Počet stránek ve webu: 29.680

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželství, děti, výživné, společné jmění manželů

Právo otce na informace o dítěti, dětech (děti svěřené matce)

Mám děti ve věku 14 a 16 let, které se mnou po rozvodu nemluví a na jejich přání zůstaly doma... Pokračovat ve čtení

Občan - vlastnictví, dědictví, dluhy, exekuce, bydlení, ad.

Vymáhání výživného - oslovit exekutora v místě bydliště dítěte nebo dlužníka?

Přítelkyně má exmanžela, který se zdráhá platit výživné (movitý i nemovitý majetek nemalé hodnoty má, ale prostě se mu nechce... Pokračovat ve čtení

Trestní právo, trestné činy a přestupky

Bývalý majitel vydrženého domu nevystěhoval své věci a podal trestní oznámení na nového majitele za způsobenou škodu - jak postupovat?

09/2014 jsem vydražil nemovitost, zaplatil vydraženou cenu a 12/2014 mi byla nemovitost předána dražební společností. Bývalý majitel se nezúčastnil předání... Pokračovat ve čtení

Práce, zaměstnanci, zaměstnavatelé

Smlouva s firmou o vedení účetnictví - povinnost účetní dělat účetnictví dceřiným firmám

2010 jsem začala pracovat u svého zaměstnavatele, jednalo se tehdy o vedení účetnictví 2 firem, mateřské a dceřiné společnosti. Majitel... Pokračovat ve čtení

Obchod, finance, daně, živnosti

Přepis daňové slevy na dítě z nepečujícího rodiče na rodiče, kterému je svěřeno dítě do péče?

Jsem v rozvodovém řízení a mám dvě děti 7 a 13 o které 24 hod. denně pečuji já. Manžel se... Pokračovat ve čtení

Správní právo

Žádost o možnost vyjádření ke stavebnímu řízení nájemcem, nájemníkem bytu - v okolí bytového domu se bude stavět

Jako občan jsem uzavřel s městem Uherské Hradiště v roce 2000 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle § 50a... Pokračovat ve čtení

Soudy a právníci

Odmítnutí vypovídat proti členovi rodiny

Vypovídal jsem jako svědek na policii, kde je obviněný můj bratr. Chci se zeptat jak mám postupovat, abych již nemusel... Pokračovat ve čtení

Různé

Nemožnost stavět na pozemku zakoupeném jako sady, zahrady, vinice - jak se může domáhat majitel pozemku postavení stavby?

Protože jsem kupoval zahradu v současně zastavěném území, ale stavební úřad tvrdí, že patřím pod nezastavitelné území - sady, zahrady,... Pokračovat ve čtení

Promlčecí lhůta, doba u pohledávky, promlčení dluhu, faktury

Dobrý den. Dostala jsem upomínku od jedné firmy, že mám uhradit neuhrazenou fakturu. Ta je však stará již 4 a půl roku. Musím tuto fakturu uhradit nebo je už promlčená? Jana.


ODPOVĚĎ:
Záleží v tuto chvíli spíše na Vaší slušnosti. Ze zákona je daná doba, po které už na vás v podstatě nikdo nic nemůže vymáhat a to 3 roky. Ta začala plynout ode dne splatnosti této faktury.

Důležité u promlčecí lhůty není ani to, jestli jste během této doby dostávala nějaké upomínky o nezaplacení. Pokud jste 4,5 roku dokázala i přes event. upomínky neplatit a dodavatel nebo poskytovatele služeb na vás nepodal u soudu žalobu, dá se mluvit o promlčené pohledávce. Ovšem neplatí to vždy. Např. dlužné pojistné se promlčuje až za 5 let ode dne splatnosti. Pokud byste se dostala kvůli neuhrazení k soudu a podala námitku promlčení, zřejmě by soud Vaši námitku vyslyšel.

300 nejnovějších stránek

Zobrazit nejnovější články tohoto webu

Přihlášení do webu