peněžnímu odčinění jste povinen (v tomto kontextu doporučuji zejména porovnat výši vymáhaného stornopoplatku s výší ušlého zisku hotelu, k jehož vyčíslení můžete hotel vyzvat).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na odmítnutí dědictví
- Odvrácení hrozící majetkové škody zemřelého zůstavitele a odmítnutí dědictví
- Pořadí uspokojování dluhů v dědickém řízení
- Který věřitel dostane jako první vrácený dluh z dědictví
- Pořadí vypořádání dluhů (věřitelů) v dědickém řízení
- Co je to zásada proporcionality
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kdo zaplatí pohřeb zemřelého zůstavitele když má dluhy
- Zadlužený zesnulý zůstavitel - kdo zaplatí jeho pohřeb?


Před nedávnem mi zemřela matka. Jako jediná pozůstalost po ní zbylo 14.000 Kč na vkladní knížce, které jsou nyní předmětem dědického řízení. Já jsem ze svého platil pohřeb 12.000 Kč. Vůči zesnulé však existují též finanční pohledávky třetích stran, celkem asi 10.000 Kč. Konkrétně telefonní společnosti a domova pro seniory. Existuje ze zákona nějaké předem dané pořadí uspokojování pohledávek z pozůstalosti? Mám nárok na vyplacení celé částky za pohřeb, nebo se budu muset o tu částku 14.000 Kč dělit s věřiteli? Nebylo by pro mě jednodušší vzdát se dědictví? Předem děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Dovolím si Vám nejprve nabídnout několik variantních řešení, které níže blíže rozpracuji:
1) odmítnutí dědictví,
2) přijetí dědictví a vypořádání dlužných pohledávek,
3) likvidace dědictví (vydání dědictví věřitelům). Následně se vyjádřím k otázce uspokojování pohledávek z pozůstalosti a k hrazení nákladů za pohřeb).
1) ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ
Dědictví lze odmítnout ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl dědic soudem o právu dědictví odmítnout vyrozuměn a poučen o následcích takového odmítnutí. Odmítnutí nelze následně odvolat. Majetek včetně dluhů by pak připadl státu. V takovém případě by stát odpovídal za zůstavitelovy dluhy.
V souvislosti s odmítnutím dědictví je vhodné upozornit na skutečnost, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal, najevo, že dědictví nechce odmítnout. Za takové počínání nelze považovat jednání dědice, kterým se jen informoval o stavu majetku a dluhů zůstavitele; jednání směřující k odvrácení hrozící škody na zůstavitelem zanechaném majetku (úschova věcí, ošetřování a krmení zůstavitelem chovaných živočichů, sklizeň ovoce aj.) ani obstarání zůstavitelova pohřbu.
S ohledem na níže uvedené možnosti, bych tuto variantu spíše nezvažovala.
2) LIKVIDACE DĚDICTVÍ V PŘÍPADĚ PŘEDLUŽENÍ DĚDICTVÍ
Likvidace dědictví přichází v úvahu v případě předlužení dědictví, tento postup předpokládá dohodu s věřiteli, že jim bude přenecháno dědictví k úhradě jejich dluhů.
Je-li dědictví předluženo a dědici uvažují o tom, že dědictví přenechají věřitelům k úhradě dluhů (§ 175p) nebo že navrhnou likvidaci dědictví (§ 175t až 175v občanského soudního řádu), je namístě, aby se uskutečnilo tzv. svolání (konvokace) věřitelů zůstavitele. Účelem konvokace věřitelů je vyjasnění okruhu osob, které uplatňují pohledávky vůči zůstaviteli, a ochrana dědiců (státu) vůči věřitelům, kteří se nepřihlásí.
Soud provede následně zpeněžení jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot.
Pořadí uspokojování pohledávek je stanoveno v § 175v Občanského soudního řádu:
1) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti se zpeněžením majetku,
2) pohledávky nákladů zůstavitelovy nemoci a přiměřených nákladů jeho pohřbu,
3) pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, převodem práva, nebo postoupením pohledávky,
4) pohledávky nedoplatků výživného,
5) pohledávky daní a poplatků, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud nebyly uspokojeny v rámci skupiny sub. 3),
6) ostatní pohledávky
Pohledávky patřící do nižší (pozdější) skupiny mohou být uspokojeny, jen jestliže byly plně uspokojeny všechny pohledávky vyšší (lepší) skupiny. Nestačí-li získaný výtěžek k úhradě všech pohledávek patřících do stejné skupiny, uspokojí se tyto pohledávky poměrně (zásada proporcionality). Dalším kriteriem v rámci jedné skupiny pohledávek je časové hledisko.
Tento postup by mohl být jedním z vhodných přístupů, jak ve Vaší věci postupovat, Vaše pohledávka náhrady nákladů řízení by měla být uspokojena přednostně oproti pohledávce telekomunikační společnosti a domova pro seniory, které spadají do kategorie sub 6). Nicméně tento postup bude spíše zdlouhavý, záleží jak se sám rozhodnete, nicméně v tomto případě by se Vám nemělo stát, že Vás budou kontaktovat věřitelé Vaší matky. Mám za to, že s ohledem na výši zanechané pozůstalosti bude soud postupovat podle § 175h, tento postup je rozpracován na konci odpovědi.
3) PŘIJETÍ DĚDICTVÍ
Pokud je dědictví dědicem přijato, dědici pak odpovídají za zůstavitelovy dluhy nejen majetkem, který získali v dědictví ale i vlastním majetkem, s ohledem na tuto skutečnost bych spíše tuto variantu nenavrhovala.
Nedocházi-li k přenechání dědictví věřitelům k úhradě dluhů ebo k likvidaci dědictví - zákonnou oporou pro posup v takových případech je ust. § 471 - řídí se odpovědnost dědice cenou vyjadřující výši aktiv dědictví. Neodpovídá tedy věcmi ebo právy, které mu z dědictví připadly. V tom tkví určité riziko spojené s nabytím dědictví. Dochází totiž při něm ke splynutí majetku z dědictví s vlastním majetkem dědice, takže se zůstavitelovým věřitelům otvírá možnost uspokojit svoje splaté pohledávky i zpeněžením majetku dědic, který mu náležel před nabytím dědictví. Odpovídá-li dědic do výše ceny nabytého dědictví, je o tzv. odpovědnost pro viribus hereditatis.
S ohledem na výši zanechaného dědictví lze hovořit o tzv. dědictví nepatrné hodnoty, ve smyslu ustanovení § 175h občanského soudního řádu, může soud vydat majetek nepatrné hodnoty právě tomu, kdo se postaral o řízení a následně řízení zastavit a to bez ohledu na dluhy, které zůstavitel zanechal. V tomto případě, není rozhodné, zda vypraviteli pohřbu svědčí i dědické právo. V této situaci byste nebyl v pozici dědice, a proto by na Vás nepřešla ani odpovědnost za dluhy. Je pravděpodobné, že by Vám byly v popsaném případě uhrazeny veškeré náklady na vypravení pohřbu, jejich výši budete muset samozřejmě prokázat.
Z tohoto hlediska by se mi jevilo toto řešení jako nejvhodnější.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Zaměstnanec na DPP přestal pracovat a způsobil tak škodu
- Vymáhání škody po zaměstnanci na DPP - přestal chodit do práce
- Je možné strhnout škodu z mzdy z dohody o provedení práce, DPP


Uzavřel jsem dohodu o provedení práce se zaměstnancem do 30.9.2012. Jedná se o pravidelný úklid několika bytových prostor, placeny hodinové. Úklidy se plánují vždy předem na cca týden dopředu. V půlce měsíce, v den naplánovaných úklidu, zaměstnanec oznámil, že již nebude pracovat, vrátil klíče od bytu a žádá odměnu za odpracované hodiny.
Dle smlouvy by mělo dojít na konci měsíce k písemnému odsouhlasení vykonané práce a poté vyplácení odměny. Ve smlouvě je uvedeno, že zaměstnanec souhlasí, že případně škody které způsobí, budou započteny oproti mzdě. Jak mám postupovat v tomto případě? Přišel jsem o nasmlouvanu pracovní sílu se kterou jsem počítal, a která mi způsobila svým nezodpovědným postupem mnoho problémů. Zaměstnávám lidí, kteří se teď místo své práce musí věnovat úklidům, dokud neseženeme náhradu.
Děkuji, Ivo.

ODPOVĚĎ:
Postupovat můžete částečně podle smlouvy. Tedy na základě odsouhlasené odvedené práce určit odměnu.
Pohledávky z pracovněprávních vztahů jsou pohledávkami, které nelze započíst a ani proti nim není možné započtení jednostranným úkonem namítat. Ujednání v dohodě o započtení proti mzdě je tedy neplatné a pokud byste započtení opravdu realizoval, mohl by se neplatnosti tohoto úkonu zaměstnanec domáhat úspěšně u soudu (taktéž se vystavuje správní sankci podle Zákona o inspekci práce).
Doporučuji vyčíslit škodu a vymáhat ji. Odměnu doporučuji vyplatit na základě odsouhlasení vykonané práce, tak jak je uvedeno ve smlouvě.


OBČAN-DLUHY
- Oddlužení fyzických osob - závazky z podnikání a prošly konkurzem
RODINA-SJM
- Společné jmění manželů a insolvence, konkurz na podnikatele OSVČ


Manžel jako OSVČ na sebe v říjnu 2010 vyhlásil insolvenční řízení a byl na něj vyhlášen konkurz. Nyní se řízení chylí ke konci, proto bych se ráda zeptala, zda máte povědomí o tom, že by se chystala právní úprava pro rok 2013 po řešení oddlužení fyzických osob, jejichž závazky jsou z podnikání a prošly konkurzem. Vím, že tato úprava funguje v Německu nebo na Slovensku, u nás to ale není vyřešené a tyto osoby mohou splácet své zbývající dluhy až do konce života.
Při prohlášení konkurzu bylo zrušeno naše společné jmění manželů SJM a jak jsem našla v právních předpisech - SJM může obnovit pouze soud. Co to znamená pro zbývající dluhy po ukončení konkurzu? Jedná se o dluhy z manželovo podnikatelské činnosti a nedoplacený hypoteční úvěr (nemovitost byla prodána v dražbě za nižší cenu, než byl zůstatek hypotéky), který je psaný na nás oba. Znamená to, že zbývající dluhy z manželovo podnikání mohou být dále vymáhány pouze na něm ? A jak je to s promlčecí lhůtou u hypotéky ? Byla přihlášena do ins. řízení proti mému manželovi. Znamená to, že pro uplatnění pohledávky vůči mé osobě běží tříletá promlčecí lhůta? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Právní úprava řešící dluhy z podnikání oddlužením zde není. Podívejte se na http://insolvencni-zakon.justice.cz/, na této stránce se dozvíte více či na stránkách Asociace insolvenčních správců - http://www.asis.cz/. Je zde také poradna řešící problematiku insolvencí - http://www.asis.cz/poradna/. Upravený seznam pohledávek může být po zrušení konkurzu právním titulem pro podání návrhu na výkon rozhodnutí či na exekuci. Toto právo se promlčuje za 10 let od zrušení konkurzu. Ano, dluhy z manželova podnikání mohou věřitelé vymáhat na manželce dlužníka.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vymáhání škody po kominíkovi - neoprávněně vydané revizní povolení na krb
- Revizní technik (kominík) zfalšoval revizní povolení na krb - jak postupovat?
- Zfalšované povolení revizního technika kominíka na provoz krbu - co dělat?
- Předčasné užívání stavby - nezkolaudovaný krb, topení


