Počet stránek ve webu: 35.272

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jak mám postupovat, když si chci změnit trvalý pobyt? Majka


Jak změnit trvalé bydliště? Je to jednoduché - zde je postup co musíte udělat a co k tomu potřebujete:
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz
  • doložit vlastnictví domu nebo bytu (výpisem z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou, smlouvou o zřízení věcného břemene), nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (zpravidla vlastník domu/bytu nebo jeho nájemce) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, anebo musí oprávněná osoba potvrdit souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Poznámka: přihlašovací lístek je možné stáhnout ve vzorech.