Počet stránek ve webu: 29.680

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželství, děti, výživné, společné jmění manželů

Právo otce na informace o dítěti, dětech (děti svěřené matce)

Mám děti ve věku 14 a 16 let, které se mnou po rozvodu nemluví a na jejich přání zůstaly doma... Pokračovat ve čtení

Občan - vlastnictví, dědictví, dluhy, exekuce, bydlení, ad.

Vymáhání výživného - oslovit exekutora v místě bydliště dítěte nebo dlužníka?

Přítelkyně má exmanžela, který se zdráhá platit výživné (movitý i nemovitý majetek nemalé hodnoty má, ale prostě se mu nechce... Pokračovat ve čtení

Trestní právo, trestné činy a přestupky

Bývalý majitel vydrženého domu nevystěhoval své věci a podal trestní oznámení na nového majitele za způsobenou škodu - jak postupovat?

09/2014 jsem vydražil nemovitost, zaplatil vydraženou cenu a 12/2014 mi byla nemovitost předána dražební společností. Bývalý majitel se nezúčastnil předání... Pokračovat ve čtení

Práce, zaměstnanci, zaměstnavatelé

Smlouva s firmou o vedení účetnictví - povinnost účetní dělat účetnictví dceřiným firmám

2010 jsem začala pracovat u svého zaměstnavatele, jednalo se tehdy o vedení účetnictví 2 firem, mateřské a dceřiné společnosti. Majitel... Pokračovat ve čtení

Obchod, finance, daně, živnosti

Přepis daňové slevy na dítě z nepečujícího rodiče na rodiče, kterému je svěřeno dítě do péče?

Jsem v rozvodovém řízení a mám dvě děti 7 a 13 o které 24 hod. denně pečuji já. Manžel se... Pokračovat ve čtení

Správní právo

Žádost o možnost vyjádření ke stavebnímu řízení nájemcem, nájemníkem bytu - v okolí bytového domu se bude stavět

Jako občan jsem uzavřel s městem Uherské Hradiště v roce 2000 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle § 50a... Pokračovat ve čtení

Soudy a právníci

Odmítnutí vypovídat proti členovi rodiny

Vypovídal jsem jako svědek na policii, kde je obviněný můj bratr. Chci se zeptat jak mám postupovat, abych již nemusel... Pokračovat ve čtení

Různé

Nemožnost stavět na pozemku zakoupeném jako sady, zahrady, vinice - jak se může domáhat majitel pozemku postavení stavby?

Protože jsem kupoval zahradu v současně zastavěném území, ale stavební úřad tvrdí, že patřím pod nezastavitelné území - sady, zahrady,... Pokračovat ve čtení

Exekuce, insolvenční řízení, zablokování a odblokování účtu

Pracuji na úřadě, kde vymáháme pokuty. Vydáme exekuční příkaz v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přiměřeně na základě zmocnění používáme občanský soudní řád. Zaslali jsme exekuční příkaz bance a ta zablokovala účet - pravděpodobně celý - jak bývá běžná praxe u některých bank namísto do výše vymáhané pohledávky.

Poté se ozvala insolvenční správkyně dlužníka a požaduje od nás odblokování účtu. Našla jsem v insolvenčním zákoně, že mohu nařídit exekuci, ale nemůžeme provést výkon rozhodnutí. Takže jsme dali insolvenční správkyni na vědomí, že jsme postupovali v souladu s § 109 insolvenčního zákona, který stanoví, že exekuci lze nařídit, pouze nelze provést výkon rozhodnutí a nic jiného jsem nenašla. Zkoušela jsem hledat judikáty, ale nic. Čím víc o tom přemýšlím, tím nechápu smysl, pokud mám nařízenou exekuci, tzn. že banka nemůže tu částku vyplatit. A když jsem se probírala na insolvenčním rejstříku, v jaké fázi je insolvenční řízení, tak jsem zjistila, že byl prodán dlužníkův majetek za 700.000 Kč, ale dluží 3.500.000 Kč. Bylo vydáno insolvenčním soudem usnesení, že se má částka ponížená o všechny náklady připsat na účet věřitele. Naší nařízenou exekucí tím nemůže být toto usnesení splněno v plné výši, protože budou blokovány peníze v rámci nařízené exekuce. Je nějaké ustanovení na základě kterého bych mohla zrušit exekuční příkaz, nebo je náš postup správný? Pokud mi odpovíte, budu velmi šťastná, nebo mi poradíte, na jaké ustanovení zákona bych se mohla odvolat. Ona správkyně tvrdila, že se jedná o účet zřízený pro účely insolvenční řízení a že nelze na něj nařídit exekuci - ale také jsem nenašla ustanovení na podporu tohoto tvrzení. Týden ležím v insolvenčním zákoně, osř, i daňovém řádu a jen a jen hledám, jak bych to mohla vyřešit ke spokojenosti všech.

ODPOVĚĎ:
Váš postup je správný. Zkuste se s insolvenční správkyní dohodnout na nějakém postupu - třeba založení nového účtu pro potřeby věřitele. Blokace je provedena v souladu se zákonem a odstraní se uhrazením. Aktuálně ale dlužník nesmí hradit závazky mimo rozhodnutí insolvenčního soudu, takže i kdyby na úhradu prostředky měl, nemůže je poskytnout. Dostal se do slepé uličky.
Zvažte, zda by nebylo možné se ještě přihlásit do insolvenčního řízení - to Vám poradí příslušná insolvenční správkyně.

300 nejnovějších stránek

Zobrazit nejnovější články tohoto webu

Přihlášení do webu