Měl bch na vás dotaz ohledně soudního sporu ohledně stavby krbu. Postavili jsme rodinný dům. Zároveň prodávali náš stávající byt. Součástí domu měla být i vestavba krbu, která byla prováděna řemeslníkem. Přizvaný revizní technik (známý "krbaře") krb označil za provozuschopný, nicméně následně při kolaudaci rodinného domu se zjistilo, že daný kominík není oprávněn k revizi kbů a tedy jeho razítko je neplatné.
Stavební odbor pak neprovedl kolaudaci a nepovolil užívání RD, neboť stavba krbu byla revizním technikem Krajského úřadu označena jako vadná. Nyní je veden soudní spor, trvá už 2. rok a my prodali byt, takže musíme bydlet v RD přesto, že není zkolaudován. Chtěl jsem se zeptat, zdali existuje nějaké opatření, aby došlo k rychlejšímu řešení sporu z důvodu nutné kolaudace. Užíváme RD i tak, protože jinde už bydlet nemůžeme.
Soudní proces začal žalobou řemeslníka, který požadoval platbu za dostavěný krb, nicméně proti jeho žalobě stojí vyjádření revizního technika Krajského úřadu, ale i to, že stavba byla provedena jen na ústní dohodu a nikoli na smlouvu o dílo. Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
V dotazu neuvádíte, zda jste již zkusili využít povolení k předčasnému užívání stavby - stavební úřad Vám na základě žádosti může vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby podle § 123 Stavebního zákona. Tímto doporučuji začít.
Opatření, které by urychlilo soudní spor právní řád neupravuje.
V případě, že stavební úřad žádost zamítne (dům nebude možné vytápět či stavba krbu bude ohrožovat bezpečnost osob) či vydá povolení na dobu kratší než předpokládaný konec soudního řízení, musím bohužel doporučit, abyste vytápěcí systém zprovoznili a škodu takto vzniklou vymáhali na škůdci (pokud jej jste schopni identifikovat a budete mít dostatek důkazů o jeho pochybení).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Náhrada škody způsobená špatným postupem soudní úřednice
- Vymáhání vzniklé škody po soudu - vadný postup soudní úřednice
- Nesprávný postup soudní úřednice a vymáhání náhrady škody po ministerstvu spravedlnosti


Prosím Vás o radu, jakým způsobem je možné podat stížnost na pracovnici soudu, která mi prokazatelně způsobila svým jednáním finanční škodu.
Pracovnice soudu mi poslala předvolání na určité datum s tím, že trvala na osobním jednání; kromě toho vyžadovala, abych sebou přinesla finanční hotovost. Písemně jsem podala soudu vysvětlení v dané věci s tím, že se jedná pravděpodobně o nedorozumění a požadovala jsem, aby jednání bylo zrušeno s tím, že vysvětlení bylo podáno a důvod pro úhradu žádné částky není. Soud mi přesto mailem poslal zprávu, že na osobním jednání trvá. Následně jsem tedy přijela na soud, kde mi bylo sděleno, že žádné jednání se nekoná a žádná finanční částka po mě požadována není. Vzhledem k tomu, že mi tím vznikla škoda - jednak ve formě ušlého příjmu, který mi za den neplaceného pracovního volna vznikl, jednak ve formě cestovného a v neposlední řadě i z důvodu toho, že jsem si musela požadovanou částku vypůjčit, chtěla bych vědět, jestli je možné na postup úřednice soudu podat stížnost, případně požadovat náhradu vzniklé škody. Ačkoliv jsem soudu opakovaně písemně zasílala žádosti o zrušení jednání s tím, že je bezpředmětné, soud na něm zcela nesmyslně trval - a když jsem se k jednání dostavila, úřednice byla naprosto arogantní a její chování bylo hrozné - skoro bych to až nazvala nějakou šikanou ze strany úřadu, který si s lidmi vyloženě zahrává z pozice nějaké pseudomoci. Domnívám se, že náhradu škody bych mohla uplatnit u Ministerstva spravedlnosti, nicméně jde mi zejména v první fázi o to, aby předseda příslušného soudu vyvodil odpovědnost pro konkrétní úřednici. Je nějaká lhůta, do kdy nejpozději bych musela takovou stížnost podat?
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé, o jakou úřednici se jednalo. Nepíšete, zda je proti Vám zahájeno řízení a jaké, což jsou poměrně podstatné okolnosti.
V každém případě podejte stížnost k rukám předsedy soudu. Pokud jste účastníkem zahájeného soudního řízení (občanské soudní řízení, trestní řízení apod.) a škoda vznikla v souvislosti s tímto řízením, můžete nárok na náhradu škody uplatnit u Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě se jedná o majetkovou škodu, je možné ji uplatnit do 3 let od okamžiku, kdy vznikla (§ 32 zákona č. 82/1998 Sb.).
Žádost je třeba dostatečně odůvodnit, aby bylo zřejmé, že ke škodě došlo při výkonu státní moci a že škoda opravdu vznikla. Čím dříve tak učiníte, tím pochopitelně lépe.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Souhlas otce dítěte s vycestováním dítěte na turistické vízum
- Trvalé vycestování matky s dítětem a souhlas otce dítěte
- Kdy je návštěva matky s dítětem už vycestování z republiky?


Chtěla bych se synem (11 let) rozhodnutím soudu v mé plné péči odcestovat za manželem na 3 měsíční turistické vízum do Austrálie. Dozvěděla jsem se z cestovní kanceláře, že v tomto případě nemusím mít písemný souhlas otce dítěte. Stačí tedy jen otci oznámit, že odlétáme, nebo jakou mám povinnost v totmto případě?
Dejme tomu, že odletíme a pak se rozhodneme zůstat déle a prodloužit si pobyt. Jak postupovat pak? Stačí zaslat formulář jenž je součástí víza o souhlasu otce dítěte a počkat na jeho rozhodnutí? Pak zůstat nebo se vrátit? Nebo požádat eventuelně soud, aby ve věci rozhodl?
Manžel již je v Austrálii. Výhledově bych, pokud se nám tam bude líbit, chtěla v Austrálii zůstat. Musím se do ČR vrátit, nebo mohu požádat z Austrálie o souhlas otce, eventuelně při nesouhlasu řešit soudní rozhodnutí? Zatím pochopitelně nevím, zda se nám tam bude líbit, ale chtěla bych být připravena na různé možnosti a hlavně vědět o povinnostech a jak je řešit. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Úplně nejjednodušší by bylo se s otcem dopředu dohodnout na všech variantách. Samozřejmě postačí, když mu turistickou cestu dopředu pouze oznámíte. Pokud se ovšem rozhodnete setrvat, budete o něj muset mít písemný souhlas. Doporučuji ho o takový souhlas požádat dopředu (např. po dvou měsících pobytu), tak aby v případě odepření souhlasu, jste měla čas se vrátit a začít situaci řešit v republice. V krajním případě byste mohla souhlas otce nechat nahradit soudem - otec by ovšem o dítě musel trvale neprojevovat zájem apod. Nejvhodnější forma výchovy v tomto případě by byla střídavá péče o dítě (např. po 6 měsících).
Nedoporučuji celou záležitost řešit ze zahraničí - otec by oprávněně namítal, že jste dítě unesla, protože věděl jenom o 3 měsících vycestování.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak dokázat že se druh nepodílel významně na opravách bytu, domu
- Jak prokázat investice partnera do bytu, domu, nemovitosti
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Výživné na partnerku, družku - těhotenství a porod - § 95 zák. 94/1963 Sb.
- Výživné na přítelkyni po porodu dítěte - § 95 zák. 94/1963 Sb.
RODINA-SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Jak zabránit střídavé péči o velmi malé dítě
- Rady jak znemožnit střídavou péči o dítě mladší 3 let
- Jak zabránit aby otec dítěte dostal dítě do střídavé výchovy, péče
- Střídavá péče o dítě a rozhodnutí Ústavního soudu 48/04 z 27. 1. 2005


Měla bych dotaz týkající se finančního vyrovnání. Můj bývalý přítel žil 3 roky v mém bytě. Neměl zde trvalý pobyt. Máme spolu 2,5 leté dítě a čeká nás opatrovnický soud, neboť jsme se rozešli.
Přítel po mne nyní vyžaduje finanční vyrovnání za práce, které na bytě po čas společného soužití udělal. Dělali jsme společně nové podlahy, koupelny atd. Udělal si odhad, že by to mělo činit 180.000 Kč Materiál jsem platila já, on maximálně koupil hřebíky, lepidla a ty menší položky. Po čas spolužití, platil nájem 4000 Kč, jídlo a věci do domácnosti. Já, ačkoliv jsem na mateřské, jsem platila hypotéku 7500 Kč, elektriku, Internet a dokonce i jeho mobil.
Nyní mi vyhrožje, pokud budu dělat problémy a nebudu se chtít dohodnout na péči o díte jak on chce, tak bude soudně po mě tuto částku 180 000 Kč vymáhat.
Prosím poraďte mi, zda vůbec má nějaké právo na mne tuto částku vymáhat? Vždyt jsme tady bydleli spolu.
Je to vůbec nějak dokazatelné, co a za jakou částku zde udělal? Opatrovnický soud máme 12.12.2012, on chce dítě do střídavé péče, s tím já nesouhlasím. Na malou mi zatím nepřispívá, přestože jsem na mateřské a platím hypotéku. Prý je to muj problem. Děkuji, Dagmara

