Počet stránek ve webu: 35.880

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Poměrně často kupuji lesní pozemky. Vždy pak musím podávat daňové přiznání v tom daném kraji a navíc musím dodat znalecký posudek. Což mi celkovou cenu pozemku zvyšuje o 10.000 Kč (cestovné, čas, posudek). Ve výzvě o daňové přiznání se píše, že pokud ho nepodám, tak může správce daně vyměřit.

Poměrně často kupuji lesní pozemky. Vždy pak musím podávat daňové přiznání v tom daném kraji a navíc musím dodat znalecký posudek. Což mi celkovou cenu pozemku zvyšuje o 10.000 Kč (cestovné, čas, posudek). Ve výzvě o daňové přiznání se píše, že pokud ho nepodám, tak může správce daně vyměřit.

Poměrně často kupuji lesní pozemky. Vždy pak musím podávat daňové přiznání v tom daném kraji a navíc musím dodat znalecký posudek. Což mi celkovou cenu pozemku zvyšuje o 10.000 Kč (cestovné, čas, posudek). Ve výzvě o daňové přiznání se píše, že pokud ho nepodám, tak může správce daně vyměřit.

Mám takový nezvyklý dotaz. Chci stavět automyčku na pronajatém pozemku u obchodního centra. Pozemek patří obchodnímu centru. Je důležité, aby stavba byla uvedena v katastru nemovitostí, protože vedení obchodního centra nechce provést změnu v katastru nemovitostí ČR. Tak nevím jak moc to vadí. Děkuji za odpověď. Děkuji, Helena.

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně možností vyrovnání po dědickém řízení. Situace se má tak, že moje sestra a maminka vlastnily napůl dům a polnosti. Maminka loni (2016) (2016) na podzim zemřela a tu její polovinu majetku bychom si v rámci dědického řízení měly rozdělit já se sestrou, připadla by mi tedy celkově 1/4 z celého toho majetku.

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně možností vyrovnání po dědickém řízení. Situace se má tak, že moje sestra a maminka vlastnily napůl dům a polnosti. Maminka loni (2016) (2016) na podzim zemřela a tu její polovinu majetku bychom si v rámci dědického řízení měly rozdělit já se sestrou, připadla by mi tedy celkově 1/4 z celého toho majetku.

04/2017 jsem koupil pozemek vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost (TTP) o velikosti 9000 m2 a v něm vymezenou parcelu v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří se zemědělskou budovou. Na parcele TTP jsou převážně porosty planých ovocných dřevin a nálety a část je v rámci zemědělské produkce sekána (vymezen půdní blok).

04/2017 jsem koupil pozemek vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost (TTP) o velikosti 9000 m2 a v něm vymezenou parcelu v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří se zemědělskou budovou. Na parcele TTP jsou převážně porosty planých ovocných dřevin a nálety a část je v rámci zemědělské produkce sekána (vymezen půdní blok).

04/2017 jsem koupil pozemek vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost (TTP) o velikosti 9000 m2 a v něm vymezenou parcelu v katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR vedenou jako zastavěná plocha a nádvoří se zemědělskou budovou. Na parcele TTP jsou převážně porosty planých ovocných dřevin a nálety a část je v rámci zemědělské produkce sekána (vymezen půdní blok).

09/2016 jsme koupili pozemek na kupní smlouvu, 01/2017 bylo vydané stavební povolení na stavbu rodinného dobu se dvěma bytovými jednotkami. Stavba probíhá na základě smlouvy o dílo (žádná kupní smlouva sepsána není a nebude) a bude dokončená cca 10-11/2017.