ODPOVĚĎ:
Nejprve k finančnímu vyrovnání za investice v bytě:
Je třeba abyste do jednání zajistila maximum písemných podkladů, které budou dokládat, že jste se finančně na bytě podílela výrazně více než bývalý partner a že jeho žádost o finanční vyrovnání je neopodstatněná (např. fakturami na Vaše jméno, výpisy z Vašeho účtu dokládající provedení plateb).
Placení nájmu a spotřebních položek je běžnou součástí života každého člověka, v těchto položkách nelze spatřovat výdaje mimořádného nebo významného charakteru, za něž náleží finanční vyrovnání.
Počítejte s tím, že partner se pokusí na soudním jednání svůj požadavek doložit tak říkajíc za každou cenu (daňovými doklady získaných od třetích lidí apod.). Pokud by Vám chyběla nějaká faktura či daňový doklad, vyžádejte si od firmy, která službu provedla potvrzení o provedené službě.
K Vašemu výživnému:
Podle § 95 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině máte nárok na příspěvek na výživu a úhradu některých nároků souvisejících s těhotenstvím a porodem, a to po dobu dvou let. Nárok se promlčí uplynutím lhůty tří let od porodu dítěte. Je nejvyšší čas (dceři budou 3 roky v blízké době), abyste podala žalobu na výživné neprovdané matky (tedy pro sebe), potřebu odůvodněte rozpadem vztahu a vzhledem k péči o dítě sníženou výdělečnou schopností. Pokud prokážete (opět daňové doklady apod.), že jste v souvislosti s těhotenstvím a porodem měla náklady, které jste nesla sama (výbava pro dceru, nábytek a pomůcky pro dítě), vymáhejte v rámci žaloby na výživné i tyto náklady.
Střídavá výchova dítěte je nejzávažnější část, na kterou se musíte nejlépe připravit.
I s ohledem na nízký věk a pohlaví dítěte by totiž soud mohl střídavou výchovu určit.
Podle § 26 odst. 2 zákona o rodině platí, že "jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby."
Vzhledem k tomu, že otec dítěte navrhuje střídavou výchovu, je třeba obranu proti tomuto návrhu založit na několika argumentech (a ty pochopitelně podložit):
1. zájem o dítě - návštěvy otce dítěte od vašeho rozchodu, jejich průběh, poskytování finančních prostředků pro dítě, podíl na rozhodování o výchově a budoucnosti dítěte (kdo vybíral mateřskou školku, kdo s dcerou absolvoval lékařské prohlídky apod.)
2. shoda rodičů na výchově dítěte - neschopnost dosáhnout shody je jeden ze závažných argumentů proti nařízení střídavé péče (viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 266/10 ze dne 18. 8. 2010; není nutné se s ním seznamovat, pouze kdybyste měla zájem) - klasickou ukázkou neschopnosti shody partnerů jsou neodůvodněné negativní vztahy s rodiči partnerů a zakazování návštěv dítěte, tedy popírání sociální adaptace dítěte v rodině
3. V současné době soudní judikatura zastává názor, že "zájmem dítěte nepochybně je, aby bylo především v péči obou rodičů, a není-li to možné, pak toho z rodičů, který k tomu má lepší předpoklady, mimo jiné uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě dítěte a je přesvědčen, že i ten druhý je dobrým rodičem", proto je třeba nebagatelizovat roli otce v životě dcery, ale v rámci řízení spíše prokázat, že v současné době není střídavá péče vhodná (nestabilní sociální zázemí otce, rozchod z důvodu psychické poruchy nebo závislosti na návykových látkách)
4. důvodnost nesouhlasu matky - nesouhlas se střídavou výchovou nesmí být založen jen na zjevně iracionálním nebo nepřezkoumatelném důvodu. Jestliže půjde o tento iracionální či nepřezkoumatelný důvod, anebo bude v řízení prokázáno, že jde o nesouhlas spočívající na důvodu prokazatelně nemajícím negativní vliv na zájem dítěte, nemůže soud na tomto nesouhlasu vystavět rozhodnutí, kterým návrhu na svěření dítěte do střídavé (společné) péče nevyhoví.
5. poukázat na výhružky (pokud můžete pokusit se je i prokázat, např. nahrávkou - zda soud k nahrávce jako důkazu přihlédne záleží na něm); Ústavní soud totiž zastává názor, že "Svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti; to předpokládá toleranci, vyspělost a dobrou vůli všech zúčastěných. Rozhodnutí o střídavé výchově nezletilého dítěte by mělo vycházet z jejich společné vůle a dohody, schopnosti spolu komunikovat a spolupracovat a nezapojovat dítě do svých vzájemných problémů. Podle názoru Ústavního soudu není v tomto případě podstatná otázka, proč rodiče nejsou ochotni spolu spolupracovat a komunikovat, nýbrž to, že jim v daném případě chybí ochota a vyspělost v zájmu nezletilé dcery spolu kooperovat." (viz. rozhodnutí I. ÚS 48/04 ze dne 27. 1. 2005).

A to nejdůležitější nakonec - zajistěte si pomoc doporučeného advokáta (např. kamarádkou, která řešila svěření dítěte do péče), sama nejste ani odborně ani psychicky dostatečně vybavená na to, abyste náročný soud o Vaše dítě zvládla.


RODINA-ROZVOD
- Rozvod cizích státních příslušníků na území ČR
- Může český soud rozvést cizí státní příslušníky
- Rozvod příslušníků čínské lidovědemokratické republiky v ČR


Můj kamarád, státní příslušník ČLR a jeho stávající manželka rovněž státní příslušník ČLR oba s povolením k dlouhodobému pobytu u nás v ČR by se chtěli rozvést. Oddáni byli zhruba před deseti roky v ČR a poté jejich zastupitelský úřad v ČR sňatek "potvrdil". Jak by měli nyní postupovat při zamýšleném rozvodu jejich manželství, resp. může jejich svazek rozvést soud ČR? Ještě jsou také společnými rodiči devítiletého syna, který zde s nimi žije a chodí do školy. Jak by prosím měli postupovat? Děkuji, Luboš

ODPOVĚĎ:
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním stanoví, že zrušení manželství rozvodem se řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení rozvodového řízení.
Pokud jsou tedy oba manželé státními příslušníky ČLR, není možné je rozvést v ČR podle českého právního řádu. Rozvod bude muset proběhnout v ČLR podle tamních právních předpisů.


RODINA-SJM
- Odstěhování manželky s dítětem - jak vypořádat majetek a dluhy?
- Musí manželka splácet hypotéku když se odstěhuje od manžela?
- Musí manžel splácet hypotéku když se odstěhuje od manželky?
- Dohoda o hrazení nákladů s odstěhovaným manželem, manželkou
- Musí manžel, manželka platit hypotéku když nebydlí v bytě?
RODINA-ROZVOD
- Co je to zkrácený rozvod manželství?


Jsme s manželkou spolu 6 let, máme 4letého syna, bydlíme v bytě, který spoluvlastníme a splácíme hypotéku. Manželka se před 2 měsící po provalení nevěry sebrala a i se synem ze dne na den odešla k novému příteli. Já jsem v bytě zůstal sám. Zatím není podaná žádost o rozvod a vše se snažíme řešit ústně. Hypotéku, poplatky za byt, školku a další poplatky (např. úrazové pojištění syna, daň z nemovitosti), platím ze svého bankovního účtu a s manželkou jsem domluveni na půlce výdajů. První měsíc vše šlo podle domluvy. Tento měsíc mi manželka místo domluvené částky předala osobně jen 3600,- s tím, že 5000,- si svévolně odečetla z mých vrácených daní, které mi přišly v dubnu. Snažím se s manželkou domlouvat v klidu o placení poplatků a střídavé péči o syna. Manželka spíše dělá naschvály. Jak se můžu bránit proti neplacení poplatků z její strany, jakou mám šanci na střídavou péči syna, se kterým mám velmi úzký vztah a evidentní změna situace mu neprospívá. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, jak chcete celou věc řešit do budoucna, jestli věříte v obnovení Vašeho vztahu či zda je Váš vztah již neobnovitelný a uvažujete o rozvodu.

A) Pokud se nechcete ještě rozvádět a věříte do budoucna v obnovu Vašeho vztahu, navrhovala bych v tuhle chvíli sepsání písemné dohody o tom, že se podílíte na placení veškerých nákladů stejných dílem a bylo by lepší, kdyby peníze byly do budoucna posílány na účet a nebyly předávány osobně. Vzhledem k tomu, že veškerý Váš společný majetek je součástí společného jmění manželů SJM, je Vaší povinností stejně jako povinností Vaší manželky, aby se podílela na vzniklých nákladech. Vzhledem k ustanovení § 145 OZ jsou oba manželé ze svých závazků odpovědni společně a nerozdílně. V případě poplatků za užívání bytu, je nutné zohlednit skutečnost, že Vaše žena byt v současné době neužívá a tudíž, by měly být hrazeny spíše Vámi. Nicméně na placení hypotéky by se měla podílet, a to i z důvodu, že je v katastru nemovitostí vedena jako vlastník (spoluvlastník) avšak i v tomto případě mělo být zohledněno, že v bytě nebydlí, a tudíž by její podíl na splácení hypotéky měl být snížen o jakousi polovinu nájmu, kterou byste ji měl odvádět z důvodu, že v bytě bydlíte (jinak by mohlo jít o bezdůvodné obohacení). Záležitosti týkající se vašeho společného potomka byste měli hradit na polovinu. Tato smlouva a uskutečněné platby bude spíše sloužit jako doklad pro budoucí případné vyrovnání při rozvodu. V případě, že by se Vaše žena odmítla na takovém to systému hrazení nákladů podílet, tak by bylo možné žalovat tyto dlužné částky uplatnit v rámci majetkového vypořádání při rozvodu, neboť by šlo o bezdůvodné obohacení, z titulu neoprávněného příjmu.

B) Pokud uvažujete o rozvodu, bude nutné provést majetkové vyrovnání a upravit péči o dítě včetně výživného na dítě. V případě, že se Vám povede dohodnout se na majetkovém vyrovnání a úpravě péče o dítě s manželkou, bude možné provést tzv. zkrácený rozvod, kdy předložíte veškeré tyto dohody a soud je pouze potvrdí.
Pakliže se nedomluvíte, bude soud řešit všechny tyto otázky sám, ve věci úpravy péče o dítě můžete samozřejmě navrhnout střídavou péči o dítě, měl byste argumentovat úzkým a vřelým vztahem, který k sobě máte, a dále tím, že se umíte o chlapce postarat. Váš syn je ještě relativně malý, je možné, že Vaše manželka bude argumentovat tím, že ještě potřebuje celodenní péči matky, tento argument by mohl být hlavním argumentem, proč by soud na střídavou péči o dítě nepřistoupil. V případě střídavé péče soud také velmi zohledňuje vztah mezi oběma rodiči a jejich schopnost dohodnout se. I kdyby se stalo, že by Vám soud v rámci tohoto řízení nevyhověl a svěřil dítě do péče matky, s tím, že Vám budou stanoveny dny, kdy se s dítětem uvidíte, nezoufejte. Tento typ rozhodnutí není rozhodnutím konečným, a proto můžete podat opětovně návrh na změnu úpravy styku s dítětem a žádat střídavou péči.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přerušení živnosti z důvodu pracovního úrazu a nárok na podporu
- Pozastavení živnosti pro pracovní úraz a nárok na podporu v nezaměstnanosti
- Nárok na podporu v nezaměstnanosti u OSVČ neplatícího nemocenské pojištění
- Co ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti po ukončení podnikání (OSVČ)


Jsem OSVČ. Platím si řádně zdravotní a sociální pojištění, nemocenské pojištění si neplatím. Nyní mám úraz, se kterým budu zřejmě přes půl roku marodit. Je možné na toto období přerušit živnost, nahlásit se na pracovní úřad a pobírat podporu v nezaměstnanosti? Popřípadě jak nejlépe to vyřešit? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud si jako OSVČ neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, nemáte bohužel nárok na nemocenskou. Nárok na ni by Vám vznikl až po třech měsících hrazení záloh na nemocenské pojištění. Jestliže jste nebyl uznán dočasně práce neschopným, můžete se zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
Další podmínkou je, že po dobu evidence na úřadě práce pozastavíte svoji živnost nebo ji zcela ukončíte. Pokud jste během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce odváděl zálohy na sociální pojištění po dobu alespoň 12 měsíců, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Její výše se bude odvíjet od výše odvedených záloh na sociální pojištění.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Opakované rizikové těhotenství a výpočet základu pro nemocenskou
- Opakovaná rodičovská dovolená a výpočet nemocenské, PPM a rodičovského příspěvku


Manželka ukončila rodičovskou dovolenou RD ve 3 letech syna a ihned nastoupila na nemocenskou v důsledku rizikového těhotenství druhého dítěte (je tedy stále zaměstnaná). Z jakého základu se vypočítává nemocenská, když v podstatě naposledy pracovala zhruba před 4 roky, neboť předtím byla také na rizikovém těhotenství?
Bude mít následně nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM a jak se bude vypočítávat. Jak to bude s rodičovským příspěvkem? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Nemocenské se vypočítává z rozhodného období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém byla Vaše manželka uznána dočasně práce neschopnou. Jestliže v tomto období nelze stanovit vyměřovací základ (tj. započitatelný příjem) nebo jsou-li v tomto období pouze tzv. vyloučené dny (například rodičovská dovolená), je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, ve kterém Vaše manželka dosáhla započitatelného příjmu. Výše nemocenské se tedy Vaší manželce bude vypočítávat ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.
Jestliže je Vaše manželka stále zaměstnaná (její pracovní poměr trvá), bude mít nárok nejen na mateřskou, ale i na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou). U PPM je rozhodné období stejné jako v případě nemocenské. Do rozhodného období se přitom nezapočítávají dny, za které je nemocenské poskytováno a ani výše nemocenského se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet výše peněžité podpory v mateřství PPM. I peněžitá podpora v mateřství PPM tedy bude Vaší manželce vypočtena ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte.


OBCHOD-REKLAMACE
- Délka záruční lhůty u baterií notebooku
- Jak dlouho je možné reklamovat baterie notebooku
- Záruka, záruční doba u baterie, baterií


Chtěla bych se zeptat, zda platí dvouletá záruční lhůta i na baterie  notebooku. Někteří prodejci na svých stránkách píšou, že je reklamační lhůta na baterie notebooku jen 6 měsíců. Mám totiž notebook acer a ten mi sám píše, že je baterie vadná a že ji mám vyměnit. Baterie je ale velmi drahá, značková stojí přes 1000 Kč. Notebook je ale ještě v záruče. Vztahuje se záruční lhůta (doba) tedy i na baterii a to po celou dvouletou dobu od koupi? Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Podle § 620 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.) činí záruční doba při prodeji spotřebního zboží 24 měsíců, v případě, že nějaký prodejce uvádí lhůty kratší, mohlo by jít o omezování práv spotřebitele, neboť uvedl nepravdivou informaci (§ 13 ve spojení s § 24 písmeno i) z. o ochraně spotřebitele, z. č. 634/1992 Sb.).


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Opakované prodloužení rodičovské dovolené u zaměstnavatele
- Je možné opakovaně požádat zaměstnavatele o prodloužení RD?
- Předčasné ukončení rodičovské dovolené a návrat do práce


Je možné opakovaně (a případně kolikrát nebo na jak dlouho) prodlužovat rodičovskou dovolenou nahlášenou zaměstnavateli – například pokud požádám o 1 rok, mohu si následně požádat o rok a dva měsíce a poté o další 3 měsíce atd.? Je pravdou, že zaměstnavatel nemá povinnost mě přijmout dříve, než uplyne doba rodičovské dovolené, o kterou jsem si zažádala po skončení mateřské dovolené požádám? V případě, že bych nahlásila rodičovskou dovolenou například jen na 3 měsíce po mateřské dovolené, pak jsem zkusila jít pracovat, ale musela bych se po dalším měsíci vrátit domů, bude mi znovu umožněna rodičovská dovolená? Budu poté opět zaměstnavateli hlásit, na jak dlouho chci jít na rodičovskou dovolenou? Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
O rodičovskou dovolenou a její prodloužení můžete zaměstnavatelE žádat i opakovaně. Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nestanovuje kolikrát a na jak dlouho můžete rodičovskou dovolenou prodlužovat - záleží jen na Vašem uvážení. Můžete tedy opakovaně žádat například o prodloužení pouze na několik měsíců.

Pokud si požádáte o rodičovskou dovolenou například do dvou let věku dítěte a poté si to rozmyslíte a budete chtít nastoupit například již po roce, zaměstnavatel Vám opravdu nemusí dřívější ukončení rodičovské dovolené a nástup do práce umožnit. Pokud byste se rozhodla rodičovskou dovolenou ukončit, nastoupit do práce a poté se opět vrátit na rodičovskou dovolenou, zaměstnavatel Vám návrat musí umožnit. Poté by bylo dobré se se zaměstnavatelem opět domluvit, jak dlouhou rodičovskou dovolenou chcete čerpat.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Promlčení investic do společné nemovitosti spolumajitelů, spoluvlastníků
- Jak dlouho může požadovat spoluvlastník vyplacení investic do společného bytu, domu?
- Vymáhání nákladů na opravy bytu, domu, nemovitosti po spoluvlastníkovi
- Jak dostat od spolumajitele nemovitosti vyplacené náklady na opravy?
- Smrt spolumajitele a přihlášení neuhrazených investic v dědickém řízení
- Úmrtí spoluvlastníka a nevyplacené investice do společného domu
- Je nutný souhlas s opravami společného bytu, domu, nemovitosti
- Opravy bytu, domu, nemovitosti ve spoluvlastnictví a souhlas spolumajitele
- Opravy nemovitosti ve spoluvlastnictví a souhlas spoluvlastníka
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to, co znamená konkludentní souhlas?


Vlastníme s bratrem rodinný dům, každý jednu polovinu. V domě nebydlíme. Bydlí tam naše maminka. Bratr zemřel a jeho polovinu bude dědit manželka a tři děti. Já jsem do domu investovala nemalé peníze, cca 250.000,--. Jedná se o větší opravy (výměna oken, opravy schodiště), údržbu (malování, výměna bojleru) a také úhradu nákladů za topení. Na vše mám doklady. Chtěla bych se zeptat, jak v rámci dědického řízení bude zacházeno s penězi, které jsem do domu investovala já. Mám nárok na vyplacení poloviny vynaložených nákladů? Bohužel s pozůstalými je nemožné rozumně se domluvit, proto bych potřebovala radu, jak dále postupovat. Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o tzv. investice do společné věci, na jejichž proplacení máte za určitých okolností (viz níže) nárok. V případě, že druhý spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu) zemřel a dědické řízení dosud neskončilo, je zapotřebí, abyste své právo na vrácení poloviny investic do společné věci tzv. přihlásila do dědického řízení (toto můžete učinit písemným kontaktováním příslušného okresního soudu či již určeného notáře, v němž výši vynaložených investic doložíte).
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy a za jakých okolností jste do RD investovala. V této souvislosti je nutné rozlišovat 4 základní situace:
1/ Náklady na nutnou opravu nebo údržbu se souhlasem:
Pokud je Vaše investice možné kvalifikovat jako náklady na nutnou opravu nebo údržbu RD (rodinného domu), které jste současně vynaložila se souhlasem druhého spoluvlastníka (§ 139/2 Občanského zákoníku), vzniklo Vám proti druhému spoluvlastníkovi majetkové právo na vydání poměrné části těchto investic, které se promlčí ve standardní tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku), pro počátek jejíhož běhu je rozhodná doba vynaložení předmětných nákladů na spoluvlastněný rodinný dům.
2/ Náklady na nutnou opravu nebo údržbu bez souhlasu:
Pokud je sice možné Vaše investice hodnotit jako náklady na nutnou opravu nebo údržbu RD, tyto jste však vynaložila bez souhlasu druhého spoluvlastníka, vzniklo Vám proti druhému spoluvlastníkovi právo na vrácení bezdůvodného obohacení (§ 451 a § 458/1 Občanského zákoníku), které se promlčuje ve lhůtě dle § 107 Občanského zákoníku a které je nutné proti druhému spoluvlastníkovi uplatnit již za trvání podílového spoluvlastnictví (promlčecí doba i zde počíná běžet od doby vynaložení investic).
3/ Zhodnocení společné věci se souhlasem:
Pokud nepředstavovaly Vaše investice náklady na nutnou opravu nebo údržbu, nýbrž se jednalo o zhodnocení RD, a tyto jste vynaložila se souhlasem druhého spoluvlastníka, vzniklo Vám proti němu opět majetkové právo jako v bodě ad 1/.
4/ Zhodnocení společné věci bez souhlasu:
Pokud jste pak společnou věc zhodnotila (tzn. nejednalo se o nutnou opravu nebo údržbu) bez souhlasu druhého spoluvlastníka, vzniklo Vám proti němu právo na vydání bezdůvodného obohacení v promlčecí době dle § 107 Občanského zákoníku, která však počne běžet až od okamžiku zániku podílového spoluvlastnictví.
Ke shora uvedenému pak pouze dodávám, že souhlas druhého spoluvlastníka s investicemi do společné věci může být vyjádřen jak výslovně (písemně či ústně), tak i konkludentně (tzn. mlčky). K této otázce blíže viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3316/2009, ze dne 17. 2. 2010.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak pohřbít českého občana v zahraničí


Teta (88 let) je občankou ČR, žije v ČR a přeje si být po své smrti uložena do rodinné hrobky v Chorvatsku. Technicky vím jak se to provede přes pohřební službu. Teta zatím platný cestovní pas vlastní. Nevím, zda nenastanou nějaké právní, nebo problémy při přechodu hranic. Pokud by již v době úmrtí platný pas neměla, šlo by to také? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Pohřební služby v těchto situacích zajišťují jak povolení hygienika, tak pasové a celní formality vč. jednání s příslušným konzulátem, úmrtní list, překlady dokumentů souvisejících s převozem a letenku apod. Základem je tedy vybrat si vhodnou pohřební službu.
Musím říci, že ale Váš případ je specifický v tom, že se jedná o občanku ČR, která si přeje být pohřbena mimo ČR. Obvyklá je totiž přeprava Čechů zesnulých v zahraničí do ČR či přeprava v ČR zesnulých cizinců a přeprava do jejich mateřského státu.
Platný cestovní pas není nutný, ale je třeba zajistit pohřební službu v Chorvatsku, které převážecí služba zesnulého předá.

Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 6

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
01. prosinec 2011

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


OBČAN-NÁHARDA ŠKODY
- Nárok na odškodnění a bolestné při vytržení zdravého zubu
- Vytržení zdravého zubu zubařem a nárok na bolestné, odškodné, nový implantát

Dnes byla přítelkyně u zubaře s podezřením že se jí klube osmička. Doktor ale vytrhl bez rengenu omylem sedmičku. Doma to přítelkyně zjistila a volala zpět. Při druhé návštěvě to zkoušel doktor nějak ukecat. Zub byl ale naprosto zdravý. Doktor ale uznal pochybení a navrhuje že udělá zdarma bezbolestný implantát zubu v hodnotě 25.000 Kč. Ale myslím že by měla nárok i na nějaké odškodnění či bolestné. Nevíme ale jak se to oceňuje a kolik si může v tomto případu říci. Neměli by jsme to taky hlásit na Policii či to řešit soudní cestou? Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě má samozřejmě Vaše přítelkyně nárok na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění V
peněžité formě. Rozhodně se pokuste s lékařem dohodnout, a sami navrhněte, kolik za toto požadujete. Pokud nebude lékař souhlasit, máte jedinou možnost, a to obrátit se s žalobou k soudu a požadovat finanční prostředky jako kompenzaci za vzniklou újmu. Jistě na ní má Vaše přítelkyně nárok. Její výše je na domluvě, případně se stanoví tabulkami.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dochází při úmrtí nájemce, nájemníka k ukončení nájemní smlouvy automaticky?
- Jsou dědicové povinni dále platit nájem pokud nájemník zemře?

Rád bych se zeptal zda, existuje obecná zákonitost ohledně nájemní smlouvy v situaci, kdy dojde k úmrtí jediného nájemce. Dochází v tomto případě automaticky k ukončení nájemní smlouvy a pronajímatel bytu není oprávněn očekávat hrazení nájmu a vykonávání povinností nájemce od příslušníků rodiny? Jak v tomto případě obecně postupovat z pohledu rodiny daného zemřelého nájemce - právě s ohledem na závazky zemřelého nájemce vůči pronajímateli, ale též s ohledem na vyklizení pozůstalých věcí z bytu? Můžeme si převzít věci zemřelého i když ještě neproběhlo dědické řízení? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Placení nájemného a užívání věci v nájmu je vztah čistě mezi nájemcem a pronajímatelem. V případě úmrtí nájemce zaniká jeho závazek platit nájemné a ten se nedědí. Dědí se pouze závazky nájemce splatné v době života nájemce. Věci nájemce je pronajímatel povinen vydat, protože jsou součástí dědictví. O vydání věcí můžete požádat buď Vy nebo notář, který bude dědictví projednávat.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Může chtít zaměstnavatel aby byl zaměstnanec na pracovišti půl hodiny před a po prac. době?
- Je povinnost zaměstnance být na pracovišti před a po pracovní době?

Pracuji jako prodavačka a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme půl hodiny před pracovní dobou a půl hodiny po prac. době zůstavali na pracovišti. Takže jsme tam 12 hodin ale do výkazu uvádíme jenom 11 hodin. Máme nárok jenom na jednu půlhodinovou přestávku, když pracujeme 11, resp. 12 hodin? Počítá se do pracovní doby příprava prodejny (úklid)?
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Pokud máte v pracovní smlouvě uvedeno, že jste povinna provádět úklid či jinou přípravu prodejny, nebo tato činnost přímo souvisí s předmětem Vašeho pracovního poměru, tak patří do pracovní doby a požadováním nástupu před pracovní dobou a odcházení až po jejím ukončení zaměstnavatel překračuje zákoník práce a nejste povinna tuto činnost (navíc neplaceně) vykonávat.
Se zaměstnavatelem musíte pracovní podmínky a jejich porušování projednat; přip. se obrátit na Inspekci práce nebo odborovou organizaci (pokud je zřízena).


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Právo na náhradu škody zaměstnavateli za zničený mobilní telefon
- Náhrada škody na svěřené věci v práci, zaměstnání
- Který soud je místně příslušný při žalobě na náhradu škody
- Důkazní břemeno při vymáhání náhrady škody za poškozenou věc

Chtěl jsem se zeptat jak řešit situaci, když mi v práci podřízený rozbil telefon. K činu se přiznal, mám na tuto situaci svědka, ale přesto nechce uhradit způsobenou škodu která činí 10 000 Kč. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V případě, že Vám někdo způsobí škodu, a po domluvě ji neuhradí, musíte se s žalobou obrátit na soud. Ten je jediný oprávněn rozhodovat o náhradách za způsobenou škodu.
Žalobu je nezbytné podat na okresním soudě dle místa trvalého bydliště žalovaného a zaplatit soudní poplatek v kolcích. V případě, že se žalobu rozhodnete podat, doporučuji Vám zvolit si právního zástupce alespoň k sepsání žaloby, neboť ta má přesná pravidla, která je nutno dodržet (např. přesné specifikování žalobního petitu).
Dále máte, jako žalobce důkazní břemeno, budete tedy muset prokázat, že došlo ke škodě, kdo ji způsobil, a přesnou výši škody. Bude tedy nejspíše nezbytné přivolat k jednání svědky - kolegy z práce. Podotýkám, že řízení v prvním stupni trvá v průměru tři roky.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kdo dědí stavební spoření - manžel nebo děti?
- Je možné ovlivnit kdo bude dědit peníze ze stavební spoření při úmrtí

Zemřela mi matka, v závěti mi odkázala věškerý movitý a nemovitý mejetek, ale netušila, že stavební spoření přejde na manžela, se kterým nebyla v dobrém vztahu. Je možné, abych se k penězům ne stavebním spoření nějak dostala? Děkuji. Hanka

ODPOVĚĎ:
Stavební spoření ze zákona přechází na manžela a v dědickém řízení se neprojednává. Jde o přechod ze zákona, který nelze žádným způsobem vyloučit. Bohužel tedy spoření náleží manželovi Vaší matky, proti čemuž nelze nic dělat.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nárok na vypořádání mezi druhem a družkou při společném soužití po rozchodu
- Rozchod a nárok na majetkové vyrovnání mezi druhem a družkou
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění druhem, družkou - informace

Přítelkyně se kterou jsem žil 13let se se mnou rozchází. Chce se odstěhovat, mám rodiný domek a teď ještě přišla s tím, že ji právník řekl, že soužitím ve společné domácnosti jako druh družka, jí vzniká již po jednom roce nárok na vypořádání. Nebo jen v pozůstalosti, v případě že by se semnou něco stalo? To znamená jak to popsala že jsou dva synové a hodnota rodinného domu by byla např. 5.000.000 Kč tak by vznikl nárok každý syn 2 miliony Kč a ona 1 milion Kč. V případě že bych neměl sepsanou závěť?
Nechala se slyšet že při rozchodu nebude nárokovat nic co se týká vypořádání majetku domku. Ale má na to vůbec nárok?
Při rekonstrukci pomáhala formou úklidu a při výměně střechy podávala staré tašky.
Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Vaše přítelkyně na žádné majetkové vypořádání nárok nemá (tedy vyjma investic, které je schopná prokázat, že vložila do Vašeho majetku a tím jej zhodnotila).
Informaci o tom, že vznikají nějaká její majetková práva po 1 roce soužití, nevím z čeho vyvodila, ale právník by jí takovou informaci poskytnout nemohl.
V případě Vaší smrti, by družka byla spolužijící osobou, která má nárok na dědictví (pakliže neexistují potomci, kteří by dědili v 1. dědické skupině). Spolužití by ovšem v době Vaší smrti muselo trvat.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Kdo platí prvních 14 dní nemocenské před koncem pracovní smlouvy na dobu určitou
- Konec pracovní smlouvy na dobu určitou a kdo hradí nemocenskou prvních 14 dní

Mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.8.2011. Kdo mi zaplatí prvních 14 dní nemocenské, když onemocním například 3 dny před tímto datem? Díky, Alexandra

ODPOVĚĎ:
první tři dny nemocenské nejsou placené a další platí stát, výpočtem z Vašeho průměrného výdělku. Pokud budete registrovaná na úřadu práce doporučuji se poradit s příslušným úřadem práce ohledně formulářů, které po Vás budou požadovat k doložení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může donutit obec vystěhovat nájemníky z obecního bytu pokud chce byt prodat
- Prodej obecního bytu a vystěhování původních nájemníků se smlouvou na neurčito
- Předkupní právo u nájemníků obecního bytu

Manželé jsou 25let společnými nájemci obecního bytu. V současné době se obec rozhodla dům se dvěma nájemními byty prodat. Zřejmě chce prodat dům prázdný a proto nám nabídla výměnou byt sice stejné kategorie, ale bez garáže a zahrady. Jaké mám možnosti když s nabídkou nesouhlasíme? Máme předkupní právo na byt a za jakých podmínek se prodej musí uskutečnit. Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Podle § 22 zákona č. 72/1994 Sb., má při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě. Takže doporučuji v tomto směru jednat s obcí.


OBČAN-EXEKUCE, DRAŽBY
- Je možné aby dražené pozemky vcelku koupilo při dražbě více osob?
- Je možné vytvořit sdružení za účelem dražby?
- Podmínka vstupu do dražby - zaplacení jistoty

V dražbě se bude dražit soubor pozemků (asi 20 ks) mám zájem jen o některé z nich a několik sousedů by mělo zájem o ostatní. Bohužel celková cena je příliš vysoká, aby je vydražil někdo z nás. Je možné se nějak sdružit za účelem dražby,
aby po vydražení byly jednotlivé pozemky převedeny na konkrétní členy? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Můžete uzavřít smlouvu o sdružení podle § 829 občanského zákoníku za účelem nákupu pozemků. Tato smlouva nezakládá vznik žádného právního subjektu (tudíž nebudete muset podstupovat zápis do obchodního rejstříku, který by Vás zdržel). Jediné, co je nutné, je kvalitně smlouvu sepsat a to tak, aby se vám vložené vklady vrátily (pro vstup do dražby budete muset zaplatit tzv. jistotu) a vydražené pozemky jste obdrželi, tak jak požadujete. V tomto ohledu nedoporučuji smlouvu sepisovat bez kvalifikované právní pomoci.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Mnohaleté dlouhodobé oplocení pozemku a jeho vydržení
- Vydržení pozemku při jeho dlouhodobém oplocení
- Příklad vydržení pozemku v realitě

Před 16 lety jsme zakoupili pozemek od magistrátu. Pozemek byl oplocen, neboť ho rodiče využívali jako zahradu v rámci pronájmu ostatní plochy. Zaplatili jsme kupní cenu, na pozemku postavili rodinný dům a pozemek nadále trvale oplocený používali. Geometrické zaměření a fyzické předání pozemku nebylo provedeno. V současné době magistrát prodává pozemky přilehlé, při geometrickém zaměření se zjistilo, že část pozemku magistrátu (4 metry čtverečné) jsou uvnitř našeho oplocení. Oplocení je v tomto místě více než 15 let. Chtěli bychom využít institut "vydržení". Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je přímo ukázkovým příkladem pro uplatnění institutu vydržení - desetiletá nepřetržitá držba nemovitosti v dobré víře, že jste vlastníky. Až s Vámi magistrát naváže jakoukoliv komunikaci, odpovězte tím, že daná část pozemku je vydržena (splnili jste výše uvedené podmínky), doložte nabytí pozemku kopií kupní smlouvy. Dále uvidíte, jak se magistrát bude k odpovědi stavět. Případně se připravte na soudní spor.

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Co je to apostila u zahraničního rodného listu
- Jak postupovat když má dítě dvě příjmení - jedno po matce a druhé po otci
- Žádost o zápis do speciální matriky pro české občany narozené v zahraničí
- Narození českého občana v zahraničí a zápis do speciální české matriky

Mám na vás dotaz ohledně dvojího příjmení dítěte. Mé dítě se narodilo v zahraničí, konkrétně na Maltě, kde i získalo rodný list. Já jsem češka, otec Ital. V tomto případě má dítě nárok jak české, tak na italské občanství. V Itálii vystavili pas i rodný list s příjmením mým i po otci (nejsme manželé).
Měli by v České Republice při vytvoření rodného listu tento fakt akceptovat? Nemůže mít přeci pas se dvěma příjmením a v rodném listě mít jen jedno příjmení. Jak je možné tuto situaci řešit. Na matrice mi odpoví pouze, že to nelze, ale žádný konkrétní důvod neuvedou ani řešení. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Nový rodný list vytvářet nemusíte. Dítě už ho má. Dítě je třeba zapsat do speciální matriky, kterou vede matriční úřad městské části Brno - střed. Předtím je třeba, aby rodný list byl opatřen apostilou. Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do výše uvedené zvláštní matriky.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Délka týdenní průměrné pracovní doby při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
- Maximální délka pracovní doby jedné směny dle Zákoníku práce

Naše pracoviště má nasledovný rozpis v 3-smenná prevádzke z nerovnomerným rozložením pracovnej doby a to:
- prvý týždeň začína v nedeľu o 17:30 hod NOČNOU smenou (12 hodín) a končia v pondelok ráno 05:30 hod (celkovo 12 hodín), následne pokračuje 5 x nočnými smenami po 8 hodinách,t j. končí v sobotu ráno
- druhý týždeň nastupuje do práce na RANNÚ SMENU (od 05:30 do 13:30 hod) - 8 hodinovú a pokračuje až do piatka. V sobotu má opeť rannú ale 12 hodinovú (od 05:30 - 17:30)
- tretí týždeň má OBEDŇAJŠIU SMENU od pondelka (13:30 - 21:30) do piatka po 8 hodinách, tj. 5 x smien
Je tento rozpis v súlade so zákonníkom práce? Je možné ešte pridať nejaké práce presčas? Děkuji, Martin


ODPOVĚĎ:
Podle § 83 zákoníku práce nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby délka směny přesáhnout 12 hodin. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (tedy 26x40 hodin); jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
To, zda pracovní doba odpovídá zákoníku práce si tedy můžete přesně spočítat.

RODINA-SJM
- Kdo dědí družstevní byt získaný v době manželství

Teta pořídila v době manželství v SJM družtevní byt se strýcem. Strýc zemřel a měl z prvního manželství 2 děti. Ve vašich odpovědích jsem našla, že existuje speciální právní úprava, že když byl družstevní byt pořízený za doby manželství, nešel by vůbec do dědického řízení a teta by se stala vlastníkem bytu. Na bytovém družstvu mi toto vyvrací, že nic takového neexistuje, že byt bude součástí dědictví. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto právní úpravu našla a jak máme postupovat. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Právní úprava zániku společného členství manželů v bytovém družstvu v případě úmrtí jednoho z manželů je zcela konkrétně upravena v § 707 odstavec 2 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Je možné, že notář ve svém usnesení, které vydá jako soudní komisař, zmíní tento členský podíl v družstvu - v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. V žádném případě ho však nebude projednávat. Pouze konstatuje, že členský podíl ze zákona přešel na pozůstalou manželku. Vaše teta nabývá tento družstevní podíl celý ze zákona, a usnesení soudu k tomu není již potřeba.

OBČAN-EXEKUCE
- Zaplacení jistiny, jistoty a exekuce na byt, dům, nemovitosti
- Může uhrazení jistiny, jistoty oddálit exekuci na byt, dům?
- Zaplacení jistoty a návrh na odklad exekuce
- Oddálení exekuce na byt, dům zaplacením jistoty, jistiny - informace

Můj známý má exekuci na byt, který patří do SJM. Před týdnem tam byl odhadce a známý teprve teď sehnal peníze, které pokryjí alespoň jistinu. Bojí se, že pokud i přesto tu základní částku zaplatí, tak ten byt stejně půjde do dražby. je tomu opravdu tak ?
V pondělí chce jít vložit peníze přímo na účet exekutora, avšak právě jen tu základní jistinu, tj. bez úroků a nákladů.
Bude tedy možné i po vložení pokračovat v exekuci a zabavení bytu či nikoliv? Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Nejedná se o jistinu, ale o jistotu. Co je to jistota se můžete dozvědět zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8838-jistota-kauce-zastava-definice-vysvetleni-co-je-to-jistota.html
Pokud známý složil jistotu, tak ať podá návrh na odklad exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce (viz. § 54 zákona č. 120/2001 Sb.). Ačkoliv nezaplatil všechny položky, může tuto cestu zkusit (resp. nemá jinou možnost).
Pokud se ptáte, zda je reálné, že nemovitost i přes složení této částky půjde do dražby, tak to možné je a bohužel se to žádný právním instrumentem nedá se stoprocentní úspěšností odvrátit.


OBČAN-DLUHY
- Zloděj nechce vrátit ukradené peníze - jak postupovat
- Vymáhání ukradených peněz po zloději soudně či exekučně
- Je lepší vymáhat dluh přes exekutora nebo soudní cestou?

V únoru 2011 konkrétní známá osoba ukradla v léčebně pro dlouhodobě nemocné mé matce částu 2500 Kč. K činu se přiznala, ale peníze nevrátila. MÚ Vítkov v přestupkovém řízení vydal rozhodnutí o úhradě škody do 30.6.2011. Zlodějka ukradené peníze nevrátila. Má matka zemřela v květnu 2011 a v notářském usnesení o dědictví (já jsem jediný dědic) jsem určena, jako osoba, které má zlodějka částku uhradit. Zlodějka má trvalé bydliště v okrese Nový Jičín, my Opava. Prosím o radu, kde a vlastně jakým způsobem (formou), kterou instituci - úřad mám požádat o vymáhání uvedené částky po zlodějce. Mockrát děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě již máte pravomocný rozsudek, který stanoví, kdo, komu a z jakého právního titulu má povinnost uhradit finanční prostředky. V tuto chvílu máte dvě možnosti. Buď si vyberete soudní vymáhání dluhu - u Okresního soudu v Novém Jičíně, nebo vymáhání dluhu u soudního exekutora. Soudní vymáhání je levnější, má delší trvání a zpravidla je i méně efektivnější. Vymáhání u soudního exekutora (můžete si vybrat, kteréhokoli chcete) je o něco dražší, avšak zpravidla se Vám peníze vrátí rychleji. Je tedy pouze na Vás, kterou možnost si zvolíte. V obou případech musíte k návrhu na výkon rozhodnutí připojit rozhodnutí přestupkové komise s vyznačenou právní mocí a rovněž usnesení o dědictví rovněž s vyznačenou právní mocí.
K návrhu na soud musíte rovněž připojit návrh, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí prováděn (exekucí na movitý majetek, na nemovitosti, srážkami ze mzdy apod.)


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Jak rozšířit živnostenské oprávnění
- Změna společenské smlouvy při podnikání v oblasti poskytování úvěrů

Mám dotaz ohledně vázané živnosti. Jak postupovat v případě potřeby rozšíření o vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ u společnosti s ručením omezeným. Je třeba změnit společenskou smlouvu?
Radka

ODPOVĚĎ:
"Rozšířit" živnostenské oprávnění není možné. Je třeba, aby bylo znovu podáno ohlášení živnosti; v současné době se podnikatel neprokazuje živnostenským listem, ale výpisem ze živnostenského rejstříku, ten bude změněn na základě ohlášení.

K ohlášení zákon nevyžaduje přiložení společenské smlouvy (§ 45 odst. 3 živnostenského zákona), ale podle § 110 obchodního zákoníku musí společenská smlouva obsahovat předmět činnosti, takže společenskou smlouvu je třeba změnit.


RODINA-SJM
- Úmrtí manžela, manželky a splácení dluhů v rámci SJM
- Jak se dělí dluhy při smrti manžela, manželky v rámci SJM
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění dluhů manžela, manželky

Máme velký problém a proto se obracím na vás. Můj otec spáchal sebevraždu a zanechal matce velké dluhy. Peníze, které si napůjčoval utratil na hracích automatech. Vůbec nevíme kde všude si půjčil a kolik. Předpokládáme že kolem 1 milionu. Bude matka muset splácet, i když se za to nic společného nekoupilo? Je možnost že se dluhů zbavíme pokud se zřekneme dědictví? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Za dluhy, které vznikly po dobu manželství, odpovídají oba manželé rovným dílem. Takže pokud činí dluh Vašeho otce řekněme onen milion korun, pak Vaše matka zodpovídá za dluhy do výše 500.000 Kč, druhých 500.000 Kč se stává součástí dědického řízení stejně jako všechen majetek Vašeho otce a polovina ze společného majetku manželů.
Dluhy a majetek v dědickém řízení se pak dělí mezí oprávněné dědice. Buď rovným dílem, nebo pokud existovala závěť, tak je možné i jiné rozdělení. Teoreticky by tedy Vaše matka měla uhradit 3/4 dluhů a Vy jako syn (pokud jste jediné dítě) zbývající 1/4. Dědictví je samozřejmě  možné se zříci - tím se zřeknete jak dluhů, tak i případného majetku, který byste po Vašem otci dědili. Pokud byste dědictví přijali, odpovídáte za dluhy pouze do výše dědictví.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Návrh na dodatečné vypořádání zapomenutého dluhu v rámci vypořádání SJM
- Zapomenutý dluh zjištěný po vypořádání společného jmění manželů SJM

Jsem 2 roky rozvedená. Bývalý manžel přestal před 4 měsíci platit půjčku, kterou si vzal na koupi auta. Půjčku si vzal v době manželství. Jelikož byla částka vyšší než 50.000 Kč, musela jsem úvěr také podepsat. Banka nyní kontaktovala mě. Nejprve jsem musela zaplatit dluhy z prodlení a nyní musím úvěr splácet. Bohužel jsem tuto půjčku zapoměla uvést ve vyrovnání majetku. Úvěr je bez účelový. Auto, je ve vlastnictví bývalého manžela. To je uvedeno ve smlouvě o vyrovnání majetku. V bance má bývalý manžel exekuci na účet, prý dle banky dělá "mrtvého brouka", nesplácí. Chtěla bych vědět, jestli je možné po něm peníze soudně vymáhat a kdy? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší situaci záleží, kdy nastala právní moc Vašeho rozsudku o rozvodu manželství. V případě, že to není více než tři roky, podejte návrh k soudu na dodatečné vypořádání tohoto závazku ze SJM. V případě, že to je více než tři roky, tak předpokládám, že dluh je povinen platit ten, kdo ho v této tříleté lhůtě platit.

Váš bývalý manžel ho neplatí pouze z toho důvodu, že je v platební neschopnosti, takže jde o jeho dluh. V tomto druhém případě tedy opět musíte podat žalobu k soudu na vrácení těchto finančních prostředků. Tento Váš nárok se promlčuje ve třech letech, takže bych s podáním žaloby neotálela, obzvlášť s přihlédnutím k průměrné délce trvání soudního řízení v prvním stupni - 3 roky.

Vaše situace je složitá, a proto Vám doporučuji zvolit si právního zástupce k podání této žaloby (u soudu se dále již můžete hájit sama), neboť ta má přesně specifikované náležitosti, kterým je obtížné vyhovět.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Je možné vrátit prodejci díl, který nebyl použit při instalaci?

V červenci jsem si nechala postavit kuchyňskou linku na základě smlouvy o dílo. Součástí smlouvy byl i rozpis materiálu a spotřebičů. V srpnu mi linka byla instalována a předána bez závad, ale zároveň jsem zjistila, že mi přebývá lišta. Technik na místě mi nedoporučil ji instalovat. Po předání jsem hned následující den kontaktovala společnost a požádala ji, aby si lištu vzali zpět a vrátili mi poměrnou část z ceny. Společnost se však odvolává na to, že dle interní směrnice by lišta měla být instalována. Během telefonického rozhovoru jsem uvedla také své obavy, aby lišta se nepoškodila žárem, od plynové varné desky. Načež mi technik, který mou linku ani neviděl, sdělil, že to nevadí, protože v tom případě bych já nesla odpovědnost za škodu na této liště. Ráda bych se zeptala, jaká práva mám v souvislosti se smlouvou o dílo a zda existuje nějaká možnost lištu vrátit a dostat peníze zpět?
pozn. lišta je původním stavu nenařezaná. Děkuji, Milada Pokorna

ODPOVĚĎ:
Pokud se nebudete moci se zhotovitelem díla dohodnout, nezbývá Vám jiná možnost, než se obrátit se s žalobou na soud. Ve Vašem případě Vám doporučuji, pokud se rozhodnete na soud obrátit, nechat si zhotovit předtím znalecký posudek v oboru nábytek. Odborné posouzení, zda dle konkrétních nařízení lze lištu nainstalovat vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V případě, že bude tento posudek hovořit ve Váš prospěch, máte šanci u soudu uspět.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Může rodič utratit peníze ze stavebního spoření nezletilého dítěte?
- Vymáhání utracených peněz ze stavebního spoření po rodiči, rodičích
- Utracení peněz dítěte ze stavebního spoření a vrácení bezdůvodného obohacení

Platila jsem stavební spoření synovi. Stavební spoření bývalý manžel ukončil a peníze převedl na můj účet v roce 2008. Já peníze použila na vybavení dětského pokoje a chod domácnosti.
Po rozvodu syn zůstal u otce a 2/2012 dovrší plnoletosti.Syn o mě nejeví žádný zájem a nekomunikuje semnou.
Nyní se syn domáhá daneho spoření z důvodu neopravněného obohacení a vyhrožuje soudním vymahaním.Mám nějakou možnost se bránit nebo jeho nároky jsou opodstatněné a ja budu muset čásku vyplatit.Děkuji, Jirka


ODPOVĚĎ:
Nezletilé děti, v případě, že mají nějaký majetek, mají povinnost se přiměřeně podílet i na chodu domácnosti - na jeho běžných výdajích. Spoření, které bylo vedeno na synovo jméno je jen jeho a ze zákona má nárok na jeho vydání.

V případě, že jste ho však použila na vybavení jeho pokoje - tedy tímto spořením syn přispěl na chod domácnosti a na jeho běžné výdaje, je takovéto použití spoření v souladu se zákonem. Avšak v situaci, kdy syn už u Vás v tu dobu nebydlel, a Vy jste si tak defacto zvelebila byt, má syn jednoznačně nárok na vrácení těchto finančních prostředků z titulu bezdůvodného obohacení. Toto jeho právo se promlčí až po třech letech co dosáhne plnoletosti a může ho vymáhat pouze soudní cestou.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak daleko od stavby (zdi) souseda je možné zasadit strom, keř
- Minimální vzdálenost stromu, keře od domu, zdi souseda
- Jak daleko od zdi je možné zasadit túji, cypřiš nebo jiný stromek

Jak velká vzdálenost musí být, pokud chci nasázet tůje nebo jiné stromky od staveb soudeda, abych v případě nutných oprav (postavení lešení apod.) nemusela stromky ořezávat nebo úplně rušit a aby kořeny neprorůstaly do základů stavby. Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, existují pouze normy na vzdálenost výsadby stromů a keřů od ochranných pásem různých produktovodů a
elektrické sítě. V případě stavby to není výslovně stanoveno. V tomto případě doporučuji poradit se se zahradníkem tak,
aby kořeny v budoucnu nezpůsobovaly sousedovi škody, za kterou odpovídáte.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Jak se bránit při nepravdivém obvinění z drobných krádeží

V přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2010 do 7. 8. 2010 mělo docházet k odcizování nezjištěného množství nealkoholických nápojů z venkovní jednodveřové lednice na nápoje umístěné u novinového stánku. Na 16. 11. 2010 byl předvolán náš patnáctiletý syn na policii k podání vysvětlení ve věci Oznámení o možném odcizení nápojů. Syn u policie i nám doma sdělil, že nikdy nic z lednice neodcizil, a pokud někdo tvrdil, že ho viděl, tak lže.
K uvedené krádeži se přiznalo několik místních mladíků. Ke dni 2. 2. 2011 je však i přesto předvolán na přestupkovou komisi, že jako mladistvý se měl dopustit přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích. S uvedeným obviněním syn nesouhlasí a nesouhlasíme ani my – rodiče. Může být syn obviněn zřejmě na základě pochybného tvrzení několika mladíků? Náš syn neměl nikdy žádné problémy se zákonem. Děkuji, Sylvie

ODPOVĚĎ
Syn se bude muset dostavit před přestupkovou komisi a uvést důkazy na svou obranu – a to třeba i poukázáním na pochybnost svědků, tak i jejich tvrzení samotných. Obvinění z trestného činu se nebojte. Od přestupkové komise se většinou věci nepředkládají státnímu zástupci, resp. soudu.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE, OSVOJENÍ
- Je potřeba souhlas otce dítěte s osvojením, adopcí
RODINA-RŮZNÉ
- Je nutný souhlas otce s přejmenováním dítěte?
- Změna jména dítěte a souhlas biologického otce

Potřeboval bych vědět co je potřeba udělat pro to abych mohl osvojit a přejmenovat dítě mé ženy které má jiného otce z dob kdy jsme se ještě neznali. Má příjmení po otci ale otec se o něj od narození vůbec nezajímá a nemá o něj zájem, s přítelkyní jsme se vzali a chtěli bychom aby měl stejné příjmení a byl tak zvaně náš. Teď mu bude 6 let a za otce považuje mě i když nejsem jeho pravý otec. Děkuji, Jirka

ODPOVĚĎ:
Podejte návrh na soud na osvojení dítěte, návrh budete muset podat vy – budoucí osvojitel. Budete potřebovat souhlas Vaší manželky, souhlas otce potřebovat nebudete, protože po dobu delší jak 6 měsíců neprokázal o dítě zájem ani v minimální formě.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné návrh nebo žádost vzít zpět přímo u soudního líčení, stání?

V roce 2006 jsem se rozvedl a soud mi určil výživé na nezletilého syna 900 Kč. Letos v roce 2010 od 1.9.10 mi byl zvýšen na žádost bývalé ženy na částku 2000 Kč. Souhlasil jsem s tím, ale protože jsem bez zaměstnání, nevěděl jsem kde na to do budoucna brát. Soudkyně rozhodla na základě příjmů z roku 2008 kde můj příjem byl v průměru kolem 10.000 Kč. V září jsem podal žádost na soud o snížení výživného na nezletilého syna. Je mu 16 let, navštěvuje 1.ročník střední školu. V měsíci říjnu a část listopadu 2010 jsem měl zaměstnání kde můj čistý výdělek za oba měsíce byl 16.800 Kč a k tomu mám přídavek od ČSSZ na bydlení v částce 1.611 Kč. Ze zaměstnání jsem odešel ve zkušební době - dohodou. Zažádal jsem si o dávky hmotné nouze, jelikož nemám od ÚP přiznané dávky - dosud nebylo rozhodnuto. Další stání u soudu je stanoveno na leden 2011, kde bude rozhodnuto, ale předem mě  soudkyně upozornila, že nedojde ke snížení a nedoporučuje mi se odvolávat k Krajskému soudu, že mi můžou naopak zvednout alimenty a vyměřit je zpětně za 3 roky. Chci platit i nadále, ale snížením na 1000 Kč/měsíčně - to je můj návrh. Mám stáhnout žádost a po druhém jednání se odvolat? Nemám na zaplacení všech svých pohledávek a nemohu si dovolit se dostat do finančních problémů a tím spojených. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Je fakt, že výživné na 16ti letého syna ve výši 1000 Kč nebude ochotný žádný soud odsouhlasit – šlo by to jedině v případě, že by bývalá manželka výslovně souhlasila s tímto snížením (třeba i dočasně) a před soudem byste uzavřeli smír (tedy dohodu na tom, že budete platit nižší výživné). Odvolávat se bych nedoporučovala. Žádost nestahujte, to až v případě, že by bývalá manželka byla rezolutně proti a bylo by zřejmé, že dohoda nebude žádným způsobem možná, žádost můžete vzít zpět i při jednání před soudem.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se ciziner rozvést v ČR, České republice?
- Rozvod cizince v ČR
- Rozhoduje o rozvodu manželství cizince státní příslušnost nebo občanství?

Můj dotaz se týká sporného rozvodu s cizinkou. Jedná se o následující případ. Muž - občan ČR, ale afgánské národnosti, při návštěvě rodiny v Afgánistánu uzavřel tzv. dohodnutý sňatek, byl rodinou a okolnostmi donucen vzít si místní ženu a přivézt ji do ČR. Jejich manželství uzavřené v cizině zde bylo uznáno za platné. Manželství trvá už tři roky, od počátku neplní svou funkci a zmíněný muž, manžel, se snažil a snaží svou situaci řešit, ale jeho afg manželka na žádné návrhy není ochotna přistoupit a nechce opustit ČR a vrátit se zpět. Manželé spolu intimně nežijí, nemají děti, nemají společný majetek, mají oddělenou domácnost, zmíněná Afgánka neumí česky a tudíž zde nepracuje, je na svém manželovi závislá bydlením, výživou, vším. Je možné toto manželství rozvést podle našich právních předpisů? Pokud ano, jaký dopad by to mělo pro zmíněného muže a jaké
by pro něj z tohoto kroku plynuly povinnosti? Doplňuji, že afg státní příslušnice má kdykoliv možnost vrátit se zpět ke své rodině, ale nechce, chce zabránit tomu, aby zmíněný muž byl "úředně volný". Děkuji za odpověď. Irena

ODPOVĚĎ:
Národnost tohoto muže není podstatná. Podstatná je jeho státní příslušnost. Proto se může nechat soudně rozvést, soud bude postupovat podle českých právních předpisů.


Roztříděné a zodpovězené právní dotazy 24 (červenec 2012)

Umístění stránky: Web > Roztříděné dotazy
21. červenec 2012

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody na zdraví a nemajetkové újmy při autonehodě
- Odškodnění škody na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Zastupování v soudním řízení osobou bez právního vzdělání


Já i manželka jsme účastníky trestního řízení jako poškození při autonehodě 10.12.2011. Viník se poprvé ozval až po dvou měsících od nehody a pokouší se o mimosoudní vyrovnání. Kromě vyčíslitelných škod chceme žádat i o náhradu za nehmotnou újmu na zdraví. Jsme oba v důchodu (stáří 68 a 65 let) a naše zranění nejsou zdaleka doléčena. Viník nás tak připravil o několik měsíců aktivního života (jsem průvodce, manželka asistuje). Mám nedoléčenou zlomeninu klíční kosti (asi 1 cm dislokace s vazivovým pakloubem, který se buď časem zavápní nebo mě čeká operace). Pravou ruku mám pohyblivou jen ve svislé poloze bez zatížení, odhad léčení je ještě asi 3 měsíce. Manželka dosud nosí krunýř (prasklý obratel), může pouze stát nebo ležet. Trpí bolestmi páteře a depresemi. Hrozí trvalé následky.
1. Jaká je přiměřená finanční částka za nehmotnou újmu na zdraví a životě?
2. Máme přistoupit na mimosoudní vyrovnání?
3. Kolik by stál právník, který by nás zastupoval u soudu?
Děkuji, Valdemar

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Přiměřená finanční částka:
V souvislosti s Vaším případem je nutné rozlišovat náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkové újmy.
Náhrada škody na zdraví se řídí vyhláškou č. 440/2001 Sb., přičemž se dělí na dvě skupiny – náhrada za bolest (dříve tzv. bolestné) a náhrada za ztížení společenského uplatnění. Výši této náhrady určuje lékař na základě odborného posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž zohlední vámi utrpěnou bolest v souvislosti se způsobeným zraněním a následnou léčbou (náhrada za bolest) a zohlední rovněž následky zranění na kvalitu vašeho budoucího života (náhrada za ztížení společenského uplatnění). V posudku vám lékař přiřadí příslušné bodové hodnoty dle položek v přílohách vyhlášky č. 440/2001 Sb., přičemž přiřazenou bodovou hodnotu je možné zvýšit až na dvojnásobek (zejména v případě náročného způsobu léčby). Hodnota 1 bodu činí v současné době 120,- Kč.
V souvislosti s náhradou škody na zdraví Vám proto doporučuji kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a vyžádat si sepsání posudku dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
Náhrada nemajetkové újmy připadá v úvahu, pokud bylo v souvislosti s autonehodou, resp. utrpěnými zraněními zasaženo do vašich osobnostních práv. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, mimo jiné i života, zdraví a soukromí. Limitace náhrady nemajetkové újmy není v Občanském zákoníku (ani jiném právním předpisu) obsažena, je proto možné žádat prakticky jakoukoli částku. V této souvislosti je však nutné přihlížet k přiměřenosti takového požadavku a to zejména s ohledem na náhradu škody na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., neboť utrpěná bolest i poškození kvality budoucího života jsou zde již zohledněny. V rámci náhrady nemajetkové újmy Vám proto doporučuji trvat například na písemné omluvě viníka autonehody (§ 13/1 Občanského zákoníku), popř. na přiměřené náhradě za zhoršený psychický stav Vaší manželky v penězích (§ 13/2 Občanského zákoníku).
2/ Mimosoudní vyrovnání:
Mimosoudní vyrovnání Vám lze rozhodně doporučit. Jeho nespornou výhodou je poměrně rychlé uplatnění vašich práv nekonfliktní formou s ušetřením soudního řízení a s tím spojeného stresu.
3/ Cena za právníka:
Nejsem schopen odhadnout, jak vysoké by byly náklady za advokátní zastoupení u soudu, v této souvislosti je důležité, zda by se odměna advokáta řídila tzv. advokátním tarifem či zda byste se s ním dohodli na smluvní odměně.
Je však nutné připomenout, že v případném soudním řízení nemusíte být zastoupeni pouze advokátem (ač je to obvyklé). Dle § 50 trestního řádu může být v trestním řízení poškozený zastoupen zmocněncem, kterým může být jakákoli osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena (s výjimkou případu dle § 50/2 trestního řádu).
Osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků na hrazení nákladů vzniklých s přibráním zmocněnce, rozhodne na váš návrh (který je v přípravném řízení nutné podat prostřednictvím státního zástupce) soud, že máte nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu (§ 51a/1 trestního řádu). V takovém případě je soudem zmocněnec vybrán z řad advokátů, přičemž vzniklé náklady nese stát.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí opravu plynového kotle a topení v pronajatém bytě, domě?
- Hradí opravu plynového kotle a topení pronajímatel nebo nájemník?
- Platí každoroční kontrolu plynového kotle nájemce nebo pronajímatel?


Máme pronajatý byt, kde je teplá voda a topení zajištěna plynovým kotlem v bytě. Vycházím tedy z toho, že plynový kotel je majetkem majitele bytu, stejně tak jako např. kuchyňská linka a spotřebiče. Jelikož je, myslím, zákonem či vyhláškou dána povinnost každoroční kontroly plynového kotle, jsem já jako nájemník zřejmě povinna se o tutu každoroční kontrolu (revizi) postarat a uhradit ji. Jak je to ale s případnou opravou, výměnou součástky a podobně? Navíc tento kotel byl montován a dán do provozu v prosinci 2008, přičemž o první kontrolu jsme se postarali až my nyní, doposud v servisní knize není jiný záznam. Nehledě, že provoz kotle je momentálně nespolehlivý a je nutné vyměnit plynový ventil, tato oprava bude stát kolem 5.000 Kč celkem. Jsem povinna toto uhradit já nebo majitel bytu? Velice děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Oprava vytápěcího zařízení spadá dle § 5/3 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. do kategorie tzv. drobných oprav v bytě, souvisejících s jeho užíváním, které dle § 687/3 Občanského zákoníku hradí nájemce.
Toto ustanovení vymezuje drobné opravy v bytě ve vztahu k vytápěcím zařízením následovně: „U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.“.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že výměna ventilu spadá do kategorie drobných oprav v bytě a k jejich úhradě jste tudíž povinna Vy (jiná dohoda s pronajímatelem není samozřejmě vyloučena, v tomto případě doporučuji zachytit dohodu písemně).
Pokud byste výměnu ventilu neprovedla včas, je pronajímatel dle § 692/2 Občanského zákoníku oprávněn učinit tak po Vašem předchozím upozornění na svůj náklad sám a požadovat od Vás náhradu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 664 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat; ve vztahu k nájmu bytů pak § 687/1 Občanského zákoníku obdobně stanoví, že pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
V případě, že nefunkčnost kotle Vám dle Vašeho názoru znemožňuje plný a nerušený výkon nájemních práv (v tomto případě by se však muselo patrně jednat o nefunkčnost zásadnějšího charakteru, což však z Vašeho dotazu nelze posoudit), je dle § 692/1 Občanského zákoníku nutné pronajímatele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit a umožnit mu provedení příslušných oprav. V opačném případě nájemce odpovídá za případně vzniklou škodu. V případě, že pronajímatel by z jakéhokoli důvodu na Vaši výzvu nereagoval, jste dle § 691 Občanského zákoníku oprávněna provést v nezbytné míře příslušné práce na vlastní účet. Na tento záměr jste však povinna pronajímatele předem upozornit (ideálně samozřejmě písemně s ponecháním jedné kopie). Následně máte právo požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů a to nejpozději do 6 měsíců od provedení prací.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Je možné zabavit exekučně byt, dům, nemovitost v zástavě?
- Vliv exekučního prodeje nemovitosti na postavení zástavního věřitele
- Práva zástavního věřitele při dražbě zástavy (bytu, domu, nemovitosti)
- Vydražení nemovitosti v zástavě a rozdělení zisku (výtěžku) dražby


Půjčila jsem přítelkyni 800.000 Kč oproti zástavě jejího domu. Na katastru nemovitostí mám v této výši zapsáno zástavní právo smluvní. Mimo této zástavy má kamarádka ještě dřívější zástavní právo smluvní k hypoteční bance ve výši 900.000 Kč. Asi po půl roce mé kamarádce byla na její dům nařízena soudní exekuce ve výši 1.700.000,- Kč, přičemž hodnota jejího domu je cca 2.000.000,-Kč. Mohu v případě prodeje dražbou jejího domu exekutorem přijít o nárok svých peněz? Popřípadě, jak se bránit a co pro to udělat, abych své peníze v plné výši dostala zpět? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá v podstatě ta nejdůležitější skutečnost, tj. zda je Vaše pohledávka za kamarádkou již splatná či nikoli (tzn. zda je Vaše kamarádka již v prodlení s vrácením půjčky), resp. jakým způsobem bylo vrácení půjčky sjednáno (jednorázově/ve splátkách).
Obecně však platí, že nařízení exekuce na dům Vaší kamarádky (který je zároveň zástavou) nemá na Vaše právo na vrácení půjčky žádný vliv. Je nutné si uvědomit, že zástava je pouze zajišťovacím prostředkem, tzn. že posiluje postavení věřitele (Vás), který